Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging/registering er løst, og e-post sendt til de berørte.
See more
See less

Forsvarsbudsjettet 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Et reelt kutt på 76 mill, leser jeg på Styrk Forsvaret av Norge. Det ekstra kuttet består i økt ‘effektivisering’. Dette er ikke bra.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Comment


   #32
   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

   Som vanlig er det bare ord og ingen reell vilje til å bruke penger på forsikringspremien. Alt som før..... Sukk!
   Svolten og tyst, samband fyst

   Comment


    #33
    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

    Men jeg ble gjort oppmerksom på en bra sak og det er:

    Prop. 12 S (2017–2018)
    Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet


    1.3 Materiellprosjekt til godkjenning
    Nytt artillerisystem til Hæren
    Bakgrunn

    Hæren sitt eksisterande artillerisystem av typen M109G blei skaffa på slutten av 1960-talet. Skytsa er vedlikehaldskrevjande, lite fleksible og mindre effektive grunna mellom anna kort rekkevidde. Det er undervegs gjort mindre oppgraderingar for å halde kapasiteten operativ, samstundes som det er gjennomført ei avgrensa levetidsforlenging. Utan ei fornying av artillerisystema no, vil kapasiteten innan få år bli svekka. Det er såleis behov for å skaffe eit moderne, effektivt artillerisystem til erstatning for det aldrande systemet.
    Tidlegare prosess

    Allereie ved Stortinget si handsaming av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009), blei det vedteke å skaffe 24 sjølvdrivne artilleriskyts med system for ammunisjonshandtering, logistikk og ei viss mengd ammunisjon. Dei nye skytsa skulle erstatte M109-skytsa, og anskaffinga blei planlagd gjennomførd i samarbeid med Sverige. Leveransane skulle ha blitt avslutta i 2013. Grunna mellom anna store forseinkingar og tekniske utfordringar vedtok regjeringa i desember 2013 å terminere kontrakten med den svenske leverandøren. I etterkant av denne avgjersla blei det sett i gong eit nytt prosjekt for å skaffa eit anna artillerisystem.
    Om prosjektet

    Prosjektet skal skaffe 24 artilleriskyts med tilhøyrande ammunisjonskøyretøy, punktmålsammunisjon, røykammunisjon, materiell for utdanning og logistikk. Leveringa er planlagt å finne stad innan 2024.

    Det nye systemet må ha evne til å levere eldstøtte på avstandar over 40 km, og kunne gje støtte til operasjonar nasjonalt og internasjonalt, på ein effektiv og sikker måte ved at systemet si operative tilgjengelegheit blir auka samanlikna med det eksisterande systemet.

    Anskaffinga av det nye systemet har vore underlagt konkurranse mellom fleire leverandørar. Basert på innkomne tilbod blei det gjennomførd omfattande vintertesting av skyts frå fire forskjellige leverandørar i 2016. Det er no gjennomført kontraktforhandlingar, og ei tilråding om val av leverandør er mottatt i Forsvarsdepartementet.
    Vidareutvikling av Hæren

    Regjeringa har nyleg lagd fram Prop. 2 S (2017–2018) – Vidareutviklinga av Hæren og Heimevernet. I proposisjonen er det vist til at røyrartilleri er ein viktig kapasitet for landmakta uavhengig av konseptuell innretting, og at regjeringa vil kome attende til Stortinget med ei sak om kjøp av nytt artilleri i haustsesjonen 2017.
    Avtale om industrisamarbeid

    I samband med kjøpet vil det bli stilt krav om at det blir inngått ei avtale om forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren innan hovudkontrakten blir signert. Avtala om industrisamarbeid skal minst ha ein tilsvarande verdi og kvalitet som hovudkontrakten. Forsvarsdepartementet vil følge nøye opp at avtala blir oppfylt.
    Ekstern kvalitetssikring

    Det er gjennomførd ekstern kvalitetssikring av prosjektet i samsvar med retningslinene frå Finansdepartementet. Resultata frå kvalitetssikringa ligg til grunn for den tilrådde kostnadsramma. Forsvarsdepartementet vil følge opp dei usikkerheitsreduserande tiltaka som ekstern kvalitetssikrar har tilrådd.
    Kostnadsramme

    Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet er 3 193 mill. 2017-kroner medrekna meirverdiavgift, ei avsetjing for usikkerheit samt gjennomføringskostnadar. Prosjektet si styringsramme vert sett til 2 900 mill. kroner medrekna meirverdiavgift.
    https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2579607/sec1

    Anskaffelsen av artilleri går fortsatt fremover så det blir en bra St. Barbara i år.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Comment


     #34
     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

     Fra Aftenposten.

