Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • pioff
  replied
  Grøss og gru. Kanskje de bare ønsket å underbygge "cowboy"-påstanden. Og det klarte de i så fall.

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Dette var et sitat fra Lund-kommisjonens rapport.

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Jeg synes ikke det. Journalister skal leve de også og "narkotika" vekker jo langt større oppmerksomhet enn "medikamenter" og, hvis det er de stoffene jeg tror det er så skriver de jo til og med helt sant. Husk det er opplaget som teller, ikke poitisk korrekte formuleringer.

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Godt mulig, men jeg er enig med Grasklyppertraktor at det i tilfelle er en rar formulering. Skulle tro "medikamenter" hadde vært mer dekkende ved lovlig bruk.

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Når det gjelder narkotika så tror jeg det kan ha "naturlige" forklaringer. Jeg gjetter på morfin som smertestillende i tilfelle noen skulle bli såret og amfetamin for å holde seg våkne i lengre perioder. Et godt utrustet sabotasjedepot trenger ikke veie mer enn 25 kg.

  Leave a comment:


 • Grasklyppertraktor
  replied
  Opprinnelig skrevet av M72 Vis post
  Det er mye man kan stusse på i Meyer-saken. Bl.a. at noen ga de Vibe hint om dette lageret. Når Meyer til og med informerte Hollywood om lageret så er det ikke så godt å vite hvem dette var, men de hadde nok og sin motivasjon for å få dette offentliggjort.

  Det at våpenlageret minner om en ustrukturert våpensamling kan kanskje være reelt. Mulig Meyer utvidet lageret med egne våpen? På hytta hadde han fire utrangerte anti-tank kanoner, dvs man kan ane en viss interesse. Lund-kommisjonen skriver: "I 1978 ble et våpenlager som i noen grad var tilknyttet avdelingen, avdekket og offentliggjort". I noen grad, dvs. ikke alt.

  Lund-kommisjonens dokument 15 kapittel 13.4 har en oversikt over Stay behinds historikk og oppbygning: Kap 13 - Granskingen av Forsvarets etteretningstjeneste


  Umerkede biler er naturlig, store mengder høyeksplosiver likeså, men ikke ubetydelige kvanta narkotika?
  Eg tenkte fyrst på reseptbelagte medikamenter eller lignande til medisinsk bruk, men det verker rart om dei hadde ordlagdt seg slik då.

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Det er mye man kan stusse på i Meyer-saken. Bl.a. at noen ga de Vibe hint om dette lageret. Når Meyer til og med informerte Hollywood om lageret så er det ikke så godt å vite hvem dette var, men de hadde nok og sin motivasjon for å få dette offentliggjort.

  Det at våpenlageret minner om en ustrukturert våpensamling kan kanskje være reelt. Mulig Meyer utvidet lageret med egne våpen? På hytta hadde han fire utrangerte anti-tank kanoner, dvs man kan ane en viss interesse. Lund-kommisjonen skriver: "I 1978 ble et våpenlager som i noen grad var tilknyttet avdelingen, avdekket og offentliggjort". I noen grad, dvs. ikke alt.

  Lund-kommisjonens dokument 15 kapittel 13.4 har en oversikt over Stay behinds historikk og oppbygning: Kap 13 - Granskingen av Forsvarets etteretningstjeneste

  Det synes helt opp mot begynnelsen av 1980-tallet til dels å ha hersket en "cowboykultur" i tjenesten, som blant annet resulterte i transport av sprengstoff og ammunisjon i dårlig vedlikeholdte, umerkede biler, parkering av disse i tett befolkede områder, samt lagring av store mengder høyeksplosiver i sentrale bystrøk. Dette synes å ha skapt unødig fare.
  Ved innhenting av sabotasjeorganisasjonens materielldumper i en tiårsperiode fra ca 1975 ble store mengder våpen og ikke ubetydelige kvanta narkotika, uten å være spesielt registrert, oppbevart på et lager hvor utvalgt personale i Stay behind hadde adgang.
  Umerkede biler er naturlig, store mengder høyeksplosiver likeså, men ikke ubetydelige kvanta narkotika?

