Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)


  Foto: SYNNE NILSSON/FORSVARET

  Aldrimer.no:
  Heimevernet foreslås redusert til 30.000 personer. 70 HV-områder blir borte, ifølge forsvarssjefens skisse til fagmilitært råd.


  Av KJETIL STORMARK og OLE DAG KVAMME / kjetil@aldrimer.no og ole.dag.kvamme@gmail.com

  Det fagmilitære rådet (FMR) skal etter planen legges fram av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen for forsvarminister Ine Eriksen Søreide innen 1. oktober i år.

  Forslagene til framtidig organiseringen av Forsvaret ble imidlertid sluttbehandlet av forsvarssjefens ledergruppe på et såkalt ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag forrige uke. aldrimer.no sitter med gjenparter av beslutningsnotatene som ble fremlagt til behandling på møtet.

  Her trekkes følgende konklusjoner om hvilke endringer som er nødvendige for Heimevernet:

  • Den operative områdestrukturen kuttes fra 42.000 personer i dag og justeres ned til 30.000. Dette tilsvarer 70 HV-områder, som også blir lagt ned.
  • Heimevernsdistrikt 11 og Sjøheimevernet legges ned. Bygninger og eiendom som Forsvaret i dag eier i tilknytning til HV11 og Sjøheimevernet selges.
  • HV etablerer en taktisk kommando integrert i Heimevernets stab (HVST) på Terningmoen.
  • HV forsterkes med to ekstra innsatsstyrker på til sammen 250 mannskaper som ved behov kan overføres til Finnmark eller andre prioriterte innsatsområder. Disse skal til vanlig lokaliseres til distrikter eller større befolkningssentra der rekruttering er mulig.


  I beslutningsnotatet, datert 12. juni og med overskriften «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015» heter det videre: «Områdestyrkene differensieres for distriktenes forskjellige behov for å optimalisere strukturen i forhold til lokale operative behov og forsterkning av særlige kritiske områder. Enkelte av HVs styrker anbefales utstyrt med nye våpentyper og økt evne til kommunikasjonsødeleggelser.»

  Det blir også lagt til:

  «HV fortsetter sin utvikling, men skal primært følge prinsippene fundamentert i de tradisjonelle rollene og mulighetene som vakt og sikring gir. Anskaffelser av enkelt materiell og våpensystemer som kan øke HVs effekt vil vurderes fortløpende.»

  Les mer: Ser bort fra deler av «bestillingen»
  Les mer: Har varslet regjeringen om «rød status»

  Usikkert
  aldrimer.no har ikke greidd å bringe på det rene om forsvarssjefens ledergruppe gjorde justeringer i modellen som ble skissert i beslutningsdokumentene som ble fremlagt på møtet i forrige uke. Det kan også skje mye i kulissene fram mot 1. oktober. Det er dermed ikke gitt at organisasjonsmodellen skissert i beslutningsdokumentene blir det endelige resultatet. Etter at FMR foreligger, skal dessuten regjeringen lage et forslag til en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret, som etter planen skal behandles av Stortinget i løpet av vårsesjonen neste år.

  Forsvarsstaben ønsker ikke å direkte kommentere opplysningene i dokumentene som aldrimer.no har fått tilgang til.

  – Ikke endelig
  «Dokumentene du refererer til er gradert unntatt offentligheten, og kan selvsagt ikke kommenteres. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er ikke er endelig før det er overlevert forsvarsministeren 1. oktober 2015. Før den tid skal det drøftes med arbeidstakerorganisasjonene, og det kan fremdeles komme viktige innspill», skriver pressetalsmann for forsvarssjefen, oberstløytnant Eystein Kvarving, i en epost. Han legger til:

  «Forsvarssjefen kommer til å anbefale et forsvar som er i stand til å møte de trusler og sikkerhetspolitiske utfordringene Regjeringen har beskrevet i oppdraget. Men, selv med omfattende effektivisering og reformtiltak betyr dette at anbefalingen vil kreve en betydelig økning av forsvarsbudsjettene. Forsvarssjefen kommer også til å beskrive hvilket forsvar en får dersom dagens bevilgningsnivå videreføres, og hvilke konsekvenser det vil ha.»

  Tidligere modeller
  I en tidligere fase i arbeidet med FMR, er det blitt foreslått å mer enn halvere antallet HV-soldater. Det viser øvrige dokumenter som aldrimer.no sitter med gjenpart av. Flere HV-distrikter er blitt vurdert nedlagt. Forsvarskilder forteller at mens Heimevernet tidligere har fått i oppgave å utvikle sin egenart, er det diskutert muligheten for at HV skal bli likere Hæren. I den andre modellen som ble sluttbehandlet av forsvarssjefens ledergruppe i forrige uke, men ikke anbefalt, ble det skissert en felles, seks-måneders grunnutdanning for Heimevernet og Hæren og der personell etter endt utdanning enten gikk inn i HV eller ble profesjonelle soldater i Hæren.

