Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

MPA og jagerfly til Evenes

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Slo sammen to tråder som handlet om hhv MPA og jagerfly til Evenes, for å fokusere debatten. Temaet har også vært diskutert på andre tråder.

  Jeg registrerer at svært mange mener at flyttingen av MPA til Evenes var feil. Tidvis synes jeg debatten også bærer preg av en sterk lobbyvirksomhet fra Andøyas side. Jeg ser argumentene som fremføres, men vet ikke helt hva jeg skal mene. En fordel med Evenes er nærhet til Hærens avdelinger i Troms, som kan gi fordeler med en felles luftvernparaply, samt nærforsvar av basen. Og så er vel ingen av basene spesielt gunstige for å ha MPA på i krigstid, fordi de lett kan tas ut med missiler. I fredstid har Andøya en fordel med store arealer og mindre behov for å etablere ny infrastruktur.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #62
   På Evenes kunne man kanskje ha spart noen kroner på å lytte til andre høringsinstanser/interessenter tidligere ifm. plassering av ny hangar. Øyensynlig svakt arbeid av bl.a. Forsvarsbygg.

   https://www.blv.no/nyheter/ber-stort...gar-pa-evenes/

   Kommentér


   • #63
    En påstand jeg har hørt flere ganger, og som jeg gjerne kunne ha lest mer om, er at Evenes visstnok ligger tildels i våtmark/verna område. Hvis det stemmer, blir det jo morsomt med mye aktivitet og utbygging.
    Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

    Kommentér


    • #64
     Hvor finner jeg meldingen fra Fdep som artikkelen henviser til?
     Odd objects attract fire. You are odd.

     Kommentér


     • #65

      Naturreservata og våtmarks områdene som omringer Evenes er beskrevet i Forsvars Byggs egne dokumenter.
      Litt mye detajert men der er noen oversikts kart.

      http://www.forsvarsbygg.no/contentas...s-flyplass.pdf
      http://www.forsvarsbygg.no/globalass...naturmiljo.pdf

      Kommentér


      • #66
       Sivilt flyoperativt perspektiv:

       https://forsvaretsforum.no/luftforsv...rt-best/123296

       Kommentér


       • #67
        Er det nå jeg skal sitere Kong Theoden? "And so it begins..."

        Forsvarsbygg er anmeldt til Politiet for brudd på naturmangfoldsloven i forbindelse med bygging av gjerder.
        https://www.nrk.no/nordland/mdg-rase...jon-1.15058180

        Da Fylkesmannen i Nordland dukket opp på tilsyn 10. juni, ble det avdekket flere grove brudd på vernebestemmelsene.

        Gjerdene er satt opp uten nødvendig tillatelse. I tillegg er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og laget dype hjulspor og skader på myra i Nautå naturreservat – også det uten nødvendige tillatelser.

        I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet.

        Fylkesmannen i Nordland anser det arbeidet som er gjort som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd, og har anmeldt Norges største offentlige eiendomsaktør anmeldt til politiet.

        – Våre folk på miljøavdelinga karakteriserer det vi ser på bilder og video som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne, fylkesmann Tom Cato Karlsen til NRK.

        Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

        Kommentér

        Fremhevede emner

        Collapse
         

        Sjøforsvarets organisering

        Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
         

        Sikkerhetsloven


        (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


        Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


        Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
         

        UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

        UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

        https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

        ...
         

        Fokus: Etterretningstjenesten


        Etterretningstjenesten


        Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

        Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
         

        Fokus: Ubåttjenesten

        Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

        Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

        Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
         

        100 ÅR ETTER

        100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
         

        Fokus: Kystvakten

        Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.        Fra Forsvaret.no
        Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
         

        Et nytt forsvarskonsept?

        I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
         

        Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

        Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
         

        NSM: Årlig risikovurdering


        Ole Gunnar Onsøien
        NTB scanpix

        – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


        Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

        – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
         

        Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering        Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
        http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

        Rapporten dekker hovedpunktene:
        Kode:
          Globale utviklingstrekk
          Nordområdene / Arktis
          Russland
          Afghanistan
          Pakistan
          Kina
          Midtøsten og Nord-Afrika
          Iran
          Sudan
          Somalia
          Terrorisme
          Spredning av
        ...
         

        Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

        Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

        Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

        http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
         

        Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

        Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
         

        Naval Strike Missile (NSM)

        Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

        Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

        Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

        http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

        Donasjoner

        Collapse
        Working...
        X