Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

MPA og jagerfly til Evenes

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Slo sammen to tråder som handlet om hhv MPA og jagerfly til Evenes, for å fokusere debatten. Temaet har også vært diskutert på andre tråder.

  Jeg registrerer at svært mange mener at flyttingen av MPA til Evenes var feil. Tidvis synes jeg debatten også bærer preg av en sterk lobbyvirksomhet fra Andøyas side. Jeg ser argumentene som fremføres, men vet ikke helt hva jeg skal mene. En fordel med Evenes er nærhet til Hærens avdelinger i Troms, som kan gi fordeler med en felles luftvernparaply, samt nærforsvar av basen. Og så er vel ingen av basene spesielt gunstige for å ha MPA på i krigstid, fordi de lett kan tas ut med missiler. I fredstid har Andøya en fordel med store arealer og mindre behov for å etablere ny infrastruktur.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #62
   På Evenes kunne man kanskje ha spart noen kroner på å lytte til andre høringsinstanser/interessenter tidligere ifm. plassering av ny hangar. Øyensynlig svakt arbeid av bl.a. Forsvarsbygg.

   https://www.blv.no/nyheter/ber-stort...gar-pa-evenes/

   Kommentér


   • #63
    En påstand jeg har hørt flere ganger, og som jeg gjerne kunne ha lest mer om, er at Evenes visstnok ligger tildels i våtmark/verna område. Hvis det stemmer, blir det jo morsomt med mye aktivitet og utbygging.
    Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

    Kommentér


    • #64
     Hvor finner jeg meldingen fra Fdep som artikkelen henviser til?
     Odd objects attract fire. You are odd.

     Kommentér


     • #65

      Naturreservata og våtmarks områdene som omringer Evenes er beskrevet i Forsvars Byggs egne dokumenter.
      Litt mye detajert men der er noen oversikts kart.

      http://www.forsvarsbygg.no/contentas...s-flyplass.pdf
      http://www.forsvarsbygg.no/globalass...naturmiljo.pdf

      Kommentér


      • #66
       Sivilt flyoperativt perspektiv:

       https://forsvaretsforum.no/luftforsv...rt-best/123296

       Kommentér


       • #67
        Er det nå jeg skal sitere Kong Theoden? "And so it begins..."

        Forsvarsbygg er anmeldt til Politiet for brudd på naturmangfoldsloven i forbindelse med bygging av gjerder.
        https://www.nrk.no/nordland/mdg-rase...jon-1.15058180

        Da Fylkesmannen i Nordland dukket opp på tilsyn 10. juni, ble det avdekket flere grove brudd på vernebestemmelsene.

        Gjerdene er satt opp uten nødvendig tillatelse. I tillegg er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og laget dype hjulspor og skader på myra i Nautå naturreservat – også det uten nødvendige tillatelser.

        I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet.

        Fylkesmannen i Nordland anser det arbeidet som er gjort som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd, og har anmeldt Norges største offentlige eiendomsaktør anmeldt til politiet.

        – Våre folk på miljøavdelinga karakteriserer det vi ser på bilder og video som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne, fylkesmann Tom Cato Karlsen til NRK.

        Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

        Kommentér

        Fremhevede emner

        Collapse
         

        Forsvarets jobbsøkerregister

        Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.        https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
         

        Sikkerhetsloven


        (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


        Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


        Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
         

        UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

        UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

        https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

        ...
         

        Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

        Forsvaret i NATO

        Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

        Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

        Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
         

        Fokus: Etterretningstjenesten


        Etterretningstjenesten


        Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

        Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
         

        Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

        NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

        https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
         

        Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

        Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


        FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
         

        100 ÅR ETTER

        100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
         

        Tema: Cyberforsvaret

        Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

        Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
         

        Beskikkelser på Milforum

        Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
         

        NSM: Årlig risikovurdering


        Ole Gunnar Onsøien
        NTB scanpix

        – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


        Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

        – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
         

        Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering        Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
        http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

        Rapporten dekker hovedpunktene:
        Kode:
          Globale utviklingstrekk
          Nordområdene / Arktis
          Russland
          Afghanistan
          Pakistan
          Kina
          Midtøsten og Nord-Afrika
          Iran
          Sudan
          Somalia
          Terrorisme
          Spredning av
        ...
         

        Jente i kongens klær? Dette er tråden!

        Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

        Donasjoner

        Collapse
        Working...
        X