Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarsbudsjettet 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarsbudsjettet 2018

  https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/

  Fra innledningen om Forsvaret:

  Øke bevilgningene til ulike formål i langtidsplanen for forsvarssektoren med 2,5 milliarder kroner i 2018.
  Blant satsingene er økte bevilgninger til de operative funksjonene i Forsvaret. Dette gir rom for økt bemanning, mer trening og kortere reaksjonstid i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Øke satsingen på Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Heimevernet

  Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på 1,2 milliarder kroner i 2018. Bevilgningene til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger samt anskaffelse av sperremateriell reduseres. I tillegg er den forserte styrkingen av HV-16 og HV-17 samt den ettårige styrkingen til øving av Sjøheimevernet i nord i 2017 trukket ut.

  Forslaget innebærer derfor en reduksjon med 138,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2017.

  I budsjettforslaget ligger det en videreføring av det høye aktivitetsnivået som er etablert for innsatsstyrkene og områdestrukturen. Videre vil Heimevernet ha et ressursgrunnlag for å opprettholde oppfyllingsgraden av mannskaper i tråd med vedtatt styrkestruktur. Etableringen av Nasjonal territoriell kommando (NTK) vil bedre Heimevernets evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner i hele landet. Forslaget legger også opp til at det i 2018 ikke skal oppstå økt behov for vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og beredskapslogistikk. Anskaffelse av nye feltvogner påbegynnes i 2018 og vil gi Heimevernet økt mobilitet. Heimevernets oppgaver ligger fast, herunder sikring av objekter med sjøside.

  Heimevernet er en mobiliseringsstyrke med kort og svært kort reaksjonstid, og videreføres innenfor en ramme på 38 000 befal og mannskaper, hvorav 3 000 i innsatsstyrkene.

  I 2018 skal områdestrukturen etter planen gjennomføre årlig trening etter en 2+1-modell, det vil si at i en tre-årsperiode trenes mannskapene to år på rad med befalstrening det tredje året. Den årlige treningen innebærer seks dager med trening for befal og fire dager trening for mannskapene. Innsatsstyrkene viderefører treningsnivået som i 2017, noe som innebærer at fem utvalgte tropper fra innsatsstyrkene skal gjennomføre inntil 30 dagers øving og at innsatsstyrken i HV-17 fra 2018 skal gjennomføre forsterket årlig trening og øving i henhold til fordelingen 30 dager for befal og 25 dager for mannskapene.
  Fjell og Vidde

  Kommentér


  • #3
   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

   Fra avsnittet om Hæren:

   Hæren

   Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på om lag 5,1 milliarder kroner.

   Forslaget innebærer en økning på 15 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2017.

   For Hæren videreføres en betydelig satsing på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, herunder ammunisjonsbeholdninger. Budsjettforslaget legger til rette for å dekke et identifisert, men ikke finansiert vedlikeholdsbehov, samtidig som styrkingen bidrar til et varig og bærekraftig vedlikeholdsnivå. I tillegg styrkes materielldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, etablering av en kampluftvernavdeling og den økte aktiviteten i 2. bataljon videreføres.

   I tråd med langtidsplanen fortsetter oppbygningen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger. Jegerkompaniet skal ha evne til å føre selvstendig strid, men skal også evne å forsterke Grensevakten.

   Hæren har avdelinger og enheter på kontinuerlig nasjonal beredskap for raskt å kunne møte oppdukkende hendelser, men også for å kunne bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.

