Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

  https://www.academia.edu/39511497/Sj...kj3c-IHF5FzhUo

  I rapporten tek eg utgangspunkt i sume aspekt ved strategisk tenking som er, bør eller kan vere, avgjerande for dei strukturval me må gjere for å skape ein mest mogleg tenleg forsvarsstruktur oppimot våre politisk-strategiske mål og det strategiske konseptet som er definert av styresmakter og Storting. Eg vil med andre ord ikkje fokusere på strategi per se, men på strategisk tenking. Samstundes, strategi og strategisk tenking er ikkje omgrep med vasstette skott seg i mellom. Forskjellen mellom omgrepa ligg primært i at ein i strategisk tenking vurderer ny empiri og nye erfaringar på basis av eksisterande omgrep og teoriar, for der igjennom å utvikle ny innsikt, medan strategi er bruk av allereie etablerte omgrep og teoriar for å utarbeide løysingar på aktuelle
  problem. Forskjellen ligg altså primært i at strategisk tenking handlar om ny innsikt, medan strategi er praktisk bruk av eksisterande innsikt.
  Rapporten er delt i fire bolkar. Først introduserast ein del grunnleggande vurderingar kring samanhengen mellom styrkestruktur, strategi og strategisk tenking. I neste bolk presenterast ein del vurderingar av Noreg si trong for sjømakt i samla bilete av Noreg si forsvarstrong. Tredje bolk omhandlar Sjøforsvaret sine roller i krig og i norsk konflikthandteringsstrategi. Til slutt presenterer rapporten ei konkret skisse til ein framtidig sjømaktsstruktur som er tilpassa den innsikt prosjekt Sjømakt 2040 har etablert. Denne delen er ikkje vurdert oppimot kostnad, men er søkt gjort så rimeleg som mogleg og inneber dimed ei rekkje kompromiss med føremål å maksimalisere effekt oppimot kostnad medan ein samstundes opprettheld ein differensiert, komplementær og fleksibel struktur.

  Publication Date: 2019
  Publication Name: Sjømakt 2040: Rapport 2/19
  Forfattet av Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, lærer i sjømakt ved Sjøkrigsskolen, som del av et forskningsprosjekt i forbindelse med kommende FMR. Studien tar for seg bakgrunn og premisser, før den til slutt kommer med en skisse over hvordan strukturen til Sjøforsvaret bør se ut i 2040. Meget interessant lesning.

  I korte trekk skisseres et Sjøforsvar i 2040 slik:

  Autonome sensorar og sambandsrele bør innførast i stort omfang.

  4 havgåande fregattar med områdekapasitet innan anti-ubåt og anti-overflate, samt lokal anti-luft kapasitet.

  6-8 korvettar med lokal anti-ubåt og anti-luft kapasitet, samt område anti-overflate kapasitet.

  6 mineryddingsfartøy, kombinasjon av tradisjonelle minesveip og minejaktfartøy. Alle bør kunne føre og støtte autonome system.

  3 landbaserte autonome kapasitetar i følgjande tre områder: Haakonsvern/Bergen, Trøndelag og Ofoten/Vestfjorden.

  12 (små) kanonbåtar med evne til å engasjere og nedkjempe eit kvart overflatefartøy i kystsona, samt avgrensa kapasitet til indirekte eldstøtte til landmakta.

  Re-etablering av 3. bataljon (amfibisk kapasitet i hæren), støtta av 6 fartøy med kapasitet til å løfte eit stridskompani inklusive lette pansra køyretøy.

  KJK bør vidareførast i parallell med ei amfibisk satsing, då primært som ISTAR kapasitet for kystsona.

  6 ubåtar med mineleggingskapasitet

  Sjøminer, både anti-overflate og anti-ubåt, kan med fordel inkludere mobile miner

  Eit stort logistikkfartøy, KNM Maud, for å støtte operasjonar som skal mogleggjere alliert mottak.

  3-4 mindre fartøy for direkte støtte til MCM, korvett, kanonbåtar og amfibiske kapasitetar.

