Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Militære grader

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Re: Militære grader

  Minevåpenet.

  Misforstå meg korrekt. Er ikke snakk om misnøye type sinna murring, mer misnøye type lett oppgitthet over at man ser for seg at man mister en status man har hatt siden tidenes morgen, eller noe deromkring.

  Ser i ettertid at internettet ikke alltid gjør det enkelt å merke når man ikke er helt seriøs, og at jeg kunne ordlagt meg på en litt annen måte.

  Kommentér


  • #32
   Re: Militære grader

   Skrives mye rart her...

   For det første: De vervedes militære grad har alltid vært menig (evt. ledende/ korporal).
   Grenader (H/L) og matros (S) er ikke militære grader, men benevnelse på vervet personell (tilsvarende er heller ikke gast, soldat, befalselev, kadett el. militære grader). Disse begrepene vil bli brukt som før.
   Om man skriver kontrakt for intops, eller en standard 3-års vervingskontrakt medfører ingen forskjell ift. "status" og grad - man er like fullt grenader/ matros.

   NATOs "other rank" system (OR) går fra 1 til 9, hvor Norge kun benytter gradene OR 1, 2, 4 og 5.

   OR 1: Menig (H/S)/ flysoldat (L)
   OR 2: Visekorporal (H)/ visekonstabel (S)/ vingsoldat (L)
   OR 4: Korporal (H/L)/ konstabel (S)
   OR 5: Sersjant (H/L)/ kvartermester (S)

   OR 1 benyttes for førstegangstjeneste (inkl. 1. års lærlinger), OR 2 benyttes for førstegangstjeneste, 1./2. års lærlinger og vervede. OR 4 benyttes for vervede og befalselever (inkl. UB og Kvm-asp.).

   Mao.: Personell inne til førstegangstjeneste kan kun inneha OR 1 eller OR 2, mens vervede kun kan inneha OR 2 eller OR 4.

   Gradtstegnene er gjort rede for i tidligere post. I Sjøforsvaret skiller man mellom personell inne til førstegangstjeneste og engasjert/ ansatt ved fargen på distingsjonene: Under førstegangstjeneste har man rød farge, ellers benyttes gull.

   Litt søkt, men om man skal vurdere de vervedes "status" på bakgrunn av dette, har de nå fått en statusheving (starter på OR 2 - tidligere visekorporal/ menig i særklasse - i stedet for OR 1).
   If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

   Kommentér


   • #33
    Re: Militære grader

    Opprinnelig skrevet av Eeo
    man ser for seg at man mister en status man har hatt siden tidenes morgen, eller noe deromkring.
    Ref. forrige post, så er jeg usikker på hva man legger i "status", men om man tenker rettigheter som tjenestemenn ol., så har ikke de eksistert siden "tidenes morgen". Adgang til befalsmessene kom f.eks. ikke før i 1988 (undertegnede var i det første "kullet" av vervede som fikk det privilegiet...).
    If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

    Kommentér


    • #34
     Re: Militære grader

     Og i en situasjon hvor snart nesten alle menige ombord er vervede og nesten ingen vernepliktige i førstegangstjeneste (UM), hvem skal da vaske skuta? Det ser ut som om vervede har tatt seg til en slags halvbefal-status som det vil være umulig å ha i et profesjonelt forsvar. Dette må ha startet i en tid da det var noen få matroser og mange UM, men man kan jo ikke fortsette slik når man nå kommer i en situasjon der skuta er full av matroser og det bare ver et par UMer ombord.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #35
      Re: Militære grader

      Opprinnelig skrevet av Natter
      Om man skriver kontrakt for intops, eller en standard 3-års vervingskontrakt medfører ingen forskjell ift. "status" og grad - man er like fullt grenader/ matros.
      Mulig jeg misforsto, men jeg forsto det slik at grenaderer (med 3-årig vervingskontrakt) ønsket å ha en annen og "finere" status enn andre som har vervet seg etter endt førstegangstjeneste, f.eks. ved å inngå kontrakt om 6 måneders opptreningsperiode og 6 måneders INTOPS-tjeneste etter avsluttet førstegangstjeneste.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • #36
       Re: Militære grader

