Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

En forsvarspolitisk anbefaling - Et Forsvar i endring

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • En forsvarspolitisk anbefaling - Et Forsvar i endring

  Vedlagte dokument «En forsvarspolitisk anbefaling» er utarbeidet av Forsvarspolitisk utvalg i Vestfold Høyre og oversendt Forsvarsministeren. Deles her til informasjon.

  Sammendrag
  Russlands folkerettsstridige annektering av Krim, og krigen i Øst-Ukraina, har resultert i et stadig mer anstrengt forhold mellom Russland, NATO og EU. Mangel på stabilitet og forutsigbarhet gjør den sikkerhetspolitiske situasjonen krevende. I tillegg har Russland styrket sin militære evne betydelig de siste årene, og vist vilje til å bruke militærmakt mot et naboland på en folkerettsstridig måte.

  Forsvaret har i dag et høyt kvalitetsnivå, men Forsvaret mangler dybde i strukturen. Vi ser at vi på noen områder kan ha sluppet oss litt for langt ned. At selve ryggraden, evnen til å forsvare Norge og allierte i krise og krig med utholdenhet og dybde i strukturene, ikke er så solid som vi kunne ha ønsket. Forsvarspolitisk Utvalg (FU) fremfører at Forsvarssjefen i det fremlagte FMR ikke i tilstrekkelig grad har oppfylt behovet for styrking av forsvaret som situasjonen krever. Forsvarssjefen har ikke utnyttet det handlingsrommet som ble gitt i rammeskrivet.

  Samtidighetsutfordringen som må påregnes under en konflikt, virker ikke til å være hensyntatt i nødvendig grad. FU ser det som svært vanskelig å løse disse utfordringene, når det ikke fremlegges anbefalinger om økning i Hæren, Sjøforsvaret eller i Heimevernet. I stedet fremmes det forslag om at Hæren videreføres på dagens nivå samtidig som at Sjøforsvaret og Heimevernet reduseres.

  FU presenterer i dokumentet en struktur som menes at vil styrke Norges forsvarsevne, tilby dybde og bedret utholdenhet samt nødvendig beredskap. Anbefalingen innebærer bl.a. at det opprettes en brigade i sør, økt fokus på Heimevernet, videreføring av Sjøforsvarets ubåt- og minekapasiteter og en videreføring av MPA ved Andøya. FU mener at anbefalingen burde være oppnåelig innenfor Norges 2% forpliktelse til NATO, og at tidshorisonten økningene er tillagt, vil tillate en gradvis økning av forsvarsbudsjettet over de neste 5-10 år.

  Kan ikke forsvarsbudsjettet økes så raskt som den sikkerhetspolitiske situasjonen krever, må man se på muligheter som stiller Norge bedre stilt til å ivare ta egen sikkerhet. Dette innebærer bl.a. å styrke hæren fremfor å fullt ut gjennomføre anskaffelsen av F35.

  En forsvarspolitisk anbefaling - Et forsvar i endring.pdf

 • #2
  Sv: En forsvarspolitisk anbefaling - Et Forsvar i endring

  Vi trenger lista er lang, den har ingen begrensning. Vår begrensning er Kroner, vilje og tid. Alt koster penger, så med lite penger så blir det lite forsvar. Vi må ha vilje for å bevilge penger hvis vi vill ha mer forsvar, den viljen som er i Norge er ikke større. Tid en faktor som er konstant, Uansett hvor mye penger vi dytter inn i forsvaret så skal de absorberes på en fornuftig måte, det tar tid å øke aktivitet. Planer skal legges, anbud skal inn og folk skal utdannes. Penger å vilje er ikke en quick fix.

  Det vi kan gjøre de neste to til tre årene er å øve mer, planlegge mer, vedlikeholde mer og legge til rette for det vi kan investere i.
  Trenger bare litt flaks, så går det godt

  Kommentér

  Annonse i emne

  Collapse

  Fremhevede emner

  Collapse
   

  Minedykker

  Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

  Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.  Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
   

  Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

  Bli en del av spesialstyrkene

  Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
   

  Roller i Geværlaget

  Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

  Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
  Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
  Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
   

  Sikkerhetsloven


  (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


  Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


  Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
   

  Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

  Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

  Håper dette er starten på noe vedvarende.

  https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
   

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

  https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

  ...
   

  Mentorordning i Heimevernet

  Hei,

  Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
   

  Troppssersjant

  Hei!

  Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
  Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
   

  NSM: Årlig risikovurdering


  Ole Gunnar Onsøien
  NTB scanpix

  – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

  – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

  Donasjoner

  Collapse
  Working...
  X