Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplan for forsvarssektoren 2017–2020

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

  Jeg mener Stormark overdramatiserer - f eks denne "I forkant av valget har Russland foretatt store forflytninger av militære marinefartøy til Midtøsten." La gå at de fleste marinefartøy er militære(!), vi snakker om ett hangarskip med støttefartøy, som ikke akkurat river skinnet av pølsa, eller som andre har påpekt, gir dem slagkraft som de ikke kunne oppnådd med landbaserte fly. Når det er sagt er jeg enig i at vi lever i usikre tider, og at 2%-målet bør oppfylles før 2024, noe som fordrer en stor opptrapping allerede fra 2017-budsjettet som snart vedtas.

  Noen fakta:
  - FSJ la frem FMR i fjor høst, hvor han anbefalte som realistisk en noe redusert struktur ift dagens, med en ekstra kost på 175 mrd i perioden 2015-2034. Allerede for 2017 anbefalte han en økning på 2,7 mrd for å kunne oppnå målsetningene. Dette kalte han et nøkternt førstelinjeforsvar. Én av kapasitetene han anbefalte innfaset dersom han fikk mer penger enn dette, var nye MPA.

  - Regjeringen la frem en LTP i sommer, hvor totaløkningen var 165 mrd, ikke 175, og hvor 40 mrd av summen er innsparinger og ikke ferske penger. For perioden frem til 2020 ligger det inne en økning på totalt 4,1 mrd, betydelig mindre enn FSJ la opp til. I tillegg kan nevnes at MPA er inne i dette budsjettet, uten ekstra kompensasjon.

  - I høst ble statsbudsjettet for 2017 lagt frem. Reell endring justert for effektivisering er i vedlegg 3 tabell 1.1 oppgitt til 751 mill. Budsjettekniske grep gjorde at dette visstnok egentlig skal være snakk om rundt 300 mill (jeg har ikke økonomikompetanse til å etterprøve disse tallene). Det er uansett langt under FSJ' anbefaling.

  - De siste dagers forhandlinger om LTP ser ut til å medføre en påplussing på rundt 300 mill, hvorav 70 skal være interne omdisponeringer. Totalt ca en halv prosent av dagens forsvarsbudsjett. I denne summen ligger imidlertid også opprettholdelse av KJK (som FSJ foreslo nedlagt) og HV (som FSJ foreslo redusert), så jeg vet ikke om dette representerer en reell økning av tilgjengelige penger.

  Beløpene vi ser i spill er altså svært langt i fra å oppfylle FSJ' ambisjon om et nøkternt førstelinjeforsvar. Det ligner faktisk mye mer på det han også advarer om i planen, en videreføring av dagens nivå. I dette tilfellet anbefaler han antall F-35 redusert til 42, ingen nye ubåter, avvikling av brigaden, avvikling av stridsvogner og artilleri og mange andre triste og leie ting.

  Og alt dette er selvsagt lysår unna å oppfylle noe som ligner 2%-målet av BNP innen 2024 som sittende statsminister faktisk har forpliktet seg til.

  Det kan godt tenkes det ikke gjør noe som helst at vi står uten Forsvar, så lenge presidentene i både USA og Russland er oppegående og hyggelige mennesker uten noen som helst irrasjonelle tilbøyeligheter. Skulle det motsatte være tilfelle, derimot...
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


   Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

   Enig i at Stormark overdriver. På den annen side så er mener jeg det er for defensivt å si at vi bør nå 2%-målet før 2024. Jeg mener vi bør nå det målet såsnart som mulig.

   Mitt poeng er at de usikre tidene allerede er her, og vi har ingen tid å miste.

   Kommentér


    Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

    Kanskje noen av milforums økonomer kan hjelpe litt til her? I en FFI-rapport fra 2015 fant jeg følgende formulering: "En økning fra 1,43 til 2 prosent av BNP tilsvarer 40 prosents vekst i forsvarsbudsjettet, eller 18,5 mrd. 2015-kr". Det ser også ut til å være totalt BNP de tar utgangspunkt i, ikke bare fastlands-Norge, som man også finner i statistikken fra SSB.