  Forslaget har gitt grobunn til spekulasjoner om dette kunne ha vært første skrittet mot en mulig sammenslåing av Hæren og Heimevernet. Andre kilder sier til aldrimer.no at dette alternativet nå «er lagt dødt».

  Les resten av artikkelen med bl.a. detaljer om de to alternativene her.

 • #2
  Sv: Aldrimer.no: HV kan bli redusert med 12.000 personer

  Dette henger vel sammen med den andre artikkelen om FMR. Bottomline er at Forsvaret trenger friske penger for å kunne opprettholde dagens struktur, langt mindre utvikle et "terskelforsvar".

  Dersom man først skal diskutere hva som gir best forsvarsevne innen rammen alternativ 1 og 2 i forsvarsministerens brev, så tror jeg ikke det riktig å redusere HV som tross alt leverer veldig mange soldater per krone. Innenfor de rammene så har vi ingen mulighet til å late som vi har et invasjonsforsvar en gang, da må vi sikre havner/flyplasser og sprenge broer til amerikanerne kommer. Da ser jeg ingen logikk i å legge ned SHV og fjerne 12.000 HV-soldater.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Aldrimer.no: HV kan bli redusert med 12.000 personer

   Hvor mange hoder teller Luftheimevernet ca?
   Ubique quo fas et gloria ducunt

   Kommentér


   • #4
    Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

    Det jeg lurer på er hvem faan som lekker det her ustanselig
    mathematical analysis does not matter in high risk decision making

    Kommentér


    • #5
     Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

     Jeg tror det er et tappert forsøk på å skape en debatt om hvor mye forsvar staten er villig til å kjøpe, derfor lekker Forsvaret som en sil. Det trengs store offentlige debatter som belyser konsekvensen av den politikken som har vært ført og hvilken som skal føres. Jeg tror folket trenger å involveres i forsvars debatten på lik linje som skatt og skolepolitikken. Jeg tror også at reduksjonen av vernepliktige har ført til flere på NAV og andre uheldige konsekvenser for samfunnet. Derfor ønsker jeg mer forskning og debatt rundt forsvare og er glad for at disse lekasjene kommer ut. Det er sikkert styrte lekkasjer fra regjering of forsvare, hvis ikke så har vi en norsk snowden.
     Trenger bare litt flaks, så går det godt

     Kommentér


     • #6
      Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

      Og uansett drøftinger og dets innhold - er sjefen (FJS) som bestemmer in the end hvilke disponeringer han treffer med tilgjengelige budsjetter.


      Sent from my iPad using Tapatalk

      Kommentér


      • #7
       Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

       Selvfølgelig bestemmer sjefen til slutt, men rammene til sjefen bestemmes av budsjettet han får. vi kan like eller ikke like det, men politi og forsvar er utsatt for mange av de samme mekanismene. Hvis politikerne ønsker flere synlige politi og større trykk på etterforskning av voldtekt så må politiet følge opp. Hvis politikerne ønsker flere soldater i Finnmark så må sjefen følge det opp med de konsekvenser det får andre plasser.
       Trenger bare litt flaks, så går det godt

       Kommentér


       • #8
        Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

        Opprinnelig skrevet av 4312 Vis post
        Jeg tror det er et tappert forsøk på å skape en debatt om hvor mye forsvar staten er villig til å kjøpe, derfor lekker Forsvaret som en sil. Det trengs store offentlige debatter som belyser konsekvensen av den politikken som har vært ført og hvilken som skal føres. Jeg tror folket trenger å involveres i forsvars debatten på lik linje som skatt og skolepolitikken. Jeg tror også at reduksjonen av vernepliktige har ført til flere på NAV og andre uheldige konsekvenser for samfunnet. Derfor ønsker jeg mer forskning og debatt rundt forsvare og er glad for at disse lekasjene kommer ut. Det er sikkert styrte lekkasjer fra regjering of forsvare, hvis ikke så har vi en norsk snowden.
        Skulle ikke forundre meg om serien "okkupert" kan være en del av dette formålet med "styrt forsvars debatt" .

        Kommentér


        • #9
         Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

         Opprinnelig skrevet av Makaan Vis post
         Skulle ikke forundre meg om serien "okkupert" kan være en del av dette formålet med "styrt forsvars debatt" .
         Alt er mulig, si. Never a dull moment. Blir uansett interessant å se om kildene avsløres for ettertiden en eller annen gang.

