Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets årsrapport for 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarets årsrapport for 2018

  Forsvarets årsrapport for 2018 ble presentert i dag, og kan lastes ned her: https://forsvaret.no/fakta/undersoke...-aarsrapporter  I tillegg til mye statistikk, forteller også sjefene hva de mener statusen er.

  Opprinnelig skrevet av FSJ
  Forsvaret beskytter og ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver fastsatt av Stortinget. Forsvarets årsrapport beskriver hvordan oppgavene er løst og tildelinger er forvaltet. Også i 2018 er oppgavene løst tilfredsstillende. Det har vi klart først og fremst på grunn av kunnskapsrike, dedikerte og dyktige ansatte – militære som sivile. Oppfølging av langtidsplanen er i rute med styrking av operativ evne og omstilling for å møte fremtidens utfordringer.

  Flere kampavdelinger har fått økt tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet. Arbeidet med å bedre forsynings- og logistikkberedskapen har pågått gjennom hele 2018, og det har gitt effekt. Flere avdelinger har nå kortere reaksjonstid og bedre utholdenhet ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017. Dette arbeidet vil fortsette frem mot 2020, der vi også øker bemanningen i utvalgte avdelinger for å styrke beredskapen ytterligere.

  Daglige operasjoner for å ivareta overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse er alltid en prioritet. Dette ble løst på en god måte i 2018. I fjor beskrev jeg vår økte tilstedeværelse i nord som «den nye normalsituasjonen», noe som fortsatt er gjeldende. I overgangen mellom utfasing av eldre fly og innfasingen av nye, er tilgjengeligheten på maritime patruljefly lav. Dette er noe kompensert med økt seilingsaktivitet i Marinen. Økt seilingsaktivitet har bidratt til å løse oppgavene innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i 2018. Likevel er antallet fly og fartøyer på marginen for å opprettholde tilfredsstillende tilstedeværelse i nordområdene.

  (...)

  Ved inngangen til 2019 ser vi at den sikkerhetspolitiske situasjonen er preget av et større alvor og hurtige endringer mange steder i verden. NATO ser med økende bekymring på situasjonen og skjerper kravene til medlemslandene om å stille flere styrker til hurtig innsats med tilstrekkelig utholdenhet for bruk i alliansen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever ytterligere styrking av Forsvaret også i tiden fremover. Det er særlig behov for å styrke land- og sjøstridskreftene, men også bemanningen av flere fagområder.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Annonse i emne

Collapse

Fremhevede emner

Collapse
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Tema: Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrker styrkes gjennom en dedikert helikopterkapasitet i Luftforsvaret.

https://forsvaret.no/aktuelt/loefter-spesialstyrkene

Sent fra min SM-G960F via Tapatalk...
 

Informasjon: Språk- og etterretningsutdanning

Språk- og etterretningsutdanning

Utdanningstype: Fagutdanning

Sted: Oslo

Varighet: 2,5 år

Avdeling: Forsvarets etterretningsskole

Søknadsfrist: 15. april 2019

I 2019 gjennomføres opptak til et utdanningsløp bestående av russisk språk, etterretningsfag, og befalsutdanning. Utdanningen vil vare...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Russiske radarsystemer og stasjoner

Starter en informasjons- og nyhetstråd om russiske radarsystemer og radarstasjoner. Alt fra åpne kilder som Wikipedia, nyhetsartikler og analyser. Både som følge av økt opprusting ifm konflikten i Ukraina, NATOs rakettskjold som russerne syntes er en svært dårlig ide, og russernes påfølgende modernisering og utrulling av ulike EW (eary warning) systemer samt pga den generelt økte spenningen mellom...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Generell panserprat

Nord Korea har nå utviklet en ny stridsvogn


P`okpoong MBT
125 mm kanon
7.62 coax
14.5 mm AA

Og nå til noe annet:
USA holder på å oppgradere sine Abram M1A2 til M1A3.
Første prototypen kommer i 2013.

Her har vi en Abram M1A2 med TUSK
...

Donasjoner

Collapse
Working...
X