Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Visjon 2035

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Visjon 2035

  https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...jon%202035.pdf

  Mye intressant her. Starter tråden for å få en diskusjon kring denne rapporten.
  Minsk, det nye Utopia

 • #2
  Visjon 2035

  Hæren har utgitt sin "Visjon 2035", en konseptuell studie av hvordan Hæren og dens stridsomgivelser kan se ut i 2035, altså utenfor den perioden langtidsplanene gjelder for.  Studien kan lastes ned her: https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...jon%202035.pdf (også rapportert på nyhetstråden)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Visjon 2035

   Jeg har bare raskt skummet gjennom studien. Den gir sikkert en god pekepinn på hvilke trender som finnes, men en svakhet (som de også vedkjenner seg) er at den ikke tar høyde for teknologiske brudd eller at verdenssituasjonen endrer seg dramatisk. Svarte svaner, med andre ord.

   Et godt eksempel på hvor vanskelig det er å spå om fremtiden kan finnes på side 17. Selv om det bare er et par måneder siden visjonen ble ført i pennen, er følgende utsagn om folkevandring allerede utdatert:
   Norges plassering med en stor nabo i øst skaper en buffersone mot ekstrem folkevandring, noe som i overskuelig fremtid vil være positivt. Dermed er det mulig at denne folkevandringen ikke vil få så tydelige utslag i det norske samfunnet, som mange andre steder i Europa.
   Mer enn tusen asylsøkere kom inn over den norsk/russiske grensen bare forrige uke. Dersom Russland ønsker det, kan de utmerket godt klare å aktivt rute flyktninger til Norge, og dermed være det motsatte av et buffer.

   Så kan man gruble over hva dette eventuelt bør ha av konsekvenser for Hærens og Forsvarets utvikling frem mot 2035.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Visjon 2035

    Så ikke at lukman hadde startet en identisk tråd 10 minutter før jeg gjorde det. Trådene er nå slått sammen.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Visjon 2035

     2035 kan høres lenge ut til, men det er bare 20 år.

     Går vi 20 år tilbake fra i dag er vi 1995. Da var det krig på Balkan og FN-misjonen gikk mot havari, verdenssamfunnet hadde ikke lyktes i å dempe krigen og redde sivilbefolkning. Massakrer skjedde og det var et høyt antall flyktninger. I Irak styrte Saddam og alle visste egentlig at det var noe ugjort etter Desert Storm.
     I Norge var Forsvaret i en bratt nedbyggingsfase, som kanskje ikke egentlig hadde kommet skikkelig i gang mentalt. Sovjetunionen var borte og Russland en usikker størrelse.

     Det har skjedd mye siden 1995 som har endret hvor vi snakker om, men er det mulig å finne trender som var mulige å forutsi? Det er gjerne det første man sjekker når man skal lage en slik fremtidsstudie - hvis jeg hadde brukt samme parametre for å forutsi fremtiden for 20 år siden, hvor bra ville jeg truffet da? Og er det evnt overførbart - eller var det bare flaks/uflaks?
     "Gjør Ret, Frygt Intet"

     Kommentér


     • #6
      Sv: Visjon 2035

      Side 8:
      Staten har hatt en særstatus i det internasjonalesamfunnet som eneste autonome og suverene aktør,med enerett på voldsmakt, siden freden i Westfaleni 1648. Men dette er nå under press. Et eksempelpå utfordringer det internasjonale samfunnet kanstå overfor i fremtiden ser vi blant annet i Mexico,hvor store landområder styres av karteller. Et anneteksempel finner vi i Brazil, der favelaene styresav kriminelle maktstrukturer. Et tredje eksempeler Somalia, hvor det offisielle statsapparatet erunder ekstremt press fra forskjellige grupper i envoldelig borgerkrig. Det nye aktørmangfoldet vilutfordre staten som institusjon på mange plan. Deter mange utfordringer knyttet til dette som direktepåvirker hvordan Norge som nasjon utøver landmaktog hvordan norske styrker må forholde segtil en endret, internasjonal orden.
      Er interessant. I dokumentet leser jeg dette som belyst først og fremst i en ekspedisjonskontekst, men hva betyr dette helt konkret for forsvar av eget territorium? Må skillet mellom politi og forsvar endres?
      "Gjør Ret, Frygt Intet"

      Kommentér


      • #7
       Sv: Visjon 2035

       Nå er det fremtiden som dokumentet skal se på, og vi skal kanskje ikke pirke alt for mye på det som er historisk bakgrunn. Men det at andre aktører enn stater har hatt aktivitet innenfor området landmakt, er vel ikke noe nytt under solen etter 1648. Katanga er vel et godt eksempel der også norske styrker var involvert.

       Bruker vi Katanga som eksempel, så kan vi kanskje tolke avsnittet slikt, at det igjen vil være aktuelt med internasjonal innsatts for å innlemme slike områden i "moderstaten". Som Sofakriger skriver, en ekspedisjonskontekst.

