Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplan for forsvarssektoren 2017–2020

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

  Man kan lese litt ut av forsvarssjefens etterord til proposisjonen. Han støtter helheten, men har egne, kritiske kommentarer til en del områder.

  Forsvarssjefen utviser sunn skepsis til innsparingspotensialet regjeringen legger opp til:
  Opprinnelig skrevet av FSJ
  I tillegg til økte bevilgninger baserer regjeringens
  satsning seg på at betydelige ressurser skal
  frigjøres gjennom effektivisering og strukturelle
  endringer. Erfaringer etter år med omstilling og
  effektivisering i Forsvaret er at både gevinstpotensialet
  og gjennomføringstakten ofte er for optimistisk
  anslått. I mitt fagmilitære råd la jeg opp til en
  betydelig effektivisering, men proposisjonen går
  lengre i vurderingen av gevinstpotensialet. Min
  bekymring er om vurderingen er for optimistisk,
  og at det blir svært krevende å realisere hele innsparingspotensialet.
  Dersom det ikke lar seg realisere,
  vil det svekke den operative styrkingen som
  proposisjonen beskriver.
  Han er ikke enig i at utdanningssystemet skal endres allerede nå:
  Opprinnelig skrevet av FSJ
  Min anbefaling var å vente med strukturelle
  endringer inntil Forsvaret har implementert ny
  militær ordning og erfaringer med denne var kartlagt.
  Regjeringen anbefaler imidlertid en omfattende
  omlegging av utdanningssystemet uten at
  erfaringer av ny militær ordning foreligger og tilsynelatende
  uten at konsekvensen av løsningen er
  grundig vurdert. Jeg er bekymret for at manglende
  konsekvensvurderinger kan bidra til et vel
  optimistisk innsparingspotensial innen utdanning.
  Til sist er han uenig med regjeringen når det gjelder landmakten:
  Opprinnelig skrevet av FSJ
  Regjeringens anbefalte utvikling av landmakten
  er i hovedsak en videreføring av dagens organisasjon
  og utrustning. Dette er en løsning som
  ikke samsvarer med den konseptuelle innretningen
  som jeg fremmet i mitt fagmilitære råd. Fornying
  av Hærens ildkraft og beskyttelse utsettes
  og samling av ildkraften i nord prioriteres ikke.
  Regjeringen foreslår en egen landmaktstudie for å
  se på landmaktens utvikling. Det er viktig at
  denne gjennomføres snarest og at regjeringen
  klarlegger retning og ambisjon for landmakten før
  arbeidet initieres. En etablering av et jegerkompani
  i Finnmark bør avvente en avklaring av fremtidens
  landmakt.

  (EDIT: Personlig synes jeg det er bra at slik uenighet kommer til overflaten.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #62
   Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

   Fra langtidsplanen - etter min mening mye viktigere enn basestrukturen er den operative strukturen det legges opp til:
   Struktur.PNG
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #63
    Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

    Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
    Tja, det er ikke nødvendig å henge seg opp i detaljer. De elementene jeg mener er viktige er massiv bruk av spesialstyrker som opptrer i sivil eller med norsk militær- eller politiuniform bragt hemmelig inn i landet før noen strid (kamuflert som flyktninger, turister og arbeidere) over land og sjø og ved kupp tar over essensiell infrastruktur og militærleirer og kommunikasjonslinjer, samtidig som elektronisk infrastruktur (tele, radio, TV, K&V) settes ut av spill både ved angrep i cyberdomenet og ved sabotasje og fysiske angrep. Alt dette umiddelbart før angrep med større militærstyrker settes i gang, først med missil- og flyangrep mot norske flystasjoner, radaranlegg og kommunikasjonsanlegg som ikke alt er sikret eller ødelagt av spesialstyrker og femtekolonister. Det er for så vidt ikke noe nytt ved dette, dette har vært et scenario som har blitt sett på som viktig siden det sovjetiske angrepet på Afghanistan julen 1979, men mulighetene for Russland til å bringe styrker hemmelig inn i Norge er mangedoblet med det store antallet russere som oppholder seg lovlig i Norge, som fiskere, arbeidere og turister, som bla kommer i busslaster og til og med cruiseskip med plass til flere tusen.
    Beredskapen sviktet under cyberangrep.

    Et fiktivt cyberangrep slo ut strømnettet og all elektronisk kommunikasjon i Norge. Øvelsen avdekket store svakheter i myndighetenes krisehåndtering.
    En svikt i ekom i flere døgn vil medføre: Det vil ikke være mulig å kontakte ambulansetjeneste, politi og brannvesen på telefon. Jernbane og flytrafikk stopper helt opp. Alle radio- og tv-sendinger vil opphøre. Jernbane- og flytrafikk stopper helt opp. Økonomiske transaksjoner og bruk av betalingsterminaler blir svært begrenset.
    * Uten strøm - som i dette angrepet ble lammet - fungerer så å si ingenting i et moderne samfunn.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #64
     Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

     Som et lite bakteppe til diskusjonen om LTP kan vi ha diktet Nordahl Grieg skrev til ettårsdagen for 9. april, i april 1941. Man kan jo si at etterpåklokskap er den beste klokskapen, men vi trenger å bli minnet om det igjen:

     Vi var nær ved nederlaget.
     Vi strakk ikke til,
     da vi ravet under slaget
     niende april.
     Frihet bærer med seg strenge
     nådeløse krav,
     og vi spurte litt for lenge:
     "Hvor blir hjelpen av?"

     Men vår frihet er et bilde
     bare av oss selv;
     stanses i vårt sinn dens kilde,
     er vi dømt som trell.
     Vi har lært det: Skal vi leve
     ensomme og fri,
     skjer det ikke ved å kreve,
     bare ved å gi.