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Tja. Sentrale våpenlagre og unkonvensjonell krigføring hører efter min mening ikke så bra sammen. Et kompromiss er imidlertid å gjøre beholderne klare og oppbevare dem på noen (kanskje ikke altfor) sentrale lagre. Så kan de ved behov utleveres til de enkelte gruppene som graver dem ned. Jeg regner med at hvert enkelt medlem hadde utstyr hjemme på samme måte som en HV-mann. Når det gjaldt våpen for lydløse operasjoner, så var det tre våpen som gjaldt (og de ble benyttet både under og efter Vietnamkrigen):
  Welrod (.32 ACP og 9mm) som var meget lydløs da det ikke var noe sluttstykke som beveget seg, Colt Woodsman med spesialtilpasset lyddemper i .22LR (som høres ut som noen som trykker på en tast på en gammel skrivemaskin) og Stengun med lyddemper (Stengunen hadde forøvrig en fantastisk bra lyddemper og amerikanske spesialstyrker brukte den i VIetenam og så vidt jeg vet så hadde SAS den langt ut på 80-tallet - kanskje lenger også).

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Et lite antall store, godt sikrede våpenlagre, er kanskje sikrere, i hvert fall i fredstid, enn mange små lagre. Det er kanskje greit med en del spesialvåpen, f.eks. godt lyddempede våpen, våpen som er lette å skjule etc. til spesielle formål som snikmord, og kanskje også våpen som ikke kan spores, men til å gjennomføre mer vanlig DA, burde jo våpen av forholdsvis moderne militær type være å foretrekke. Og selvfølgelig mest mulig med samme ammunisjon.

  Et våpen som det visstnok var noen av i våpenlageret til Meyer, var Gyrojet rakettpistoler eller -karabiner. Det er jo et våpen som viste seg å ha meget dårlig treffsikkerhet og som ble mer en kuriositet enn et brukbart våpen. Kanskje interessant for snikmord på meget kort hold, men ellers ser jeg ikke helt vitsen med dem.

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Ja, Meyer oppførte seg som en idiot, det samme kan sies om de Vibe og Forsvaret. Men når man ser på det våpendepotet så er det noen ting jeg undrer meg over. Det lageret ser ut som en samling av hjemmefrontsvåpen. AG'en ble så vidt jeg husker, innført sånn ca 1967. En eliteavdeling som dette jo var, burde være utstyrt med moderne våpen - i det minste tilsvarende de Forsvaret ellers var utstyrt med. Dette ser for meg mer ut som en dårlig strukturert våpensamling. Kan det være at depotet var "deaktivert" og at han fikk lov til å passe på våpnene inntil noen husket å komme og hente dem? Det andre jeg stusser over er hvorfor det var så mange forskjellige våpen i masse forskjellige kalibre. Nå har jeg ikke så mye greie på geriljakrigføring, men ville det ikke vært mye mer praktisk av logistikkhensyn å holde seg til ett eller to forskjellige kalibre? Det tredje som forundrer meg er hvorfor det var så mye våpen samlet i ett depot. Hadde det ikke vært greiere med små depoter med nok våpen til å utstyre 4-6 mann (Jeg har ingen anelse om i hvor store enheter de var ment å operere i, men med tanke på hemmelighold og sånne ting, så gjetter jeg på 4-6 mann)? En beholder med utstyr for 4 mann kan bæres av en person og to mann klarer å bære utstyret for 6 mann. Alt dette får meg til å tro at kanskje depotet var avskrevet og noen lot ham beholde våpnene som en privat samling.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Det er en del spørsmål som reiser seg. For det første, det er litt merkelig at NRK ikke problematiserer hvor hårreisende det var at Hans Otto Meyer ikke hadde holdt fullstendig tett om våpendepotet, men til og med hadde vist det fram til Sean Connery. Så er det jo klart at E-tjenesten skulle ha hatt litt mer oversikt og forstått at Meyer var en løs kanon på dekk, og deretter fjernet alt sporenstreks. I følge artikkelen må de jo ha hatt en mistanke tidligere og fjernet sambandsutstyret, men ikke våpenlageret.

