Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging.
See more
See less

Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

  Et interessant punkt i langtidsplanen er landmaktsstudien. Hvis det er en ting de siste 15 årene har vist, så er det at landmakt fortsatt er viktig - men hvordan bør norsk landmakt se ut for at vi skal få mest mulig utbytte av den?

  Oppfordrer milforums eminente medlemsskare til å komme med bidrag, veldig nysgjerrig på hva slags argumenter/ideer/perspektiver som kommer frem og hvordan den enkelte ville formet denne.

  Et par forslag til rammer for debatten:

  - Unngå diskusjon om motivasjonen for studien - jeg vet mange mener at dette er et skalkeskjul for senere nedleggelser, reduksjoner. La oss ta den for det den er, nemlig en mulighet til å tenke helhetlig på landmaktens rolle i dagens miljø.

  - Vær realistiske - om dere foreslår nye tiltak/strukturer, tenkt på at dette skal være gjennomførbart.

  - Se landmakten i sammenheng - hvordan kan landmakten utfylle, komplementere og utnytte andre kapasiteter vi har eller er i ferd med å anskaffe? Er det kanskje noen kapasiteter i luft eller sjø som hadde betydd mye om vi hadde anskaffet de? (Droner, satellitt, etc)

  - Tenk kilder, historiske eksempler - finnes det konkrete eksempler fra andre land og tidligere konflikter som vi kan lære av? Legg gjerne inn linker til artikler, bøker, osv.

  - Tenk oppdrag og rammer - hva skal være landmaktens rolle, og hva skal den dimensjoneres for? Er det selvsagt hva landmakten skal ha som sitt hovedoppdrag? Hva skal være rettesnoren? Hvordan bør den operere?

  Ser frem til å lese bidragene, og så brygger jeg kanskje på et par innspill selv også!
  Kommunikasjonsdirektør, Nammo

  #2
  Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

  I et alliansebasert forsvar har noen hovedpunkter neppe endret seg prinsipielt siden den kalde krigen.

  Det ene er viktigheten av å holde og sikre de nøkkelområder som er essensielle for å kunne ta imot allierte forsterkninger lenge nok til at allierte forsterkninger (både landstyrker og flystyrker) virkelig kan komme, og ha styrkebeskyttelse av disses mottaksområder inntil de kan beskytte seg selv. Her er for det første sikring av flyplasser allierte fly skal operere fra (sannsynligvis mange, som vil kreve nærforsvar, ikke bare mot flyangrep, men også bakkeforsvar mot spesialstyrker, raids etc.), og kanskje aller mest lagrene til US Marines i Trøndelag, flyplasser i tilknytning til disse (Ørland og Værnes), og utgrupperingsområder knyttet til disse, videre landkommunikasjonslinjene fra disse til mulige innsatsområder i spesielt Finnmark og Troms. Under den kalde krigen var nøkkelområdet regnet som Sør- og Midt-Troms og Ofoten. Det aller viktigste var å holde et tilstrekkelig område til at Bardufoss flyplass var utenfor fiendens artillerirekkevidde. Nå er det tvilsomt om Russland har kapasitet til et slikt storangrep i dag, men hoveddeler er likevel de samme, Bardufoss og Evenes flyplasser og havnene i Ofoten, og veiforbindelsene i Troms/Ofoten vil være helt vesentlige for å kunne frakte allierte landstyrker til Troms og Finnmark og må sikres.

  Et annet hovedpunkt er å opprette en krigstilstand slik at det ikke blir et fait accompli. Norske styrke må raskt komme i kamp med en fiendtlig invasjon uansett hvor og hvordan den kommer og oppretteholde strid i en eller annen form gjennom oppholdende strid etc. for at det skal være politisk press for at allierte virkelig skal komme.

