Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

  Otto Grieg Tidemand var nok en dyktig pokerspiller, og han hadde sikkert meget gode grunner for å anta at det var overveiende sannsynlig at dette ikke var begynnelsen på en invasjon. For det første ville sovjeterne ikke stoppe før grensen i timer eller dager før de angrep; etter all sannsynlighet ville de bare straks ha angrepet over grensen for å ha overraskelsesmomentet med seg. For det andre ville det ikke være særlig lurt å angripe samtidig som store allierte styrker befant seg i Troms, og ville ha blitt satt inn i forsvaret hvis sovjeterne virkelig angrep. Det ville være meget mer logisk å angripe på et tidspunkt der alliert støtte ville ta lengre tid på å komme.

  Men en ting er at det er overveiende sannsynlig, en annen ting er selvfølgelig å være helt sikker i sin sak og ikke ta høyde for at det kunne være starten på et virkelig angrep. Så her var han nok litt pokerspiller.

  Fra Norsk biografisk leksikon om Otto Grieg Tidemand (1921-2006):

  Otto Grieg Tidemand vokste opp i Oslo og opplevde som 18-årig artianer det tyske inntoget i byen 9. april 1940. Etter avsluttet handelsgymnas 1941 drog han til Bergen for å ta handelshøyskolen, men det egentlige målet var å komme til de norske styrkene i Storbritannia. I september 1941 flyktet han og 16 andre med motorbåten Sjølivet til Shetland. Han ble godkjent som flyelev og sendt til Little Norway i Canada. Her ble han utdannet til jagerflyger, og 1943 kom han til den norske 332 Skvadron i Storbritannia som sersjant. Tidemand deltok i luftkampene over Frankrike både før og etter invasjonen i Normandie og var med til de siste kamper over Tyskland våren 1945. Han var den første norske flygeren som landet i det frigjorte Kirkenes.

  Selv fremhevet Tidemand den grundige flygerutdannelsen han fikk, det gode kameratskapet og innsatsviljen han opplevde som flyger og soldat i eksil. Han dimitterte fra Luftforsvaret som løytnant høsten 1945, men var tilbake som flyger under mobiliseringsøvelser i 1949 og 1951, hvor han fikk jetflytrening.

  ...

  Han ble 1976 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Han hadde også Krigsmedaljen og Deltagermedaljen.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #32
   Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

   Ca. kl. 22 mandag 10. juni 1968 registrerer mannskapene ved Brattli grensestasjon i Pasvikdalen at russerne starter tilbaketrekningen. Stasjonssjefen på Brattli, fenrik Arne Solem, skriver: «Den ble gjennomført på en meget velorganisert måte. Alle typer kjøretøy ble lastet opp,‘stablet’
   i kolonner på vegen og dirigert i marsj, østover, av militærpoliti. På Ishavsvegen, mot Petsjenga og Murmansk gikk det nesten endeløse kolonner. På ca. 2 timer talte jeg kjøretøy av ulikt slag, som til sammen måtte ha fraktet 7000–8000 mann.»
   I løpet av natt til tirsdag 11. juni observerer observasjonspost Midtfjell, under Korpfjell grensestasjon, i alt 600 kjøretøyer som forlater grenseområdet.
   Også ved Elvenes grensestasjon, i nærheten av grenseovergangen Storskog og demningen ved det sovjetiske tettstedet Boris Gleb, skjer det tilbaketrekking av de sovjetiske styrkene. Stasjonssjefen der, fenrik Arild Hjerde, skriver i sin rapport: «Uttrekningen begynte tirsdag den 11. juni kl. 23.59. Alle kjøretøyer var ute av området Boris Gleb den 12. juni kl. 02.15.»

