Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarspolitikken ved et veiskille

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

  En meget interessant kronikk sto i DN 21. mars (bak betalingsmur) skrevet av forskningsdirektør Espen Skjelland ved FFI, nestoren i forsvarsanalysemiljøet. Den er nå gjengitt på FFIs hjemmesider:

  Hva hvis Forsvaret får mer penger?

  Natos toprosentmål vil gi forsvarssektoren en økt økonomisk handlefrihet på til sammen vel 300 milliarder kroner i de neste 20 årene. Det er mye penger, men det vil ikke gjøre oss til en militær stormakt i Europa.

  Vi har sett på hvordan denne handlefriheten kan styrke Forsvarets evne til å håndtere utfordringer i fred, krise og krig, nasjonalt og internasjonalt. Konklusjonen er ikke oppsiktsvekkende, men den er klar: Vesentlig økte forsvarsbudsjetter kan omsettes i vesentlig større sikkerhet. Dessuten er de positive effektene skalerbare – økte budsjetter gir økt sikkerhet selv uten å nå helt opp til toprosentmålet.

  Forsvarsplanlegging er både fag og politikk. Vi kan ikke svare på om det er best å utvikle Forsvaret mot å håndtere de store utfordringene i krig, eller de mindre utfordringene i fred og krise. Men vi tror ikke at det mest opplagte alternativet, å fordele budsjettøkningen jevnt ut over dagens forsvar, er det beste.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

   Nils Holme har vel tidligere uttalt at 2% vil gjøre det mulig å få gjort dagens Forsvar robust og godt, med betydelig høyere stridsevne enn i dag, men at det ikke vil medføre noen dramatiske endringer eller forøkninger (ikke noen ny brigade, f eks).
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

    Ikke bare i disse dager at man var bekymret for tilstanden til forsvaret. Kom over dette innslaget fra NRK sitt arkiv.

    NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet:
    Den utenrikspolitiske utviklingen og en svakere økonomi, kan føre til en ny type forsvar. Men hvor mye kan det reduseres og fremdeles ha troverdighet?
    Innledning: En fin og fyldig oversikt over Norges forsvar i 1991 i bilder og tall (suprede opplysninger om mannskap og utstyr for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet).
    Følgende personer uttaler seg / blir intv. en eller flere ganger:
    Programleder Jan P. JANSEN.
    Forsvarssjef, admiral Torolf REIN
    Forsvarsminister Johan Jørgen HOLST
    General Vigleik EIDE, formann, NATOs militærkomite
    Oberst II Nils Georg FOSLAND, sjef, Brigaden i Nord-Norge
    Kontraktsbefal, fenrik Thorbjørn SMÅDAHL
    Kontraktsbefal, fenrik Helen C. CHRISTENSEN
    Troppsbefal, løytnant Henning LYSGAARD
    Oberstløytnant Oddvar MIDTKANDAL, sjef, Garnisonen i Porsanger.
    Generalmajor Gudmund Olav BEITLAND, sjef, Distriktskommando Trøndelag.
    Kommandør II Magnar FRANTZEN, sjef, Harstad Sjøforsvarsdistrikt
    Oberstløytnant Per THALBERG, sjef, Banak Flystasjon
    Programmet inneholder et langt strekk fra militærøvelse ved Brigaden i Nord-Norge og shots fra garnisonen i Porsanger, rekruttskolen i Steinkjer (Steinkjersannan), Meløyvær fort, Banak flystasjon (fly og helikopterlander), NATO-øvelse i Nord-Norge (?) AU: Strekk fra militærøvelse i Warszawa-pakten.
    (Tappet fra sovjetisk TV-sending)
    https://tv.nrk.no/serie/forsvaret/FA...091/06-11-1991
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

     Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
     Dette har vært oppe flere ganger. Synd det er så lite kontakt mellom fylkeslagene og ministeren på toppen.


     https://www.abcnyheter.no/nyheter/no...ppror-i-hoyre-
     Sukk....

     Hadde en mistanke om at dette ville komme.

