Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

En ny brigade?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • En ny brigade?

  En ny brigade?

  Velger å ta dette som en ny tråd, etter diskusjonene om hvorvidt en økning av forsvarsbudsjettet til 2% av BNP vil kunne føre til opprettelsen av en ny brigade, som også sto på listen til FSJ om ønskede kapasiteter dersom budsjettene ble høyere enn planlagt i LTP.

  Premisset for denne tråden blir da at det faktisk opprettes en ny brigade. Problemstillingen er hvordan dette skal gjøres mest mulig kosteffektivt og med størst mulig militær verdi. (Man kan mene at f eks åtte nye ubåter ville vært en bedre investering enn en ny brigade, men den diskusjonen får man ta andre steder.)

  Man kan selvsagt velge å gjøre det slik vi hadde det i gamle dager: en separat brigade med personell som dels er stadig tjenestegjørende ved staber og i ikke-krigsviktige funksjoner rundt omkring, mens flertallet er reservister, og kalle disse inn til repøvelser med jevne mellomrom. Dersom krig truer kan så denne brigaden mobiliseres og settes inn hvor behov. Jeg skal imidlertid overlate til andre å eventuelt utrede fordelene med dette konseptet.

  Jeg vil heller presentere en alternativ modell, som jeg mener er mer hensiktsmessig, og gir både operative, økonomiske og politiske fordeler. Utgangspunktet er referanser jeg hadde på en annen tråd, som viste hvordan USA og Storbritannia beveger seg når det gjelder bruk av reservister, kort fortalt ved at reservebataljoner enten inngår i brigader (USA) eller at de 'parres' med stående bataljoner (UK) - i begge tilfeller drar de nytte av erfaringer og treningsfasiliteter til de stående avdelingene. Gitt vår begrensede størrelse vil jeg argumentere for at integrasjonen i Norge bør være på et lavere nivå, ved at kompanienheter innenfor samme bataljon kan være stående eller reserve, ordnet slik at den stående Hæren blir omtrent så stor som i dag, eller litt større, men at vi ved mobilisering har to fullt oppsatte brigader.

  For å starte med manøverenhetene, trenger vi seks kampbataljoner og garnisoner/treningsfasiliteter til disse for å fylle to brigader. Tre av disse er ganske opplagte, TMBN på Rena, PBN på Setermoen og 2BN på Skjold. Vi har kimen til to andre også - HMKG i Oslo og Grensevakten i Varanger. Her må imidlertid noen grep gjøres, i tillegg til at den sjette bataljonen må opprettes. Kommer til dette senere.

  Nå må det skytes inn at ingen av dagens kampbataljoner er fullt oppsatte. Den opprinnelige panserbataljonen hadde to stridsvogneskadroner og to stormeskadroner, og 2.bn hadde tre geværkompanier. Dette i tillegg til nødvendige stabs- og støtteavdelinger. Bataljonene er i dag mye tynnere - TMBN har iflg åpne kilder 470 soldater, noe som er langt under opprinnelig KOP for både panser- og infanteribataljoner. Jeg mener det første grepet vi må ta er å standardisere bataljonene slik at de får en robust krigsstruktur, og jeg tror det er hensiktsmessig å standardisere på to typer kampbataljoner - her kalt 'tung' og 'lett'. Tung altså som en panserbataljon med 2+2 eskadroner (+kavesk etc), eksemplifisert ved TMBN og PBN, og lett bataljon med 3 geværkompanier (+kavesk etc), eksemplifisert ved 2BN.

  For de tre bataljonene TMBN, PBN og 2BN trenger vi ikke gjøre annet enn å fylle opp krigsstrukturen med nødvendig personell og materiell (selv om det kan bli utfordrende nok å hoste opp dobbelt så mange stridsvogner som vi bruker i dag). Så får fredningsperioden til HMKG opphøre, og de finne seg i å bli satt opp som en ny lett bataljon, helt identisk med 2BN (pluss drilltropp og musikktropp). Dette vil måtte medføre endringer i vaktoppdragene deres. Gitt beliggenheten vil det også være naturlig å spesialisere bataljonen i bykrig. Når det gjelder Grensevakten, vil jeg foreslå at det opprettes en ny bataljon i Porsanger (naturlig navn vil være Alta bataljon) med et fremskutt kompani i Varanger (sammen med en jegeravdeling, se under). Den siste kampbataljonen tror jeg det av rekrutteringsmessige hensyn er lurt å opprette i nærheten av et befolkningssentrum hvor det allerede finnes militær infrastruktur, og ser to reelle muligheter: 1) Værnes, hvor synergi med USMC kan forventes, gjerne med et fremskutt element på Ørlandet, eller 2) Sessvollmoen. Begge alternativer vil ha kort vei til flyplass, og naturlig bli en reserve som kan settes inn luftveien.

  Alternativt, mest av rekrutteringshensyn: flytte 2BN til Værnes (Ørlandet) og opprette den sjette bataljonen på Sessvollmoen.

  Uansett hører de tre nordligste bataljonene naturlig under Brig N, og de tre sydligste under Brig S. I mitt eksempel er bare to av bataljonene (TMBN og PBN) tunge, de fire øvrige lette. Dette er sannsynligvis billigste løsning, selv om det kan argumenteres for at man burde ha flere tunge (f eks sier LTP at det bør være en stridsvogneskadron i Porsanger).

