Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Befalsutdanning i Hæren

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Befalsutdanning i Hæren

  Fra sommeren 2013 er Hærens befalsskole (HBS) underlagt Krigsskolen (KS), og har fått en rekke nye linjer.

  Følgende linjer tilbys:
  ​Hærens befalsskole operativ
  ​Hærens befalsskole 1-årig teknisk utdanning
  ​Hærens befalsskole militærpoliti
  ​Hærens befalsskole forvaltning
  ​Hærens befalsskole ammunisjon
  ​Hærens befalsskole lærling befal, Elektrooptisk våpenlinje (industrimekaniker)
  ​Hærens befalsskole lærling befal kjøretøy (bilmekaniker tunge kjøretøy)

  De to siste er fire-årige (24 måneder skole + 24 måneders praksis som befal), de øvrige er to-årige (12 måneder skole og 12 måneder praksis som befal).

  HBS operativ gir nå alle elevene 9 måneders felles utdannelse som lette infanterister, rettet inn mot rollen som lagfører. Man får mulighet til å velge spesialisering, og vil de siste 3 månedene spesialisere seg innen et fagområde, styrt av i hvilken avdeling man skal tjenestegjøre i pliktåret.

  Mer her:


  http://forsvaret.no/utdanning-karrie...Sider/hbs.aspx
  Last edited by Rittmester; DTG 190006 Feb 20, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  3 mnd var jo ikke allverden da. Hvilke roller skal disse ha i praksisåret?
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Kommentér


  • #3
   Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
   HBS operativ gir nå alle elevene 9 måneders felles utdannelse som lette infanterister, rettet inn mot rollen som lagfører. Man får mulighet til å velge spesialisering, og vil de siste 3 månedene spesialisere seg innen et fagområde, styrt av i hvilken avdeling man skal tjenestegjøre i pliktåret.
   Hvordan har HBS Operativ vert før?
   Ubique quo fas et gloria ducunt

   Kommentér


   • #4
    Det har ikke vært noen HBS Operativ før, men befalselevene har vært spredd rundt i de forskjellige bataljonene, og så vært samlet på Rena et antall ganger i løpet av skoleåret. Før det hadde man befalsskoler pr våpengren, og da hadde man litt forskjellig opplegg. Alle hadde en kort aspirantperiode (2 måneder) som var noenlunde felles, og så hadde man linjedeling på flere av dem. I kavaleriet skjedde delingen rett etter aspirantperioden, andre steder hadde man en lengre fellesperiode.

    Det ser ut som man sikter seg inn på tjeneste som lagfører i pliktåret, for de fleste. Enig i at den spesialiserte delen av utdanningen virker litt kort for dette, på den annen side får alle en del grunnleggende soldatferdigheter og felles GBU-fag grundigere inn.

    Jeg er usikker på om andre kategorier (f eks vognkommandør stridsvogn) utdannes her eller på andre måter.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Det der er jo en avveiningssak som ikke er lett, hvor mye "generell befalsutdannelse" (les "infanteri-lagfører") og hvor mye spesialutdannelse rettet mot en våpengren skal man putte inn i 12 måneders befalsutdannelse. Selv på befalsskolene for infanteriet hadde man tidligere linjedeling, der man spesialiserte seg de siste 3 månedene (de siste 5 månedene fra ca. 1995) på linjene gevær/jeger, bombekaster, panservern, pioner og samband. I utgangspunktet ville jeg tro f.eks. tjeneste som VK på stridsvogn, ko-offiser i et artilleirbatteri, lagfører i ARTHUR lokaliserings-batteri etc. vil kreve mer enn 3 måneder spesialisering, dersom man har 0 bakgrunn innen henholdsvis stridvogn eller artilleri fra før.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Mitt syn på dette;

      Det er mye enklere å ta en med infanteristutdanning i bunn, og videreutdanne vedkommende innen BK, Javelin, Sanitet, Artilleri, Oppklaring etc, enn det er å ta noen med tung fagutdanning i bunn og lære han infanteridisipliner.

      Husk at pliktåret også er et utdanningsår, og at man først er ferdig utdannet etter 2 år.
      It's not about surviving, it's about winning.