  Et tredje hovedpunkt er å beskytte norsk kommando- og kontroll. I senere års kriger har dette vært svært viktig å angripe, med fly og missiler (der F-35 skal beskytte oss), men også med spesialstyrker, sabotasjegrupper og femtekolonister. Dette gjelder målrettede drapsaksjoner mot beslutningstakere, dvs. politikere, høyere militære og sivile embedsmenn etc., og infrastruktur disse er avhengige av for å kommunisere (militære og sivile kommunikasjonssystemer) med hverandre, i kommandokjeden og til almenheten (radio og TV, det første Quisling gjorde 9. april var å ta NRK), og også viktige kommunikasjonsknutepunkt. Dessuten er det alltid pekt på at en viktig fare er at hele samfunnet vil bli raskt lammet hvis strømforsyningen over store deler av landet settes ut av spill.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Comment


   #3
   Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

   Takk for innlegg - rent prinsipielt har nok behovene ikke endret seg, men spørsmålet blir mer da - hvem gjør hva, og hvordan? Og hvor sannsynlig er det at vi får en trussel bestående av konvensjonelle styrker på norsk jord? De vil jo være avhengige av et støtteapparat og forsyningslinjer som, med mindre de opprettholder en territorial link til egne grenser, vil være svært sårbare for våre presisjonsvåpen.
   Kommunikasjonsdirektør, Nammo

   Comment


    #4
    Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

    FFI leverte jo en landmaktsstudie for et par år siden, hvor den klare anbefalingen var å opprette en stående, helvervet panserbrigade. I følge studien skulle ikke det bli dyrere enn dagens struktur, i og med at man ikke pisset vekk penger på å utdanne nye vernepliktige hvert år. Den planen ble (i følge en av hovedforfatterne, Iver Johansen), nikset av ideologiske hensyn - førstegangstjenesten som vi kjenner den må bevares.

    Strengt tatt synes jeg det er litt snålt å bestille enda en ny landmaktsstudie så kort tid etter denne...

    Dette er vel å fighte Endres forutsetninger litt, men mitt forslag er å simpelthen implementere anbefalingene fra den forrige studien.

    http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/A...framtiden.aspx
    "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
    - Dmitrij Boltenkov

    Comment


     #5
     Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

     Problemet med større vervede styrker er jo at det kan bli som i sverige der man har problemer med å rekruttere og holde på personell i lengden.

     Comment


      #6
      Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

      FFI-studien anbefalte da også å gjenopprette mobiliseringsavdelinger av en viss størrelse med høy beredskap. Det inngår også nå i den framlagte proposisjonen. Jeg sier som en eller annen amerikansk offiser sa at det mest rasjonelle er å bruke sivilister til funksjoner som bare trengs i fred, stående styrker til funksjoner som trengs både i krig og fred og reservister til funksjoner som bare trengs i krig.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Comment


       #7
       Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

       Problemet med denne FFI-studien og liknende studier oppsummeres fint av Østerud i vedlagt link: "– Jeg ser gjerne en analyse som ser landmakt i sammenheng med de andre delene av Forsvaret. En isolert landmaktanalyse havner lett i et vakuum (...)" Det samme ser jeg mange steder på dette forum og eksempelvis i Facebook-gruppen "Styrk Heimevernet". Grenene ses altfor isolert, i stedet for å sees som én del i et helhetlig og gjennomtenkt Forsvar. Akkurat her synes jeg regjeringen og FMIN har vært overraskende sterk og klar. Grenene må komplimentere hverandre, ikke tro at de kan vinne krigen alene. HV kan forsvare Norge like lite som 52 stk F-35 eller en fullvervet panserbrigade kan forsvare Norge alene. Her må militærmakten settes i et gjennomtenkt og integrert system.

       Derfor synes jeg det er veldig bra at det bestilles en ny landmaktstudie, slik at fremtidens hær utformes i rammen av den nye politiske og fagmilitære virkeligheten. Dette kan vi vente et år på fremfor å hive milliarder av kroner på konsepter og investeringer som kanskje allerede er utdaterte eller mindre relevante. Et godt eksempel her er Hærens nye luftvernskonsept eller 2.bataljons manøverkonsept. Så fremt denne utsettelsen ikke er nettopp et politisk forsøk på å legge ned avdelinger. Da blir det noe annet, men jeg oppfatter likevel regjeringens vilje som ektefølt.

       Comment


        #8
        Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

        Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
        FFI-studien anbefalte da også å gjenopprette mobiliseringsavdelinger av en viss størrelse med høy beredskap. Det inngår også nå i den framlagte proposisjonen. Jeg sier som en eller annen amerikansk offiser sa at det mest rasjonelle er å bruke sivilister til funksjoner som bare trengs i fred, stående styrker til funksjoner som trengs både i krig og fred og reservister til funksjoner som bare trengs i krig.
        Den anbefalte strukturen var tre mekaniserte bataljonsgrupper med 4 manøver eskadroner og 2 6-rørs batterier i hver. Delvis kadreoppsatt tror jeg det var.