  Sikring av basestruktur

  Kystvakta bør styrkast og væpnast

 • #2
  Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

  Interessant dette med kanonbåter (små). Med tanke på Norges geografi er det egentlig ganske mystisk at vi har fått bort fra MTB-våpenet. Sammen med ubåtene er dette en joker. Litt som i diskusjonen om Finnmark der mange peker på behovet for å tvinge FI til å ta hensyn til mange mulige trusler, så vil MTBer og ubåt være faktorer som FI må hensyn ta i alle operasjoner. De vet aldri når og hvor de ligger på lur. Dette tvinger dem til å bruke mye ressurser på eskorte, og da kanskje droppe noen oppdrag man ikke har nok eskorte til.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

   Mange flotte forslag der, men økonomisk totalt urealistisk.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

    Nå må du ikke bli helt Disen her, rittmester. Det må da være fult mulig å diskutere forskjellige innretninger av sjøforsvaret uten at man øyeblikkelig skal bli senket på økonomien.

    Pengene finnes, det hele koker ned til prioriteringer.

    Er enig med Aquila når det kommer til mindre kanonbåter. Jeg ser at den gamle traveren med at Kystvakta bør bevæpnes er nevnt, og jeg vet ikke hvor realistisk det egentlig er.

    Spørsmålet jeg lurer på er jo hvor mange av støttefartøyene trenges å bygges til milspec, holder det at man overtar noen gamle sivile?
    I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

     Jeg ser jeg lagde en liten sammenligning av marinene til Norge, Danmark og Vest-Tyskland 1985 for noen år siden. Antallet kampfartøyer Norge hadde, med det meste av vekten på invasjonsforsvar nær kysten var ganske imponerende, sammenlignbart med Vest-Tyskland. Her er minekrigsfartøyer (mineleggere og minesveipere/minekjaktfartøyer) og støttefartøyer ikke med:

     Norge:

     Fregatter:
     5 Oslo-klasse 1950 tonn, 2 76 mm, 1 40 mm, 4 Penguin, Sea Sparrow, Terne anti-ubårvåpen, anti-ubåttorpedoer

     Korvetter:
     2 Sleipner-klasse 780 tonn, 1 76 mm, 1 40 mm, Terne anti-ubåtvåpen, anti-ubåttorpedoer

     Missil/torpedo-båter:
     20 Storm-klasse 138 tonn, 1 76 mm, 1 40 mm, 6 Penguin
     6 Snøgg-klasse 138 tonn, 1 40 mm, 4 torpedoer, 4 Penguin
     14 Hauk-klasse 150 tonn, 1 40 mm, 2 torpedoer, 6 Penguin, Mistral luftvernmissil
     8 Tjeld-klasse (SHV) 80 tonn, 1 40 mm, 1 20 mm, 4 torpedoer

     Ubåter:
     15 Kobben-klasse 8 torpedoer

     Danmark

     Fregatter:
     2 Peder Skram klasse 2755 tonn, 2 127 mm, 8 Harpoon, Sea Sparrow

     Korvetter:
     3 Niels Juel klasse 1320 tonn, 1 76 mm, 8 Harpoon, Sea Sparrow

     Missil/torpedo-båter:
     6 Søløven-klassen 158 tonn, 1 40 mm, 4 torpedoer
     10 Willemoes-klasse 260 tonn, 1 76 mm, 8 Harpoon, 2 torpedoer

     Ubåter:
     1 Delfinen-klasse 8 torpedoer
     2 Narhvalen-klasse 8 torpedoer

     Vest-Tyskland

     Jagere:
     4 Hamburg-klasse 4050 tonn, 3 100 mm, 4 Exocet launchere, torpedoer, miner
     3 Lütjens-klasse 4720 tonn, 2 127 mm, 8 Harpoon, SM1, RAM, torpedoer

     Fregatter:
     3 Köln-klasse 2090 tonn, 2 100 mm, torpedoer, miner
     6 Bremen-klasse 3680 tonn, 1 76 mm, Sea Sparrow, 8 Harpoon, torpedoer

