Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

100 år etter - tidslinje

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • 100 år etter - tidslinje

  In other news: jeg foreslår en tidslinje her som kan bidra til å styre hovedtråden. Oppdateres ved å sitere lista fra foregående bruker, med nye hendelser sydd inn på riktig sted.

  Jan-mai 1919: den tyske regjeringen nedkjemper revolusjonære vha Freikorps
  Mars 1919: Mussolini reetablerer fascismen i Italia, definerer hele middelhavet som Italias spazio vitale
  Juli 1919: Hitler får i oppdrag av hæren å infiltrere DAP
  11. August 1919: ny tysk grunnlov signert
  Sept 1919: Hitler blir medlem i DAP, møter Drexler. DAP blir NSDAP. Hitlers første dokumenterte uttalelse om jødeproblemet.
  30. September 1919: Overgangshær etableres i Tyskland
  16. Oktober 1919: første (?) massemøte arrangert av NSDAP, i Hofbräuhaus i München. Hitler taler foran 70 personer.
  13. November 1919: nytt massemøte. Protester blir slått ned av krigsveteraner
  1917-1922: Russisk borgerkrig, rød terror
  24. Februar 1920: Hitler annonserer NSDAPs 25-punkt program. Blir møtt med protester, som blir slått ned av Hitlers krigsveteraner. Dette utvikler seg etterhvert til SA (opprinnelig: saalschutzabteilung)
  26. Februar 1920: okkupasjonen av Saar påbegynnes. Skal etter planen vare i 15 år
  13. Mars 1920: Kapp putsch (Ludendorff)
  17. Mars Ruhr-opprør
  26. Mars 1920: von Seeckt hærsjef
  27. Mars 1920: Kabinett Müller I
  31. Mars 1920: Hitler slutter i hæren, begynner fulltid i NSDAP. Blir propagandasjef, og designer også partiets logo: en sort swastika på hvit bakgrunn i et rødt flagg
  24. April 1920: Kiev-offensiven,polsk-sovjetisk krig
  11. Mai 1920: Hitler taler i Hofbräuhaus
  6. Juni 1920: Riksdagsvalg (se wiki Kapp Putsch for analyse)
  25. Juni 1920: Kabinett Fehrenbach
  5. - 16. Juli 1920: Spa-konferansen
  Sommeren 1920: Korrespondanse mellom Hans von Seeckt og Trotsky, Trotsky tilbyr deling av Polen mot våpenleveranser
  10. August 1920: Slaget om Warszawa, polsk-sovjetisk krig avsluttes
  13. August 1920: Hitler taler igjen i Hofbräuhaus, «Hvorfor er vi antisemitter?» (https://carolynyeager.net/why-we-are...fbr%C3%A4uhaus)
  7. September 1920: Franco-Belgian Accord
  2. November 1920: Harding vinner presidentvalget i USA.
  21. November 1920: Bloody Sunday
  Desember 1920: NSDAP tilknyttet seg Vólkisher Beobachter, med Alfred Rosenberg som redaktør
  1. Januar 1921: Reichswehr etableres.
  3. Februar 1921: Hitler taler for 6000 på Cirkus Krone, om krigserstatninger
  10. Mai 1921: Kabinett Wirth I
  20. Mai 1921: Tysk-kinesisk fredsavtale
  25. Mai 1921: IRA angriper tollbygningen i Dublin
  Juni 1921: interne stridigheter i NSDAP ender med at Hitler overtar full kontroll over ledelsen. Innfører führerprinzip.
  11. Juli 1921: våpenhvile Irland
  23. Juli 1921: det kinesiske kommunistpartiet grunnlegges.
  28. Juli 1928: Hitler formann i NSDAP, Drexler honorær formann - men trekker seg snart etter. Hitler begynner å omtale seg selv som Führer.
  3. August 1921: SA omdøpes til Turm und Sportsabteilung. Men omtales snart uoffisielt som Sturmabteilung.
  26. august 1921: Matthias Erzberger blir drept av Organsation Consul
  26. Oktober 1921: Kabinett Wirth II
  4. November 1921: Saalschlacht. Sturmabteilung blir nå et offisielt navn. Coolidge vinner presidentvalget i USA
  9. November 1921: Mussolinis fascistparti dannes. Ny Hitler-tale
  6. Desember 1921: Anglo-Irish treaty
  7. Januar 1922: Dailen godkjenner avtalen med England.
  3. April 1922: Stalin generalsekretær i kommunistpartiet
  12. April 1922: Ny Hitler-tale, oss eller jødene
  16. April 1922: Rapallo-avtalen mellom Tyskland og Sovjet legger til rette for samarbeid mellom disse. Tysk personell trenes i Russland, mot at tyskerne deler teknologi med russerne
