Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Landmaktutredningen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Landmaktutredningen

  Nå har (endelig) FMIN gitt oppdrag til FSJ å starte utredningen om landmakt.

  Click image for larger version

Name:	Brandvik.PNG
Views:	1
Size:	861,9 KB
ID:	873194

  Brigader Aril Brandvik vil lede arbeidet. Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, FOH, FLO, Cyberforsvaret, FFI og Forsvarsdepartementet vil være representert i arbeidsgruppen.

  Fra mandatet:
  Click image for larger version

Name:	Landmakt.PNG
Views:	1
Size:	284,5 KB
ID:	873193

  Informasjon her: https://forsvaret.no/aktuelt/na-skal-landmakten-utredes
  Oppdraget: https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...t%20mandat.pdf


  Som bakgrunn her fra milforum kan man jo se på denne tråden med innspill: https://www.milforum.net/showthread....le-du-vektlagt
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Sv: Landmaktutredningen

  Det er flere interessante tema i utredningen. En av dem går på forholdet mellom Hæren og HV:

  Det er viktig med en helhetlig vurdering av landmakten der Hærens og Heimevernets oppgaver, struktur og kapasitet ses i sammenheng. Arbeidet skal vektlegge og vurdere ulike løsninger for hvordan samarbeidet og samvirket kan videreutvikles for å optimalisere ressursbruken, inkludert hva effekten av en eventuell sammenslåing til en felles landmakt vil være. Hærens og Heimevernets ulike særtrekk legger til rette for å videreutvikle en landmakt som er relevant i hele krisespekteret, og som har både lokal forankring og profesjonaliserte avdelinger.
  Her har milforums brukere helt sikkert synspunkter.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Landmaktutredningen

   Et annet viktig tema er innenfor personell og kompetanse:
   Verneplikten bidrar til å løse Forsvarets oppgaver og utgjør en viktig del av Forsvarets operative evne. Den allmenne verneplikten ligger fast for utviklingen av den fremtidige landmakten. Det er derfor nødvendig å finne en hensiktsmessig balanse mellom fast ansatte og vernepliktige i strukturen. Regjeringen legger i Prop. 151 S (2015 - 2016) opp til å kunne videreutvikle førstegangstjenesten tilpasset Forsvarets behov. Utredningen skal spesielt ha fokus på hvordan utdanning og forvaltning av vernepliktige og reservepersonell i landmakten kan videreutvikles. Det er naturlig å vurdere et alternativ med en felles ordning som ivaretar Hærens og Heimevernets behov, og at differensiert lengde på førstegangstjenesten for å dekke disse behovene blir vurdert.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Landmaktutredningen

    Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
    Det er flere interessante tema i utredningen. En av dem går på forholdet mellom Hæren og HV:    Her har milforums brukere helt sikkert synspunkter.
    No når SHV er nedlagt er den siste hindringa for å slå saman hæren og HV vekke.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Landmaktutredningen

     Pressemeldingen til fd finnes her. https://www.regjeringen.no/no/aktuel...net/id2521449/

     Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
     Svolten og tyst, samband fyst

     Kommentér


     • #6
      Sv: Landmaktutredningen

      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Nå har (endelig) FMIN gitt oppdrag til FSJ å starte utredningen om landmakt.

      [ATTACH]4744[/ATTACH]

      Brigader Aril Brandvik vil lede arbeidet. Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, FOH, FLO, Cyberforsvaret, FFI og Forsvarsdepartementet vil være representert i arbeidsgruppen.

      Fra mandatet:
      [ATTACH]4743[/ATTACH]

      Informasjon her: https://forsvaret.no/aktuelt/na-skal-landmakten-utredes
      Oppdraget: https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...t%20mandat.pdf


      Som bakgrunn her fra milforum kan man jo se på denne tråden med innspill: https://www.milforum.net/showthread....le-du-vektlagt
      Utelukkende basert på bildet så stusser jeg veldig over spørsmålsformuleringen.