  I fredstid bør alle de seks bataljonene kunne stille en kompanistridsgruppe klar til strid på kort varsel. Kanskje er det naturlig at TMBN har et større innslag vervede og mulighet for å stille flere. Så bør det være nok stadig tjenestegjørende personell (ca en kompanienhet) til å holde drift, utdanning og trening gående selv om en stridsgruppe er ute. Resten (1-2 kompanienheter og deler av stab/tren/støtte) kan være reservister. Disse bør være inne årlig i et omfang som minst tilsvarer treningsnivået til HVI i dag. Sannsynligvis er det smart å ha noe nøkkelpersonell inne til stadig tjeneste, f eks erfarne sersjanter som i det daglige kan drive utdanning i de andre kompaniene, men ved mobilisering sørge for mottak av sitt personell og få reserveoffiserene inn i jobben.

  Jeg skal ikke ha alt for sterke meninger rundt alle taktiske og administrative støtteelementer, bare påpeke at de fleste av de øvrige bataljonene opprinnelig var kompanier, men ble blåst opp den gangen vi fikk den forholdsvis kortlivete divisjonen. Sånn sett kunne man tenke seg at sambands-, stridstrens- og sanitetsbataljonen ble oppsettende enheter, som stilte ett kompani til hver brigade, og kanskje ett kompani til fellesnivået (hærreserven, landtaktisk kommando). Tilsvarende for MP-kompaniet. Artilleriet er et unntak; her vil hver brigade kreve en bataljon (med 24 skyts i hver), men man kan sannsynligvis ha et større innslag av reservister enn i kampbataljonene. Med dagens konsept hvor hver kampbataljon har et eget ingeniørkompani, og sannsynligvis tyngre ingeniørressurser på brigadenivå, må ingeniørvåpenet også gjøres mer robust. Kampluftvern må selvsagt også dimensjoneres til å dekke to brigader. Til slutt får jeg nevne oppklaring/etterretning, hvor det sannsynligvis er fornuftig at deler av dagens EBN videreføres direkte under landtaktisk kommando, mens brigadene tilføres hver sin oppklaringseskadron. Her er det nok smart å tenke en blanding av pansret/motorisert oppklaring, teknisk/droner og tradisjonelle patruljer/OP'er. De to eskadronene kan rotere til Varanger, og utgjøre den jegeravdelingen som er skissert i LTP.

  Dernest må man opprette rekruttskoler, slik at samtlige bataljoner kan være mye mer operative enn i dag. Jeg adresserer ikke problemet her, men man må selvsagt finne plass til disse, på samme måte som man må finne plass til de som i dag er på Sessvollmoen dersom det kommer en ny bataljon dit.

  Jeg påsto innledningsvis at dette ville gi både operative, økonomiske og politiske fordeler. De operative tror jeg gir seg selv, ved at reservister blir en del av en stående avdeling og får tett kontakt med det operative miljøet. Nå er ikke reservister gratis, men de er billigere enn stadig tjenestegjørende, og jeg tror at bruk av eksisterende treningsfasiliteter vil være økonomisk besparende. Til slutt, politisk: det vil være enklere å kalle inn ett kompani eller to om en situasjon eskalerer, enn å sette en hel reservebrigade på krigsfot.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Sv: En ny brigade?

  Hør hør!

  Jeg ønsker meg en forsvarsminister med slike visjonære tanker
  Aldri mer 13

  Kommentér


  • #3
   Sv: En ny brigade?

   I'm in!
   “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
   ― John Steinbeck

   Kommentér


   • #4
    En ny brigade?

    Jeg så nå først på det første innlegget i Tapatalk. Det kan se ut som det er stygt maltraktert, med de første to tredelene borte. Eller er det bare hos meg? Det skal starte med «En ny brigade?» som overskrift i fete typer, og deretter «Velger å ta dette som en ny tråd(...)».
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Sv: En ny brigade?

     Ser helt fint ut på Tapa for meg.

     Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
     Si Volas - Morieris

     Kommentér


     • #6
      Sv: En ny brigade?

      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Jeg så nå først på det første innlegget i Tapatalk. Det kan se ut som det er stygt maltraktert, med de første to tredelene borte. Eller er det bare hos meg? Det skal starte med «En ny brigade?» som overskrift i fete typer, og deretter «Velger å ta dette som en ny tråd(...)».
      Ser finfint på min Tapa.

      Takk for lærerikt grundig innlegg forresten.

      Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
      De er langt fra sine hjem
      men blikket opp og frem

      Kommentér


      • #7
       Sv: En ny brigade?

       Bra innlegg CavCpt.

       Jeg var som kjent inne på en aldri så liten reunion for noen uker siden og det ble gitt noen presentasjoner av OF'r med høye siffer. Det som slår meg, og det er bare en magefølelse som er litt sånn vanskelig å argumentere for, er at vi er fryktelig stabete og aliansete. (har småunger som lager slike nye ord). Altså, vi er fryktelig opptatt av de globale faktorene både nasjonalt og internasjonalt (NATO) med nettverksbasert ildleding, integrerte luftvernsystemer, VPD, kryssermissiler, natostaber, osv. Så ser man lenger nede på en slide at leverandørene til disse fantastiske "konstruksjonene" er noen skarve kanoner, stridsvogner og panservogner. Analogien må være et internett med gigabit til alle men bare en 10-15 nettsider (og ingen XXX).

