Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fagmilitært Råd (FMR) 2015

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Fagmilitært Råd (FMR) 2015

  Fagmilitært Råd (FMR) 2015 legges frem av Forsvarssjefen nå.

  Det streames direkte på https://www.regjeringen.no/no/aktuel...-tv/id2454601/ .

  Rådet legges ut her så snart det er frigitt.
  Last edited by Rittmester; DTG 011327B Oct 15, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

  Forsvaret får se å holde brannmurene oppdatert nå som vi baserer oss i særdeles stor grad på satellitt/UAV plattformer...

  Kommentér


  • #3
   Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

   Click image for larger version

Name:	fdep.jpg
Views:	1
Size:	528,2 KB
ID:	865038

   Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	1
Size:	121,5 KB
ID:	865031

   Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	1
Size:	71,2 KB
ID:	865032

   Click image for larger version

Name:	3.jpg
Views:	1
Size:	73,9 KB
ID:	865033

   Click image for larger version

Name:	4.jpg
Views:	1
Size:	72,9 KB
ID:	865034

   Click image for larger version

Name:	5.jpg
Views:	1
Size:	67,8 KB
ID:	865035

   Click image for larger version

Name:	6.jpg
Views:	1
Size:	64,0 KB
ID:	865036

   Kommentér


   • #4
    Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

    Kortversjonen av FMR kan lastes ned her: https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...rsjon-Nett.pdf
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

     Den anbefalte operative strukturen, forutsatt at forsvarsbudsjettet blir økt slik FSJ anbefaler:

     Click image for larger version

Name:	Struktur.PNG
Views:	1
Size:	140,5 KB
ID:	865039

     Det er kanskje spesielt viktig å merke seg at de tre forsvarsgrenene får et økt operativt ansvar, i tillegg til ansvaret for styrkeproduksjon. I Sjø og Luft har man allerede NorTG og NAOC, som videreføres som taktisk sjø- og luftkommando, på landsiden får vi både en taktisk landkommando og en nasjonal territoriell kommando.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

      Forsvarssjef Bruun-Hanssen til NRK:

      "Det er tungt for meg som Forsvarssjef å anbefale, poengetere konsekvensene av hva videreført budsjettramme vil være. Er ikke nødvendigvis militærfaglige anbefalinger som driver de første endringene. De vil være økonomisk drevet hvis målet er å komme ned på budsjettnivå."

      Kommentér


      • #7
       Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

       Dette blir det garantert støy om, så tar med et bilde av den foreslåtte basestrukturen også, med nedleggelser i rødt. Merk at dette fortsatt dreier seg om den anbefalte strukturen. Dersom politikerne vedtar at budsjettet videreføres på dagens nivå, blir kuttene mye større.

       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

        Forsvarssjef Bruun-Hanssen til NRK om Heimevernets reduksjon:

        "Nå er det en helhet i anbefalingen, en helhet som sørger for at vi har fokus på å prioritere forsvar av Norge og Norges befolkning. Det er en helhet som vektlegger økt tilstedeværelse i Nord-Norge, en helthet som vektlegger økt reaksjonsevne. Vi gjør noen styrkinger endringer i Heimevernet som bidrar til den reaksjonevnen og helheten."

        Kommentér


        • #9
         Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

         Opprettelsen av to nye I-styrker med kapasitet til forflytning til Finnmark eller andre steder burde vært implementert for lenge siden. Egentlig skulle alle I-styrker vært nasjonale kapasiteter som kan flyttes på dit det er nødvendig.

         Reduksjonen i Sjøforsvaret der Skjold utfases om ca. 10 år, og fra 6 til 4 ubåter... ikke bra!

         Helikoptre som ikke støtter Hæren/HV, men blir en nisjekapasitet for Spesialstyrkene... ikke bra!
         Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

          I verste fall for Vestlandet blir forsvaret sånn :

          HV11, Kjevik og Madlaleiren forsvinner.

          og vi sitte igjen med
          HV09 - ulven +innsats
          Håkonsvern
          HV08 -Vatneleiren +Innsats
          330 Sqn Sola.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

           Skjold har blitt pådyttet Forsvaret mot anbefalingene til flere forsvarssjefer; dessuten er det ti år til de skal skrotes, så det er jeg ikke lei meg for. Fire ubåter, derimot, er kritisk lite. I det alternative kuttforslaget fjernes ubåtene helt, og det vil være direkte katastrofalt.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

            Et forsvar i endring - den fulle versjonen: https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...dring-Nett.pdf

            Opprinnelig skrevet av FMR
            Forsvarssjefens anbefalte strukturinnretning svarer på de forsvars- og
            sikkerhetspolitiske hovedprioriteringene som fremgår i kapittel 2. Innretningen
            er en konsekvens av det grunnlaget som er beskrevet i kapittel 3. Strukturen vil
            ikke kunne realiseres innenfor et videreført, kompensert 2015-budsjett, men
            krever at forsvarsrammen styrkes.