         #psyops

         Kommentér


         • #10
          Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

          Opprinnelig skrevet av MiniMe Vis post
          Og uansett drøftinger og dets innhold - er sjefen (FJS) som bestemmer in the end hvilke disponeringer han treffer med tilgjengelige budsjetter.
          i en ideell verden hadde det kanskje vært slik, men det er jo slik at først styrer stortingspolitikere ned på enkeltposter i budsjettet, og godt kan finne på å gi Kystvakten dobbelt så mye og HV halvparten (bare for å ta noen eksempler) av hva FSJ mener er militært forsvarlig. Det stopper jo ikke der - FMIN har styringsrett overfor FSJ, hvilket betyr at FD godt kan finne på å (f eks) si at HVs budsjett utelukkende skal gå til å støtte landsskytterstevnet og bistå ved flom og ulykker, og omdisponere hele ammunisjonsbudsjettet deres til Hæren. Slike ting har skjedd før, og kommer til å skje igjen.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

           Nei FMIN "styrer" FSJ ikke, og ei heller størrelsen på budsjettene og ei tilleggs/ekstrabevilgninger i det politiske spillet som du er inne på, men i eget hus, fagmilitære råd eller ikke, er det FSJ som til syvende og sist bestemmer hvor skapet skal stå ut fra gitte rammer. Den styringsretten har han. Hvor hardt FSJ står på sitt i kampen om de antatt beinharde prioriteringene med katastrofale virkninger i lokalsamfunnene som jeg nå tenker på vs intern strid, lobby mil/siv og kamp er en annen sak.


           Powered by Tapatalk på iPhone

           Kommentér


           • #12
            Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

            Jeg skjønner hvor du vil, at det er mye styring fra FMIN - men egentlig ikke formelt? Det tror jeg ikke er riktig for budsjettet inneholder kapitler -som både er summer og bestilte leveranser. Derfor kan ikke FSJ gjøre som han vil med de midlene han får - heller ikke formelt.

            Så utøves det selvsagt også mye styring fra departement utover budsjettet i seg selv.
            "Gjør Ret, Frygt Intet"

            Kommentér


            • #13
             Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

             FSJ har ikke full myndighet innenfor Forsvarsbudsjettet, FSJ har et delegasjons-reglement å forholde seg til.
             TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

             Kommentér


             • #14
              Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

              Ved siden av de detaljerte føringene i Statsbudsjettet er det viktigste styringsdokumentet Forsvarsdepartementet har overfor Forsvaret Iverksettingsbrevet (IVB). I dag foregår det slik at det gis for en langtidsplanperiode, i dag er det langtidsperioden 2013-2016, som bestemmer hvordan langtidsplanen "Et forsvar for vår tid" som ble vedtatt av Stortinget 14. juni 2012 skal gjennomføres.

              Dette iverksettingsbrevet oppdateres av departementet årlig eller oftere ved såkalte PET, presiseringer, endringer og tillegg, som markeres som overstrykninger og farget skrift i IBV på nett. Det er IVB med PET som til enhver tid er Forsvarsdepartementets ordre til Forsvarssjefen og andre etatsjefer i forsvarssektoren og blir fulgt opp med styringsdialog (dvs. forsvarssjefen møter i departementet og får så hatten passer hvis det er ting som ikke er fulgt opp).

              Det gjeldende IVB med de i øyeblikket gjeldende PET (sist oppdatert 25. juni i år) er her: IVB LTP v. 16.0.
              Last edited by hvlt; DTG 211440B Aug 15, .
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #15
               Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

               Jeg snakker om det overliggende denne tråden her dreier seg om (uavhengig av HV). Fagmilitært råd og lekkasjer i detaljert monn på aldrimer.no. Fagmilitære råd er nettopp det det er - råd. Ikke "slik blir det". Den styringsretten råder FSJ over i eget hus etter det jeg har forstått.

               Kommentér


               • #16
                Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                Nei, det som skal legges fram 1. oktober er Forsvarssjefens fagmilitære råd til Regjeringen. Det er ikke et råd TIL Forsvarssjefen, det er et råd FRA Forsvarssjefen.

                Dette skal så være et av grunnlagene for den neste Langtidsplanen for Forsvaret som regjeringen vil legge fram for Stortinget våren 2016 og som skal gjelde for årene 2017-2020. Det er den som virkelig vil bety noe.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                 Det er mer å lese om dette i Forsvarsministerens anmodning om å få et slikt råd fra Forsvarssjefen av 1. oktober 2014: RAMMESKRIV.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                  Det er jeg fullstendig klar over, og hele poenget mitt er nettopp det at dette handler om råd til FSJ. Ikke slik blir det det være seg utelukkende militærfaglig begrunnet til lobbyfremtvunget "råd" pga lekkasjene. De tabloide overskriftene påvirker alle, og noen ønsker at noen SKAL bli påvirket i denne på mange måter litt merkelige situasjonen. Og i akkurat denne prosessen er han sjef, uansett hva hele verden måtte mene; fra de involverte i prosjektet til eksterne parter som nå leser interne arbeidsdokumenter lekket fra aldrimer.no og videre i nettavisene med tabloide overskrifter om død og fordervelse som nå vil skylle inn over bygda med påfølgende uante lobbykrefter satt i spill for å endre dette (litt satt på spissen), med mindre jeg misser noe stort her.

