Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #91
  Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Frykter at HV-kutt rammer samfunnssikkerheten - Forsvaret - VG

  Politiet har ikke ressurser og utrustning til å sikre særlig mange samfunnsviktige objekter.
  Det er nok derfor FSJ fremhever at akkurat dette ikke er gitt HV som er direkte oppdrag, men nettopp Politiet. En løsning er at nettopp sikring av ikke-militære objekter blir endret til å høre inn under HV sitt oppdrag og dermed løse ut midler.
  Eller at det bemidles mer til Politiet for å få de til å løse det.
  *smerte er midlertidig, ære varer evig*

  Kommentér


  • #92
   Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

   Opprinnelig skrevet av tego11 Vis post
   Når det gjelder nedleggelsen av SHV er det svært synd, håper virkelig at de finner penger til å hvert fall opprettholde SHV sine innsatstyrker. Fikk sett under Øvelse Oslofjord hvor deres kapasitet kom med og hjalp til med å kunne sikre det objektet min Istyrke hadde som oppdrag å beskytte, dette objektet lå også inntil sjøen med ca 40% av området sitt. Uten SHV hadde vi ikke kunnet sikret dette området på en like god måte..
   Om det er det objektet jeg tror det er, var jeg med på å overta for dere og kan godt si at for oss som hadde som jobb å sikre sjøsia var shv en kjempe resurs. Og en resurs vi virkelig savna for to år siden.

   Kommentér


   • #93
    Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

    Hva med å legge ned hele HV som organisasjon og overføre alt av personell til Hæren og organisere dem inn i en Bn pr. fylke? Så får vi Trønderbataljonen, Oslobataljonen, Finnmarksbataljonen Buskerudbataljonen osv. Fullstacker vi bataljonen med fem kompanier á fem tropper får vi ca. 30k mannskaper fordelt rundtom i Norge.
    Da unngår vi HVs spesialtilpasninger i driller og operasjoner og alle kan i prinsippet samvirke med hvilken som helst annen Hær-avdeling hvor som helst i landet.
    På overordnet nivå vil vi da kunne kutte masse i HV stab og utdanning, all den tid utdanning og ledelse vil ligge innenfor etablert organisasjon i Forsvaret for øvrig.
    Selvfølgelig vil det koste penger å trene disse, men jeg vil tro at man kan "spare" mye ved å samtrene med stående avdelinger i landet.
    SHV legges under Sjøforsvaret som en egen kystflotilje med samme hovedbaser som Sjøforsvaret ellers, men med mindre FOB'er i eget område.

    Hvor mye kan man spare ved en slik omorganisering?
    Last edited by SlakaBall; DTG 051615B Oct 15, . Begrunnelse: Skrivefeil
    Bumpibump TM

    Kommentér


    • #94
     Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

     1. Jeg er enig i at HV trenger et bataljonsnivå. De største distriktene vil få seriøse problemer med å håndtere 30+ HV-områder ved full mobilisering.

     2. Bataljonene bør ikke følge fylkesgrensene, rett og slett fordi befolkningsgrunnlaget ikke er likt. Så man får flere bataljoner i Oslo, og så blir det litt andre grenser andre steder.

     3. Det er ikke gitt at man sparer på en slik omstilling. Man får jo nye bataljonsstaber, de er ikke gratis de heller.

     4. Hæren og HV har i dag ganske ulike oppgaver. HV fremstår mer som Vakt og Sikring som skal forsvare objekter mot mindre grupper spesialstyrker/terrorister. Hæren derimot skal danne frontlinje og kunne kjempe mot en mekanisert motstander. Det gir ulike operasjonelle konsept, og ulike driller. HV-områdene er ulikt utstyrt kontra Hærens kompanier, og man kan dermed ikke overføre alt.

     5. Per i dag har ikke Hæren utdanning til alt HV trenger, dermed må HV ha eget opplegg. Så lenge forsvarsgrenene ikke leverer nok befal og spesialister til HV, så må de drive egen utdanning. Noen må gjennomføre denne utdanningen, så lenge man forventer at HV skal ha kapasiteten.

     6. Er det overskuddskapasitet i Hærens systemer som kan utnyttes ved en sammenslåing? Eller vil det bare skape merarbeid å forsøke å slå sammen to ulike organisasjoner? Vil det svekke Hærens fokus på sine oppgaver å også måtte håndtere 30.000++ HV-soldater?

     7. Oppgavene til SHV kan nok med fordel delvis overføres til Sjøforsvaret sammen med soldatene. Dog bør objektsikring av sjøsiden av landobjekt bli igjen i Land-HV.