            Anbefalingen innebærer at Forsvaret vil ha en selvstendig evne til å håndtere
            de mest krevende utfordringene ved et væpnet angrep mot Norge i en begrenset
            periode. Strukturen vil være egnet til å forsvare Norge som del av NATO mot
            eksterne trusler, og vil gi økt reaksjonsevne og tilstedeværelse i viktige områder.
            Dessuten tilføres moderne kapasiteter. Med denne innretningen vil Forsvaret
            også være i stand til å svare på utfordringer knyttet til tvangsdiplomati med
            militære virkemidler, ivareta suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse og
            bidra til kontra-terror og internasjonale operasjoner.

            Den anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er
            strengt prioritert. Innretningen gjør det mulig å bygge kapasitetene videre opp
            dersom økonomien skulle gi rom for ytterligere satsinger.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

             Har laget tråder for de ulike hovedpunktene hva store endringer gjelder basert på oppsummeringen til Aftenposten. Foreslår at MODS flytter innlegg som naturlig hører hjemme der så ikke alt havner i en tråd med ulike spor og ikke minst så vi fanger opp gode innspill der de hører naturlig hjemme. Start gjerne egne tråder der det eventuelt mangler.

             Generelle betraktninger tas gjerne i denne tråden.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

              Nå er jeg klart for å ha et sterkt forsvar, men for å være djevelens advokat.

              Kan man vente at en nasjon på 5 millioner innbyggere skal klare å ha

              5 AEGIS fregatter
              6 Ubåter
              52 F-35
              4 P3 Orion
              40 Leopard 2
              144 CV90-varianter

              Er ikke mange land som klarer det.

              Vi har en nabo som bekymrer oss, som vi aldri har vært i krig med.
              Vi er en del av tidenes største fredstids allianse som inneholder 3 atommakter hvorav den ene har en større militærmakt enn de to neste på lista.
              Død ved Kølle!
              Bla bla... Hybrid warfare is easy

              Kommentér


              • #15
               Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

               Kronikk av forbundsleder i NOF

               " Et forsvar for trygghet"

               I dag gir Forsvarssjefen sitt råd til forsvarsministeren. Adressaten er egentlig alle norske borgere. Diskusjonen vil gå om våpen, baser – penger. Den bør handle om trygghet.

               Forsvarssjefen leverer. Admiral Haakon Bruun-Hanssen synliggjør i sitt militærfaglige råd at det kreves langt større investeringer i et forsterket militært forsvar enn det regjeringen har lagt opp til. Han viser på en god måte at vesentlig større budsjettrammer må til for å opprettholde en troverdig forsvarsevne – og for at Forsvaret skal være i stand til å løse de oppgaver Stortinget har fastsatt. Derved viser han også at de snevre økonomiske rammer regjeringen har lagt til grunn vil rasere forsvarsektoren, bygge ned Forsvaret og svekke forsvarsevnen. Siden forsvarsminister Ine Eriksen Søreide for ett år siden ga ham oppgaven å vurdere framtidas forsvarsstruktur har admiralen vært gjennom en krevende øvelse. Han leverer i dag en god øvingsrapport – med konklusjoner som vil overraske mange. Og som bør bekymre enda flere. Påpekninger som framtvinger en forsvarsdebatt av større prinsipiell art enn på lenge. En diskusjon om vi som samfunn igjen er villig til å betale for et reelt militært forsvar – for å forsvare våre felles verdier.
               Svolten og tyst, samband fyst

               Kommentér


               • #16
                Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                En god og mer interaktiv oversikt ligger på forsvaret.no https://forsvaret.no/fakta/undersoke...falingen-knapp

                De punktene Forsvaret selv fremhever som de viktigste er:
                 Forsvaret anskaffer strategiske overvåkingskapasiteter, ubemannede sensorer og satellittkapasitet. Slike kapasiteter vil betydelig styrke evnen til overvåking, varsling, etterretning og beslutningsstøtte.​

                 Kapasitetene til målutvelgelse, ildledelse og målanalyse forbedres.

                 Forsvarets ildkraft styrkes gjennom å anskaffe F-35 med våpen, inkludert kryssermissiler (Joint Strike Missile), ubåter, oppgraderte stridsvogner og nytt artilleri.

