Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

REP

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • REP

  Denne artige brosjyren fulgte med de innkallingene til repetisjonsøvelser jeg mottok på 1980-tallet. Jeg har i stor grad fulgt treningsprogrammet der siden.
  Attached Files
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 • #2
  Får ikke åpnet vedlegget

  Kommentér


  • #3
   Fungerer fint her. Kanskje Intendanten har svaret på hvorfor?
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Får denne "Invalid File Specified" varselen som jeg tidligere fikk på bilder her på forumet.

    Kommentér


    • #5
     Funker fint her, prøvd med Firefox, Chrome og (grøss) internet Explorer. Nul stress. 'clear cache'?
     mathematical analysis does not matter in high risk decision making

     Kommentér


     • #6
      Hvor varte rep øvelsene i "gamle dager"?
      Odd objects attract fire. You are odd.

      Kommentér


      • #7
       Opprinnelig skrevet av Spiralou Vis post
       Får denne "Invalid File Specified" varselen som jeg tidligere fikk på bilder her på forumet.
       Ja, det ser ut som det var samme problemet. Det var to innstillinger, den ene gikk på image attachments og den andre på non-image attachments. Endret den siste nå, så sjekk om det funker.

       Kommentér


       • #8
        Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
        Hvor varte rep øvelsene i "gamle dager"?
        Den første jeg deltok på varte i 32 dager (for befal). Siden ble det kortere, så vidt jeg husker 23 dager på den siste.

        EDIT: Tilleggskommentar: Første del av perioden var kun for befal, så kom noen korporaler/spesialister inn et par dager før hovedinnrykket av mannskaper. Den første uken gikk med til forskjellig utdanning og trening, herunder skyting, så havnet man ut på en større øvelse (for min del stort sett bare vinterøvelser). På slutten kunne det være en dag eller to bare for befal til opprydding og rapportskriving. Jeg deltok også på noen kadreøvelser, hvor man gjerne et par måneder før selve repøvelsen planla en del elementer.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #9
         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

         Den første jeg deltok på varte i 32 dager (for befal). Siden ble det kortere, så vidt jeg husker 23 dager på den siste.
         Sørget man for å ikke kalle inn for mange personer på samme rep fra enkeltbedrifter? Jeg kan se for meg at det kan bli trøblete hvis flere nøkkelpersoner forsvinner i en måned fra jobben.

         Kommentér


         • #10
          Opprinnelig skrevet av MWD Vis post

          Sørget man for å ikke kalle inn for mange personer på samme rep fra enkeltbedrifter? Jeg kan se for meg at det kan bli trøblete hvis flere nøkkelpersoner forsvinner i en måned fra jobben.
          Ser problemet, men jeg var ikke direkte berørt av det. Kanskje Niko vet?
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Min personlige erfaring med de første repøvelsene var at de i seg selv var bra, og førte avdelingen opp på et brukbart nivå mot slutten av øvelsen. Det som var tragisk var at dette bare skjedde hvert fjerde år, i beste fall. Store deler av mannskapsstyrken var byttet ut, og de som var igjen hadde glemt mye siden sist (og blitt fire år eldre), så man måtte starte omtrent på bunnen igjen. Årlige repøvelser, muligens av noe kortere varighet, ville vært mye bedre.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Som det for så vidt står i heftet (dette gjelder til ca. 1990, på begynnelsen av 1990-tallet ble mønsteret endret en god del): Så lenge man var i avdelinger i linjen, dvs. med soldater til og med året de fylte 34 (feltavdelinger i Infanteriet) varte repøvelsene 20-21 dager. Det var normalt mellom 2 1/2 og 4 1/2 år mellom repøvelsene i feltavdelingene, slik at de fleste "rakk" tre eller fire repøvelser i den tiden de var i feltavdeling, alt etter når deres første repøvelse etter førstegangstjenesten kom. Befal og en del korporaler hadde en ukes forøvelse/klargjøring.

            Tilhørte man avdelinger av landvernet, dvs. med soldater fra og med året de fylte 35 til og med året de fylte 44 (lokalvernavdelinger i Infanteriet) var det litt forskjell mellom avdelinger: de fleste (i hvert fall i mitt regiment) hadde 12 dager lange repøvelser, med 3 dagers forøvelse/klargjøring for befal og en del av korporalene (i mine avdelinger, TBK- og BK-tropper, gjeldt det ikke alle korporaler, det gjaldt lagførere, troppsass og sambandskorporal, men ikke OP-assistenter og KO-assistenter). Det var normalt 8-11 år mellom repøvelsene i lokalvernavdelingene, så de fleste fikk kun med seg én i den tiden de var oppsatt i lokalvernavdeling.