   Kommentér


   • #33
    Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

    Aquila mener at en krigsberedskap ikke er "ekstraordinære tiltak". Og, det må han gjerne mene. Men etter min vurdering tar han feil. Tidemand var altså statsråd og forsvarsminister. Han hadde, som alle statsråder, plikt til å informere Stortingets medlemmer korrekt. Hvis en statsråd feilinformerer, er dette svært alvorlig. På GSV ble det fredag 7. juni ca. kl 2.30 utløst skarp alarm, delt ut skarp ammunisjon og etablert krigsberedskap for en hel garnison med ca. 480 mann inne i leieren og ca 120 mann ute på grensen. Dette er helt klart "ekstraordinære tiltak". Når en statsråd uttaler seg, så uttaler han seg på vegne av hele den etaten han leder, ikke bare om hva som skjer på statsrådkontoret. Tidemand feilinformerte stortingskomiteen, denne mandag 10. juni. Og, han feilinformerte NTB da han ble intervjuet fredag 7. juni. Dette gjorde han trolig for å avdramatisere hendelsen mest mulig.

    Kommentér


    • #34
     Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

     Lille Arne stiler her et spørsmål som er uhyre interessant. Nemlig om Grieg Tidmand fikk informasjon om at russerne kun hadde iverksatt en stor militærpolitisk demonstrasjonsøvelse. I boka mi har jeg drøftet dette inngående. Tidemand var litt av en hardhaus som jeg har fått stor respekt og beundring for etter å ha framskaffet en del informasjon. Kun 19 år gammel dro han under krigen over til Shetland og kom etter hvert til Little Norway i Canada. Der ble utdannet som krigsflyger. Tidemand fløy stridsoppdrag under landgangen i Nordmandie og under sluttkampene i Berlin. Han hadde et meget nært forhold til CIA, og kanskje fikk han informasjoner derfra som gjorde at han visste mer enn andre i Norge? Men helt sikker på hva som skjedde ved grensen var han ikke. Det dokumenteres bl.a. ved at Tidemand var svært ivrig etter å få oppdatert informasjon fra den norske e-tjenesten fredag 7. juni.

     Kommentér


     • #35
      Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

      De vurderingene Hvit her gjør er helt i samsvar med de vurderingene som E-tjenesten gjorde i møtet med forsvarsminister Tidemand om morgenen fredag 7. juni. Jeg intervjuet etteretningskaptein Torkel Hovland( 1935-2018) flere ganger i forbindelse med bokprosjektet mitt. Hovland informerte Tidmand denne fredagen og framla da akkurat de samme vurderingene som Hvit. Men, helt sikre kunne de neppe være, og det var fortsatt noe usikkerhet.

      Kommentér


      • #36
       Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

       Opprinnelig skrevet av Stranna Vis post
       Aquila mener at en krigsberedskap ikke er "ekstraordinære tiltak". Og, det må han gjerne mene. Men etter min vurdering tar han feil. Tidemand var altså statsråd og forsvarsminister. Han hadde, som alle statsråder, plikt til å informere Stortingets medlemmer korrekt. Hvis en statsråd feilinformerer, er dette svært alvorlig. På GSV ble det fredag 7. juni ca. kl 2.30 utløst skarp alarm, delt ut skarp ammunisjon og etablert krigsberedskap for en hel garnison med ca. 480 mann inne i leieren og ca 120 mann ute på grensen. Dette er helt klart "ekstraordinære tiltak". Når en statsråd uttaler seg, så uttaler han seg på vegne av hele den etaten han leder, ikke bare om hva som skjer på statsrådkontoret. Tidemand feilinformerte stortingskomiteen, denne mandag 10. juni. Og, han feilinformerte NTB da han ble intervjuet fredag 7. juni. Dette gjorde han trolig for å avdramatisere hendelsen mest mulig.
       Så lenge det kun var snakk om så få soldatar som ca 600 så er eg einig med aquila:. Under heile den kalde krigen seilte marinen i krigsberedskap, mesteparten av marinens fartøy hadde til ei kvar tid skarp ammunisjon og kunne på kort tid gjere fartøya klar til strid. Under den kalde krigen skifta ein aldri ut heile mannskap så det var alltid ein grunnstamme med erfarne ombord i tilfelle krig. Og alt av våpensystem som missil og torpedo var skarpe og klar til utskyting på minutars varsel.