                 Antallet besetninger på fartøyene økes, Forsvarets delelagre fylles opp og logistikkberedskapen forbedres. Tiltakene gir bedre tilgjengelighet på styrker og øvrige kapasiteter og forlenger utholdenheten.

                 Tilstedeværelsen av land-, sjø-, og luftstyrker i Nord-Norge styrkes og vernepliktsordningen beholdes. Heimevernet differensieres og det legges vekt på innsatsstyrkene. Tiltakene gir økt beredskap og bedre reaksjonsevne.

                 Beskyttelsen mot lufttrusler forsterkes gjennom å utvikle og anskaffe et mobilt luftvern og nye luftovervåkingssensorer.

                 Ko​mmandostrukturen forenkles og forbedres. Forsvarets kapasiteter innen kommando-, kontroll- og informasjonssystemer moderniseres.

                 Evnen til å kunne motta allierte forsterkninger tilpasses og forbedres.

                 Tilstrekkelig trening og øving av Forsvarets eget personell vil bli vektlagt, og det legges til rette for en mer kostnadseffektiv utenlandsk trening og øving i Norge.

                 Forsvaret vil styrke og vektlegge samarbeidet med det sivile samfunnet, blant annet gjennom å utvikle beredskapsavtaler med sentrale sivile aktører. Evnen til grensevakt, kongevakt, kystvakt og helikopterredningstjeneste skal fortsatt være god. Spesialstyrkene får egne helikoptre som også kan stå på beredskap for politiet.

                 Organisasjonen effektiviseres og avbyråkratiseres og ressursene dreies over til operativ virksomhet. Det etableres et strategisk styringselement i Forsvasstaben for å effektivisere utnyttelsen av IKT i hele Forsvaret.

                 Virksomheten samles på færre steder og antallet baser reduseres i tråd med det operative behovet.

                 Forsvarets logistikkorganisasjon videreføres med de deler av organisasjonen som ikke overføres til den nye materielletaten eller som kan legges naturlig til forsvarsgrenene. Logistikken skal videreutvikles for å styrke evnen til å understøtte den operative strukturen, og konsepter som utnytter kapasiteten som finnes i det sivile næringsliv skal videreutvikles.

                 Cyberforsvaret endres for å konsentrere sin virksomhet om drift av felles kapasiteter innenfor ​informasjonsinfrastrukturen (INI). I tillegg vil sjefen for Cyberforsvaret ha ansvar for IKT-utdanningen i Forsvaret. Drift og utdanning videreføres samlet under én avdeling.

                 Forsvarets sanitet videreutvikles for å understøtte Forsvarets operative behov. De strategiske sanitetskap​asitetene e​r kritiske og marginale, og må utnyttes koordinert i et sivil-militært perspektiv og gjennom flernasjonalt samarbeid. Et ​samvirkekonsept med sivilt helsevesen i fred, krise, katastrofe og krig skal utvikles.​​
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015                 TYDELIG: Generalinspektør for Hæren, Rune Jakobsen, er svært tydelig til NRK på at det får svært store konsekvenser om forsvarsledelsen må begynne å bruke kuttlistene sine.
                 Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

                 NRK: Hærsjef om kuttforslag: – Da har vi ikke noen hær

                 Hærens øverste leder er svært tydelig på konsekvensene hvis de ikke får ekstra penger fra politikerne – og må gå for kuttplanene. Etter hans syn innebærer det nedlegging av hele hæren.

                 Hærsjef advarer: Da har vi ikke noen hær - NRK Fordypning - Dokumentarer og dybdejournalistikk

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                  Reuters: Norway must hike defense to counter Russian build-up: military chief

                  Norway needs to scale up and modernize its defense as Russia's military buildup in the Arctic is creating a more uncertain security situation, its military chief said on Thursday.

                  NATO member Norway shares a small border with Russia in the Arctic, where Oslo has noticed increased Russian military activity. Other nordic states have expressed concern over Russian air and naval activity and over a pro-Russian insurgency in eastern Ukraine.

                  "Our neighbor in the east has built up its military capacity, also in areas close to us," Admiral Haakon Bruun-Hanssen told a news conference on a report on future defense.

                  "They have shown that they are willing to use military force to achieve political ambitions," he said in a reference to Russia's annexation of Crimea from Ukraine last year.

                  Bruun-Hanssen later told Reuters: "This uncertainty makes it even more important to signal that we are willing and prepared to defend Norway and Norwegian territory if necessary."

                  Les hele artikkelen her.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                   Etter å ha studert FMR litt nærmere, må jeg si jeg finner mye bra i Forsvarssjefens anbefalte struktur (altså kapittel 4 i linken under).