    Hva tror folket ville være en realistisk økning pr år for å oppnå målet, gitt at BNP endrer seg forutsigbart, og spesifikt hva burde det ha å si for 2017-budsjettet?


    https://www.ffi.no/no/Rapporter/15-00322.pdf

    EDIT: På sine hjemmesider sier NOF for øvrig: "Det er grunn til å anta at Forsvarsbudsjettet vil medføre en svekket andel av BNP."
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


     Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

     Langtidsplanen behandles på Stortinget i morgen: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=64481

     For øvrig - ingen økonomikyndige som vil prøve seg på regnestykket i forrige innlegg?
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


      Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

      Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
      Langtidsplanen behandles på Stortinget i morgen: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=64481

      For øvrig - ingen økonomikyndige som vil prøve seg på regnestykket i forrige innlegg?
      ---
      ellers takk! har hatt nok budsjettarbeid så det holder i hvertfall for ett år :-)

      Kommentér


       Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

       Debatten streames nå: https://www.stortinget.no/no/Hva-skj.../nett-tv-beta/

       Edit: Anniken Huitfeldt påstår nå at forsvarsbudsjettene har blitt økt og forsvarsevnen blitt bedre de siste årene, slik at vi har gått fra å være en liten NATO-nasjon til å bli en middelsstor.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


        Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

        Nå er det ca 10 minutter igjen av debatten, så antar jeg avstemning følger. https://www.stortinget.no/no/Hva-skj...a/Talerlister/

        Det som skal avgjøres er altså det vi finner her: https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2504884/sec5
        En kort og konsis liste, og som vi vet er det allerede foreslått en del endringer.

        EDIT: Selve voteringen blir nok ikke før senere i dag.
        Last edited by Rittmester; DTG 151641A Nov 16, . Begrunnelse: Votering
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


         Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

         FMIN åpner for å vurdere Andøya vs Evenes på nytt dersom tallmaterialet sier det: http://www.aftenposten.no/norge/Ny-v...p-609117b.html
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


          Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

          Innstillingen som ble vedtatt i Stortinget i kveld: https://www.stortinget.no/globalasse...01617-062s.pdf

          Selv om det var en del mindretallsforslag, ble vedtaket gjort ihht komiteens forslag, som da bl a innebærer nedlegges av SHV og Andøya.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


           Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

           Når det gjelder struktur, så er innstillingen med noen unntak i tråd med LTP'en:
           Struktur.png

           Unntakene er at 18 Bell 412 opprettholdes inntil videre, Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes og antall distriktsstaber i Heimevernet forblir elleve og endres ikke til ti.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


            Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

            Selve vedtaket:
            062s1.PNG

            062s2.PNG
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


             Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

             I tillegg er det en del saker som ikke står direkte i vedtaket, f eks:

             - Musikkorpsene beholdes, men det forutsettes at Kulturdepartementet fra 2018 skal betale 40% av kostnaden til fire av korpsene (hvorvidt kulturdepartementet er med på notene (sic) vites ikke)
             - Kysteskadren endrer navn til Marinen
             - Antall besetninger på fregattene økes til fem, slik at fire fregatter kan opereres samtidig
             - Dagens struktur med ni Bell 412 på Bardufoss og ni på Rygge opprettholdes inntil alternativ helikopterkapasitet er etablert på Bardufoss, anslagsvis innen 2019-20 (denne synes jeg er vag)
             - Skolene i Forsvaret samles under en felles høgskole
             - Innovasjons- og eksperimenteringsordningen overføres fra Cyberforsvaret til FFI, mens NOBLE (Norwegian Battle Lab and Experimentation) videreføres i redusert omfang, nå underlagt FOH
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


              Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

              I media stod det vel noe slikt som at "Luftforsvarets skolesenter på Kjevik legges ned" men i vedtaket står det "Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned". Det er jo strengt tatt ikke det samme. Da ryker FLO, HV, VPV og fandens oldemor der da og i praksis er det da ikke noe militært nærvær i Agderfylkene?
              *smerte er midlertidig, ære varer evig*

              Kommentér


               Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

               Om LTP på Forsvarsnett: https://forsvaret.no/aktuelt/dette-er-langtidsplanen               (admin smalt inn video)
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


                Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                Og styrkingen av grensevakten?