       Opprinnelig skrevet av hvlt
       Det ser ut som om vervede har tatt seg til en slags halvbefal-status som det vil være umulig å ha i et profesjonelt forsvar.
       De har ikke nødvendigvis tatt den heller, til en viss grad har den blitt pådyttet dem. Noen med striper fant ut at det var kjedelig eller irriterende å lære opp og overvåke mannskap i førstegangstjeneste, så de delegerte det til matrosene i så stor grad som de overhode klarte uten å få strekk av sin sjef igjen. I noen tilfeller var det også faglig bedre å gi "pappajobben" til en erfaren matros enn en kvartermester som kanskje har tilbrakt mindre tid på fartøyet enn de menige han skal lede, en konsekvens av den norske ordningen med å produsere kvartermeste på sweatshop i Horten istedenfor å forfremme i stilling basert på erfaring og dyktighet. Nå har jo sjø vært flinke til å lage lavere befal av gode matroser, men dessverre har det å basere seg på slikt avansement vært ganske utrygt sammenlignet med å klare ett år i Horten.

       Jeg mistenker at et profesjonelt forsvar ikke har plass til ettårig befalsskole overhode, at det må erstattes helt av GBK og kanskje treårig gjennomgående KS og utstrakt bruk av KVK.
       meh

       Kommentér


       • #37
        Re: Militære grader

        Litt interessant med den gamle ordningen med Sjømilitære Korps (lenke).
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #38
         Re: Militære grader

         Opprinnelig skrevet av hvlt
         Og i en situasjon hvor snart nesten alle menige ombord er vervede og nesten ingen vernepliktige i førstegangstjeneste (UM), hvem skal da vaske skuta? Det ser ut som om vervede har tatt seg til en slags halvbefal-status som det vil være umulig å ha i et profesjonelt forsvar. Dette må ha startet i en tid da det var noen få matroser og mange UM, men man kan jo ikke fortsette slik når man nå kommer i en situasjon der skuta er full av matroser og det bare ver et par UMer ombord.
         På hvilke fartøy har man en slik overvekt av vervede?? Ingen så vidt meg bekjent. Ser at det er en representant for Minevåpenet her. Typisk bemanning på en minerydder er 40 (grovt avrundet..), hvor halvparten er befal. Av de menige er det typisk 4 vervede (dette kan naturligvis variere noe fra fartøy til fartøy, og fra kontingent til kontingent).

         Opprinnelig skrevet av hvlt
         Mulig jeg misforsto, men jeg forsto det slik at grenaderer (med 3-årig vervingskontrakt) ønsket å ha en annen og "finere" status enn andre som har vervet seg etter endt førstegangstjeneste, f.eks. ved å inngå kontrakt om 6 måneders opptreningsperiode og 6 måneders INTOPS-tjeneste etter avsluttet førstegangstjeneste.
         Kjenner ikke problemstillingen, men uansett er jo dette nå greit ordnet med innføring av årsstriper, hvor erfaring/ tjenestetid blir synliggjort.

         Opprinnelig skrevet av flex1984
         Opprinnelig skrevet av hvlt
         Det ser ut som om vervede har tatt seg til en slags halvbefal-status som det vil være umulig å ha i et profesjonelt forsvar.
         De har ikke nødvendigvis tatt den heller, til en viss grad har den blitt pådyttet dem. Noen med striper fant ut at det var kjedelig eller irriterende å lære opp og overvåke mannskap i førstegangstjeneste, så de delegerte det til matrosene i så stor grad som de overhode klarte uten å få strekk av sin sjef igjen.
         Litt underlig fremstilling, men jeg mistenker at du ikke klarer å skille rollen som befal og "arbeidsleder"... Vervede spesialister (og for den saks skyld ledende menige - for å bruke den gamle graden) har en definert rolle som arbeidsledere, herunder å drive opplæring av nytt personell. Det er ingen "halvbefalsstatus", men helt i tråd med intensjonen. Om dette kan bli en sovepute for befalet i blant er en annen sak (slik arbeidspresset er i dag, er det nok ikke helt usannsynlig).
         If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

         Kommentér


         • #39
          Re: Militære grader

          Opprinnelig skrevet av hvlt
          Litt interessant med den gamle ordningen med Sjømilitære Korps (lenke).
          Det var en god ordning som produserte dyktige fagfolk. Husker ikke når den ble avskaffet, men tror det var tidlig på 80-tallet? Helt uaktuelt i dag, da et eget underoffiserskorps er uønsket (forsvarsledelse/ politikere). Avdelingsbefalsordningen er en slags kvasiløsning, men her sparker man folk ut ved fylte 35 så effekten blir begrenset.
          Mange ting som spiller inn, men en viktig faktor er størrelsen på Forsvaret: Man kan ikke ha et utall utdanningsløp og avansementsordinger i en så liten organisasjon.
          If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

