Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Gradering av informasjon i Forsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Gradering av informasjon i Forsvaret

  Click image for larger version

Name:	slide_12.jpg
Views:	2
Size:	88,5 KB
ID:	873023
  admin edit: lagt til illustrasjonsbilde


  I lys av aldrimer.no debatten har nettstedets praksis for å publisere gradert info vært i søkelyset. Det er selvsagt interessant, men like interessant er det å se på om Forsvaret bryter sikkerhetsloven ved å gradere for mye informasjon og over for lang tid. Dette kan representere en utfordring mtp åpenhet og demokrati.

  Har Forsvaret blitt litt for raske på avtrekkeren med graderingsstempelet?

  I hvilken grad bør presse og publikum, eks dette forum, kunne utfordre evnt "skjermingsiver" i Forsvaret?

  Finnes det gode nok muligheter for varsling i Forsvaret?

  Tvinges varslere ut på aldrimer.no i mangel av gode varslerrutiner?


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 • #2
  Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

  Sikkerhetsloven er jo (som ganske mange andre lover i dette landet) ganske vag, da den sier at "Sikkerhetsgradering skal ikke skje i større utstrekning enn strengt nødvendig" og "Sikkerhetsgradering skal ikke gis virkning for lengre tid enn det som er strengt nødvendig, og graderingen skal senest bortfalle etter 30 år". Så kan man jo argumentere i det vide om hva man ønsker å definere som "strengt nødvendig". Jeg er ingen advokat, ei heller noen ekspert på informasjonssikkerhet, så skal ikke komme med noen bastante påstander om hverken det ene eller andre.
  "Assumption is the mother of all fuck ups"

  Kommentér


  • #3
   Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

   Sikkerhetsloven er ikke vag. Videre er det plenty folk her inne som har lest sen, blitt kurset på den, diskutert, vurdert og har produsert skjermingsverdige dokumenter, og som har satt gradering deretter. Disse utgjør jo den spisse enden av dette ennet.

   En advokat på saken ville mest sannsynlig bidra til at mer skjermes enn hensikten er..

   For å graderes må det minimum medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende.

   Spørsmålet er kanskje hvorvidt omdømme for Forsvaret nå ansees for å være av vital nasjonal sikkerhetsinteresse, eller om eksponering av inkompetanse, dissens eller feil utgjør en mulig skade for vår nasjonale sikkerhet? Brukes graderingsstempelet som skjerming av personer eller stillinger? For da kan kanskje stempelet anses som misbrukt?   Sent from my iPhone using Tapatalk

   Kommentér


   • #4
    Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

    Hvorfor er det ikke blitt straffeforfølgning, anmeldelse el hvis aldrimer.no har brutt lover ifb publisering? Jeg har etter friskt minne ikke lest noe om det ei heller sett Forsvaret/FD offisielt kommentere lekkasjene annet enn "ingen kommentar".


    Powered by Tapatalk på iPhone

    Kommentér


    • #5
     Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

     Greit, I stand corrected. Spørsmålet blir jo da hva man vurderer som potensielt skadevirkende for Norges eller alliertes sikkerhet.
     Jeg er helt enig i at gradering av informasjon som er uheldig for Forsvarets omdømme og anseelse i form av kompetent organ ikke bør forekomme, men det handler jo også litt om hvor detaljert man velger å være i kritikken.

     Ref rapporten om Gemini 2015 kom det jo frem ganske mange momenter det kan tenkes ville blitt utnyttet av en aktør med vilje til å påføre skadeverk. Med andre ord: jeg stiller meg ikke kritisk til at den manglende beredskapen kommer i søkelyset, men jeg stiller meg litt undrende til detaljnivået man velger i kritikken.
     "Assumption is the mother of all fuck ups"

