Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplan for forsvarssektoren 2017–2020

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

  Svarene på spørsmålene er:
  1. Selv om forsvarsbudsjettet har økt, er andelen av de offentlige kostnadene blitt redusert. Forsvaret er kraftig nedprioritert i perioden 2000-2013.

  2. Teknologiutviklingen er gjennomgående for hele samfunnet. I alt fra alminnelig forvaltning til skole, høyere utdanning, og særlig helse, har teknologikostnadene økt radikalt.

  3. I dag er organisasjonen for liten til å løse oppdraget.

  Denne oversikten fra Statistisk sentralbyrå gir et ganske klart bilde:
  https://www.ssb.no/offentlig-sektor/...ltning-treemap

  I perioden 2000-2015 økte de offentlige utgiftene slik:

  Utgifter totalt: 142,1%
  Forsvaret: 68,8%
  Sykehus: 152,4%
  Barn og familie (Ikke skole og barnehage) 146%
  Universitet og høyskoler: 95,6%
  Ungdomsskole og VGS: 108%

  For å gi ytterligere en illustrasjon, ble det i år 2000 brukt 44,8mrd till familie og barn. (Ikke skole og barnehage) På forsvaret ble det brukt 27,9mrd.

  I 2013 var tallene 101,8mrd på barn og familie. Og 41,1mrd på forsvaret.

  I år 2000 da man planla en hær på 2-4 brigader, utgjorde forsvaret 4,5% av de offentlige utgiftene.
  I år 2005, begynnelsen av utviklingsperioden 2005-2008, da hæren skulle ha to mekaniserte brigader, en mob, og Stoltenberg overtok regjeringsmakten, utgjorde forsvarsutgiftene 3,5%.
  I 2013 var det samme tallet 3,1%

  Hvis den Rødgrønne regjeringen hadde beholdt fordelingen fra 2005, ville kostnadene til forsvaret i 2013 vært 46,6mrd i stedet for 41,1. Hvis man hadde beholdt fordelingen på 4,5% fra år 2000, ville forsvarsbudsjettet i 2013 vært 59,9mrd.

  Må innrømme at jeg ikke har tallmateriale for å underbygge påstanden, men jeg har en bestemt følelse av at disse to alternativene ville finansiert den strukturen de var koplet til. Da ville vi hatt et forsvar som kunne løst sin oppgave over tid.

  Merk: Beregningene er basert på info fra SSB. Det er ikke helt sammenfall med forsvarsbudsjettet. Jeg vet ikke hva det beror på. Siden kalkylen er hjemmesnekra mellom fotballkamper på TV, er den ikke kvalitetssikret på noe vis.

  Comment


   #32
   Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

   Synes også det er noe motsigende å skulle ha en egen studie for landmakten for å vite hva man skal gjøre med den, men uten kunne konkludere med et kutt i HV på 7.000 soldater...

   Og er det noe som bekymrer meg så er det ikke selve nedleggelsen av sjøheimevernet og jollene deres, men om også KYP-tjenesten med det skal nedlegges, og ikke overføres land-HV. Først nedleggelse av Kystartilleriet, så SHV. Patruljefly og fregatter kan neppe overvåke alt, og så detaljert...
   Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

   Comment


    #33
    Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

    Etter at Kystradar Sør-Norge ble lagt ned, er det ikke noe, hverken sivilt eller militært, som overvåker norskekysten for fartøyer som ikke har på AIS. Og det gjelder i stor grad luftrommet over Sør-Norge også, Avinor har stort sett kuttet ut primærradar og gått helt over til sekundærradar som bare ser fly som har på transponder. Luftforsvarets K&V har bare fire radarhoder i Sør-Norge, to moderne på Skykula ved Egersund og på Vågsøy i Nordfjord, et eldre på Gråkallen ved Trondheim og et steingammelt nærmest utdatert plassert ved siden av Kongsvinger fengsel.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     #34
     Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

     Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
     Synes også det er noe motsigende å skulle ha en egen studie for landmakten for å vite hva man skal gjøre med den, men uten kunne konkludere med et kutt i HV på 7.000 soldater...
     Jeg tilhører dem som var noe skeptisk til den forrige studien, og tror det vil være nyttig å gjennomføre en ny. Min begrunnelse er at undersøkelsene ble for polarisert. Det var enten lett infanteri, transportert til operasjonområdet på lastebil i brigadeforband, tung mekanisert brigade, ekspidisjonær struktur eller det som ble kalt distriubuert manøver. Et par andre alternativer ble også undersøkt. Bla annet dagens. Den presterte svært dårlig. Faktisk dårligere enn lett infanteri.

     Diesen er tilhenger av distribuert manøver (små enheter som kan lede alle typer ild mot målet, helst levert over stor avstand), og argumenterer for den i Aftenposten (Han ville heller lagt ned 2.Bn enn Kystjegerkommandoen virker det som): http://www.aftenposten.no/norge/Fors...t-527498b.html

     Men denne modellen falt helt igjennom i studien. Hovedatraksjonen er vel egentlig økonomisk. Midler frigjøres til materiell av større betydning: Luft og sjø.