                   Overordnet kommando og kontroll, samt innretningen av e-tjenesten og fellesinstitusjoner virker greie. At antall baser kuttes er også bra, økonomisk sett, og ikke skadelig for den operative evnene (i hvert fall inntil et visst punkt).

                   Hæren blir i grovt ikke så forskjellig fra dagens - den mekaniserte stridsgruppen på GP avgis fra en av de eksisterende bataljonene. Det kommer en ny jegeravdeling til GSV; jeg er ikke sikker på om den blir et tilskudd eller tas fra nåværende avdelinger. At en en-brigades Hær er alt for liten til å forsvare hele landet, kan vi vel være enige om, men det er altså ikke hensikten. Som en seriøs snubletråd som vil utløse Artikkel 5 dersom 'noen' snubler i den, duger den.

                   At HV kuttes fra 42000 til 30000 synes jeg ikke er så dumt, dersom det medfører at disse kan få tilstrekkelig trening til at de er relevante for å sikre de viktigste objektene i landet. Mobile innsatsstyrker som kan settes inn i andre landsdeler er en bra kapasitet. At staben til SHV kuttes betyr ikke nødvendigvis at all evne til å sikre sjøsiden av objekter forsvinner. Man kan sikkert mene noe om BOR, men det er en veldig smal nisjekapasitet som opererer i spennet mellom de rutinemessige inspeksjonsoppdragene KV gjør og de skarpere bordingene spesialstyrkene er trent til, og kanskje derfor ikke det HV bør prioritere høyest å beholde (spesielt ikke siden deler av nedlagte KJK overtar dette oppdraget).

                   I Sjøforsvaret samordnes ledelsen til marinen og KV. I første del av perioden skjer det ikke noe vesentlig med styrkestrukturen, men det er håp om at det gjøres grep på personellsiden som fører til flere operative fregatter, og generelt flere seilingsdøgn. På lengre sikt skjer det ting - utfasing av korvettene og at bemannet minerydding erstattes med ubemannet. Korvettene er det, som nevnt andre steder, ingen forsvarssjefer som noensinne har villet ha, men de har blitt påtvunget politisk. Ubåtene kuttes ned fra seks til fire, og erstattes av fire nye, som er bra, når alternativet var å fjerne ubåtvåpenet helt. Etter min mening er dette en av de mest kritiske kapasitetene vi har. Synd at KJK forsvinner, på den annen side har vi dupliserende kapasiteter.

                   Luftforsvaret får en formidabel styrking ved innføringen av F-35, men dette skjer altså uavhengig av FMR. Fjerning av P3 svekker evnen til ubåtbekjempelse, men som FSJ sa har vi andre som gjøre dette. Fregatthelikoptrene blir snart (også uavhengig av FMR) operative. Innføringen av både taktiske og operasjonelle UAS vil også styrke evnen til kontinuerlig overvåking av store områder.

                   Spesialstyrkene sentraliseres ytterligere, og tilføres Hærens helikoptre. Bra for dem (ikke så bra for Hæren).

                   Vel og bra (stort sett) så langt, men dette er altså råd fra en embetsmann, med en tilhørende prislapp: Han anbefaler at budsjettet økes med 2,7 milliarder i 2017, deretter slik at det i 2020 er 11,5 milliarder høyere enn årets budsjett (på 43,8 milliarder). For at dette skal skje, må politikerne være enige i å bevilge disse pengene, ikke bare en gang, men forutsigbart i mange år fremover. Det aller mest ødeleggende er dersom man gjør store investeringer, f eks i kampfly og ubåter, men ikke får penger til å drifte dem, fordi budsjettet kuttes året etter. Da kunne man mye heller lagt seg på et lavere ambisjonsnivå fra starten av. Mitt aller største ønske er derfor at man får til en ordning med langtidsplaner med bindende investeringer, slik noen av våre naboland har. Det har vært prøvd her også, dessverre uten å lykkes.

                   Dersom politikerne ikke er villig til å gi FSJ det han anbefaler, tør jeg nesten ikke tenke på resultatet. Vi finner det i kapittel 5, som er dyster lesning. Brigaden forsvinner, og alt artilleri og alle stridsvogner (grøss!) forsvinner. Ubåtene (sannsynligvis det eneste russerne er redde for, bortsett fra F-35) forsvinner. Antall F-35 reduseres til 42. Etc.