       Samsung K9 Thunder er som kjent en forstørret og kraftig modernisert M109 i den forstand at en 109-mannskap kjenner seg fort igjen. Så leser jeg innlegget til Rittmester: om en ekstra brigade og husker alt materiellet som vi fikk se på omvisningen i Bjerkvik, for ikke å snakke om Leo1 som står utstilt 2 plasser bare på Setermoen. Poenget er, vi har nok utstyr, mer enn nok faktisk, til å lage en B-brigade hvis man får tilført litt finsk kreativitet.

       M109 som det utdannes på i dag er så og si autonom og vi har nok reservedeler i de dårligste vognene til å holde 1-2 bataljoner operative (so so). Det må tilføres nytt utstyr fra Koenigsberg (gyro/GPS) pluss samband og diverse men i den store sammenhengen er dette high value for money. K9 mannskap kan lære seg skytset på kurs eller Rep, eller i verste fall legger man bare opp til at man gjør dette under opptrappingen til krig. Vil tro at mange av de samme prinsippene gjør seg gjeldende for det andre utstyret fra de gamle brigadene.

       Poenget er, alt dette utstyret kommer sikkert til å bli avhendet på en eller annen tragisk måte, men jeg er sikker på at de fleste med litt militær forståelse hadde tatt i mot en gammel men litt faceliftet brigade med hud og hår den dagen det smeller.
       Artillery is the God of War

       Kommentér


       • #8
        Sv: En ny brigade?

        Jeg har bare lest dette på Tapatalk på iPhone til nå, der starter teksten med "Jeg skal ikke ha alt for sterke meninger...", og jeg lurte på hva jeg hadde gått glipp av. Nå leser jeg på web på PC, og det hele er mer interessant!
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: En ny brigade?

         Det var der det startet for meg også. Moralen er: ikke les innlegget på Tapatalk for iPhone! Antar det er noen lengdebegrensninger.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Sv: En ny brigade?

          Opprinnelig skrevet av 88charlie Vis post
          K9 mannskap kan lære seg skytset på kurs eller Rep, eller i verste fall legger man bare opp til at man gjør dette under opptrappingen til krig.
          Ikke ta det personlig, men dette mener jeg (og sjef Hæren, for øvrig) er en farlig tanke, da man skaper en forventning om at man har denne tiden. Kanskje har man den, men jeg har ikke så stor tiltro til vår forutseende utenriksledelse at jeg ville veddet på det. Jeg mener man på de årlige øvelsene må trene på nøyaktig det utstyret man skal bruke i krig, og med nøyaktig de samme prosedyrer og rutiner. Så må materiellet stalles pent, med drivstoff og ammo ikke langt unna, slik at førstemann som ankommer kan begynne klargjøring.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Sv: En ny brigade?

           Enig, men her snakker vi alternativet til å avhende fullt fungerende utstyr.
           Artillery is the God of War

           Kommentér


           • #12
            Sv: En ny brigade?

            Joda, enig, men det var ordet ‘opptrapping’ jeg reagerte på. Rekker man denne treningen dersom opptrappingen skjer i dag, fra akkurat nå og frem til kl 2130, da krigen bryter løs?
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Sv: En ny brigade?

             Erfaringen fra repøvelser på 80-tallet med mob-forsvaret tilsier at man var i stand til å mobilisere svært hurtig, men da ville man gå i kamp svært rustne. Brig 5, som altså var satt opp med mannskaper fra Oslo, Akershus og Hedmark, og som hadde fremmøtesteder i Akershus og Hedmark, men der stort sett kun personlig bekledning og utrustning lagret på fremmøtestedet, med alt tyngre utstyr og kjøretøy lagret ved Bardufoss, hadde en gang på 80-tallet repøvelse som ble startet som mobiliseringsøvelse. Alle mannskaper møtte opp på mob-fremmøtestedene på Østlandet, fikk personlig utstyr, ble overført med fly til Bardufoss, tok ut det tunge materiellet fra mob-lagrene der og meldte klar til strid i de uttatte Alpha-områder. Deretter var det rett på feltøvelse uten noen samtrening på forhånd, avdelingsperioden ble utført etter feltøvelsen. Den organisatoriske delen av mobiliseringen foregikk perfekt, brigaden meldte KTS i indre Troms under 48 timer etter at første soldat møtte på mob-lager på Østlandet. Men når man sammenlignet den påfølgende feltøvelsen med det som var vanlig på repøvelser, der man først hadde en 1-2 ukers samtrening før feltøvelsen, var det klart at yteevnen var vesentlig redusert. En repetisjon av bare en ukes varighet ville ha øket kvaliteten vesentlig.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #14
              Sv: En ny brigade?

              Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
              Joda, enig, men det var ordet ‘opptrapping’ jeg reagerte på. Rekker man denne treningen dersom opptrappingen skjer i dag, fra akkurat nå og frem til kl 2130, da krigen bryter løs?
              Selvsagt ikke men der er mange former for opptrapping og vinterøvelsene i gamle dager hadde "nyheter/meldinger" som beskrev en opptrapping av en tenkt situasjon. Det var gjerne uken før man kjørte ut porten og repbataljonene drev på med sitt mens Opforia eller Mumiland eskalerte.
              Artillery is the God of War

              Kommentér


              • #15
               Sv: En ny brigade?

               Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
               Erfaringen fra repøvelser på 80-tallet med mob-forsvaret tilsier at man var i stand til å mobilisere svært hurtig, men da ville man gå i kamp svært rustne. Brig 5, som altså var satt opp med mannskaper fra Oslo, Akershus og Hedmark, og som hadde fremmøtesteder i Akershus og Hedmark, men der stort sett kun personlig bekledning og utrustning lagret på fremmøtestedet, med alt tyngre utstyr og kjøretøy lagret ved Bardufoss, hadde en gang på 80-tallet repøvelse som ble startet som mobiliseringsøvelse. Alle mannskaper møtte opp på mob-fremmøtestedene på Østlandet, fikk personlig utstyr, ble overført med fly til Bardufoss, tok ut det tunge materiellet fra mob-lagrene der og meldte klar til strid i de uttatte Alpha-områder. Deretter var det rett på feltøvelse uten noen samtrening på forhånd, avdelingsperioden ble utført etter feltøvelsen. Den organisatoriske delen av mobiliseringen foregikk perfekt, brigaden meldte KTS i indre Troms under 48 timer etter at første soldat møtte på mob-lager på Østlandet. Men når man sammenlignet den påfølgende feltøvelsen med det som var vanlig på repøvelser, der man først hadde en 1-2 ukers samtrening før feltøvelsen, var det klart at yteevnen var vesentlig redusert. En repetisjon av bare en ukes varighet ville ha øket kvaliteten vesentlig.
               Flott beskrivelse.

               Det viser jo at alt er mulig med gode planer og lagret utstyr.

               Hvilken kvalitet man ønsker er bare et spm om penger men uansett får man noe som er bedre enn null.

               Ta feks 109'ene. Om de bare får start på vognene og i ly av mørket og dårlig vær klarer å sette opp et ildoverfall mot en fremrykkende styrke som har spist opp det vi hadde av Leo2, så er det verdt det.

               Problemet er at ingen tenker sånn lenger. Alt skal være likt, moderne og integrert. I tillegg tar forsvarsbygg husleie som en fasjonabel leilighet i London.
               Artillery is the God of War

               Kommentér


               • #16
                Sv: En ny brigade?

                Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                Erfaringen fra repøvelser på 80-tallet med mob-forsvaret tilsier at man var i stand til å mobilisere svært hurtig, men da ville man gå i kamp svært rustne. Brig 5, som altså var satt opp med mannskaper fra Oslo, Akershus og Hedmark, og som hadde fremmøtesteder i Akershus og Hedmark, men der stort sett kun personlig bekledning og utrustning lagret på fremmøtestedet, med alt tyngre utstyr og kjøretøy lagret ved Bardufoss, hadde en gang på 80-tallet repøvelse som ble startet som mobiliseringsøvelse. Alle mannskaper møtte opp på mob-fremmøtestedene på Østlandet, fikk personlig utstyr, ble overført med fly til Bardufoss, tok ut det tunge materiellet fra mob-lagrene der og meldte klar til strid i de uttatte Alpha-områder. Deretter var det rett på feltøvelse uten noen samtrening på forhånd, avdelingsperioden ble utført etter feltøvelsen. Den organisatoriske delen av mobiliseringen foregikk perfekt, brigaden meldte KTS i indre Troms under 48 timer etter at første soldat møtte på mob-lager på Østlandet. Men når man sammenlignet den påfølgende feltøvelsen med det som var vanlig på repøvelser, der man først hadde en 1-2 ukers samtrening før feltøvelsen, var det klart at yteevnen var vesentlig redusert. En repetisjon av bare en ukes varighet ville ha øket kvaliteten vesentlig.
                Var ikkje repøvelse kvart 3 eller 4 år? Det ville kanskje gått betre om det var betalte reservister som hadde gjort det samme for eitt år sidan og som hadde vert inne 1-2 helger ila året mellom?

                Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                De er langt fra sine hjem
                men blikket opp og frem

                Kommentér


                • #17
                 Sv: En ny brigade?

