Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

  Unnskyld meg, men om du har ansvaret for FAG så er du en SPESIALIST og har ingenting å gjøre i OF stigen. Her høres det ut som om noen har drevet å prøvd seg på snikinnføring før systemet er ferdig...
  - Don't confuse enthusiasm with capability

  Kommentér


  • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

   Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
   Ser den, men må ass'ene virkelig være oversersjanter?

   Om aquila: snakker om den stillingen jeg tror han gjør, så er vel den i utgangspunktet en sersjantstilling, og hans fagbefal (som jeg også mener er en riktigere betegnelse enn assistent) må ha høyere grad på grunn av kompetanse/tidligere oppnådd grad?
   “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

   Kommentér


   • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

    Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
    Om aquila: snakker om den stillingen jeg tror han gjør, så er vel den i utgangspunktet en sersjantstilling, og hans fagbefal (som jeg også mener er en riktigere betegnelse enn assistent) må ha høyere grad på grunn av kompetanse/tidligere oppnådd grad?
    Fagbefal er nok riktig betegnelse, det omtales dog som ass S-X på høyere nivå. Stillingen er en oversersjant stilling i KOP, mens min egen offiserstilling er løytnant-fenrik.
    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

    Kommentér


    • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

     Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
     Jeg er enig i det Lille Arne: sier her, om at alle som har fullført førstegangstjeneste blir vernepliktige visekorporaler (OR-2), og tar med seg den graden inn i HV. Og, må jeg tilføye, at gradene OR-1 og OR-1+ reserveres for førstegangstjenestegjørende, og at dette er den eneste gruppen personell som får tjenestetillegg i stedet for lønn. Så kan man behandle alt av reservister, i HV eller andre steder, likt, og slutte med det tøvete systemet vi har i dag med to sett regler som må håndheves.
     Eg var borti nokre transportsoldatar som var kalla inn til repitisjonsøving på Trident Juncture, der bar alle minimum OR2 grad. Desse tilhøyrde dog ikkje HV. Han eg prata mest med var OR2 og hadde inga militær teneste utover fgtj, men tenestetillegget var berre på 174 kr slik eg forstod det, altså tilsv som for OR1.
     Ubique quo fas et gloria ducunt

     Kommentér


     • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

      Okei, nå er jeg kanskje litt enkel men for meg så er dette egentlig relativt enkelt og klart... og helt klart uproblematisk.

      Vernepliktige mannskaper
      En dimmiterer som OR1/OR1+(m) Ledende menig er midlertidig (unntaket er vel MP som før), denne graden tar man med seg inn i HV og med mindre man tar kurs gir befals/offisersgrad, forblir man på OR1/1+ og går ut av rullene ved 44år.

      Spesialister
      En har fullført førstegangstjeneste, så opptak/seleksjon og grunnleggende kurs, og tjeneste som OR2-4. Man tar med seg graden ved oppsigelse inn i HV og med mindre man tar kurs gir befals/offisersgrad, går man ut av rullene ved 55år.

      Befal og Offiserer
      Som før.

      HV-korpen slik vi kjenner den fra før blir til OR1+, ferdig! Jeg klarer ikke se at dette skal være problematisk. Kursene som før normalt ga korporalsgrad gir nå ledende menig og kursene som kvalifiserer til HV-sjt gjør det. Det er nå enkelt og uproblematisk. OR-2-4 skal gjennom erfaring kunne fungere som NLF/tilsv men må forsatt gjennom kurs for å være lagførere og OR5 slik jeg leser det.
      Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

      Kommentér


      • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

       Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
       Dette varierte nok med type avdeling - i hvert fall i Artilleriet var det mange menige som ble definert som spesialister, eksempelvis alle OP-assistenter (tre pr. lag, hvorav kun en var korp).
       På de repøvelser jeg var på på 80-tallet var det bare en del av spesialistene, og alle korporaler (men ikke alle korporalene), som ble innkalt sammen med befalet en uke i forkant av resten. Jeg var i selvdreven tung bombekastertropp som hadde mange flere spesialister (både korporaler og menige) enn vanlig i infanteriet (lignet naturlig nok svært mye på et miniatyr-feltartilleribatteri), og bare halvdelen av dem deltok uka før. TBK-tropp (SD) hadde:

       4 lag (oppsatt på M106A1), hver med lagfører (korporal), 3 BK-soldater og vognfører/M106.