        Problemet med studien er at den i kanskje for stor grad, forholder seg til en stipulert, realistisk økonomisk ramme. Investeringskostnadene for denne strukturen var satt til 33mrd (Om jeg husker rett).

        Spørsmålet blir selvfølgelig hor stor den realistiske økonomiske rammen er/kan være. I år 2000, 10 år etter at den kalde krigen var over, gikk 4,5% av offentlige utgifter til forsvaret. I 2015 var samme tall 3,1%

        Hvis vi hadde opprettholdt en fordeling på 4-4,5% ville forsvarsbudsjettet i dag vært på ca 60-67mrd. Og vi ville ligget omtrent på det nivået som NATO anbefaler. Og sannsynligvis kunne hatt en hær tilsvarende det som ble ansett som et minimum i år 2000.

        Comment


         #9
         Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

         Trender
         Før man kan tenke på fremtidig krigføring må man ta inn over seg trender i tiden og agere korrekt på dette. Historien har vist at man både overreagerer og misforstår trender men man må jo prøve.

         Den vestlige verden har ikke sett krig mot en kompetent motstander siden 1944/45, alt er lærdom fra andre verdenskrig ispedd småkriger i den 3. verden.

         Men den sivile verden har forandret seg enormt.
         I 1914 var repetergeværet et teknisk vidunder for de fleste soldatene, i 1940(litt avhengig av hjemlandet) hadde alle soldater en grov forståelse av bilen. 1970 hadde alle menn en god forståelse av bilens teknikk og hadde brukt telefon hele livet. I dag har «alle» over 20 førerkort og bil, smarttelefon og en drøss av oss har egne droner for å leke med.

         Den sivile teknologien har på de fleste områder dratt ifra den militære og blitt demokratisert, dette er noe som betyr noe for fremtidens landmakt.

         Nettverkssentrisk krigføring er ett BuzzWord som ble brukt mye en stund, men i dag er jo det sivile samfunn et nettverk, dette er kanskje ikke så banebrytende lenger, siden alle gjør det?

         Landmakt kan ikke skje i et vakuum, som flere andre har nevnt, det snakkes mye om luftmakt men det er nå færre flytimer over slagmarken enn det var i 1945, det betyr muligens et totalt endret bilde på inngripen. Box and JDAM er ikke mulig der noen har evne til å utfordre din luftmakt.

         Videre er det andre ting som spiller inn på landmaktens fremtid, sivile arbeidstidsregler, ferieavvikling, statsansatte er lavt lønnede og har ikke særlig høy status, soldatens ektefelle skal også ha en jobb(Ofte høyere lønnet enn soldaten), lav arbeidsledighet og sivile reguleringer av dronebruk og EK.

         Så er det kultur, Norsk kultur er veldig egalitær noen ganger på grensen til anarkistisk, samtidig som vi er ekstremt konforme på andre områder. Vi er kreative men mangler ofte systematikk og struktur. Hvordan blir det i en situasjon hvor man skal forsvare vår nasjons fremtid?

         Jeg har noen tanker om fremtiden, jeg kommer til å skrive om senere.
         Død ved Kølle!
         Bla bla... Hybrid warfare is easy

         Comment


          #10
          Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

          Flott initiativ, [MENTION=18738]endrelunde[/MENTION]! Interessant tema.

          Først en kommentar til premisset [MENTION=16318]hvlt[/MENTION] legger til grunn i sitt første innlegg, nemlig at vi har et alliansebasert Forsvar. Ikke at jeg er uenig i det, men vi må bare være klar over at det er et valg vi har tatt, og at det også er styrende for Forsvarets oppgaver. Jeg vil bare kort sammenligne med to av våre naboer, som har tatt andre valg enn oss:
          - Finland står av historiske årsaker utenfor, har en lang grense mot Russland og har valgt det eneste fornuftige for dem: et stort og forholdsvis sterkt landforsvar, med luftstyrker i en støttende rolle, og uten behov for en stor havgående marine. Deres strategi er å gjøre et eventuelt angrep så kostbart at russerne betakker seg.
          - Danmark, som er med i alliansen, men har erkjent at dersom russiske styrker kommer rullende landeveien gjennom Tyskland og inn i Danmark, så er hele NATO i deep shit. Derfor har de valgt å konsentrere innsatsen om forholdsvis små stridsgrupper som kan brukes i internasjonale operasjoner, og fjernet hele kapasiteter i strukturen. Deres strategi er å være en så god bidragsyter til alliansen at de får hjelp ved behov, samtidig som at de har en viss trygghet i at de ikke er første linje (i hvert fall ikke på landjorden) mot Russland.