     Kommentér


     • #6
      Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

      I dette tilfellet sier de altså at de ikke har publisert materiale som har vært gradert i henhold til Sikkerhetsloven, bare materiale som har blitt merket "fortrolig" eller "strengt fortrolig" i henhold til Beskyttelsesinstruksen (som må sees i sammenheng med Offentleglova). Det som beskyttes i henhold til Beskyttelsesinstruksen skal IKKE være materiale som dekkes av Sikkerhetsloven (altså materiale som kan gi "skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser"), men kun materiale som kan "skade offentlige interesser, en bedrift, en institusjon eller en enkeltperson".
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

       Snodig greie, når varslere i Forsvaret går til pressen, nærmest med "plakaten" som hjemmel, for å varsle om forhold som man mener kan bidra til enn 9. April 1940 situasjon. Samtidig virker det som om åpenhet og varslingsmulighetene i begge etater er sterkt begrenset. Dette ligner jo mer på en erklæring om mistillit til politisk og militær ledelse enn enn noe annet. Når så politisk og militær ledelse reagerer med munnkurv, graderinger og "ingen kommentar" då tror jeg ikke dette går over med det første..


       Sent from my iPhone using Tapatalk

       Kommentér


       • #8
        Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

        Det jeg har sett av graderte dokumenter i tjeneste ville definitivt ha utgjort en sikkerhetsrisiko i fiendens hender, så min erfaring er vel at rutinene for gradering er gode.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

         Nå er det noen år siden jeg jobbet i Forsvaret (sluttet i 2002), og det er mulig at praksis er endret siden da. Da jeg jobbet i Forsvaret, oppfattet jeg at man hadde en kultur der stort sett alt ble gradert. Slik jeg tolket sikkerhetslovgivningen, var utgangspunktet at all informasjon skulle være ugradert, med mindre det finnes gode grunner til å gradere den.

         Da jeg jobbet i Forsvaret, følte jeg at det nærmest var omvendt: All informasjon var i utgangspunktet gradert minimum Begrenset. Man måtte nærmest argumentere spesielt for det dersom noe skulle være ugradert. Da snakker vi omtrent om prislista for kantina og sånt.

         Dette blir vel en liten digresjon: Som ingeniør innenfor kart/Geografiske informasjonssystemer/Geodata, opplevde jeg at masse bygninger oppå bakken, som var fullt synlig med det blotte øye fra sivilt område ble gradert f eks Begrenset eller Konfidensielt og kunne ikke være med i kart som vi ga ut. Tildels også helt vanlige, anonyme bygg utenfor gjerdene. Og da snakker vi om at selve byggets eksistens blir gradert, uavhengig av innholdet.

         Om noe, så var det jo bare for folk å se hva slags bygg som manglet i kartene, for å vite hva Forsvaret anså som spesielt verdifullt og følsomt.

         Noe av denne ulogiskheten ser man fortsatt i fotoforbudet rundt norske militære flyplasser. Det blir litt underlig når Forsvaret eller NSM legger energi i å hemmeligholde fysiske, fullt synlige hus som våre potensielle fiender har visst om siden Selmer Nilsen tok bilde av dem på 60-tallet, OG som ligger åpent i høy detalj på den nasjonale karttjenesten Norge i bilder

         Konklusjon: Jeg mener at det i alle fall for noen år siden har vært en temmelig tilfeldig praksis når det gjelder gradering, og der man antakelig har gradert MYE mer enn nødvendig, og at dette skyldes/skyldtes dels manglende forståelse og dels en kultur der man mente og kanskje fortsatt mener at alt man driver med er gradert inntil det motsatte er bevist.

         På bakgrunn av det, ville det ikke overraske meg om gradering også brukes av og til for å slippe brysomme debatter, eller andre formål som ikke nødvendigvis går på hva som kan "skade rikets sikkerhet".