       Kommentér


       • #37
        Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

        Magskor må ikke glemme at garnisonen faktisk rykket ut under skarp alarm og etablerte krigsberedskap i sine alfa-beredskapsområder.

        Kommentér


        • #38
         Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

         Klokken 8 om morgenen onsdag 12. juni 1968 skrives det følgende i stridsjournalen til GSV: «Alle beredskapstiltak
         opphevet.»
         Hva var det egentlig som hadde skjedd ved grensen og hvorfor? Innrykkingen var helt klart en militærpolitisk demonstrasjon, og det var nok øvelse Polar Express som utløste denne demonstrasjonen. Ikke minst bekreftes dette av at russerne startet en stor øvelse mandag 3. juni, samme dag som NATO-soldater landet på Bardufoss flyplass under starten av øvelse Polar Express. Dessuten hadde russernes advarsler mot slike øvelser vært mange gjennom årene. Russerne kjørte først sin øvelse inne på Kola-halvøya noen dager, og så rykket plutselig styrkene inn mot grensen torsdag 6. juni fra kl 17. Oppmarsjen mot grensen varte ca 5 1/2 døgn. Det var en betydelig påkjenning på de norske soldatene i denne perioden, spesielt for grensevaktene. Men gutta gjorde jobben sin som forventet. I ettertid gikk det rykter om at befal desserterte. Ingen av de jeg har intervjuet i forbindelse med mitt bokprosjekt kjenner til noe slikt. Forsvarets etterretning foretok også en undersøkelse i ettertid pga. disse ryktene, og etterretningen kunne meget klart dokumentere at disse ryktene var fullstendig falske.
         Befal og soldater ved GSV fikk ordre om ikke å fortelle noe som helst om hva de hadde opplevd under oppmarsjen. Det resulterte også i at svært få i Norge fikk greie på hva som hadde skjedd. Sjøl tjenestegjorde jeg som soldat ved GSV 8 år seinere, 1976/77, og fikk da for første gang høre ryktene og historiene. De hadde gått fra soldatkull til soldatkull siden 1968. Fremdeles går det mange rykter om hendelsene, mer eller mindre sannferdige. Det er å håpe at feilaktige rykter etter hvert dør ut. Men fortsatt er det mange spennende problemstillinger knyttet til hendelsene. Hva visste egentlig forsvarsminister Tidemand? Hadde han informasjoner fra CIA? Hvorfor protesterte ikke norske myndigheter da sovjetiske militære offiserer ulovlig krysset demningen ved Boris Gleb? Var det sovjetiske politikere som forstod at denne uvennlige militærpolitiske demonstrasjonen mot Norge aldri skulle skjedd?
         I begynnelsen av juli 1968 startet russerne nemlig den store marineøvelsen Sever som nesten ingen i Norge kjenner til. Nylig fikk jeg avgradert etterretningsmateriale som omhandler øvelsen, den har også har indirekte tilknytning til hendelsene ved grensen i juni. Jeg vil derfor også komme med mer informasjoner om denne marineøvelsen.

         Kommentér


         • #39
          Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

          I ettertid har hendelsene på grensen i juni 1968 også blitt overdramatisert. På nettet kan vi lese om at "Norge var på randen av krig" eller at " Norge var 30 meter fra krig". I Store Norske Leksikon er krig definert på følgende måte: "Organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje." Og om begrepet krig etter Folkeretten, står det følgende: "Anvendelsen av krigens folkerett knyttes altså til den faktiske situasjonen, og er ikke lenger avhengig av formelle statlige erklæringer. En situasjon må med andre ord være over terskelen for væpnet konflikt for at krigens folkerett kommer til anvendelse."

          I juni 1968 gjennomførte russerne en stor militærpolitisk demonstrasjon. De var ikke innstilt på krig. Men det er viktig å være klar over at på norsk side var man svært usikker på hva som var under utvikling. Soldater og befal ved GSV opplevde innrykkingen mot grensen som om det nå var stor risiko for at et angrep var under utvikling.