  På mange måter blåste dette norsk okkupasjonsberedskap ganske ettertrykkelig. Det er klart Sovjetunionen ved en invasjon ville ha mistanke om at det kunne finnes en slik organisasjon, og ville prøve å bekjempe den, men at det var bekreftet at noe slikt virkelig fantes, ville sikkert gjøre at okkupasjonsmakten ville sette inn større ressurser. Etterretningstjenesten må ha gjort en kjempebommert ved å nekte for at det tilhørte dem overfor politiet. Det gjorde at en PR-kåt politifullmektig som Benedict de Vibe kunne ødelegge den fremtidig motstandsbevegelses sjanser til å operere i et Norge okkupert av Sovjetunionen, noe ingen i 1978 kunne avskrive som en mulighet. Hadde man underhånden hatt en stille avklaring på høyt nivå mellom politiet og forsvaret, kunne dette vært ryddet opp i i full taushet. Å handle som man gjorde burde man forstå ville lede til full detonasjon.

  Og så, var virkelig Okkupasjonberedskap ukjent for sjefen for Etterretningstjenesten (eller Etterretningsstaben/Forsvarets Overkommando, som det het den gangen)? Det er klart at en organisasjon som Okkupasjonsberedskap-nettverkene krevde det aller største hemmelighold, med kun kjennskap hos de som trenger det, men er det for få, og de er på forholdsvis lavt/midlere nivå og ikke forankret i ledelsen, er ikke kontrollen der, og man kan straks bli redd for at organisasjonen kan bli misbrukt av de innvidde til private formål, eller at deres lojalitet kanskje kan være i andre retninger enn til den norske regjering. Etter krigen og utover på 50- og 60-tallet var det tydeligvis lite nyrekruttering til E-tjenesten, den som var, var på lavt nivå der alle gikk hele livet i tjenesten og uten kontakt med resten av forsvaret og hadde kanskje først og fremst sin lojalitet innad i organisasjonen. Mange hadde under krigen hatt et tett samarbeid med britiske og også amerikanske etterretningsorganisasjoner, og noen ble i hvert fall mistenkt for å ha større lojalitet til sine kolleger og venner i MI6 enn til den norske regjering. Men for dem var det utenkelig at Storbritannia og Norge under noen omstendighet ikke ville ha de samme interesser.

  Etter at Vilhelm Evang ble tvunget til å gå av i 1966, ble sjefene for E-tjenesten ordinære militære offiserer innbeordret fra forsvarsgrenene for forholdsvis få år om gangen, oberst Johan Berg med bred sjefserfaring i Hæren overtok etter Evang. Men det gikk i hvert fall rykter om at de militære sjefene som Berg ble mer gallionsfigurer på toppen, holdt utenfor det som egentlig ble gjort av den "indre krets" som besto av folk som hele sitt voksne liv hadde vært i E-tjenesten. Og det kan jo virke som om Fredrik Bull-Hansen var utenfor som sjef for E-tjenesten i 1978, noe som ellers er litt merkelig for en så sterk offiser. Man skal ikke male Fanden på veggen, men når det gjelder de meget nødvendige hemmelige tjenester, har Stalin nok rett i at tillit er bra, men kontroll er bedre.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Om du flasher det "hemmelige"* våpenlageret ditt for et par Hollywood-stjerner for å være storkar, så har du kanskje ikke så mye i en klandestin beredskapsorganisasjon å gjøre.

  ​​​​​*Da er det jo ikke så hemmelig lenger.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  NRK.no har i dag en stor artikkel om hvordan de norske Stay Behind-avdelingene ble offentlig avslørt i 1978: James Bond, den mystiske skipsrederen og Norges hemmelige hær.


  Når klesskapet glir til side og avslører Norges største hemmelighet, er det bare rett og rimelig at James Bond er til stede.
  Last edited by hvlt; DTG 111252B Apr 20, .