                Spent på landmaktutredningen...

                *mumle mumle heimevernet reserve hæren mumle*
                Godkjent sansoldat

                Kommentér


                 Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                 Forsvarssjefen har fått et oppdrag fra stortinget og som sjef så må han være lojal til eller bytte jobb. Landmaktsstudie blir det neste store å den er jeg spent på.
                 Trenger bare litt flaks, så går det godt

                 Kommentér


                  Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                  Følger det noen ekstra penger med landmaktsstudien i neste omgang, eller er de økonomiske rammene allerede lagt? Jeg har ikke sett noen kommentere det.

                  Ellers så synes jeg at det er på tide å prøve å mobilisere folkeviljen litt. Om man hadde for eksempel skaffet 500'000 underskrifter på at forsvarssaken var den viktigste saken for dem til neste valg, og at de ville bytte parti til å stemme på dem som kan forplikte seg til å oppfylle 2% kravet med god margin, så tror jeg fort politikerene hadde prioritert annerledes. Gjennvalg og posisjoner er det eneste som betyr noe for dem.

                  Sent fra min SM-G900F via Tapatalk

                  Kommentér


                   Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                   Det følger ikke ekstra penger med, med mindre stortinget bevilger mer penger. Det kan jo være at de sier at en eventuell landstudie sine finn skal finanseres innenfor rammene av LTP.


                   Eller med andre ord, jeg tror ikke på mer penger til forsvaret, før forsvaret har de inne på konto.
                   One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                   Kommentér


                    Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                    Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                    Det følger ikke ekstra penger med, med mindre stortinget bevilger mer penger. Det kan jo være at de sier at en eventuell landstudie sine finn skal finanseres innenfor rammene av LTP.


                    Eller med andre ord, jeg tror ikke på mer penger til forsvaret, før forsvaret har de inne på konto.
                    Vil vel påstå at det er den beste muligheten for å få flere kroner (selv om sjansen kanskje er liten).

                    Kommentér


                     Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                     Når Stortinget(les; Regjeringen) ikke la mer vekt på forsvarssjefen sitt råd enn de faktisk gjorde, har jeg vansker for å se hvordan en studie(hvorav det har vært mange studier og utredninger for forsvaret i løpet av de siste 30 år) av landmakten skal automagisk føre til at man får mer penger på konto.

                     Så kan man jo selvsagt lure på hvordan forsvaret skal bruke disse pengene, og om økte bevilgninger i seg selv vil føre til at ting blir bedre, men der er det vel en offentlig skjult hemlighet at mye av pengene vil gå til å lage byråkrater som skal fylle ut sjekklister for å se hvordan pengene blir brukt.

                     Vi kan vel være enige i at forsvaret før 2000 ikke akkurat hadde verdens beste økonomistyring, men det hjelper jo lite å slenge bilen over til den andre siden av veien, gjennom grøfta og langt ut på jordet i den andre retninga...
                     One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                     Kommentér


                      Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                      https://www.regjeringen.no/no/tema/f...att/id2520659/

                      Regjeringen la ut dette i dag

                      basekart-oppdatert.png

                      Kommentér


                       Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                       Jeg fant denne leseverdig: http://www.klassekampen.no/article/2...ICLE/161119967
                       Opprinnelig skrevet av Overskrift
                       Det norske forsvaret kan ikke bare klappe hæla sammen. Mer enn noen gang trenger vi kritiske studier og åpen debatt. Sikkerhetspolitisk selvsensur
                       Opprinnelig skrevet av om teksten
                       Kritikk av Forsvaret:• Norsk sikkerhetspolitikk er for tida omdiskutert. Langtidsplanen for Forsvaret, kjøp av overvåkingsfly og amerikanske tropper på norsk jord er blant sakene som har vekket debatt.
                       • I denne teksten argumenterer Tormod Heier for at det ikke er rom for selvkritikk og debatt innad i Forsvaret.
                       • Heier mener at forskere i forsvarssektoren er redde for å framstå som illojale, og at de lar seg hemme av en frykt for å sende uklare signaler til våre allierte.
                       • Teksten er en forkortet versjon av Heiers foredrag «En ny kald krig? Nødvendigheten av kritiske studier i norsk sikkerhetspolitikk», som han holdt på Etterretnings- konferansen i Vadsø 10. oktober.
                       Om forfatteren:
                       • Tormod Heier er oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole
                       One of the universal rules of happiness is: always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. -- (Terry Pratchett, Jingo)