     Hærsjefen fridde til Stortinget. Han blir ikke glad for svaret.

     Hvis jobben er å være kampklar i kveld må Hæren moderniseres raskt, fastslo general Odin Johannessen. I et åpent frieri ba han Stortinget endre Regjeringens planer for landmakten. Han blir ikke hørt.

     Generalmajor Odin Johannessen får ikke moderne stridsvogner med det første. Heller ikke moderne artilleri.

     Det finnes ikke politisk vilje til å kjøpe nye helikoptre til Hæren.

     Det blir færre soldater i tiden som kommer, ikke flere, slik Forsvarsdepartementet har hevdet.

     Dette er de dårlige nyhetene for hærsjefen når Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget tirsdag avgir innstilling om Regjeringens forslag til landmakt (hær og heimevern).

     I «beste fall» kommer det mer penger til øving, og et symbolsk antall flere soldater til Heimevernet.

     Det blir sannsynligvis værende flere små Bell-helikoptrene på Bardufoss enn det Regjeringen har ønsket.
     Regjeringen vil ha samtlige av Forsvarets Bell-helikoptre til Rygge i Østfold, for å assistere styrkene som først skal rykke ut, spesialsoldatene på Rena. Ap og flere andre partier vil at en del av dem fortsatt skal være på Bardufoss, for å assistere Hæren. De aldrende helikoptrene er godt egnet til å frakte sårede, men har ikke kapasitet til å frakte tropper av soldater.

     Videre:

     Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon endres ikke.

     Stortinget aksepterer også planen om å la én av Hærens tre store bataljoner bestå av sivile, altså reserver.

     Dette er konklusjonen, etter at Aftenposten har tatt en runde med flere av medlemmene i komiteen og organisasjoner, som har fulgt de siste ukers forhandlinger tett.
     https://www.aftenposten.no/norge/i/v...lad-for-svaret
     Svolten og tyst, samband fyst

     Comment


      #35
      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

      Ingen flere stjerner på Odin, da, etter å ha tirret politikerne. Synd.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Comment


       #36
       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

       Forsvars og sikkerhetspolitikk høster ikke stemmer.
       Død ved Kølle!
       Bla bla... Hybrid warfare is easy

       Comment


        #37
        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

        Odin er uansett for gammel til flere stjerner, noe som sikkert også gjør at han kan uttale seg mer fritt på samme måte som Sj HV har gjort siste året.

        https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...20CV-norsk.pdf
        Svolten og tyst, samband fyst

        Comment


         #38
         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

         Pensjonen er non sikra, så blir det for ille kan han ta sin hatt og gå.
         Det kjem han neppe til å gjera, så då kjem almuen og politikarane til å legga til grunn at det ikkje er for ille. Med god grunn.

         Snipp snapp snute; design to cost.

         Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
         De er langt fra sine hjem
         men blikket opp og frem

         Comment


          #39
          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

          Ting skjer på stortinget i kveld. Sakset fra VG Direkte

          Høyre gir etter for forsvarspress

          I forhandlingene om Forsvaret har Høyre nå åpnet for å gi etter for presset mot samlingen av helikopterressursene fra Bardufoss til Rygge.

          Forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes i Høyre sier de nå har lagt på bordet et forslag om å leie inn sivile helikoptre samtidig som Forsvarets helikoptre blir værende på Bardufoss.

          - Det er et dårlig utgangspunkt for forhandlinger å stå fast på et standpunkt. Det mest krevende punktet er helikoptrene. Innleie av sivile helikoptre til basen på Bardufoss har ligget inne som et forslag lenge, sier Elvenes.

          Navarsete: - Det er opp til Ap nå

          Forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete i Senterpartiet sier det er Arbeiderpartiet som nå avgjør hva som vil skje med blant annet helikopterbasen i Nord-Norge i forsvarsforhandlingene på Stortinget.