          Kommentér


          • #40
           Re: Militære grader

           Opprinnelig skrevet av Natter
           På hvilke fartøy har man en slik overvekt av vervede?? Ingen så vidt meg bekjent. Ser at det er en representant for Minevåpenet her. Typisk bemanning på en minerydder er 40 (grovt avrundet..), hvor halvparten er befal. Av de menige er det typisk 4 vervede (dette kan naturligvis variere noe fra fartøy til fartøy, og fra kontingent til kontingent).
           I følge http://www.mil.no/sjo/keskdr/overflate/ ... psystemet/ består besetningen på en Fridtjof Nansen-klasse fregatt av 50 befal, 32 vervede, 10 lærlinger og 28 vernepliktige i førstegangstjeneste. Hvis alle de vervede skal være arbeidsledere, synes jeg det blir mange høvdinger og få indianere til å gjøre arbeidet? Spesielt hvis det kun er UM'er i førstegangstjeneste som skal delta i manuelt arbeid som vask, maling etc.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Kommentér


           • #41
            Re: Militære grader

            Og i følge Wikipedia er bemanningen på en Skjold-klasse 14 befal, 4 vervede og 3 utskrevne menige i førstegangstjeneste. Hvis befal og vervede er "for fine" til å gjøre manuelt arbeid (vask, puss etc.), må det da bli litt i overkant mye å gjøre for de tre i førstegangstjeneste?
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #42
             Re: Militære grader

             Opprinnelig skrevet av hvlt
             I følge http://www.mil.no/sjo/keskdr/overflate/ ... psystemet/ består besetningen på en Fridtjof Nansen-klasse fregatt av 50 befal, 32 vervede, 10 lærlinger og 28 vernepliktige i førstegangstjeneste.
             Det stemmer at det er en større andel vervede på Nansen-klasse, men jeg vil påstå at i underkant av 50% er noe annet enn "nesten alle" menige...
             Grunnen til at man har vervede er at det kreves lengre utdanning for å operere systemer ombord (ikke minst på fregattene som kjører et veldig strikt "lean manning" prinsipp...). Man kan ikke utdanne menige i månedsvis for så å dimmitere dem etter noen ukers nyttetjeneste.

             Opprinnelig skrevet av hvlt
             Hvis alle de vervede skal være arbeidsledere, synes jeg det blir mange høvdinger og få indianere til å gjøre arbeidet? Spesielt hvis det kun er UM'er i førstegangstjeneste som skal delta i manuelt arbeid som vask, maling etc.
             Blir nesten skremt av et slikt utsagn (spesielt hvis det er representativt for holdninger til hær/HV-befal): Hvem i all verden sier at det kun er menige i førstegangstjeneste som skal delta i manuelt arbeid?? På et fartøy gjør alle den jobben som kreves, avhengig av hvordan besetningen er sammensatt. Hvordan tror du f.eks. ting fungerer ombord på en UVB med 2 menige?
             Man skal være forsiktig med å trekke paralleller fra hær til sjø - det er vidt forskjellig kultur og praksis - av naturlige grunner, gitt at all befinner seg bokstavlig talt i samme båt...
             At vervede har en rolle som arbeidsledere er ikke det samme som at alle nødvendigvis er det - spesielt ikke på en fregatt, tilsvarende som at alt befal nødvendigvis ikke bruker mye tid på å utøve lederskap.
             If you take responsibility for yourself you will develop a hunger to accomplish your dreams.

             Kommentér


             • #43
              Re: Militære grader

              Det jeg skrev har ikke noe med hær, men helt og fullt basert på det Eeo skrev over her, jeg regner med at han er marinemann:
              Opprinnelig skrevet av Eeo
              De vervede er misfornøyde fordi de i sine egne øyne dermed i prinsippet er likestilte med vernepliktige, noe som kan medføre redusering av statusen ombord (ikke få lov til å oppholde seg i befalsmessa ombord, fare for at de må delta i vasking av fartøyet, etc),...
              Eeo skriver altså at de vervede er redd for å måtte delta i vasking. Det regner jeg med betyr at i dag er det de vernepliktige UM'er i Marinen som foretar all vask?
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #44
               Re: Militære grader

               Hvis Eeo har bakgrunn fra Minevåpenet vil jeg ikke si at hans menig er representativt for denne diskusjonen. Meg bekjent har fartøyene kun 3-4 matroser, eller da ca 10% av den totale besetningen.