     Hver av oss ble valgt å være
     landet, dag for dag.
     vi er frihet, vi er ære,
     vi er nederlag.
     Har vi følt det kravets smerte
     ved å gi seg hen,
     som et sverd igjennom hjertet,
     ble vi frie menn.

     Står vi under skjebnens øde
     ensom med vår tross,
     kommer levende og døde
     for å hjelpe oss -
     de som gikk fra liv og lykke,
     de som da det gjaldt,
     orket intet regnestykke,
     men betalte alt:

     flygerne i himmelrummet,
     menn på dørk og dekk,
     fangene som venter, stumme,
     på å føres vekk,
     landets ukjente soldater ...
     Stolte kan vi si:
     vi har fått som kamerater
     bedre menn enn vi.

     Skammens natt tar aldri ende
     uten ved vår ild,
     vi skal brenne og forbrenne
     så en dag blir til.
     fra vårt hjerte, fra vår panne
     skal på veien hjem,
     stå et lysskjær over landet,
     når det stiger frem.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #65
      Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

      Flott opplest her på 10.30 https://tv.nrk.no/program/FNYH700002...i-mer-9-april#

      Forøvrig, signer gjerne her. http://www.underskrift.no/vis/6132


      STØTT HV - Det norske Heimevernet!
      Til: ALLE
      Støtt HV - Det norske Heimevernet!
      12. juni 2016
      Med min underskrift vil jeg styrke Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt.


      Jeg ønsker at Stortinget oppfyller NATO-kravet på MINIMUM to-2 prosent til forsvar, fordi beskyttelse av borgerne er en av Statens kjerneoppgaver i et moderne demokrati.
      I de nærmeste år, MÅ budsjettet gis en økning for HV spesielt er blitt "neglisjert!"

      HV er i dag Forsvarets desidert største og rimeligste avdeling, med 45.000 deltidssoldater til lands og til vanns. Vårt nasjonale landforsvar driftes for bare tre (ønskes økt til minimum 4) prosent av forsvarsbudsjettet, men sikrer hurtig beredskap fra Nordkapp til Lindesnes 24 timer i døgnet, 7 dager i uka - 365 dager i året!.

      Jeg støtter også arbeidet til prosjektgruppen «Styrk Heimevernet!» (https://www.facebook.com/groups/162742417403342/)

      En dobling av budsjettandelen til HV vil firedoble kampkraften, og sørge for at våre lokale forsvarsavdelinger får nødvendig utstyr og trening. Vi ønsker minimum 4% av forsvarsbudsjettet skal gå til å styrke Heimevernet!

      I år er ressursene til HV-treninger kuttet med 30 prosent - for å finansiere valutatap på jagerfly! Stortinget tar altså penger som skal sikre borgernes trygghet og kaster pengene ut av vinduet. Dette går ikke lenger. Husk en HV-soldat er lokalkjent i sitt nærområde!

      Jeg aksepterer ikke å miste en eneste kystjeger eller HV-soldat som følge av kutt. HV skal fortsatt bære kulturarven etter motstandsbevegelsen fra Andre verdenskrig og bidra til forsvarsvilje - overalt, alltid. Hæren trenger hver eneste soldat!

      Kutt i forsvarsbudsjettet må kun skje i de 2/3 av budsjettet som bevilges til administrasjon - ikke i noen kampavdelinger.

      Forsvaret har i dag mye utstyr som HV trenger, men som ruster bort. Vi vil at HV skal få pansrede kjøretøy, slik at din nabo eller arbeidskollega kan komme hjem fra deltidsjobben i live - og slik at barn slipper miste mor, far eller søsken i tjeneste for Norge.

      Jeg vil at Stortinget skal sikre mer samtrening mellom HV og Hæren, politiet og andre beredskapsaktører for vår felles trygghet i urolige tider. Trygghet koster. Den politiker som ikke er villig til å betale prisen for vår felles sikkerhet, får velgernes dom ved neste valg.

      Stortinget må STRAKS sikre styrking av Heimevernet på land og sjø, i den hensikt å sikre landets borgere i uforutsigbar og omskiftelig tid. Tenk tilbake på våre naturkatastrofer (f.eks. flom) hvor HV-mannskaper gjorde en riktig god innsats!

      Jeg sier ikke opp husforsikringen fordi det aldri har vært brann. Stortinget kan ikke si opp vår kollektive HV-forsikring. Vi vil ikke at vårt 9. april 1940 skal skje igjen! HUSK ordene som burde være godt kjent: "ALDRI MER!"

      Ønsker deg og dine en riktig god fortsettelse av uka med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid i ekte samarbeid for folket!
      Godkjent sansoldat

      Kommentér


      • #66
       Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

       Opprinnelig skrevet av Medicx Vis post
       Det var det som minnet meg på diktet, som på det opptaket leses av skuespiller Knut Wigert. Tidlig under krigen flyktet Knut Wigert til Sverige og reiste videre via Moskva, Istanbul, Kairo og Sør-Afrika til Storbritannia for å slutte seg til de norske styrkene der. Etter rekrutt- og videregående opplæring ble han soldat i Kompani Linge i 1941, og deltok i Måløyraidet. Han gjennomførte så norsk befalsskole i Skottland, og deretter den britiske Royal Military Academy Sandhurst, og var siste del av krigen (fra 1943) løytnant i det norske fallskjermkompaniet, før han etter krigen vente tilbake til sin skuespillerkarriere ved Nationaltheatret. Martin Linge var jo forresten også skuespiller i det sivile.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • #67
        Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