  14. Juni 1922: Anti-treaty IRA okkuperer rettsbygningen i Dublin
  11. september 1922: Notat fra Hans von Seeckt om forholdet til Russland (se Hans von Seeckt wiki)
  18. September 1922: Hitler-tale
  23. Oktober 1922: Bonar Law statsminister i Storbritannia
  28. - 29. Oktober 1922: March on Rome. Mussolini tar makten i Italia. Hitler begynner å planlegge sitt eget kupp.
  9. November 1922: Einstein nobelpris
  22. November 1922: Kabinett Cuno
  November 1922: Fortsatt matkrise i Tyskland, har vart helt siden krigen. Gullverdien faller, Tyskland har ingen varer å eksportere, Reichsbank svarer med å trykke penger en masse. massiv inflasjon i Tyskland påbegynner. Ikke i stand til å betale krigsreparasjoner. Hyperinflasjon fortsetter gjennom 1923.
  30. Desember 1922: USSR
  1922: Göring blir medlem av NSDAP, sjef for SA i 1923
  1923: Hitler danner to ungdomsforbund og en livvakt avdeling. Blir senere Hitler jugend og SS.
  Januar 1923: Tyskland klarer ikke betalingsforpliktelsene etter Versailles, Frankrike okkuperer Ruhr. Leder til regjeringskrise og kommunistiske kuppforsøk i Tyskland
  27. Januar 1923: Det første Nürnberg-rallyet
  Januar 1923: Frankrike okkuperer Ruhr etter at Tyskland slutter å betale krigserstatning
  Mai 1923: Ludendorff møter Hitler
  22. Mai 1923: Stanley Baldwin statsminister i Storbritannia
  24. Mai 1923: Irsk borgerkrig over
  26. Mai 1923: Schlageter henrettes for sabotasje
  31. Mai 1923: Höss dreper Walther Kadow, mistenkt for å ha tystet på Schlageter, på ordre fra Bormann
  13. August 1923: Kabinett Stresemann I
  August 1923: Himmler melder seg inn i NSDAP
  September 1923: Mussolini melder ønske om allianse med Tyskland ifm konflikt med Jugoslavia, skriver at Europas "akse" går gjennom Berlin
  6. Oktober 1923: Kabinett Stresemann II
  29. Oktober 1923: Tyrkia etableres
  8. November 1923: Bierhalle putsch
  9. November 1923: NSDAP forbys
  11. November 1923: Hitler arresteres for forræderi
  12. November 1923: Hjalmar Schacht president for Reichsbank. Utsteder Rentenmark for å bekjempe inflasjon.
  30. November 1923: Kabinett Marx I
  21. Januar 1924: Lenin dør. Petrograd omdøpes til Leningrad. Maktkamp Stalin - Trotsky tilspisses.
  22. Januar 1924: Ramsay MacDonald statsminister i Storbritannia
  Februar 1924: Rettssaken mot Hitler. Hitler gjør seg bemerket hos et landsdekkende publikum, deriblant en mislykket forfatter ved navn Joseph Goebbels, som slutter seg til Hitlers sak
  17. Mars 1924: Bormann dømmes til fengsel for Kadow-drapet
  1. April 1924: Hitler dømmes til fem år i fengsel. Hitler bruker tiden til å forfatte Mein Kampf, som han dikterer til Rudolf Hess - en støttespiller som også er dømt til fengsel for sin deltagelse i kuppforsøket
  4. Mai 1924: Valg av nasjonalforsamling i Tyskland. NSDAP (under navnet NSFB) får 6,5%.
  15. Mai 1924: Höss dømmes til fengsel for Kadow-drapet
  23. Mai 1924: Den 13. Partikongressen innledes i Sovjet. To fraksjoner, Trotsky mot Stalin, Zinoviev og Kamenev. Lenins testament leses høyt, advarer mot Stalin. Stalin tilbyr seg å gå av som generalsekretær, men beholder stillingen.
  3. Juni 1924: Kabinett Marx II
  1924: Italia og Tyskland sonderer mulighetene for allianse, Italia vil ha vern mot Frankrike, Tyskland vil ha tilbake tapte territorier.
  August 1924: Dawes plan. Ruhrkampf avsluttes. Frankrike fremmedgjort av britisk støtte til Tyskland, leder til beslutning om Maginot-linje
  4. November 1924: Stanley Baldwin statsminister i Storbritannia
  7. Desember 1924: nytt valg i Tyskland, etter at Reichstagen ble oppløst i oktober NSDAP får 3%. Strasser inn i Reichstag, ansetter Himmler som assistent
