Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

  https://www.academia.edu/39511497/Sj...kj3c-IHF5FzhUo

  I rapporten tek eg utgangspunkt i sume aspekt ved strategisk tenking som er, bør eller kan vere, avgjerande for dei strukturval me må gjere for å skape ein mest mogleg tenleg forsvarsstruktur oppimot våre politisk-strategiske mål og det strategiske konseptet som er definert av styresmakter og Storting. Eg vil med andre ord ikkje fokusere på strategi per se, men på strategisk tenking. Samstundes, strategi og strategisk tenking er ikkje omgrep med vasstette skott seg i mellom. Forskjellen mellom omgrepa ligg primært i at ein i strategisk tenking vurderer ny empiri og nye erfaringar på basis av eksisterande omgrep og teoriar, for der igjennom å utvikle ny innsikt, medan strategi er bruk av allereie etablerte omgrep og teoriar for å utarbeide løysingar på aktuelle
  problem. Forskjellen ligg altså primært i at strategisk tenking handlar om ny innsikt, medan strategi er praktisk bruk av eksisterande innsikt.
  Rapporten er delt i fire bolkar. Først introduserast ein del grunnleggande vurderingar kring samanhengen mellom styrkestruktur, strategi og strategisk tenking. I neste bolk presenterast ein del vurderingar av Noreg si trong for sjømakt i samla bilete av Noreg si forsvarstrong. Tredje bolk omhandlar Sjøforsvaret sine roller i krig og i norsk konflikthandteringsstrategi. Til slutt presenterer rapporten ei konkret skisse til ein framtidig sjømaktsstruktur som er tilpassa den innsikt prosjekt Sjømakt 2040 har etablert. Denne delen er ikkje vurdert oppimot kostnad, men er søkt gjort så rimeleg som mogleg og inneber dimed ei rekkje kompromiss med føremål å maksimalisere effekt oppimot kostnad medan ein samstundes opprettheld ein differensiert, komplementær og fleksibel struktur.

  Publication Date: 2019
  Publication Name: Sjømakt 2040: Rapport 2/19
  Forfattet av Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, lærer i sjømakt ved Sjøkrigsskolen, som del av et forskningsprosjekt i forbindelse med kommende FMR. Studien tar for seg bakgrunn og premisser, før den til slutt kommer med en skisse over hvordan strukturen til Sjøforsvaret bør se ut i 2040. Meget interessant lesning.

  I korte trekk skisseres et Sjøforsvar i 2040 slik:

  Autonome sensorar og sambandsrele bør innførast i stort omfang.

  4 havgåande fregattar med områdekapasitet innan anti-ubåt og anti-overflate, samt lokal anti-luft kapasitet.

  6-8 korvettar med lokal anti-ubåt og anti-luft kapasitet, samt område anti-overflate kapasitet.

  6 mineryddingsfartøy, kombinasjon av tradisjonelle minesveip og minejaktfartøy. Alle bør kunne føre og støtte autonome system.

  3 landbaserte autonome kapasitetar i følgjande tre områder: Haakonsvern/Bergen, Trøndelag og Ofoten/Vestfjorden.

  12 (små) kanonbåtar med evne til å engasjere og nedkjempe eit kvart overflatefartøy i kystsona, samt avgrensa kapasitet til indirekte eldstøtte til landmakta.

  Re-etablering av 3. bataljon (amfibisk kapasitet i hæren), støtta av 6 fartøy med kapasitet til å løfte eit stridskompani inklusive lette pansra køyretøy.

  KJK bør vidareførast i parallell med ei amfibisk satsing, då primært som ISTAR kapasitet for kystsona.

  6 ubåtar med mineleggingskapasitet

  Sjøminer, både anti-overflate og anti-ubåt, kan med fordel inkludere mobile miner

  Eit stort logistikkfartøy, KNM Maud, for å støtte operasjonar som skal mogleggjere alliert mottak.

  3-4 mindre fartøy for direkte støtte til MCM, korvett, kanonbåtar og amfibiske kapasitetar.