                       Kommentér


                        Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                        Jeg er ikke uenig med Heier, men synes han gråter litt for sin syke mor ved å prøve å dempe kritikken mot hans egen person. Men ja, de som jobber i forskningsinstitusjoner bør kunne uttale seg friere enn de som er i kommandosøylen.

                        Skille

                        Fra Facebooksiden til Sjef HV:
                        En solid militær dag.
                        Vi har brukt hele dagen på kjernegruppemøte. Her samler jeg mine viktigste stabsmedarbeidere til orienteringer, friske diskusjoner og hvis aktuelt - beslutninger fra min side.
                        Plansiden orienterte først om konsekvensene for HV av den nå av Stortinget vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Jeg konstaterer nøkternt følgende :
                        - Generalinspektøren for Heimevernet skal skifte funksjon til Sjef for Heimevernet med et helhetlig ansvar for HV. Det vil si ansvar for HV i både fred, krise og krig.
                        - det skal etableres en Nasjonal Territoriell Kommando (NTK) som skal være Sjef HV sitt ledelsesapparat for å lede HV, og eventuelle andre underlagte avdelinger, i krise og krig. Denne kommandoen vil bli en integrert del av dagens HV-stab.
                        - HV-11 videreføres
                        - innsatsstyrkene videreføres med samme volum som i dag med 3000 soldater
                        - områdestrukturen reduseres til 35 000 soldater fra dagens nivå innen 2020.
                        - Sjøheimevernet nedlegges innen 2020. Eksakt når og hvordan langs tidsaksen 2017-2020 gjenstår å klarlegge.
                        - HVs befalsskole på Porsangermoen nedlegges i 2017.
                        Budsjettet for 2017 legger opp til en styrking av HVs finansielle situasjonen med utgangspunkt i ovennevnte. Endelig budsjett er ikke klart p.t.
                        Jeg antar at Landmaktsutredningen vil starte opp om ikke alt for lang tid. Anbefalingene derfra vil kunne påvirke noe av det jeg har angitt som resultat etter LTP. Anbefalingene fra utredningen skal til slutt ende opp i Stortinget for beslutning. Det betyr at et politisk vedtak ifm LTP da kan bli endret av et nytt vedtak. Slik er demokratiets funksjonalitet.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                         Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                         Sjef HV-05 har også lagt ut vedr. LTP på 05s Facebookside i dag:
                         "Folkens, da har våre folkevalgte talt, og den nye Langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt i Stortinget. Jeg registrerer at store investeringer i sjø og luft er sikret, mens Hæren er satt på vent i påvente av en ny utredning av landmakten, noe som naturlig inkluderer HV. Samtidig som at HV mister sitt SHV, og 7000 stillinger i områdestrukturen uansett skal vekk.

                         Det er her utfordringen og usikkerheten ligger for oss i HV-05. Hvor stor andel av kuttene, hvem, hvor, når og hvordan vi tegner kartet på nytt avventer vi føringer på fra HV-staben. Men jeg vil som sjef inkludere områdesjefene i dette arbeidet så raskt som mulig når vi vet noe mere konkret.

                         Men uansett hvordan dette blir etterpå så vil vi etter beste evne ivareta vårt samfunnsansvar, og forholde oss til realitetene og gjøre det beste ut av situasjonen.