      Mandatet opplyser følgende:

      Overordnede rammer for prioritering og utvikling av Forsvaret, samt Forsvarets rolle og oppgaver i samfunnet, slik de er beskrevet i Prop. 151S (2015-2016) og Innst. 62S (2016-2017) og vedtak knyttet til behandling av denne, skal legges til grunn for utredningen av landmakten
      Linker til begge:

      https://www.stortinget.no/globalasse...01617-062s.pdf

      Har ikke giddet å lese begge men kan man da anta at de økønomiske rammene er gitt slik at vi ender opp med en ny Diesen-vurdering, altså hvor mye Hær for så og så mye penger?
      Artillery is the God of War

      Kommentér


      • #7
       Sv: Landmaktutredningen

       Selv om jeg nok allerede nå ser hvor dette går, så håper jeg i det minste de legger frem flere alternativer. Litt det samme som ble gjort med Forsvarssjefens anbefaling.
       Et alternativ som viser hvor mye landmakt vi får for dagens gitte økonomiske rammer. (er sikkert dette det blir uansett)
       Et alternativ som viser hva vi faktisk trenger for kunne fungere mot de truslene som er dimensjonerende for Forsvaret.

       Da kan Forsvarspressen i det minste ha noe og vise til for å påvirke politikere og opinionen.

       Det jeg tror vil skje, det legges frem en utredning om hvor mye landmakt vi realistisk kan få for de midlene som er gitt. Politikerene leser denne, men liker ikke synet av all reduksjonen("og hvertfall ikke der jeg bor!"). De legger derfor til noen kapasiteter til det som er anbefalt innenfor rammene, uten å gi mere midler. Så da har man tatt runddansen og vi står akkurat der vi er idag.

       Det blir dog spennende å se hva de kommer frem til angående en sammenslåing av Hær og HV, vil faktisk tro dette er mer kostnadseffektivt?
       Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Landmaktutredningen

        Jeg skrev ved en feiltagelse et innlegg her som skulle i "Interessante nyhetslinker". JEg har flyttet det dit nå.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Landmaktutredningen

         Med Trumpern i WH så må man regne med et nokså stort press på også Norge for å kommer opp på 2% -- og da bør vi vel ha råd til en aldri så liten hær?

         Kommentér


         • #10
          Sv: Landmaktutredningen

          Tidligere GIH Lars Johan Sølvberg på sin Facebookside i dag.

          Forsvarssjefens militærfaglige kortslutning: I sitt faglige råd om hvordan Forsvaret bør utvikles de kommende år, bød sjefen for en tid siden på forbilledlig lettleste bilder av hvordan det vil gå med forsvarsevnen vår, om vi - dvs våre folkevalgte - vedtar det ene eller det andre økonomiske alternativet. I hovedsak både teknisk solide og strategisk troverdige råd. Så kan vi være rivende uenige i strukturelle og geografiske prioriteringer selvfølgelig: Selv er jeg - eksempelvis - lite begeistret for forslaget om å avvikle Kystjegerkommandoen nå; en in-place styrke tett på det militærstrategisk aller viktigste området i landet vårt, nemlig Ofoten. Og jeg synes forslaget om å avvikle Sjøheimevernet nå - av alle tidspunkt etter 1989 - er et betydelig feilgrep. Dette er likevel forslag av den type hvor jeg får akseptere at det er Forsvarssjefen som er spurt om råd, ikke jeg.
          En annen sak er det imidlertid når han på ett punkt foreslår en militærfaglig meningsløshet: Hærens helikoptre skal overdras til spesialstyrkene som hovedbruker, med deres støtte til Poiltiet som et kjerneargument. At spesialstyrkene ikke for lengst har fått egne helikoptre er naturligvis en grov forsømmelse, som tidligere foresatt for jegerkommandoen vet jeg mye om det; og at Politiet opplagt har sine behov, er hevet over tvil. Men man retter ikke to gamle feil ved å begå én ny, og mye, mye større.
          Ingen hær i verden i dag er uten helikoptre.
          Evne til ‘vertikale omfatninger’, som det heter; altså det å flytte hærstyrker meget raskt til viktige steder, hvor det å være førstemann er helt avgjørende, og hvor så avdelinger med større kampkraft og utholdenhet senere overtar; har vært et grunnleggende operasjonsmønster i alle moderne arméer siden 60-tallet. Og har på ingen måte gått ut på dato. At disse maskinene i tillegg gir en umatchbar evne til å hente ut soldater som blir såret i kamp, og dermed gir uvurderlig trygghet før, under og etter en operasjon, hever fenomenet ‘helikoptre i hæren’ fra å være en operativ nødvendighet til også være et uunngåelig spørsmål om respekt for hærens kvinner og menn, om lederskap, og om moral. Har man opplevd omfanget av ødeleggelsene etter et artilleriangrep, og sett det menneskelige vanvidd soldatene der går gjennom, vet man at påstander som at «kystvakt- og ambulansehelikopter fra annet sted i landet kan ivareta denne sanitetsberedskapen» blir en ren, nesten frastøtende, absurditet.
          Vår nåværende forsvarssjef nyter stor respekt både utad i samfunnet og innad i Forsvaret, og har levert gode faglige råd. Men hva angår utility-helikoptrene i landstridskreftene våre, må noen i hans stab ha lurt ham til å foreslå noe som i beste fall kan synes som en faglig kortslutning.
          https://www.facebook.com/lars.solvbe...53036298916330
          Svolten og tyst, samband fyst