  Sikring av basestruktur

  Kystvakta bør styrkast og væpnast

 • #2
  Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

  Interessant dette med kanonbåter (små). Med tanke på Norges geografi er det egentlig ganske mystisk at vi har fått bort fra MTB-våpenet. Sammen med ubåtene er dette en joker. Litt som i diskusjonen om Finnmark der mange peker på behovet for å tvinge FI til å ta hensyn til mange mulige trusler, så vil MTBer og ubåt være faktorer som FI må hensyn ta i alle operasjoner. De vet aldri når og hvor de ligger på lur. Dette tvinger dem til å bruke mye ressurser på eskorte, og da kanskje droppe noen oppdrag man ikke har nok eskorte til.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

   Mange flotte forslag der, men økonomisk totalt urealistisk.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

    Nå må du ikke bli helt Disen her, rittmester. Det må da være fult mulig å diskutere forskjellige innretninger av sjøforsvaret uten at man øyeblikkelig skal bli senket på økonomien.

    Pengene finnes, det hele koker ned til prioriteringer.

    Er enig med Aquila når det kommer til mindre kanonbåter. Jeg ser at den gamle traveren med at Kystvakta bør bevæpnes er nevnt, og jeg vet ikke hvor realistisk det egentlig er.

    Spørsmålet jeg lurer på er jo hvor mange av støttefartøyene trenges å bygges til milspec, holder det at man overtar noen gamle sivile?
    Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

     Jeg ser jeg lagde en liten sammenligning av marinene til Norge, Danmark og Vest-Tyskland 1985 for noen år siden. Antallet kampfartøyer Norge hadde, med det meste av vekten på invasjonsforsvar nær kysten var ganske imponerende, sammenlignbart med Vest-Tyskland. Her er minekrigsfartøyer (mineleggere og minesveipere/minekjaktfartøyer) og støttefartøyer ikke med:

     Norge:

     Fregatter:
     5 Oslo-klasse 1950 tonn, 2 76 mm, 1 40 mm, 4 Penguin, Sea Sparrow, Terne anti-ubårvåpen, anti-ubåttorpedoer

     Korvetter:
     2 Sleipner-klasse 780 tonn, 1 76 mm, 1 40 mm, Terne anti-ubåtvåpen, anti-ubåttorpedoer

     Missil/torpedo-båter:
     20 Storm-klasse 138 tonn, 1 76 mm, 1 40 mm, 6 Penguin
     6 Snøgg-klasse 138 tonn, 1 40 mm, 4 torpedoer, 4 Penguin
     14 Hauk-klasse 150 tonn, 1 40 mm, 2 torpedoer, 6 Penguin, Mistral luftvernmissil
     8 Tjeld-klasse (SHV) 80 tonn, 1 40 mm, 1 20 mm, 4 torpedoer

     Ubåter:
     15 Kobben-klasse 8 torpedoer

     Danmark

     Fregatter:
     2 Peder Skram klasse 2755 tonn, 2 127 mm, 8 Harpoon, Sea Sparrow

     Korvetter:
     3 Niels Juel klasse 1320 tonn, 1 76 mm, 8 Harpoon, Sea Sparrow

     Missil/torpedo-båter:
     6 Søløven-klassen 158 tonn, 1 40 mm, 4 torpedoer
     10 Willemoes-klasse 260 tonn, 1 76 mm, 8 Harpoon, 2 torpedoer

     Ubåter:
     1 Delfinen-klasse 8 torpedoer
     2 Narhvalen-klasse 8 torpedoer

     Vest-Tyskland

     Jagere:
     4 Hamburg-klasse 4050 tonn, 3 100 mm, 4 Exocet launchere, torpedoer, miner
     3 Lütjens-klasse 4720 tonn, 2 127 mm, 8 Harpoon, SM1, RAM, torpedoer

     Fregatter:
     3 Köln-klasse 2090 tonn, 2 100 mm, torpedoer, miner
     6 Bremen-klasse 3680 tonn, 1 76 mm, Sea Sparrow, 8 Harpoon, torpedoer

     Missil/torpedo-båter:
     10 Albatros-klasse 398 tonn, 2 76 mm, 4 Exocet, 2 torpedorør
     10 Gepard-klasse 390 tonn, 1 76 mm, 4 Exocet, RAM
     20 Tiger-klasse 265 tonn, 1 76 mm, 1 40 mm, 4 Exocet