     Sent from my iPad using Tapatalk
     TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

     Kommentér


     • #95
      Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

      Dette forutsetter at du fortsatt tenker at HVs oppdrag skal leve videre i ny struktur. Jeg tenker at oppdragene dør hen sammen med HV og at vi heller forsøker å ha et så enhetlig land, sjø- og luftforsvar som mulig for å spare inn "sløseriet" med å ha spesialiserte forsvarsgrupper for spesielle oppdrag (objektsikring) på spesielle objekter.
      Dette var jo også litt tanken bak "Kvalitetsreformen" i HV i begynnelsen av 2000-tallet, at et objektsikringsområde i Oslo fint kan reise til Tromsø og være avløsende enhet der oppe. Hvor ofte har det virkelig skjedd i en trenings/øvelses setting? Etter min kjennskap aldri. HV mistet et godt ledelses-ledd, fikk en ubrukelig IFO struktur og ble i mine øyne spilt ut over sidelinjen i Forsvaret.
      Da kan man like gjerne ta skrittet helt ut og legge ned hele HV og heller styrke Landforsvaret.
      Bumpibump TM

      Kommentér


      • #96
       Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

       Og jeg har lenge ment at det er kontraproduktivt å lære en soldat en ting gjennom 12 måneder med førstegangstjeneste for så å avlære dette og lære noe nytt i HV.
       Bumpibump TM

       Kommentér


       • #97
        Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

        I FMR foreslås det å slå sammen stabene til Marine og Kystvakt, og da synes jeg det er rimelig å gjøre det samme med Hærstab og HV-stab, innenfor rammen av landforsvaret. Dette er den administrative delen, i tillegg skal det iflg FMR etableres en landtaktisk kommando, en brigadekommando og en nasjonal territoriell kommando. Sistnevnte skulle vært integrert med HV-staben. Å etablere den under Hærstaben i stedet, men med et spesielt ansvar for de underlagte HV-styrkene, burde ikke være så problematisk.

        Når det gjelder den territorielle organisasjonen, kan det være fornuftig å beholde de 10 HV-distriktene som er foreslått i FMR (ikke noe i veien for å kalle det HV selv om det tilhører Hæren). Det bør sees på om det er mulig å spare ved å dobbelthatte noen, f eks om sjefen for en garnison eller base også kan være distriktssjef.

        Dersom innsatsstyrkene skal kunne settes inn over hele landet, slik det er foreslått i hvert fall for noen, bør disse tilhøre Hæren, og være satt opp som lette, mobile kompanier eller kompanistridsgrupper.

        Områdestrukturen kan også være satt opp i kompanier (omtrent som nå). Jeg ser forslaget om bataljoner, men er redd for at det blir en for tung organisasjon, i hvert fall dersom man tenker noe lignende en infanteribataljon med BK og PB. Kanskje heller bare en samling mer eller mindre selvstendige kompanier med en administrativ overbygning, men det er ikke sikkert man sparer noe ift i dag.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #98
         Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
         Dersom innsatsstyrkene skal kunne settes inn over hele landet, slik det er foreslått i hvert fall for noen, bør disse tilhøre Hæren, og være satt opp som lette, mobile kompanier eller kompanistridsgrupper.
         Og jeg er helt enig, men tenker at hvorfor ikke sette påå alle områder i nåværende HV som et slikt kompani? Samme driller, samme kunnskap, men forskjellig treningsmengde og ambisjoner..

         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
         Områdestrukturen kan også være satt opp i kompanier (omtrent som nå). Jeg ser forslaget om bataljoner, men er redd for at det blir en for tung organisasjon, i hvert fall dersom man tenker noe lignende en infanteribataljon med BK og PB. Kanskje heller bare en samling mer eller mindre selvstendige kompanier med en administrativ overbygning, men det er ikke sikkert man sparer noe ift i dag.

         Tanken min var kun administrativ inndeling, ikke nødvendigvis med alle elementene en bataljon inneholder.
         Bumpibump TM

         Kommentér


         • #99
          Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

          Jeg er ikke enig i at HVs oppdrag er borte. Vi gjør det fryktelig enkelt for en eventuell motstander om vi ikke forsvarer sentral militær og sivil infrastruktur. F.eks. mister luftforsvaret mye kapasitet om radarkjeden settes ut av drift ved hjelp av velrettet kommandoraid. Og videre settes sivile myndigheter under et veldig press om FI lykkes i å gjennomføre nålestikk operasjoner mot f.eks. strømforsyningen. Trusselen om spesialstyrkeraid/terrorangrep mot sentrale anlegg er ikke borte, og nasjonen må derfor være i stand til å forsvare seg mot den.

          Det er vel ikke meningen av F-områder skal flyttes mellom distriktene, men I-styrkene var i utgangspunktet ment som en noe mer mobil styrke. Tanken i Kvalitetsreformen var at I-styrken skal rykke ut umiddelbart, og at F-styrken også mobiliseres da for opptrening. Så etter 1 uke skal F-styrken overta for I-styrken, slik at I-styrken kan hvile. Og samtidig skulle da O-styrken inn for opptrening. I dag er O-styrken borte, og man vil heller rullere mellom F-styrke områdene.

          Forøvrig har vel noen I-styrker deployert til nord i forbindelse med vinterøvelsene der?

