Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

  https://www.stratagem.no/landmakten-...elsessystemer/
  Halve denne er en dyrere variant enn jeg har skissert i denne tråden.

  Jeg er i stor grad helt enig med vurderingene om Finnmark, fremtidige sensorer, og bakkestrid der.


  Luftmobil brigade tror jeg tilhører budsjettenes fantasiland.
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

  Kommentér


  • #32
   Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

   På slutten av 1980-tallet ble det gjort en studie i Hæren av muligheten for en luftmobil bataljon, men det ble funnet å være for dyrt. Hva da med en brigade? Svenskene har gjort forsøk med en luftmobil bataljon, 31. Luftburna bataljonen, men de har aldri hatt tilstrekkelig antall helikoptre til å kunne gjennomføre skikkelige "air assault" operasjoner med den (som det står i Wikipedia-artikkelen, en helikopterstyrke på 30 middelstunge taktiske transporthelikoptre og 8 angrepshelikoptre var sett på som den nødvendige helikopterstyrke for å støtte én luftmobil infanteribataljon).

   På den annen side, det er noe besnærende ved tanken, foruten den taktiske (og strategiske) mobiliteten man får. Rent historisk har norsk infanteri (altså våpengrenen Infanteriet) alltid vært lett infanteri (bortsett fra et litt eksperimentelt mekansiert geværkompani i Bn 1/Brig N ca. 1965-1975). Det som i andre land (og hos oss i dag i TMBN) er kalt mekanisert infanteri, kom hos oss historisk fra Kavaleriet, først på 70-tallet som stormtropper i de selvstendige stridsvogneskadronene, deretter fra 1985-1986 som stormeskadroner i panserbateljonene. Norsk infanteri har en meget lang erfaringsbase i å operere lett i "infanterilende", dvs. lende som pansrede kjøretøy vanskelig kan operere i. For å være relevant i dag er taktisk luftmobilitet nærmest en nødvendighet.

   Med kun (maksimalt) tre manøverbataljoner i Hæren, har jeg ment at de bør være like, av hensyn til trening og logistikk, og da satt opp som panserbataljoner med gjerne to stridsvogneskadroner og to stormeskadroner i hver. Med en større hær kunne vi kanskje få tilbake lett/luftmobilt infanteri.

   Enda viktigere kan samvirke med de allierte, der det først og fremst er U.S. Marines og dessuten Royal Marines som er aktuelle for unnsetning av Norge med landstyrker. Begge er i stor grad basert på lett infanteri og taktisk luftmobilitet (spesielt sterk luftmobilitet for U.S. Marines). For så vidt er det to muligheter, enten si at norske styrker skal være mest mulige like våre allierte med lett luftmobilt infanteri, eller komplementære, ved større grad av mekanisering.

   For å først to U.S. Marines. Oppsetting i 1999 av NALMEB, brigade av U.S. Marines for innsetting av Norge hadde følgende helikopteroppsetting (bakkestridelementet besto hovedsaklig av ett infanteriregiment med tre infanteribataljoner og én feltartilleribataljon med 24 155mm tauede/helikoptertransporterte felthaubitser):

   24 tunge transporthelikoptre (8 CH-53D og 16 CH-53E)
   24 middelstunge transporthelikoptre (CH-46E)
   12 lette transport/rekognoseringshelikoptre (UH-1N)
   12 angrepshelikoptre (AH-1W)

   I tillegg følgende fixed wing:
   40 nærstøttefly (AV-8B)
   24 fighter/attack (F/A-18C, først og fremst til å sikre luftoverlegenhet)
   12 allværs fighter/attack (F/A-18D)
   6 elektronisk krigføring-fly (EA-6B)

   I dag er det ikke lenger en offisiell fast struktur for bruk i Norge, men alt tyder på at en Marine Expeditionary Brigade som vil komme til unnsetning i Norge, basert på det utstyr som er lagret i Trøndelag + det som kan flys inn vil ha omtrent den samme strukturen. I dag er CH-53D og CH-46E erstattet av MV-22 tiltrotorfly, CH-53E er der stadig, UH-1N er erstattet av UH-1Y og AH-1W av AH-1Z.

   Uansett, helikopterstyrken U.S. Marines bruker til å støtte et bakkeelement av brigadestørrelse er ganske formidabel.

   Ut fra det som er rapportert i media er det nå lagret utstyr for noen små pansrede enheter fra U.S. Marines i Norge, bestående av et stridsvognkompani med M1A1, et lettpansret rekognoseringskompani med LAV-25 og et kompani med AAVP-7 amfibiske transportpanservogner (som kan gi begrenset panserbeskyttelse på land til infanterister, hver vogn kan ta 21 infanterister), men uansett vil hovedstyrken i bakkestridelementet bestå av ett Marine Infantry Regiment og en feltartilleribataljon, og helikopter/tiltrotorstyrken som gir den taktisk mobilitet er nok omtrent som før. Dette er nok langt utover det norske budsjetter vil klare.

