Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplan for forsvarssektoren 2017–2020

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

  Jeg mener Stormark overdramatiserer - f eks denne "I forkant av valget har Russland foretatt store forflytninger av militære marinefartøy til Midtøsten." La gå at de fleste marinefartøy er militære(!), vi snakker om ett hangarskip med støttefartøy, som ikke akkurat river skinnet av pølsa, eller som andre har påpekt, gir dem slagkraft som de ikke kunne oppnådd med landbaserte fly. Når det er sagt er jeg enig i at vi lever i usikre tider, og at 2%-målet bør oppfylles før 2024, noe som fordrer en stor opptrapping allerede fra 2017-budsjettet som snart vedtas.

  Noen fakta:
  - FSJ la frem FMR i fjor høst, hvor han anbefalte som realistisk en noe redusert struktur ift dagens, med en ekstra kost på 175 mrd i perioden 2015-2034. Allerede for 2017 anbefalte han en økning på 2,7 mrd for å kunne oppnå målsetningene. Dette kalte han et nøkternt førstelinjeforsvar. Én av kapasitetene han anbefalte innfaset dersom han fikk mer penger enn dette, var nye MPA.

  - Regjeringen la frem en LTP i sommer, hvor totaløkningen var 165 mrd, ikke 175, og hvor 40 mrd av summen er innsparinger og ikke ferske penger. For perioden frem til 2020 ligger det inne en økning på totalt 4,1 mrd, betydelig mindre enn FSJ la opp til. I tillegg kan nevnes at MPA er inne i dette budsjettet, uten ekstra kompensasjon.

  - I høst ble statsbudsjettet for 2017 lagt frem. Reell endring justert for effektivisering er i vedlegg 3 tabell 1.1 oppgitt til 751 mill. Budsjettekniske grep gjorde at dette visstnok egentlig skal være snakk om rundt 300 mill (jeg har ikke økonomikompetanse til å etterprøve disse tallene). Det er uansett langt under FSJ' anbefaling.

  - De siste dagers forhandlinger om LTP ser ut til å medføre en påplussing på rundt 300 mill, hvorav 70 skal være interne omdisponeringer. Totalt ca en halv prosent av dagens forsvarsbudsjett. I denne summen ligger imidlertid også opprettholdelse av KJK (som FSJ foreslo nedlagt) og HV (som FSJ foreslo redusert), så jeg vet ikke om dette representerer en reell økning av tilgjengelige penger.

  Beløpene vi ser i spill er altså svært langt i fra å oppfylle FSJ' ambisjon om et nøkternt førstelinjeforsvar. Det ligner faktisk mye mer på det han også advarer om i planen, en videreføring av dagens nivå. I dette tilfellet anbefaler han antall F-35 redusert til 42, ingen nye ubåter, avvikling av brigaden, avvikling av stridsvogner og artilleri og mange andre triste og leie ting.

  Og alt dette er selvsagt lysår unna å oppfylle noe som ligner 2%-målet av BNP innen 2024 som sittende statsminister faktisk har forpliktet seg til.

  Det kan godt tenkes det ikke gjør noe som helst at vi står uten Forsvar, så lenge presidentene i både USA og Russland er oppegående og hyggelige mennesker uten noen som helst irrasjonelle tilbøyeligheter. Skulle det motsatte være tilfelle, derimot...
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

   Enig i at Stormark overdriver. På den annen side så er mener jeg det er for defensivt å si at vi bør nå 2%-målet før 2024. Jeg mener vi bør nå det målet såsnart som mulig.

   Mitt poeng er at de usikre tidene allerede er her, og vi har ingen tid å miste.

   Kommentér


   • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

    Kanskje noen av milforums økonomer kan hjelpe litt til her? I en FFI-rapport fra 2015 fant jeg følgende formulering: "En økning fra 1,43 til 2 prosent av BNP tilsvarer 40 prosents vekst i forsvarsbudsjettet, eller 18,5 mrd. 2015-kr". Det ser også ut til å være totalt BNP de tar utgangspunkt i, ikke bare fastlands-Norge, som man også finner i statistikken fra SSB.