        Her er et meget interessant skriv, en avhandling fra 1991 fra Naval War College, av Commander David A. Larson, USN (for en mastergrad regner jeg med) om allierte forsterkninger av Norge: Reinforcing Norway in war: A dilemma in Norwegian national security policy. Det mest interessante er at den er skrevet så sent som i 1991, dvs. ved (eller etter) den kalde krigens slutt.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #68
         Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

         Svært interessant, ja, hvlt:. Har bare skummet gjennom, men et par key take-aways:
         Norway's four million population occupy an enormous territory of great strategic value that they cannot defend alone.
         Befolkningen har riktig nok økt med en million siden dette ble skrevet, men det fjerner ikke poenget. Kanskje selvsagt for de fleste av oss, men tar det med fordi enkelte innen spesielt miljøet rundt aldrimer.no ser ut til å leve i den villfarelsen at vi kan. Allianseavhengighet er ikke et valg vi kan ta, det er naturgitt. Uansett hvor utvannet NATO har blitt med 28 nasjoner som skal fatte beslutninger i konsensus, så MÅ vi innrette forsvaret vårt slik at vi får hjelp fra allierte.

         I konklusjonen peker han på den aller viktigste faktoren som kan gi russerne initiativet: Nøling fra norske politikere, som vil se på det å tilkalle allierte forsterkninger som aller siste utvei, siden det vil øke spenningen.

         Han skisserer løsninger på tre områder:
         - Tidlig deployering av en hurtig reaksjonsstyrke bestående av flere NATO-nasjoners avdelinger, som vil provosere russerne mindre enn om det kommer rene amerikanske styrker, samt holde hangarskipgrupper i nærområdet
         - Alternativ deployering av forsterkninger til åpne (sivile) flystasjoner, da de militære høst sannsynlig vil ha begrenset kapasitet pga ødelagte rullebaner etter russiske angrep, holde noen flystyrker på baser utenfor Nord-Norge, økt vekt på forsterkninger sjøveien
         - Endre basestrukturen ved å ha flere baser i Midt-Norge (mindre sårbart) og bruke fremskutte og distribuerte baser, samt forsterket baseforsvar (antar det omfatter luftvern også)


         Til slutt må jeg si meg overrasket over at studien var ugradert da den ble publisert, når den inneholder så detaljerte opplysninger som at det vil trengs 93 Flogger/Fitter-sorties for å stenge Bardufoss, Evenes, Andøya og Bodø for egne C-130 i 12 timer, og de betraktninger forfatteren gjør rundt dette. Han lister også opp de forskjellige norske og allierte brigadene, og hvor lang tid det vil ta før de er deployert.

         ...og så er det jo til å få ståpels av når han lister opp alle de norske hærstyrkene (noe upresist, men dog): 13 brigader (hvorav tre panserbrigader, fire mekaniserte og seks infanteri), 28 selvstendige infanteribataljoner, syv selvstendige artilleribataljoner, 50-60 selvstendige infanterikompani, etc, etc.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #69
          Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

          Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
          Svært interessant, ja, hvlt:. Kanskje selvsagt for de fleste av oss, men tar det med fordi enkelte innen spesielt miljøet rundt aldrimer.no ser ut til å leve i den villfarelsen at vi kan. Allianseavhengighet er ikke et valg vi kan ta, det er naturgitt. Uansett hvor utvannet NATO har blitt med 28 nasjoner som skal fatte beslutninger i konsensus, så MÅ vi innrette forsvaret vårt slik at vi får hjelp fra allierte.
          Jeg har egentlig ikke oppfattet det miljøet slik. Det vesentlige er at Norge må være i stand til å ha et nasjonalt forsvar som er godt nok til 1) avvise uten hjelp mindre krenkelser som ikke nødvendigvis ville iverksette artikkel 5, 2) en situasjonsforståelse god nok til å oppdage et angrep så tidlig som mulig, og 3) først og fremst (dette er kanskje det viktigste) er sterkt nok til å gjøre det militært mulig for våre allierte å komme til unnsetning. Dermed må vi være i stand til å hindre fienden i å overta norske flyplasser og havner som er essensielle for å motta hjelp inntil hjelpen virkelig har kommet. Flystyrker kan sannsynligvis komme i løpet av dager, men hærstyrker som er så store at de vil ha noen betydning i kamp mot en større russisk invasjon vil det ta flere uker, om ikke lenger, før er på plass. Under den kalde krigen var alltid den norske intensjonen med norske styrker å holde kjerneområdene i Troms og Ofoten i tilstrekkelig antall uker til at NALMEB, 3 Commando Brigade og AMF(L) kunne komme på plass i Norge og være kampeffektive. Jeg forstår ikke helt at dette skal være utelukket i dag. Er styrkeforholdet Norge/Russland i dag vesentlig dårligere enn det var mellom Norge og Sovjetunionen i f.eks. 1986?

          Det er forresten interessant at under den kalde krigen ville rent numerisk allierte hærstyrker som kom til Norge være vesentlig mindre enn norske hærstyrker. Det var sjelden snakk om å overføre mer enn tre allierte brigader til Norge, mens Norge selv kunne mobilisere 13.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #70
           Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

           Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
           Svært interessant, ja, @hvlt. Har bare skummet gjennom, men et par key take-aways:
           Befolkningen har riktig nok økt med en million siden dette ble skrevet, men det fjerner ikke poenget. Kanskje selvsagt for de fleste av oss, men tar det med fordi enkelte innen spesielt miljøet rundt aldrimer.no ser ut til å leve i den villfarelsen at vi kan.