       3 OP-lag, hvert på to mann, OP-befal (sersjant) og OP-assistent (korporal)

       Troppsstab med:
       Troppssjef (lt/fenr)
       NK (fenr/sjt)
       KO-befal (fenr/sjt)
       Troppsfører (fenr/sjt)
       2 KO-assistenter (1 korp og 1 menig)
       Troppsass/feltmåler (korporal)
       MC-ordonnans/ass. feltmåler
       Ammunisjonskorporal/VF M548 (korporal)
       Res. vognfører M548
       Beltevognmekaniker (korporal)
       Ass. beltevognmekaniker
       Sambandskorporal (korporal)
       4 sambandssoldater
       1 VF M113/sambandssoldat
       2 VF felt/sambandssoldat
       Troppsstaben hadde 1 M113A1, 1 M548, 2 feltvogner og 1 motorsykkel.

       Det var altså hele 12 korporaler, samt flere andre som absolutt var spesialister (koass, MC-ordonnans..). De som ble innkalt til en uke lengre repøvelse var de fire lagførerne, sanbandskorporalen og troppsass/feltmåler. I geværtropper som bare hadde 4 korporaler, tror jeg alle fire (tre geværlagførere og troppsass) hadde lang repøvelse.

       I HV i min tid (før 2005) var "årets trening" på 5 dager, med befalstjeneste 3 dager før. Ut fra tilgjengelig budsjett innkalte vi korporaler det vi hadde råd til i forkant. Før 2002 var lagførerne korporaler, og så hadde vi i HV-tropper troppsass, sambandskorporal og sanitetskorporal. Noen ganger hadde vi ikke råd til å kalle dem inn, noen ganger kalte vi dem inn 1 eller 2 dager.
       Last edited by hvlt; DTG 212243 Nov 18, .
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

        Det bekrefter at det var forskjell mellom våpengrenene på hvordan "spesialister " den gangen ble definert - det fantes ingen felles definisjon. Begrensningen i antall var vel først og fremst knyttet til tildelingen av "tjenestegjørende dager" for repøvelsen, samt føringer fra den aktuelle våpenskolen om hva som var nødvendig/ønskelig.
        De som var kalt inn til slikt kurs uten å stå i en korp stilling sto selvsagt først i køen til å overta en slik stilling når/hvis den ble ledig - det var jo et ganske stort frafall etter innkalling av en avdeling til repøvelse.

        Mitt egentlige poeng var at det som i St.prop. nr.1 den gangen ble kalt spesialister ikke nødvendigvis var det samme som det som blir kalt spesialister i dag.

        Kommentér


        • Sv: Nye grader i ny ordning for militært personell

         Opprinnelig skrevet av essal Vis post
         Unnskyld meg, men om du har ansvaret for FAG så er du en SPESIALIST og har ingenting å gjøre i OF stigen. Her høres det ut som om noen har drevet å prøvd seg på snikinnføring før systemet er ferdig...
         Om vi skal spikke kjempetynne fliser så er det kanskje riktigere av aquila: å si at han har ansvaret for en funksjon enn et fag, men det er nå fortsatt slik at offiserer også må ha en fagbakgrunn og en faglig innretning for å løse funksjonen sin. En santroppssjef må ha faglig fordypning i sanitetsoperasjoner, en S-6 i sambandsoperasjoner etc. Og noen av disse funksjonene er såpass sære og faglig krevende at det fort blir en til en "ensporet" karriere, kanskje særlig i HV.
         “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

         Kommentér


         • Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

          Joa, men sånn er det faktisk når en er på det laveste nivået som OF, da har en i teorien mye lavere kompetanse enn OR-6 og dermed så er det helt på sin plass at en har 46kr mindre i lønn. I dette tilfellet så vil sjefen ha samme lønn som OR-6 når han har oppnådd samme minimumsnivå av kompetanse og erfaring og blir Lt.

          Det nye systemet fungerer ikke optimalt for HV i starten, det kommer til å gå seg til i en periode på 10-20 år og sånn er det bare. Livet er urettferdig, også i HV.

          Edit: Åja, dette er jo forsåvidt et krem eksempel på hvorfor vi burde ha WOs, spesielt i HV. Folk som har vært OR-6 og oppover som spesialister som går inn i en OF stilling, blir dermed WO (og med en massiv lønnsøkning fordi ingen liker at disse skitne spesialistene har mer i lønn enn de).
          - Don't confuse enthusiasm with capability

          Kommentér


          • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

           Opprinnelig skrevet av essal Vis post
           Joa, men sånn er det faktisk når en er på det laveste nivået som OF, da har en i teorien mye lavere kompetanse enn OR-6 og dermed så er det helt på sin plass at en har 46kr mindre i lønn. I dette tilfellet så vil sjefen ha samme lønn som OR-6 når han har oppnådd samme minimumsnivå av kompetanse og erfaring og blir Lt.