          - Nå er det opp til Arbeiderpartiet om de vil lene seg mot regjeringspartiene eller om de vil finne en enighet med oss i opposisjonen. Det er bevegelse i forhandlingene, men det er litt vanskelig å si hvilken retning det går i, sa Navarsete da hun kom ut fra et forhandlingsmøte like før klokken 19.

          Forhandlingene er ventet å starte opp igjen rundt 19.30.
          Svolten og tyst, samband fyst

          Comment


           #40
           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

           Dette har eg ikkje tru på at blir ei god løysing. No må dei nok fire på ambisjonen for FSK/Delta i syd og det hæren får på Bardufoss blir ikkje fullverdig. Verken fugl eller fisk. Ikkje kostnadseffektivt.

           Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
           De er langt fra sine hjem
           men blikket opp og frem

           Comment


            #41
            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

            Opprinnelig skrevet av hbreis Vis post
            Dette har eg ikkje tru på at blir ei god løysing. No må dei nok fire på ambisjonen for FSK/Delta i syd og det hæren får på Bardufoss blir ikkje fullverdig. Verken fugl eller fisk. Ikkje kostnadseffektivt.

            Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
            Som er essensen av forsvaret per I dag. Litt her og litt der, pent smurt utover til liten nytte.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Comment


             #42
             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

             Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
             Som er essensen av forsvaret per I dag. Litt her og litt der, pent smurt utover til liten nytte.
             [emoji52]

             Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
             De er langt fra sine hjem
             men blikket opp og frem

             Comment


              #43
              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

              I aldrimer.no skrives det at AP kunne være på vippen å fortsatt støtte regjeringen i å flytte helikoptrene slik forsvarsforlike var enig om, så er høyre på tur å snu! Det ser ut som AP kan bli den politiske taperen i dette spillet. Dette kan bli politisk kaos og hva som kommer ut av alt dette tror jeg ingen vet.
              Trenger bare litt flaks, så går det godt

              Comment


               #44
               Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

               Svaret kommer ihvertall i morgen kl 14. Som alltid så blir det en mest mulig halveis løsning hvor man skal late som om at man har besluttet/bevilget noe men alt blir som før på grunn av liten til ingen vilje til å prioritere penger, men man skal allikevel skryte på seg hvor flott og fint det blir.....

               Trolig enighet om bredt forsvarsforlik

               Et bredt flertall på Stortinget ligger an til å inngå et nytt forsvarsforlik.

               Det opplyste Anniken Huitfeldt (Ap) og Hårek Elvenes (H) etter et forhandlingsmøte i Stortinget, som ble avsluttet like før klokken 22 mandag kveld.

               - Det gjenstår noen få detaljer, men jeg tror vi kommer til å ha en enighet i morgen klokken 14, sa Huitfeldt.
               Svolten og tyst, samband fyst

               Comment


                #45
                Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                Jo mindre folk vet om hvordan pølser og politikk blir til, jo bedre vil de sove om natten.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Comment


                 #46
                 Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                 Sant nok

                 #quoteoftheday
                 Svolten og tyst, samband fyst

                 Comment


                  #47
                  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                  Det kommer til å regne stridsvogner, helikoptre og generell stridsevne i dag, gleder meg!

                  Comment


                   #48
                   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                   Har du tatt den blå pillen igjen? (Matrix anyone...)

                   Det var jo mye snakk om forsvaret under valget. Vi får se hvordan dette manifesterer seg i budsjettet.
                   One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                   Comment


                    #49
                    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                    Min spådom er at snakket ikke manifesterer seg i noe som helst å skrive hjem om
                    Aldri mer 13

                    Comment


                     #50
                     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                     Ingenting offisielt ennå men litt mer rykter fra nrk.

                     https://www.nrk.no/norge/flertall-pa...rge-1.13799298
                     Svolten og tyst, samband fyst

                     Comment


                      #51
                      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                      Og da var de enig:

                      https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...en/a/24198067/
                      https://www.nrk.no/norge/flertall-pa...rge-1.13799298
                      https://www.aftenposten.no/norge/i/O...og-Heimevernet
                      http://www.folkebladet.no/nyheter/20...t-15671302.ece

                      Støtten til regjeringens såkalte landmaktsproposisjon innebærer at Hærens helikopterkapasitet deles mellom Bardufoss i nord og Rygge i Østfold. Samtidig sikres det som betegnes som nødvendig vedlikehold og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet.