            Jeg har oversikt over repøvelsene holdt for feltbataljonene og lokalvernbataljonene etter 1960 for mitt regiment (IR3).

            Min feltbataljon, Bn 3/IR 3 hadde 20 eller 21 dagers repøvelser:
            Oktober 1963
            September/oktober 1966
            Februar/mars 1969
            September 1973
            Oktober 1977
            Mars 1982
            September 1985
            Februar/mars 1988
            November 1992 [denne var etter nytt mønster bare 8 dager, og ble den siste øvelsen før bataljonen ble nedlagt]

            Min lokalvernbataljon, Lokvbn 2/IR 3 hadde følgende 12 dagers repøvelser:
            Juni 1963
            April 1973
            September 1982
            August 1993 [bataljonen ble nedlagt kort etter denne øvelsen]

            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             I Kavaleriet var det litt annerledes, da man ikke opererte med lokalvernavdelinger siden alle kavaleriavdelinger til hørte feltbrigader eller høyere nivå. Jeg antar at man kompenserte ved å ikke kalle inn mannskaper og utskrevne befal som nærmet seg 44. Selv var jeg fire repøvelser ved en oppklaringseskadron (Oppklesk 4/NDR, aka Oppklesk/Brig 15) og gikk gradene fra lagfører via NK tropp og troppssjef på de to siste. (Den femte og siste regulære repøvelsen hadde jeg ved Esk 1/OBN.) På grunn av den lange tiden mellom hver øvelse var det, som nevnt over, dårlig kontinuitet blant mannskapene, men det skal dog sies at flere av befalet var gjengangere, noe som hjalp. Det var som regel kun enten eskadronssjef eller NK eskadron (eller begge) som var yrkesoffiserer, mens resten var reservebefal som man forsøkte å kalle inn fast til sin avdeling, selv om dette ikke alltid gikk.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • #14
              Opprinnelig skrevet av MWD Vis post

              Sørget man for å ikke kalle inn for mange personer på samme rep fra enkeltbedrifter? Jeg kan se for meg at det kan bli trøblete hvis flere nøkkelpersoner forsvinner i en måned fra jobben.
              Dette var et stort problem som man fra første halvdel av 1960-tallet løste til en ganske stor grad ved å bytte om på bataljoner som inngikk i en brigade. Jeg kan ta eksempel fra min brigade, Brig 3 (før 1983 het den KR 3):
              Den besto av:
              Brigadestab og Brigadestabskompani fra IR3
              Sambandskompani fra Sambandsregimentet
              MP-tropp fra Transportregimentet
              Bn 1/IR 3
              Bn 2/IR 3
              Bn 3/IR 3
              Lett feltartilleribataljon nr. 2/AR 1
              Luftvernbatteri nr. 2/AR 1
              Oppklaringseskadron fra DR 2 (fra 1987 SDR)
              Panserverneskadron fra DR 2 (fra 1987 SDR)
              Ingeniørkompani fra Ingeniørregimentet
              Transportkompani fra Transportregimentet
              Teknisk kompani fra Den våpentekniske bataljon (fra 1985 Det våpentekniske regiment)
              Forsyningskompani fra Intendanturbatalionen (fra 1984 Intendanturregimentet)
              Sanitetskompani fra Sanitetsbataljonen (fra 1992 Sanitetsregimentet)

              Brigaden, som hadde sine mannskaper fra Telemark, Vestfold og vestlige Buskerud trente som brigade:
              Oktober/november 1965
              Oktober/november 1968
              Februar/mars 1972
              November 1976
              Oktober/november 1981
              August/september 1986
              August/september 1991

              Hver gang hadde den av infanteri med Bn 2/IR 3, men hadde byttet ut de to andre infanteribataljonene med infanteribataljoner fra andre regimenter, dvs. fra andre deler av Norge. Vi i Bn 3/IR 3 deltok f.eks. i 1982 og i 1985 i brigadeøvelser som del av Brig S (oppsatt av IR 4, dvs. ellers med mannskaper stort sett fra Oslo og Akershus). I 1988 var vi "fi" (dvs. orange) og mer markørstyrke mot brigadeøvelse til Brig 1.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #15
               Nå fungerer det å laste ned for min del også

