Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Politisk ansvar

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Politisk ansvar

  Dette er litt utenfor temaet langtidsplanen for Forsvaret, men er også noe som i høyeste grad rammer Forsvaret, nemlig - ansvarsforholdet mellom politisk ledelse og embetsverket, herunder Forsvarssjefen. Jeg er helt enig med Nils Holme (se under) om at ansvaret er utvisket, og at råd og innspill fra fagfolk og embetsverket forsvinner på veien opp til politisk behandling.

  For Forsvaret spesifikt - er den integrerte strategiske ledelsen vi har i dag bra nok, eller forsvinner forsvarssjefens meninger gjennom politiske prosesser?


  Artikkelen til Nils Holme, tidligere direktør ved FFI, ble publisert i Klassekampen 23 mars 2017, med utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport om kritisk dårlig sikring av samfunnsviktig infrastruktur.

  Opprinnelig skrevet av Nils Holme
  Politisk ansvar
  Regjeringen visste ikke om dårlig sikkerhet. Det speiler et dypere problem.

  Riksrevisjonen rapporterer til sin oppdragsgiver Stortinget at det står dårlig til med sikkerheten for samfunnsviktig infrastruktur, fra bygninger til drikkevann og elkraft.

  Kontrollkomiteen i Stortinget griper sjansen til en dugelig grilling av regjeringen slik det passer seg i en så viktig sak, ikke minst i et valgår. Statsministeren innkalles til høring, og forteller at regjeringen ikke har vært kjent med situasjonens alvor.

  Så hvor ligger ansvaret? Vi får se hva komiteen kommer til, men alt tyder på at saken behandles på et for overflatisk nivå.

  Den egentlige årsaken ligger i utydelige, nærmest utviskede linjer for fullmakter og ansvar i staten. Gjennom flere tiårs utvikling har ønsket om å styrke demokratisk makt og ansvar svekket embetsverket og forvaltningssjefene både i fullmakter og ansvar. En viktig side ved dette er utviklingen av en misforstått kultur for lojalitet til den politiske ledelsen som også omfatter undertrykkelse av politisk ubekvemme rapporter. Virkelighetsnære statusrapporter fra grunnplanet bearbeides og filtreres på sin vei til statsråden, regjeringen og Stortinget slik at avgjørende viktige mangler forblir skjult for «det politiske ansvar». I dag er det samfunnssikkerhet som er tema, men forholdene har vært om mulig verre i forsvarspolitikken. Gjennom mange år og skiftende regjeringer har stortingsdokumentene listet forsvarets oppgaver, men de har aldri (inntil nå) sagt noe om at forsvaret ikke hadde noen reell kapasitet til å forsvare landet. Dette til tross for at evne til krigsforsvar var tydelig sagt å være den høyest prioriterte oppgaven, og attpåtil var omtalt som «dimensjonerende». Misforholdet ble holdt godt skjult både for Stortinget og offentligheten. Det er det samme mønsteret som gjenkjennes i politikken for samfunnssikkerhet, og ære være Riksrevisjonen for en tydelig påpekning.

  Nå spørs det om Stortinget er tilfreds med å holde saken på nivå av partipolitisk fingerpeking, eller om man ønsker en systemforandring. I så fall må to tiltak gjennomføres: Departementsrådene må gis tilbake et tydelig ansvar for kvaliteten av dokumentene som legges frem for politikerne. Det gjelder både politisk profil, realisme og leselig form. Dernest må forvaltningssjefene gis et selvstendig ansvar for offentlig statusrapportering innenfor sine ansvarsområder, også for rapportering av politisk uvelkomne forhold.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Annonse i emne

Collapse

Fremhevede emner

Collapse
 

Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

Bli en del av spesialstyrkene

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
 

Roller i Geværlaget

Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

Håper dette er starten på noe vedvarende.

https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Mentorordning i Heimevernet

Hei,

Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
 

Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

For tiden dreier det seg om disse:

- Militær logistikk
- Marineingeniør maskin
- Marineingeniør elektro
- Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
-...
 

Troppssersjant

Hei!

Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

Donasjoner

Collapse
Working...
X