           Det nye systemet fungerer ikke optimalt for HV i starten, det kommer til å gå seg til i en periode på 10-20 år og sånn er det bare. Livet er urettferdig, også i HV.

           Edit: Åja, dette er jo forsåvidt et krem eksempel på hvorfor vi burde ha WOs, spesielt i HV. Folk som har vært OR-6 og oppover som spesialister som går inn i en OF stilling, blir dermed WO (og med en massiv lønnsøkning fordi ingen liker at disse skitne spesialistene har mer i lønn enn de).
           Helt enig, en fersk offiser med funksjonelt ansvar kan godt tjene mindre enn erfarent befal som jobber for ham/henne. Det jeg reagerte på var at du så ut til å mene at offiserer ikke lenger skal ha fagkunnskap eller ha ansvar for et funksjonelt område, som i dagligtalen gjerne kalles fag, og det med store sinna CAPS LOCK.

           Vær så snill og spar oss for WO (etter amerikansk modell) i Norge. Det er et utslag av unødvendig firkantet klasse/kastetenking. (Disse folka er for høyt utdannet/har for stort ansvar til å være underoffiserer, men de er for spesialiserte til å være offiserer, hva skal vi finne på? Enda en gradsstige kanskje?)
           “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

           Kommentér


           • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

            ...amerikanerne har enda flere - i US Navy og USMC har de også "Limited duty officers" som er over WO, men har begrensninger ift vanlige offiserer ved at de bl a ikke kan bli skipssjefer, og ikke kan avansere over kommandør.

            Men helt enig, vi trenger ikke flere stiger.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

             Litt av bakgrunnen for at denne tråden heter "Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven" og ikke bare i HV, er et ønske (i hvert fall fra mitt hold) om et helhetlig system som kan ivareta både forsvarsgrenene og HV, og åpne opp for en viss grad av dynamikk i skiftet mellom en militær og en sivil karriere, med mulighet for å komme tilbake til det militære systemet på heltid eller deltid. Gradene er med på å synliggjøre både realkompetansen til den enkelte, og hvor han eller hun hører hjemme i hierarkiet. Det vil aldri være 100% match i kompetanse mellom en som har vært 10 år i TMBN og blitt OR-4, og en annen som har blitt det i HV etter noen kurs, men det bør etter min mening heller ikke være meningen.

             I dag har vi, i tillegg til HV, reservister i form av HNS-bataljonen og enkeltpersoner som har tjenestegjort i en avdeling i nær fortid. Det er ikke sikkert dette blir situasjonen i all fremtid. Hva om det - under over alle under - opprettes en reservebrigade? Eller, kanskje mer sannsynlig, at en fremtidig rødgrønn regjering, som i utgangspunktet er mer vennlig stilt overfor FN enn NATO, vedtar at en ny FN-bataljon skal stilles til et fredsbevarende oppdrag. Hvorfra henter vi storparten av mannskapene, uten å knele den stående Hæren fullstendig? Jeg mener at det må etableres felles mekanismer for reservestyrker, herunder en felles måte å implementere OMT på.

             Blant annet derfor mener at dersom man i Hæren finner at det er hensiktsmessig at vanlige lagførere er OR-4, men at de mer spesialiserte er OR-5, er dette noe som bør gjelde i HV også. Da får man finne måter å kvalifisere disse som kan håndteres innenfor de begrensninger Forsvarsloven setter når det gjelder kursing av reservister, både i HV og de som skal inngå i andre avdelinger. Og, som nevnt tidligere, gjerne flere flytende grader for å synliggjøre nettopp den enkeltes kompetanse.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

              Lønnslipp for min deltagelse i Trident Juncture tikka nettopp inn. I følge den er jeg degradert fra korp. til ledende menig. (Avlønning som tidligere 23,- i bonus).