          Det skjedde også episoder som kunne utløst begrenset skuddveksling, altså en væpnet konflikt. Ved to anledninger krysset sovjetiske militære offiserer ulovlig grensen til Norge ved Boris Gleb. Her er imidlertid rettsforholdene ved demningen noe komplisert mht. kryssinger, og det kan godt være at de sovjetiske offiserene ikke var klar over at de gjorde noe ulovlig. Men, i denne situasjonen kunne det oppstått skuddvekslinger.
          Vi kunne også fått andre, utilsiktede episoder som kunne utløst skuddveksling. Hendelsene ved grensen var derfor helt klart meget risikofylte. Når spenningen er så stor som den var i juni 1968, og så mange mann er samlet ved grensen, da kan det lett oppstå uventede og farlige situasjoner.

          Kommentér


          • #40
           Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

           Det er veldig greit å få en grundig gjennomgang av hva some skjedde og ikke skjedde den gangen, herunder en avkreftelse av ryktene om flukt. Gjennom et langt liv i Forsvaret (fra 1976) har jeg hørt mange rykter, men få fakta.

           All honnør for denne tråden - det blir egentlig en bagatell om man er enig eller uenig i at beredskapen var ekstraordinær. Personlig mener jeg at den ikke var det, da den etter alt å dømme var innenfor det Garnisonssjefen hadde myndighet til å iverksette iht planverket. Det uvanlig er ikke nødvendigvis ekstaordinært.

           For øvrig så er jeg usikker på at "krigsberedskap" faktisk var en offisiell beredskapsgrad, basert på at jeg ikke kan huske å ha sett uttrykket i mitt arbeide relatert til mob- og beredskapsplaner i Hæren fra 1984 til 2010. Selvsagt kan det ha vært det tidligere, men jeg har en mistanke om at dette kanskje var et begrep som media skapte?

           Click image for larger version

Name:	haugenbok-milforum-student.jpg
Views:	1
Size:	5,9 KB
ID:	873652

           Kommentér


           • #41
            Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

            Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
            Det er veldig greit å få en grundig gjennomgang av hva some skjedde og ikke skjedde den gangen, herunder en avkreftelse av ryktene om flukt. Gjennom et langt liv i Forsvaret (fra 1976) har jeg hørt mange rykter, men få fakta.

            All honnør for denne tråden - det blir egentlig en bagatell om man er enig eller uenig i at beredskapen var ekstraordinær. Personlig mener jeg at den ikke var det, da den etter alt å dømme var innenfor det Garnisonssjefen hadde myndighet til å iverksette iht planverket. Det uvanlig er ikke nødvendigvis ekstaordinært.

            For øvrig så er jeg usikker på at "krigsberedskap" faktisk var en offisiell beredskapsgrad, basert på at jeg ikke kan huske å ha sett uttrykket i mitt arbeide relatert til mob- og beredskapsplaner i Hæren fra 1984 til 2010. Selvsagt kan det ha vært det tidligere, men jeg har en mistanke om at dette kanskje var et begrep som media skapte?
            Hei!
            Begrepet krigsberedskap er benyttet bl.a. fordi da befalet ble vekket natt til fredag 7. juni, så fikk de ordre om mobilisering. Dette har jeg fått vite ved intervju med vedkommende som var vaktkommandør denne natta. Han fikk ordre om å vekke befal som bodde i Forsvarets boligfelt.

            Kommentér


            • #42
             Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

             Etter min mening bør det undersøkes nærmere hva det som ble iverksatt faktisk ble kalt, i henhold til det beredskapssystemet som var gjeldende på den tiden. Det er jo mulig at begrepet "krigsberedskap" inngikk der på den tiden, selv om jeg er ganske sikker på at det ikke gjorde det etter 1984.

             Jeg finner det mest sannsynlig at der var så enkelt som "Alarm", med påfølgende regulering av lokal beredskaps-grad "I felt" etter systemet rød - gul - grønn. "Mobilisering" kan det ikke ha vært, selv om noen kanskje brukte dette uttrykket, da det er noe helt annet.