     Erna slår ned forsvarsopprøret i egne rekker

     Grasrota i Høyre krever at statsministeren finner mer penger til Forsvaret. - Vi må ha flere tanker i hodet på én gang, svarer Erna Solberg.
     https://www.dagbladet.no/nyheter/ern...ekker/69658563
     Svolten og tyst, samband fyst

     Kommentér


     • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

      Det er jo tankevekkende at statsministeren sier at vi skal holde flere tanker i hodet samtidig.

      Hvis alle prioriteringer er like viktige, så har man verken evne eller lyst til å prioritere, tenker nå jeg.
      Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

      Kommentér


      • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

       Dagens leder i Nye Troms

       Betimelig forsvarsopprør

       «Hvis Norge selv ikke er i stand til å stable på beina noe som likner et troverdig forsvar i Nord-Norge, risikerer vi ei amerikanisering av forsvaret av landsdelen også i fredstid.»

       Det ulmer i forsvarspartiet Høyre. Årsaken er at statsminister Erna Solberg og hennes regjering viser liten eller ingen vilje til å følge opp Norges forpliktelse til NATO om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret innen 2024. For et par måneder siden anslo Forsvarsdepartementet at forsvarsutgiftenes andel av BNP vil ligge på rundt 1,5 prosent i 2020 og rundt det samme fram mot 2024. Skulle Norge nådd målet om 2 prosent i dag, ville det krevd ei økning i forsvarsbudsjettet på 16 milliarder kroner.

       Så langt er det Høyres fylkeslag i Troms, Finnmark, Oslo, Østfold, Møre og Romsdal, Telemark og Trøndelag som krever klare forpliktelser om opptrapping av bevilgningene til Forsvaret. Saken skal tas opp på Høyres landsmøte på Gardermoen kommende helg. De nevnte fylkeslagene krever blant annet at det blir satt av nok penger til landmakta. Noe som må bli synliggjort når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai. Det er ventet at flere fylkeslag vil slutte seg til kravet om mer penger til forsvaret av fedrelandet. Det kan derfor ikke utelukkes at statsminister Erna Solberg får en klar marsjordre fra flertallet av delegatene på landsmøtet. Noe hun for så vidt også har fått tidligere, uten at det har bidratt til å styrke forsvarsbudsjettet.

       I august 2014 besøkte Solberg Hæren og Luftforsvaret i Indre Troms. Under besøket slo statsministeren fast at Indre Troms fortsatt kom til å være et militært tyngdepunkt, men hun kom ikke med noen lovnader om mer penger til Forsvaret. I ettertid har hun da heller ikke gjort noen store tiltak for å bidra til at Norge skal oppnå 2 prosent-målet. Det til tross for at det er Solberg i samråd med finansminister Siv Jensen som sitter med nøkkelen til at vi skal oppfylle våre forpliktelser overfor NATO. Siden 2014 har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa forverret seg betraktelig. Samtidig er det usedvanlig mange løse tråder i Forsvaret på grunn av den politikken som føres.

       Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fikk ikke så mye penger til Forsvaret som hun drømte om. Resultatet ble at arbeidet med langtidsplanen ble gjort stykkevis og delt. Noe som igjen gjør at det halvannet år etter at langtidsplanen ble vedtatt, fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. En rekke vedtak har blitt skjøvet ut i tid på grunn av mangel på penger. Det har eksempelvis ennå ikke kommet noen endelig avklaring om helikopterstøtte til Hæren. Det blir nå forsvarsminister Frank Bakke-Jensens oppgave å lose Forsvaret trygt i havn, noe som i skrivende stund ser ut til å være en uoverkommelig oppgave. Spesielt siden han ikke ser ut til å få økonomisk drahjelp fra sin egen statsminister og Fremskrittspartiets finansminister.

       Høyre har i sin retorikk kalt det som nå skjer, for en «historisk satsing på Forsvaret». Det er for så vidt riktig at forsvarsbudsjettet aldri før har vært så stort som det er nå, men det blir likevel for enkelt å kalle det en historisk satsing. Ja, Luftforsvaret skal få nye kampfly og nye maritime overvåkingsfly, mens Sjøforsvaret skal få nye ubåter. Men denne satsinga på nytt materiell skjer på bekostning av Hæren. Dessuten er det verdt å merke seg at Forsvarets andel av BNP er langt lavere nå enn under den kalde krigen. Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen har tidligere påpekt at forsvarsbudsjettet utgjorde rundt 10 prosent av nasjonalbudsjettet og 4 prosent av BNP under den kalde krigen. Det ville tilsvart mellom 70 og 80 milliarder kroner i dagens pengeverdi.