  20. Desember 1924: Hitler ute av fengsel. Bayern har på dette tidspunktet forsøkt å få ham deportert til Østerrike, men østerrikerne nekter fordi de mener at statsborgerskapet hans et ugyldiggjort gjennom hans tjeneste i den tyske hæren
  Ultimo 1924: Goebbles med i NSDAP, jobber med Strasser
  15. Januar 1925: Kabinett Luther
  Februar 1925: Bormann ute av fengsel
  April 1925: Hitler ansetter Rudolf Hess som sin personlige sekretær.
  4. April 1925: Schutzkommando stiftes
  7. April 1925: Hitler frasier seg sitt østerrikske statsborgerskap
  4. Januar 1925: Hitler forsikrer myndighetene i Bayern om at han kun vil søke makt gjennom lovlige midler, i et forsøk på å få opphevet forbudet mot NSDAP
  16. Februar 1925: forbudet mot NSDAP oppheves
  26. Februar 1925: NSDAP gjenstiftes. Fokus på fredelige midler
  27. Februar 1925: etter en oppviglende tale forbyr Bayern Hitler å holde flere offentlige taler. Hitler organiserer utvidelse av NSDAP i Nord-Tyskland,en plan som legges og håndteres bla av Goebbels og Strasser.
  29. Mars 1925: Presidentvalg i Tyskland. Hindenburg velges til president.
  April 1925: Hess blir Hitlers personlige sekretær.
  Juli 1925: Okkupasjonen av Ruhr avsluttes.
  Oktober 1925: Locarno-traktaten
  9. November 1925: SS stiftes formelt. Schreck Reichsfuhrer. Himmler medlem.
  18. desember 1925: 14. Partikongress i Sovjet. Stalins allianse i oppløsning.
  Årsskiftet 1925/1926: Goebbels og Strasser reviderer NSDAPs partiprogram, mer venstreorientert. Irriterer Hitler
  1926: Zinoviev og Kamenev danner allianse med Trotsky, mot Stalin
  14. Februar 1926: partikonferanse NSDAP, nord mot sør. Führerprinzip befestes i hele partiet. Hitler og Goebbles på kollisjonskurs, men dette repareres gjennom møter i München
  17. Mai 1926: Kabinett Marx II
  8. September 1926: Tyskland med i Folkeforbundet
  Oktober 1926: Goebbels gauleiter i Berlin
  17. Desember 1926: Conseuil Supreme de Guerre anbefaler bygging av fort fra Metz til Thionville
  26. Desember 1926: Stort oppslag i Manchester Guardian avdekker tysk-sovjetisk militært samarbeid, og opprustning i Reichswehr
  1927: Bormann medlem i NSDAP. Max Bauer begynner opplæring av kinesiske styrker.
  12. April 1927: Shanghai-massakren
  August 1927: Kinesisk borgerkrig innledes
  Oktober 1927: Zinoviev og Trotsky fjernes fra Sentralkomiteen
  12. Oktober 1927: Conseuil Supreme de Guerre beslutter å gå for Petains modell for befestninger. Andre Maginot er drivkraften for å skaffe finansiering
  12. November 1927: Zinoviev og Trotsky utvist fra kommunistpartiet.
  2. Desember 1927: 15. Partikongress i Sovjet. Massiv motstand mot Trotsky, mister plassen i Politburo
  31. Januar 1928: Trotsky forvises til Alma Ata
  18. Mai 1928: Shakhty-rettssaken i Sovjet
  20. Mai 1928: Valg til Reichstag i Tyskland. NSDAP får 2,6%.
  28. Juni 1928: Kabinett Luther II
  Juli 1928: Generelt amnesti, Höss ut av fengsel
  27. August 1928: Kellog-Briand
  1. Oktober 1928: Den første femårsplanen implementeres i Sovjet
  6. November 1928: Hoover vinner presidentvalget i USA
  1929: Masse kollektivisering av landbruket i Sovjet påbegynnes. Panzerschule Kama åpner. Frankrike begynner bygging av Maginot-linjen
  Januar 1929: Himmler Reichsfuhrer SS
  Februar 1929: Trotsky utvises fra Sovjet, til Tyrkia
  5. Juni 1929: Ramsay MacDonald statsminister i Storbritannia
  11. Juli 1929: Hemmelig dekret fra Sovnarkom etablerer system for straffarbeidsleire (gulag)
  20. Juli 1929: Hess personlig adjutant for Hitler
  24. Oktober 1929: Børskrakk i USA. Innleder den store depresjonen. Leder til økonomisk kollaps i Tyskland. Ny giv for NSDAP, som har slitt etter de økonomiske forbedringene siden midten av tyvetallet
  22. Desember 1929: folkeavstemning i Tyskland: nasjonalister vil forkaste Versailles og stanse videre betalinger. 94% av stemmene er for forslaget, men valgdeltakelsen er kun 14%. Bidrar likevel til publisitet for NSDAP og Hitler