     Hovedinnvendingen mot lett infanteri var høye tapstall og dårlig ytelse i stridsformer som krever mobilitet og beskyttelse mot krumbanevåpen: Oppholdende strid og angrep.

     Men det ble ikke undersøkt hvilken effekt lettere, billigere pansrede kjøretøyer ville hatt for yteevnen.

     I motsetning til en del andre mener jeg samvirke med luft var inkludert i undersøkelsen. Jeg er rimelig sikker på at man drøftet effekten av våpensystemer levert over stor avstand, med presisjon. Eksempelvis NSM/JSM. Konklusjonen var at avstanden ikke spilte noen rolle i seg selv.

     Kostnadseffektivitet og løsning av de faste oppdragene som NATO-beredskap, intops, grensvakt, HMKG/vakt og sikring, reaksjonsevne og utdanning, var også viktige parametre.

     Comment


      #35
      Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

      Norge har ein veldig lang kyst, den strekker seg frå svenskegrensa til Grense Jakob elv mot Russland. Vi har i dag 10 krigsfartøy, 5 fregatt og 5 korvetter viss alle blir gjort sjøklare noko som tar lang tid. I tillegg har vi 5 indre kystvakt fartøy, det vil sei 15 fartøy som i verste fall skal dekke heile kysten som er på 2600 km viss ein ikkje regnar med fjordar og bukter. Det blir 173 km pr fartøy. Og då har vi ingen fartøy til å sikre viktige hamner og leden inn til dei hamnene slik at våre allierte kan komme med forsterkningar.

      Med eit fullt mobilisert SHV har vil ein ha omtrent full kontroll over den norske kysten. Ein vil vite om det kjem eit lite fartøy inn frå havet,ein vil vite om det foregår noko langs kysten som det er viktig å ha rede på. SHV har i seg sjølv veldig liten kampkraft, og kan kun nedkjempe mindre fartøy og mindre styrkar. Men ein godt plassert KYP eller SHV fartøy kan gi dei opplysningane ein treng til F35 eller fregatt som gir dei muligheiten til å avfyre eit missil for å ta ut den fienden som kjem snikande inn.
      Ein kan jo spørje om det er nødvendig å dekke heilekysten, er det ikkje nok å dekke dei viktigaste delane,slik som dei store byane og dei store oljeanlegga. Men kva ville skje om nokon sneik seg inn langs Sognefjorden og tok seg inn til Aurland og sprengte dei kraftverka der?

      Det å legge ned SHV er det same som å legge kysten heilt open.

      Comment


       #36
       Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

       Så vidt jeg kan se er det ikke snakk om å legge ned SHV-avdelinger, bare staben. Alle HV-distrikt med kystlinje beholder sine KYP og fartøyer. Forbehold om at jeg ikke har lest hele proposisjonen i detalj.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        #37
        Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

        Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
        Så vidt jeg kan se er det ikke snakk om å legge ned SHV-avdelinger, bare staben. Alle HV-distrikt med kystlinje beholder sine KYP og fartøyer. Forbehold om at jeg ikke har lest hele proposisjonen i detalj.
        Kva for ein stab. SHVUSK? SHV kommandoen er jo nedlagt.

        Comment


         #38
         Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

         Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
         Kva for ein stab. SHVUSK? SHV kommandoen er jo nedlagt.
         Sorry, du hadde rett, jeg husket feil:
         Sjøheimevernets kommandostruktur
         er nedlagt og SHV-avdelingene
         inngår nå organisatorisk i HV-distriktene, hvor ni
         av elleve HV-distrikt har SHV-avdelinger. Sjøheimevernet
         har behov for noe mer spesialisert kompetanse
         og det er høyere kostnader knyttet til drift
         og investering av fartøysmateriell enn hva situasjonen
         er for øvrige avdelinger i Heimevernet. Sjøheimevernet
         er derfor en relativt kostbar kapasitet
         i HV. For å kunne prioritere en satsing på
         andre og viktige kapasiteter anbefaler regjeringen
         å avvikle Sjøheimevernet innen 2020.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Comment


          #39
          Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

          Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
          Sorry, du hadde rett, jeg husket feil:
          Ja, dessverre så hadde eg det.
          Påstanden om at SHV er kostbar forstår eg ikkje heilt. Ja, pr soldat er nok SHV meir kostbart enn HV, men samtidig er SHV ei veldig billig dørvakt inn til Norge.

          Comment


           #40
           Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

           "I forsvarssjefens anbefaling om et nytt forsvar for fremtiden nevnes hybridkrigføring kun i liten grad, skriver pensjonert orlogskaptein Tore Lasse Moen i en artikkel i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen."