      Kommentér


      • #7
       Jeg stiller meg kritisk til dette opplegget. I min våpengren, CSS, tar det ca 3 måneder bare å få nødvendige kurs og førerkort. Og da mangler man fortsatt mye trening både i garnison og i felt, før man kan lede og instruere soldater innenfor fagfeltet sitt. Mitt forslag til oppsett er:
       - 6 mnd infateriutdanning
       - 3 mnd fagutdanning
       - 3 mnd praksis/OJT utdanning

       Der den siste 3 mnd perioden brukes til både ren kjøretrening og liknende, men også til TTP og annen grønn tjeneste som ikke kommer under infanteriutdanningen. Bakgrunnen min for å mene dette er fra min fortid som troppsass (fgtj) i GBU troppen vår. Der jeg så at elevene for alt i verden ikke må få mindre fagutdanning enn det var med den gamle modellen.

       Kommentér


       • #8
        Jeg skjønner ikke helt hvorfor alle skal ha så mye felles "infanteri"tjeneste. For de fleste vil jo mye av fagtjenesteutdanningen finne sted i felt, med det det gir av utdanning i generelle soldatferdigheter. Vi er alle infanterister ja, men alle befal kan ikke være gode fotlagførere.
        "Gjør Ret, Frygt Intet"

        Kommentér


        • #9
         Det er disse "infanteri"ferdighetene som danner fundamentet for enhver soldat. Det er derfor man tross alt lærer hvordan man skal kle på seg, forflytte seg, skyte, legge bandasje osv i rekrutten.

         Min påstand er at hvis det skorter på kunnskap/ferdighet innen de basale ferdighetene, så vil man hele tiden bruke tid på å hanke inn feillæring eller lavt nivå. Det vil gå utover spesialistutdanningen.

         Merk at jeg ikke mener at alle skal bli geværlagførere, men i mine øyne så må alle lagførere uavhengig av hvilket fag de holder på med kunne lede laget sitt i en kontakt.

         Jeg er og fullt klar over at mange fagfelt krever "tung" utdannelse, spesielt CSS. Dette med kjøretøy og sertifikat er dessverre en sikkerhetsmessig nødvendighet.

         Igjen, pliktåret er også et utdanningsår; man er ikke forventet å være ferdig utdannet BK-OP lagfører eller Lagfører Evaklag etter ett år på skolen.

         Det er kun 12 måneder i året, da må man prioritere innenfor en allerede presset tidsplan.
         It's not about surviving, it's about winning.

         Kommentér


         • #10
          Nå er det noe som heter Nasjonal rammeplan for grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret som gir visse føringer. Her finner vi blant annet:
          For befalsskoleutdanningen som helhet, vektes de militære fellesfagene med 25 %, de grenvise fagene med 25 % og praksisdelen med 50 %. Det utstedes vitnemål etter bestått og gjennomført GBU.
          Hvis vi for en toårig befalsutdanning forutsetter at vektleggingen noenlunde har sammenheng med tidsforbruket, og at praksisen stort sett skjer i det andre året, så ser vi at militære fellesfag tar ca et halvt år, og grenvise fag et halvt.

          I rammeplanen er dette nærmere beskrevet som:
          Modul I - Militære fellesfag
          - Ledelse
          - Militær idrett og trening
          - Stridsteknikk
          - Stridsmiljø og overlevelse
          - Holdningsfag
          Dette er altså fag alle, uansett om de er i Sjø, Luft eller Hær, skal gjennom.

          Så har vi Modul II - Forsvarsgrenvis opplæring.
          Målsettingen er å spisse den grunnleggende befalsutdanningen mot de kompetansebehov som er særegne for egen forsvarsgren. Hensikten er å utvikle fagspesifikke kompetansemiljøer som er avgjørende for at forsvarsgrenene skal kunne virke gjensidig forsterkende inn på Forsvarets samlede forsvarsevne.
          Her ser vi altså at det er rom for maksimalt 6 måneders spesialisert utdanning, men HBS har valgt å bruke halvparten av denne tiden også til 'lett infanteri', sannsynligvis fordi man vurderer det spesielt viktig for befal i Hæren.

          Jeg er enig med AGR416 at det er mange kategorier befal som har godt av å mestre soldatferdigheter godt, og at det i de siste tre månedene er mulig å gi god spesialisering f eks innen Javelin, geværlag etc. I tillegg, som anført, er det andre året jo også en del av utdannelsen.