                   På den positive siden kan vi ta med den prioriterte ønskelisten dersom politikerne (mot all formodning!) skulle gi mer enn ønsket:
                   Opprinnelig skrevet av FMR
                   1. Videreføre anti-ubåtkapasitet i nye overvåkingsplattformer, det vil si anskaffe fullverdige maritime patruljefly med anti-ubåtkapasitet.
                   2. Videreføre en struktur på seks ubåter og anskaffe seks nye fra 2025.
                   3. Styrke den landmilitære evnen og tilstedeværelsen i landet gjennom å opprette en ny brigade med tilhørende materiell.
                   4. Anskaffe nye helikoptre til Hæren.
                   5. Øke antallet presisjonsvåpen.
                   Å få til disse fem punktene hadde vært usannsynlig digg, samtidig som det hadde gjort Forsvaret om fra en litt avansert snubletråd til en styrke å regne med!                   https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...dring-Nett.pdf
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                    Hvis vi får punktene 1 til 5 her er det helt greit at HV går fra 42.000 til 30.000. Spesielt 1 til 3. Punkt 4 kan i krise og krig hentes gjennom en mobiliserings-skvadron med ikke grønn malte helikoptre.

                    Jeg er litt usikker på om grepene i Finnmark er verdens beste idé. Det blir offerlam hele gjengen om det smeller. Men det blir som Rittmester: skriver en snubletråd. Med trussel om § 5 så avstår gjerne FI fra å komme til Finnmark i det hele tatt når han vet han må bekjempe disse styrkene med den åpenbare utløsningen av § 5 det innebærer. Så alt i alt kanskje en god løsning. Som nevnt i en annen tråd bør denne innsatsstyrken øremerket for Finnmark heller være i hærreserven og kanskje knyttes til stridsgruppe Porsanger. Kommando, kontroll og logistikk blir da litt mindre utfordrende tror jeg.

                    Ellers kan man mistenke FSJ for å utelate ubåtvåpenet og Orion erstatning med vilje, det er kapasiteter som russerne kan miste nattesøvnen over (i motsetning til det meste annet vi har). Og best av alt, selv stortingsrepresentanter kan skjønne at ubåter skremmer russerne, dermed øker sjansen for å få dette med.
                    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                     Jeg har kanskje størst problem med fjerningen av Orion. For det første er det ikke noe problem (med den nye avtalen mellom Airbus Defence & Space, Andøya Test Center AS, det tyske og det norske luftforsvaret å holde Orion P-3C operative.

                     Men for det andre anser jeg russiske ubåter som en av de største truslene mot Norge. Hvis Norge skal få allierte forsterkninger som monner noe, må de komme sjøveien, eller for US Marines' side, transporteres sjøveien fra Trøndelag (etter at de har landet på Værnes og Ørlandet flyplasser) til Nord-Norge. Noen russiske ubåter kan lage store problemer der. Det samme gjelder selvfølgelig forsyning av Norge med alt vi ellers trenger, det aller meste kommer sjøveien.

                     Så har vi forholdet til NATO: I dag er det norske Orion som gir NATO mulighet til å følge russiske ubåter fra Kola gjennom Barentshavet og ut i Norskehavet mot GIUK-gapet og videre ut i åpent Atlanterhav. Det er også det å kunne følge dem (først i Barentshavet med norske Orion, siden i Norskehavet med britiske Nimrod og amerikanske Orion/Poseidon), som har gjort at britiske og amerikanske angrepsubåter har kunnet plassere seg riktig for å ødelegge dem hvis de skulle begynne å senke skipene på de sjøvertes forbindelseslinjene over Atlanterhavet. Hvordan NATO skal ha et effektivt foravar mot russiske ubåter uten at norske overvåkingsfly fra base i Nord-Norge kan følge dem i Barentshavet og rapportere deres posisjon, forstår jeg ikke helt.

                     Det andre jeg synes ikke henger på greip er at Hæren skal fratas enhver helikopterstøtte, både til medevac og til taktisk transport. Medevac i kamp med helikopter har da vært en selvfølge siden Vietnamkrigen og før og vært regnet som svært viktig for moralen. Uten mulighet til å få sårede evakuert med helikopter ville ikke utgående operasjoner fra Meymane kunnet foregå, og det gjelder i stor grad også operasjoner i Troms og Finnmark. Og helikopterbårne operasjoner (vertikal omfatning) bør være på reparoaret for enhver hæravdeling, det gir helt andre muligheter å kunne flytte egne kampstyrker hvor som helst raskt uten å måtte kjempe seg gjennom fiendens front. Og hvis TMBN skal bli en lett infanteribataljon, burde den i stor grad være basert på helikopteroperasjoner hvis den skulle være effektiv.
                     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                      Trekker inn denne artikkelen jeg akkurat la ut fra prof.dr. Luis Simon som var en av talerne på Army Summit 2015 nå nylig. Han toucher inn på Anti-Access/Area Denial (A2/AD) og med det som bakteppet, hva er den kloke sals tanker om nettopp A2/D2-konseptet sett i lys av de foreslåtte endringene i #FMR2015? Har ikke lest meg opp på detaljer rundt det men kan være noen her som er up-2-date på tematikken?