  1930: Alfred Rosenberg gir ut boken Myten om det tyvende århundret
  Januar 1930: Dekulakisering påbegynnes i Sovjet. Young plan
  23. Januar 1930: Frick blir første nazist i ministerstilling.
  14. Januar 1930: Horst Wessel drept
  30. Mars 1930: Kabinett Brüning
  25. April 1930: Gulag etableres formelt.
  7. August 1930: Stenner-opprøret
  14. September 1930: Valg av Reichstag. NSDAP får nå over 18% og blir nest største parti under sosialdemokratene, som får 25%. Kommunistpartiet er på tredjeplass med 13%.
  13. Oktober 1930: Ju 52
  18. Oktober 1930: Kaltenbrunner medlem i NSDAP
  25. November 1930: Industripartirettssaken i Sovjet
  5. Januar 1931: Röhm sjef for SA
  26. Februar 1931: Röhm forbyr SA deltagelse i gateslagsmål, offentlige taler
  1. Mars 1931: Menshevik-rettssaken
  31. Mars 1931: Stenner-opprør II
  1. Juni 1931: Reinhard Heydrich medlem i NSDAP
  Juli 1931: avtale om moratorium for Tysklands krigserstatningsbetalinger, for å unngå økonomisk kollaps i Tyskland. Bedrifter og banker begynner likevel å kollapse.
  14. Juli 1931: Heydrich sjef for nyopprettet kontraetterretningsavdeling i SS
  1. August 1931: Heydrich sjef for Ic
  18. September 1931: Mukden-incidenten
  September 1931: Japan invaderer Manchuria
  13. Mars 1932: Arbeidsledighet i Tyskland nærmer seg 30 %. Presidentvalg i Tyskland. Hitler stiller, men Hindenburg blir gjenvalgt.
  1. April 1932: Adolf Eichmann medlem i østerriksk NSDAP
  1. Mai 1932: Ribbentrop medlem i NSDAP
  1. Juli 1932: Von Papen kansler. Oppløser riksdagen, utlyser nyvalg.
  9. Juli 1932: Lausanne-konferansen
  17. Juli 1932: Altona Bloody Sunday
  20. Juli 1932: kupp i Prøyssen
  31. Juli 1932. Valg av Reichstag. NSDAP får over 37% og blir klart største parti, foran sosialdemokratene som får 21%.
  Sommer 1932: Ic blir til Sicherheitsdienst
  8. November 1932: FDR vinner presidentvalget i USA
  Desember 1932: Hess politisk sentralkommisjonær i NSDAP. USA avslår plan for tysk gjeldsreduksjon etter Lausanne
  18. Desember 1932: Stridigheter mellom Hitler og Strasser
  1932-1933: Sult i Russland
  1933: Belgia begynner å bygge fort
  22. Januar 1933: Middag hos kansler von Papen. Von Papen går med på å overtale Hindenburg til å utpeke Hitler som kansler hvis det nåværende regimet faller
  30. Januar 1933: Hitler kansler. Sender melding til Mussolini, med håp om samarbeid. Kjøper Berghof. Göring innenriksminister for Prøyssen og rikskommisær for luftfart
  27. Februar 1933: Riksdagen brenner
  9. Mars 1933: Himmler politipresident i München
  14. Mars 1933: Propagandaministeriet stiftes, Goebbels sjef
  17. Mars 1933: Sepp Dietrich sjef for Leibstandarte
  22. Mars 1933 Dachau åpner
  23. Mars 1933: Bemyndigelsesloven. Utnyttes av Hitler til å bygge ned de tyske statenes selvråderett.
  1. April 1933: Deutschland settes i tjeneste
  7. April 1933: Ny lov forbyr ikke-ariere å jobbe i offentlig tjeneste. Myndighetene i delstatene oppløses, erstattes av nazi-apparatet.
  21. April 1933: Hess NK Führer
  26. April 1933: Gestapo stiftes i Prøyssen, Göring sjef
  15. Mai 1933: Luftwaffe stiftes
  1. Juli 1933: Bormann stabssjef for Hess
  14. Juli 1933: steriliseringslov i Tyskland. Ikke-nazistiske parti forbys.
  Juli 1933: Trotsky får asyl i Frankrike, men nektes å bo i Paris.
  20. Juli 1933: Reichskonkordat
  25. August 1933: Haavara-avtalen
  Oktober 1933: Hitler trekker Tyskland ut av Folkeforbundet
  10. Oktober 1933: Bormann Reichsleiter
  Oktober 1933: Tyskland forlater Verdens nedrustingskonferanse
  30. November 1933: Gestapos myndighet utvides fra Prøyssen til hele Tyskland
  1. Desember 1933: Hess minister uten portefølje
  1934: Pz I