          Likevel er det felter som er så forskjelligartet at jeg vanskelig kan se at det er mulig å gi en forsvarlig utdannelse på så kort tid som tre måneder. Jeg nevnte vognkommandør stridsvogn som et eksempel tidligere, men vet som sagt ikke om denne kategorien også skal gjennom HBS på samme måte som øvrige. Her ville det i hvert fall hjulpet om man brukte de siste 6 månedene av det første året til spesialisering - på gamle BSK var det 10 måneder.

          http://forsvaret.no/Documents/Rammpelan%20GBU.pdf
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Nå er FOS 2014 i full gang, og vi minner om HBS.

           HBS Operativ består som nevnt tidligere av 9 måneders grunnutdanning, og 3 måneders spesialisering. Spesialiseringen foregår innenfor manøver, oppklaring, artilleri, samband, ingeniør, sanitet og operativ logistikk.

           http://forsvaret.no/utdanning-karrie...-operativ.aspx

           Spesielt for manøver ser jeg at man avtjener plikttjenesten som lagfører ved en av fire manøveravdelinger. Dersom det ikke er en trykkfeil kan det da se ut som vognkommandører ikke utdannes på denne måten. Videreutdanning for sersjanter, eller hva?
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Jeg dro opp denne igjen og tittet litt tilbake på hvordan det var med våpenartvise befalsskoler på 90-tallet og tidligere. Som sagt av flere over hadde man da en rekke befalsskoler:

            Befalsskolen(e) for Infanteriet (3 stk, Heistadmoen, Trondheim og Harstad)
            Befalsskolen for Feltartilleriet (Haslemoen)
            Befalsskolen for Kavaleriet (Trandum leir)
            Befalsskolen for Ingeniørvåpenet (Hvalsmoen)
            Befalsskolen for Hærens Samband (Jørstadmoen)
            Befalsskolen for Hærens Sanitet (Lahaugmoen)
            Befalsskolen for Hærens Våpentekniske Korps (Helgelandsmoen)
            Befalsskolen for Hærens Transportkorps og Hærens Intendantur (Vatneleiren)

            SOm det også er skrevet over, Befalsskolene hadde først en to måneders aspirantperiode ("rekruttskole" med ren "infanteriopplæring") og deretter 10 måneder skoleperiode som dels var fellesfag og dels fagutdanning. De fleste var dessuten delt i linjer, noen gjennom hele skoleperioden, noen i en del av den.

            Fellesfag var gitt sentralt av GIH. Det inkluderte selvfølgelig stridsteknikk enkeltmann og våpentjeneste gevær, så det noen skrev tidligere i tråden om at de som kom fra enkelte befalsskoler ikke kunne basic felttjeneste enkeltmann synes jeg er merkelig. Det var derimot lite av stridsteknikk lag/tropp (altså føring i spredt orden) i de obligatoriske fellesfagene. Det inngikk for det meste etter behov i fagutdanningen for de enkelte våpenarter.

            Her er oversikt over fellesfag (som altså var obligatorisk på alle hærens befalsskoler) fra 1986:

            Våpentjeneste
            --------------
            AG-3: 106 timer +7 kvelder
            12,7 mm mitr.: 12 timer
            M-72: 15 timer

            Felttjeneste
            ------------
            Stridsteknikk, enkeltmann: 37 timer +5 kvelder +1 natt
            Sanitetstjeneste: 27 timer
            ABC-vern: 20 timer
            Sambandstjeneste: 42 timer +1 natt

            Fyfo
            ----
            Fysisk trening: 200 timer
            Kart og kompass: 18 timer +5 kvelder

            Forsvarsinformasjon
            -------------------
            Sjefens/troppens time: 29 timer
            Forsvarssjefens info-program: 17 timer

            Tjenestebestemmelser
            ---------------------
            Bestemmelser i garnison: 28 timer
            Avtaleverket: 5 timer
            Militær rett: 5 timer
            Bestemmelser for mobilisering: 6 timer
            Krigens folkerett: 5 timer

            Etikk
            -----
            Prestens time: 10 timer
            Narkotikainformasjon: 5 timer

            Lederskap og instruksjon: 54 timer
            ------------------------

            Eksersis (SLO): 25,5 timer
            --------

            Materiellvedlikehold/indretjeneste: 13 timer
            --------------------------------

            Felttjenesteøvelser: 291 timer + 25 netter

            Jeg fant et detaljert eksempel på fagudanning fra Befalsskolen for Ingeniørvåpenet (som ikke var linjedelt) fra 1986, og det er klart at man ikke kommer gjennom det på 3 måneder (det må jo være noe fellesfag også i den perioden, særlig Fyfo, men også vedlikehod av geværskyting etc.)