          Utfordringen er at det er mange scenarioer som krever full mobilisering, det blir veldig tungt for distriktene å håndtere.


          Sent from my iPad using Tapatalk
          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

          Kommentér


          • Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

           Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post


           Dersom innsatsstyrkene skal kunne settes inn over hele landet, slik det er foreslått i hvert fall for noen, bør disse tilhøre Hæren, og være satt opp som lette, mobile kompanier eller kompanistridsgrupper.
           No skal eg vere forsiktig med å uttale meg om landsida, men på sjøsida har det heile tida vore slik at ein skal kunne operere over heile landet. Salamander har vore på Austlandet på øvingar og dei har vore i Nord-Norge.

           Kommentér


           • Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

            Bataljonsnivået vil si å få tilbake HV-avsnittene som ble fjernet i 2005 for å spare penger, det vil ikke være noen nyvinning, men gå tilbake til der HV var før 2005. Begrunnelsen var den gangen at det aldri vil være aktuelt å mobilisere mer enn 5000-10000 mann samtidig i hele HV, størrelsen på HV var nødvengi for rotasjon, slik at man kunne holde 5000-10000 mann mobilisert i 6-12 måneder . Se GIHVs foredrag fra 2005: Fremtidens Heimevern.

            Oppmerksomheten dreies mer mot fredsoperativ virksomhet. Vi må huske på hvilke scenarier vi ser for oss at HV skal brukes i fremtiden.

            Det er ikke lenger behov for et Heimevern hvor hele den operative styrke på 83 000 mann kalles ut til forsvar mot en invasjonstrussel på samme tid.

            Heimevernet skal kunne operere i begrenset geografisk område med totalt ca 5-10 000 soldater samtidig. Slike operasjoner kan komme til å vare i 6 – 12 måneder. Alt dette i fredstid.
            Hvis vi tar inn over oss at dette bygget på en feilaktig analyse av fremtiden, og at invasjonstrusselen mot Norge ikke forsvant for all fremtid, men bare for noen få år, kan det jo være verdt å gjenoppfinne HV-avsnittene. Mitt gamle HV-avsnitt, HV-023 Oslo Sentrum HV-avsnitt, hadde inntil 2004 stab (med avsnittsjef, NK, S-1, S-2, S-3, S-4, sambandsoffiser, Ingeniør- og ABC-offiser, og avsnittlege (tror også avsnittprest?), et stabsområde (HV-02301) og fem "geværområder", Frogner, Ullern, Sentrum, Sogn og Universitetet. Jeg husker ikke fullstendig sammensetningen av stabsområdet, men så vidt jeg husker hadde de stabstropp, sambandstropp, MP-tropp, jegertropp, pionertropp, ABC-verntropp, sanitetstropp og trentropp. Avsnittet hadde en UTR-tropp, men den var formelt underlagt et av geværområdene.

            Det var ingen heltidslønnede i avsnittet. Avsnittsjefen var major og tilsatt i deltidsstilling (jeg er ikke helt sikker, men tror det var lønnet som 10% stilling). Vår avsnittsjef var i det sivile viseadministrerende direktør for et våre største sykehus.
            Last edited by hvlt; DTG 051728B Oct 15, . Begrunnelse: Sjekket stillingsprosent
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

             Hvis HV skal være som i dag eller større så må avsnittet tilbake.
             Trenger bare litt flaks, så går det godt

             Kommentér


             • Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

              I Langtidsplanen blir HV 5000 soldater flere enn FMR la opp til: 35 000 i områdestrukturen pluss 3000 i innsatsstyrkene.
              SHV og HV-11 legges ned.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

               I det stille bestemte Stortinget i forrige uke at Heimevernet ikke lenger skal være bundet til nærområdet, men kan operere fritt i hele Norge
               https://www.aldrimer.no/ny-lov-apner...ge-seg-friere/

               Er vi ett steg nærmere at HV blir gjort om til en Hærreserve?
               Ubique quo fas et gloria ducunt

               Kommentér


               • Sv: Fagmilitært Råd 2015: Heimevernet reduseres. Sjøheimevernet legges ned

                Om vi er HV, hær, marine eller luft soldater så er vi alle soldater for Norge og må brukes der Norge trenger oss.
                Trenger bare litt flaks, så går det godt

                Kommentér

                Annonse i emne

                Collapse

                Fremhevede emner

                Collapse
                 

                Minedykker

                Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

                Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.                Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
                 

                Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                Bli en del av spesialstyrkene

                Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                 

                Roller i Geværlaget

                Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                 

                Sikkerhetsloven


                (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                 

                Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                Håper dette er starten på noe vedvarende.

                https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                 

                UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                ...
                 

                Mentorordning i Heimevernet

                Hei,

                Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                 

                Troppssersjant

                Hei!

                Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                 

                NSM: Årlig risikovurdering


                Ole Gunnar Onsøien
                NTB scanpix

                – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                Donasjoner

                Collapse
                Working...
                X