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  .
  Attached Files

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  .
  Attached Files

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Organisering av fluktnettverk - såkalte "E&E-nettverk" har ofte vært en vesentlig del av arbeidsoppgavene til "Stay-Behind". I Norge gikk dette nettverket under kodenavnet "Blue Mix". I England var det for øvrig 23 SAS som hadde den oppgaven. US Army Special Forces hadde også dette som en sentral oppgave og et av oppdragene deres var ofte å organisere slike nettverk. Problemet for oss uforbederlige nysgjerrige er at stort sett all informasjon om "E&E" omtrent uten unntak er gradert "Hemmelig". Så det er svært sjeldent det dukker opp noe interessant her. Her er imidlertid en CIA-plan fra tidlig 50-tall for et slikt stay-behind-nettverk i Tyskland. Den observante leser vil se at vedlegg A og B ikke med. Jeg lastet ikke de opp da det kun er utydelige kart som ikke gir noen særlig mening. Men jeg anbefaler interesserte å lese dokumentet da det er svært sjeldent noe slikt dukker opp.
  Attached Files

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Er ikke dette en instruks sendt fra en tysk sjef (kibitz 15) til en leder av en undergruppe (team 118)? Så den som tiltales som "du gamle kommunist" er allerede rekruttert, og en "kibitz 15" kjenner og stoler på. Det jeg lurer på er om dette faktisk er en gammel kommunist, eller om det skal leses som en oppfordring til å late som.
  Jeg tolker det som at det ligger i ordren/ instruksene* for D+ 8-14 å fremstå som kollaboratør.


  * Det er ofte vanskelig å se forskjellen på det når tyskere får instrukser frem til moderne dager.
  Det meste var sakprosainstruksjoner som man skulle agere på. Ikke vår anglo-amerikanske "Jeg vill, du skal"

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Stay-behind-netteverket "Kibitz 15", som bestod av ca 125 mann, dekket den sydvestlige delen av Tyskland og var ledet av den tidligere oberstløytnanten og stor-nazisten Walter Kopp. Nettverket eksisterte fra 1949 til 1955, da ble det lagt ned, hovedsakelig fordi det var så mange gammel-nazister, inkludert SS-folk, i nettverket at CIA begynte å bli bekymret. Ikke minst var de redde for at tysk presse skulle få snusen i saken.
  Attached Files

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Den er veldig grunnleggende, ja, så for meg er det en huskeliste (kanskje derfor den slapp ut). Den tankslisten du nevner er temmelig lik den reglen jeg lærte i militæret: TAKSUS; Tårn, Antenne, Kanon, Skrog, Understell, Spesielle kjennetegn og så en masse punkter under hver av den (informasjon man ikke kan få tak i uten håndboken eller ved å stå ved siden av tanksen med et målebånd). Når det gjelder huskelister og lagførerhåndbøker så er informasjonen når det gjelder kart og kompass som oftest så latterlig elementær at man kan lure på hvorfor det i det hele tatt er med.

  Leave a comment:


 • M72
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Godt mulig den er reell. Men den er ganske rar. Den inkluderer (veldig) basic info om kart og kompass, og etterspør intel som ville vært close til umulig å fremskaffe (slik som pansringstykkelse, vekt og utgangshastighet for stridsvogn).

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Tror denne har vært postet her på forumet for noen år siden - var det hvlt: tro? Men kan være passende å legge den ut på nytt nå. Dette skal være en huskeliste for norsk stay-behind-personell (den ser veldig ekte ut for meg, så jeg personlig tviler ikke på at den er ekte):

  http://www.spycom.org/11_KALD_KRIG/sb_hefte.pdf

  Leave a comment:


 • jaffar
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Den tråden her liker jeg