                      Det er også enighet om å foreta en kostnadsvurdering av å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold, samt 40.000 soldater og en kvalitetsreform i HV.

                      – Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid. Norge får en hær som skal trene mer og som får bedre utstyr, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

                      – Nye trusler stiller Forsvaret og NATO overfor helt nye utfordringer. De fem partiene sikrer en modernisering av hæren, blant annet med nye våpensystemer, bedre luftvern og stridsvogner, sier Elvenes.
                      Her er punktene i avtalen:
                      •Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.

                      •Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2018 legge frem et opplegg som sikrer dedikkert helikopterstøtte til Hæren, herunder mulighet for alternativ supplerende kapasitet, samt et opplegg som sikrer økt helikopterberedskap for spesialstyrkene.

                      • Stortinget ber regjeringen sørge for en hensiktsmessig organisering av helikoptrene som ivaretar lokal ledelse og forvaltning av disse.

                      • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognkapasitet og ber regjeringen legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av Brigadens stridsvognkapasitet.

                      • Stortinget ber regjeringen sikre at Heimevernet har 40.000 soldater inkludert områdestruktur og innsatsstyrker. Det foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen best kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet.

                      • Stortinget ber regjeringen innen 1. kvartal 2018, komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsattt med minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold. Før endelig beslutning om endret sammensetting i 2. bataljon skal kostnadsoversikten foreligge
                      Svolten og tyst, samband fyst

                      Comment


                       #52
                       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                       Den avtalen der er strengt talt mer enn man kunne forvente så sent som i går kveld.
                       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                       Comment


                        #53
                        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                        Men er det dette som gir mest kampkraft per krone?
                        De er langt fra sine hjem
                        men blikket opp og frem

                        Comment


                         #54
                         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                         Opprinnelig skrevet av hbreis Vis post
                         Men er det dette som gir mest kampkraft per krone?
                         Neppe, kampkraft har vel dessverre ikke vært den eneste faktoren. Men man får krysse i taket for punktene om stridsvogner, HV og 2. bn. Alle disse 3 er punkter man kunne sluppet unna å gjøre noe med, særlig stridsvogner og 2.bn.
                         TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                         Comment


                          #55
                          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                          Det jeg leser er: «ikke en krone mer, men utred til krampa tar dere.» Etterpå finner man ut om man skal tilføre friske penger eller bare omfordele.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Comment


                           #56
                           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                           Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                           Neppe, kampkraft har vel dessverre ikke vært den eneste faktoren. Men man får krysse i taket for punktene om stridsvogner, HV og 2. bn. Alle disse 3 er punkter man kunne sluppet unna å gjøre noe med, særlig stridsvogner og 2.bn.
                           Heilt enig i stridsvogner. Landmaktutredningen konkluderte med at me burde ha det, og dei me har verker for ein lekmann ute av stand til å levere i 7 (sju) år til... Men meir usikker på 2. bn og HV.
                           - 2. bn: Her er det uklart for meg om kampkraften me tjener på å beholde ein avdeling som er ståande i 6-9 mnd per år er verdt pengane det koster eller om dei kunne vore betre brukt ein annan stad.
                           - HV: Mistenker at det ville gitt oss meir å styrt pengane mot auka øvingsaktivitet i eksisterande struktur, heller enn å sjå seg blind på volum. Innsatsstyrkene er vel fortsatt ein del under 30 dager per år?
                           De er langt fra sine hjem
                           men blikket opp og frem

                           Comment


                            #57
                            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                            Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                            Det jeg leser er: «ikke en krone mer, men utred til krampa tar dere.» Etterpå finner man ut om man skal tilføre friske penger eller bare omfordele.


                            Dette!
                            Død ved Kølle!
                            Bla bla... Hybrid warfare is easy

                            Comment


                             #58
                             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                             Det jeg leser er: «ikke en krone mer, men utred til krampa tar dere.» Etterpå finner man ut at man bare skal omfordele.
                             FTFY
                             Aldri mer 13

                             Comment


                              #59
                              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                              Det er jo nesten så man mistenker at det som skal til for å få økte bevilgninger er at det heises røde flagg et eller annet sted vi grenser mot. Helst med en gullfarget hammer- og sigdsymbol.