   Hærens hovedbidrag til Forsvarets oppgave om å delta i flernasjonal krisehåndtering vil for 2018 være bataljonsstridsgruppen Telemark bataljon. Bataljonsstridsgruppen skal stå på NATO-beredskap og inngå som del av Initial Follow-on Forces Group (IFFG). I tillegg kommer et antall stabsoffiserer som skal bekle stillinger i bataljons- og brigadehovedkvarterer. Hæren vil også bidra i Operation Inherent Resolve i Irak samt bidra med stabsoffiserer til øvrige pågående operasjoner og misjoner i utlandet.
   Dette var jaggu triste greier. En økning på 15 millioner er en dråpe i havet og betyr like begredelige tilstander neste år som i år.
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

    Opprinnelig skrevet av Jane Vis post
    Heimevernet er en mobiliseringsstyrke med kort og svært kort reaksjonstid, og videreføres innenfor en ramme på 38 000 befal og mannskaper, hvorav 3 000 i innsatsstyrkene.
    Legg merke til antallet HV-soldater! Dermed går regjeringen inn for å opprettholde kuttet i HV som ble utsatt tidligere i år.
    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

    Kommentér


    • #5
     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

     Dette er vel strengt tatt bare budsjettforslaget. I og med at vi har en mindretallsregjering i år, så kan det jo bli store endringer etterhvert som partiene forhandler seg i mellom.

     Men jeg ville ikke ha holdt pusten for forsvarets del.
     Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

      Kommer de tallene fra selve dokumentet? For på regjeringen.no står følgende:

      "Regjeringen viderefører i 2018 Heimevernets styrker innenfor en ramme på 30 000 befal og mannskaper, hvor 3 000 i innsatsstyrkene, og det etableres en Nasjonal territoriell kommando for taktisk ledelse av Heimevernets styrker."

      https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2574574/sec1

      (får ikke åpnet selve dokumentet på mobilen)
      As you wish.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

       I selve proposisjonen står det følgende:
       HV skal fortsatt være mobiliseringsbasert, og videreføres innenfor en ramme på 35 000 befal og mannskaper i områdestrukturen. Innsatsstyrkene videreføres med 3 000 befal og mannskaper. Innsatsstyrkene skal etter behov kunne nyttes over hele landet. Sjøheimevernet avvikles i 2018. HVs oppgaver ligger fast, herunder bidrag til sikring av objekter med sjøside.
       Men det står også dette øverst:
       Om den videre utviklingen av landmakten, se Prop. 2 S (2017–2018).
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Kommentér


       • #8
        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

        Opprinnelig skrevet av 93A Vis post

        Dette var jaggu triste greier. En økning på 15 millioner er en dråpe i havet og betyr like begredelige tilstander neste år som i år.
        Det er egentlig bare regulert etter konsumprisindeks.


        Gratulerer til de som tror på nissen...
        Død ved Kølle!
        Bla bla... Hybrid warfare is easy

        Kommentér


        • #9
         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

         Heimevernet skal ha 30.000 mannskaper i 2018, heter det i forslaget til statsbudsjett for neste år. – Vi er forvirret, sier HV. – En skrivefeil, beklager Forsvarsdepartementet.

         https://www.aldrimer.no/skapte-tallf...m-heimevernet/

         Det riktige er 38 000.
         As you wish.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

          Fort gjort, nummer feil kan fort skje; er jo ikke som tallenes verdi er det viktigste i dette dokumentet.....

          Kommentér


          • #11
           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

           Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
           Det er egentlig bare regulert etter konsumprisindeks.


           Gratulerer til de som tror på nissen...
           For all del enig om julenissen, men i og med at dette er etter kompensasjon for lønns- og prisauke, tolker er 15 mill som reell
           styrkning av budsjettet.

           Det heile kompliseres av denne "omdisponeringen" på 34.2 mill. Er det penger dei fekk i fjor som dei ikkje har klart å bruke opp eller?Click image for larger version

Name:	hær drift.JPG
Views:	1
Size:	103,0 KB
ID:	868524
           De er langt fra sine hjem
           men blikket opp og frem

           Kommentér


           • #12
            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

            Om det er 15 mill eller noe litt høyere eller lavere, er det uansett bare en dråpe i havet.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

             Eg ser at det er ein gjenganger at dei fører opp både "frigjøring av midler gjennom forbedring og effektivisering" og "Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

             Sistnevnte er jo eit fratrekk fra lønns- og priskompensasjonen for å tvinge fram effektivisering i alle etater.
             Er førstnevnte det som Fagmilitært råd sa dei kunne klare?

