Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsbudsjettet 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Et reelt kutt på 76 mill, leser jeg på Styrk Forsvaret av Norge. Det ekstra kuttet består i økt ‘effektivisering’. Dette er ikke bra.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #32
   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

   Som vanlig er det bare ord og ingen reell vilje til å bruke penger på forsikringspremien. Alt som før..... Sukk!
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #33
    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

    Men jeg ble gjort oppmerksom på en bra sak og det er:

    Prop. 12 S (2017–2018)
    Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet


    1.3 Materiellprosjekt til godkjenning
    Nytt artillerisystem til Hæren
    Bakgrunn

    Hæren sitt eksisterande artillerisystem av typen M109G blei skaffa på slutten av 1960-talet. Skytsa er vedlikehaldskrevjande, lite fleksible og mindre effektive grunna mellom anna kort rekkevidde. Det er undervegs gjort mindre oppgraderingar for å halde kapasiteten operativ, samstundes som det er gjennomført ei avgrensa levetidsforlenging. Utan ei fornying av artillerisystema no, vil kapasiteten innan få år bli svekka. Det er såleis behov for å skaffe eit moderne, effektivt artillerisystem til erstatning for det aldrande systemet.
    Tidlegare prosess

    Allereie ved Stortinget si handsaming av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009), blei det vedteke å skaffe 24 sjølvdrivne artilleriskyts med system for ammunisjonshandtering, logistikk og ei viss mengd ammunisjon. Dei nye skytsa skulle erstatte M109-skytsa, og anskaffinga blei planlagd gjennomførd i samarbeid med Sverige. Leveransane skulle ha blitt avslutta i 2013. Grunna mellom anna store forseinkingar og tekniske utfordringar vedtok regjeringa i desember 2013 å terminere kontrakten med den svenske leverandøren. I etterkant av denne avgjersla blei det sett i gong eit nytt prosjekt for å skaffa eit anna artillerisystem.
    Om prosjektet

    Prosjektet skal skaffe 24 artilleriskyts med tilhøyrande ammunisjonskøyretøy, punktmålsammunisjon, røykammunisjon, materiell for utdanning og logistikk. Leveringa er planlagt å finne stad innan 2024.

    Det nye systemet må ha evne til å levere eldstøtte på avstandar over 40 km, og kunne gje støtte til operasjonar nasjonalt og internasjonalt, på ein effektiv og sikker måte ved at systemet si operative tilgjengelegheit blir auka samanlikna med det eksisterande systemet.

    Anskaffinga av det nye systemet har vore underlagt konkurranse mellom fleire leverandørar. Basert på innkomne tilbod blei det gjennomførd omfattande vintertesting av skyts frå fire forskjellige leverandørar i 2016. Det er no gjennomført kontraktforhandlingar, og ei tilråding om val av leverandør er mottatt i Forsvarsdepartementet.
    Vidareutvikling av Hæren

    Regjeringa har nyleg lagd fram Prop. 2 S (2017–2018) – Vidareutviklinga av Hæren og Heimevernet. I proposisjonen er det vist til at røyrartilleri er ein viktig kapasitet for landmakta uavhengig av konseptuell innretting, og at regjeringa vil kome attende til Stortinget med ei sak om kjøp av nytt artilleri i haustsesjonen 2017.
    Avtale om industrisamarbeid

    I samband med kjøpet vil det bli stilt krav om at det blir inngått ei avtale om forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren innan hovudkontrakten blir signert. Avtala om industrisamarbeid skal minst ha ein tilsvarande verdi og kvalitet som hovudkontrakten. Forsvarsdepartementet vil følge nøye opp at avtala blir oppfylt.
    Ekstern kvalitetssikring

    Det er gjennomførd ekstern kvalitetssikring av prosjektet i samsvar med retningslinene frå Finansdepartementet. Resultata frå kvalitetssikringa ligg til grunn for den tilrådde kostnadsramma. Forsvarsdepartementet vil følge opp dei usikkerheitsreduserande tiltaka som ekstern kvalitetssikrar har tilrådd.
    Kostnadsramme

    Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet er 3 193 mill. 2017-kroner medrekna meirverdiavgift, ei avsetjing for usikkerheit samt gjennomføringskostnadar. Prosjektet si styringsramme vert sett til 2 900 mill. kroner medrekna meirverdiavgift.
    https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2579607/sec1

    Anskaffelsen av artilleri går fortsatt fremover så det blir en bra St. Barbara i år.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • #34
     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

     Fra Aftenposten.