                  Det fagmilitære rådet er forventet å anbefale hvordan Forsvaret på en best mulig måte kan ivareta sine dimensjonerende oppgaver og sin dimensjonerende ambisjon.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                   Sitatet mitt over er hentet fra Rammeskrivet som vi åpenbart leste "likt" på nå.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                    Ja, hovedprosessen er at det her pågår (eller er under avslutning) et stort arbeid innad i Forsvaret for å "hjelpe" Forsvarssjefen med å utarbeide hans råd til Regjeringen. Selvfølgelig er det ikke noe enmannsarbeid å lage et slikt råd, men det er (også selvfølgelig) Forsvarssjefen som bestemmer hva som skal stå i det til slutt. Han vil altså fremsette dette rådet til regjeringen 1. oktober, og da vil det også bli offentlig.

                    Men heller ikke dette er noe sluttprodukt som sier hvordan Forsvaret vil bli, det er hans faglige råd til politikerne og departementet. Det videre arbeidet vil foregå i Forsvarsdepartementet (med konsultasjon med Forsvarssjefen og andre), selvfølgelig også med input fra bl.a. Statsministeren om økonomiske rammer, og vil munne ut i Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret for perioden 2017-2020 som en Stortingsproposisjon. Denne vil igjen bli behandlet av Stortinget (først i Utenriks- og forsvarskomiteen, deretter i Stortinget i plenum) som er den som i siste instans bestemmer hovedretningen på Forsvaret. Og forhåpentlig vil Stortinget vedta den like før sommeren neste år. Det er egentlig først da vi vil vite hvilke konsekvenser arbeidet med med Forsvarssjefens råd har hatt, dvs. hvilke råd politikerne har fulgt og hvilke de ikke har fulgt. Og deretter skal Forsvarsdepartmentet på grunnlag av den nye Langtidsplanen utarbeide et nytt IVB som skal styre Forsvaret fremover....
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                     Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                     Han vil altså fremsette dette rådet til regjeringen 1. oktober, og da vil det også bli offentlig.
                     Ja, bortsett fra graderte vedlegg. Disse håper jeg inderlig ikke blir lekket.
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                      Et lesverdig innlegg: – Slutt med sutringen over etableringen av HV.
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                       Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                       404 på den lenken
                       "Gjør Ret, Frygt Intet"

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                        Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                        404 på den lenken
                        Bare i tapatalk hos meg... Funker fint på EDB-maskina.
                        TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                         Virker fint på Microsoft edge på windows phone 10. Så burde funke for alle...

                         Kommentér


                         • #26
                          HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                          http://www.rbnett.no/meninger/leseri...V-12055973.ece
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • #27
                           HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                           Snodig. Link fungerer ikke i tapa/iPhone. Klikker link, velger "more" og så "Web View" og da åpnes forumet i nettleser direkte til innlegg og DA fungerer linken. #tapaissues


                           admin - Milforum
                           ___________________________                           Sjekk ut gode tilbud hos MILRAB samt kle deg opp med t-skjorter fra nettbutikken vår.
                           Følg oss på Facebook, Twitter, Instagram

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: HV kan bli redusert med 12.000 personer (Aldrimer.no)

                            -Lett å se hvorfor det ikke heter FSJs militære anbefaling lengre, "råd" er som i økonomien de er tilbydt.
                            Shaking the ground with the force of a thousand guns

                            Kommentér

                            Annonse i emne

                            Collapse

                            Fremhevede emner

                            Collapse
                             

                            Minedykker

                            Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

                            Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.                            Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
                             

                            Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                            Bli en del av spesialstyrkene

                            Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                             

                            Roller i Geværlaget

                            Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                            Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                            Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                            Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                             

                            Sikkerhetsloven


                            (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                            Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                            Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                             

                            Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                            Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                            Håper dette er starten på noe vedvarende.

                            https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                             

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                            https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                            ...
                             

                            Mentorordning i Heimevernet

                            Hei,

                            Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                             

                            Troppssersjant

                            Hei!

                            Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                            Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                             

                            NSM: Årlig risikovurdering


                            Ole Gunnar Onsøien
                            NTB scanpix

                            – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                            Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                            – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                            Donasjoner

                            Collapse
                            Working...
                            X