     Missil/torpedo-båter:
     10 Albatros-klasse 398 tonn, 2 76 mm, 4 Exocet, 2 torpedorør
     10 Gepard-klasse 390 tonn, 1 76 mm, 4 Exocet, RAM
     20 Tiger-klasse 265 tonn, 1 76 mm, 1 40 mm, 4 Exocet

     Ubåter:
     6 Type 205 8 torpedoer
     18 Type 206 8 torpedoer
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Mange flotte forslag der, men økonomisk totalt urealistisk.
      Både økonomisk og demografisk.
      Penger og folk.
      Død ved Kølle!
      Bla bla... Hybrid warfare is easy

      Kommentér


      • #7
       Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

       Det er ein stor base med ubrukt vernepliktige.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

        Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
        Både økonomisk og demografisk.
        Penger og folk.
        Som sagt lenger oppe i tråden: Økonomien er tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å gjøre den tilgjengelig. Mannskaper er også tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å kalle inn flere og tilsette flere. Som hvlt: så utmerket demonstrerte med oversikten sin hadde vi særdeles mange fler fartøyer for ~30 år siden, der de fleste var bemannet og tilgjengelig i det daglige. Hvis vi klarte det da må vi vel kunne klare det nå, spesielt hvis vi får 20 år på oss til å bygge opp strukturen.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

         Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
         Som sagt lenger oppe i tråden: Økonomien er tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å gjøre den tilgjengelig. Mannskaper er også tilgjengelig dersom det er politisk vilje til å kalle inn flere og tilsette flere. Som @hvlt så utmerket demonstrerte med oversikten sin hadde vi særdeles mange fler fartøyer for ~30 år siden, der de fleste var bemannet og tilgjengelig i det daglige. Hvis vi klarte det da må vi vel kunne klare det nå, spesielt hvis vi får 20 år på oss til å bygge opp strukturen.
         Siden vi ikke tar inn nevneverdig mengder med innvandrere i dag så kommer det ikke til å være nok tilgjengelig mennesker som er både unge nok, kan klareres, og har tilstrekkelig kompetanse.
         2040 kommer til å ha en betraktelig eldre befolkning enn i dag.
         Dette kommer til å gjøre at vi har underskudd på arbeidskraft.
         Ja vi kan bemanne opp med vernepliktige, og også kortere kontrakter. Problemet ligger i å ha nok folk i spesialist- og lederstillinger.
         På 80-tallet var det arbeidsledighet, da var det mulig å ha flinke folk i disse stillingene.

         Når det gjelder økonomi så er dette også lite trolig.
         Politisk fordi ingen kommer til å gidde å bevilge særlig mye mer enn i dag, og fordi det kommer til å påløpe stadig større kostnader med aldrene befolkning og klimaskader.

         Jeg heller nok i den rettingen at marinen og generell maritim kapasitet kommer til å bli stadig viktigere i årene som kommer, men jeg tror ikke vi kan forvente bevilgninger på nivåer som kan gjøre denne ekspansjonen mulig.

         Med begrensningene i demografien så er det kanskje bedre å ha et noe lavere antall fartøyer, og heller la disse bli større og ha mer kapasitet. Da kan man fylle på med vernepliktige i volumjobbene, mens relativt få spesialister kan håndtere stor kapasitet.
         Død ved Kølle!
         Bla bla... Hybrid warfare is easy

         Kommentér


         • #10
          Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

          Vi har da doblet antallet vernepliktige ved å innføre kvinnelig verneplikt. På 1970- og 1980-tallet hadde Marinen til enhver tid noe over 50 kampfartøyer under kommando. I tillegg hadde man i underkant av 40 krigsfartøyer som skulle bemannes ved mobilisering, dels med reservister som hadde fullført førstegangstjeneste/befalsutdanning og sluttet i forsvaret, dels med stadig tjenestegjørende som i fredstid var i stillinger som ikke var essensielle i krig. Og så skulle man på samme måte bemanne ca. 600 forhåndsrekvirerte sivile fartøyer, hvorav 400 fra Sjøheimevernet. Kampfartøyene som skulle bemannes ved mobilisering var i 1980 1 Oslo-klasse fregatt, 5 Kobben-klasse ubåter og 24 MTB. De to korvettene av Sleipner-klasse ble i fredstid brukt som skolefartøy, og skulle ved mobilsering oppbemannes til full krigsoppsetning.