    Hva tror folket ville være en realistisk økning pr år for å oppnå målet, gitt at BNP endrer seg forutsigbart, og spesifikt hva burde det ha å si for 2017-budsjettet?


    https://www.ffi.no/no/Rapporter/15-00322.pdf

    EDIT: På sine hjemmesider sier NOF for øvrig: "Det er grunn til å anta at Forsvarsbudsjettet vil medføre en svekket andel av BNP."
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

     Langtidsplanen behandles på Stortinget i morgen: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=64481

     For øvrig - ingen økonomikyndige som vil prøve seg på regnestykket i forrige innlegg?
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Langtidsplanen behandles på Stortinget i morgen: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=64481

      For øvrig - ingen økonomikyndige som vil prøve seg på regnestykket i forrige innlegg?
      ---
      ellers takk! har hatt nok budsjettarbeid så det holder i hvertfall for ett år :-)

      Kommentér


      • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

       Debatten streames nå: https://www.stortinget.no/no/Hva-skj.../nett-tv-beta/

       Edit: Anniken Huitfeldt påstår nå at forsvarsbudsjettene har blitt økt og forsvarsevnen blitt bedre de siste årene, slik at vi har gått fra å være en liten NATO-nasjon til å bli en middelsstor.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

        Nå er det ca 10 minutter igjen av debatten, så antar jeg avstemning følger. https://www.stortinget.no/no/Hva-skj...a/Talerlister/

        Det som skal avgjøres er altså det vi finner her: https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2504884/sec5
        En kort og konsis liste, og som vi vet er det allerede foreslått en del endringer.

        EDIT: Selve voteringen blir nok ikke før senere i dag.
        Last edited by Rittmester; DTG 151541 Nov 16, . Begrunnelse: Votering
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

         FMIN åpner for å vurdere Andøya vs Evenes på nytt dersom tallmaterialet sier det: http://www.aftenposten.no/norge/Ny-v...p-609117b.html
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

          Innstillingen som ble vedtatt i Stortinget i kveld: https://www.stortinget.no/globalasse...01617-062s.pdf

          Selv om det var en del mindretallsforslag, ble vedtaket gjort ihht komiteens forslag, som da bl a innebærer nedlegges av SHV og Andøya.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

           Når det gjelder struktur, så er innstillingen med noen unntak i tråd med LTP'en:
           Click image for larger version

Name:	Struktur.png
Views:	1
Size:	111,3 KB
ID:	866639

           Unntakene er at 18 Bell 412 opprettholdes inntil videre, Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes og antall distriktsstaber i Heimevernet forblir elleve og endres ikke til ti.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

            Selve vedtaket:
            Click image for larger version

Name:	062s1.PNG
Views:	1
Size:	47,4 KB
ID:	866646

            Click image for larger version

Name:	062s2.PNG
Views:	1
Size:	47,5 KB
ID:	866647
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

             I tillegg er det en del saker som ikke står direkte i vedtaket, f eks:

             - Musikkorpsene beholdes, men det forutsettes at Kulturdepartementet fra 2018 skal betale 40% av kostnaden til fire av korpsene (hvorvidt kulturdepartementet er med på notene (sic) vites ikke)
             - Kysteskadren endrer navn til Marinen
             - Antall besetninger på fregattene økes til fem, slik at fire fregatter kan opereres samtidig
             - Dagens struktur med ni Bell 412 på Bardufoss og ni på Rygge opprettholdes inntil alternativ helikopterkapasitet er etablert på Bardufoss, anslagsvis innen 2019-20 (denne synes jeg er vag)
             - Skolene i Forsvaret samles under en felles høgskole
             - Innovasjons- og eksperimenteringsordningen overføres fra Cyberforsvaret til FFI, mens NOBLE (Norwegian Battle Lab and Experimentation) videreføres i redusert omfang, nå underlagt FOH
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

              I media stod det vel noe slikt som at "Luftforsvarets skolesenter på Kjevik legges ned" men i vedtaket står det "Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned". Det er jo strengt tatt ikke det samme. Da ryker FLO, HV, VPV og fandens oldemor der da og i praksis er det da ikke noe militært nærvær i Agderfylkene?
              *smerte er midlertidig, ære varer evig*

              Kommentér


              • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

               Om LTP på Forsvarsnett: https://forsvaret.no/aktuelt/dette-er-langtidsplanen               (admin smalt inn video)
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                Og styrkingen av grensevakten?


                Spent på landmaktutredningen...