          Kommentér


          • #11
           Sv: Landmaktutredningen

           Brigader Aril Brandvik er satt til å lede landmaktutredningen.

           STRIDENS KJERNE: Hæren og Heimevernet kan bli slått sammen, og fram*tidas hær kan bli uten stridsvogner. Det er to av de mest sentrale spørsmålene landmaktstudien nå skal avgjøre.

           Forsvarets Framtid

           Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringens langtidsplan for Forsvaret i sommer, la hun opp til at framtidas forsvar skal bygges rundt store investeringer i kampfly, ubåter og overvåkingsfly.

           I planen lovet regjeringen en «historisk satsing» der forsvarsbudsjettene til sammen skulle styrkes med 165 milliarder kroner de neste 20 årene. Men den historiske planen manglet én ting: En plan for framtidige investeringer til Hæren og Heimevernet.

           I stedet lovet Søreide at en egen landmaktsstudie skulle avgjøre dette i løpet av 2017. Nå er det klart at brigader Aril Brandvik har fått oppdraget med å lede studien, og torsdag ettermiddag mottok han mandatet for arbeidet.
           http://www.klassekampen.no/article/2...ICLE/161129973

           Resten av utvalget er:
           Jan Frederik Geiner fra Hæren
           Per Kristian Dahl fra Heimevernet
           Bjørn Harald Mannsverk fra Luftforsvaret
           Frode Henriksen fra Sjøforsvaret
           Morten Ulimoen fra Cyberforsvaret
           Øyvin Ravndal fra Forsvarets operative hovedkvarter
           Nils Helle fra Forsvarets logistikkorganisasjon
           Rune Andersen fra Forsvars*departementet
           Espen Skjelland fra Forsvarets forskningsinstitutt.
           Svolten og tyst, samband fyst

           Kommentér


           • #12
            Sv: Landmaktutredningen

            Så vidt jeg vet skal totalforsvaret reetableres i 2017 og være klart til 2018, å da sier det seg selv at landmakten blir litt forandret. Hvordan det er tenkt gjort vet jeg ikke, men det vil foregå mye i det sivilmilitære samarbeidet. SHV skal øve litt i 2017 så det er fortsatt et snev av muligheter for at noe kan bestå. Men hvilke oppgaver skal SHV ha i en konflikt med Russland når russerne har størst sjanse til å lykkes med en landsetting fra luften og ikke sjøen da de er svake på landgang fra sjøen.

            http://milblogg.no/russiske-marinen-...yet-ivan-gren/

            http://www.nupi.no/Nyheter/Hybridkri...var-trenger-vi

            Et lite utdrag av tekste:

            Poenget er uansett at det er disse ulike scenarioene som må danne utgangspunktet for debatten. De må bygge på en analyse av russiske kapasiteter, enheter, doktriner og strategiske prioriteringer. Det holder ikke å si, slik for eksempel Troms-dokumentet gjentatte ganger gjør, at en militær konflikt «mest sannsynlig vil utspille seg» i Nord-Norge.

            Kanskje Stadt, Haakonsvern og Ørlandet er like utsatt som Andøya og Evenes i en slik situasjon?

            Uten en diskusjon og analyse om hva slags krig man mest sannsynlig skal utkjempe – eller avskrekke mot – blir debatten om landmakten lite fruktbar. Og mer enn det, hele debatten om Forsvaret og LTP vil fort bære feil av sted.Med andre ord:

            Vi trenger å tenke forsvarskonsept og strategi på nytt.

            Denne kronikken ble først publisert i "Norges Forsvar" (04/2016).

            En annen rapport som kan være av interesse er denne:

            https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstr...16_Ravndal.pdf
            Trenger bare litt flaks, så går det godt

            Kommentér


            • #13
             Sv: Landmaktutredningen

             En selvstendig kombinert luft- og sjølandsetting på Ørland, Stadt eller Håkonsvern? Det ville være laangt unna russisk doktrine for bruk av denne typen styrker. Deres rolle har alltid vært å forstyrre eller binde opp en motstanders bakkestyrker, eventuelt ta viktig lende for å legge til rette for en hovedstyrke.