     Ubåter:
     6 Type 205 8 torpedoer
     18 Type 206 8 torpedoer
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Mange flotte forslag der, men økonomisk totalt urealistisk.
      Både økonomisk og demografisk.
      Penger og folk.
      Død ved Kølle!
      Bla bla... Hybrid warfare is easy

      Kommentér


      • #7
       Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

       Det er ein stor base med ubrukt vernepliktige.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

        Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
        Både økonomisk og demografisk.
        Penger og folk.
        Som sagt lenger oppe i tråden: Økonomien er tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å gjøre den tilgjengelig. Mannskaper er også tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å kalle inn flere og tilsette flere. Som hvlt: så utmerket demonstrerte med oversikten sin hadde vi særdeles mange fler fartøyer for ~30 år siden, der de fleste var bemannet og tilgjengelig i det daglige. Hvis vi klarte det da må vi vel kunne klare det nå, spesielt hvis vi får 20 år på oss til å bygge opp strukturen.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

         Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
         Som sagt lenger oppe i tråden: Økonomien er tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å gjøre den tilgjengelig. Mannskaper er også tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å kalle inn flere og tilsette flere. Som @hvlt så utmerket demonstrerte med oversikten sin hadde vi særdeles mange fler fartøyer for ~30 år siden, der de fleste var bemannet og tilgjengelig i det daglige. Hvis vi klarte det da må vi vel kunne klare det nå, spesielt hvis vi får 20 år på oss til å bygge opp strukturen.
         Siden vi ikke tar inn nevneverdig mengder med innvandrere i dag så kommer det ikke til å være nok tilgjengelig mennesker som er både unge nok, kan klareres, og har tilstrekkelig kompetanse.
         2040 kommer til å ha en betraktelig eldre befolkning enn i dag.
         Dette kommer til å gjøre at vi har underskudd på arbeidskraft.
         Ja vi kan bemanne opp med vernepliktige, og også kortere kontrakter. Problemet ligger i å ha nok folk i spesialist- og lederstillinger.
         På 80-tallet var det arbeidsledighet, da var det mulig å ha flinke folk i disse stillingene.

         Når det gjelder økonomi så er dette også lite trolig.
         Politisk fordi ingen kommer til å gidde å bevilge særlig mye mer enn i dag, og fordi det kommer til å påløpe stadig større kostnader med aldrene befolkning og klimaskader.

         Jeg heller nok i den rettingen at marinen og generell maritim kapasitet kommer til å bli stadig viktigere i årene som kommer, men jeg tror ikke vi kan forvente bevilgninger på nivåer som kan gjøre denne ekspansjonen mulig.

         Med begrensningene i demografien så er det kanskje bedre å ha et noe lavere antall fartøyer, og heller la disse bli større og ha mer kapasitet. Da kan man fylle på med vernepliktige i volumjobbene, mens relativt få spesialister kan håndtere stor kapasitet.
         Død ved Kølle!
         Bla bla... Hybrid warfare is easy

         Kommentér


         • #10
          Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

          Vi har da doblet antallet vernepliktige ved å innføre kvinnelig verneplikt. På 1970- og 1980-tallet hadde Marinen til enhver tid noe over 50 kampfartøyer under kommando. I tillegg hadde man i underkant av 40 krigsfartøyer som skulle bemannes ved mobilisering, dels med reservister som hadde fullført førstegangstjeneste/befalsutdanning og sluttet i forsvaret, dels med stadig tjenestegjørende som i fredstid var i stillinger som ikke var essensielle i krig. Og så skulle man på samme måte bemanne ca. 600 forhåndsrekvirerte sivile fartøyer, hvorav 400 fra Sjøheimevernet. Kampfartøyene som skulle bemannes ved mobilisering var i 1980 1 Oslo-klasse fregatt, 5 Kobben-klasse ubåter og 24 MTB. De to korvettene av Sleipner-klasse ble i fredstid brukt som skolefartøy, og skulle ved mobilsering oppbemannes til full krigsoppsetning.

          Ja, det er nok færre tilgjengelige mannskaper i dag, men det må da være en forskjell i minst faktor 10 mellom en krigsbemannet marine i 1980 og Marinens mannskap i dag, kanskje flere titalls.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

           Problemet ligger ikke i antallet vernepliktige, eller for den saks skyld de som tar ett år ekstra.