                 Jo, det norske mob-forsvaret ble faktisk underkjent av NATO, da NATO hadde en standard om at reservestyrker skulle trenes minst 14 dager pr. år, mens vi lå på under halvparten. Min mob-bataljon, Bn 3/IR 3 (3. feltbataljon av IR 3, inngikk i Brig 3) hadde etter 1960 repøvelse i oktober 1963, oktober 1966, mars 1969, september 1973, oktober 1977, mars 1982, september 1985, februar/mars 1988 og november 1992. Det var altså litt varierende tid mellom treningene, fra 2 1/2 år (mellom 1966 og 1969) opp til 4 1/2 år (mellom 1977 og 1982). Bortsett fra den siste varte disse øvelsene 3 uker hver, befal og en del av korporalene hadde en uke ekstra først. Befal ble jo dessuten gjerne innkalt til et to ukers kurs mellom repøvelsene. Den siste repøvelsen Bn 3/IR 3 hadde, i november 1992, varte bare 8 dager, og bataljonen ble nedlagt kort etter. For menige/korporaler i infanteriet var man i feltbataljon fra man var ferdig med førstegangstjenesten til utgangen av året man fylte 34, deretter i lokalvernbataljon til utgangen av året man fylte 44. Lokalvernbataljonene hadde mye sjeldnere repøvelser, Lokvbn 2/IR 3 (som jeg var moboppsatt i en periode) hadde for eksempel repøvelser i juni 1963, april 1973, september 1982 og til slutt i august 1993. Disse varte 12 dager, med 3 dager i forkant for befal og de høyest prioriterte korporalene. Dette betydde at de fleste fikk enten 3 eller 4 repøvelser i feltbataljon og 0 eller 1 repøvelse i lokalvernbataljon.

                 En treningsmengde som det som alltid har vært standard for amerikanske reservestyrker, en helg hver måned samt en sammenhengende 14-dagers trening hvert år, ville gitt et helt annet nivå. Ellers må jeg si at nivået ved slutten av en rep-øvelse var ganske bra, tre uker hevet avdelingen sterkt!

                 Her fant jeg programmet for repøvelsen i 1985 (etter befals/korporals-uken):
                 TBK-troppen (min tropp):
                 Fredag 6. oktober: Innrykk, øvelse "Utdannelsesklar"
                 Lørdag 7. oktober: Fellesutdannelse (Sanitet, ABC, AG 3)
                 Søndag 8. oktober: Fagutdannelse, TBK
                 Mandag 9. oktober: Fagutdannelse (TBK)
                 Tirsdag 10. oktober: Fellesutdannelse (AG 3 skyting)
                 Onsdag 11. oktober: Fagutdannelse (TBK)
                 Torsdag 12. oktober og fredag 13. oktober: Skarpskyting TBK, Hengsvann skytefelt
                 Lørdag 14. oktober: Om morgenen skyting til Det militære skarpskyttermerket, deretter perm til mandag kl. 07:00
                 Mandag 16. oktober: Kompani/bataljonsøvelse på Heistadmoen med vekt på samband og forsyning
                 Tirsdag 17. oktober: Taktisk transport til øvingsområdet for Øvelse Elg 85 (Romerike)
                 Onsdag 18. oktober til tirsdag 24. oktober (morgen) deltagelse i feltøvelsen Elg 85
                 Tirsdag 24. oktober: Tilbaketransport til Heistadmoen og vedlikehold/opprydding
                 Onsdag 25. oktober: Fortsatt vedlikehold, innlevering, dimisjon

                 Vi kan også ta med den første delen for et geværkompani, Kp C:
                 Lørdag 7. oktober: Skytedag 1
                 Søndag 8. oktober: Skytedag 2
                 Mandag 9. oktober: Stridsteknikk for lag
                 Tirsdag 10. oktober: Stridsteknikk for tropp, dag 1
                 Onsdag 11. oktober: Skytedag 3
                 Torsdag 12. oktober: Stridsteknikk for tropp, dag 2
                 fredag 13. oktober: Fellesutdannelse (ABc og sanitet)
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: En ny brigade?

                  Etter at jeg skrev det første innlegget på denne tråden har LMU blitt lagt frem, og den viktigste endrede forutsetning er at alle tre kampbataljoner i dagens brigade gjøres mekaniserte. En stående vervet, en stående vernepliktig og en mobiliserbar. Jeg er rimelig sikker på at de styrende myndigheter tror at dagens bataljonsstrukturer er greie nok, men jeg vil holde fast på det jeg skrev først - alle disse tre må gjøres om til robuste, tunge bataljoner, med to stridsvogneskadroner, to stormeskadroner, kavalerieskadron og stab og støtte. I tillegg gir LMU oss en liten kavaleribataljon på Porsanger.

                  Jeg vil fortsatt holde fast ved at vi trenger to brigader, men at de siste tre bataljonene kan være lette, dvs med tre geværkompanier, kavalerieskadron og stab og støtte. Også for disse kan det være en fordel å ha en blanding av stående og mobiliserbare avdelinger. Gitt at vi ikke flytter for mye rundt på de nå vedtatte avdelingene, kan det gi oss følgende:

                  Landtaktisk kommando men noen støtteavdelinger, spesifikt langtrekkende missiler, men også andre avdelinger som raskt kan tildeles der behovet er størst.

                  Brig S:
                  - HMKG i Oslo, lett bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vernepliktige
                  - TMBN på Rena, tung bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vervede
                  - 3.Bn på Værnes, lett bataljon, kadre og rekruttskole, et fremskutt element på Ørlandet
                  - Støtteenheter fordelt slik at bataljonene også kan fungere som selvstendige bataljonsstridsgrupper (men oppklaringseskadronen roterer til Varanger)

                  Brig N:
                  - PBN på Setermoen, tung bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vernepliktige
                  - 2.Bn på Skjold, tung bataljon, kadre og rekruttskole
                  - Alta bataljon på Porsanger, lett bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vernepliktige, et fremskutt element i Varanger
                  - Støtteenheter fordelt slik at bataljonene også kan fungere som selvstendige bataljonsstridsgrupper (men oppklaringseskadronen roterer til Varanger)

                  I dette forslaget erstattes LMUs kavaleribataljon av en lett infanteribataljon. Selv om jeg gjerne skulle hatt begge, er det vel greit å vise litt magemål.