           Til slutt må jeg si meg overrasket over at studien var ugradert da den ble publisert, når den inneholder så detaljerte opplysninger som at det vil trengs 93 Flogger/Fitter-sorties for å stenge Bardufoss, Evenes, Andøya og Bodø for egne C-130 i 12 timer, og de betraktninger forfatteren gjør rundt dette. Han lister også opp de forskjellige norske og allierte brigadene, og hvor lang tid det vil ta før de er deployert.

           ...og så er det jo til å få ståpels av når han lister opp alle de norske hærstyrkene (noe upresist, men dog): 13 brigader (hvorav tre panserbrigader, fire mekaniserte og seks infanteri), 28 selvstendige infanteribataljoner, syv selvstendige artilleribataljoner, 50-60 selvstendige infanterikompani, etc, etc.
           Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
           Jeg har egentlig ikke oppfattet det miljøet slik. Er styrkeforholdet Norge/Russland i dag vesentlig dårligere enn det var mellom Norge og Sovjetunionen i f.eks. 1986?

           Det er forresten interessant at under den kalde krigen ville rent numerisk allierte hærstyrker som kom til Norge være vesentlig mindre enn norske hærstyrker. Det var sjelden snakk om å overføre mer enn tre allierte brigader til Norge, mens Norge selv kunne mobilisere 13.
           Om antall angrepstokter
           Om man har et kart og råd til en flybilett til nevnte base kan man se basens omfang og regne seg frem ved hjelp av egen treffprosent fra Vietnam til et ca. tall(Det er liksom ikke slik at den forfatteren er en novise.). At alle som bryr seg om forsvaret av Norge og har tilgang på kartbok og en flybillett kan finne ut det samme gjør behovet for hemmelighold unødvendig. Jeg har lest noen engelskspråklige bøker fra 80-tallet hvor det mellom linjene fremgår at Norge var det mest lukkede landet i NATO...

           Styrkeforholdet mellom Russland og Norge er vel noe vi kan debattere til krampa tar oss, styrkeforholdet mellom NATO som en helhet og Russland er, sett bort fra atomvåpen, enormt til NATOs fordel*.

           Ja og enig i at vi på papiret hadde et enormt slagkraftig forsvar på 80-tallet, og at hva vi i realiteten hadde, sikkert også var ganske bra. At noe gikk totalt over styr da muren falt med forsvaret vårt er uten tvil.
           Personlig så mener jeg vi oppførte oss som Paris Hilton fra 1993 av uten å ha rik nok pappa, og at vi nå får senskadene av "kredittkortgjeld", "kokainsenskader" og "venneforhold du ikke har helt kontroll på"

           Min oppfattning av Aldrimergjengen er at de er helt hodeløst på jakt etter noe skandalestoff om forsvaret, om det blir troen på en skopussavdeling i Finnmark eller en panserdivisjon i Trondheim så skal det skrives og krisemaksimeres for å få klikk og havne i andre medier. Forsvarspolitikken er litt for viktig til at det bør overlates til den gjengen der.

           * Selv uten Tyrkia.
           Død ved Kølle!
           Bla bla... Hybrid warfare is easy

           Kommentér


           • #71
            Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

            Jacob Børresen kommer med en kraftsalve mot langtidsplanen her: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger...varet-1.755423. Jeg er ikke 100% enig i hans konklusjon om at hærstyrker skal prioriteres på bekostning av kampfly (slik jeg leser det), men han har veldig mange gode poeng. Ikke minst at Regjeringen, tross fin retorikk om det motsatte, har gått under Forsvarssjefens anbefaling til et minimumsforsvar, og dessuten kobler økningene til dagens trussel fra Russland, underforstått at dersom Putin blir snillere kan forsvarsbudsjettene reduseres igjen. Helt enig med Børresen at langsiktig forutsigbarhet i budsjettene er kritisk for Forsvaret. I tillegg legges det opp til at Forsvaret skal spare i gjennomsnitt 2 milliarder på drift hvert år. Forsvaret kan nok effektiviseres, men gitt at lønnskostnadene er som de er, betyr færre penger til drift færre seilingsdøgn, færre flytokt, mindre ammunisjon - altså et dårligere forsvar.

            Og denne:
            Dersom Hæren skal gjenreises er det ingen vei utenom at Regjeringen vedstår seg budsjettmålet på 2 prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2024, som den forpliktet seg til på NATOs toppmøte i Cardiff for to år siden, og som Høyres landsmøte faktisk også har vedtatt som en målsetting. Før det skjer er alt prat fra Høyres og Regjeringens side om styrket forsvarsevne ikke noe annet enn nettopp det: prat!
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #72
             Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

             Jeg fant akkurat et leserbrev jeg skrev i Aftenposten i juni 2001, dvs. for 15 år siden:

             Invasjonsforsvaret: Hva taper vi?             Denne uken vil Stortinget behandle Arbeiderpartiregjeringens langtidsproposisjon for Forsvaret (Stortingsproposisjon nr. 45). Et vesentlig punkt i Arbeiderpartiets forsvarsstrategi for fremtiden er at Norge ikke lenger skal ha et såkalt invasjonsforsvar i noen landsdel. Her må vi straks rydde opp i noen misforståelser som er blitt spredd: hva har vi ment med et invasjonsforsvar? Forsvarsminister Bjørn Tore Godal har klart å spre forestillingen om at et nasjonalt norsk invasjonsforsvar er et forsvar som på ubestemt tid, uten støtte fra allierte, skal holde stand mot en hvilken som helst fiendtlig invasjon. Et slikt forsvar er det ikke vanskelig å argumentere imot, for et slikt forsvar er selvsagt en økonomisk umulighet for et lite land som Norge.