   Hvis vi begrenser oss til noe mer beskjedent, Royal Marines, eller rettere 3 Commando Brigade: Den støttes av en mye mindre heleikopterstyrke enn en tilsvarende avdeling av U.S. Marines, men COmmando Helicopter Force har i hvert fall to skvadroner med Merlin (AW101) middeltunge transporthelikoptre og en skvadron med Wildcat (ny utgave av Lynx) lette transport/rekognoseringshelikoptre. En luftmobil brigade trenger en ganske stor helikopter/tiltrotor-styrke for å kunne operere effektivt.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • #33
    Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

    Interessant!

    Nå tror jeg at vi må være adskillig mindre ambisiøse, men en lett struktur, enten det er en bataljon eller en brigade, tror jeg primært må settes inn som en strategisk/operasjonell luftdeployert styrke, dvs typisk med C-130 til en flystripe vi eier. Så bør det være en spydspiss, som jeg tenker meg i form av en kompanistridsgruppe, som kan flys inn med taktiske helikoptre.

    Så da er spørsmålet - hvor stor helikopterstyrke trengs for å foreta en slik innsetting i ett løft? Vi kan forutsetningsvis tenke noe som ligner på et gammeldags geværkompani, supplert med noe krumbane (81mm BK) og PB (Javelin) fra bataljonen, samt MANPADS (som vi ikke har nå) og noe ingeniør, oppklaring og forsyning. La oss si rundt 200 pax.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #34
     Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

     Det er jo helt avhengig av helikoptertype, og så må man huske at en ting er å løfte selve fotstyrken, en annen ting er etterforsyning, spesielt med ammunisjon. Skal man ha med 81 mm BK, må man regne med å bruke ca. 400 granater, eller 2 tonn, pr. døgn. Men det er jo ikke mer enn hva et middelstungt helikopter lett tar i nett som underhengende last. Selv det lille AS350 Ecureuil (mest brulkte helikopter innenlands i Norge, som dessverre falt ned i Alta) tar 1 tonn som underhengende last.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #35
      Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

      Før man kan tenke på avdelinger som kan flyttes med helikopter så må man ha en del annet på plass.

      Tilstrekkelig kontroll på luftrommet så ikke en sliten F-16 tar ut et kompani på 5 minutter. Ergo nok luftoverlegenhet i form av tilstrekkelig kampfly med støttestruktur.

      Tilstrekkelig kontroll på bakken under så man ikke fly inn i en strøm av LV kapasiteter. Ergo nok egen befolkning og/ eller bakkestyrker som har kontroll. Noe form for luftovervåkning slik som UAV er nok også nødvendig.

      At man ikke doktrinelt flyr der hvor man blir eksponert mot fiendens langtrekkende luftvern. Funker fint i vest-Finnmark og nedover. Funker kanskje ikke så godt i Øst-Finnmark.

      Derfor mener jeg at man må ta det piano med å bruke for mye resurser på Norske helikopterkapasiteter.

      Jeg er tilhenger av mobiliseringsskvadronene, selv om det er en del ting å tenke på.
      Selv om det er Krig så kan det være nødvendig å drive transport i Nordsjøen.
      Det kommer fortsatt til å trenges mellomstørrelse-maskiner til å drive ambulansetjeneste.

      Krig kan også føre til økt behov for å reparere kraftlinjer der de minste maskinene i dag jobber.


      Å bygge en felles ving med Sverige og Finland og der kjøpe pent brukte Chinook er slik jeg ser det en fin middelvei mellom å ikke ha annet enn Bell 412 og gå helt over styr med forbruk.
      Død ved Kølle!
      Bla bla... Hybrid warfare is easy

      Kommentér


      • #36
       Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

       Fordelen med lette styrker er vel først og fremst at det er en viss mulighet for å omdisponere dem etter at morparten her begynt å ødelegge infrastrukturen vår. Har ingen tro på at vi får flytte CV90 og Leopard i ro og mak fra Rena til Finnmark (eller fra Troms til Finnmark for den saks skyld).

       Altså bør den delen av Hæren som skal slåss der den er settes opp med panser. Den delen av hæren vi tror det kan bli behov for å flytte bør settes opp lett (evt med forhåndslagret materiell i nærgeten av der vi tror de skal slåss).