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Ja, nettopp mitt poeng. Hadde vi tilstrekkelig kontroll over nettverket? Ikke vet jeg. I Belgia hadde de et problem med at offiseren som satt med aktiveringskodene var nynazist og nektet å gi dem fra seg til sine overordnete.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
  Det norske hovedkvarteret for det norske SB-nettverket i krigstid lå forresten i en militærbase i England.
  Akkurat dette var jo et litt betent punkt, siden hovedkvarteret i fredstid ikke var bemannet med noe norsk personell, den norske ledelsen skulle først flys over til England fra Norge på et bestemt beredskapstrinn. Dermed hadde britene som satt med alle sambandsmidler og koder for kontroll av nettverket fra hovedkvarteret, i hvert fall i teorien, mulighet til når som helst å aktivere nettverket og gi det hvilke ordrer som helst, uten at den norske ledelsen en gang var til stede eller visste om det. I hvert fall folk med konspiratoriske tanker kunne bli skremt av denne muligheten, hvis det skulle oppstå en politisk sak der Norge og Storbritannia hadde svært forskjellige interesser (f.eks. strid om rettigheter på kontinentalsokkelen).

  En annen sak som har vært omtalt var spørsmålet om hvilken lojalitet offiserer i etterretningstjenesten hadde til den norske regjering i årene (spesielt hvis Ap hadde gått lenger til venstre enn de gjorde) etter krigen i forhold til den lojalitet de hadde til sine kolleger i britisk etterretning som de hadde jobbet nær med under krigen og som de ofte hadde opparbeidet vennskapsbånd til. Men nå var jo sjefen for etterretningstjenesten i mange år Vilhelm Evang, en man som opprinnelig kom fra venstresiden i norsk politikk (og virkelig langt til venstre, fra Mot Dag).

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Er ikke dette en instruks sendt fra en tysk sjef (kibitz 15) til en leder av en undergruppe (team 118)? Så den som tiltales som "du gamle kommunist" er allerede rekruttert, og en "kibitz 15" kjenner og stoler på. Det jeg lurer på er om dette faktisk er en gammel kommunist, eller om det skal leses som en oppfordring til å late som.


  Allerede i 1952? Så var det nok enklere for en lokal å vurdere om en forhenværende kommunist virkelig hadde skiftet side enn for CIA og SIS.

  Historien er jo proppfull av avhoppere, dobbel- og trippelagenter, så helt utenkelig er det vel ikke.
  Slik jeg har forstått det så om ikke instruksen bare er skrevet av CIAs folk, så har de vært med på utformingen. (men, som de skriver i dokumentet i #67, så liker føringsoffiseren en personlig tone fremfor et standardformular så agentene ikke skal føle seg som en ubetydelig brikke i en stor organisasjon. Utdragene er en del av et større dokument/mappe på ca 70 sider med mye "tradecraft". Dokumentet inneholder også noe kortere instrukser til 4 andre i gruppen. Du kan selvfølgelig ha rett, men de andre instruksene i dokumentet er rettet til spesifikke personer (sannsynligvis kodenavn) og denne er det ikke.

  CIA og SIS (SIS hadde brent seg mer enn en gang siden Sidney Reilly på 20-tallet) hadde gjort noen tabber siden krigens slutt, men hvor utrolig mye de hadde tabbet seg ut ble de vel ikke helt klar over før 1954 (Baltikum bl.a).

  Edit. Det er et eget kapittel for sambandsmannen i dokumentet (når man kikker på OSS/SOE-instrukser fra krigen så var det gjerne et eget kapittel for sambandsmannen), derfor tenker jeg at denne var beregnet på mer enn en person.
  Last edited by pioff; DTG 291837B Dec 18, . Begrunnelse: Har tenkt meg om.