             Eg er sjølvsagt for effektivisering og kutt av daukjøtt, men dette virker ganske tenk-på-tall-aktig, og det virker jo ikkje usannsynlig at nokon av knepa som Fagmilitært råd såg for seg å ta bruk for å kutte daukjøtt er dei samme som ligg bak Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen; altså å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere arbeidsprosessane.

             Double trouble?
             De er langt fra sine hjem
             men blikket opp og frem

             Kommentér


             • #14
              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

              Lederne i BFO og NOF er ikke imponerte: https://www.nrk.no/norge/tillitsvalg...ere-1.13729906
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

               Jeg registerer følgende formulering i budsjettet, og jeg blir ikke akkurat overveldet av optimisme på forsvarets vegne...(min understrekning i tekstutdraget).

               Boks 1.1 Byrdefordeling i NATO

               Regjeringen står ved målet om å bevege seg i retning av å bruke to pst. av BNP på forsvarsformål innen 2024, og minimum 20 pst. av forsvarsbudsjettet på investeringer. Regjeringen foreslår for 2018 en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, og en investeringsandel på om lag 27 pst. I perioden fram mot 2020 legger langtidsplanen opp til en årlig, fortsatt reell økning i forsvarsbudsjettet. Investeringsbudsjettet vil også øke, slik at det kan investeres i nye og moderne kapabiliteter i tråd med langtidsplanen og NATOs behov.
               Fram mot 2024 vektlegger regjeringen økonomiske planrammer som legger til rette for en ytterligere, gradvis økning av ambisjonsnivået for forsvarssektoren.
               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

               Kommentér


               • #16
                Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                Click image for larger version

Name:	Forsvarsbudsjett.jpg
Views:	1
Size:	44,9 KB
ID:	868525
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                 Eh, hvlt:, har du en kjøpekraftsjustert versjon av den grafen?
                 yamaha:, jeg så akkurat det samme nå nettopp. En mindre forpliktende formulering enn "bevege seg i retning av å bruke" tror jeg er vanskelig å finne. Synd.

                 EDIT: Og der fikk jeg en ny alarmbjelle: "forsvarsformål" står det, ikke "forsvarsbudsjettet". Kan det være at man tenker seg å legge inn noen andre gode formål i regnestykket?
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                  Da sitter man igjen med inntrykket at det er lett å gi lovnader i en valgkamp men når det kommer til skudd så går pengene til alle andre ting enn å styrke operativ struktur.
                  Svolten og tyst, samband fyst

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                   Å fy, dette var et deprimerende utgangspunkt for forsvarets del. Får som nevnt tidligere her håpe opposisjonen ikke lar dette gå gjennom i sin nåværende form
                   Aldri mer 13

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                    Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
                    Å fy, dette var et deprimerende utgangspunkt for forsvarets del. Får som nevnt tidligere her håpe opposisjonen ikke lar dette gå gjennom i sin nåværende form

                    Ja, det blir nok mer til korpsene (altså de musikalske, ikke noe Armékorps).
                    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                     Etter litt refleksjon, så kan man jo merke seg følgende begrepsbruk fra avsnittet jeg siterte lengre opp;

                     Man snakker om forsvarsformål, og litt senere snakkes det om forsvarsbudsjettet, før det hele avrundes i siste setning med forsvarssektoren.

                     Begrep som tilsynelatende omtaler det samme, men som åpner for store tolkninger og muligheter for flisespikkeri.
                     Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                      Man er jo så glad i interndebitering i staten. Burde ikke Forsvarsdepartementet debitere «bistandsbudsjettet» hver gang man sendte FN personell ut i tjeneste og ved andre supporttjenester ��

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                       Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                       før det hele avrundes i siste setning med forsvarssektoren.
                       Forsvarssektoren har en definisjon: Forsvaret (etat som ligger under Forsvarssjefen), Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. De fire siste er sivile etater under Forsvarsdepartementet som ikke inngår i Forsvarets militære organisasjon og som ikke Forsvarssjefen har kommando over.
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                        Det understreker vel strengt tatt bare poenget mitt