           Problemet ligger i å ha nok sjøoffiserer, våpenteknikere, maskinspesialister, og alle de andre svært spesialiserte yrkene som kommer under press når det sivile markedet skriker etter dette.
           En stor del av disse yrkene må ha enten fast tilsetting eller bli øvet så ofte at de i realiteten blir deltidsansatte.


           Om vi skal diskutere kompleksiteten i moderne våpensystemer så kan det kanskje gjøres i en annen tråd, men dette er generelt noe vestlige militære må forbedre.
           Død ved Kølle!
           Bla bla... Hybrid warfare is easy

           Kommentér


           • #12
            Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

            Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
            Interessant dette med kanonbåter (små). Med tanke på Norges geografi er det egentlig ganske mystisk at vi har fått bort fra MTB-våpenet. Sammen med ubåtene er dette en joker. Litt som i diskusjonen om Finnmark der mange peker på behovet for å tvinge FI til å ta hensyn til mange mulige trusler, så vil MTBer og ubåt være faktorer som FI må hensyn ta i alle operasjoner. De vet aldri når og hvor de ligger på lur. Dette tvinger dem til å bruke mye ressurser på eskorte, og da kanskje droppe noen oppdrag man ikke har nok eskorte til.
            Små fartøyer slik som MTBer har noen begrensninger som stadig forsterkes.


            Tyskernes S-Boote senket 12 prosent av alliert tonnasje i Europa, og var farlige helt til krigens slutt. Men for at de skulle ha effekt så måtte de brukes offensivt.
            En enkelt Spittfire med 20mm kunne fort bli slutten for en slik båt.

            Under den kalde krigen så valgte man å bruke dette i de Nordiske land.
            Danmark valgte deluxe løsningen med en stor båt med enorm ildkraft for å sperre skipsledene ut av Østersjøen.
            Danmark var tidlig ute med å gå over til mer flerbruksfokus med STAN 300 på 80-tallet. Disse var ikke egnet til stor sjø og har blitt erstattet med Fregatter med globalt fokus.

            Sverige Valgte en litt mer delt løsning med forskjellige kompleksitetsnivåer men hvor toppmodellene var minst like kapable som de Danske
            Senere så lot man disse vokse til Korvettstørrelse for å kunne håndtere mer komplekse trusler.

            Norge valgte mindre båter som var mer egnet til virksomhet langs vår raggete kyst.
            Det relativt store antallet kombinert med mulighet for skjul og dekning ga overlevelsesevne og stridsutholdenhet.
            Så skiftet vi tempo og innførte fartøyer som lignet mer på de gamle Danske i form av Skjold.

            Den samme trenden ser man også i Israel, etter sjokket i 67 så ble missilbåter hovedfokus.
            Disse fungerte godt så lenge man hadde luftherredømme og kunne holde seg på offensiven.
            Disse er i dag supplert, og tildels erstattet, med korvetter som i teorien er mer i stand til å passe på seg selv.

            Missilteknologien har gjort det mulig å avfyre våpen på lang avstand uten å måtte skjule seg.
            Mindre systemer som SB 90 har evne til å operere alle steder det er noen meter med vann.
            Og luftmakt har blitt farligere for fartøyer ganske enkelt fordi man nå er i stand til å treffe på avstander som gjør at man må ha kraftig luftvern for å kunne hindre dette.

            Så om man skal ha en moderne MTB så vokser denne fort i størrelse og kompleksitet så man ikke har ressurser til samme antall.

            En mulig løsning hadde kanskje vært å se på hva man kunne fått ut av SB 90.
            Tilgjengeligheten og kapasiteten i ASEA radarer og termiske systemer, sammen med potensialet i nettverk med andre systemer burde kunne være mulig å bruke.
            Om IDAS systemet blir operativt så kunne det vært en tanke å putte disse på SB 90, dette bør da i det minste jage unna helikoptre og lavtflyvende fly, samidig som man kan engasjere andre mindre fartøyer.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Kommentér


            • #13
             Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

             Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
             Små fartøyer slik som MTBer har noen begrensninger som stadig forsterkes.