             Slike små russiskokkuperte "øyer" vil ikke være holdbare, forsyningslinjene vil kuttes av norsk og alliert sjø- og luftmakt, og deretter vil de bombes sønder og sammen. Doktrinelt er de derfor avhengige av link-up med en bakkestyrke etter et bestemt tidsrom, avhengig av størrelsen på styrken.
             "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
             - Dmitrij Boltenkov

             Kommentér


             • #14
              Sv: Landmaktutredningen

              Under den kalde krigen regnet man jo sjøinvasjon med støtte av luftbårne styrker som det farligste, og med sannsynlig brohode lengst mulig inn i en eller flere av de store fjordene i Troms, Ullsfjorden, Balsfjorden eller Malangen, samt Tromsø by. Men man utelukket heller ikke at Sovjetunionen kunne foreta en større amfibieoperasjon lenger syd, Ofoten, Salten, eller så langt syd som Namsenfjorden. Det siste var regnet som et svært farlig alternativ for Norge.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Landmaktutredningen

               Jeg har aldri sett de scenariene uten to-tre-fire divisjoner rullende inn fra Finnmark og Finland samtidig.
               "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
               - Dmitrij Boltenkov

               Kommentér


               • #16
                Sv: Landmaktutredningen

                Og eventuelt noen gjennom Nord-Sverige mot Narvik etter at mellomriksveien ble bygget...

                Men for tiden ser det ut som det russiske imperium har større interesse av Østersjøen enn Nordishavet, og at det er i Østersjøen det er størst fare for at en konflikt vil starte.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Landmaktutredningen

                 Ein muligheit er å trenge seg inn ein fjord med eit sivilt skip, slå ut nokre kraftverk. og så enten stikke av eller trekke opp i fjellet og vente på hjelp. Ikkje all krigføring er med store hærstyrkar.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Landmaktutredningen

                  Slik som hærens forfatning er pt. så er forventet doktrine fra forventet FI egentlig en mindre problemstilling.

                  Vi har kommet til et punkt der prioritet nummer 1 må være å få på plass grunnstammene til en moderne hær med "levende" våpengrener som er i stand til å ta vare på erfaring og kompetanse og som kan bygges videre på hvis situasjonen krever det.

                  Korrigert for en del historiske oppdateringer mener jeg hardnakket at vi må tilbake til "sånn som det var før" på en del sentrale områder.

                  Skole og øvingsavdelinger, gjerne på østlandet, med fokus på utdanning/kursing samt våpenskoler. Sistnevnte med ansvar for utarbeiding av reglementer men også fokus på oppgraderinger og nyanskaffelser siden dette er et kontinuerlig arbeid.

                  Minimum en bataljonsstørrelse for hver våpengren og gjerne plassert i samme teig, f.eks. Indre Troms, slik at de kan øve i lag.

                  Vi må for enhver pris ta vare på infanterismen, artillerismen og alle de andre ismene slik at basisferdighetene samt hvordan utføre dette i NORGE sitter.

                  Med forslaget om å legge ned Bn2 så slo det meg at vi er fullstendig på ville veger med hvordan vi tar vare på kjernekompetansen.

                  Er vi i ferd med å optimalisere og bespare oss i senk på samme tid?

                  Jeg hørte forleden en reiserapport fra Setermoen/ART og vedkommende kunne fortelle at miljøet i befalsmessen ikke var i nærheten av slik det var på 90-tallet. Folk drakk som før men atmosfæren og driven var ikke den samme lenger. Det kan jo godt være flere årsaker til hvorfor han oppfattet det slik men jeg er redd for at miljøene har blitt så små og det omkringliggende så dominerende at det har blitt fryktelig vanskelig å holde "liv" i våpengrenen. Med store nok avdelinger er man bedre rustet til å fostre opp ildsjelene som driver våpenet fremover og da spesielt på de mer perifere områdene. Man kan trekke paralleller til universitetene og der må man opp i en viss størrelse for at betegnelsen skal gi mening. Det handler om at mengden fagfelt, forskerstillinger, studentforeninger, fasiliteter osv. må være av en viss størrelse for å bli selvforsterkende.
                  Artillery is the God of War

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Landmaktutredningen

                   Ikke uenig med første del av innlegget ditt, men det du skriver om miljøet i befalsmessen tror jeg i vel så stor grad kommer av at flere og flere bor sørpå og ukependler nordover, fordi ektefelle har jobb og ikke flytter på seg. Jeg kjenner i hvert fall noen som bare er på Setermoen fire dager i uken, og heller jobber svært lange dager.