             Men vi må være klar over at det ikke er et slikt overambisiøst invasjonsforsvar Godal og Arbeiderpartiet nå vil legge ned. Det som menes med et nasjonalt invasjonsforsvar i en landsdel, et invasjonsforsvar Godal og Arbeiderpartiregjeringen ikke mener vi har råd til, er et forsvar som yter så effektiv motstand mot en fiendtlig invasjon i den ene landsdelen at våre allierte får tilstrekkelig tid til å komme oss til unnsetning.

             Det har siden Norge ble medlem av NATO vært klart at hvis den verste eventualitet virkelig skulle skje, hvis en del av Norge skulle bli invadert av en fiende, ville det ha avgjørende betydning at våre egne styrker klarte å holde åpne norske flyplasser, havner og andre strategisk viktige områder en tid, slik at en alliert unnsetning kunne komme. Det vil ta tid å samle en alliert styrke sterk nok til å kunne operere med tyngde mot en okkupant av Norge. I Gulfkrigen tok det måneder å samle en styrke stor nok til å jage Saddam Hussein ut av Kuwait, og i mellomtiden måtte det kuwaitiske folk gjennomgå store lidelser i hendene på en brutal okkupant. Fra Gulfkrigen til i dag har de fleste av våre allierte drastisk skåret ned forsvarsstyrkene sine. Det er tvilsomt om det overhodet vil være mulig å samle en alliert styrke slagkraftig nok til å gjenerobre et okkupert Norge, hvis ikke vi selv klarer å holde en del viktige strategiske områder og installasjoner. Muligheten til å holde disse områdene, og i det hele tatt gjøre en alliert gjenerobring av Norge mulig, er det Godal og Arbeiderpartiregjeringen denne uken vil ta fra oss.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #73
              Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

              For å følge opp med litt historikk: Det var med Stortingsporposisjon nr. 45 (2000-2001), "Omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005" ambisjonen om et "invasjonsforsvar" offisielt ble fjernet fra det norske forsvaret. Den ble fremmet av Regjeringen Stoltenberg I den 16. februar 2001, vedtatt av Stortinget 13. juni samme år.

              Det sto faktisk en god del fornuftig også der, innbefattet de siste delene av dette:

              Både utviklingen i Russland og NATOs strategiske konsept tilsier at å opprettholde et nasjonalt invasjonsforsvar i tradisjonell forstand ikke lenger er verken påkrevet eller hensiktsmessig. Forsvaret bør heller være i stand til å stanse eller avvise begrensede militære angrep mot det norske området, herunder mot militære mål eller styrker, olje- og gassinstallasjoner, energiforsyning og andre vitale samfunnsfunksjoner. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en mer omfattende konvensjonell invasjonstrussel kan oppstå på lang sikt. Derfor må tilstrekkelig langsiktig handlefrihet sikres. Forsvaret må kunne opprettholde og utvikle tilstrekkelig militær kompetanse som gjør det mulig å bygge ut eller legge om Forsvaret over tid hvis det skulle bli nødvendig.

              Norge er og vil fortsatt være kritisk avhengig av alliert støtte for å møte større militære utfordringer mot eget område. I slike tilfeller må Forsvaret være raskt tilgjengelig og yte umiddelbar militær motstand for å tydeliggjøre at Norge og NATO står overfor en artikkel 5-situasjon. Forsvaret må kunne sikre innsettingsområder for allierte styrker og ha evne til å operere sammen med disse. Norge må dessuten legge stor vekt på å ivareta egne forpliktelser når det gjelder å tilrettelegge for, og støtte mottak av, forsterkningsstyrker i en krise- eller krigssituasjon.

              Et troverdig nasjonalt forsvar, opprettholdelse av et alliert planverk og en tilfredsstillende infrastruktur er viktig. De allierte forsterkningsplanene bygger på en fleksibel styrkeoppbygging tilpasset ulike nivåer i en tenkt krise eller konfliktsituasjon. Alliert planlegging for forsvar av Norge og norske interesser må være troverdig for at kriser eller konflikter skal kunne håndteres effektivt og bringes til en snarlig og akseptabel løsning. Alliansesamarbeidet har en viktig forebyggende funksjon ved at kollektiv sikkerhet bidrar til å redusere sannsynligheten for anslag eller angrep.

              For å sikre norsk innflytelse i utarbeidelsen av slike planverk, for å tilføre NATO kunnskap om norske forhold, og for å demonstrere samhold innad i alliansen, er opprettholdelse av et alliert hovedkvarter i Norge og stasjonering av norsk militært personell i allierte hovedkvarter i utlandet av stor betydning.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #74
               Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
               Jacob Børresen kommer med en kraftsalve mot langtidsplanen her: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger...varet-1.755423. Jeg er ikke 100% enig i hans konklusjon om at hærstyrker skal prioriteres på bekostning av kampfly (slik jeg leser det), men han har veldig mange gode poeng. Ikke minst at Regjeringen, tross fin retorikk om det motsatte, har gått under Forsvarssjefens anbefaling til et minimumsforsvar, og dessuten kobler økningene til dagens trussel fra Russland, underforstått at dersom Putin blir snillere kan forsvarsbudsjettene reduseres igjen. Helt enig med Børresen at langsiktig forutsigbarhet i budsjettene er kritisk for Forsvaret. I tillegg legges det opp til at Forsvaret skal spare i gjennomsnitt 2 milliarder på drift hvert år. Forsvaret kan nok effektiviseres, men gitt at lønnskostnadene er som de er, betyr færre penger til drift færre seilingsdøgn, færre flytokt, mindre ammunisjon - altså et dårligere forsvar.