               Hvis det i det hele tatt skulle være noe tvil: De mange matrosene på FNAN-kl deltar i vaskingen av fartøyet.

               Kommentér


               • #45
                Re: Militære grader

                Opprinnelig skrevet av Natter
                Litt underlig fremstilling, men jeg mistenker at du ikke klarer å skille rollen som befal og "arbeidsleder"... Vervede spesialister (og for den saks skyld ledende menige - for å bruke den gamle graden) har en definert rolle som arbeidsledere, herunder å drive opplæring av nytt personell. Det er ingen "halvbefalsstatus", men helt i tråd med intensjonen. Om dette kan bli en sovepute for befalet i blant er en annen sak (slik arbeidspresset er i dag, er det nok ikke helt usannsynlig).
                En ting er å bruke den mest faglig kyndige til å overvåke og veilede i arbeidet, men når ikke-befal får i oppgave å utmåle og skrive refselser (som deretter signeres og kunngjøres av befal) samt holde menige på den smale sti også når disse har frivakt er det noe som skurrer for meg.

                Forekommer dette ikke lenger i dag?
                meh

                Kommentér


                • #46
                 Re: Militære grader

                 Hvordan man gjør det i fregattvåpenet, MTB-våpenet eller Uvb-våpenet vet jeg ikke, da jeg ikke har tjenestegjort i disse våpnene. Jeg kan kun basere meg på mine egne erfaringer, som er fra Minevåpenet hvor det fortsatt er en overvekt av vernepliktige kontra matroser (et sted mellom 10-16 vernepliktige ombord kontra 4-8 matroser). Selvsagt deltar matrosene i det daglige arbeidet i sine respektive detaljer. Som har blitt nevnt over har de aller fleste matrosene en opplæringsrolle ovenfor vernepliktige i sine respektive detaljer, noe som er naturlig gitt deres lengre erfaring og kunnskaper. Det betyr likevel ikke, slik hvlt antyder, at matrosene bare sitter på ræv og drikker kaffi hele dagen. De jobber vel så hardt som de menige i de aller fleste detaljer, i enkelte endog enda mer, men de er altså unntatt fra indretjenesten i Minevåpenet, som under le i stor grad er pålagt de vernepliktige å gjennomføre daglig. Vet ikke hvordan det er i fregattvåpenet eller de øvrige våpener, men registrerer at Bluefor fastslår at matrosene deltar i denne på fregattene. Det er altså varierende praksis på dette fra våpen til våpen.

                 Slik jeg har oppfattet det er matrosene lettere misfornøyde med at de ikke lenger offisielt har graden Matros, noe som klart skiller dem fra vernepliktige Utskrevet Ledende Menig (ULM), men at de høye herrer har besluttet at de skal offisielt være "Visekonstabel" (VK), noe den tidligere ULM-graden og skal hete. På papiret blir de dermed å anse som likeverdige mtp grad, selv om en vil merke forskjellen på en vervet og en vernepliktig VK ved å kikke på fargen på distinksjonen. Frykten da, slik jeg har skjønt det, er at dette blir begynnelsen på en fjerning av de fordeler de vervede per dags dato nyter ombord på minerydderfartøyene. Det skal for ordens skyld og nevnes at det varierer fra matros til matros hvor mye de bryr seg om dette. Noen går og irriterer seg over dette, andre blåser en lang marsj i hva de kalles eller hva de har på skuldrene så lenge lønna kommer inn på konto.

                 Uansett blir dette i det store og hele en relativt liten sak som jeg prøvde å ta en humoristisk vri på tidligere i debatten. Ser at ting som ble skrevet med et skjevt smil og som ville blitt møtt med smil i "real life", blir tatt noe mer alvorlig på internettet. Beklager at jeg ikke gjorde dette litt mer obvious, så kanskje vi kunne ha spart oss for litt forvirring her. My bad.

                 Synes uansett det har blitt en liten digresjon i diskusjonen her, som har gått fra hvilke militære grader vi har til hvorvidt matroser/vervede i Sjøforsvaret vasker eller ikke.