                   Bataljonene bør få konsentrere seg om operativ drift, og ikke også måtte være regimenter/våpenskoler. På den annen side må ikke våpenskolene være så frikoblet at de bare sitter på hver sin tue sørpå og produserer virkelighetsfjerne reglementer. Vanskelig balansegang.
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Landmaktutredningen

                    Interessant.

                    Før jeg begynte å jobbe på Setermoen trodde jeg faktisk miljøet var litt slik, altså fullt av ukependlere med leilighet i Oslo. Det var selvfølgelig så feil som det kunne ha blitt.
                    Artillery is the God of War

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Landmaktutredningen

                     Selv om det ikke er noen overhengende fare for krig i Norge så er det viktig å ikke bygge ned slik at vi havner i den situasjonen som f.eks. svenskene er i for øyeblikket:

                     I försvarsbeslutet 2004 hette det t.o.m. att president Putins "Ryssland demokratiseras och vävs allt mer in i det europeiska samarbetet.” I försvarspolitiken var det sedan millennieskiftet normerande att tio års förvarning skulle ges innan ett nationellt försvar åter kunde behövas.

                     De som ursprungligen formerade dessa tankar hade nog heller inte tänkt sig något annat än att de tio åren av förmågehöjande åtgärder för det nationella försvaret skulle vara fullt finansierat. Likaså skulle det ju baseras i en så distinkt händelseutveckling att en återtagning av förmåga skulle påbörjas omedelbart. Samtidigt skulle händelseutvecklingen vara så långsam att man utan risk kunde ägna tio år åt återtagningen.
                     http://wisemanswisdoms.blogspot.no/2...lrackligt.html

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Landmaktutredningen

                      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                      Ikke uenig med første del av innlegget ditt, men det du skriver om miljøet i befalsmessen tror jeg i vel så stor grad kommer av at flere og flere bor sørpå og ukependler nordover, fordi ektefelle har jobb og ikke flytter på seg. Jeg kjenner i hvert fall noen som bare er på Setermoen fire dager i uken, og heller jobber svært lange dager.

                      Bataljonene bør få konsentrere seg om operativ drift, og ikke også måtte være regimenter/våpenskoler. På den annen side må ikke våpenskolene være så frikoblet at de bare sitter på hver sin tue sørpå og produserer virkelighetsfjerne reglementer. Vanskelig balansegang.
                      Her tror jeg man er inne på noe vesentlig. Etter den kalde krigens slutt på 1990-tallet falt først alle krav til beredskap bort. Brig N var ikke lenger sett på som en stående stridende avdeling, men som en ren utdannelsesavdeling som skulle utdanne til en mob-hær som kunne bringes opp på beredskap med et varsel på et par år. Det var bakgrunnen for at man fikk gjennomgående førstegangstjeneste med både rekruttutdanning og videregående utdanning/beredskapstjeneste i samme avdeling med det samme befalet etc. De første årene var det dessuten kun ett inntak i året, i juli, noe som gjorde at vi ikke hadde fantes noen trenede soldater i førstegangstjeneste om høsten. Bare HMKG holdt på det gamle mønsteret med en tre måneders rekruttskole separat fra 9 måneders tjeneste. Dette med at samme avdeling skal drive grunnutdanning og ha videregående trening/beredskap er egentlig en måte vi lurer oss selv til å tro at bataljonene er større enn de er. Og jeg har ikke hørt om andre land der man ikke har spesialiserte skoler/avdelinger for rekruttskole før soldatene overføres til operative avdelinger.

                      Jeg tror styrkeproduksjon bør i større grad skilles fra de operative avdelingene. Sjøforsvaret og Luftforsvaret gjør jo dessuten også det. Det Hæren gjør nå ligner på om Sjøforsvaret skulle overlate rekruttutdanning av den enkelte gast til den fartøyet han/hun skal tjenestegjøre på. Først bruker man noen måneder på å ha fartøyet i havn og befalet bruker sin tid til rekruttutdanning av de menige, så får man alle ombord og begynner opptrening av skipet. Det høres latterlig ut, men det er jo faktisk slik Hærens avdelinger drives nå.