           "Han mener at denne form for trussel må tas på mye større alvor og i større grad reflekteres når nå den politiske prosessen om den nye langtidsplanen for Forsvaret skal fastsettes."

           http://www.forsvarsforeningen.no/hov...egisk-overfall

           Det skulle ikke være noen som kan peke i retningen hvor man kan finne artikkelen Forsvarsforeningen refererer til over, enten på nett eller i papirform?

           Comment


            #41
            Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

            Norsk Tidsskrift for Sjøvesen er på nett her: http://www.sms1835.no/tidsskrift
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Comment


             #42
             Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

             Artikkelen er s. 6-10 her: http://files.flipsnack.com/iframe/em...hash=ftc3wnuzq
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Comment


              #43
              Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

              Tur det var ein anna artikkel det er snakk om. De finn den på denne FB sida. https://www.facebook.com/profile.php...145910&fref=ts

              Comment


               #44
               Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

               Takk til [MENTION=16318]hvlt[/MENTION] , der har jeg lesestoff til helga! Og takk til, [MENTION=13879]magskor[/MENTION] , artikkelen på FB-siden er artikkelen jeg var ute etter!

               Comment


                #45
                Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
                Tur det var ein anna artikkel det er snakk om. De finn den på denne FB sida. https://www.facebook.com/profile.php...145910&fref=ts
                Ja, det var nok heller denne, den utgaven av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen er ikke på nett ennå.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Comment


                 #46
                 Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                 Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
                 Tur det var ein anna artikkel det er snakk om. De finn den på denne FB sida. https://www.facebook.com/profile.php...145910&fref=ts
                 Dette scenarioet er svært interessant for en nærmere diskusjon.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Comment


                  #47
                  Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                  Janne Haaland Matlary har noen interessante poenger i DN i dag, "Nasjonale folkevalgte evner ikke å tenke nasjonalt". I stedet for å se på de viktige tingene, henger de seg opp i hvilke baser i deres egne hjemmeområder som er truet.
                  Hun trekker frem to hovedpoenger:
                  - Finansdepartementet har nå akseptert at det er en høyere prisvekst i Forsvarssektoren enn andre sektorer, noe som gir håp om at vedtatt struktur blir finansiert fremover
                  - Avskrekking er nå første prioritet, og hele strukturen skal innrettes mot å gi øke operativ evne.
                  Hun avslutter med å presisere at landmaktstudien haster.                  https://twitter.com/forsv_forum/stat...19978598674432
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Comment


                   #48
                   Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                   Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                   Dette scenarioet er svært interessant for en nærmere diskusjon.
                   Absolutt, fellesferien nærmer seg.
                   Landmaktstudien bør vel også ta for seg hvordan man kan demme opp om sårbare perioder. Historisk sett er det vel en og annen tingen som har skjedd rundt høytider og ferietider.

                   Comment


                    #49
                    Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                    Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
                    Tur det var ein anna artikkel det er snakk om. De finn den på denne FB sida. https://www.facebook.com/profile.php...145910&fref=ts
                    Hvor skal man begynne. Kanskje først å lese feks:

                    http://strategicstudiesinstitute.arm..._McDermott.pdf

                    Er nok grei innføring i den Russiske generalstabens arbeid og den populære hybridkrig hypotesen.

                    Deretter så er det vanskelig å ta et scenario som er umulig seriøst, men det kanskje ikke er så viktig i dagens forsvarsdebatt.

                    I scenariet erobrer ukrainske regjeringsstyrker Lugansk. Det er flere problemer med denne delen av scenariet. Dels bruker forfatteren den ikke eksisterende luftlandsetningsdivisjonen til denne erobringen. Ukraina har ikke en luftlandsetningsdivisjon, men brigadestruktur. Den 53e mekaniserte brigaden er kjent som en eksisterende avdeling, den 7e panserbrigaden fremstår mer som et mysterium (men mulig at jeg har misset noen kilde). Så er det neste problem at det ville vært en større sensasjon enn om Sverige skulle vinne fotball-EM 2016, hvis disse til dels ikke eksisterende avdelingene skulle ha klart det som beskrives.

                    Etter å ha lest delen om Ukraina, så er det vanskelig å ta resten seriøst. Skal man være seriøs så må det være gjennomført.

                    Scenariet vedrørende Norge forutsetter at den russiske generalstaben er sinnslidende og den Norske statsledningen handlingslammet.

                    Beklager at jeg skriver i klartekst hvordan jeg vurderer dette scenariet.


                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    Minsk, det nye Utopia

                    Comment


                     #50
                     Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                     Opprinnelig skrevet av ghj Vis post
                     Absolutt, fellesferien nærmer seg.
                     Landmaktstudien bør vel også ta for seg hvordan man kan demme opp om sårbare perioder. Historisk sett er det vel en og annen tingen som har skjedd rundt høytider og ferietider.
                     Ja mobiliseringsavdelinger av typen man hadde en del av under den kalde krigen er en løsning der. en viss prosent av mannskapene er hjemme i fellesferien og kan møte.
                     En profesjonell avdeling må enten stå i beredskap med dertil hørende lønn og belastning for familien, eller gi beredskapsbonus for at folk skal komme tilbake i ferien innen en viss tid.