               Og denne:
               Alt kan kuttes bare ikke Børresens elskede Marine....
               Død ved Kølle!
               Bla bla... Hybrid warfare is easy

               Kommentér


               • #75
                Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                Ensidig avskrekking er ikke svaret på den russiske utfordring.

                Innlegget er et svar til Sverre Diesens kronikk*«Russland har intet å frykte», publisert 26. juli.*

                https://www.minervanett.no/russerne-a-frykte/
                Odd objects attract fire. You are odd.

                Kommentér


                • #76
                 Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                 Jeg ser at svadageneratoren i forsvarsdepartementet er satt i arbeid.
                 http://www.dagbladet.no/kultur/forsv...lspor/60366631

                 Jeg velger å sitere de siste avsnittene, som såvidt jeg kan bedøme, egentlig ikke sier noe som helst, annet enn årets buzzwords...
                 Egeland begår samme kardinalfeil som mange andre kritikere av den nye langtidsplanen. Det blir helt feil når Forsvaret deles opp i biter og hver bit analyseres og veies for seg. Det er den samlede og balanserte effekten av komponentene som er avgjørende, ikke den enkelte komponent hver for seg.

                 Det er heller ikke slik at regjeringen «neglisjerer Hæren». I planen styrkes Grensevakten med et nytt jegerkompani og Hærens operative evne øker som følge av mer øving og trening, samt midler til sårt tiltrengt vedlikehold av materiell. Med andre ord: Hæren styrkes i forhold til inneværende langtidsplan.


                 Et moderne og relevant landforsvar, som best mulig bidrar til vår samlede forsvarsevne, er avgjørende for vår evne til å forsvare landet. Regjeringen har derfor besluttet å gjennomføre en særlig gjennomgang av landmakten. Samtidig har vi i langtidsplanen satt av midler til store investeringer i Hæren, i påvente av utfallet av landmaktstudien.


                 Regjeringen har lagt stor vekt på en åpen debatt omkring den nye langtidsplanen, som gir Forsvaret et historisk løft. Jeg forstår at det finnes ulike syn på innretningen av forsvarsstrukturen. Likevel blir jeg bekymret når jeg leser at Egeland, og andre, trekker inn avleggs og foreldet tankegods om Norge som en slags sikkerhetspolitisk utenfornasjon. Dette er i beste fall feilslått og en avsporing av en viktig forsvarsdebatt. Vi trenger et forsvar som kan trygge landet vårt. Da må vi ikke lukke øynene for de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor.
                 One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                 Kommentér


                 • #77
                  Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                  Det foregår vel mye stråmannsargumentasjon her. Meget få, om noen, har sagt at vi bør ha et forsvar som alene er i stand til å stanse en russisk invasjon i Norge. Det som ble ment med et "alliansetilpasset invasjonsforsvar" under den kalde krigen hadde heller ikke noen slik ambisjon. Ambisjonen var 1) å alene kunne besvare mindre krenkelser av norsk territorium og andre episoder uten at de nødvendigvis eskalerte, og dermed avskrekke slike, 2) ved et større militært angrep etablere en klar stridssituasjon slik at Atlanterhavspaktens artikkel V kunne anvendes, 3) alene stanse en invasjon lenge nok til at det ville bli militært mulig for våre allierte å komme Norge til unnsetning; først og fremst ved å holde områdene der viktige flyplasser og havner er, sikre kommunikasjonslinjer mellom Sør- og Nord-Norge (land, luft og sjø) og sikre vårt militære og sivile beslutningsapparat.

                  Overføring av allierte flystyrker til Norge er det som kan ta kortest tid, landstyrker som vil være av størrelse til å slå en okkupant vil ta mye lengre tid. På 1980-tallet, da beredskapen var høy og planverket oppdatert og trenet, regnet man at det ville ta 5-15 døgn å innsette de planlagte amerikanske COB-flyskvadronene i Norge. Av landstyrker ville man i heldigste fall kunne ha UK/NL Landing Force på plass i Nord-Norge etter 7 døgn, å få en US Marine Expeditionary Brigade med tungt utstyr lagret i Trøndelag på plass i Ofoten-Hinnøya området ville ta opp mot 30 døgn. AMF(L), som ikke finnes lenger, kunne i heldigste fall være på plass i Bardufoss etter 6 døgn.

                  Her er det verdt å huske at da Saddam Hussein okkuperte Kuwait 2. august 1990 tok det USA og dets allierte 5 måneder å transportere til Saudi-Arabia og bygge opp en styrke som var tilstrekkelig sterk til å kunne gjenerobre Kuwait. Og det var ved den kalde krigens slutt, da bl.a. USA hadde mye større styrker enn i dag, og da mange av dem var utplassert i Europa med kortere transport. Under den 7 måneder lange okkupasjonen opplevde de kuwaitere som ikke klarte å flykte de første dagene (litt over halve befolkningen) et skrekkregime med fengslinger, tortur og henrettelser. En epidemiologisk studie fra 2005 (Harvard School of Public Health) viste at de kuwaitere som levde gjennom den 7 måneder lange okkupasjonen fram til 28. februar 1991 hadde vesentlig nedsatt helse og øket dødelighet, selv 15 år etter okkupasjonen. Posttraumatisk stressyndrom ser ut til å ha vært en vesentlig årsak.
                  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                  Kommentér


                  • #78
                   Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                   Det lades opp til kamp i Nord frem mot LTP behandlingen i stortinget i løpet av høsten.

                   http://www.tromsdokumentet.no/


                   Tiltaket

                   Tromsdokumentet – ’Forsvaret av Norge. Forsvar i nord’ – ble offentliggjort i Tromsø, 10. august 2016. Det er en tverrpolitisk plattform for påvirkning og Forsvarets utvikling.