     Hærsjefen fridde til Stortinget. Han blir ikke glad for svaret.

     Hvis jobben er å være kampklar i kveld må Hæren moderniseres raskt, fastslo general Odin Johannessen. I et åpent frieri ba han Stortinget endre Regjeringens planer for landmakten. Han blir ikke hørt.

     Generalmajor Odin Johannessen får ikke moderne stridsvogner med det første. Heller ikke moderne artilleri.

     Det finnes ikke politisk vilje til å kjøpe nye helikoptre til Hæren.

     Det blir færre soldater i tiden som kommer, ikke flere, slik Forsvarsdepartementet har hevdet.

     Dette er de dårlige nyhetene for hærsjefen når Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget tirsdag avgir innstilling om Regjeringens forslag til landmakt (hær og heimevern).

     I «beste fall» kommer det mer penger til øving, og et symbolsk antall flere soldater til Heimevernet.

     Det blir sannsynligvis værende flere små Bell-helikoptrene på Bardufoss enn det Regjeringen har ønsket.
     Regjeringen vil ha samtlige av Forsvarets Bell-helikoptre til Rygge i Østfold, for å assistere styrkene som først skal rykke ut, spesialsoldatene på Rena. Ap og flere andre partier vil at en del av dem fortsatt skal være på Bardufoss, for å assistere Hæren. De aldrende helikoptrene er godt egnet til å frakte sårede, men har ikke kapasitet til å frakte tropper av soldater.

     Videre:

     Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon endres ikke.

     Stortinget aksepterer også planen om å la én av Hærens tre store bataljoner bestå av sivile, altså reserver.

     Dette er konklusjonen, etter at Aftenposten har tatt en runde med flere av medlemmene i komiteen og organisasjoner, som har fulgt de siste ukers forhandlinger tett.
     https://www.aftenposten.no/norge/i/v...lad-for-svaret
     Svolten og tyst, samband fyst

     Kommentér


     • #35
      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

      Ingen flere stjerner på Odin, da, etter å ha tirret politikerne. Synd.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #36
       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

       Forsvars og sikkerhetspolitikk høster ikke stemmer.
       Død ved Kølle!
       Bla bla... Hybrid warfare is easy

       Kommentér


       • #37
        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

        Odin er uansett for gammel til flere stjerner, noe som sikkert også gjør at han kan uttale seg mer fritt på samme måte som Sj HV har gjort siste året.

        https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...20CV-norsk.pdf
        Svolten og tyst, samband fyst

        Kommentér


        • #38
         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

         Pensjonen er non sikra, så blir det for ille kan han ta sin hatt og gå.
         Det kjem han neppe til å gjera, så då kjem almuen og politikarane til å legga til grunn at det ikkje er for ille. Med god grunn.

         Snipp snapp snute; design to cost.

         Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
         De er langt fra sine hjem
         men blikket opp og frem

         Kommentér


         • #39
          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

          Ting skjer på stortinget i kveld. Sakset fra VG Direkte

          Høyre gir etter for forsvarspress

          I forhandlingene om Forsvaret har Høyre nå åpnet for å gi etter for presset mot samlingen av helikopterressursene fra Bardufoss til Rygge.

          Forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes i Høyre sier de nå har lagt på bordet et forslag om å leie inn sivile helikoptre samtidig som Forsvarets helikoptre blir værende på Bardufoss.

          - Det er et dårlig utgangspunkt for forhandlinger å stå fast på et standpunkt. Det mest krevende punktet er helikoptrene. Innleie av sivile helikoptre til basen på Bardufoss har ligget inne som et forslag lenge, sier Elvenes.

          Navarsete: - Det er opp til Ap nå

          Forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete i Senterpartiet sier det er Arbeiderpartiet som nå avgjør hva som vil skje med blant annet helikopterbasen i Nord-Norge i forsvarsforhandlingene på Stortinget.

          - Nå er det opp til Arbeiderpartiet om de vil lene seg mot regjeringspartiene eller om de vil finne en enighet med oss i opposisjonen. Det er bevegelse i forhandlingene, men det er litt vanskelig å si hvilken retning det går i, sa Navarsete da hun kom ut fra et forhandlingsmøte like før klokken 19.