                     En miks er best IMO, få og veldig effektive SOF som kommer når det blir for mye for politiet, med oppfølging av tusenvis av reservister.


                     Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
                     Hvor skal man begynne. Kanskje først å lese feks:

                     http://strategicstudiesinstitute.arm..._McDermott.pdf

                     Er nok grei innføring i den Russiske generalstabens arbeid og den populære hybridkrig hypotesen.

                     Deretter så er det vanskelig å ta et scenario som er umulig seriøst, men det kanskje ikke er så viktig i dagens forsvarsdebatt.

                     I scenariet erobrer ukrainske regjeringsstyrker Lugansk. Det er flere problemer med denne delen av scenariet. Dels bruker forfatteren den ikke eksisterende luftlandsetningsdivisjonen til denne erobringen. Ukraina har ikke en luftlandsetningsdivisjon, men brigadestruktur. Den 53e mekaniserte brigaden er kjent som en eksisterende avdeling, den 7e panserbrigaden fremstår mer som et mysterium (men mulig at jeg har misset noen kilde). Så er det neste problem at det ville vært en større sensasjon enn om Sverige skulle vinne fotball-EM 2016, hvis disse til dels ikke eksisterende avdelingene skulle ha klart det som beskrives.

                     Etter å ha lest delen om Ukraina, så er det vanskelig å ta resten seriøst. Skal man være seriøs så må det være gjennomført.

                     Scenariet vedrørende Norge forutsetter at den russiske generalstaben er sinnslidende og den Norske statsledningen handlingslammet.

                     Beklager at jeg skriver i klartekst hvordan jeg vurderer dette scenariet.


                     Sent from my iPhone using Tapatalk
                     100% enig i din vurdering.

                     Hele dette hybridkrigssnakket er bare tull, det er et ord vi har funnet på fordi vesten ikke er vandt til kriger som fyller hele spekteret.
                     Krig er alltid i hele spekteret hvis motstanderne har mer likestilte evner.
                     Død ved Kølle!
                     Bla bla... Hybrid warfare is easy

                     Comment


                      #51
                      Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                      Tja, det er ikke nødvendig å henge seg opp i detaljer. De elementene jeg mener er viktige er massiv bruk av spesialstyrker som opptrer i sivil eller med norsk militær- eller politiuniform bragt hemmelig inn i landet før noen strid (kamuflert som flyktninger, turister og arbeidere) over land og sjø og ved kupp tar over essensiell infrastruktur og militærleirer og kommunikasjonslinjer, samtidig som elektronisk infrastruktur (tele, radio, TV, K&V) settes ut av spill både ved angrep i cyberdomenet og ved sabotasje og fysiske angrep. Alt dette umiddelbart før angrep med større militærstyrker settes i gang, først med missil- og flyangrep mot norske flystasjoner, radaranlegg og kommunikasjonsanlegg som ikke alt er sikret eller ødelagt av spesialstyrker og femtekolonister. Det er for så vidt ikke noe nytt ved dette, dette har vært et scenario som har blitt sett på som viktig siden det sovjetiske angrepet på Afghanistan julen 1979, men mulighetene for Russland til å bringe styrker hemmelig inn i Norge er mangedoblet med det store antallet russere som oppholder seg lovlig i Norge, som fiskere, arbeidere og turister, som bla kommer i busslaster og til og med cruiseskip med plass til flere tusen.
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Comment


                       #52
                       Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                       The invasion was well planned and coordinated; simultaneously with the border crossing by ground forces, a Soviet airborne division (VDV) captured Prague Václav Havel Airport (at the time called Ruzyne International Airport) in the early hours of the invasion. It began with a special flight from Moscow which carried more than 100 plain clothes agents. They quickly secured the airport and prepared the way for the huge forthcoming airlift, in which An-12 transport aircraft began arriving and unloading Soviet airborne troops equipped with artillery and light tanks.
                       Slutten på Prahavåren.

                       https://en.wikipedia.org/wiki/Gleiwitz_incident

                       On the night of 31 August 1939, a small group of German operatives, dressed in Polish uniforms and led by Naujocks,[2] seized the Gleiwitz station and broadcast a short anti-German message in Polish (sources vary on the content of the message). The Germans' goal was to make the attack and the broadcast look like the work of anti-German Polish saboteurs.[2][3]
                       The Brandenburgers saw extensive action in Fall Gelb, clearing the way for the Fallschirmjäger before the Battle of Fort Eben-Emael. On 8 May, two nights before the opening of the offensive the Brandenburgers went into action. Donning the enemies' uniforms over their own German ones (so they could quickly change in case of capture and be treated as POWs rather than spies and facing execution), small groups began to cross the border into the Netherlands, Belgium and Luxembourg.
                       One of the few actions that was successful[11] in the opening days of the campaign was the seizure of the Meuse bridge in the Dutch town of Gennep. An eight-man team, led by Leutnant Wilhelm Walther, was given the task of capturing the bridge intact. At 2am on May 10, Walther's team, now disguised as Dutch military police escorting German prisoners, made their assault. Two guard posts were destroyed, but three Brandenburgers were wounded and the team was pinned down. Dressed in a Dutch uniform, Walther advanced across the bridge. The confused defenders hesitated, allowing the rest of the team to take them out, seizing the bridge and disabling the detonators. Many more operations like this took place over the course of the campaign. However very few were successful and on another bridge, Brandenburgers were arrested by Dutch troops and shot as spies.
                       Til slutt der en klassisk Spesialstyrkeoperasjon.
                       Under den kalde krigen kunne man forvente seg slikt da også, hvorfor skal ikke vi klare det i dag?