             Kommentér


             • #43
              Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

              Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
              Det er veldig greit å få en grundig gjennomgang av hva some skjedde og ikke skjedde den gangen, herunder en avkreftelse av ryktene om flukt. Gjennom et langt liv i Forsvaret (fra 1976) har jeg hørt mange rykter, men få fakta.

              All honnør for denne tråden - det blir egentlig en bagatell om man er enig eller uenig i at beredskapen var ekstraordinær. Personlig mener jeg at den ikke var det, da den etter alt å dømme var innenfor det Garnisonssjefen hadde myndighet til å iverksette iht planverket. Det uvanlig er ikke nødvendigvis ekstaordinært.

              For øvrig så er jeg usikker på at "krigsberedskap" faktisk var en offisiell beredskapsgrad, basert på at jeg ikke kan huske å ha sett uttrykket i mitt arbeide relatert til mob- og beredskapsplaner i Hæren fra 1984 til 2010. Selvsagt kan det ha vært det tidligere, men jeg har en mistanke om at dette kanskje var et begrep som media skapte?
              Det er mitt inntrykk også, altså at begrepet krigsberedskap er noe ullent i militær sammenheng, men det funker nok om du skal selge aviser eller bøker.
              Si vis pacem, para bellum

              Kommentér


              • #44
               Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

               For så vidt er dette flisespikkeri. Skarp alarm (i hvert fall i min tid i førstegangtjenesten var det forskjellig signal for skarp alarm og øvelsesalarm) i en militærleir, dvs. at ammunisjon til personlige våpen og avdelingsvåpen deles ut og at avdelingene gjøres klar til strid (dvs. reelt klart til strid med skarp ammunisjon, og ikke bare øvingsmessig) i sine alfa-områder, tror jeg da er ganske ekstraordinært og ikke noe som har skjedd særlig mange andre ganger, om noen, etter 2. verdenskrig.

               Mobilisering gjelder innkalling av mobiliseringssoldater/reservister (og stadig tjenestegjørende som har andre oppgaver i krig enn i fred). "Mobilisering" betydde at alle skulle møte i henhold til ordre på krigstjenestekort og hele forsvaret skulle settes på krigsfot. I tillegg hadde man "beredskapsinnkalling" der deler av forsvaret ble satt på krigsfot (gitt ved fargekode på krigstjenestekortet).
               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

               Kommentér


               • #45
                Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                Jeg er enig i at det er flisespikkeri, og antydet vel også noe slikt i et av mine innlegg.


                Jeg har selv vært med på opplasting av ammunisjon i forbindelse med øvingsalarmer på GP, men ikke utdeling til den enkelte soldat. Standard prosedyre var det imidlertid ikke, mener at det ble gitt egen ordre om det.

                Kommentér


                • #46
                 Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                 Opprinnelig skrevet av gringo Vis post
                 Det er mitt inntrykk også, altså at begrepet krigsberedskap er noe ullent i militær sammenheng, men det funker nok om du skal selge aviser eller bøker.
                 Utvilsomt, mistenker at det var pressen som først tok begrepet i bruk.

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                  Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                  Etter min mening bør det undersøkes nærmere hva det som ble iverksatt faktisk ble kalt, i henhold til det beredskapssystemet som var gjeldende på den tiden. Det er jo mulig at begrepet "krigsberedskap" inngikk der på den tiden, selv om jeg er ganske sikker på at det ikke gjorde det etter 1984.