             Under den kalde krigen så valgte man å bruke dette i de Nordiske land.
             Danmark valgte deluxe løsningen med en stor båt med enorm ildkraft for å sperre skipsledene ut av Østersjøen.
             Danmark var tidlig ute med å gå over til mer flerbruksfokus med STAN 300 på 80-tallet. Disse var ikke egnet til stor sjø og har blitt erstattet med Fregatter med globalt fokus.

             Sverige Valgte en litt mer delt løsning med forskjellige kompleksitetsnivåer men hvor toppmodellene var minst like kapable som de Danske
             Senere så lot man disse vokse til Korvettstørrelse for å kunne håndtere mer komplekse trusler.

             Norge valgte mindre båter som var mer egnet til virksomhet langs vår raggete kyst.
             Det relativt store antallet kombinert med mulighet for skjul og dekning ga overlevelsesevne og stridsutholdenhet.
             Så skiftet vi tempo og innførte fartøyer som lignet mer på de gamle Danske i form av Skjold.
             Jeg er litt usikker på hva du mente her med Danmark kontra Norge. Willemoes-klassen, som danskene bygde 10 stk. av, var omtrent samtidige med våre 14 stk. Hauk-klasse. Hauk-klassen, som erstattet Tjeld-klassen mer klassiske MTB'er, var ikke ment å operere alene, men sammen med de allerede eksisterende Storm-klasse missil-kanonbåter som hadde 76 mm kanon og Penguin. Mens Willemoes-klassen var ment å operere i Østersjøen og Kattegatt med liten mulighet til skjul, var Hauk-klassen ment å operere i norsk skjærgård der øyer og skjær i stor grad kunne brukes til skjul. Willemoes-klassen var en del større enn Hauk-klassen og kombinerte 76 mm kanon med torpedoer og Harpoon-missiler, mens Hauk-klassen hadde kombinasjon av torpedoer og Penguin-missiler (begge bar normalt to torpedoer, Willemoes kunne ta opp til 8 Harpoon, Hauk opp til 6 Penguin). Willemoes hadde betydelig større hastighet, noe som var viktig når man ikke kunne operere med skjul og dekning fra øyer og skjær. Luftvern var ikke særlig forskjellig. Mens Willemoes-klassen hadde radar som primærsensor, hadde Hauk-klassen elektrooptisk primærsensor, nettopp for å kunne utnytte skjul bak holmer og skjær ved kun å bruke passive detektorer (men Storm-klassen som de opererte sammen med hadde radar som primærsensor). Nå ville aldri en Hauk-klasse i strid operere alene, men i en skvadron med f.eks. 2-3 stk Hauk-klasse og 2-3 stk. Storm-klasse. Jeg vet ikke hva prisen på Willemoes-klassen var sammenlignet med prisen på Hauk-klassen.

             Tyskernes missil-torpedobåter på 1970/80-tallet og senere (Albatros-klassen og Gepard-klassen) var mye større, opp mot 400 tonn og nesten 60 meter lange og med mannskap på ca. 40.

             Edit: Tenkte du heller på Niels Juel-klasse korvettene? De kombinerte god ildkraft mot overflatemål med bra luftvern, men danskene hadde jo bare tre stk. av dem.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér

             Fremhevede emner

             Collapse
              

             Forsvarets jobbsøkerregister

             Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.             https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
              

             Luftforsvarets organisering

             Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

             Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
             https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

             For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
              

             Sikkerhetsloven


             (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


             Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


             Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
              

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

             https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

             ...
              

             Fokus: Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

             Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
              

             100 ÅR ETTER

             100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
              

             Et nytt forsvarskonsept?

             I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
              

             Beskikkelser på Milforum

             Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
              

             NSM: Årlig risikovurdering


             Ole Gunnar Onsøien
             NTB scanpix

             – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


             Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

             – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
              

             Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering             Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
             http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

             Rapporten dekker hovedpunktene:
             Kode:
               Globale utviklingstrekk
               Nordområdene / Arktis
               Russland
               Afghanistan
               Pakistan
               Kina
               Midtøsten og Nord-Afrika
               Iran
               Sudan
               Somalia
               Terrorisme
               Spredning av
             ...
              

             Jente i kongens klær? Dette er tråden!

             Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
              

             Tema: Luftforsvaret

             Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
              

             Forsvarets veterantjeneste (FVT)

             Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


             – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

             Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

             http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

             Donasjoner

             Collapse
             Working...
             X