                       Dette er klassisk krigføring.

                       Fet skrift viser en løsning, forfektet av den Estiske Forsvarsministeren.
                       Død ved Kølle!
                       Bla bla... Hybrid warfare is easy

                       Comment


                        #53
                        Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                        Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                        Tja, det er ikke nødvendig å henge seg opp i detaljer.
                        Uheldigvis er djevelen i detaljene. Scenariet som jeg kommenterte er ikke et realistisk scenario. Det har blitt brukt fiendens uniform/kjennetegn som krigslist siden oldtiden. Men at det scenariet som ble kommentert inneholder et element (bruk av norsk uniform som krigslist) som er mulig, gjør ikke scenariet til et mulig scenario.

                        Den mest vellykkede bruk av annen uniform som krigslist som jeg kommer på i farta, er når Rhodesiske spesialstyrker kjørte inn i Mozambique, gjennom flere veisperring, så inn i et fiendeleir, vel inne startet man en regelrett massakre på de i hovedsak uvæpnede fiende soldatene. 1000+ drepte fiender, og 4 egne sårede ble resultatet av dette.

                        Kan Russland gjennomføre en slik operasjon som den som Rhodesia gjorde, men i Norge? For å lage et scenario som inneholder det, da må detaljene være på plass.


                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        Minsk, det nye Utopia

                        Comment


                         #54
                         Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                         For å analysere en langtidsplan er det de generiske elementene i et scenario som er interessante, ikke masse detaljer som uansett vil være forskjellige i et virkelig tilfelle.

                         Det mest interessante her er synes jeg er sammensetningen av to elementer som gir overraskelse: 1) Muligheten av å samtidig sette inn mange spesialstyrker (og støttestyrker) som har kommet inn i Norge på "lovlig" vis som turister, fra cruiseskip, fiskefartøyer, gjemt i handelsskip langs kysten som anløper norsk havn, på guidede bussturist-turer, shoppingtur til Kirkenes, ombord i sivile fly som lander på norske flyplasser etc. som helt overraskende går til aksjon kledt i sivil eller med norske uniformer, og som kun bruker vold der det trengs, men ellers utgir seg som f.eks. norske tjenestemenn. 2) Samtidig cyberangrep og fysisk angrep på norsk kommunikasjonsinfrastruktur som tar ned mobilnett, fasttelefonnett, internett, radio og TV som gjør det umulig å varsle befolkningen om hva som foregår.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Comment


                          #55
                          Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                          Her er en interessant liten amerikansk militær analyse av Nord-Norge fra 1986 jeg fant. Mange elementer der synes jeg stadig er interessante. Geografi er ikke noe som kan forhandles, tror jeg Stalin sa, og det er geografi som gjør Nord-Norge strategisk viktig. Først og fremst synes jeg det er den strategiske viktigheten av Nord-Norges geografi som er interessant her. For å gjøre det mer aktuelt har jeg erstattet Sovjet med Russland:

                          North Norway is strategically important, not because of its natural resources (although off-shore oil exploration may soon add natural wealth to the equation), but because of its location. If war began in Europe, North Norway would play a key role because (1) it lies under the strategic approaches to western Russia from the eastern United States, (2) it lies close to the main Russian Northern Fleet ballistic missile submarine base and operating areas on the Kola peninsula and in the Barents Sea, and (3) it dominates the Norwegian Sea, control of which would threaten the North Atlantic sea lines of communication between the United States and Europe.

                          To be completely successful, Russia must win a conventional war in Central Europe before the European NATO Allies either decide to use nuclear weapons or are able to mount a successful conventional defense with the aid of reinforcements from the United States. Russian doctrine emphasizes the development of forces that possess the firepower and mobility to accomplish a quick victory there. The Russians have also hedged against the possibility that they will not achieve a quick conventional victory. This has led to the following Russian strategies in the North:

                          1) Project a naval defense line across the Greenland-Iceland-United Kingdom gap.
                          2) Preserve ballistic missile submarine sanctuaries in the Barents Sea.
                          3) Erect a forward strategic air defense over North Norway.
                          4) Interdict North Atlantic sea lines of communication between Europe and the United States.
                          5) In peacetime, achieve and maintain these capabilities to create doubt in Europe about U.S. capability to aid the defense of NATO.