                   Plattform

                   Tromsdokumentet er en politisk plattform for å styrke forsvaret av Norge – og Forsvaret i nord.

                   Dokumentet er et tverrpolitisk innspill til Stortingets behandling av langtidsplanen for forsvarssektoren, 2017–20. Det er samtidig en omforent politisk plattform for ytterligere utvikling av forsvarsevne i nord – for et best mulig forsvar av Norge.

                   Dokumentet bygger på en lang, nasjonal, regional og lokal, debatt om hvordan Forsvarets skal utvikles. Til dette hører som alltid hvordan det best skal organiseres og hvor enkelte kapasiteter helst skal lokaliseres – for størst mulig kampkraft og avskrekking.

                   Formål

                   Tromsdokumentet har som mål å bidra med overbevisende argumenter for et styrket forsvar.

                   Dokumentet er skrevet målrettet mot Stortingets behandling av Prop. 151 S (2015–2016), den såkalte langtidsplanen for forsvarssektoren. Den ble levert av regjeringen 17. juni 2016, og blir nå behandlet i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

                   Komiteen ventes å framlegge sin innstilling 4. november 2016. All den tid regjeringen ikke alene har flertall i Stortinget, må det oppnå enighet med i hvert fall deler av opposisjonen. Derfor vil det bli endringer – som det er rom for å påvirke.

                   Utgivere

                   Tromsdokumentet er utgitt av politikere på fylkes-, region- og kommunenivå i Troms fylket.

                   Dokumentet målbærer et forsvarspolitisk forlik i forsvarsfylket Troms, der representanter fra regjeringspartiet Høyre og Arbeiderpartiet og Senterpartiet i opposisjon har undertegnet. Bak seg har de enkelte politikere som har undertegnet bred lokal oppslutning.

                   Dokumentet er signert av følgende politikere:
                   Cecilie Myrseth (A)
                   Leder, Troms Fylkesråd

                   Toralf Heimdal (SP)
                   Ordfører, Bardu kommune

                   Marianne Bremnes (A)
                   Ordfører, Harstad kommune

                   Nils Foshaug (A)
                   Ordfører, Målselv kommune

                   Jan-Erik Nordahl (A)
                   Ordfører, Sørreisa kommune

                   Geir-Inge Sivertsen (H)
                   Leder, Midt-Troms regionråd

                   Dag Sigurd Brustind (H)
                   Leder, Sør-Troms regionråd
                   Svolten og tyst, samband fyst

                   Kommentér


                   • #79
                    Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                    Men nye maritime overvåkingsfly anskaffer vi, på tross av Forsvarssjefens anbefaling: I oktober i fjor anbefalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen «av økonomiske grunner» at «ambisjonen om luftbåren langtrekkende undervanns- overvåking og -krigføring prioriteres ned».

                    https://www.nrk.no/norge/_-regjering...der-1.13082919
                    Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                    Kommentér


                    • #80
                     Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                     En ting jeg legger merke til, er at de vil ha Najonalt programmeringssenter til Sørreisa. Det er ren distriktspolitikk som virker helt dysfunksjonelt. Nasjonalt programmeringssenter er det som lager den norske delen av programvaren for ACCS (lenke) og innpasset den for det norske Kontroll & Varslingsystemet. Dette er i samarbeid med NATO Programming Centre i Glons nær Liege i Belgia og industrielle kontraktører, først og fremst ThalesRaytheonSystems. Her er det altså en gruppe, for det meste sivile, meget høykompetente programutviklere. Nasjonalt programmeringssenter har til nå vært på Tjøme i Vestfold, men det var opprinnelig meningen å flytte det til Reitan. Da ville man miste nesten alle ansatte man har nå, men i hvert fall i en by som Bodø burde man kunne rekruttere og holde på høykompetente IT-folk, selv om man ville miste mye erfaring. Så kom regjeringen med nytt forslag om å flytte det til Rygge, da kunne man nok også beholde en god del av den nåværende staben. Men Sørreisa!!!???
                     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                     Kommentér


                     • #81
                      Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                      Da blir det Gomp, veit du.
                      Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                      Kommentér


                      • #82
                       Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                       Opprinnelig skrevet av Din_Laban Vis post
                       Men nye maritime overvåkingsfly anskaffer vi, på tross av Forsvarssjefens anbefaling: I oktober i fjor anbefalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen «av økonomiske grunner» at «ambisjonen om luftbåren langtrekkende undervanns- overvåking og -krigføring prioriteres ned».

                       https://www.nrk.no/norge/_-regjering...der-1.13082919
                       Mange vil vel mene at han kom med nettopp denne anbefalingen fordi maritim overvåkning (og etterretning) er noe av det viktigste Norge bidrar inn i NATO med, og at det dermed ville være politisk uakseptabelt å ikke ha denne kapasiteten. Dermed kunne han i FMR prioritere å legge mer vekt på viktigheten av andre ting som "lettere" kunne kuttes.