  26. Januar 1934: 17. partikongress, Kirov valgt til sentralkomiteen med færre negative stemmer enn Stalin
  Jan 1934: Tysk-polsk ikkeangrepspakt, tyskpolske forhold på bedringens vei
  Februar 1934: Röhm krever at Reichswehr inkorporeres i SA
  11. April 1934: Hitler møter Blomberg og von Fritsch for å sikre hærens støtte til hans overtagelse etter Hindenburg. Til gjengjeld skal Hitler holde SA nede, og sørge for at Reichswehr er Tysklands eneste væpnede makt
  17. April 1934: Barthou-notatet
  20. April 1934: Ansvaret for Gestapo overføres til Himmler
  Juni 1934: SS-TV etableres. Første møte mellom Hitler og Mussolini. Mussolini mistenksom mtp Anchluss, forhandlinger med Göring. Mussolini undersøker mulighet for allianse med Frankrike
  17. Juni 1934: Marburg-talen
  30. Juni 1934: De lange knivers natt.
  1. August 1934: Kabinettet vedtar at embedene kansler og president skal slås sammen ved Hindenburgs død
  2. August 1934: Hindenburg dør. Hitler er nå både statsoverhode og regjeringssjef.
  3. August 1934: Hjalmar Schacht finansminister i Tyskland
  19. August 1934: Folkeavstemning i Tyskland bekrefter at Hitler nå både er statsoverhode og regjeringssjef
  November 1934: Eichmann overføres til SD
  12. November 1934: Admiral Scheer satt i tjeneste
  23. November 1934: Dornier Do 17
  1. Desember 1934: Sergei Kirov drept
  1935: Trefninger mellom japanske og sovjetiske styrker i Manchukuo. Samtaler mellom Japan og Tyskland gjør Mussolini interessert i å gjenoppta kontakten.
  Pz II
  Bormann for ansvar for Berghof. Kommer nærmere og nærmere Hitler
  Februar 1935: Okkupasjonen av Saar avsluttes
  24. Februar 1935: Heinkel He111
  1. Mars 1935: Luftwaffe etableres
  16. Mars 1935: Hitler annonserer gjenopprustning. Verneplikt innføres i Tyskland, Reichswehr blir Wehrmacht
  20. Mars 1935: Regjeringen Nygaardsvold tiltrer
  28. Mars 1935: Triumph des Willens
  Mai 1935: Trotsky ikke lenger velkommen i Frankrike, flytter til Hønefoss. Pilsudski dør
  29. Mai 1935: Messerschmitt Bf 109
  7. Juni 1935: Stanley Baldwin statsminister i Storbritannia
  18. Juni 1935: Marineavtale mellom Tyskland og Storbritannia
  Sommer 1935: Kaltenbrunner uoffisiell sjef østerriksk SS
  15. September 1935: Nürnberg-lovene
  17. September 1935: Junkers Ju 87
  Oktober 1935: Mussolini invaderer Etiopia
  6. November 1935: Hawker Hurricane
  1936: Pz IV
  6. Januar 1936: Graf Spee satt i tjeneste
  20. Januar 1936: George V dør, Edward VIII konge
  5. Mars 1936: Spitfire
  7. Mars 1936: Tyske styrker marsjerer inn i Rheinland
  Mai 1936: Etiopia erobret
  12. Mai 1936: Messerschmitt Bf 110
  3. Juni 1936: RLM slipper kravspekk for Bomber A
  Juli 1936: Spansk borgerkrig. Kondorlegionen.
  August 1936: Hitler kjenner på økonomisk press, beordrer Göring til å legge fireårsplan for å forberede Tyskland for krig innen de neste fire år. Ribbentrop ambassadør til UK
  1. August 1936: Sommer-OL i Berlin
  19. August 1936: Den første store rettssaken i Stalins utrenskning
  26. August 1936: Trotsky presenteres for nye betingelser for fortsatt asyl i Norge, nekter. Husarrest på Hurum. Samtidig: Rettssak in absentia i Sovjet
  18. Oktober 1936: Göring ansvar for første fireårsplan
  Oktober 1936: Belgia erklærer at de vil forholde seg nøytrale til ny krig i Europa
  25. November 1936: Anti-kominternpakt
  10. Desember 1936: Kong Edward VIII abdiserer, George VI konge
  19. Desember 1936: Trotsky deporteres fra Norge, drar til Mexico
  21. Desember 1936: Junkers Ju 88
  23. Januar 1937: Andre rettssak i Stalins utrenskning
  Februar 1937: Ribbentrop forårsaker skandale ved å hilse kong George VI med nazi-hilsen
  1937: Achtung Panzer!
  26. April 1937: Guernica
  6. Mai 1937: Hindenburgulykken
  22. Mai 1937: Tukhachevsky arrestert
  28. Mai 1937: Chamberlain statsminister i Storbritannia