          Gitt at vi ikke skal melde oss ut av NATO, har vi en utfordring i at vi både må håndtere naboskapet til Russland med å ha egne førstelinjekapasiteter, samtidig som vi må kunne stille opp ute når det trengs for å bygge opp streetcred til spesielt USA.

          Altså er det et bredt spekter av oppgaver Forsvaret som helhet skal håndtere, og jeg siterer fra Prop. 151 S:
          Forsvarets oppgaver sammenfattes som følger:
          1. Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar
          2. Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar
          3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement
          4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning
          5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
          6. Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
          7. Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner
          8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området
          9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver
          Det står ikke eksplisitt, men jeg velger å tolke det slik at disse ni punktene er i tilnærmet prioritert rekkefølge.

          Landmaktens overordnete mål kan ikke være noe annet enn dette, dog kan det være en delmengde, dersom noen oppgaver ivaretas til fulle av andre deler av Forsvaret. Videre må landmakten innrettes slik at den på en mest mulig kosteffektiv måte dekker disse behovene. Og landmakten må sees på fullt ut integrert med de kapasitetene som finnes i Luft, Sjø, E og Cyber. Jeg skal i et senere innlegg komme tilbake til noen konkrete ideer, men jeg mener at vi nå har en mulighet til å kaste alle etablerte sannheter om Hær og HV opp i luften, og potensielt lande på noe helt annet enn det vi har i dag.

          Avslutningsvis vil jeg peke på kommandostrukturen, slik den fremkommer i proposisjonen, og spørre om den er fremtidsrettet nok:
          - FSJ (4-stjerners) med FST på strategisk nivå, integrert i FD og primært regjerings rådgiver i forsvarsspørsmål.
          - Sj FOH (3-stjerners) på operasjonelt nivå, med overordnet ansvar for alle operasjoner (men hvor politiske myndigheter gjennom situasjonssenteret i FST har potensiell mulighet til å overstyre).
          - Sj E (3-stjerners), formelt underlagt FSJ, men direkte rådgiver for regjeringen.
          - Sjefene for Hær, Sjø, Luft, HV, Cyber og spesialstyrkene (2-stjerners) som nå får et taktisk ansvar innenfor sine domener, i tillegg til det styrkeproduserende de har i dag.
          - For Hærens del: Sj Brig N (1-stjerners), en enslig svale på landtaktisk nivå, der vi før hadde 13 brigader.
          - For HVs del: Ti distriktssjefer (ob/oblt) med lokalt taktisk ansvar.
          Alle sjefene over støttes av ganske velutrustede staber, og her har vi ikke nevnt noe innenfor logistikk eller andre støttefunksjoner.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Comment


           #11
           Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

           Fint innlegg av Rittmester.

           Før forslagene strømmer inn, tror jeg det er lurt å avklare overgripende problemstillinger gjennom noen innledende runder og avstemninger.
           - En demokratisk prosess for å styre debatten, og "forankre" diskusjonen i medlemmenes oppfatning.

           To viktige spørsmål som er berørt av Hvlt, Lille Arne og Rittmester er:

           1. Verneplikt kontra helprofesjonell hær. Er verneplikt virkelig å pisse ut penger, eller er det en kostnadseffektiv metode som sikrer en god tilgang av kvalifiserte soldater, befal og offiserer. Samt en bred forsvarskompetanse i befolkningen?

           2. Punkt 3 i Rittmesters liste er meget viktig: Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement. Dette er etter min oppfatning dimensjonerende for landmakten.
           Men hvordan skal ordlyden tolkes?