                       En bataljon/et kompani av den ene eller andre sorten er ikke et unikt bidrag. "Hvem som helst" i NATO kan stille med det. Men dersom man skulle legge ned MPA-kapasiteten, ville dette fått konsekvenser utover våre egne landegrenser. Tror ikke NATO har tenkt å la nordflanken være helt uten oppsyn, for å si det sånn. For å nevne noe:

                       1) Så lenge vi fly der oppe, og har gjort det med gjevne mellomrom de siste 40 årene, er norske fly en del av normalsituasjonen. Dersom vi legger ned kapasiteten vil nok britiske eller amerikanske fly oppleves som en eskalering/provokasjon. Likeledes hvis vi legger ned kapasiteten for en stund, men bestemmer oss for å gjenoppta aktiviteten likevel.
                       2) God etterretningsinformasjon kan gi et lite knøtteland som Norge mer innflytelse enn vi ellers ville hatt, fordi vi bringer en verdifull "valuta" til forhandlingsbordet.
                       3) Med et slikt bidrag til NATO på daglig basis, kan vi slippe billigere unna andre forespørsler om bidrag.


                       Det hårreisende her er hvordan regjeringen først går godt under minimumsbeløpet FSJ anbefalte, og deretter bestemmer seg for å legge til enda en kjempeinvestering i budsjettet. For ikke å nevne hvordan dette med pomp og prakt presenteres som et "løft" og en "satsning" for forsvarssektoren...

                       Kommentér


                       • #83
                        Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                        Jeg har flyttet de to siste innleggene til https://milforum.net/showthread.php/...senedleggelser der de hører mer hjemme.
                        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                        Kommentér


                        • #84
                         Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                         Opprinnelig skrevet av krsvgr Vis post
                         Mange vil vel mene at han kom med nettopp denne anbefalingen fordi maritim overvåkning (og etterretning) er noe av det viktigste Norge bidrar inn i NATO med, og at det dermed ville være politisk uakseptabelt å ikke ha denne kapasiteten. Dermed kunne han i FMR prioritere å legge mer vekt på viktigheten av andre ting som "lettere" kunne kuttes.

                         En bataljon/et kompani av den ene eller andre sorten er ikke et unikt bidrag. "Hvem som helst" i NATO kan stille med det. Men dersom man skulle legge ned MPA-kapasiteten, ville dette fått konsekvenser utover våre egne landegrenser. Tror ikke NATO har tenkt å la nordflanken være helt uten oppsyn, for å si det sånn. For å nevne noe:

                         1) Så lenge vi fly der oppe, og har gjort det med gjevne mellomrom de siste 40 årene, er norske fly en del av normalsituasjonen. Dersom vi legger ned kapasiteten vil nok britiske eller amerikanske fly oppleves som en eskalering/provokasjon. Likeledes hvis vi legger ned kapasiteten for en stund, men bestemmer oss for å gjenoppta aktiviteten likevel.
                         2) God etterretningsinformasjon kan gi et lite knøtteland som Norge mer innflytelse enn vi ellers ville hatt, fordi vi bringer en verdifull "valuta" til forhandlingsbordet.
                         3) Med et slikt bidrag til NATO på daglig basis, kan vi slippe billigere unna andre forespørsler om bidrag.


                         Det hårreisende her er hvordan regjeringen først går godt under minimumsbeløpet FSJ anbefalte, og deretter bestemmer seg for å legge til enda en kjempeinvestering i budsjettet. For ikke å nevne hvordan dette med pomp og prakt presenteres som et "løft" og en "satsning" for forsvarssektoren...
                         Du har trolig helt rett i din vurdering, der du ramser opp tre sentrale punkter. Regjeringen i Norge er nok også under press fra NATO, og kanskje særlig USA og Storbritannia siden de bidrar med store maritime ressurser i alliansen. Jobben vi gjør og har gjort gjennom å overvåke havområdene i nord er av stor betydning for den strategiske balansen.
                         Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

                         Kommentér


                         • #85
                          Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                          NROF har kommet med en edruelig og grei høringsuttalelse: http://nrof.no/images/Marketing/1-Se...fra%20NROF.pdf
                          "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                          - Dmitrij Boltenkov

                          Kommentér


                          • #86
                           Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                           Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                           NROF har kommet med en edruelig og grei høringsuttalelse: http://nrof.no/images/Marketing/1-Se...fra%20NROF.pdf
                           Meget bra!
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • #87
                            Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                            Enig, den uttalelsen var faktisk veldig bra! Og jeg er enig med det meste, bortsatt fra dette om et HV på 45 000 mann (ref annen tråd).

                            For øvrig burde noen ta seg bryet med å trykke ut plakater i skriftstørrelse 300 av følgende uttalelse, og sende til samtlige stortingsrepresentanter: "Dette er helt avgjørende for å unngå det som har vært forsvarssektoren svøpe siden den kalde krigen, nemlig at Stortinget vedtar en større forsvarsstruktur enn det er politisk vilje til å betale for."
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Kommentér


                            • #88
                             Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                             Anniken Huitfeldt (AP], leder av stortingets utenriks og forsvarskomite, har skrevet i VG.

                             http://www.vg.no/nyheter/meninger/fo...et/a/23767516/

                             Hvis det ikke kommer penger til å finansiere planen allerede i det første budsjettet, er fundamentet for denne langtidsplanen kraftig svekket allerede før den har begynt å virke.
                             Veldig positivt at hun anerkjenner at forsvarsplanene på 90-tallet ble underfinansiert og at det er et sentralt problem med langtidsplanene at de ikke følges opp i budsjettene.
                             TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                             Kommentér


                             • #89
                              Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                              Her har jeg kjapt laget en oversikt over 1) Forsvarsbudsjettet som andel av Statsbudsjettet (øverste kryss) og 2) HVs driftsbudsjett som andel av Forsvarsbudsjettet:

                              Forsvarsbudsjetter_Page_1.jpg
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér


                              • #90
                               Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                               Fint, men to spørsmål dukker opp for å få et komplett bilde: Hva med statsbudsjettets andel av BNP i perioden, og hva med andelen av investeringsbudsjettet som går til HV?
                               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X