                      I sin artikkel skriver Luis:

                      Arguably, the most serious and structural challenge to Western military-technological supremacy comes from the development and proliferation of so-called ‘Anti Access Area Denial’ (A2/AD) capabilities. Most notably, the increasing accuracy and proliferation of ballistic and cruise missiles threatens US forward bases and naval assets – and poses a particularly serious problem in the Asia-Pacific. The A2/AD challenge also features cyber and anti-satellite capabilities aimed at disrupting the communications and situational awareness of US and Western militaries.
                      Også mye nyttig info i denne artikkelen fra 2013:

                      Anti-Access/Area Denial: The Evolution of Modern Warfare
                      Major Christopher J. McCarthur, U.S. Air Force

                      Kommentér


                      • #23
                       Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                       Via GIHV på Twitter: Estonia Increases Its Defence Spending. More than 2% of the GDD | DEFENCE24


                       admin - Milforum
                       Sjekk vår nettbutikk Nettbutikk Milforum - det militære nettsamfunnet

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                        ? Flytt GiL til sine egne -Fosna-Folket

                        Må si meg enig med Børresen i at det å flytte Bell-helikoptrene, og beholde EK-flyene på Rygge, virker som tiltak for å rettferdiggjøre GIL sin tilstedeværelse på Rygge.

                        Det må jo være fordelaktig å flytte EK til Ørlandet, Luftforsvarets rekruttutdanning til Værnes og avvikle Rygge flystasjon. GIL kan flyttes til Trondheim(BSIT sine gamle lokaler?), da vil han være i nærhet til de luftoperative miljøene. Men nå er det mye enklere sagt enn gjort å flytte arbeidsplasser vekk fra Østlandet.
                        Tar du praten fra en trønder, sitter du ikke igjen med annet enn høy intelligens og et ulastelig utseende.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                         Pressemelding fra KOL i anledning saken:

                         Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) kommenterer Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR)


                         Forsvarssjefen (FSJ) la i dag frem sitt fagmilitære råd (FMR). Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) mener de tiltak Forsvarssjefen foreslår er meget godt begrunnet. Tiltakene er til dels dramatiske. Samtidig er anbefalingene helt avgjørende for at Norge, innenfor de økonomiske rammene, skal ha et bærekraftig Forsvar med et minimum av relevante kapasiteter. Dette for å kunne løse de oppgavene som Stortinget har satt Forsvaret er til å gjøre - Ingen tvil om det!


                         KOL er tydelige på å presisere at FMR er en helhetlig fagmilitær vurdering. Det er ingen ”plukkliste” av kapasiteter som politikerne kan settes sammen på mange ulike måter. Selv små endringer av kapasiteter, volum, strategisk konsept etc, vil kunne påvirke den totale effekten av styrkenes militære effekt og evne til å understøtte de målene som FMR er bygget på. Derfor er det svært viktig at dette rådet blir behandlet som en enhetlig anbefaling. Politisk nivå må gjøres tilstrekkelig bevisste hvilke konsekvenser det kan medføre for den totale kampkraften dersom de velger å endre på sammensetningen av de kapasitetene som ligger til grunn.


                         KOL vil påpeke en svært uheldig retorikk omkring FSJs prioriteringer i FMR som jevnlig fremkommer i media. Det fremstilles tidvis som om FSJ svært gjerne ønsker å legge ned alle de militære kapasiteter som foreslås utfaset/avviklet i rapporten. Dette er selvsagt ikke riktig! Saken er snarere den at han av budsjettmessige årsaker er tvunget til å prioritere kapasitetene mot hverandre. Da må nødvendig vis noe bort. Det er derfor svært uheldig at det eksempelvis fremstilles som om FSJ ikke ønsker Kystjegerkommandoen, Orion-flyene eller enkelte av basestasjonene som en del av vårt nasjonale Forsvar. Slike uttalelser svekker etter KOLs syn tilliten til fagmilitære vurderinger og fjerner oppmerksomheten fra den reelle problemstillingen - nemlig budsjettsituasjonen.


                         KOL mener det er tvingende nødvendig at politikerne tar en alvorlig diskusjon om hvor vidt vi skal ha et eget Forsvar eller ikke. Dersom de kommer frem til at vi skal ha dette, så må de også ta stilling til hva Forsvaret skal være i stand til å utrette. Når dette er gjort må det bevilges penger som setter oss i stand til å utføre disse oppgavene.