           ------------------------

           Jeg foreslår noen raske avstemninger som blir retningsgivende for den videre diskusjonen:

           1. Skal den framtidige landmakten bestå av

           A. Utelukkende stående, profesjonelle styrker
           B. Utelukkende stående styrker med en kombinasjon av vernepliktige og profesjonelle
           C. Stående profesjonelle kombinert med kadreavdelinger
           D Stående vernepliktige og profesjonelle styrker kombinert med kadre/mobavdelinger

           2. Hvordan skal ordlyden i punkt 3 tolkes

           A. Landmakten skal (i kombinasjon med forsvarets andre kapasiteter) ha evne til å slå en begrenset motstander i én konfrontasjon (Som i dag, men målet er ikke oppnådd)
           B. Landmakten skal ha () evne til å slå en begrenset motstander i én konfrontasjon, samt forsvare sin posisjon i et gitt tidsrom, mot begrensede forsterkninger som fienden måtte sette inn
           C Landmakten skal ha () evne til å slå en begrenset motstander i fler (hvor mange?) ulike geografiske konfrontasjoner parallelt, samt forsvare sin posisjon i et gitt tidsrom, mot begrensede forsterkninger som fienden måtte sette inn. I tillegg skal landmakten kunne slå mindre fiendtlige styrker som truer forhåndslagre og mottak av forsterkninger fra NATO

           Jeg har forsøkt å problematisere en smule rundt begrepet realistisk, og tallfeste utviklingen av forsvarsbudsjettet i forhold til andre offentlige utgifter i en annen tråd. Det er selvfølgelig realistisk å variere størrelsen på forsvarsbudsjettet gjennom politikken. Det er også mulig å binde opp forsvarsbudsjettet gjennom ulike vedtak.

           3. Bør forsvarsbudsjettet "bindes" for å øke stabiliteten og forutsigbarheten i forsvaret?

           A. Forsvarsbudsjettet bør bindes mot offentlige utgifter/BNP
           B. Forsvarsbudsjettet bør ikke bindes

           4. Hvor stort bør forsvarsbudsjettet være basert på rådende internasjonale situasjon, og utviklingen av NATO ?

           A. Under 3% av offentlige utgifter (Lavere enn i dag)
           B Fra 3-3,5 av offentlige utgifter? (Som i perioden 2005-2013)
           C Fra 3,5-4% av offentlige utgifter (Ca 2002-2005)
           D Fra 4-4,5% av offentlige utgifter ( Som i år 2000)

           Jeg har ingen anelse om hvordan man lager avstemninger. Men hvis moderatorkorpset finner denne tilnærmingen interessant, kan de kanskje opprette avstemningene med tilhørende deldiskusjoner?
           Last edited by Takkatt; DTG 201348A Jun 16, . Begrunnelse: Retting

           Comment


            #12
            Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

            Trådstarter har gitt oss alle nødvendig informasjon for å kunne komme med forslag. Avstemninger og videre føringer for debatten legges ikke for denne tråden.

            Comment


             #13
             Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

             Litt realitets sjekk:
             1. Det finns ikke noen grunn til å tro at noen forsvarsallianse kommer å være for evig.
             2. Empiri forteller oss at 50-75 prosent (avhengig av studiedesign) av allianser faktisk utløser forventet respons (les at den som har lovet å hjelpe til faktisk gjør det).

             De to punktene ovenfor er ikke kontroversielle.

             Mennesker lever på land, og på det store og hele er det på land som det viktige skjer.

             Norsk landmakt har en unik posisjon vedrørende å levere effektiv landmakt i Norge.

             Hvis kongeriket har noen ambisjoner om å være selvstendig, da trenger man å ha en landmakt som er selvstendig troverdig i nasjonalt forsvar. Det vil vi kunne skaffe oss innenfor rimelige økonomiske rammer.

             Nå til noen skråblikk.

             Natten til den 8 august 2008 startet Georgia en sinnssvakt offensiv mot Sør-Ossetia. I offensiven deltok 9 infanteri og 5 mekaniserte bataljoner, med støtte avdelinger. Sør-Ossetia (med kanskje 80.000 innbyggere) hadde ca 3000 soldater, lett infanteri med dårlig utstyr og lav treningsnivå. Russland hadde ved starten av offensiven 500 mann lett infanteri i Sør-Ossetia. Konflikten er et godt eksempel på at det nytter å kjempe, også mot en overlegen motstander. Som vi vet utløste den Georgiske offensiven en Russisk reaksjon, der man kom Sør-Ossetia til unnsetning. Det var til slutt Russland som beseiret Georgia, men innsatsen til de Sør-Ossetiske soldatene var avgjørende da man klarte å forsinke fiendens offensiv, og fikk utløst en respons fra en uformell alliert.