                      Men som Rittmester: ymter om, alt var langt fra bra i den gamle modellen heller! For det første var den svært lite effektiv. Det verste eksempelet var infanteriet. Hele styrkeproduksjonsapparatet til Infanteriet var spredd på 7 forskjellige leirer/steder! Det var tre øvingsavdelinger for rekruttutdanning av soldater i Infanteriet, Infanteriets øvingsavdeling nr. I på Sessvollmoen, Infanteriets øvingsavdeling nr. II på Evjemoen og Infanteriets øvingsavdeling nr. III på Steinkjersannan. Så hadde man Skyte- og vinterskolen for Infanteriet (Infanteriets våpenskole) på Terningmoen, der Infanteriinspektøren med stab satt, der man hadde utarbeidelse av doktriner og reglementer, der kurs for yrkesoffiserer i Infanteriet (kompanisjefskurs, bataljonssjefskurs, våpenkurs etc.) og en del kurs for vernepliktig og utskrevet befal (kompanisjefskurs, sambandskurs i hvert fall) ble holdt. Så var det Infanteriets skole- og øvingsavdeling på Heistadmoen som besto av Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge, Infanteriets kursavdeling (IKA, kurs for vernepliktig og utskrevet befal i infanteriet), og rekruttskolen for BK-soldater i Infanteriet (opprinnelig "TBK-kompaniet", da de kun utdannet mannskaper til 107 mm TBK). Så var det Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag i Trondheim (ved Kristiansten festning) og Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge i Harstad (midt i sentrum stort sett).

                      Når U.S. Army har klart seg med en (enorm) leir for all styrkeproduksjon for infanteriet, dvs. alle kurs for underoffiserer og offiserer og all rekruttutdannelse av soldater, i Fort Benning i Georgia, er det litt merkelig at vi måtte spre det på 7 steder i Norge... Nå var det jo mer rasjonelt i de øvrige våpen/troppearter, Artilleriet var spredt på to steder, Haslemoen og Fredrikstad (midt i Gamlebyen), etter hvert med fordeling slik at feltartilleri var på Haslemoen og luftvernartilleri i Fredrikstad. Ingeniørvåpenet var spredd på to leirer, Eggemoen og Hvalsmoen, men de var like ved hverandre. Alle øvrige våpen og troppearter hadde sin styrkeproduksjon på ett sted, Kavaleriet på Trandum, Hærens samband på Jørstadmoen, Hærens våpentekniske korps på Helgelandsmoen, Hærens transportkorps i Vatneleiren, Hærens intendantur på Gardermoen (Hærens transportkorps og Hærens intendantur hadde felles befalsskole i Vatneleiren) og Hærens sanitet på Lahaugmoen.

                      I tillegg til spredningen, var det absolutt tendens til liten kontakt mellom disse styrkeproduksjonsavdelingene og de stående avdelingene i Brig N etc., der befal var i årevis enten det ene eller det annet sted. Det hadde jo absolutt vært å foretrekke at det var mobilitet mellom disse!

                      I prinsippet burde Hæren i Norge klart seg med to-tre avdelinger for styrkeproduksjon, f.eks. en for infanteri, kavaleri, artilleri og ingeniør på Rena, en for samband på Jørstadmoen og en for Hærens våpentekniske korps, Hærens intendantur, Hærens transportkorps og Hærens sanitet på Sessvollmoen. Slik fungerer det vel i stor grad alt i dag, bortsett fra rekruttutdannelsen av menige soldater. I en ny modell burde de også utdannes der de første 3-6 måneder av førstegangstjenesten før overføring til stående beredskapsavdeling.
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Landmaktutredningen

                       Jeg vet ikke hvordan det er i dag men kanskje man burde begynt med en felles rekruttskole for Hæren og satset litt på å bygge opp gode enkeltmannsferdigheter før spesialiseringen.