                        En økning i budsjettene til f.eks FFI vil man jo kunne kalle en økning i forsvarssektoren, gitt at alt annet holdes likt.
                        Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                         Men husk også at alt større materiell som fly, panservogner etc. anskaffes av Forsvarsmateriell og ikke av Forsvaret. Og hvorfor skulle ikke FFIs budsjett regnes med? Alt FFI gjør er for direkte anvendelse av Forsvaret. NSM het tidligere Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben (sammen med det som i dag heter Forsvarets Sikkerhetsavdeling) og var del av Forsvaret. For sammenligning bakover i tid er det fornuftig at NSM regnes med.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                          Enig der, men jeg tenkte på formuleringen 'forsvarsformål', som også var brukt. En kreativ økonom kan sikkert finne på noe annet å putte inn der.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                           De fire borgerlige partiene har blitt enige om statsbudsjettet. Er det noen som har fått med seg noen detaljer om forsvarsbudsjettet?
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                            Mitt inntrykk er at det ikke har vært gjort noen endringer her, men har ikke fått det bekreftet på noen måte.

                            Her er budsjettavtalen 2018: https://www.venstre.no/assets/Avtale...ettet-2018.pdf

                            Jeg kan ikke se at forsvaret er nevnt der. Ellers kan man følge med her: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=69742

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                             Det er en bitte liten sak, kapittel 1700, post 43 "Til disposisjon for Forsvarsdepartementet" var foreslått med 15.722.000 kroner. Den er nå øket med 5.700.000.
                             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

                              Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                              Det er en bitte liten sak, kapittel 1700, post 43 "Til disposisjon for Forsvarsdepartementet" var foreslått med 15.722.000 kroner. Den er nå øket med 5.700.000.
                              Dette var feil, jeg ser nå posten er redusert med 5,7 mill, ikke økt! Det står under Reduserte utgifter.
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Tema: Forsvarets spesialstyrker                              Forsvarets spesialstyrker styrkes gjennom en dedikert helikopterkapasitet i Luftforsvaret.

                              https://forsvaret.no/aktuelt/loefter-spesialstyrkene

                              Sent fra min SM-G960F via Tapatalk...
                               

                              Informasjon: Språk- og etterretningsutdanning

                              Språk- og etterretningsutdanning

                              Utdanningstype: Fagutdanning

                              Sted: Oslo

                              Varighet: 2,5 år

                              Avdeling: Forsvarets etterretningsskole

                              Søknadsfrist: 15. april 2019

                              I 2019 gjennomføres opptak til et utdanningsløp bestående av russisk språk, etterretningsfag, og befalsutdanning. Utdanningen vil vare...
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                               

                              Russiske radarsystemer og stasjoner

                              Starter en informasjons- og nyhetstråd om russiske radarsystemer og radarstasjoner. Alt fra åpne kilder som Wikipedia, nyhetsartikler og analyser. Både som følge av økt opprusting ifm konflikten i Ukraina, NATOs rakettskjold som russerne syntes er en svært dårlig ide, og russernes påfølgende modernisering og utrulling av ulike EW (eary warning) systemer samt pga den generelt økte spenningen mellom...
                               

                              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                              Rapporten dekker hovedpunktene:
                              Kode:
                                Globale utviklingstrekk
                                Nordområdene / Arktis
                                Russland
                                Afghanistan
                                Pakistan
                                Kina
                                Midtøsten og Nord-Afrika
                                Iran
                                Sudan
                                Somalia
                                Terrorisme
                                Spredning av
                              ...
                               

                              Generell panserprat

                              Nord Korea har nå utviklet en ny stridsvogn


                              P`okpoong MBT
                              125 mm kanon
                              7.62 coax
                              14.5 mm AA

                              Og nå til noe annet:
                              USA holder på å oppgradere sine Abram M1A2 til M1A3.
                              Første prototypen kommer i 2013.

                              Her har vi en Abram M1A2 med TUSK
                              ...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X