       Men vi kan kanskje trekke det videre til å gjelde også scenarier som utfordrer vår suverenitet. Ser da to hovedlinjer:

       1. Slike "kvasistater" blir etablert i vårt nærområde. Feks ved et sammenbrudd i den Russiske statsledelsens kontroll over territoriet.
       2. Slike "kvasistater" blir etablert i Norge. I dokumentet ble slumområdene i de Brazilianske storbyene nevnt som eksempel. Men de pessimistisk lagde kan se en utvikling i Sverige som kan være på vei ditt. Som kjent har Norge en lei tendens til i kopiere alt dårlig fra Sverige, og i perspektivet 2035-55, så kan man kanskje tenke seg noe slikt i Norge også.
       Minsk, det nye Utopia

       Kommentér


       • #8
        Sv: Visjon 2035

        Interessant at vi går over til Multicam inkl combatshirts på kontoret og Svensk snø kamuflasje på vinterstid
        - Don't confuse enthusiasm with capability

        Kommentér


        • #9
         Sv: Visjon 2035

         Side 24 inneholder noen relevante og viktige betraktninger. Man noterer at utviklingen i de makter som har vært ryggraden i den norske forsvarsdoktrinen i lang tid, sannsynligvis vil lede til at disse vil bli svekket. Men jeg mangler at man tar konsekvensen av denne analysen.
         Minsk, det nye Utopia

         Kommentér


         • #10
          Sv: Visjon 2035

          Nå har jeg ikke lest dokumentet, men angående det med å forsøke å danne seg ett bilde av fremtiden har jeg ett par tanker som i det store og det hele bunner ut i at det er en tilnærmet umulig oppgave å spå detaljert rett når det er snakk om lang sikt, rett og slett fordi det hele tiden dukker opp såkalte "black swans".
          Jeg er generelt kritisk til det å prøve å danne _ett_ detaljert bilde om hvordan man mener fremtiden skal se ut og har vel mer troen på at man i stedet bør lage seg ett slags "veikart" med flere mulige utfallsmuligheter, så får man heller drøfte litt hva man mener er det mest sannsynlige scenariet.
          "Assumption is the mother of all fuck ups"

          Kommentér


          • #11
           Sv: Visjon 2035

           Mange talere er inne på det samme her, på starten av 1990-tallet hadde vi store problemer med å se for oss den militære hverdagen vi har i dag. Det går "relativt" raskt å endre prosedyrer og organisering, men det store materielle henger med oss. Det vi anskaffer av materiell nå er det vi tar med oss inn i fremtiden, nye anskaffelser i større omfang tar veldig lang tid(man skaffer alltids noe til et par tropper, men ikke til hele Forsvaret). Vi må derfor passe på at alt vi skaffer oss er fleksibelt og kan tilpasses ekstra utstyr. Man trenger vel ikke være fremtidsforskere for å forutse at elektroniske dingser vil det bli mer av. Så plass til montere dette, og nok strøm/nettverk til å bruke dette f.eks. Vi må rett og slett være fremoverkompatibel.
           TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

           Kommentér


           • #12
            Sv: Visjon 2035

            Var å hørte på Hanne Haaland Matlary - vi snakker om "trip-wire forsvar", ikke "dørterskel-forsvar". Dvs. at man må ha en slags troverdighet, ta militære tap og utløse militære reaksjoner fra de mest sentrale NATO-medlemmene, og det er en begrenset andel av NATOs 28 land..!
            Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Visjon 2035

             Hva legges i det å tåle og ta tap?. Hvis det menes at vi er redd for at noen skal dø, så må de stikke fingeren i jorda å tenke en gang til hva som skjer i en krig. Men det jeg tror menes er at organisasjonen fortsatt virker etter en eller flere avdelinger er blåst borte. Da tror jeg ikke vi er i stand til å ta noen tap.
             Trenger bare litt flaks, så går det godt

             Kommentér


             • #14
              Sv: Visjon 2035

              Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
              Hva legges i det å tåle og ta tap?. Hvis det menes at vi er redd for at noen skal dø, så må de stikke fingeren i jorda å tenke en gang til hva som skjer i en krig. Men det jeg tror menes er at organisasjonen fortsatt virker etter en eller flere avdelinger er blåst borte. Da tror jeg ikke vi er i stand til å ta noen tap.
              Med det menes det nok at vi må "vise frem kister" for å få assistanse fra NATO.
              TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

              Kommentér


              • #15
               Sv: Visjon 2035

               Det er jo de som hevder at den kalde krigen kanskje var et untak som vi kanskje ikke får se igjen, nemlig at verden var, politisk sett, usedvanlig stabil. I hvert fall på vår side av kloden. Da hadde man klart definerte fronter hvilket gjorde det enklere å både bevilge penger til forsvaret, men også til å se hva slags trusler forsvaret skulle måte.

               Det man kan lure på er jo om man henger seg for mye opp i rutiner, prosedyrer, organisering, grensegang mellom organisasjoner, tanker om hvem som skal gjøre hva og hvorfor dette er viktig. Kiss lizm.
               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

               Kommentér


               • #16
                Sv: Visjon 2035

                Som Palmerston sa, "We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow... ". Norge ligger der det ligger og geografien forandrer seg ikke så mye (rent bortsett fra at smelting av pol-isen vil føre til enda større interesse fra fremmede makter). Vi har naturressurser som andre også kan ha lyst på, og vi har land- og havområder som har strategisk interesse også for andre. Altså har vi all grunn til å tenke langsiktig når det gjelder å bygge opp en forsvarsevne som best mulig ivaretar våre langsiktige/permanente interesser.
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér

                Annonse i emne

                Collapse

                Fremhevede emner

                Collapse
                 

                Minedykker

                Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

                Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.                Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
                 

                Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                Bli en del av spesialstyrkene

                Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                 

                Roller i Geværlaget

                Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                 

                Sikkerhetsloven


                (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                 

                Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                Håper dette er starten på noe vedvarende.

                https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                 

                UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                ...
                 

                Mentorordning i Heimevernet

                Hei,

                Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                 

                Troppssersjant

                Hei!

                Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                 

                NSM: Årlig risikovurdering


                Ole Gunnar Onsøien
                NTB scanpix

                – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                Donasjoner

                Collapse
                Working...
                X