                          The NATO Allies have responded with their own strategies in the North:

                          1) Mount a credible territorial defense of North Norway with Norwegian national forces.
                          2) Project a forward naval defense line to the North Cape.
                          3) Reinforce North Norway with Allied air and ground units.
                          4) In peacetime, achieve and maintain these capabilities to deter precipitate Russioan action.

                          The Allies' strategy of establishing a forward naval defense is intertwined with their other two wartime strategies. An effective defense of North Norway in the face of an uncontested Russian possession of the Norwegian Sea seems problematic, and the ability of the Allies to push the Russian navy beyond the North Cape is questionable if the Russians seize and use the airfields in North Norway. Likewise, the ability of the West to push reinforcements across a Russian-controlled Norwegian Sea does not appear promising.

                          The fate of North Norway is closely tied to the fate of the Norwegian Sea. Each will play an important role in any battle for control of the other. North Norway can be likened to an unsinkable aircraft carrier that dominates the region; victory in the North will depend in large part upon who controls that aircraft carrier.

                          The assumed scenario for a Russian attack upon North Norway consists of joint air, sea and land assaults that will probably be organized into four distinct yet almost simultaneous phases:

                          1) Spetsnaz, airborne, heliborne, and tactical air attacks against key radar warning sites, command and control centers, coastal fortifications, and internal lines of communication.
                          2) Combined amphibious and overland assaults into Finnmark from the Pechenga region of the Kola Peninsula to secure the North Cape region and to blind Allied surveillance of Northern Fleet operations.
                          3) Major amphibious assaults into Troms to secure the North Norway air and naval bases.
                          4) Major overland assaults across Finland along the Finnish Wedge from the Kandalaksha region into Troms to create a pincer with the ampibious forces.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Comment


                           #56
                           Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                           Hybridkrig konseptet har blitt inn.

                           http://strategicstudiesinstitute.arm...9_Monaghan.pdf

                           En god refleksjon fra en man med relativt relevant CV, som tilhører gruppen av hybridskeptiker.

                           https://www.chathamhouse.org/expert/dr-andrew-monaghan# (kort CV til forfatteren i linken)


                           Sent from my iPhone using Tapatalk
                           Minsk, det nye Utopia

                           Comment


                            #57
                            Diesen og Mood slår hardt tilbake

                            ALDRIMER.no:
                            Sverre Diesen og Robert Mood sabler ned Edgar Fossheim og mener han mangler innsikt og ikke ser det store bildet. Av OLE DAG KVAMME «Slike synspunkter kan sjelden brukes til noe annet enn å konstatere at «avsenderen er i live og ved god helse», for å sitere en tidligere svensk forsvarssjef», heter det i tilsvaret […]

                            Les mer...

                            Comment


                             #58
                             Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                             Nils Holme er betinget optimist når det gjelder virkelighetsforståelsen som ligger til grunn for langtidsplanen, men ser på landmaktstudien mer som resultat av budsjettklemme enn et reelt studiebehov.

                             http://www.tjodareik.no/kommentar/ko...tklemme_dn.htm
                             (Artikkelen var opprinnelig publisert i DN.)

                             Kampkraft tross budsjettklemme
                             Langtidsplanen for forsvaret er et gjennombrudd i virkelighetsforståelse. Men hva er regjeringens budsjettrammer?

                             Det viktigste ved regjeringens Langtidsplan for forsvarssektoren som ble lagt frem 17. ds. er ikke de detaljerte forslagene, men planens overordnede premisser og mål: På grunn av langvarig underfinansiering har forsvaret i dag langt mindre kapasitet for nasjonalt krigsforsvar enn forutsatt i vedtatte planer. Den sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at kapasiteten nå må styrkes til forutsatt nivå.
                             Om denne analysen kan synes enkel, er det skjellsettende at den legges til grunn for politisk handling. Presentasjoner og intervjuer av Erna Solberg, Per Sandberg og Ine Eriksen Søreide etterlater ingen tvil om at ikke bare fagstatsråden men også de øvrige aksepterer utfordringene i forsvars- og sikkerhetspolitikken, og stiller seg bak en plan for å styrke forsvaret.
                             Hvor radikal planen er belyses av historikken. Da forsvarsministeren i 2014 ga forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide sitt fagmilitære råd (innspill til langtidsplanen) ga regjeringen to alternative økonomiske rammer for utredningen: opprettholde budsjettnivå 2015, alternativt 0,5% budsjettøkning.
                             Men så føyde forsvarsministeren til i oppdraget at forsvarssjefen sto fritt til å begrunne forslag som eventuelt gikk ut over disse budsjettrammene.
                             Og forsvarssjefen leverte. Hans forslag innenfor de regjeringsgitte rammene innebærer fortsatt nedbygning av forsvarsevnen. Ingen snakker om dem i dag. Det tredje forslaget derimot – forsvarssjefens anbefaling, en komplett plan – ble grunnlaget for regjeringens langtidsplan. Planen bygger på behov for budsjettøkninger langt ut over regjeringens opprinnelige rammer.
                             Det er to bærende pilarer i planen. For det første: Før nye, større og kostbare investeringsprosjekter iverksettes må det forsvaret vi har – eller skulle hatt etter de vedtatte planene – bringes i kampklar stand. Huller i personelloppsetninger, vedlikehold, beholdninger og øvinger må tettes. Den andre pilaren er å bryte den løpende underfinansiering ved å bringe samsvar mellom planer og budsjetter. Herav langtidsplanens tittel/motto: Kampkraft og bærekraft.