                              For øvrig er jeg jo like spent hver gang en avdeling i forsvaret "skal ha et eget resultat-ansvar".
                              One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                              Comment

                               
                              • Filter
                              • Tid
                              • Show
                              • New Topics
                              Clear All
                              new posts
                              No content found
                              Show More
                               
                              • Filter
                              • Tid
                              • Show
                              • New Topics
                              Clear All
                              new posts
                              Please log in to your account to view your subscribed posts.
                              Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                              Oppstillingsplassen
                              Tekniske driftsmeldinger
                              Tekniske driftsmeldinger.
                              Tråder: 8 Innlegg: 654
                              Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                              8 654
                              Kunngjøringer fra ledelsen
                              Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                              Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                              Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                              15 1.086
                              Kommentarer fra rekkene
                              Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                              Tråder: 3 Innlegg: 450
                              Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                              3 450
                              Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                              S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                              Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                              Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                              Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                              2.453 41.955
                              Rittmester
                              Livet i tjeneste
                              Underforum:
                              Treningsdagbøker (11/1.130)
                              S-1 2. Utdanning og tjeneste
                              Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                              Tråder: 66 Innlegg: 2.900
                              Nyeste innlegg: Luftforsvarets flygeskole
                              66 2.900
                              Underforum:
                              S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                              Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                              Tråder: 30 Innlegg: 492
                              30 492
                              S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                              Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                              Tråder: 8 Innlegg: 283
                              8 283
                              Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                              S-2 1. Generelle nyheter.
                              Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                              Tråder: 1.054 Innlegg: 33.841
                              1.054 33.841
                              S-2 2. Etterretning
                              Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                              Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                              Tråder: 395 Innlegg: 28.350
                              395 28.350
                              Underforum:
                              Tema: Russland (58/6.882)
                              Tema: Asia (102/4.213)
                              S-2 3. Sikkerhet
                              Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                              Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                              Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                              59 5.302
                              Underforum:
                              22.juli 2011 (32/4.562)
                              S-2 4. Nyhetsfeed
                              Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                              Tråder: 206 Innlegg: 261
                              206 261
                              Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                              S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                              Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                              Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
                              Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
                              2.549 62.550
                              Underforum:
                              Hæren (41/1.518)
                              Sjøforsvaret (36/1.959)
                              Luftforsvaret (62/1.285)
                              Heimevernet (564/17.509)
                              S-3 2. Totalforsvaret
                              Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                              Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                              Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                              584 19.529
                              Underforum:
                              Politiet (235/12.996)
                              S-3 3. Ledelse
                              Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                              Tråder: 9 Innlegg: 179
                              Nyeste innlegg: Ledelse
                              9 179
                              93A
                              Ledelse
                              av 93A
                              S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                              Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                              Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                              Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                              21 2.271
                              pioff
                              Den store PI-tråden
                              av pioff
                              Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                              S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                              Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                              Tråder: 109 Innlegg: 10.281
                              109 10.281
                              S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                              Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                              Tråder: 65 Innlegg: 827
                              65 827
                              Underforum:
                              Landsystemer (28/624)
                              Sjøsystemer (4/5)
                              Luftsystemer (6/41)
                              INI-systemer (23/128)
                              Fagforum S-5: Planer & policy
                              S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                              Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                              Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                              93 6.070
                              S-5 3. Militærhistorie
                              Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                              Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                              411 10.512
                              Underforum:
                              S-5 4. Veteranforum
                              Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                              Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                              Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                              89 1.564
                              magskor
                              Team Rubicon.
                              av magskor
                              Fagforum S-6: Samband & IKT
                              S-6 1. Fagforum Samband
                              Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                              Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                              Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                              119 1.706
                              Underforum:
                              01 Fagområder (16/297)
                              02 Felttriks (23/301)
                              S-6 2. Tekniske forum
                              Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                              Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                              170 3.017
                              Markedsplassen
                              Kjøp og salg
                              Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                              Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                              Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                              537 2.182
                              Milforums testarena
                              Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                              Tråder: 3 Innlegg: 16
                              3 16
                              Bedriftspresentasjoner
                              Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                              Tråder: 2 Innlegg: 2
                              2 2
                              Working...
                              X