                         Vi har forsøkt å si i fra, de vet kanskje ikke hva de gjør, men vi vil stille opp og kjempe med det vi har uansett. Også vi når det kreves��"

                         Kommentér


                          Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                          Jeg synes faktisk det er litt merkelig av en militær sjef å bruke ord som "de vet kanskje ikke hva de gjør" om politisk ledelse i et brev til sine undergitte. Ja, han har selvsagt rett, og vi andre kan mene og skrive slikt, men det er altså noe med rollen. Vel.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                           Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                           Ikke uenig med deg der. GIHV er litt mer elegant. I flere av hans innlegg kan en lese mellom linjene at han ikke nødvendigvis er helt enig i beslutningene som tas - uten at han "blåser ut" på samme måte som sjef 05. En kombinasjon av frustrasjon blandet med det å enda være litt fersk i bruken av SoMe?

                           Kommentér


                            Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                            GIHV er utrulig flink på SOME, og han klare å gje oppløftende informasjon til innsats sjø. Sjølv om SHV er lagt ned. For det er klart at innsats sjø vil slite med logistikk uten SHV.

                            Mobiler har autokorrektur. Shit happens

                            Kommentér


                             Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                             Hvem er denne GIHV dere snakker om? 'Generalinspektør' er bare sååå forrige uke.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                              Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                              Sååå... blir det nå SHV?? Kanskje SHV egentlig legges ned for å frigjøre forkortelsen...


                              Sent from my iPhone using Tapatalk

                              Kommentér


                               Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren

                               Regjeringen foreslår i Langtidsplanen for Forsvaret å legge ned korvettene når de nye kampflyene er operative, trolig fra 2025.

                               Korvettene er spesialister innen overflatekrigføring og kystnære operasjoner, i motsetning til fregattene som er ment for havgående operasjoner mot fly og undervannsbåter. At kysten er lang er et gjennomgående tema i Norsk forsvarsdebatt. Legges korvettene ned sitter vi igjen med fem krigsskip til å holde kontroll på og nekte andre å bruke våre enorme sjøområder.

                               Vår kunnskap om kysten vil være vår styrke under en militær konflikt og her trenger vi fartøy som kjenner forholdene, og som på en troverdig måte kan nekte fienden å bruke vår kyst til sin egen fordel.

                               Dette vil bety at Norge mister bortimot hele evnen til å forsvare kysten på en troverdig måte. Avviklingen henger dårlig sammen med hovedprioriteringen i langtidsplanen, som er å «Styrke forsvaret av Norge».

                               Korvettene leverer rundt 400 patrulje- og øvingsdøgn gjennom året. Under seilas benyttes tiden til øvelser, patruljer, eskortering av russiske militære fartøy langs kysten samt støtte til samfunnet gjennom eksempelvis søk- og redning. Fartøyene bidrar til at vi har «synlig politi» i våre sjøområder, og viser at Norge verdsetter sin suverenitet. På grunn av korvettenes høye fart er de godt egnet til beredskap og vil kunne være tilstede over tid ved overaskende hendelser.
                               http://www.bt.no/btmeninger/debatt/E...r-326277b.html

                               Selv om det er endel ting å kritisere med korvettene så sliter jeg litt med å se at vi skal i fremtida klare oss med kun 5 fregatter, som kjent så er jo som oftest minst en ikke tilgjengelig pga vedlikehold til enhver tid, og tillegg så er det vel vanlig å bruke en til trening, så da kan vi regne med å ha tre skip tilgjengelig til enhver tid. Og det kan vel knapt nok kalles en marine.

                               Godt å vite at den kalde krigen aldri kommer tilbake, at EU er "rock solid" (hehe, tenk hvis f.eks. Storbritannia skulle finne på å gå ut av EU), at gærninger som Trump aldri kommer inn i det hvite hus, at land som Frankrike aldri kommer til bevege seg mot ytre høyre, at det snart blir fred i Midtøsten, og at CO2-utslippene kommer til å falle så dramatisk at vi aldri kommer til å få klimaflyktninger til Norge.

                               I believe it is peace for our time. We thank you from the bottom of our hearts. Go home and get a nice quiet sleep.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X