               Kommentér


               • #16
                Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                Min feltbataljon, Bn 3/IR 3 hadde 20 eller 21 dagers repøvelser:
                Oktober 1963
                September/oktober 1966
                Februar/mars 1969
                September 1973
                Oktober 1977
                Mars 1982
                September 1985
                Februar/mars 1988
                November 1992 [denne var etter nytt mønster bare 8 dager, og ble den siste øvelsen før bataljonen ble nedlagt]
                På Youtube ligger filmer fra repøvelsene i mars 1982, september 1985 og februar/mars 1988, filmet med 8 mm av en som var soldat i et av geværkompaniene i Bn 3/IR 3 (jeg kjenner ham ikke, fant det ved en tilfeldighet):

                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #17
                 Opprinnelig skrevet av MWD Vis post

                 Sørget man for å ikke kalle inn for mange personer på samme rep fra enkeltbedrifter? Jeg kan se for meg at det kan bli trøblete hvis flere nøkkelpersoner forsvinner i en måned fra jobben.
                 Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                 Ser problemet, men jeg var ikke direkte berørt av det. Kanskje Niko vet?
                 Generelt ikke (ut over å "byttelåne" infbn mellom brigadene etc.), ved større rep-øvelser så var så mange rulleførende enheter involvert at det ikke var praktisk mulig å koordinere slikt på tvers av alle disse - og man hadde som regel ikke oversikt over problemstillingene ved den enkelte bedrift før etter at innkallingene forelå.

                 Dette var imidlertid ikke til hinder for at man tok hensyn der det var kjente problemstillinger av håndterbart omfang. Man kunne eventuelt legge forholdene til rette ved ikke å mob-disponere de aktuelle personer i avdelinger som normalt ble innkalt samtidig. Uansett så kunne utsettelser gitt av personlige grunner virke forstyrrende inn på "systemet".

                 Bedrifter som var pro-aktive var lettere å ta hensyn til enn de som ventet med å ta kontakt til problemet hadde oppstått I form av innkallinger.
                 Last edited by Niko; DTG 111936 Feb 20, .

                 Kommentér


                 • #18
                  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                  I Kavaleriet var det litt annerledes, da man ikke opererte med lokalvernavdelinger siden alle kavaleriavdelinger til hørte feltbrigader eller høyere nivå. Jeg antar at man kompenserte ved å ikke kalle inn mannskaper og utskrevne befal som nærmet seg 44. Selv var jeg fire repøvelser ved en oppklaringseskadron (Oppklesk 4/NDR, aka Oppklesk/Brig 15) og gikk gradene fra lagfører via NK tropp og troppssjef på de to siste. (Den femte og siste regulære repøvelsen hadde jeg ved Esk 1/OBN.) På grunn av den lange tiden mellom hver øvelse var det, som nevnt over, dårlig kontinuitet blant mannskapene, men det skal dog sies at flere av befalet var gjengangere, noe som hjalp. Det var som regel kun enten eskadronssjef eller NK eskadron (eller begge) som var yrkesoffiserer, mens resten var reservebefal som man forsøkte å kalle inn fast til sin avdeling, selv om dette ikke alltid gikk.
                  Selv om vi hadde noen få (og små) landvernavdelinger i Artilleriet frem til nærmere 1990 (husker ikke nøyaktig når), så var det vanlige at man brukte hjemmelen til konvertere de to korte "landvern-øvelsene" til en ordinær lang øvelse - og jeg regner med at man i Kavaleriet gjorde det samme, slik at max antall for utskrevet personell i praksis ble fem lange øvelser.

                  Kommentér


                  • #19
                   For de som ikke opplevde repøvelser i Hærens mobiliseringsavdelinger: Jeg fant her ukeseddel for repøvelsen til Bn 3/IR 3 i september 1985. Den var typisk for repøvelser på 1970- og 1980-tallet.

                   Jeg tar programmet for et av geværkompaniene da det er mest generisk. Dagene var lagt opp med:
                   Økt 1: 07:45 - 12:00
                   Økt 2: 13:00 - 17:00
                   Økt 3: 18:00 - 22:00
                   Dager det ikke var tjeneste i økt 3, kunne man som regel ha perm til neste morgen kl. 07:00.

                   Før dette var det en ukes kurs , klargjøring og planlegging for befal samt en del korporaler/spesialister.