                             Planens forslag virker gjennomarbeidet, men ikke alt er problemfritt.
                             Ta bærekraften først. En meget viktig forbedring er at fremtidige driftskostnader nå beregnes ut fra «erfart kostnadsvekst», noe som vil gi langt bedre treff enn de beregningsmetodene som hittil har bidradd sterkt til vedvarende underbudsjettering. En annen svakhet i planleggingen har vært alt for optimistiske estimater for kostnader og gevinster ved omstillinger. Forsvarssjefens kommentarer til departementets justeringer av hans plan kan tyde på at den arvesynden ikke er helt overvunnet. Videre skal endringer i valutakurser og drivstoffpriser fortsatt håndteres innenfor årlig driftsbudsjett, - en betydelig risiko. Endelig har planen en rekke forslag om utgiftsreduksjon ved nedleggelser av tjenestesteder og avdelinger. Forslagene følger forsvarssjefens anbefaling, og er drevet av hans vurdering av operativ nytte. Kraftige protester er allerede hørbare, og de vil neppe gi seg med det første. Forsvarspolitikerne vil få store utfordringer med prioritering mellom nasjonal forsvarsevne og velgernes lokale særinteresser. Kryss fingrene. - I sum er bærekraften i planen styrket fra tidligere, men fortsatt ikke sikret.
                             Når det gjelder kampkraft er saken mer komplisert. Planens mål om å prioritere istandsetting av dagens kampstyrker er tydelig. Forsvarssjefen anbefaler at dette skjer balansert for alle forsvarsgrenene over en fireårsperiode, med hovedvekt to de første to årene. Imidlertid vil regjeringen i starten ikke følge forsvarssjefens råd for styrking av landstyrkene, med henvisning til en igangsatt studie. Forklaringen er ikke overbevisende.
                             Planens alvorligste problem er budsjettet for de nærmeste fire årene. Det sies at behovet for budsjettøkninger over planens 20-årsperiode skal være 165 mrd. kroner, mot forsvarssjefens anbefalte 175. Gitt usikkerhetene i den fjernere del av perioden er dette ikke nødvendigvis dramatisk. Det alvorlige er at planen ikke sier noe om budsjettrammene for de første tre årene, men bare at innen 2020 skal budsjettet være øket med 7,2 mrd. kroner over nivået i 2016. Beregningen er litt mystisk, men den mangelfulle økonomifremstillingen viser i alle fall at forsvarssjefens anbefaling ikke følges helt ut. Anbefalingen forutsetter en årlig økning med 3 mrd. fra 2017. Det ville innebære at budsjettet for 2020 skulle ligge på 12 mrd. over 2016-nivået. Her ligger planens mest kritiske politiske prioritering. Nedprioriteringen av landforsvaret må sees som resultat av budsjettklemme snarere enn studiebehov.

                             Alt i alt speiler langtidsplanen en betydelig realisme. Men ytterligere klargjøringer fra regjeringen av de økonomiske rammene for de kommende fire år er helt nødvendig for en ansvarlig politisk behandling av planen. Styrking av kampkraften må være de nærmeste budsjettenes politiske hovedtema.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Comment


                              #59
                              Sv: Diesen og Mood slår hardt tilbake

                              Svarene fra Diesen og Mood gjør meg betenkt. Jeg har stor respekt for begge, men er dette egnet til inspirere til en bredere debatt om forsvaret?

                              Finansieringen regjeringen legger opp til, er ikke så lett å bli klok på. Jeg tror Holme har helt rett: Vi har ikke sett slutten på finansieringsproblemene. Da tror jeg det er nødvendig å føre en åpen, inkluderende og nyansert debatt.

                              Det er langt mellom argumentene i Diesens svar, og jeg er forundret over skråsikkerheten til både Diesen og Mood. Hva er det som gjør dem så sikre, deles deres oppfatning av andre og hvorfor kom landmaktstudien som bare er 4-5 år gammel til en helt annen konklusjon, selv om distribuert manøver ble vurdert?

                              Konklusjonen var tydelig selv om det var en liten reservasjon om at konseptet kunne være fremtidens løsning: Distribuert manøver ble utmanøvrert ved at motstanderne selektivt nøytraliserte ildlederne.