         Når det gjelder Aldrimer, så har de jo ikke publisert informasjon som er gradert etter Sikkehetsloven, etter det jeg forstår. Slik jeg ser det, har aldrimer oppnådd det jeg tror var hensikten: En reell debatt om Forsvarets fremtid og hensikt. Egentlig den første sånne debatten på aldri så lenge, og det synes jeg er en god sak. Og at målet på mange måter helliger midlet i denne saken. Jeg har faktisk litt problemer med å se hvorfor det meste av disse opplysningene er graderte i det hele tatt, bortsett fra å gi arbeidsro til de som jobber med utredningen, som jo er forståelig nok.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

          Opprinnelig skrevet av sfg Vis post
          Da jeg jobbet i Forsvaret, følte jeg at det nærmest var omvendt: All informasjon var i utgangspunktet gradert minimum Begrenset. Man måtte nærmest argumentere spesielt for det dersom noe skulle være ugradert. Da snakker vi omtrent om prislista for kantina og sånt.
          Jeg føler ikke at det er slik i dag. NSM har blitt forholdsvis strenge i sine kontroller.


          Opprinnelig skrevet av sfg Vis post
          Noe av denne ulogiskheten ser man fortsatt i fotoforbudet rundt norske militære flyplasser.
          Man har vel fotoforbud i samtlige norske militærleire og lignende? Dette er forøvrig et forbud som står for fall skal man tro ryktebørsen.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

           Jeg er litt overrasket over at når jeg flyr til fra Bodø flyplass og hovedflystasjon sies det ikke noe lenger om at det ikke er lov å fotografere (det sa de da før, husker ikke for hvor lenge siden), mens når jeg flyr til Andøya flyplass og flystasjon sier flyvert(inne) alltid at det er forbudt å fotografere. Hvorfor er det mindre farlig for fi å få fotografier av Bodø HFS enn å få bilder av Andøya FS?
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

            Jeg kan bare gjenta min oppfordring om å gå inn på www.norgeibilder.no og se hva som ligger der av flyfoto i høy oppløsning over norske militære installasjoner. I alle fall flystasjonene er jevnt over meget godt dokumentert med lett synlige sheltere, fjellanlegg, ammoområder og alt sammen.

            Jeg ser ikke helt hva man "skjermer" med å nekte folk å knipse med mobiltelefonen sin gjennom et skittent og ripete flyvindu.

            Jeg synes sånt virker som en litt utdatert sikkerhetstenkning. Er virkelig hus av betong fortsatt det som er hemmelig, eller er det informasjon, planverk osv?

            Kommentér


            • #13
             Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

             Det er absolutt utdatert, og det har lite med sikkerhetstankegang å gjøre. Det har bare ikke blitt endret. De fleste vet at det må til.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

              Opprinnelig skrevet av OR 0 Vis post
              Det er absolutt utdatert, og det har lite med sikkerhetstankegang å gjøre. Det har bare ikke blitt endret. De fleste vet at det må til.
              Jeg gikk vel litt i uniform for mange år siden. Det jeg har stusset litt på, er hvordan enkelte ting er blitt "mindre" hemmelig og andre ting er mer hemmelig. Politikk og den slags har jeg en følelse av at spiller en større rolle i dag. Samtidig, så er jeg veldig overrasket over de som deler bilder og historier på f.eks Facebook og andre steder. (Fant en masse bilder fra en øvelse i Nord Norge på en Tysk ! side f.eks. ) Kanskje en revisjon av reglementet kunne vært lurt ? Et grunnkurs i revidert reglement for alle som er innom rekrutt skolen kunne også vært en ide, spør en meg. Selvsagt, så er det mye som må være hemmelig, det blir vel gjerne enda viktigere når forsvaret krympes over tid. samtidig så må forsvaret informere mer, for at samfunnet skal forstå behovet for "penge bruken" innad i forsvaret. Bare noen tanker.

              Kommentér


              • #15
               Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

               vi vet jo bare om de tingene som er offentlige og ikke det som er hemmelig, for det er hemmelig.