          Forhandlingene er ventet å starte opp igjen rundt 19.30.
          Svolten og tyst, samband fyst

          Kommentér


          • #40
           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

           Dette har eg ikkje tru på at blir ei god løysing. No må dei nok fire på ambisjonen for FSK/Delta i syd og det hæren får på Bardufoss blir ikkje fullverdig. Verken fugl eller fisk. Ikkje kostnadseffektivt.

           Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
           De er langt fra sine hjem
           men blikket opp og frem

           Kommentér


           • #41
            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

            Opprinnelig skrevet av hbreis Vis post
            Dette har eg ikkje tru på at blir ei god løysing. No må dei nok fire på ambisjonen for FSK/Delta i syd og det hæren får på Bardufoss blir ikkje fullverdig. Verken fugl eller fisk. Ikkje kostnadseffektivt.

            Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
            Som er essensen av forsvaret per I dag. Litt her og litt der, pent smurt utover til liten nytte.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Kommentér


            • #42
             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

             Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
             Som er essensen av forsvaret per I dag. Litt her og litt der, pent smurt utover til liten nytte.
             [emoji52]

             Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
             De er langt fra sine hjem
             men blikket opp og frem

             Kommentér


             • #43
              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

              I aldrimer.no skrives det at AP kunne være på vippen å fortsatt støtte regjeringen i å flytte helikoptrene slik forsvarsforlike var enig om, så er høyre på tur å snu! Det ser ut som AP kan bli den politiske taperen i dette spillet. Dette kan bli politisk kaos og hva som kommer ut av alt dette tror jeg ingen vet.
              Trenger bare litt flaks, så går det godt

              Kommentér


              • #44
               Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

               Svaret kommer ihvertall i morgen kl 14. Som alltid så blir det en mest mulig halveis løsning hvor man skal late som om at man har besluttet/bevilget noe men alt blir som før på grunn av liten til ingen vilje til å prioritere penger, men man skal allikevel skryte på seg hvor flott og fint det blir.....

               Trolig enighet om bredt forsvarsforlik

               Et bredt flertall på Stortinget ligger an til å inngå et nytt forsvarsforlik.

               Det opplyste Anniken Huitfeldt (Ap) og Hårek Elvenes (H) etter et forhandlingsmøte i Stortinget, som ble avsluttet like før klokken 22 mandag kveld.

               - Det gjenstår noen få detaljer, men jeg tror vi kommer til å ha en enighet i morgen klokken 14, sa Huitfeldt.
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér


               • #45
                Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                Jo mindre folk vet om hvordan pølser og politikk blir til, jo bedre vil de sove om natten.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                 Sant nok

                 #quoteoftheday
                 Svolten og tyst, samband fyst

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                  Det kommer til å regne stridsvogner, helikoptre og generell stridsevne i dag, gleder meg!

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                   Har du tatt den blå pillen igjen? (Matrix anyone...)

                   Det var jo mye snakk om forsvaret under valget. Vi får se hvordan dette manifesterer seg i budsjettet.
                   Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                    Min spådom er at snakket ikke manifesterer seg i noe som helst å skrive hjem om
                    Aldri mer 13

                    Kommentér


                    • #50
                     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                     Ingenting offisielt ennå men litt mer rykter fra nrk.

                     https://www.nrk.no/norge/flertall-pa...rge-1.13799298
                     Svolten og tyst, samband fyst

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                      Og da var de enig:

                      https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...en/a/24198067/
                      https://www.nrk.no/norge/flertall-pa...rge-1.13799298
                      https://www.aftenposten.no/norge/i/O...og-Heimevernet
                      http://www.folkebladet.no/nyheter/20...t-15671302.ece

                      Støtten til regjeringens såkalte landmaktsproposisjon innebærer at Hærens helikopterkapasitet deles mellom Bardufoss i nord og Rygge i Østfold. Samtidig sikres det som betegnes som nødvendig vedlikehold og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet.

                      Det er også enighet om å foreta en kostnadsvurdering av å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold, samt 40.000 soldater og en kvalitetsreform i HV.

                      – Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid. Norge får en hær som skal trene mer og som får bedre utstyr, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

                      – Nye trusler stiller Forsvaret og NATO overfor helt nye utfordringer. De fem partiene sikrer en modernisering av hæren, blant annet med nye våpensystemer, bedre luftvern og stridsvogner, sier Elvenes.
                      Her er punktene i avtalen:
                      •Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.

