Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsbudsjettet 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Forsvarsbudsjettet 2018

  https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/

  Fra innledningen om Forsvaret:

  Øke bevilgningene til ulike formål i langtidsplanen for forsvarssektoren med 2,5 milliarder kroner i 2018.
  Blant satsingene er økte bevilgninger til de operative funksjonene i Forsvaret. Dette gir rom for økt bemanning, mer trening og kortere reaksjonstid i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Øke satsingen på Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  #2
  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Heimevernet

  Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på 1,2 milliarder kroner i 2018. Bevilgningene til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger samt anskaffelse av sperremateriell reduseres. I tillegg er den forserte styrkingen av HV-16 og HV-17 samt den ettårige styrkingen til øving av Sjøheimevernet i nord i 2017 trukket ut.

  Forslaget innebærer derfor en reduksjon med 138,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2017.

  I budsjettforslaget ligger det en videreføring av det høye aktivitetsnivået som er etablert for innsatsstyrkene og områdestrukturen. Videre vil Heimevernet ha et ressursgrunnlag for å opprettholde oppfyllingsgraden av mannskaper i tråd med vedtatt styrkestruktur. Etableringen av Nasjonal territoriell kommando (NTK) vil bedre Heimevernets evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner i hele landet. Forslaget legger også opp til at det i 2018 ikke skal oppstå økt behov for vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og beredskapslogistikk. Anskaffelse av nye feltvogner påbegynnes i 2018 og vil gi Heimevernet økt mobilitet. Heimevernets oppgaver ligger fast, herunder sikring av objekter med sjøside.

  Heimevernet er en mobiliseringsstyrke med kort og svært kort reaksjonstid, og videreføres innenfor en ramme på 38 000 befal og mannskaper, hvorav 3 000 i innsatsstyrkene.

  I 2018 skal områdestrukturen etter planen gjennomføre årlig trening etter en 2+1-modell, det vil si at i en tre-årsperiode trenes mannskapene to år på rad med befalstrening det tredje året. Den årlige treningen innebærer seks dager med trening for befal og fire dager trening for mannskapene. Innsatsstyrkene viderefører treningsnivået som i 2017, noe som innebærer at fem utvalgte tropper fra innsatsstyrkene skal gjennomføre inntil 30 dagers øving og at innsatsstyrken i HV-17 fra 2018 skal gjennomføre forsterket årlig trening og øving i henhold til fordelingen 30 dager for befal og 25 dager for mannskapene.
  Fjell og Vidde

  Comment


   #3
   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

   Fra avsnittet om Hæren:

   Hæren

   Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på om lag 5,1 milliarder kroner.

   Forslaget innebærer en økning på 15 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2017.

   For Hæren videreføres en betydelig satsing på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, herunder ammunisjonsbeholdninger. Budsjettforslaget legger til rette for å dekke et identifisert, men ikke finansiert vedlikeholdsbehov, samtidig som styrkingen bidrar til et varig og bærekraftig vedlikeholdsnivå. I tillegg styrkes materielldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, etablering av en kampluftvernavdeling og den økte aktiviteten i 2. bataljon videreføres.

   I tråd med langtidsplanen fortsetter oppbygningen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger. Jegerkompaniet skal ha evne til å føre selvstendig strid, men skal også evne å forsterke Grensevakten.

   Hæren har avdelinger og enheter på kontinuerlig nasjonal beredskap for raskt å kunne møte oppdukkende hendelser, men også for å kunne bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.

   Hærens hovedbidrag til Forsvarets oppgave om å delta i flernasjonal krisehåndtering vil for 2018 være bataljonsstridsgruppen Telemark bataljon. Bataljonsstridsgruppen skal stå på NATO-beredskap og inngå som del av Initial Follow-on Forces Group (IFFG). I tillegg kommer et antall stabsoffiserer som skal bekle stillinger i bataljons- og brigadehovedkvarterer. Hæren vil også bidra i Operation Inherent Resolve i Irak samt bidra med stabsoffiserer til øvrige pågående operasjoner og misjoner i utlandet.
   Dette var jaggu triste greier. En økning på 15 millioner er en dråpe i havet og betyr like begredelige tilstander neste år som i år.
   Svolten og tyst, samband fyst

   Comment


    #4
    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

    Opprinnelig skrevet av Jane Vis post
    Heimevernet er en mobiliseringsstyrke med kort og svært kort reaksjonstid, og videreføres innenfor en ramme på 38 000 befal og mannskaper, hvorav 3 000 i innsatsstyrkene.
    Legg merke til antallet HV-soldater! Dermed går regjeringen inn for å opprettholde kuttet i HV som ble utsatt tidligere i år.
    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

    Comment


     #5
     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

     Dette er vel strengt tatt bare budsjettforslaget. I og med at vi har en mindretallsregjering i år, så kan det jo bli store endringer etterhvert som partiene forhandler seg i mellom.

     Men jeg ville ikke ha holdt pusten for forsvarets del.
     One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

     Comment


      #6
      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

      Kommer de tallene fra selve dokumentet? For på regjeringen.no står følgende:

      "Regjeringen viderefører i 2018 Heimevernets styrker innenfor en ramme på 30 000 befal og mannskaper, hvor 3 000 i innsatsstyrkene, og det etableres en Nasjonal territoriell kommando for taktisk ledelse av Heimevernets styrker."

      https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2574574/sec1

      (får ikke åpnet selve dokumentet på mobilen)
      As you wish.