       Danskene har nettopp opprettet en lett bataljon basert på transport med C-130 (4x), AW101 (6x), eller fartøy: https://www2.forsvaret.dk/nyheder/ov...ibataljon.aspx

       Når det gjelder "Air Assault" tilsier vel erfaringene fra blant annet Irak 2003 at det er en dårlig ide mot en motstander med mye, ref luftvern https://en.wikipedia.org/wiki/2003_attack_on_Karbala og
       https://mwi.usma.edu/yes-mass-airbor...ns-thing-past/
       Her er det vel mer aktuelt som støtte til SOF eller i en fase før motparten setter inn kovensjonelle styrker (kall det hybridkrig eller hva du vil). For sistnevnte scenario er det kanskje verd å spørre seg hvor mye objektsikring/heimevern du får for samme pris

       Kommentér


       • #37
        Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

        Jeg tror ikke man skal si større helikopterbårne operasjoner ikke er interessante i høyintensiv krig mot en avansert motstander. Det kommer jo an på hvor gode muligheter man har til å nøytralisere fiendens flyvåpen og luftvernmissiler. Den største helikopterbårne operasjon noensinne, 101st Airborne Divisions operasjon under Desert Storm var en fantastisk suksess (etter at det irakiske luftvernet i stor grad var nøtralisert, men det var også mulig fordi man kunne operere så overraskende, nettopp ved å kunne dukke opp fra luften der man ikke var ventet). Vertikal omfatning gir en helt annen mulighet til å komme overraskende på fiendens tyngdepunkter enn ved å bundet til bakken måtte krysse en frontlinje. For landgangsoperasjoner er det helt essensielt, å kunne lande hvor som helst i stedet å måtte bruke landgangsfartøyer mot de strender der landsetting er mulig. Det er selvfølgelig derfor U.S. Marines satser så voldsomt på bruk av helikoptre og tiltrotor-fly.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #38
         Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

         Jeg ville nok ikke sagt det er ikke er interessant å ha evnen, men enhver vertikal omfatning krever vel at resten av styrkene kan "slå seg igjennom"?

         101st har vel vært med på både katastrofer og suksesser når det kommer til deres rolle.

         Vi bør vel først å fremst få opp brigaden til full styrke, samt en ekstra brigade før vi begynner å tenke på ting som er, ja, "kjekt å ha"?
         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

         Kommentér


         • #39
          Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

          Så kan vi vente frem til tirsdag i spenning, for å se om Forsvarssjefen har tatt rådene våre til følge!
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #40
           Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

           Hvis vi skal ha nye fregatter, er vel dette en svært interessant mulighet?

           Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
           Storbritannia velger Arrowhead 140-varianten fra Babcock som den nye Type 31 fregatt-klassen. Type 31 skal være en "low-end" fregatt til £250 millioner (eller ~2.766 milliarder NOK) per skrog som skal kunne gjøre de fleste oppgavene mens "high-end" Type 26 vil fokusere på hangarskipseskorte. Babcock's Arrowhead 140 er for øvrig basert på den danske Iver Huitfeldt-klassen.

           https://www-bbc-com.cdn.ampproject.o...iness-49670332
           Her skal altså britene bygge en serie "billige" fregatter med design basert på design fra Iver Huitfeldt. Se også https://newatlas.com/military/uk-sel...rigate-design/ og https://en.wikipedia.org/wiki/Type_31_frigate.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Kommentér


           • #41
            Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

            Siden disse blir 100 GT drevne så kan Skjold mannskapene gå rett over.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Kommentér


            • #42
             Sv: Milforums fagmilitære råd (MFR 2019)

             Her er produsentens hjemmeside om fregattypen: https://www.arrowhead140.com/
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér

             Fremhevede emner

             Collapse
              

             Forsvarets jobbsøkerregister

             Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.             https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
              

             Luftforsvarets organisering

             Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

             Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
             https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

             For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
              

             Sikkerhetsloven


             (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


             Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


             Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
              

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

             https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

             ...
              

             Fokus: Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

             Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
              

             100 ÅR ETTER

             100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
              

             Et nytt forsvarskonsept?

             I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
              

             Beskikkelser på Milforum

             Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
              

             NSM: Årlig risikovurdering


             Ole Gunnar Onsøien
             NTB scanpix

             – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


             Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

             – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
              

             Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering             Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
             http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

             Rapporten dekker hovedpunktene:
             Kode:
               Globale utviklingstrekk
               Nordområdene / Arktis
               Russland
               Afghanistan
               Pakistan
               Kina
               Midtøsten og Nord-Afrika
               Iran
               Sudan
               Somalia
               Terrorisme
               Spredning av
             ...
              

             Jente i kongens klær? Dette er tråden!

             Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
              

             Tema: Luftforsvaret

             Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
              

             Forsvarets veterantjeneste (FVT)

             Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


             – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

             Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

             http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

             Donasjoner

             Collapse
             Working...
             X