       Det er et stumt flertall på Stortinget for å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret. Alle de store partiene har det målet nedfelt i sine partiprogrammer. Likevel har den politiske viljen til å bruke mer på Forsvaret vært tilnærmet lik null. Den holdninga er nødt til å endre seg i takt med den stadig forverrede internasjonale situasjonen. Hvis Norge selv ikke er i stand til å stable på beina noe som likner et troverdig forsvar i Nord-Norge, risikerer vi ei amerikanisering av forsvaret av landsdelen også i fredstid. Med alt det medfører av økt spenningsnivå i nordområdene. Slik vil vi ikke ha det.
       http://nye-troms.no/leder/29.6
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér


       • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

        Det bør være et sterkt signal til Erna at til og med fylkeslaget i hjemfylket mitt M&R, det kanskje minst militære fylket i landet, stiller seg bak kravene om mer midler til forsvaret vel vitende om at 99,999% av forsvarsbudsjettet tilfaller aktiviteter i andre fylker.
        Artillery is the God of War

        Kommentér


        • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

         Ikke ment som et skudd mot deg, men vi er faktisk på svært ville veier om politikere tenker i de baner at det er viktig hvilket fylke, for ikke å snakke om hvilken kommune, forsvarsbudsjettet tilfaller.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

          Erna bommer stygt her: i dagens stadig mer spente sikkerhets-situasjon kan man ikke stille veier og helse opp mot forsvarsbudsjett.

          Dessuten så tror jeg hun undervurderer effekten av å styrke det norske forsvaret:

          1. Vi blir mindre avhengig av amerikanske styrker i fredstid (eksempel: amerikanske soldater på Værnes); og dette vil redusere spenningen i nordområdene.

          2. Å jobbe realistisk mot 2%-målet sender et viktig signal både til Russland men også til NATO-allierte om at målet skal nås (noe som vil kunne skape svært viktige ringvirkninger hos NATO-allierte i Europa, i og med at endel andre land enten har nådd eller er i ferd med å nå 2%-målet).

          3. Å øke forsvarsbudsjettet vil i seg selv skape et sterkere norsk forsvar, som i tillegg til punkt 1 og 2 vil minske handlingsrommet til Russland, særlig når det gjelder aktiviteter som vi i utgangspunktet ikke vil utløse artikkel 5, men som vi bør kunne håndtere selv.

          Kommentér


          • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

           I høyres partiprogram fra 2017 finner vi: "Statens viktigste ansvar er å sørge for innbyggernes sikkerhet og samfunnets trygghet." En lignende formulering kan vi finne i regjeringens program. Skal man ta utsagnet på alvor, betyr det etter min mening at politikerne først må sørge for et rimelig nivå av sikkerhet og trygghet før de tenker på hvordan øvrige penger skal fordeles mellom helse, velferd, skole, veier og andre goder.

           Går man litt bredt ut, kan man godt ta med Politi og andre beredskapsetater blant de som bidrar til samfunnets trygghet. Sånn sett kunne jeg akseptert en viss konkurranse og prioritering mellom disse. Nå er det jo ikke slik at Politiet har fått drastisk økte bevilgninger, snarere tvert i mot, og når Forsvaret heller ikke får det, klinger utsagnet om "Statens viktigste ansvar" bare hult.

           Nå må Erna Solberg og ikke minst hennes rådgivere snart skjønne at bevilgninger til landets sikkerhet ikke kan behandles som øvrige bevilgninger, hvor det er prutningsmonn.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

            Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
            I høyres partiprogram fra 2017 finner vi: "Statens viktigste ansvar er å sørge for innbyggernes sikkerhet og samfunnets trygghet." En lignende formulering kan vi finne i regjeringens program. Skal man ta utsagnet på alvor, betyr det etter min mening at politikerne først må sørge for et rimelig nivå av sikkerhet og trygghet før de tenker på hvordan øvrige penger skal fordeles mellom helse, velferd, skole, veier og andre goder.