                       Alle blir infanterister til slutt.....
                       Artillery is the God of War

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Landmaktutredningen

                        U.S. Army har rekruttutdannelse delt i to deler: Basic Combat Training (BCT) og Advanced Individual Training (AIT). BCT, som varer 10 uker, er felles for alle våpen- og troppearter i Hæren. AIT trener soldaten i tjenesten i en våpen/troppeart, i en såkalt MOS, Military Occupation Speciality. AIT har forskjellig lengde, ut ifra hva man skal bli. I en del våpen- og troppearter gjøres dette i form av One Station Unit Training (OSUT), der BCT og AIT går direkte over i hverandre og er samordnet og slipper adm og fors ved slutt/start på hver, slik at OSUT blir litt kortere enn BCT + AIT egentlig skulle vært. F.eks. utdannes det to kategorier infanterister: infanterist MOS 11B (all tjeneste i infanteriet bortsett fra BK) og BK-soldat MOS 11C. For MOS 11B varer OSUT 13 uker og 3 dager, for MOS 11C 14 uker og 3 dager.
                        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Landmaktutredningen

                         Merk at det i mandatet også ligger å se på hvordan verneplikten kan utnyttes, ikke begrenset bare til Hæren. Hva med å ta opp igjen diskusjonen vi også har hatt på milforum tidligere, om å innføre en modell for gjennomføring av førstegangstjeneste som ligner mer på den danske?

                         Man kunne f eks tenkt seg en GSU på 2 måneder som er felles for absolutt alle, og som gjennomføres på de tre stedene hvlt: nevner over (og på Madla evt Værnes for Sjø/Luft). I løpet av denne tiden plukkes det ut etter Forsvarets behov og den enkeltes ønske de som:
                         1) Skal til HV - disse får 4 mnd ved HVs sentrale utdanningssenter (Terningmoen?) med trening spesialtilpasset HVs troppetyper, og blir deretter overført til HVs områdestruktur med innrullering og oppkledningsøvelse allerede samme år, og deretter årlige øvelser hvert år, selv mens de er studenter.
                         2) Skal til GSV, HMKG eller andre avdelinger som primært er bemannet med vernepliktige - disse blir overført til avdeling for ca 2 mnd spesialiseringskurs, for deretter 8 mnd operative i avdeling og etterfølgende overføring til HV.
                         3) Som 2) men som gjennomfører totalt 18 mnd førstegangstjeneste, og slipper overføring til HV etterpå.
                         4) De som ønsker å bli profesjonelle soldater, og som gjennomgår en spesialiserende utdannelse før de går inn i avdeling og gis T35.

                         Jeg tror dette i hvert fall ville gitt HV tilfang på bedre trente soldater, men dette må også sees i sammenheng med befalsutdannelse for HV, som nevnt på andre tråder. Hvis noen ønsker seg til HV, men er motivert for 12 mnd førstegangstjeneste burde de kanskje fått mulighet til å gjennomføre en spesialtilpasset UB-utdannelse i denne perioden?
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Landmaktutredningen

                          Om man bare delvis tenker distriktspolitikk og heller ha noe fokus på stordriftsfordeler.

                          1. Felles GSU for alle* som kommer inn i forsvaret lagt til området Østerdalen, avdelinger i nærheten og distriktspolitisk alibi.
                          2. Rotasjon med alle "grønne" OR* fra alle tre våpen, utspedd med reservister og HV folk med over norm bakgrunn, som følgebefal/instruktører. Da Slipper man UB-korp som instruktører
                          3. Felles kompendium for ALLE, om man kommer til PBN eller skal sitte telefonvakt på Håkonsvern, så har man samme GSU. Avdelingene slipper da å stå for dette
                          4. Minimum 8 uker GSU, ideelt 16 uker***.
                          5. Ingen kasernetjeneste, mannskapene møter i privat joggedress på dag 1, får ett minimum av uniformseffekter og starter umiddelbart med å lære teltdisiplin****
                          6. Soldatene får ett minimum av utstyr for å få en hardere hverdag og spare middler*****.
                          7. Soldatene har konstant ruleringstjeneste fra post til post med stadig lengre marsjer, mer utfordrende skyting, mer krav til sikker bivuvakk, konstant samband, navigasjon og måloppdagelse. Gjerne ispedd vanlig fyfo.
                          8. Selv om man har harde dager, bør man tilstrebe tilstrekkelig søvn og nok mat i store deler av perioden for å oppnå størst mulig læringsutbytte. Mat bør komme fra feltkjøkken, med roterende kjøkkentjeneste, billigere og mer krevende enn FR og messemat.
                          9. Et minimum av teori, de meste gjøres i praksis.

                          Ett slikt opplegg kan, for å gjøre det enda mer komplisert, også bruke KS kadetter som øvingsledelse. Kadettene får da trening i å planlegge hele kostebinderiet under oppsyn av en hær av de mest erfarne OR landet kan by på.