                  Jeg finner det mest sannsynlig at der var så enkelt som "Alarm", med påfølgende regulering av lokal beredskaps-grad "I felt" etter systemet rød - gul - grønn. "Mobilisering" kan det ikke ha vært, selv om noen kanskje brukte dette uttrykket, da det er noe helt annet.
                  Jeg stusset også litt på dette begrepet "mobilisering" da jeg intervjuet den tidliger vaktkommandøren. For dette er vel et begrep som benyttes for innkalling av "ikke- stående" styrker. Men han opplyste om at det var dette begrepet som var benyttet da de vekket befalet. Skal nok kanskje ikke legge alt for mye vekt på hva som blir sagt i slike situasjoner, det viktige er at man faktisk utløste skarp alarm og rykket ut i beredskapsområdene klar for strid med skarpladde våpen. Dessuten ble broer klargjort for sprengning. Der lå det forøvrig permanent klart sprengstoff i sprengkamre under den kalde krigen.

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                   Opprinnelig skrevet av Stranna Vis post
                   Jeg stusset også litt på dette begrepet "mobilisering" da jeg intervjuet den tidliger vaktkommandøren. For dette er vel et begrep som benyttes for innkalling av "ikke- stående" styrker. Men han opplyste om at det var dette begrepet som var benyttet da de vekket befalet. Skal nok kanskje ikke legge alt for mye vekt på hva som blir sagt i slike situasjoner, det viktige er at man faktisk utløste skarp alarm og rykket ut i beredskapsområdene klar for strid med skarpladde våpen. Dessuten ble broer klargjort for sprengning. Der lå det forøvrig permanent klart sprengstoff i sprengkamre under den kalde krigen.
                   Ja, man kan ikke legge vekt på hva antatt lavere befal uten grundig kjennskap til beredskaps-systemet bruker av uttrykk i "kampens hete". Hovedpoenget på det nivået er gjerne å fremskaffe ønsket reaksjon, ikke om det formelt sett er riktig ordbruk.

                   Det blir lett omtrent like unøyaktig som det journalister ofte sier eller skriver - men da enten på grunn av manglende kunnskap eller med vilje, med tanke på sensasjonsnivå, opplag, egen og/eller mediets agenda etc.

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                    TRIDENT JUNCTURE 2018 OG POLAR EXPRESS 1968. HISTORIEN GJENTAR SEG.
                    I disse dager pågår den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Ett av de viktige hovedmålene for øvelsen er å mestre norske forhold. Men, nederlandske soldater som deltar i øvelsen er utrustet for sommer. Nå må de gå til norske butikker for å handle vinterklær. For det kan være kaldt i Norge, også om høsten. For 50 år siden «bommet» både engelskmenn og belgiere fullstendig på norske forhold under den store NATO-øvelsen Polar Express.

                    Nylig utga jeg boken «Som en fiende mot Norge». Om den store sovjetiske oppmarsjen mot norsk grense i juni 1968. Oppmarsjen var en demonstrasjon og protest mot NATO-øvelsen Polar Express som da foregikk samtidig i Troms. Selve «stjerneframføringen» i øvelse Polar Express skulle være landsettingen av 650 marinesoldater med 20 Wessex helikoptre fra det britiske hangarskipet HMS Bulwark. Men, dette gikk ikke som forventet. Engelskmennene bommet fullstendig på nord-norsk klima. Allerede i januar samme år hadde man planlagt å bruke HMS Bulwark i øvelse Polar Express. Men ikke ett eneste av helikoptrene hadde blitt modifisert for å kunne operere under de klimaforhold vi finner i Norge. For det var kaldt i Troms da landsettingen skulle skje. Temperaturen lå rundt null, det var snøbyger i lufta. Ingen av Wessex-helikoptrene kunne benyttes til den særdeles viktige landsettingen pga. lave temperaturer, marinesoldatene måtte sendes i land med båter.