          Ja, det er nok færre tilgjengelige mannskaper i dag, men det må da være en forskjell i minst faktor 10 mellom en krigsbemannet marine i 1980 og Marinens mannskap i dag, kanskje flere titalls.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

           Problemet ligger ikke i antallet vernepliktige, eller for den saks skyld de som tar ett år ekstra.

           Problemet ligger i å ha nok sjøoffiserer, våpenteknikere, maskinspesialister, og alle de andre svært spesialiserte yrkene som kommer under press når det sivile markedet skriker etter dette.
           En stor del av disse yrkene må ha enten fast tilsetting eller bli øvet så ofte at de i realiteten blir deltidsansatte.


           Om vi skal diskutere kompleksiteten i moderne våpensystemer så kan det kanskje gjøres i en annen tråd, men dette er generelt noe vestlige militære må forbedre.
           Død ved Kølle!
           Bla bla... Hybrid warfare is easy

           Kommentér


           • #12
            Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

            Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
            Interessant dette med kanonbåter (små). Med tanke på Norges geografi er det egentlig ganske mystisk at vi har fått bort fra MTB-våpenet. Sammen med ubåtene er dette en joker. Litt som i diskusjonen om Finnmark der mange peker på behovet for å tvinge FI til å ta hensyn til mange mulige trusler, så vil MTBer og ubåt være faktorer som FI må hensyn ta i alle operasjoner. De vet aldri når og hvor de ligger på lur. Dette tvinger dem til å bruke mye ressurser på eskorte, og da kanskje droppe noen oppdrag man ikke har nok eskorte til.
            Små fartøyer slik som MTBer har noen begrensninger som stadig forsterkes.


            Tyskernes S-Boote senket 12 prosent av alliert tonnasje i Europa, og var farlige helt til krigens slutt. Men for at de skulle ha effekt så måtte de brukes offensivt.
            En enkelt Spittfire med 20mm kunne fort bli slutten for en slik båt.

            Under den kalde krigen så valgte man å bruke dette i de Nordiske land.
            Danmark valgte deluxe løsningen med en stor båt med enorm ildkraft for å sperre skipsledene ut av Østersjøen.
            Danmark var tidlig ute med å gå over til mer flerbruksfokus med STAN 300 på 80-tallet. Disse var ikke egnet til stor sjø og har blitt erstattet med Fregatter med globalt fokus.

            Sverige Valgte en litt mer delt løsning med forskjellige kompleksitetsnivåer men hvor toppmodellene var minst like kapable som de Danske
            Senere så lot man disse vokse til Korvettstørrelse for å kunne håndtere mer komplekse trusler.

            Norge valgte mindre båter som var mer egnet til virksomhet langs vår raggete kyst.
            Det relativt store antallet kombinert med mulighet for skjul og dekning ga overlevelsesevne og stridsutholdenhet.
            Så skiftet vi tempo og innførte fartøyer som lignet mer på de gamle Danske i form av Skjold.

            Den samme trenden ser man også i Israel, etter sjokket i 67 så ble missilbåter hovedfokus.
            Disse fungerte godt så lenge man hadde luftherredømme og kunne holde seg på offensiven.
            Disse er i dag supplert, og tildels erstattet, med korvetter som i teorien er mer i stand til å passe på seg selv.

            Missilteknologien har gjort det mulig å avfyre våpen på lang avstand uten å måtte skjule seg.
            Mindre systemer som SB 90 har evne til å operere alle steder det er noen meter med vann.
            Og luftmakt har blitt farligere for fartøyer ganske enkelt fordi man nå er i stand til å treffe på avstander som gjør at man må ha kraftig luftvern for å kunne hindre dette.

            Så om man skal ha en moderne MTB så vokser denne fort i størrelse og kompleksitet så man ikke har ressurser til samme antall.