                          Jeg har ingen tro på ett helprofesjonelt forsvar i Norge, små land må ha mengde, årlig innkalt styrke bør være alles årlige behov + 20% frafall.
                          Hæren burde ha kadreavdelinger, eksempelvis at en tropp blir til en Kompanistørrelse ved behov, integrerte reserver er viktig.

                          Lønn og tjeneste må ses på mer helhetlig, løsningen med feltdøgn og andre tillegg er ikke godt for andre enn de som er ved en prioritert avdeling.
                          Alle gradsnivåer bør ha en fastlønn, justert på ansiennitet, med ett fast tall på vakt- og feltdøgn(Avdelingsjef får ripe i lakken om avdelingen har for få, og man får avspass ved for mye.) Da har de ansatte en fastlønn å vise til i banken, og avdelingsjef vet personalkostnadene for kommende år.


                          *Kandidater til spesialstyrker og evt. KS/BS kan kjøres separat da man ser etter andre ting, og må plage folk noe mer.

                          ** En måned av årlig tjenestetid for OR burde tilegges noe slikt, avdelingen må kunne klare seg uten nøkkelpersonell i lengre perioder.

                          *** Delt i 3 treningsnivåer, dagens fredssituasjon, skjerpet sikkerhetsbilde og landet i krig hvor kravene skjerpes og treningen da blir hardere. Er landet på randen av krig er det eksempelvis naturlig å presse på med langt mer og tøffere skarpskyting. Alt dette bør det ligge klare UDer for.

                          **** Dette kan spare inn EBA-kostnader, den vanlige terpingen på sengestrekk og skopuss kan få en feltversjon med fokus på personlig hygiene, stillingsbygging og skjøtsel av utstyr.

                          ***** Om det hadde gitt økonomisk uttelling så burde de få ensfargede øvingsuniformer, med ett minimum av lommer og utelukkende bruke joggesko. Hjelm som eneste hodeplagg er også en mulighet.
                          Død ved Kølle!
                          Bla bla... Hybrid warfare is easy

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Landmaktutredningen

                           Den siste er jo som tatt rett ut av aspiranten
                           Artillery is the God of War

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Landmaktutredningen

                            Spesielt logistikk, HVK/HI/HTK, bruker ihvertfall 6mnd på å bli utdannet, klar til avdeling.
                            Jeg vil tro det er mye det samme i alle støtteavdelinger.

                            Usikker på hvor lang utdanningstid man trengte for å utdanne en infanterist tidligere:
                            Dagen utdanningskrav stiller vel større krav til samband, kjøretøy, forskjellige våpentyper og så videre.
                            Kanskje opptil 4,5mnd?
                            6mnd dersom de skal være på troppen i angrep skarpt?

                            Skrevet med skrivefeil fra min Sony Xperia Z5
                            Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Landmaktutredningen

                             Eksemplet til hvlt: over viser i hvert fall at de i US Army bruker tett opp mot 6 måneder på grunnutdanning og spesialutdanning for infanterister. I gamle dager var mønsteret hos oss 3 måneder rekruttskole og deretter 9 ved avdeling, hvor de første 3 gikk med til en kombinasjon av fagutdanning innen spesialfunksjoner og trening på lagsnivå/videregående enkeltmannsutdanning. Det virker altså ikke urimelig å si at en soldat etter 6 måneder kan begynne å fungere i avdeling, men at det trengs ytterligere noe tid før avdelingen er samtrent.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Landmaktutredningen

                              På 30-tallet trente Tyskerne soldatene i 16 uker før de ble satt i stilling, og trenet i Kompaniforband.
                              Død ved Kølle!
                              Bla bla... Hybrid warfare is easy

                              Kommentér

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Veteranmeldingen 2020

                              Meld. St. 15 (2019–2020)

                              Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


                              Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

                              Melding til Stortinget

                              Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              COVID-19 virusutbrudd

                              En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                              Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                              Mest sannsynlig...
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                               

                              Nyhetssaker: Veteraner

                              Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

                              Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

                               

                              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                              Rapporten dekker hovedpunktene:
                              Kode:
                                Globale utviklingstrekk
                                Nordområdene / Arktis
                                Russland
                                Afghanistan
                                Pakistan
                                Kina
                                Midtøsten og Nord-Afrika
                                Iran
                                Sudan
                                Somalia
                                Terrorisme
                                Spredning av
                              ...
                               

                              Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                              Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                              – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                              Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                              http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X