                      •Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2018 legge frem et opplegg som sikrer dedikkert helikopterstøtte til Hæren, herunder mulighet for alternativ supplerende kapasitet, samt et opplegg som sikrer økt helikopterberedskap for spesialstyrkene.

                      • Stortinget ber regjeringen sørge for en hensiktsmessig organisering av helikoptrene som ivaretar lokal ledelse og forvaltning av disse.

                      • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognkapasitet og ber regjeringen legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av Brigadens stridsvognkapasitet.

                      • Stortinget ber regjeringen sikre at Heimevernet har 40.000 soldater inkludert områdestruktur og innsatsstyrker. Det foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen best kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet.

                      • Stortinget ber regjeringen innen 1. kvartal 2018, komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsattt med minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold. Før endelig beslutning om endret sammensetting i 2. bataljon skal kostnadsoversikten foreligge
                      Svolten og tyst, samband fyst

                      Kommentér


                      • #52
                       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                       Den avtalen der er strengt talt mer enn man kunne forvente så sent som i går kveld.
                       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                        Men er det dette som gir mest kampkraft per krone?
                        De er langt fra sine hjem
                        men blikket opp og frem

                        Kommentér


                        • #54
                         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                         Opprinnelig skrevet av hbreis Vis post
                         Men er det dette som gir mest kampkraft per krone?
                         Neppe, kampkraft har vel dessverre ikke vært den eneste faktoren. Men man får krysse i taket for punktene om stridsvogner, HV og 2. bn. Alle disse 3 er punkter man kunne sluppet unna å gjøre noe med, særlig stridsvogner og 2.bn.
                         TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                          Det jeg leser er: «ikke en krone mer, men utred til krampa tar dere.» Etterpå finner man ut om man skal tilføre friske penger eller bare omfordele.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                           Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                           Neppe, kampkraft har vel dessverre ikke vært den eneste faktoren. Men man får krysse i taket for punktene om stridsvogner, HV og 2. bn. Alle disse 3 er punkter man kunne sluppet unna å gjøre noe med, særlig stridsvogner og 2.bn.
                           Heilt enig i stridsvogner. Landmaktutredningen konkluderte med at me burde ha det, og dei me har verker for ein lekmann ute av stand til å levere i 7 (sju) år til... Men meir usikker på 2. bn og HV.
                           - 2. bn: Her er det uklart for meg om kampkraften me tjener på å beholde ein avdeling som er ståande i 6-9 mnd per år er verdt pengane det koster eller om dei kunne vore betre brukt ein annan stad.
                           - HV: Mistenker at det ville gitt oss meir å styrt pengane mot auka øvingsaktivitet i eksisterande struktur, heller enn å sjå seg blind på volum. Innsatsstyrkene er vel fortsatt ein del under 30 dager per år?
                           De er langt fra sine hjem
                           men blikket opp og frem

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                            Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                            Det jeg leser er: «ikke en krone mer, men utred til krampa tar dere.» Etterpå finner man ut om man skal tilføre friske penger eller bare omfordele.


                            Dette!
                            Død ved Kølle!
                            Bla bla... Hybrid warfare is easy

                            Kommentér


                            • #58
                             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                             Det jeg leser er: «ikke en krone mer, men utred til krampa tar dere.» Etterpå finner man ut at man bare skal omfordele.
                             FTFY
                             Aldri mer 13

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                              Det er jo nesten så man mistenker at det som skal til for å få økte bevilgninger er at det heises røde flagg et eller annet sted vi grenser mot. Helst med en gullfarget hammer- og sigdsymbol.

                              For øvrig er jeg jo like spent hver gang en avdeling i forsvaret "skal ha et eget resultat-ansvar".
                              Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                              Bli en del av spesialstyrkene

                              Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                               

                              Roller i Geværlaget

                              Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                              Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                              Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                              Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                              Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                              Håper dette er starten på noe vedvarende.

                              https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Mentorordning i Heimevernet

                              Hei,

                              Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                               

                              Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                              For tiden dreier det seg om disse:

                              - Militær logistikk
                              - Marineingeniør maskin
                              - Marineingeniør elektro
                              - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                              -...
                               

                              Troppssersjant

                              Hei!

                              Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                              Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X