                *mumle mumle heimevernet reserve hæren mumle*
                Godkjent sansoldat

                Kommentér


                • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                 Forsvarssjefen har fått et oppdrag fra stortinget og som sjef så må han være lojal til eller bytte jobb. Landmaktsstudie blir det neste store å den er jeg spent på.
                 Trenger bare litt flaks, så går det godt

                 Kommentér


                 • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                  Følger det noen ekstra penger med landmaktsstudien i neste omgang, eller er de økonomiske rammene allerede lagt? Jeg har ikke sett noen kommentere det.

                  Ellers så synes jeg at det er på tide å prøve å mobilisere folkeviljen litt. Om man hadde for eksempel skaffet 500'000 underskrifter på at forsvarssaken var den viktigste saken for dem til neste valg, og at de ville bytte parti til å stemme på dem som kan forplikte seg til å oppfylle 2% kravet med god margin, så tror jeg fort politikerene hadde prioritert annerledes. Gjennvalg og posisjoner er det eneste som betyr noe for dem.

                  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

                  Kommentér


                  • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                   Det følger ikke ekstra penger med, med mindre stortinget bevilger mer penger. Det kan jo være at de sier at en eventuell landstudie sine finn skal finanseres innenfor rammene av LTP.


                   Eller med andre ord, jeg tror ikke på mer penger til forsvaret, før forsvaret har de inne på konto.
                   Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                   Kommentér


                   • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                    Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                    Det følger ikke ekstra penger med, med mindre stortinget bevilger mer penger. Det kan jo være at de sier at en eventuell landstudie sine finn skal finanseres innenfor rammene av LTP.


                    Eller med andre ord, jeg tror ikke på mer penger til forsvaret, før forsvaret har de inne på konto.
                    Vil vel påstå at det er den beste muligheten for å få flere kroner (selv om sjansen kanskje er liten).

                    Kommentér


                    • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                     Når Stortinget(les; Regjeringen) ikke la mer vekt på forsvarssjefen sitt råd enn de faktisk gjorde, har jeg vansker for å se hvordan en studie(hvorav det har vært mange studier og utredninger for forsvaret i løpet av de siste 30 år) av landmakten skal automagisk føre til at man får mer penger på konto.

                     Så kan man jo selvsagt lure på hvordan forsvaret skal bruke disse pengene, og om økte bevilgninger i seg selv vil føre til at ting blir bedre, men der er det vel en offentlig skjult hemlighet at mye av pengene vil gå til å lage byråkrater som skal fylle ut sjekklister for å se hvordan pengene blir brukt.

                     Vi kan vel være enige i at forsvaret før 2000 ikke akkurat hadde verdens beste økonomistyring, men det hjelper jo lite å slenge bilen over til den andre siden av veien, gjennom grøfta og langt ut på jordet i den andre retninga...
                     Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                     Kommentér


                     • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                      https://www.regjeringen.no/no/tema/f...att/id2520659/

                      Regjeringen la ut dette i dag

                      Click image for larger version

Name:	basekart-oppdatert.png
Views:	1
Size:	191,2 KB
ID:	866660

                      Kommentér


                      • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                       Jeg fant denne leseverdig: http://www.klassekampen.no/article/2...ICLE/161119967
                       Opprinnelig skrevet av Overskrift
                       Det norske forsvaret kan ikke bare klappe hæla sammen. Mer enn noen gang trenger vi kritiske studier og åpen debatt. Sikkerhetspolitisk selvsensur
                       Opprinnelig skrevet av om teksten
                       Kritikk av Forsvaret:• Norsk sikkerhetspolitikk er for tida omdiskutert. Langtidsplanen for Forsvaret, kjøp av overvåkingsfly og amerikanske tropper på norsk jord er blant sakene som har vekket debatt.
                       • I denne teksten argumenterer Tormod Heier for at det ikke er rom for selvkritikk og debatt innad i Forsvaret.
                       • Heier mener at forskere i forsvarssektoren er redde for å framstå som illojale, og at de lar seg hemme av en frykt for å sende uklare signaler til våre allierte.
                       • Teksten er en forkortet versjon av Heiers foredrag «En ny kald krig? Nødvendigheten av kritiske studier i norsk sikkerhetspolitikk», som han holdt på Etterretnings- konferansen i Vadsø 10. oktober.
                       Om forfatteren:
                       • Tormod Heier er oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole
                       Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                       Kommentér


                       • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                        Jeg er ikke uenig med Heier, men synes han gråter litt for sin syke mor ved å prøve å dempe kritikken mot hans egen person. Men ja, de som jobber i forskningsinstitusjoner bør kunne uttale seg friere enn de som er i kommandosøylen.