                 Kommentér


                 • #47
                  Re: Militære grader

                  Opprinnelig skrevet av Eeo
                  Slik jeg har oppfattet det er matrosene lettere misfornøyde med at de ikke lenger offisielt har graden Matros
                  Som aldri har vært noen egen grad annet enn et markeringstegn for å vise at man er ansatt som (utskrevet) menig. Nå viser tegnet i tillegg hvilket gradsnivå man er på som forøvrig nå er høyere enn menig.
                  Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                  Kommentér


                  • #48
                   Jeg tar sjansen på å bumpe tråden. Jeg snublet i avisen over et bilde (nr 18 om dere ikke kommer rett ditt), og ut fra det jeg finner ut er ikke dette en vanlig sersjant, men en såkalt vingsersjant. Er det noen som kan bekrefte dette, og som i så tilfelle kan opplyse om hva en vingsersjant er eller var?

                   Edit: det kan jo forøvrig bemerkes at bilde nr 20 unektelig ser morsomt ut!
                   Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                   Kommentér


                   • #49
                    http://no.wikipedia.org/wiki/Vingsersjant
                    Dona Ferrea

                    Kommentér


                    • #50
                     ja, det var det jeg også fant, Noen har noe mer utfyllende info?
                     Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                     Kommentér


                     • #51
                      Står i Wikilinken, gitt.

                      Det er det som er verdt å vite om de forskjellige sersjantsgradene "over" sersjant.
                      Shaking the ground with the force of a thousand guns

                      Kommentér


                      • #52
                       Hva het i Sjøforsvaret det som het visekorporal i Hæren?

                       Nå har visst visekorporal dukket opp igjen i Hæren, graden mellom menig og korporal (forkortet v/k) som ble fjernet i 1992. Den hadde halve ledertillegget av hva en korporal hadde. I infanteriet i hvert fall var korporalsgraden fast tilhørende en del tjenestestillnger, lagførere og en del andre mer krevende spesialiststillinger (inklusive troppsass, sambandskorporalen som ledet sambandstjenesten i et geværkompani etc.). V/k var mer en "trynefaktor-grad" som f.eks. nestlagførere fikk hvis troppssjefen likte dem.

                       I Luftforsvaret var tilsvarende grader vingsoldat (tilsv. v/k) og korporal.

                       I Sjøforsvaret var graden som tilsvarte korporal i Hæren ULM (utskrevet ledende menig) i Marinen og ULKA (utskrevet ledende kystartillerist) i Kystartilleriet, men hadde de også en enda lavere stilling som tilsvarte visekorporal?
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér


                       • #53
                        Menig i særklasse.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #54
                         Takk!
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Militære grader

                          Bumper denne også, etter at jeg kom over noen bilder fra en av tysklandsbrigadene. Soldatene bruker britiske battleuniformer med distinksjoner sydd på overarmene. Vinklene er i størrelse og utforming lik de britiske, men med spissen opp, som de amerikanske. En av sersjantene på bildet har en krone under de tre vinklene. Er det noen som vet hva det er? Hadde det vært en krone og en stripe kunne det vært en stabssersjant, men tre vinkler og en krone ligner mer på en britisk staff sergeant, bortsett fra det at vinklene er opp ned.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Militære grader

                           Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                           Hva het i Sjøforsvaret det som het visekorporal i Hæren?

                           Nå har visst visekorporal dukket opp igjen i Hæren, graden mellom menig og korporal (forkortet v/k) som ble fjernet i 1992. Den hadde halve ledertillegget av hva en korporal hadde. I infanteriet i hvert fall var korporalsgraden fast tilhørende en del tjenestestillnger, lagførere og en del andre mer krevende spesialiststillinger (inklusive troppsass, sambandskorporalen som ledet sambandstjenesten i et geværkompani etc.). V/k var mer en "trynefaktor-grad" som f.eks. nestlagførere fikk hvis troppssjefen likte dem.

                           .....
                           Visekorporal ble brukt på samme måte i Artilleriet (i hver fall I min tid ved "stående" avdeling, 1978-1984). Mens korporalsgraden i prinsippet var hjemlet i bestemte tjenestestillinger (iht KOP), så kunne slik jeg husker det inntil 10% av styrken utnevnes til vk, uavhengig av stilling. Hvordan disse hjemlene ble brukt kunne nok variere, men ofte hadde man også her en formening om hvilke stillinger som var mest aktuelle, selv om det ikke sto i KOP.

                           Selv om korporalsgraden var hjemlet i stilling, så forekom det ofte at det innen en kategori var både korp og menig stillinger, f.eks Koass, OPass, Ratlf/vf. Normalt ble da personellet plassert i korp stillingene etter dyktighet, men trynefaktor kunne jo spille inn også her.

