Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Totalforsvaret: Transport og kjøretøy

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Totalforsvaret: Transport og kjøretøy

  Totalforsvarsmodellen som Forsvaret bygget på fra 1945 til begynnelsen av 2000-tallet hadde som bærende prinsipp at man ikke skulle duplisere ressurser som kunne rekvireres fra det sivile samfunnet. Når det gjelder transporttjeneste/bruk av kjøretøy, er det da viktig å se dette i to deler, 1) kjøretøy i militære avdelinger, og 2) bruk av sivil struktur i bakre forsyningstjeneste.

  1) I alle mobiliseringsavdelinger, unntatt kanskje de aller høyest prioriterte (som Brig 5) var alle KOP-kjøretøy som kunne være sivile kjøretøy forhåndsrekvirerte kjøretøy. Eier av kjøretøyet vill hvert år få et brev i posten (der kvitteringsdel skulle returneres) om hvor kjøretøyet skulle leveres ved mobilisering/beredskapstjeneste. Det gjaldt 100% av KOP-lastevogner, en vesentlig del av KOP-feltvogner (som stort sett ville erstattes av sivile varebiler), 100% av traktorer, samt spesialkjøretøy som TT, gravemaskiner, hjullastere, kranbiler etc. etc. Disse ville leveres på oppgitt sted og bli tatt imot av oppsettende avdelings kjøretøyoffiserer mot kvittering/erstatning, de ville bli malt over med grønnmaling og tatt imot av de mob-oppsatte vognførere og kjørt til sin avdeling.

  De oppsettende avdelinger hadde i stedet for de kjøretøy som var planlagt som sivilrekvirerte nok militære kjøretøy til å gjennomføre repøvelser, men ikke ut over det. Dette var gjerne øvingsreserve, dvs. svært gamle kjøretøy som bare skulle brukes under fredstidsøvelser. F.eks., mitt regiment, IR3, skulle sette opp til sammen 6 infanteribataljoner. Man hadde øvingsreserve til å fullt utstyre én bataljon, da man aldri repøvde mer enn en bataljon om gangen. For troppen min, en selvdreven TBK-tropp, besto kjøretøyparken av 6 panserkjøretøy, 4 stk. M106A1, 1 stk. M113A1 og 1 stk. M548A1, 2 feltvogner (begge sambandsbærere) og 1 motorsykkel. Panserkjøretøy kunne selvfølgelig ikke rekvireres fra det sivile, så de eksisterte (dvs. de ble i fredstid brukt på TBK-rekruttskolen, på BK-USK-kurset og BK-linjen på BSIS på Heistadmoen). Da jeg var på repøvelse i 1982 hadde vi den ene feltvognen på mob-lageret (Volvo felt), mens den andre skulle være en sivilrekvirert varebil. På repøvelsen fikk vi i stedet for den utlevert en Willis Jeep fra 2. verdenskrig. Da jeg kom på neste repøvelse i 1985 hadde det vært en større oppgradering av feltvogner, det var på grunn av innkjøpet av MB, de gikk til mobavdelingene i Nord-Norge som ble helt oppsatt med MB, mens alle mob-avdelingene i Sør-Norge fikk alle Volvo felt og Landrovere. Vi oppdaget da at alle feltvogner som var sambandsbærere nå var på mob-lager (for oss, altså to stk. Volvo felt). Men det som i henhold til KOP skulle være feltvogner uten fastmontert radio fortsatte å være sivilrekvirert bil (i kompaniet gjaldt det i hvert fall admoffs feltvogn). Noe annet ville for så vidt være sløseri. Og lastevogner (f.eks. 2 i kompanistaben i støttekompaniet) fortsatte å være 100% sivilrekvirerte lastebiler. På repøvelsene ble de erstattet med GMC CCKW 2 1/2 ton fra 2. verdenskrig (som ga et virkelig Kellys helter-image).

  Hærens transportkorps satte opp transportkompanier med ca. 100 lastevogner hver (ett kompani inngikk i hver brigade, samt en rekke på høyere nivå), de var også 100% basert på sivilrekvirerte lastebiler.