              Nærliggende å anta troppstabfunksjoner blir fylt av ledende menige fremover?
              Aldri mer 13

              Kommentér


              • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

               Er du i grenreserve eller HV?
               Og er du sikker på at du er «degradert»? At ikke varelinjen hos lønnsadministrasjonen bare er tilpasset ny ordning?
               Hvilken grad du tjenestegjorde med under øvelsen er vel et mer riktig bilde på hvilken grad du per dags dato innehar, enn hva som står på lønnsslippen.
               Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

               Kommentér


               • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                I reserven, dvs utenom HV, ble dette med ledende menig vs tidligere korp forklart med konvertering til det nye systemet. Altså en overføring og ikke en degradering.
                Shaking the ground with the force of a thousand guns

                Kommentér


                • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                 Er i HV, sb.korp i tropp, men i høst var det ikke særlig behov for stabsfunksjoner på lavt nivå, og et veldig behov for geværgubbs. Innkallingen var merket sb.korp så den teller ikke. Jobben jeg gjorde var menig av natur, så de kan tydeligvis ikke fjerne colatillegget der det ikke trengs. For meg ser det ut som vinklene ryker og jeg får løven med strek under den dagen patchene drypper ned til min lille avkrok.

                 Overføring? Ser ut som en and, svømmer som en and og kvekker som en and.. Å bytte to vinkler mot en løve med strek kjennes ut som en dårlig handel for meg (jeg hadde i mitt stille sinn begynt å drømme om å få en slags betaling og anerkjennelse for jobben jeg er satt til å gjøre). Nu vel, det er ikke mitt ego eller mitt ønske om informasjon organisasjonen er satt til å hjelpe. Jeg kommer til ro.
                 Aldri mer 13

                 Kommentér


                 • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                  Jeg synes egentlig ikke det er noen grunn til å komme til ro. Folk bør få anerkjennelse for den jobben de gjør, spesielt dersom de har påtatt seg ekstra ansvar og evt gått kurs. Anerkjennelsen bør komme både med grad og lønn (og som tidligere nevnt synes jeg alle reservister burde fått lønn etter grad).
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                   For meg blir det veldig enkelt å forholde seg til reservister, enten de tjenestegjør i HV eller de blir kalt inn for MOB-disponering i stående avdeling. (eller lignende)

                   De kan bruke tilsvaredende distingsjoner som verneplikt mannskap gjør.

                   Det er OR1 de er. Hva er det vi ønsker å vise ved å gi de en rang av OR2?
                   Gir det mer stridsutholdenthet av å få en vinkel på kassa?
                   Blir du rasker i ØH1? Bærer du tyngre sekk? Kan du redde livet til makkeren din hurtigere ved korrekt prosedyre i henhold til MARCH-ON/ABCDE/MARCH eller hva du har lært; bedre en en som er inne til førstegangstjeneste?

                   De som er inne til førstegangstjeneste trener, driller og øver på militærfaglig tjeneste hver dag.
                   Hvorfor skal da en reservist som ikke har tjenestegjort på fire år automatisk få høyere rang?

                   Hvis det skal være forskjell, hva med en egen grad for reservister?
                   Menigmerke med vinkler - reservist
                   Menigmerke med strek - i fgjt
                   Menigmerke - i førstegangstjeneste.

                   De eksisterende gradene gir en form for kommando og kontroll over hvem som har myndighet eller hvem som er fagspesialist.
                   Jeg har ingenting imot at personell i HV får sersjants grad etter korte kurs, de har en annen funksjon en sersjanter som bruker 12mnd på det. Og nå skal Forsvaret korte ned på befalskoletiden til noe tilsvarende.

                   Det vil alltid være forskjell på stående personell og reservister, men vi er en del av totalforsvaret og skal tjene konge og fedreland


                   Oppsummering:
                   Reservister beholder rangen sin etter dimisjon. OR1 forblir OR1 osv.
                   Etter en periode, om det være seg fagkurs dller lignende, får man en rang av OR2.
                   Etter LF-kurs får man rang av OR3.
                   Etter Grunnkurs ledelse får man OR4.

                   Og så videre.


                   Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
                   Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                   Kommentér


                   • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                    Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
                    Hva er det vi ønsker å vise ved å gi de en rang av OR2?
                    Det jeg vil vise er at de har fullført førstegangstjeneste - dvs at de har bestått grunnleggende soldatutdanning og er brukbare og gripbare. OR1 er du fra den første dagen du kler på deg en uniform, det er et naturlig skille i oppnådd kompetanse ved fullført førstegangstjeneste.
                    “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                    Kommentér


                    • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                     Hulkinator:

                     Den dagen vi må ut og gå blir jeg overrasket om troppsjefen bestemmer seg for å bære radioen selv. Når dritten treffer vifta og min tropp ikke har annet samband til høyere enhhet/andre egne enn Telenor tviler jeg på at mange andre får skylden. Når jeg forsvant fra jobben min for lf-radiokurs for opplæring på systemer min tropp ikke bruker takket jeg for det og brukte ubetalt fritid på å krangle meg til relevante skriv om det jeg skal drive med.