                         Samtidig med de utfordringene FMR vil bringe med seg, så jobber nå KOL aktivt med å utvikle utdanningsordningen og offisersrollen i takt med de endringene som FMR og ny militærordning vil medføre. Dette er viktig for at vi ikke skal implementere personell med feil kompetanse inn i en ny struktur!


                         KOL har en sterk oppfordring til storting og regjering! Sørg for at forsvars-bevilgningene setter Forsvaret i stand til å verne om demokrati, frihet og fred - ikke bare i Norge - men også internasjonalt. For å få dette til må Forsvaret tilføres betydelige midler, slik at de stående styrkene får nødvendig våpenkapasitet og tilstrekkelig antall godt utrustet og trenet personell. Dette for å hindre at vi nok en gang må gi tapt for en aggressor som har langt større kapasiteter og helt andre ambisjoner enn oss.
                         Nyheter fra 2015
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015                          FFI: Teknologisk overtak til høy pris


                          Hvorfor blir Forsvaret så dyrt, og hva kan politikerne gjøre med det?


                          Kronikk skrevet av FFI-forskerne Steinar Gulichsen, Anita Røtvold og Alexander Urnes Johnson.
                          Først publisert i Dagens Næringsliv.

                          Forsvarssjefen leverte sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren 1. oktober. Her foreslår han en forsvarsstruktur med estimert totalkostnad i et 20-årsperspektiv som er 22 prosent høyere enn et videreført forsvarsbudsjett fra 2015. Kostnadene overstiger budsjettene med 175 milliarder kroner. Uten vesentlige budsjettøkninger er ikke forslaget økonomisk bærekraftig. Hvorfor blir Forsvaret så dyrt, og hva kan politikerne gjøre med det?

                          Kommentér


                          • #27
                           Skjebnetung lesning


                           FMR: Skjebnetung lesning

                           Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) gir alternativene for en rasjonell forsvarspolitikk. For første gang siden debatten om NATO-medlemskapet kreves en reell politisk vurdering av landets sikkerhetsutfordringer og behov for militært forsvar
                           .
                           Dette skriver Nils Holme, tidligere FFI-direktør, i en kommentar. Videre sier han:
                           Så er muren av fortielser og benektelser definitivt brutt. Sant nok har både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, i klar motsetning til deres forgjengere, hevdet at det er behov for å styrke «ryggraden» i Forsvaret, dvs. evnen til operativ innsats i de mest krevende oppgavene. Det sa de allerede for to år siden, og behovet er forsterket med det siste årets sikkerhetspolitiske utvikling. Forsvarssjefen har gitt uttrykk for at selv om Forsvaret ivaretar de løpende oppdragene ute og hjemme på en utmerket måte, er beredskap, kapasitet og utholdenhet for krigsoppgaver utilstrekkelig. Med Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er alternativene underbygget: Flere penger eller meget liten forsvarsevne.

                           Forsvarssjefens anbefalte struktur innebærer behov for betydelige budsjettøkninger, men forslaget «koster ikke mer enn om man skulle ha finansiert videreføring av eksisterende struktur». Dette sier meget om underfinansieringen av dagens vedtatte struktur. «Videreføringen» vil kreve en årlig økning av bevilgningene med 3 mrd. kr i perioden 2017-2020. Dette inkluderer innhenting av dagens underfinansiering som er den direkte årsaken til at avdelinger, fartøyer og fly ikke er bemannet, utrustet og vedlikeholdt for å løse de oppgavene som er forutsatt i de vedtatte stortingsdokumentene. Videre inkluderer «videreføringen» kostnader for nye fly og undervannsbåter (bare fire), andre forutsatte og høyst nødvendige anskaffelser i kommende år, og – meget viktig – kompensasjon for antatt teknologisk fordyrelse i perioden. Selv med slike budsjettøkninger forutsettes betydelige reorganiseringer, reduksjon av staber, nedleggelse av tjenestesteder, osv. for å redusere utgiftene og tilpasse kapasitetene til fremtidens behov. Og til tross for alt dette er forslaget nøkternt. Ingen løssluppen ønskeliste.