  2) Det over var det rent militære apparatet, som fikk tilført et meget stort antall sivile kjøretøy ved mobilisering. I tillegg hadde man det rent sivile apparatet som inngikk i Totalforsvaret. Der beholdt man den sivile strukturen og sivil status. Det var rett og slett alle transportfirmaer og busselskaper etc. i Norge, med de kjøretøy som ikke var rekvirert av Forsvaret (eller Sivilforsvaret, som også var basert på forhåndsrekvirerte kjøretøy) og med de ansatte som ikke var mobilseringsoppsatt i Forsvaret (de fleste menn mellom 20 og 44 års alder ville være i Forsvaret ved mobilsering, også ansatte i selskapet som var vernepliktige, men helt essensielle for driften av selskapet i krig ville etter søknad kunne fritas fra mob-disponering og kunne mob-disponeres som sivil i selskapet). Dette apparatet het TBO (Transportberedskapsorgnisasjonen) og ville ved mobilisering opprette en sentral i hvert fylke under fylkesmannen, og dessuten lokale sentraler. Bemanningen av disse ville dels komme fra ledelsen i firmaene som inngikk, dels av ansatte i fylkeskommunen etc. TBO-sentralen ville motta rekvisisjoner på transportoppdrag fra både Forsvaret og alle sivile aktører, og så fordele transportoppdragene ut fra gitte priorieteringer, der transportoppdrag for Forsvaret hadde høyest prioritet. Dette ville stort sett være transportdelen av forsyningstjenesten for Forsvaret bak stridsskueplassen.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  #2
  Sv: Totalforsvaret: Transport og kjøretøy

  Transportkompani/brigade og identisk transportkompani/FDI besto i følge KOP gjeldende fra 1971 til 1989 av kompanistab, 3 transporttropper (hver med troppsstab og 5 transportlag), 1 vedlikeholdstropp og 1 reservevognførertropp. Det hadde 21 befal og 245 korporaler og menige, til sammen 266. Jeg har ikke det nøyaktige tallet på lastevogner i kompaniet, men det var ca. 100 (som altså i stort sett alle mob-avdelinger var sivile lastebiler som skulle rekvireres). En infanteribataljon i henhold til 1978-KOP hadde ikke selv kjøretøy til å transportere seg selv (dvs. alle mannskaper og alt KOP-utstyr og -ammunisjon), men kunne det med støtte fra én transporttropp fra brigadens transportkompani.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Comment


   #3
   Sv: Totalforsvaret: Transport og kjøretøy

   Her fant jeg noen flere gamle saker:

   Kjøretøyparken til en brigade etter 1978-KOP inkluderte 320 feltvogner, 349 lastevogner, 140 beltevogner BV202N og 48 traktorer. For de fleste brigadene var 100% av lastevognene, 100% av traktorene (traktorhengere NM25 var moblagret) og en god del av feltvognene (i hvert fall de som ikke var sambandsbærere) sivilrekvvirerte biler.

   Mitt regiment, IR3, som altså var et infanteriregiment som først og fremst satte opp 6 infanteribataljoner, hvorav 3 var feltbataljoner og 3 lokalvernbataljoner, skulle rekvirere ca. 1000 kjøretøy. Eierne skulle ved mobilisering levere dem på Kongsberg idrettspark der regimentets kvartermester/kjøretøy ville lede mottaket.