             Øst-Ukraina vår-sommer 2014. Frem til den russiske intervensjonen med antatt brigadestridsgrupp (Nordanvinden), så klarte små lette infanteri avdelinger å holde strategiske befolkningssentra og grenseoverganger, mot en overlegen fiende.

             Det finns talrike eksempler på at en landmakt som på papiret skal være sjanseløs klarer å nå sine strategiske mål. Som i eksemplene ovenfor.


             Sent from my iPhone using Tapatalk
             Minsk, det nye Utopia

             Comment


              #14
              Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

              Som nevnt antar jeg at listen til FD var angitt i en grovt prioritert rekkefølge, slik at de to første punktene om NATO i aller høyeste grad er dimensjonerende. Hvilket selvsagt ikke sier at man ikke skal legge vekt på øvrige punkter.

              Jeg er klar over at det kan eksistere forskjellige meninger om i hvor stor grad Norge skal klare seg selv og i hvor stor grad vi kan eller bør basere oss på alliert hjelp. Imidlertid ligger det føringer i proposisjonen (s 58):
              Regjeringen legger vekt på at fremtidens
              landmakt skal være relevant og at den kan operere
              med våre allierte. Den fremtidige norske
              landmakten skal tilpasses en utvikling hvor reaksjonsevne,
              mobilitet, våpenrekkevidde og -presisjon
              blir stadig viktigere. Landmaktutredningen
              gjennomføres derfor med et tydelig fellesoperativt
              og alliert perspektiv.
              Og innledningsvis i proposisjonen står det:
              Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som
              hovedformål å sikre Norges suverenitet, territorielle
              integritet og politiske handlefrihet. Bærebjelken
              i norsk sikkerhetspolitikk er NATO-alliansen
              og det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet.
              Norge vil bidra til å forebygge væpnet konflikt og
              arbeide for at fred og stabilitet ivaretas innenfor
              en global, multilateral rettsorden basert på prinsippene
              nedfelt i FN-pakten.
              og
              Forsvaret skal sammen med allierte sikre kollektivt
              forsvar av Norge og allierte mot trusler,
              anslag og angrep. Gjennom deltakelse i internasjonale
              operasjoner og kapasitetsbygging i
              utvalgte land, skal Forsvaret forebygge krig og
              bidra til sikkerhet og stabilitet.
              Siden landmakten alltid må sees i sammenheng med det øvrige Forsvaret, og landmaktstudien er initiert gjennom proposisjonen, kan jeg ikke se at det er rom for å diskutere en landmakt som ikke følger de sterke føringene som sier at NATO og USA er våre sikkerhetspolitiske bærebjelker. Det bør heller ikke være noen diskusjon om at vi skal bidra utenfor landets grenser, selv om dette ikke står i noe motsetningsforhold til at vi skal kunne håndtere visse typer trusler på egen hånd.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Comment


               #15
               Sv: Landmaktsstudien - hva ville du vektlagt?

               Kan ikke se noen motsats mellom at NATO og USA er våre sikkerhetspolitiske bærebjelker, og en ambisjon om å ikke være en gratis passasjer vedrørende landmakt i alliansen.


               Sent from my iPhone using Tapatalk
               Minsk, det nye Utopia

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 649
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 649
               Kunngjøringer fra ledelsen
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Kommentarer fra rekkene
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 446
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 446
               SlakaBall
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
               2.454 41.994
               Rittmester
               Livet i tjeneste
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               S-1 2. Utdanning og tjeneste
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.858
               65 2.858
               Underforum:
               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 492
               30 492
               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               S-2 1. Generelle nyheter.
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.827
               S-2 2. Etterretning
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.350
               395 28.350
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.882)
               Tema: Asia (102/4.213)
               S-2 3. Sikkerhet
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               S-2 4. Nyhetsfeed
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 204 Innlegg: 259
               204 259
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.548
               2.549 62.548
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (564/17.508)
               S-3 2. Totalforsvaret
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               S-3 3. Ledelse
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 177
               Nyeste innlegg: Ledelse
               9 177
               Rittmester
               Ledelse
               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.277
               109 10.277
               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
               93 6.070
               S-5 3. Militærhistorie
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.511
               Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
               411 10.511
               Underforum:
               S-5 4. Veteranforum
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               S-6 1. Fagforum Samband
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               S-6 2. Tekniske forum
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
               170 3.017
               Markedsplassen
               Kjøp og salg
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Milforums testarena
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedriftspresentasjoner
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X