                    Dette ble svært pinlig da et norsk helikopter med NATO-offiserer landet på Bulwark, mellom britiske Wessex-helikoptre som stod tildekket. Flaue presseoffiserer prøvde å forklare hvorfor man brukte fartøyer til ilandsettingen av marinesoldater, uten å ha noe informasjon om hvorfor helikoptrene stod ubenyttet på dekk. Når man skulle fly i temperaturer rundt null, trengte disse helikoptrene varmesystemer både for luft og olje. Uten disse modifikasjonene var flytiden for denne type helikoptre begrenset til kun 9 minutter ved slike forhold. Britene anså modifikasjonene som unødvendige, og noe som «på ingen måte ville begrense helikopterøvelsene på denne tid av året.» Det var sikkert en fin, varm juni måned i England. Men de britiske planleggerne burde nok vært noen turer i Nord-Norge, på forhånd. For å sette seg inn i hvordan en juni måned i arktiske omgivelser faktisk kan være. Årsaken var at Bulwark seilte til Norge under en måned etter skipets ankomst fra Østen. I ettertid forklarte den engelske forsvarsministeren Denis Healey at værforholdene «hadde vært svært uvanlige.» Men, ikke en av de mange nordmennene som til forskjellige tider var om bord på Bulwark anså værforholdene som svært uvanlige.
                    Det var ikke bare utenlandske helikoptre som hadde problemer med norske forhold. Seks belgiske bombefly av typen Republic F-84F Thunderstreak fløy ikke ett eneste tokt under sitt to uker lange opphold på Bardufoss under øvelse Polar Express. Til tross for deres oppdrag om å «angripe» bakkemål i Nord-Troms. Bombeflyet er tungt og veier fullastet 12,7 tonn, det er avhengig av et romslig luftrom for å kunne svinge. Thunderstreak egner seg derfor

                    dårlig i trange fjorder og daler mellom høye fjell. Skvadronsjefen til belgierne ble først tatt med på en rekognoseringstur. Det skjedde i et lite, norsk

                    propellfly av typen Cessna O-1A Bird Dog fra Feltartilleribataljonen på Setermoen. Flygningen foregikk bl.a. i den trange Tamokdalen under sterk

                    vind med mye turbulens. Belgieren fikk raskt mer enn nok av den turbulente flyturen og beordret retur lenge før planlagt rekognoseringstur var avsluttet.

                    Etter landing forlot han flyet uten å si ett eneste ord. Og, de seks belgiske bombeflyene ble stående på flyplassen, under hele øvelsen.

                    50 år senere, under dagens Trident Juncture-øvelse, bommer også nederlenderne på norske forhold. De har glemt å utruste soldatene sine med klær for en norsk, kald høst. Har ikke NATO-landene lært noe som helst om forholdene i Norge i løpet av alle øvelsene de har hatt i Norge gjennom tidene?
                    <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <woNotShowRevisions/> <woNotPrintRevisions/> <woNotShowMarkup/> <woNotShowComments/> <woNotShowInsertionsAndDeletions/> <woNotShowPropertyChanges/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>fals e</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>NO-BOK</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <wontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->

                    Kommentér


                    • #50
                     Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                     En kan jo spørre om ikke Britene har lært noe av Clockwork? Fordi svaret er uansett ja, det har de.

                     At noen gjør et dårlig valg her og der kommer alltid til å skje, enten det er på enkeltmann eller forsvarssjef nivå...
                     - Don't confuse enthusiasm with capability

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: DE GLEMTE VETERANENE FRA 1968

                      Generelt ser det ut til at hukommelsen i militære avdelinger er lav (i hvert fall i Norge), siden erfaringer ofte ikke blir systematisert, men er avhengig av enkeltpersoner med stor turn-around. Men akkurat når det gjelder britiske helikoptre (både Army, Royal Navy og RAF) har de jo beholdt en treningsavdeling på Bardufoss (Clockwork) som har opprettholdt kompetansen på å fly under norske forhold året rundt. Når det gjelder landstridavdelinger fra Royal Marines og British Army (samt de nederlandske avdelingene i det som i hvert fall tidligere het UK/NL Landing Force, dvs. 3 Commando Brigade med tillegg fra Korps Mariniers) er jeg mer skeptisk. Tidligere trente avdelinger fra Royal Marines hvert år i Nord Norge og avdelinger fra British Army hvert år på Voss, hele vinteren,det har vært mindre av det mens fokuset var på "Out of Europe".
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér

                      Annonse i emne

                      Collapse

                      Donasjoner

                      Collapse
                      Working...
                      X