               Installasjoner som bygg og lignende synes på Google maps, aktiviteter er mer ressurskrevende å følge, så jeg tror at for å spare penger er mye blidt mindre hemmelig også paga det situasjonsbildet vi trodde vi hadde. For tre år siden levde vi i en flower power verden, men det tror jeg ikke at vi gjør lenger, eller så tror jeg det er et skifte i situasjon. KG use to B er blidt FSB.
               Trenger bare litt flaks, så går det godt

               Kommentér


               • #16
                Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

                Opprinnelig skrevet av Ulvefører Vis post
                Jeg gikk vel litt i uniform for mange år siden. Det jeg har stusset litt på, er hvordan enkelte ting er blitt "mindre" hemmelig og andre ting er mer hemmelig. Politikk og den slags har jeg en følelse av at spiller en større rolle i dag. Samtidig, så er jeg veldig overrasket over de som deler bilder og historier på f.eks Facebook og andre steder. (Fant en masse bilder fra en øvelse i Nord Norge på en Tysk ! side f.eks. ) Kanskje en revisjon av reglementet kunne vært lurt ? Et grunnkurs i revidert reglement for alle som er innom rekrutt skolen kunne også vært en ide, spør en meg. Selvsagt, så er det mye som må være hemmelig, det blir vel gjerne enda viktigere når forsvaret krympes over tid. samtidig så må forsvaret informere mer, for at samfunnet skal forstå behovet for "penge bruken" innad i forsvaret. Bare noen tanker.
                Militærpolitiske forhold og samarbeidsavtaler er (og bør) ofte gradert. Dette er både med tanke på fiender, og hva denne informasjonen hadde gjort med befolkningen hvis den hadde kommet ut. Det er en god del av denne typen informasjon som man som sivilist ikke kan ta stilling til uten å kjenne det fulle bildet. Et frislipp ville kanskje gjort mer skade enn nytte med tanke på tillit til Forsvaret og myndigheter m.m.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

                 Denne diskusjonen er aktualisert etter at aldrimer.no publiserte en sanitisert versjon av en uferdig FFI-rapport om HV, som omtalt på andre tråder. Det er flere interessante spørsmål her:
                 - Den graderte rapporten var ikke ferdigstilt, og det kan godt tenkes at sluttproduktet kunne fått andre konklusjoner, det vet vi ikke. Likevel bruker fremstående politikere denne i valgkampen. Er det riktig?
                 - Aldrimer gjorde en slags sanitisering ved å fjerne deler av rapporten, men dette er noe de ikke har rett til å gjøre. Eller var det rett av hensyn til allmennhetens rett til å vite?
                 - Så kan man selvsagt hevde at denne og andre rapporter blir overgraderte for å skjule ubehagelige sannheter, og at de som publiserer den fungerer som varslere. Eller?
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

                  At noen går til Aldrimer er i seg selv en pekepinn om at de ikke har rent mel i posen.
                  Død ved Kølle!
                  Bla bla... Hybrid warfare is easy

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Gradering av informasjon i Forsvaret

                   1: Nei, selvsagt er det ikke riktig.
                   2: De har vel strengt tatt ikke lov til å røre rapporten i det hele tatt.. Nå var det vel en bit om kjemiske våpen de hadde fjernet? Her kan den være fjernet fordi det rett og slett omhandlet ting som mannen i gaten ikke vet, eventuelt at HV ikke vil ha noen effekt ved kjemiske angrep (en må jo lage litt konspirasjonsteorier på andre siden også).
                   3: At noe som ikke er ferdig får den høyeste graderingen slik at kun de som arbeider med det får innsyn syntes jeg er helt kurrant. Den rapporten virker så utrolig uferdig- eller så har jeg bare høyere forventninger til hva en slik rapport skulle inneholdt. Dette virker egentlig som noe som er slengt sammen relativt hurtig. At Aldrimer selv velger å fjerne deler av den viser vel ganske enkelt at rapporten hadde riktig gradering?
                   - Don't confuse enthusiasm with capability

                   Kommentér

                   Annonse i emne

                   Collapse

                   Donasjoner

                   Collapse
                   Working...
                   X