                           I tillegg kom enkelte menige som fikk korp grad grunnet at de fungerte i befals stilling, spesielt kanonkommandører (KK). Dette var mest vanlig når USK utdanningen var 3+6+3, to (ikke 4) ganger i året. Det var sjelden nok sjt til å dekke alle stillingene når man ikke hadde USK. Et rotete system, som heldigvis ble endret.

                           Graden Visekorporal ble ikke brukt under repøvelse eller i mob-oppsettet.

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Militære grader

                            Hvis jeg går tilbake til 1978-KOP for infanteribataljonen, sto det:

                            Troppsstab:
                            Troppssjef: lt/fenr
                            NK: fenr/sjt
                            Troppsass: korp
                            Sambandsmann: vk/men
                            Sanitetsmann: men

                            Geværlag (4):
                            Lagfører: korp
                            Nlf: vk/men
                            Geværmann 1: men
                            Geværmann 2: men
                            Geværmann 3: men
                            Geværmann 4: men
                            MG-mann 1: men
                            MG-mann 2: men

                            Mitraljøselag:
                            Lagfører: sjt
                            x 2:
                            Mitr-mann 1: men
                            Mitr-mann 2: men
                            Mitr-mann 3: men

                            Jeg var ikke selv i geværtropp, så jeg vet ikke hvordan dette normalt ble praktisert, men jeg regner med at det bare var de som sto med vk i KOP som kunne bli det, men de sto altså som vk/men.

                            I BK-troppen (som jeg var i i førstegangstjenesten og på repøvelser) fikk jeg ikke med meg om det var noen som hadde spesiell hjemmel til vk. I forhold til andre troppstyper i infanteriet, hadde BK-troppen (7 bef, 35 korp/men) spesielt mange både befal og korporaler. Befal (7) var:
                            Troppssjef, NK, KO-off, troppsfører + 3 stk. OP-befal. Korporaler (10) var Troppsass/feltmåler, sambandskorporal, ko-ass 1, 4 lagførere, 3 OP-assistenter. Foruten disse hadde troppsstaben: ko-ass 2, 4 sambandssoldater, 3 vognfører felt/sambandssoldat, 1 MC-ordonans/feltmålerass og hvert av fire BK-lag hadde 1 vognfører BV eller traktor og 3 BK-menn. l min tropp i førstegangstjenesten var det 2 soldater troppssjefen fikk forfremmet til visekorporal, hans egen vognfører felt og han egen sambandssoldat.
                            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                            Kommentér


                            • #58
                             Sv: Militære grader

                             De som oftest ble v/k i min tid ved "stående" avdeling var vf M109 of vf M548 (Ratlf/vf på ko-vogna var korp, iht KOP). Ellers mener jeg at det var mer avhengig av person enn stilling.

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Militære grader

                              Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                              Hvis jeg går tilbake til 1978-KOP for infanteribataljonen, sto det:

                              Troppsstab:
                              Troppssjef: lt/fenr
                              NK: fenr/sjt
                              Geværlag (4):
                              Lagfører: korp
                              Lagfører var gjerne og helst utdannet på Lagførerskolen og hadde de siste 6 mnd av 1.gangstjenesten ute i avd. Stort sett meget gode LF'ere.

                              Kommentér


                              • #60
                               Sv: Militære grader

                               Ja, etter ca. 1978/79 da den ble opprettet (jeg husker ikke når den startet, men det var kort etter 1977).
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Kommentér

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Veteranmeldingen 2020

                               Meld. St. 15 (2019–2020)

                               Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


                               Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

                               Melding til Stortinget

                               Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               COVID-19 virusutbrudd

                               En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                               Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                               Mest sannsynlig...
                                

                               NSM: Årlig risikovurdering


                               Ole Gunnar Onsøien
                               NTB scanpix

                               – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                               Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                               – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                                

                               Nyhetssaker: Veteraner

                               Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

                               Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

                                

                               Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                               Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                               http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                               Rapporten dekker hovedpunktene:
                               Kode:
                                 Globale utviklingstrekk
                                 Nordområdene / Arktis
                                 Russland
                                 Afghanistan
                                 Pakistan
                                 Kina
                                 Midtøsten og Nord-Afrika
                                 Iran
                                 Sudan
                                 Somalia
                                 Terrorisme
                                 Spredning av
                               ...
                                

                               Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                               Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X