                           FMR gir også, som pålagt i oppdraget fra statsråden, Forsvarssjefens forslag dersom dagens budsjettnivå opprettholdes i årene fremover. Dette forslaget, økonomiforslaget, innebærer radikal nedbygning av Sjøforsvaret og Hæren, og i noe mindre grad av Luftforsvaret. Evnen til førstelinjes, høyintensitets forsvar vil måtte oppgis. Dette innebærer bl.a. en så svekket evne til å forberede og beskytte mottak av allierte forsterkninger at muligheten for permanent stasjonering av allierte styrker må vurderes. Her kunne man tilføyet at denne situasjonen de facto foreligger i dag, men ettersom det anbefalte forslaget i FMR tar sikte på raskest mulig å komme opp fra dagens lave operative tilgjengelighet av styrkene er videre drøftelse av permanent stasjonering ikke så aktuelt i denne omgangen. – Lesere uten bakgrunnskunnskaper har reagert på økonomiforslagets radikale reduksjonsforslag med påstander om «krisemaksimering» fra Forsvarssjefens side. Da må det igjen minnes om at reduksjonsforslagene ikke er annet enn en effektiviserende tilpasning av Forsvarets reelle kapasitet i dag. På dette punktet kunne FMR vært tydeligere. Nå-tilstanden for hele forsvaret omtales i generelle vendinger om utilstrekkelig reaksjonsevne, kapasitet og utholdenhet pga. allehånde mangler, men uten konkrete eksempler. Således viser omtalen av anbefalt struktur hvor mange besetninger som planlegges for hver fartøysklasse i Marinen, men ikke hva realitetene er i dag. For Hæren og Luftforsvaret er også konkretiseringen av nå-tilstanden fraværende, og det samme gjelder planmålene for avdelingenes operative oppsetning og kapasitet. Men dette vil det jo være anledning til å komme tilbake til. Det er bare gjennom operativ kapasitet – ikke nominell struktur – Forsvarets behov kan vurderes opp mot de sikkerhetspolitiske utfordringene.

                           FMR viser på en tydelig måte de reelle hovedalternativene for Forsvarets utvikling, og knytter alternativene til meget alvorlige sikkerhetspolitiske valg. Dokumentet er godt disponert og velskrevet. Det burde gi den nødvendige ballast til proposisjonen og statsrådens argumentasjon når særinteressenes politiske stormkast melder seg og truer helhetsvurderingen.
                           FMR: Skjebnetung lesning
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                            Høringsuttalelse fra NROF: http://www.nrof.no/images/Marketing/...tar%20NROF.pdf

                            Fra konklusjonen:
                            Opprinnelig skrevet av NROF
                            NROF støtter Forsvarssjefens fagmilitære vurderinger og mener at inndekning av det påviste gapet mellom en videreføring av dagens budsjettnivå og kostnaden for å drifte og vedlikeholde den vedtatte strukturen er helt avgjørende og en god begynnelse på den planen som må legges for hvordan man tenker seg å nå NATOs målsetning om et forsvarsbudsjett på 2 % av BNP.

                            NROF støtter også Forsvarssjefens råd om endringer i Forsvarets innretning for å møte den nye sikkerhetspolitiske situasjon, selv om dette har noen konsekvenser for dagens struktur. NROF mener imidlertid at FSJs nøkterne tilnærming vil være sårbar for endringer i sikkerhetspolitiske endringer og at strukturutviklingen som følge av 2 % -målet må ta høyde for dette.

                            Skulle derimot Forsvaret måtte basere seg på å videreføre dagens kostnadsnivå, vil dette føre til en alvorlig nedbygging av Forsvaret og føre til at evnen til å løse pålagte oppgaver ikke på noen måte vil være troverdig. Tvert i mot vil dette åpne for at Norge kan utfordres på stadig fler svake områder og invitere til aggresjon. Dersom våre politiske myndigheter på tross av Forsvarssjefens råd og den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder, skulle velge dette, er det etter Forbundets syn viktig at man vedstår seg dette.


                            Høringsuttalelser
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Kommentér


                            • #29
                             Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                             Venstre har nå kommet med en offisiell uttalelse: Forsterket forsvar for fremtiden.

                             De vil blant annet opprette en hærreserve av alle som har tjenestegjort med TMBN i Afghanistan de siste ti årene og opprette en høyt selektert og trenet avdeling i HV.
                             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Fagmilitært Råd (FMR) 2015

                              Mange av de som var i TMBN er i andre avdelinger i forsvaret blandt annet HV
                              Trenger bare litt flaks, så går det godt

                              Kommentér

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets jobbsøkerregister

                              Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                              https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              COVID-19 virusutbrudd

                              En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                              Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                              Mest sannsynlig...
                               

                              Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

                              Forsvaret i NATO

                              Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

                              Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

                              Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
                               

                              Fokus: Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                              Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                               

                              Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

                              NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

                              https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
                               

                              Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

                              Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


                              FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
                               

                              Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

                              I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

                              https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X