            Går man litt bredt ut, kan man godt ta med Politi og andre beredskapsetater blant de som bidrar til samfunnets trygghet. Sånn sett kunne jeg akseptert en viss konkurranse og prioritering mellom disse. Nå er det jo ikke slik at Politiet har fått drastisk økte bevilgninger, snarere tvert i mot, og når Forsvaret heller ikke får det, klinger utsagnet om "Statens viktigste ansvar" bare hult.

            Nå må Erna Solberg og ikke minst hennes rådgivere snart skjønne at bevilgninger til landets sikkerhet ikke kan behandles som øvrige bevilgninger, hvor det er prutningsmonn.
            x2

            Og det er faktisk slik at en regjering som den vi har i dag som slites mellom særinteresse-partier, kan ha god nytte av å ta slike "tøffe" valg. Det er ofte slik at opinionen reagerer positivt på slike ting, selv om ryggmargsrefleksen til en politiker ikke virker slik.


            Men jeg holder ikke pusten, forsvaret kommer nok ikke til å få noe over 1,7 av BNP de neste 20 årene.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Kommentér


            • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

             Dette har nok med et allment psykologisk problem: som kjent operer man med risiko = konsekvens x sannsynlighet. Men hva gjør man når man antar at sannsynligheten er ekstremt lav mens konsekvensen er ekstremt stor (f.eks. Slutten på vår sivilisasjon, for å sette det på spissen). Null ganger uendelig har ikke en definert verdi. Det er litt lett å si at slike ting bryr vi oss ikke om og tar ikke hensyn til, de vil etter all sannsynlighet ikke skje i løpet av mitt liv, i hvert fall ikke mitt politiske liv.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

              Det vi kan si er at sannsynligheten for at "noe" skal skje, har økt betydelig de siste årene... Under den kalde krigen brukte vi vel opp mot 4% av BNP på forsvar, og da hadde vi en mye "svakere" økonomi enn i dag (på den annen side så var hele samfunnet "billigere" i drift den gang, med lavere kostnader til skole, helse, veier, osv).

              Likevel, NATO-landene har blitt enige om et mål og da bør NATOs rikeste land som attpåtil har grense mot Russland være istand til å ta ansvar og stille opp!

              Kommentér


              • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

               Et bra innlegg i debatten om 2%: http://www.dagbladet.no/kultur/skole...e-dem/69679031
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                Jeg har dessverre mottatt forferdelig triste nyheter fra Høyres Landsmøte. Erna Solberg og Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes holdt kraftige innlegg mot at Norge skal bruke 2% av BNP på forsvaret, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt et innlegg som jeg bare har blitt fortalt var utrolig pinlig og dumt. Deretter stemte landsmøtet ned forslaget om fullfinansiere landmakten og nå 2%-målet innen 2024. Jeg er flau.
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                 Dette var svært dårlig nytt. Det har også betydning for hva de andre partiene kan finne på. Sp og Ap trenger nå ikke love spesielt mye for å overgå H i Forsvarspolitikken, og jeg tror dessverre at også der er det interesse for å dempe forventningene til hvor stort forsvarsbudsjettet blir med andre i regjering. Dette er en stor seier internt for Solberg, men den har potensiale til å svi for nasjonen på et tidspunkt i fremtiden.
                 TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                 Kommentér


                 • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                  Helt forferdelig.
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                   Desverre som forventet.... Alt som før og alle stikker hodet i sanden.
                   Svolten og tyst, samband fyst

                   Kommentér


                   • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                    Er det noen som er overasket?
                    Norge er Europa, vi kritiserer Trump på samme tid som vi fokuserer på å bli hjelpeløse.