                  Det er jo også greit å merke seg at alle de tre lette bataljonene må være forberedt på hurtig innsetning til andre operasjonsområder. Spesielt HMKG må være forberedt på å dra til Gardermoen og laste inn i C-17 og C-130 for å farte nordover, mens 3.Bn må være forberedt på å bli med sine amfibiske venner i USMC dit de skal, eventuelt det samme som HMKG.
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: En ny brigade?

                   Den gang i urtiden, så trente vi i HMKG på å flytte oss med C-130 til andre deler av landet. Så hvis det ikke er endret siden den gang, så er ikke planene til HMKG låst til Østlandet.

                   Skulle gjerne også ha en mob./reserve brigade i tillegg til Rittmester: sitt forslag/ønske

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: En ny brigade?

                    Det ble vel for noen år siden i forbindelse med en vinterøvelse ble flydd nordover et kompani fra Garden til som utførte styrke- og objektbeskyttelse. Jeg mener at det kan vært i 2011 eller 13(Jeg finner ut av det i morgen), så det er jo en av måtene HMKG kan nyttes på!
                    Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: En ny brigade?

                     Også i 2006 ble en stridsgruppe fra garden flydd inn til Andøya ifm Øvelse Mobil Innsats (https://issuu.com/gardisten/docs/gardisten_nr4_2006) Se side 27
                     Svolten og tyst, samband fyst

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: En ny brigade?

                      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                      Etter at jeg skrev det første innlegget på denne tråden har LMU blitt lagt frem, og den viktigste endrede forutsetning er at alle tre kampbataljoner i dagens brigade gjøres mekaniserte. En stående vervet, en stående vernepliktig og en mobiliserbar. Jeg er rimelig sikker på at de styrende myndigheter tror at dagens bataljonsstrukturer er greie nok, men jeg vil holde fast på det jeg skrev først - alle disse tre må gjøres om til robuste, tunge bataljoner, med to stridsvogneskadroner, to stormeskadroner, kavalerieskadron og stab og støtte. I tillegg gir LMU oss en liten kavaleribataljon på Porsanger.

                      Jeg vil fortsatt holde fast ved at vi trenger to brigader, men at de siste tre bataljonene kan være lette, dvs med tre geværkompanier, kavalerieskadron og stab og støtte. Også for disse kan det være en fordel å ha en blanding av stående og mobiliserbare avdelinger. Gitt at vi ikke flytter for mye rundt på de nå vedtatte avdelingene, kan det gi oss følgende:
                      Jeg må kverulere,

                      Landtaktisk kommando men noen støtteavdelinger, spesifikt langtrekkende missiler, men også andre avdelinger som raskt kan tildeles der behovet er størst.
                      Denne mener jeg burde legges som en slags felleskapasitet direkte under FOH, Missilbatteri, NORSOF, ISTAR

                      Brig S:
                      - HMKG i Oslo, lett bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vernepliktige Burde kunne mobiliseres opp til nesten en minibrigade ved å kalle inn siste 5 år med tjenestegjørende, da med store mangler.
                      - TMBN på Rena, tung bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vervede Helt Uenig, det er ikke verken økonomisk eller rekrutteringsåpning for å holde seg med en full bataljon der, Behold tungt struktur, rendyrk som kompetansebrønn for landkapasiteter. Ingen Grenader er bare grenader, han er en fremtidig OR. Sørg for bred utdanning innen eksempelvis PV/JTAC og ING for å kunne styrke Brig N. 2-3 reservistkompanier for de som ønsker utenlandsmisjoner fra det sivile.
                      - 3.Bn på Værnes, lett bataljon, kadre og rekruttskole, et fremskutt element på Ørlandet La dette heller bli fotavdelinger under luft som kan flyttes til stedene luft trenger vakthold, reservene kan samles til en lett bataljon som følger USMC som vakthold og liaison.

                      Brig N:
                      - PBN på Setermoen, tung bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vernepliktige
                      - 2.Bn på Skjold, tung bataljon, kadre og rekruttskole