                     Vis meg gjerne hvor hæren bruker or2 som ansvarlig for sb i tropp.
                     Aldri mer 13

                     Kommentér


                     • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                      Jeg konstaterer at vi er uenige, Hulkinator:, men på ett punkt skal jeg gi deg rett - en som ikke har tjenestegjort på 4 år bør ikke automatisk få høyere rang. Dette var et gammelt opplegg som jeg håper vi er ferdige med. Alle som ikke verver seg eller søker videre utdannelse i Forsvaret bør få innkalling til årlig tjeneste, med umiddelbar start, enten de havner i HV eller andre reserver som bygges opp. De starter da på samme nivå og med samme forutsetninger som en som har latt seg verve, og blir følgelig OR-2. Optimalt sett bør "oppkledningsøvelse" være noe som mer ligner på GGK, for å få en felles base. Så vil selvsagt en som er inne til stadig tjeneste gradvis bygge seg opp en større kompetanse, men begge er mer kompetent enn en som er inne til førstegangstjeneste som OR-1, slik Lille Arne: sier.
                      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                      Kommentér


                      • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                       Greit nok at folk konverteres fra OF til OR, men å si at man ikke degraderes fra korporal (OR-4) til ledende menig (OR1+) blir jo feil. Det er en regelrett degradering selv om funksjonen og kompetansen endres. At man tidligere ikke benyttet seg av (OR1-3) får så være. Er man gitt graden så synes jeg faktisk at man skal få beholde den (ja, jeg vet den i de fleste tilfeller er midlertidig), men hadde dette vært andre personellgrupper det ble gjort tilsvarende overfor ville det blitt ramaskrik.

                       // Skille

                       Jeg ser det er enkelte fagspesialister som på ingen måte i dagens system får «betalt» for sin kompetanse. Dette kan sikkert gjelde flere fagfelt, men la oss ta eksempelet med en ambulansearbeider. Sanitetsstillinger i grenene og HV har ikke tilpasset den formelle ambulansearbeiderutdanningen som kom sist på 90-tallet og paramedic som noen år senere (FSAN er litt mer tilpasset). Eks. i min tropp går det ambulansearbeidere på evak-lag som menige. Etter min oppfatning finnes det ikke en mer tilpasset sivil utdanning til å jobbe på en evakvogn. Likefullt er det en sykepleier som jobber administrativt til daglig og mangler prehosoital erfaring som sykepleier (fen) på den ene vogna, og på en annen vogn har man satt en av ambulansearbeiderne inn i sykepleierstillingen, men vedkommende er fortsatt menig. På en tredje vogn er en ambulansearbeider VF. Kanskje finnes det tilsvarende eksempler med politibetjenter, telegrafister, faglærte yrkessjåfører, osv. Uansett slikt personell som har tilsvarende godkjent/autorisert sivil kompetanse for det fagfeltet disse skal utøve militært mener jeg bør inneha OR4+ basert på sin kompentanse som spesialist.
                       Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                       Kommentér


                       • Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                        I US Army så er en E-3 Private First Class, som de gjerne får etter ett års tjeneste som E-2. Selv on E-3 tilsvarer OR-3 og ikke 2, så ser jeg ingen problem med å gi alle som fullfører fgtj OR-2. En kan jo også stille krav, at feks fgtj må gjennomføres med et snitt på «som forventet» eller høyere, samt bestått fysisk test ved dimmisjon.

                        Edit: Det er ingen som degraderes. Vi bytter system. Vi går fra PAL til NTCS, kassett til CD, DVD til Blu-ray eller hvilken som helst variant du ønsker å bruke for å forstå at systemet kan minne om et annet, men fortsatt er forskjellig og dermed kan ikke kassetten spilles av i CD spiller eller motsatt.
                        - Don't confuse enthusiasm with capability

                        Kommentér


                        • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                         Jeg sier meg enig med Hulkinator:. Vernepliktige mannskaper er nå engang vernepliktige mannskaper enten man gjennomfører førstegangstjeneste eller repetisjons/heimevernstjeneste. Når korporalsgraden ble fjernet fra førstegangstjenesten så vil jeg påstå at rasjonalet for å beholde den i HV også forsvant. Det er da vitterlig lite som skiller en ledende menig i fgtj og den gamle korpen i HV (begge var og er, med noen veldig få unntak midlertidige grader), begge var og er brukt før å markere mannskaper med særskilt kompetanse og i noen tilfeller utøvende lederskap på lavt nivå. Og av denne grunn så er det heller ikke noen degradering fra OR4 til OR1+.