                    Det kommer ikke mer penger eller fokus før vi taper en krig.
                    Og da mener jeg ekte tap ikke Afghanistan.
                    Død ved Kølle!
                    Bla bla... Hybrid warfare is easy

                    Kommentér


                    • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                     Nygaardsvold-regjeringen var jo desperat ute etter å kjøpe kampfly i 1939, men da var det for sent. Det kanskje, i forhold til hvilke ressurser man har hatt til rådighet, våpenkjøp Norge har gjort, var innkjøpsturnéen som ble gjort i USA i 1939 og starten av 1940 da den norske regjering kjøpte det de kunne komme over av fly. 24 Curtiss P-36 Hawk, 36 Douglas 8A-5 og 24 Northrop N-3PB ble bestilt. Det som er litt lite kjent er at 19 av P-36 jagerflyene faktisk hadde ankommet Norge før 9. april 1940, men de sto stadig demontert og lå til dels i transportkasser på Kjeller. Tyskerne fikk disse montert og solgte eller ga dem til Finland, som brukte dem med stor suksess mot vår daværende allierte Sovjetunionen under Fortsettelseskrigen. Ingen av Douglas eller Northrop-flyene var ferdige da, de ble senere levert til norske eksilstyrker, N-3PB ble brukt som maritime overvåkingsfly fra Island, Douglas-flyene som avanserte treningsfly på Little Norway.
                     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                     Kommentér


                     • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                      Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                      Dette var svært dårlig nytt. Det har også betydning for hva de andre partiene kan finne på. Sp og Ap trenger nå ikke love spesielt mye for å overgå H i Forsvarspolitikken, og jeg tror dessverre at også der er det interesse for å dempe forventningene til hvor stort forsvarsbudsjettet blir med andre i regjering. Dette er en stor seier internt for Solberg, men den har potensiale til å svi for nasjonen på et tidspunkt i fremtiden.
                      Ikkje uenig, men det *kan* like gjerne vera ein mulighet for nevnte partier å markere seg. Men så er det jo óg lenge til neste val då..

                      Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                      De er langt fra sine hjem
                      men blikket opp og frem

                      Kommentér


                      • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                       Jeg må dessverre tenke på diktet Nordahl Grieg leste opp over Tromsø radio 17. mai 1940:

                       Vi fulgte ikke med tiden,
                       vi bygde på fred, som i tross,
                       og de hvis dåd er ruiner
                       har grunn til å håne oss.
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér


                       • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                        Helt krise er det allikevel ikke, som et "plaster på såret" ble det vedtatt en resolusjon som var identisk med resolusjonen som ble vedtatt på Landsmøtet i fjor:

                        Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20% av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret.
                        Den er jo i formen mindre forpliktende enn forslaget om at vi skal "fullfinansiere landmakten og nå 2%-målet innen 2024", men det går i hvert fall i riktig retning.
                        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                        Kommentér


                        • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                         Nøkkelordet her er vel "slutter opp om". Det kan jo bety hva som helt, alt etter hvem som bruker det.

                         Jeg tror heller vi får konstantere at det siden midten av 90-tallet ikke har vært et høyt nok politisk ønske, uavhengig av parti, å bruke penger på forsvaret.

                         I tillegg, og dette burde jo være mat for noen med ønske om en master i f.eks økonomi eller statsvitenskap, jeg tror ikke institusjoner slik som Forsvarsbygg fører til at forsvaret bruker penger bedre. Litt forskning på effekten av politiske vedtak kunne jo ha vært ønskelig.
                         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                         Kommentér


                         • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                          Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt heldigvis en meget god tale på Høyres Landsmøte. Den kan høres her (nederst på siden): Politikk for et tryggere Norge.

                          Edit: Om forsvaret fra 11:25.
                          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                          Kommentér


                          • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                           For en gangs skyld er jeg enig med Senterpartiet: Krever plan for 2-prosentmålet.
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                            Dagens leder i VG
                            Høyre løper fra forsvarsforpliktelsene
                            Høyres landsmøte har for lave ambisjoner for Forsvaret. Partiet ser ut til å ha gitt opp at Norge skal etterleve sine forpliktelser til NATO

                            To prosent av BNP. Det er det alle land i NATO har blitt enige om å bruke på forsvar. I Norge er vi dag et sted i underkant av 1,6 prosent. Den siste beregningen fra Forsvarsdepartementet viser at prosentandelen ligger an til å falle noe de neste årene. Det gjør ikke så stort inntrykk på Høyre som denne helgen vedtok en svært vag og åpen resolusjon om NATOs toprosentmål. Partiet brukte ikke anledningen til å presse sin egen statsminister til å sette opp budsjettfarten.