                      - Alta bataljon på Porsanger, lett bataljon, fullt oppsatt i fredstid med vernepliktige, et fremskutt element i Varanger
                      - Støtteenheter fordelt slik at bataljonene også kan fungere som selvstendige bataljonsstridsgrupper (men oppklaringseskadronen roterer til Varanger)
                      Bedre med noe langt billigere som kan tapes++ ISTAR, NORSOF Repetisjon fra 2.Bn roterer inn og ut av GP, aldri mer enn kp størrelse fast med alarmøvelser fra Setermoen. Sammen med HV lokalt driver man miniatyroperasjoner (Lagsforband som reagerer raskt og kan skjules godt, uten videre kapasiteter å miste eller gi FI noe å sikte på) ISTAR/SOF blander seg i dette for å koordinere med andre og til nød ta ut altfor viktige mål. Ingen kjøretøyer større enn Hilux, bruk av signaturdempende strukturer må kartlegges.                      Det er jo også greit å merke seg at alle de tre lette bataljonene må være forberedt på hurtig innsetning til andre operasjonsområder. Spesielt HMKG må være forberedt på å dra til Gardermoen og laste inn i C-17 og C-130 for å farte nordover, mens 3.Bn må være forberedt på å bli med sine amfibiske venner i USMC dit de skal, eventuelt det samme som HMKG. Er jo ikke sikkert USMC bruker LGF, det er like naturlig med flygende manøver. Derfor må lett faktisk bli lett, helst titte til USMC på noen kapasiteter slik som Stinger og M327. HV burde blåkopiere styrkestruktur fra disse, selv om de er mer spredt. Strengt tatt burde kravet være deployering med 737, og lokal kjøretøypark*.


                      Det er en enkel og billig sak å skaffe til veie lette bataljoner, kjøre vi Finlandkopier så kan vi handle AR15 rifler på billigsalg for å legge disse på mobiliseringslager, BK er billig nok om man holder seg til tre ben og ett rør. PBU kan lages billig for lagring.

                      Alt dette faller helt igjennom på systemene som teller, sambandsutstyr, PV våpen, sensorer. kan ikke holdes relevant over tid og må stadig oppgraderes. Det gir en rask kostnadsøkning som ikke gir verdi kontra tyngre bataljoner.

                      Og ja, vi får ikke en brigade til, ikke før vi går på et alvorlig tap.                      *Om staten tar grep kan alle statlige organer som trenger visse type kjøretøyer ha en felles bilpool rundt i de stedene i Norge med kjøretøybehov over folketall. JBV, Avinor, Veivesenet, statsbygg, Forsvarsbygg, Sivilforsvaret, Justisdep, har alle en hel bråte biler som bare kjøres noen timer i måneden(Eller kunne hatt brukt for). La alle disse bilene lagres i nærhet til flyplasser så brukerne kan flys inn og ta disse i bruk. En firedørs hilux foilet grå med magnetfestede kjennemerker og generisk plastkasse på planet kan brukes av alle i fredstid og tilfalle viktigste etat i krig. At dette lar seg løse i oljenasjonen Norge er vi altfor rike til å klare. Kjøretøy blir uansett forbruksvare i krig.
                      Død ved Kølle!
                      Bla bla... Hybrid warfare is easy

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: En ny brigade?

                       Litt OT, men både apropos brigader og politikeres manglende evne til å sette seg inn i forsvarssak og foreta langsiktige prioriteringer. Jeg kom over denne mens jeg lette etter noe annet: https://www.nrk.no/trondelag/tronder...nlagt-1.122610
                       I 2001, hvor man allerede hadde foretatt en rekke kutt, vedtok Stortinget, mot AP-regjeringens ønske, at man skulle beholde en Trønderbrigade. Allerede året etter kuttet den nye regjeringen (Høyre, KrF og Venstre) ut denne brigaden.
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: En ny brigade?

                        Jeg fikk lyst til å drodle litt videre rundt dette, også med hensyn til innvendingene til Kdo_Under: over og det Joppe: sier på annen tråd om HVI som 'reservebrigade'.

                        Ja, jeg er enig i at det vil sitte langt inne hos våre politikere å bevilge penger til en ekstra brigade, men innsalget her er ment å få frem at det ikke behøver å bli svindyrt så lenge man i større grad enn i dag baserer seg på kompetente reserver. Her ser jeg bare på kampavdelingene, og premissene er:
                        - 12-18 mnd førstegangstjeneste i relevant stilling (evt også verving for enkelte)
                        - 30 dagers årlig tjeneste i samme type stilling
                        - Beholde folk ca 5 år i denne strukturen for å sikre at fysisk og faglig nivå holdes

                        Som skissert i innlegg #18 kan vi se for oss en struktur med tre lette og tre tunge bataljoner. Organisasjon bør være identisk innenfor hver type bataljon, og hovedmateriellet bør være likt, selv om noen varianter kan aksepteres så lenge man får kurs som dekker det. Da vil tjenestemønsteret for mannskaper kunne være:
                        - 3 måneder rekruttskole utenfor avdeling (viktig)
                        - 9 måneder tjeneste i stilling ved avdeling, hvor man de siste 6 vil kunne delta som avdeling i operasjoner av lett til moderat kompleksitet

                        Deretter har den enkelte tre valg:
                        - Gå over i reserven
                        - Fortsette 6 måneder i utvidet førstegangstjeneste
                        - Gå over på kontrakt som vervet
                        (For alle tre valg må det være opsjoner for befalsutdanning, men det tar jeg ikke videre her)