            Våpentjeneste
            --------------
            MG-3: 15 timer
            Pistol: 6 timer
            Målmateriell: 6 timer

            Avdelingsutdannelse, ingeniør
            ----------------------------
            Fortifikasjon: 41 timer
            Minetjeneste: 90,5 timer + 8 kvelder
            Hinderarbeider: 11 timer
            Sprengningstjeneste: 70 timer +1 natt
            Feltbroer og -klopper: 36 timer + 4 kvelder
            M2-materiell: 27 timer +4 kvelder
            Klasse 12 (Aluflote) bro/båtmateriell: 37 timer +8 kvelder
            Uniflote-materiell: 30 timer +4 kvelder
            Bailey-materiell: 40 timer +10 kvelder
            Lett standard oversettingsmateriell: 15 timer
            Feltveier, BV-traseer og snøbrøyting: 17 timer
            Stridsteknikk for ingeniørlag: 45 timer +6 kvelder +1 natt
            Organisasjon av ingeniøravdelinger: 8 timer
            Arbeidsmaskiner (gravemaskiner, hjullastere etc.): 200 timer +1 natt
            Prøver og eksamener: 20 timer

            Selvfølgelig er praksisåret også utdannelse, men man skal fungere som befal i sin våpenart fra starten, det kan være lagfører på et ingeniørlag, vognkommandør på stridsvogn, ILS-befal i et artilleribatteri eller lagfører for et drivstofflag i stridstrenbataljonen.

            Befalsskolene for Infanteriet hadde på 70- og 80-tallet et opplegg etter aspirantperioden med en blanding fellesfag og felles infanterifag de første 7 månedene, og så linjedeling (altså spesialisering innenfor infanteridisiplinene) de siste 3 månedene (det var selvfølgelig ikke bare linjefag i den perioden, man hadde jo en del fellesfag og felles infanterifag da og). Dette ble endret fra 3/7 til 5/5 på 90-tallet da man i Infanteriet fant at sersjantene ikke var gode nok i spesialfagene. Linjene på befalsskolene for infanteriet var gevær/jeger, bombekaster, panservern, pioner og samband.

            I fellesperioden var infanteriutdannelsen rettet først og fremst mot føring av geværlag + mitraljøselag og kanonlag. I den linjedelte perioden var man selvfølgelig rettet mot sin troppstype, på gevær/jeger-linjen først og fremst troppsnivået, dvs. stridsteknikk for geværtropp (med mål å bli NK i geværtropp i praksisperioden, kunne bli geværtroppssjef i mob-forsvaret siden), og dessuten jegertropp (lagfører jegerlag).
            Last edited by hvlt; DTG 290051 Nov 14, .
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             Hærens befalsskoler, fra 1981.

             Click image for larger version

Name:	9185C1F0-6F19-436D-BC83-4ED9EBAFBC68.jpeg
Views:	107
Size:	136,5 KB
ID:	1027142
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér

             Fremhevede emner

             Collapse
              

             Forsvarets jobbsøkerregister

             Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.             https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
              

             Luftforsvarets organisering

             Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

             Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
             https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

             For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
              

             Sikkerhetsloven


             (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


             Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


             Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
              

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

             https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

             ...
              

             Fokus: Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

             Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
              

             100 ÅR ETTER

             100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
              

             Et nytt forsvarskonsept?

             I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
              

             Beskikkelser på Milforum

             Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
              

             NSM: Årlig risikovurdering


             Ole Gunnar Onsøien
             NTB scanpix

             – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


             Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

             – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
              

             Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering             Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
             http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

             Rapporten dekker hovedpunktene:
             Kode:
               Globale utviklingstrekk
               Nordområdene / Arktis
               Russland
               Afghanistan
               Pakistan
               Kina
               Midtøsten og Nord-Afrika
               Iran
               Sudan
               Somalia
               Terrorisme
               Spredning av
             ...
              

             Jente i kongens klær? Dette er tråden!

             Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
              

             Tema: Luftforsvaret

             Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
              

             Forsvarets veterantjeneste (FVT)

             Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


             – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

             Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

             http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

             Donasjoner

             Collapse
             Working...
             X