                        Skille

                        Fra Facebooksiden til Sjef HV:
                        En solid militær dag.
                        Vi har brukt hele dagen på kjernegruppemøte. Her samler jeg mine viktigste stabsmedarbeidere til orienteringer, friske diskusjoner og hvis aktuelt - beslutninger fra min side.
                        Plansiden orienterte først om konsekvensene for HV av den nå av Stortinget vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Jeg konstaterer nøkternt følgende :
                        - Generalinspektøren for Heimevernet skal skifte funksjon til Sjef for Heimevernet med et helhetlig ansvar for HV. Det vil si ansvar for HV i både fred, krise og krig.
                        - det skal etableres en Nasjonal Territoriell Kommando (NTK) som skal være Sjef HV sitt ledelsesapparat for å lede HV, og eventuelle andre underlagte avdelinger, i krise og krig. Denne kommandoen vil bli en integrert del av dagens HV-stab.
                        - HV-11 videreføres
                        - innsatsstyrkene videreføres med samme volum som i dag med 3000 soldater
                        - områdestrukturen reduseres til 35 000 soldater fra dagens nivå innen 2020.
                        - Sjøheimevernet nedlegges innen 2020. Eksakt når og hvordan langs tidsaksen 2017-2020 gjenstår å klarlegge.
                        - HVs befalsskole på Porsangermoen nedlegges i 2017.
                        Budsjettet for 2017 legger opp til en styrking av HVs finansielle situasjonen med utgangspunkt i ovennevnte. Endelig budsjett er ikke klart p.t.
                        Jeg antar at Landmaktsutredningen vil starte opp om ikke alt for lang tid. Anbefalingene derfra vil kunne påvirke noe av det jeg har angitt som resultat etter LTP. Anbefalingene fra utredningen skal til slutt ende opp i Stortinget for beslutning. Det betyr at et politisk vedtak ifm LTP da kan bli endret av et nytt vedtak. Slik er demokratiets funksjonalitet.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                         Sjef HV-05 har også lagt ut vedr. LTP på 05s Facebookside i dag:
                         "Folkens, da har våre folkevalgte talt, og den nye Langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt i Stortinget. Jeg registrerer at store investeringer i sjø og luft er sikret, mens Hæren er satt på vent i påvente av en ny utredning av landmakten, noe som naturlig inkluderer HV. Samtidig som at HV mister sitt SHV, og 7000 stillinger i områdestrukturen uansett skal vekk.

                         Det er her utfordringen og usikkerheten ligger for oss i HV-05. Hvor stor andel av kuttene, hvem, hvor, når og hvordan vi tegner kartet på nytt avventer vi føringer på fra HV-staben. Men jeg vil som sjef inkludere områdesjefene i dette arbeidet så raskt som mulig når vi vet noe mere konkret.

                         Men uansett hvordan dette blir etterpå så vil vi etter beste evne ivareta vårt samfunnsansvar, og forholde oss til realitetene og gjøre det beste ut av situasjonen.

                         Vi har forsøkt å si i fra, de vet kanskje ikke hva de gjør, men vi vil stille opp og kjempe med det vi har uansett. Også vi når det kreves��"

                         Kommentér


                         • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                          Jeg synes faktisk det er litt merkelig av en militær sjef å bruke ord som "de vet kanskje ikke hva de gjør" om politisk ledelse i et brev til sine undergitte. Ja, han har selvsagt rett, og vi andre kan mene og skrive slikt, men det er altså noe med rollen. Vel.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                           Ikke uenig med deg der. GIHV er litt mer elegant. I flere av hans innlegg kan en lese mellom linjene at han ikke nødvendigvis er helt enig i beslutningene som tas - uten at han "blåser ut" på samme måte som sjef 05. En kombinasjon av frustrasjon blandet med det å enda være litt fersk i bruken av SoMe?