                        Sett fra bataljonene kan det se sånn ut:
                        1 - En tung og en lett bataljon hvor man har befal og en kadre vervede, men hvor hovedtyngden er mannskaper i førstegangstjeneste på 12-18 måneder. Dette er utgangspunktet hvor alle starter. Avdelingen vil kunne stille en kompanienhet med befal, vervede og de vernepliktige som har lengst tjenestetid til rask innsats hjemme og ute (her forutsetter jeg at de som har 18 måneders førstegangstjeneste skriver villighetskontrakt for deployering etter 12 måneder). Dette tilsvarer alternativ 2) i mitt innlegg i tråden om Forsvarspolitikken ved et veiskille, og ligner mest på Panserbataljonen i dag. Ved mobilisering og krig vil disse bataljonene brukes as-is, muligens forsterket med noen spesialister.
                        2 - En tung og en lett bataljon hvor man har befal og en kadre vervede, og hvor resten er reservister. Det blir et økonomisk, operativt og rekrutteringsmessig (jeg er enig med Kdo_Under: at rekruttering til Indre Gokk er en utfordring) spørsmål om hvor stor andel fast tjenestegjørende man skal ha. Trenger man en hel bataljon klar til skudd må minst en av disse være helprofesjonell. Dette tilsvarer alternativ 1) i annet innlegg, og ligner mest på en redusert versjon av TMBN. Eller holder det med ett kompani stående, og resten reservister? I så fall tilsvarer det alternativ 4), altså kadreavdelinger.
                        3 - En tung og en lett bataljon som enten (helst) er kadreavdelinger, skjelettoppsetninger eller rene reservestyrker (men uansett, som premisset er, ha minst 30 dagers årlig tjeneste).

                        Så er det innsatskompaniene (aka HVI). Disse er i dag satt opp med forskjellige troppetyper i hver innsatsstyrke, for å kunne opptre selvstendig. Med dette som utgangspunkt bør de beholdes som lette kompanier til å håndtere enkelte typer trusler. Så kan man tenke seg å lage en slags lette bataljoner av dem, som et alternativ. Sier vi for enkelhets skyld at vi har 12 kompanier, kan disse samles i tre bataljonsenheter. I tillegg til ledelse og logistikk trengs det som et minimum BK og PB. Legger man godviljen til (jeg vil ikke det) kan man påstå at vi har en tredje brigade. Jeg vil heller si at vi har et godt supplement til de to brigadene over.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: En ny brigade?

                         Om man tar med hva vi har/skal få av kampkjøretøyer og ganger det med 4 for å ta med støtteroller så ender vi med en hærsentrisk personellmengde på ca 7000,-

                         Det er da uten ekstra brigade.
                         Død ved Kølle!
                         Bla bla... Hybrid warfare is easy

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: En ny brigade?

                          Veldig spennende lesing, og interessante forslag. Jeg har tydeligvis oversett denne tråden til nå, aner ikke hvordan...

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: En ny brigade?

                           Veldig interessant tema og diskusjon dette her! Skal hæren opprettholde sin relevans og evne til å utgjøre et realistisk landforsvar i samarbeid med HV må noe gjøres. Opprettelse av en ny brigade slik som diskutert over her vil absolutt være et langt skritt i riktig retning! Godt å se at det finnes mange kloke hoder med gode tanker om hva og hvordan ting må gjøres videre fremover. Eneste problemet er å få fmin og resten av de folkevalgte til å innse disse problemstillingene og behovet for tiltak og løsninger!

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: En ny brigade?

                            Undertegnede og @Eisenhower drodlet på dette for en 7-8 år siden.

                            Om man hadde klart å få det rette konseptet så tror jeg absolutt en brigade til hadde vært tingen. En løsning hvor Brig N blir som i dag, en lett og to tunge bataljoner... og hvor den nye vil ha to lette og en tung bataljon. De lette rettet inn mot strategisk mobilitet og lett oppsatt. For å sikre en jevn tilførsel av personell er Brigaden lokalisert rundt tre garnisoner i Sør-Norge: Lett-inf Bn og HK på Heistadmoen, Lett-inf Bn og logistikk IVO Sessvollmoen, Tung/Mek Bn og artilleri på Rena.

                            Jeg skal sette meg å tenke ut hele strukturen en dag!
                            Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                            Kommentér

                            Fremhevede emner

                            Collapse
                             

                            Forsvarets jobbsøkerregister

                            Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                            https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                             

                            Luftforsvarets organisering

                            Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                            Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                            https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                            For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                             

                            Sikkerhetsloven


                            (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                            Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                            Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                             

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                            https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                            ...
                             

                            Fokus: Etterretningstjenesten


                            Etterretningstjenesten


                            Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                            Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                             

                            100 ÅR ETTER

                            100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                             

                            Beskikkelser på Milforum

                            Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                             

                            NSM: Årlig risikovurdering


                            Ole Gunnar Onsøien
                            NTB scanpix

                            – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                            Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                            – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                             

                            Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                            Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                            http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                            Rapporten dekker hovedpunktene:
                            Kode:
                              Globale utviklingstrekk
                              Nordområdene / Arktis
                              Russland
                              Afghanistan
                              Pakistan
                              Kina
                              Midtøsten og Nord-Afrika
                              Iran
                              Sudan
                              Somalia
                              Terrorisme
                              Spredning av
                            ...
                             

                            Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                            Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                             

                            Tema: Luftforsvaret

                            Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                             

                            Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                            Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                            – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                            Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                            http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                            Donasjoner

                            Collapse
                            Working...
                            X