                   Fremmøte Heistadmoen fredag 6. september innen kl. 11:00
                   Fredag 6. september: Innrykk, opprop, utdeling av PBU, urinprøve, tilpasning av utstyr, klargjøring, "Øvelse øvingsklar" (få avdelingene mest mulig KTS) til og med økt 3.
                   Lørdag 7. september: Skytedag 1, økt 1 og 2 (fri økt 3)
                   Søndag 8. september: Skytedag 2, økt 1, 2 og 3
                   Mandag 9. september: Lags-stridsteknikkdag, økt 1 og 2 (fri økt 3)
                   Tirsdag 10. september: Tropps-stridsteknikkdag 1, økt 1 og 2 (fri økt 3)
                   Onsdag 11. september: Skytedag 3, økt 1, 2 og 3
                   Torsdag 12. september: Tropps-stridsteknikkdag 2, økt 1, 2 og 3
                   Fredag 13. september: Felles- og fagutdannelse (sanitet, ABC etc.), økt 1 og 2 (fri økt 3)
                   Lørdag 14. september: Merkeskyting/standpunktprøver til kl. 13:00. Perm fra kl. 13:00 til mandag kl. 07:00.
                   Søndag 15. september: Permisjon
                   Mandag 16. september: Økt 1, 2 og 3: Bataljonsøvelse i Heistadmoen øvingsfelt med vekt på forsyningstjenste og samband.
                   Tirsdag 17. september: Klargjøring og transport til Østlandets store feltøvelse, "Elg 85" (til området ØST JESSHEIM)
                   Onsdag 18. september - mandag 23. september: Deltagelse i Øvelse Elg 85, tilbake til Heistadmoen om kvelden 23. september.
                   Tirsdag 24. september: Vedlikehold, puss, MBK
                   Onsdag 25. september: Innlevering og dimisjon (2. økt for menige/korp, 3. økt for befal etter evaluering)

                   Øvelse Elg 85 var først og fremst en øvelse for Brig S, der Bn 3/IR 3 deltok (byttelån med IR 4). BLÅ styrke besto av Brig S(+) og Gardermoen HV-avsnitt. ORANGE styrke var sammensatt av en prøveoppsatt panserbataljon, en infanteribataljon satt sammen av deler av HMKG og skole- og øvingsavdelinger, støtte- og forsyningsledd fra skole og øvingsavdelinger, og Høland HV-avsnitt.

                   Forutsetningen var at en større invasjon var foretatt i Fredrikstad-området. Norske styrker i FDI 1 hadde stoppet dem, men ett regiment (ORANGE styrke) hadde trengt gjennom på den østlige flanken og rykket fram nordover på østsiden av Glomma mot oppholdende strid fra lokalvern og HV. Da ORANGE var rykket opp mot området Aurskog-Bjørkelangen fikk BLÅ (der Brig S var sammendratt på Romerike) ordre om å rykke over Glomma og angripe ORANGE. ORANGE hadde bombet de fleste broer over Glomma, så en vesentlig del av øvelsen var at Ingeniørvåpenet laget broer og ferger. Min tropp (TBKtr 3/IR 3 som inngikk i Bn 3/IR 3) krysset Glomma på Uniflote-ferge 19. september. Selve angrepet startet 19. september, og 23. september ble, etter en knipetangmanøver, ORANGE styrke omringet og tilintetgjort i området NORD BJØRKELANGEN.


                   TBKtr 3/IR 3 krysser Glomma på Uniflote-ferge:

                   Click image for larger version

Name:	Rep85-5.jpg
Views:	107
Size:	183,6 KB
ID:	1026746


                   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                   Kommentér

                   Fremhevede emner

                   Collapse
                    

                   Forsvarets jobbsøkerregister

                   Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                   https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                    

                   Luftforsvarets organisering

                   Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                   Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                   https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                   For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                    

                   Sikkerhetsloven


                   (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                   Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                   Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                    

                   UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                   UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                   https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                   ...
                    

                   Fokus: Etterretningstjenesten


                   Etterretningstjenesten


                   Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                   Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                    

                   100 ÅR ETTER

                   100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                    

                   Et nytt forsvarskonsept?

                   I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                    

                   Beskikkelser på Milforum

                   Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                    

                   NSM: Årlig risikovurdering


                   Ole Gunnar Onsøien
                   NTB scanpix

                   – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                   – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                    

                   Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                   Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                   http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                   Rapporten dekker hovedpunktene:
                   Kode:
                     Globale utviklingstrekk
                     Nordområdene / Arktis
                     Russland
                     Afghanistan
                     Pakistan
                     Kina
                     Midtøsten og Nord-Afrika
                     Iran
                     Sudan
                     Somalia
                     Terrorisme
                     Spredning av
                   ...
                    

                   Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                   Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                    

                   Tema: Luftforsvaret

                   Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                    

                   Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                   Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                   – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                   Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                   http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                   Donasjoner

                   Collapse
                   Working...
                   X