                           Kommentér


                           • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                            GIHV er utrulig flink på SOME, og han klare å gje oppløftende informasjon til innsats sjø. Sjølv om SHV er lagt ned. For det er klart at innsats sjø vil slite med logistikk uten SHV.

                            Mobiler har autokorrektur. Shit happens

                            Kommentér


                            • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                             Hvem er denne GIHV dere snakker om? 'Generalinspektør' er bare sååå forrige uke.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                              Sååå... blir det nå SHV?? Kanskje SHV egentlig legges ned for å frigjøre forkortelsen...


                              Sent from my iPhone using Tapatalk

                              Kommentér


                              • Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                               Regjeringen foreslår i Langtidsplanen for Forsvaret å legge ned korvettene når de nye kampflyene er operative, trolig fra 2025.

                               Korvettene er spesialister innen overflatekrigføring og kystnære operasjoner, i motsetning til fregattene som er ment for havgående operasjoner mot fly og undervannsbåter. At kysten er lang er et gjennomgående tema i Norsk forsvarsdebatt. Legges korvettene ned sitter vi igjen med fem krigsskip til å holde kontroll på og nekte andre å bruke våre enorme sjøområder.

                               Vår kunnskap om kysten vil være vår styrke under en militær konflikt og her trenger vi fartøy som kjenner forholdene, og som på en troverdig måte kan nekte fienden å bruke vår kyst til sin egen fordel.

                               Dette vil bety at Norge mister bortimot hele evnen til å forsvare kysten på en troverdig måte. Avviklingen henger dårlig sammen med hovedprioriteringen i langtidsplanen, som er å «Styrke forsvaret av Norge».

                               Korvettene leverer rundt 400 patrulje- og øvingsdøgn gjennom året. Under seilas benyttes tiden til øvelser, patruljer, eskortering av russiske militære fartøy langs kysten samt støtte til samfunnet gjennom eksempelvis søk- og redning. Fartøyene bidrar til at vi har «synlig politi» i våre sjøområder, og viser at Norge verdsetter sin suverenitet. På grunn av korvettenes høye fart er de godt egnet til beredskap og vil kunne være tilstede over tid ved overaskende hendelser.
                               http://www.bt.no/btmeninger/debatt/E...r-326277b.html

                               Selv om det er endel ting å kritisere med korvettene så sliter jeg litt med å se at vi skal i fremtida klare oss med kun 5 fregatter, som kjent så er jo som oftest minst en ikke tilgjengelig pga vedlikehold til enhver tid, og tillegg så er det vel vanlig å bruke en til trening, så da kan vi regne med å ha tre skip tilgjengelig til enhver tid. Og det kan vel knapt nok kalles en marine.

                               Godt å vite at den kalde krigen aldri kommer tilbake, at EU er "rock solid" (hehe, tenk hvis f.eks. Storbritannia skulle finne på å gå ut av EU), at gærninger som Trump aldri kommer inn i det hvite hus, at land som Frankrike aldri kommer til bevege seg mot ytre høyre, at det snart blir fred i Midtøsten, og at CO2-utslippene kommer til å falle så dramatisk at vi aldri kommer til å få klimaflyktninger til Norge.

                               I believe it is peace for our time. We thank you from the bottom of our hearts. Go home and get a nice quiet sleep.

                               Kommentér

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Forsvarets jobbsøkerregister

                               Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                               https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                                

                               Luftforsvarets organisering

                               Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                               Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                               https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                               For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               Fokus: Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                               Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                                

                               100 ÅR ETTER

                               100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                                

                               Et nytt forsvarskonsept?

                               I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                                

                               Beskikkelser på Milforum

                               Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                                

                               NSM: Årlig risikovurdering


                               Ole Gunnar Onsøien
                               NTB scanpix

                               – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                               Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                               – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                                

                               Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                               Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                               http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                               Rapporten dekker hovedpunktene:
                               Kode:
                                 Globale utviklingstrekk
                                 Nordområdene / Arktis
                                 Russland
                                 Afghanistan
                                 Pakistan
                                 Kina
                                 Midtøsten og Nord-Afrika
                                 Iran
                                 Sudan
                                 Somalia
                                 Terrorisme
                                 Spredning av
                               ...
                                

                               Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                               Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                                

                               Tema: Luftforsvaret

                               Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                                

                               Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                               Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                               – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                               Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                               http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X