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Nei. det tror jeg ikke - ikke fordi de ikke prøvde. Når det gjelder Tyskland så var de i en ganske annen posisjon enn Norge, den gangen så hadde de rett og slett ikke noe valg når det gjaldt styring fra USA (og England). Vi, derimot, hadde muligheten til å si nei. Noe vi også gjorde. Riktignok tok William Colby i sine memoarer æren for å ha organisert det norske stay-behind-nettet. Noe enhver som har studert temaet vet er bare BS. Hvis noen skal ha æren for det så må det være Alf Martens Meyer. Hvis du leser bøkene til Svein Blindheim, Chr. Christensen, Ronald Bye, Finn Sjue og andre som var involverte eller har skrevet om det så vil du se at norske myndigheter motstod det ganske store presset fra USA og England for å få større innflytelse og kontroll over det norske nettverket. Men det er klart at noe innflytelse må de ha hatt, med de ressursene de kunne lokke med så kan man ikke være altfor avvisende. Det norske hovedkvarteret for det norske SB-nettverket i krigstid lå forresten i en militærbase i England.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
  Slik jeg tolker det så skal han som "god gammel kommunist", gjøre seg til venns med okkupasjonsmakten (Ivan). Tviler på at han skulle bevisst forsøke å rekruttere noen kommunister.
  Er ikke dette en instruks sendt fra en tysk sjef (kibitz 15) til en leder av en undergruppe (team 118)? Så den som tiltales som "du gamle kommunist" er allerede rekruttert, og en "kibitz 15" kjenner og stoler på. Det jeg lurer på er om dette faktisk er en gammel kommunist, eller om det skal leses som en oppfordring til å late som.

  Der hadde CIA og SIS brent seg skikkelig ved å forsøke å rekruttere "desillusjonerte" kommunister til efterretnings- og motstandsarbeid bak jernteppet.
  Allerede i 1952? Så var det nok enklere for en lokal å vurdere om en forhenværende kommunist virkelig hadde skiftet side enn for CIA og SIS.

  Historien er jo proppfull av avhoppere, dobbel- og trippelagenter, så helt utenkelig er det vel ikke.

  Leave a comment:


 • Supergeir
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Pioff. Tror du CIA hadde like stor kontroll over den Norske stay-behind som de må ha hatt i Tyskland?

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Dette var litt snedig. Skulle agenten (e) forsøke å utgi seg for å være gamle kommunister, eller var det bevisst rekruttering fra forhenværende kommunister/kommunistsympatisører? Å få til det førstnevnte tror jeg kan ha vært krevende i små samfunn, sikkert enklere i byen. Sistnevnte var sikkert ikke umulig, det må ha vært mange desillusjonerte tyske kommunister etter 1944-, men det må ha vært et "vetting"- mareritt.
  Slik jeg tolker det så skal han som "god gammel kommunist", gjøre seg til venns med okkupasjonsmakten (Ivan). Tviler på at han skulle bevisst forsøke å rekruttere noen kommunister. Der hadde CIA og SIS brent seg skikkelig ved å forsøke å rekruttere "desillusjonerte" kommunister til efterretnings- og motstandsarbeid bak jernteppet. Om han skulle drive rekrutteringsarbeid, så ville hele nettverket hans gå tapt om en av de han kontaktet gikk til KGB i stedet. Så hvis det skulle drives rekruttering av kommunister så måtte det gjøres av personer som ikke hadde kjennskap til noen andre i nettverket og som kun kommuniserte via radio og døde postkasser.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Sv: STAY BEHIND - etter 2ndre verdenskrig

  Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
  2. Don't forget: you must obtain a good position with him, you old communist!
  Dette var litt snedig. Skulle agenten (e) forsøke å utgi seg for å være gamle kommunister, eller var det bevisst rekruttering fra forhenværende kommunister/kommunistsympatisører? Å få til det førstnevnte tror jeg kan ha vært krevende i små samfunn, sikkert enklere i byen. Sistnevnte var sikkert ikke umulig, det må ha vært mange desillusjonerte tyske kommunister etter 1944-, men det må ha vært et "vetting"- mareritt.

  Leave a comment:

Fremhevede emner

Collapse
 

Veteranmeldingen 2020

Meld. St. 15 (2019–2020)

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Melding til Stortinget

Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

COVID-19 virusutbrudd

En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
Mest sannsynlig...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Nyhetssaker: Veteraner

Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Jente i kongens klær? Dette er tråden!

Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

Donasjoner

Collapse
Working...
X