  8. Juni 1937: Blücher sjøsatt
  Juni 1937: Militær rettssak, del i Stalins utrenskning
  Juli 1937: Japan invaderer Kina
  13. Oktober 1937: Tyskland garanterer å respektere belgisk nøytralitet.
  5. November 1937: Hossbach-memoet beskriver Hitlers krigsplaner. Fullskalamodell av He 177 klar, men Udet krever at den skal kunne stupbombe
  26. November 1937: Schacht trekker seg som finansminister i protest mot Göring, men overtales til å fortsette som minister uten portefølje
  29. Desember 1937: Ny grunnlov i Irland, den irske fristaten blir til Eire
  1937: Storbritannia begynner utbygging av Chain Home
  Januar 1938: Blomberg-skandalen, Fritsch-skandalen. Ender med at hærledelsen reorganiseres, Hitler krigsminister.
  4. Februar 1938: Ribbentrop utenriksminister
  Februar 1938: etter råd fra Ribbentrop avslutter Hitler alliansen med Kina, og inngår heller allianse med Japan. Seyss-Inquart innenriksminister i Østerrike
  Mars 1938: Tredje store åpne rettssak i Stalins utrenskning
  12. Mars 1938: Anscluss
  13. Mars 1938: Seyss-Inquart medlem NSDAP
  28. Mars 1938: Hitler møter representanter for partiet for etniske tyskere i Sudetenland. Disse skal presse på for økt autonomi, og skape så mye støy at Tyskland kan gripe inn militært.
  April 1938: Hitler beordrer hæren til å legge planer for invasjonen av Tsjekkoslovakia.
  21. Mai 1938: Gneisenau satt i tjeneste
  August 1938: Sentralbyrået for jødisk emigrasjon i Wien åpner, med Eichmann som sjef
  22. August 1938: Prinz Eugen sjøsatt
  5. September 1938: Tsjekkoslovakia signaliserer vilje til å gå med på mesteparten av Hitlers krav.
  29. September 1938: München-avtalen
  7. November 1938: Den tyske diplomaten Ernst von Rath myrdes i Paris.
  9. - 10 november 1938: Kristallnacht
  8. Desember 1938: Graf Zeppelin sjøsettes
  1939: Pz III
  7. Januar 1939: Scharnhorst satt i tjeneste. Plan Z, Kriegsmarine skal dimensjoneres for å kunne slå Royal Navy.
  20. Januar 1939: Schacht avsettes som president for Reichsbank
  14. Februar 1939: Bismarck sjøsettes
  15. Mars 1939: Hitler invaderer Tsjekkoslovakia
  20. Mars 1939: Tyskland krever Memel
  21. Mars 1939: Hitler krever Danzig-korridoren
  23. Mars 1939: Polen mobiliserer
  26. Mars 1939: Hissig møte mellom Ribbentrop og den polske ambassadøren, forårsaker demonstrasjoner i Polen. Rykter om forestående tysk invasjon av Romania bekymrer britene.
  31. Mars 1939: Storbritannia garanterer for Polens selvstendighet
  1. April 1939: Tirpitz sjøsettes
  3. April 1939: Hitler beordrer hæren til å planlegge invasjon av Polen.
  7. April 1939: Italia invaderer Albania
  23. April 1939: Tyrkias utenriksminister foreslår britisk-tyrkisk-sovjetisk allianse for å forhindre tysk-italiensk dominanse i middelhavet og på Balkan. Tyskland sender von Papen som ambassadør til Tyrkia, men han avvises av Ataturk
  28. April 1939: Hitler trekker Tyskland ut av marinepakten med Storbritannia, og ikke-aggresjonspakten med Polen
  29. April 1939: Admiral Hipper satt i tjeneste
  12. Mai 1939: Anglo-tyrkisk allianse
  13. Mai 1939: MS St. Louis seiler fra Hamburg med jødiske flyktninger
  22. Mai 1939: Stålpakten
  27. Mai 1939: MS St. Louis nektes adgang til Cuba.
  9. juni 1939: MS St. Louis slipper heller ikke inn i USA eller Canada
  17. Juni 1939: MS St. Louis ankommer Antwerpen
  22. August 1939: Hitler beordrer militær mobilisering mot Polen.
  23. August 1939: Molotov-Ribbentrop-avtalen. Tyskland mobiliserer.
  25. August 1939: Hitler foreslår ikke-aggresjonsavtale med Storbritannia
  27. August 1939: Chamberlain advarer Hitler mot å angripe Polen
  30.-31. august 1939: Hissig møte mellom Ribbentrop og den britiske ambassadøren.
  31. August 1939: Gleiwitz-hendelsen
  Last edited by Bestefar; DTG 171855B Mar 20, .
  Beidh a lá leo

