Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets årsrapport for 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarets årsrapport for 2018

  Forsvarets årsrapport for 2018 ble presentert i dag, og kan lastes ned her: https://forsvaret.no/fakta/undersoke...-aarsrapporter  I tillegg til mye statistikk, forteller også sjefene hva de mener statusen er.

  Opprinnelig skrevet av FSJ
  Forsvaret beskytter og ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver fastsatt av Stortinget. Forsvarets årsrapport beskriver hvordan oppgavene er løst og tildelinger er forvaltet. Også i 2018 er oppgavene løst tilfredsstillende. Det har vi klart først og fremst på grunn av kunnskapsrike, dedikerte og dyktige ansatte – militære som sivile. Oppfølging av langtidsplanen er i rute med styrking av operativ evne og omstilling for å møte fremtidens utfordringer.

  Flere kampavdelinger har fått økt tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet. Arbeidet med å bedre forsynings- og logistikkberedskapen har pågått gjennom hele 2018, og det har gitt effekt. Flere avdelinger har nå kortere reaksjonstid og bedre utholdenhet ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017. Dette arbeidet vil fortsette frem mot 2020, der vi også øker bemanningen i utvalgte avdelinger for å styrke beredskapen ytterligere.

  Daglige operasjoner for å ivareta overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse er alltid en prioritet. Dette ble løst på en god måte i 2018. I fjor beskrev jeg vår økte tilstedeværelse i nord som «den nye normalsituasjonen», noe som fortsatt er gjeldende. I overgangen mellom utfasing av eldre fly og innfasingen av nye, er tilgjengeligheten på maritime patruljefly lav. Dette er noe kompensert med økt seilingsaktivitet i Marinen. Økt seilingsaktivitet har bidratt til å løse oppgavene innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i 2018. Likevel er antallet fly og fartøyer på marginen for å opprettholde tilfredsstillende tilstedeværelse i nordområdene.

  (...)

  Ved inngangen til 2019 ser vi at den sikkerhetspolitiske situasjonen er preget av et større alvor og hurtige endringer mange steder i verden. NATO ser med økende bekymring på situasjonen og skjerper kravene til medlemslandene om å stille flere styrker til hurtig innsats med tilstrekkelig utholdenhet for bruk i alliansen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever ytterligere styrking av Forsvaret også i tiden fremover. Det er særlig behov for å styrke land- og sjøstridskreftene, men også bemanningen av flere fagområder.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Annonse i emne

Collapse

Fremhevede emner

Collapse
 

Minedykker

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
 

Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

Bli en del av spesialstyrkene

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
 

Roller i Geværlaget

Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

Håper dette er starten på noe vedvarende.

https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Mentorordning i Heimevernet

Hei,

Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
 

Troppssersjant

Hei!

Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

Donasjoner

Collapse
Working...
X