            En mulig løsning hadde kanskje vært å se på hva man kunne fått ut av SB 90.
            Tilgjengeligheten og kapasiteten i ASEA radarer og termiske systemer, sammen med potensialet i nettverk med andre systemer burde kunne være mulig å bruke.
            Om IDAS systemet blir operativt så kunne det vært en tanke å putte disse på SB 90, dette bør da i det minste jage unna helikoptre og lavtflyvende fly, samidig som man kan engasjere andre mindre fartøyer.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Kommentér


            • #13
             Sv: Sjøforsvaret mot 2040 Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret

             Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
             Små fartøyer slik som MTBer har noen begrensninger som stadig forsterkes.

             Under den kalde krigen så valgte man å bruke dette i de Nordiske land.
             Danmark valgte deluxe løsningen med en stor båt med enorm ildkraft for å sperre skipsledene ut av Østersjøen.
             Danmark var tidlig ute med å gå over til mer flerbruksfokus med STAN 300 på 80-tallet. Disse var ikke egnet til stor sjø og har blitt erstattet med Fregatter med globalt fokus.

             Sverige Valgte en litt mer delt løsning med forskjellige kompleksitetsnivåer men hvor toppmodellene var minst like kapable som de Danske
             Senere så lot man disse vokse til Korvettstørrelse for å kunne håndtere mer komplekse trusler.

             Norge valgte mindre båter som var mer egnet til virksomhet langs vår raggete kyst.
             Det relativt store antallet kombinert med mulighet for skjul og dekning ga overlevelsesevne og stridsutholdenhet.
             Så skiftet vi tempo og innførte fartøyer som lignet mer på de gamle Danske i form av Skjold.
             Jeg er litt usikker på hva du mente her med Danmark kontra Norge. Willemoes-klassen, som danskene bygde 10 stk. av, var omtrent samtidige med våre 14 stk. Hauk-klasse. Hauk-klassen, som erstattet Tjeld-klassen mer klassiske MTB'er, var ikke ment å operere alene, men sammen med de allerede eksisterende Storm-klasse missil-kanonbåter som hadde 76 mm kanon og Penguin. Mens Willemoes-klassen var ment å operere i Østersjøen og Kattegatt med liten mulighet til skjul, var Hauk-klassen ment å operere i norsk skjærgård der øyer og skjær i stor grad kunne brukes til skjul. Willemoes-klassen var en del større enn Hauk-klassen og kombinerte 76 mm kanon med torpedoer og Harpoon-missiler, mens Hauk-klassen hadde kombinasjon av torpedoer og Penguin-missiler (begge bar normalt to torpedoer, Willemoes kunne ta opp til 8 Harpoon, Hauk opp til 6 Penguin). Willemoes hadde betydelig større hastighet, noe som var viktig når man ikke kunne operere med skjul og dekning fra øyer og skjær. Luftvern var ikke særlig forskjellig. Mens Willemoes-klassen hadde radar som primærsensor, hadde Hauk-klassen elektrooptisk primærsensor, nettopp for å kunne utnytte skjul bak holmer og skjær ved kun å bruke passive detektorer (men Storm-klassen som de opererte sammen med hadde radar som primærsensor). Nå ville aldri en Hauk-klasse i strid operere alene, men i en skvadron med f.eks. 2-3 stk Hauk-klasse og 2-3 stk. Storm-klasse. Jeg vet ikke hva prisen på Willemoes-klassen var sammenlignet med prisen på Hauk-klassen.

             Tyskernes missil-torpedobåter på 1970/80-tallet og senere (Albatros-klassen og Gepard-klassen) var mye større, opp mot 400 tonn og nesten 60 meter lange og med mannskap på ca. 40.

             Edit: Tenkte du heller på Niels Juel-klasse korvettene? De kombinerte god ildkraft mot overflatemål med bra luftvern, men danskene hadde jo bare tre stk. av dem.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér

             Annonse i emne

             Collapse

             Donasjoner

             Collapse
             Working...
             X