   En mer kjøretøytung oppsettende avdeling, Forsyningsregiment nr. 5, som satte opp alle avdelinger av Hærens våpentekniske korps, Hærens transportkorps og Hærens intendantur i Distriktskommando Trøndelag, skulle på 1980-tallet rekvirere følgende sivile kjøretøy:

   223 personbiler
   127 kombi-biler
   170 varebiler (klasse I)
   308 varebiler (klasse II)
   944 vanlige lastebiler
   10 trekkbiler
   41 traktorer
   24 lette motorsykler
   147 tunge motorsykler
   1 påhengsvogn med tank
   1 annen slepvogn
   16 annen semitrailer
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment

    
   • Filter
   • Tid
   • Show
   • New Topics
   Clear All
   new posts
   No content found
   Show More
    
   • Filter
   • Tid
   • Show
   • New Topics
   Clear All
   new posts
   Please log in to your account to view your subscribed posts.
   Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
   Oppstillingsplassen
   Tekniske driftsmeldinger.
   Tråder: 8 Innlegg: 641
   Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
   8 641
   Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
   Tråder: 15 Innlegg: 1.086
   Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
   15 1.086
   yamaha
   Meldinger til/fra S-1
   av yamaha
   Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
   Tråder: 3 Innlegg: 445
   Nyeste innlegg: Feilmeldinger
   3 445
   Sjef Milforum
   Feilmeldinger
   Fagforum S-1: Personell & administrasjon
   Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
   Tråder: 2.453 Innlegg: 41.993
   Nyeste innlegg: Sliter med push ups
   2.453 41.993
   Underforum:
   Treningsdagbøker (11/1.130)
   Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
   Tråder: 65 Innlegg: 2.857
   65 2.857
   Underforum:
   Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
   Tråder: 30 Innlegg: 491
   30 491
   Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
   Tråder: 8 Innlegg: 283
   8 283
   Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
   Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
   Tråder: 1.054 Innlegg: 33.825
   Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
   1.054 33.825
   Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
   Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
   Tråder: 395 Innlegg: 28.343
   Nyeste innlegg: Fokus: Tyskland
   395 28.343
   Underforum:
   Tema: Russland (58/6.879)
   Tema: Asia (102/4.213)
   Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
   Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
   Tråder: 59 Innlegg: 5.302
   59 5.302
   Underforum:
   22.juli 2011 (32/4.562)
   Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
   Tråder: 199 Innlegg: 254
   199 254
   Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
   Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
   Tråder: 2.548 Innlegg: 62.526
   2.548 62.526
   Underforum:
   Hæren (41/1.518)
   Sjøforsvaret (36/1.959)
   Luftforsvaret (62/1.285)
   Heimevernet (563/17.503)
   Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
   Tråder: 584 Innlegg: 19.529
   Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
   584 19.529
   Underforum:
   Politiet (235/12.996)
   Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
   Tråder: 9 Innlegg: 176
   Nyeste innlegg: Hva innebærer god ledelse?
   9 176
   Marols
   Hva innebærer god ledelse?
   av Marols
   Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
   Tråder: 21 Innlegg: 2.270
   Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
   21 2.270
   pioff
   Den store PI-tråden
   av pioff
   Fagforum S-4: Logistikk & materiell
   Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
   Tråder: 109 Innlegg: 10.276
   109 10.276
   Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
   Tråder: 65 Innlegg: 827
   65 827
   Underforum:
   Landsystemer (28/624)
   Sjøsystemer (4/5)
   Luftsystemer (6/41)
   INI-systemer (23/128)
   Fagforum S-5: Planer & policy
   Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
   Tråder: 93 Innlegg: 6.069
   Nyeste innlegg: Kampluftvern for fremtiden
   93 6.069
   Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
   Tråder: 411 Innlegg: 10.499
   411 10.499
   Underforum:
   Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
   Tråder: 89 Innlegg: 1.564
   Nyeste innlegg: Team Rubicon.
   89 1.564
   magskor
   Team Rubicon.
   av magskor
   Fagforum S-6: Samband & IKT
   Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
   Tråder: 119 Innlegg: 1.706
   Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
   119 1.706
   Underforum:
   01 Fagområder (16/297)
   02 Felttriks (23/301)
   Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
   Tråder: 170 Innlegg: 3.014
   170 3.014
   Markedsplassen
   Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
   Buy and sell kit. Non-commercial use only.
   Tråder: 537 Innlegg: 2.182
   537 2.182
   Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
   Tråder: 3 Innlegg: 16
   3 16
   Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
   Tråder: 2 Innlegg: 2
   2 2
   Working...
   X