                         Videre, når nå personell som verver seg som spesialist forvaltningsmessig for alle praktiske formål har samme vilkår som befal (herunder T-35 kontrakter, samme beordringssystem, samt får utvidet verneplikten til fylte 55år) så vil dette også ha konsekvenser forvaltningsmessig for personellet når det kommer over i heimevernet. At dette personellet beholder sin faste grad fra annen forvarsgren er det fullt og helt på slik plass og da vil dette også utgjøre en forskjell i lønn slik det har vært praktisert for befal tidligere.

                         Så vil det være en erkjennelse at med innføringen av ny utdanningsreform så vil "overproduksjonen" av befal (som fra før er liten) minskes og mengden "overskuddsbefal" i mangel på bedre utrykk gå ned. Konsekvensen av dette er at Heimevernet i enda større grad vil måtte utdanne eget befal, samt å belage seg på å utnytte kompetansen hos tilflyten av OR2-4 fra øvrige forsvarsgrener. Og når det gjelder spesialister kompetanse av typene som Simplex: nevner, så kommer man ikke utenom SKMT er jeg redd, så dette styres gjennom FPHen som da er gjeldene for 9-8 (Hær så vel som HV). Men om man burde hatt en tilpasset SKMT ordning i regi av HV skolen, med da samme begrensinger ift anerkjennelsen av HV grad i øvrige forsvarsgrener.
                         Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

                         Kommentér


                         • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                          Når er det vervede får OR2, er det etter opptak og signering av kontrakt, eller er det etter bestått grunnutdanning (inklusive GGK)?

                          Hvis det er førstnevnte er det altså bare en kort opptaksprosess som skiller en vervet OR-2 fra en nytilført i HV. Begge har den fullførte førstegangstjenesten som sin viktigste kompetansebase. At de administrativt behandles forskjellig ser jeg ikke som noen grunn til å bruke forskjellige grader/gradssystem. De er, og har så lenge jeg vet vært helt like for yrkestilsatte, vernepliktige, utskrevne og HV-offiserer. Jeg ser ingen grunn til å behandle menige og spesialister annerledes. Gradsnivå bør følge av stilling og kompetansenivå i HV så likt som mulig som i forsvarsgrenene. Det gjelder også anerkjennelse av sivil kompetanse i slike tilfeller som de Simplex: peker på. Og i forsvarsgrenene er altså "innstegsnivået", med mindre jeg helt har misforstått noe, for personell med fullført førstegangstjeneste OR-2.

                          At den som har vervet seg skal anerkjennes for dette og være identifiserbar synes jeg er helt greit. Er ikke grenadermerket fortsatt i bruk til det?

                          Tidligere vervede og spesialistbefal skal selvfølgelig beholde graden sin ved overføring til HV.
                          “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                          Kommentér


                          • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                           Har man oppnådd status som tilsatt, eller "ansatt" om du vil, som menig HV-gubb ? Trodde det var å anse som verv, på lik linje med diverse befalsstillinger i HV.

                           Hva veit jeg.
                           Shaking the ground with the force of a thousand guns

                           Kommentér


                           • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                            Nei, som menig HV-gubb har du hverken et verv eller status som ansatt. Men om du er ansatt, har verv, er frivillig på kontrakt eller tjenestepliktig bør ikke ha noe å si for grad.
                            “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                            Kommentér


                            • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                             Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                             Er ikke grenadermerket fortsatt i bruk til det?
                             Niks, det er borte.
                             Dona Ferrea

                             Kommentér


                             • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                              Det var teit.
                              “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                              Kommentér


                              • Sv: Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

                               Helt enig med Lille Arne:. I HV har det for befal/offiserer ikke spilt noen rolle om man er yrkes, utskrevet, vernepliktig eller HV-. Innad i HVs krigsstruktur er en løytnant en løytnant, enten han har krigsskole, befalsskole fra en forsvarsgren, UB-kurs eller er HV-løytnant med kun kursutdanning fra HV etter førstegangstjeneste i en forsvarsgren. Han har akkurat de samme økonomiske forhold og kommandoforholdene er de samme, som tilsvarer hva en yrkesoffiser ville hatt i forsvarsgrenene. Når det er likestilling av befal/offiserer med grad og lønn mellom HV og forsvarsgrenene, burde det være det for OR 1-4 også.
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Kommentér

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X