 • #2
  Sv: 100 år etter - tidslinje

  I tillegg til å bygge ut denne tidslinjen med konkrete hendelser fra andre deler av verden, er det også rom for tematiske innlegg som ikke nødvendigvis kan knyttes til én dato. Det kan f eks være omhandle utvikling av taktikk, nye typer materiell etc. Så har vi spanskesyken, som fortsatt pågår. Jeg skrev noe om den i 1VK-tråden (https://milforum.net/showthread.php/...=1#post1312775), men noen med bedre medisinsk kompetanse må gjerne utbrodere.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: 100 år etter - tidslinje

   Flere innspill til hendelser som kan legges inn på tidslinjen? I første omgang bør nok 1919 og 1920 prioriteres.

   Kommentér


   • #4
    Sv: 100 år etter - tidslinje

    Den russiske borgerkrigen er jo i full gang, den har jeg ikke fått sett på enda
    Beidh a lá leo

    Kommentér


    • #5
     Sv: 100 år etter - tidslinje

     Ser denne har vært stengt av en eller grunn. Den er herved gjenåpnet.
     Beidh a lá leo

     Kommentér


     • #6
      Bumper tidslinjen.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér

      Annonse i emne

      Collapse

      Fremhevede emner

      Collapse
       

      Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

      Bli en del av spesialstyrkene

      Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
       

      Roller i Geværlaget

      Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

      Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
      Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
      Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
       

      Sikkerhetsloven


      (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


      Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


      Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
       

      Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

      Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

      Håper dette er starten på noe vedvarende.

      https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
       

      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

      https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

      ...
       

      Mentorordning i Heimevernet

      Hei,

      Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
       

      Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

      Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

      Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

      For tiden dreier det seg om disse:

      - Militær logistikk
      - Marineingeniør maskin
      - Marineingeniør elektro
      - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
      -...
       

      Troppssersjant

      Hei!

      Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
      Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
       

      NSM: Årlig risikovurdering


      Ole Gunnar Onsøien
      NTB scanpix

      – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


      Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

      – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

      Donasjoner

      Collapse
      Working...
      X