      Comment


       #7
       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

       I selve proposisjonen står det følgende:
       HV skal fortsatt være mobiliseringsbasert, og videreføres innenfor en ramme på 35 000 befal og mannskaper i områdestrukturen. Innsatsstyrkene videreføres med 3 000 befal og mannskaper. Innsatsstyrkene skal etter behov kunne nyttes over hele landet. Sjøheimevernet avvikles i 2018. HVs oppgaver ligger fast, herunder bidrag til sikring av objekter med sjøside.
       Men det står også dette øverst:
       Om den videre utviklingen av landmakten, se Prop. 2 S (2017–2018).
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Comment


        #8
        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

        Opprinnelig skrevet av 93A Vis post

        Dette var jaggu triste greier. En økning på 15 millioner er en dråpe i havet og betyr like begredelige tilstander neste år som i år.
        Det er egentlig bare regulert etter konsumprisindeks.


        Gratulerer til de som tror på nissen...
        Død ved Kølle!
        Bla bla... Hybrid warfare is easy

        Comment


         #9
         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

         Heimevernet skal ha 30.000 mannskaper i 2018, heter det i forslaget til statsbudsjett for neste år. – Vi er forvirret, sier HV. – En skrivefeil, beklager Forsvarsdepartementet.

         https://www.aldrimer.no/skapte-tallf...m-heimevernet/

         Det riktige er 38 000.
         As you wish.

         Comment


          #10
          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

          Fort gjort, nummer feil kan fort skje; er jo ikke som tallenes verdi er det viktigste i dette dokumentet.....

          Comment


           #11
           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

           Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
           Det er egentlig bare regulert etter konsumprisindeks.


           Gratulerer til de som tror på nissen...
           For all del enig om julenissen, men i og med at dette er etter kompensasjon for lønns- og prisauke, tolker er 15 mill som reell
           styrkning av budsjettet.

           Det heile kompliseres av denne "omdisponeringen" på 34.2 mill. Er det penger dei fekk i fjor som dei ikkje har klart å bruke opp eller?Click image for larger version

Name:	hær drift.JPG
Views:	1
Size:	103,0 KB
ID:	868524
           De er langt fra sine hjem
           men blikket opp og frem

           Comment


            #12
            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

            Om det er 15 mill eller noe litt høyere eller lavere, er det uansett bare en dråpe i havet.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Comment


             #13
             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

             Eg ser at det er ein gjenganger at dei fører opp både "frigjøring av midler gjennom forbedring og effektivisering" og "Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

             Sistnevnte er jo eit fratrekk fra lønns- og priskompensasjonen for å tvinge fram effektivisering i alle etater.
             Er førstnevnte det som Fagmilitært råd sa dei kunne klare?

             Eg er sjølvsagt for effektivisering og kutt av daukjøtt, men dette virker ganske tenk-på-tall-aktig, og det virker jo ikkje usannsynlig at nokon av knepa som Fagmilitært råd såg for seg å ta bruk for å kutte daukjøtt er dei samme som ligg bak Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen; altså å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere arbeidsprosessane.

             Double trouble?
             De er langt fra sine hjem
             men blikket opp og frem

             Comment


              #14
              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

              Lederne i BFO og NOF er ikke imponerte: https://www.nrk.no/norge/tillitsvalg...ere-1.13729906
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Comment


               #15
               Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

               Jeg registerer følgende formulering i budsjettet, og jeg blir ikke akkurat overveldet av optimisme på forsvarets vegne...(min understrekning i tekstutdraget).

               Boks 1.1 Byrdefordeling i NATO

               Regjeringen står ved målet om å bevege seg i retning av å bruke to pst. av BNP på forsvarsformål innen 2024, og minimum 20 pst. av forsvarsbudsjettet på investeringer. Regjeringen foreslår for 2018 en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, og en investeringsandel på om lag 27 pst. I perioden fram mot 2020 legger langtidsplanen opp til en årlig, fortsatt reell økning i forsvarsbudsjettet. Investeringsbudsjettet vil også øke, slik at det kan investeres i nye og moderne kapabiliteter i tråd med langtidsplanen og NATOs behov.
               Fram mot 2024 vektlegger regjeringen økonomiske planrammer som legger til rette for en ytterligere, gradvis økning av ambisjonsnivået for forsvarssektoren.
               One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 641
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 641
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 445
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 445
               Sjef Milforum
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.453 Innlegg: 41.993
               Nyeste innlegg: Sliter med push ups
               2.453 41.993
               navara
               Sliter med push ups
               av navara
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.857
               65 2.857
               Underforum:
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 491
               30 491
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.825
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.825
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.343
               Nyeste innlegg: Fokus: Tyskland
               395 28.343
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.879)
               Tema: Asia (102/4.213)
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 199 Innlegg: 254
               199 254
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.547 Innlegg: 62.520
               Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
               2.547 62.520
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (563/17.503)
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 176
               Nyeste innlegg: Hva innebærer god ledelse?
               9 176
               Marols
               Hva innebærer god ledelse?
               av Marols
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.276
               109 10.276
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.069
               Nyeste innlegg: Kampluftvern for fremtiden
               93 6.069
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.498
               411 10.498
               Underforum:
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 169 Innlegg: 3.010
               Nyeste innlegg: NYTTIG: Datahjelp
               169 3.010
               Markedsplassen
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X