                              Den anbefalte strukturen var også entydig: Kaderbasert, tung (faktisk 4 mekaniserte bataljonstridsgrupper, husket litt feil i et tidligere innlegg) hvorav ca 50% var kaderavdelinger. Investeringskostnaden var stipulert til 39mrd fordelt over 20 år.
                              Dersom budsjettene ble økt med 25%, var anbefalingen mer av det samme. Hvilket innebærer ca 70% av en tung mekanisert brigade til.

                              Hvis Diesens svar tas på alvor, rammes jo FFI med minst like stor tyngde som Edgar Fossheim. For ikke å snakke om dagens hærsjef Odin Johansen, som er villig til å redusere antall F-35 for å finansiere den strukturen det har vært enighet om fram til nå. Johansen har også pekt på hvilken gigantisk feilinvestering de nye kampvognene er, dersom hæren ikke styrkes som helhet.

                              Comment


                               #60
                               Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                               http://www.tjodareik.no/kommentar/ko...tklemme_dn.htm
                               (Artikkelen var opprinnelig publisert i DN.)
                               Helt enig. I Forsvaret er man vant til oppdragsbasert ledelse. Hensikt, metode, sluttilstand. Jeg lurer på hvor mange av de avgjørelsene som har vært gjort i samarbeid med Forsvarssjefen, eksperter og forskere. Er det noen som vet hvordan denne prosessen har vært?

                               Sent fra min D6503 via Tapatalk

                               Comment

                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               No content found
                               Show More
                                
                               • Filter
                               • Tid
                               • Show
                               • New Topics
                               Clear All
                               new posts
                               Please log in to your account to view your subscribed posts.
                               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                               Oppstillingsplassen
                               Tekniske driftsmeldinger
                               Tekniske driftsmeldinger.
                               Tråder: 8 Innlegg: 661
                               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                               8 661
                               Kunngjøringer fra ledelsen
                               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                               15 1.086
                               Kommentarer fra rekkene
                               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                               Tråder: 3 Innlegg: 466
                               Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                               3 466
                               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                               Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                               2.453 41.955
                               Rittmester
                               Livet i tjeneste
                               Underforum:
                               Treningsdagbøker (11/1.130)
                               S-1 2. Utdanning og tjeneste
                               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                               Tråder: 67 Innlegg: 2.917
                               67 2.917
                               Underforum:
                               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                               Tråder: 30 Innlegg: 493
                               30 493
                               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                               Tråder: 8 Innlegg: 283
                               8 283
                               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                               S-2 1. Generelle nyheter.
                               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.846
                               1.054 33.846
                               S-2 2. Etterretning
                               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                               Tråder: 395 Innlegg: 28.355
                               Nyeste innlegg: Fokus: Mali
                               395 28.355
                               Znuddel
                               Fokus: Mali
                               av Znuddel
                               Underforum:
                               Tema: Russland (58/6.884)
                               Tema: Asia (102/4.214)
                               S-2 3. Sikkerhet
                               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                               59 5.302
                               Underforum:
                               22.juli 2011 (32/4.562)
                               S-2 4. Nyhetsfeed
                               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                               Tråder: 211 Innlegg: 266
                               211 266
                               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
                               Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
                               2.549 62.550
                               Underforum:
                               Hæren (41/1.518)
                               Sjøforsvaret (36/1.959)
                               Luftforsvaret (62/1.285)
                               Heimevernet (564/17.509)
                               S-3 2. Totalforsvaret
                               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                               584 19.529
                               Underforum:
                               Politiet (235/12.996)
                               S-3 3. Ledelse
                               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                               Tråder: 9 Innlegg: 179
                               Nyeste innlegg:
                               9 179
                               Blåfugl
                               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                               Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                               21 2.271
                               pioff
                               Den store PI-tråden
                               av pioff
                               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                               Tråder: 109 Innlegg: 10.281
                               109 10.281
                               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                               Tråder: 65 Innlegg: 827
                               65 827
                               Underforum:
                               Landsystemer (28/624)
                               Sjøsystemer (4/5)
                               Luftsystemer (6/41)
                               INI-systemer (23/128)
                               Fagforum S-5: Planer & policy
                               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                               Tråder: 93 Innlegg: 6.071
                               Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
                               93 6.071
                               S-5 3. Militærhistorie
                               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                               Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                               411 10.512
                               Underforum:
                               S-5 4. Veteranforum
                               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                               89 1.564
                               magskor
                               Team Rubicon.
                               av magskor
                               Fagforum S-6: Samband & IKT
                               S-6 1. Fagforum Samband
                               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                               119 1.706
                               Underforum:
                               01 Fagområder (16/297)
                               02 Felttriks (23/301)
                               S-6 2. Tekniske forum
                               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                               170 3.017
                               Markedsplassen
                               Kjøp og salg
                               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                               537 2.182
                               Milforums testarena
                               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                               Tråder: 3 Innlegg: 16
                               3 16
                               Bedriftspresentasjoner
                               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                               Tråder: 2 Innlegg: 2
                               2 2
                               Working...
                               X