                            Målt i utgift per innbygger bruker Norge mer enn de fleste NATO-land på Forsvaret. Innkjøpene av en betydelig mengde nye kampfly, nye ubåter og nye overvåkningsfly viser at man investerer i egen sikkerhet, og forstår behovet for å beholde og fornye viktige kapasiteter. Men som Erna Solberg og flere andre i Høyre har sagt mange ganger, så lever vi en ny sikkerhetspolitisk situasjon, også i nord. Det krever at vi investerer langt mer i vår egen sikkerhet og vårt eget forsvar.

                            Toprosentmålet får kritikk fordi det ikke tar hensyn til at et oljeland som Norge vil ha et spesielt høyt BNP. Et prosentmål som måltall for forsvarsvilje kan også bety at dersom økonomien går dårligere kan det se ut som om man bruker mer på forsvar, mens man i virkeligheten ikke gjør det. Disse innvendingene er ikke tatt helt ut av luften, men et prosentmål er uansett det beste tallet man har på de enkelte NATO-landenes vilje til å prioritere forsvaret. Prosentmål er heller ikke fremmed i norsk politikk, på bistandsfeltet har man lenge styrt etter et lignende mål på en prosent.

                            Forsvaret trenger mer penger i årene som kommer. Hæren trenger en moderne utrustet brigade, marinen trenger egentlig seks nye ubåter og ikke fire som er besluttet innkjøpt og spesialstyrkene trenger egne hensiktsmessige helikoptre, for å nevne noen ting. I tillegg er det nødvendig med forsvarlige rammer for drift og vedlikehold. Dette koster penger, og de kommer kun hvis de politiske partiene er villige til å prioritere. Høyres ambisjoner og vilje på dette feltet virker i beste fall middels. Vedtaket om å skyve toprosentmålet ut i tid var slappe greier.
                            https://www.vg.no/nyheter/meninger/i...forpliktelsene
                            Svolten og tyst, samband fyst

                            Kommentér


                            • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                             Enig med VG. Slappe greier.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                              Har et godt uttrykk fra jobb.

                              Margslapp!

                              Eller kanskje det er et uttrykk plukket fra nord, uansett så har Høyre definitivt meldt seg ut av partier som har fokus på forsvaret.
                              Svolten og tyst, samband fyst

                              Kommentér


                              • Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille

                               Fra Aftenposten i dag. Tror denne saken har vært oppe tidligere.

                               Hevder at 1900 forsvinner fra Hæren og settes på mobiliseringsliste

                               – Om Norge gjør alvor å kutte ut én av tre bataljoner i Hærens kampstyrke ryker samtidig mye annet personell, og kampkraften svekkes hos de to som blir igjen. Det hevder hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygård, overfor Aftenposten.

                               Regjeringen har gått inn for at soldatene i 2. bataljon, som i dag utgjør én av tre bataljoner i Hærens kampstyrke, skal erstattes med sivile som skal kalles inn til årlige øvelser og om Norge havner i krig. De skal også kunne sendes på utenlandsoppdrag.

                               Disse soldatene har fått navnet reservister, eller mobiliseringssoldater.

                               Så sent som torsdag før helgen uttalte forsvarspolitisk talsmann i Høyre på Stortinget, Hårek Elvenes, at tanken om en bataljon som kan mobiliseres, men som ikke er på plass til daglig, er god.

                               – Kvaliteten kommer til å bli høy, sa Elvenes til Aftenposten.
                               https://www.aftenposten.no/norge/i/A...liseringsliste
                               Svolten og tyst, samband fyst

                               Kommentér

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Sjøforsvarets organisering

                               Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               Fokus: Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                               Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                                

                               Fokus: Ubåttjenesten

                               Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

                               Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

                               Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
                                

                               100 ÅR ETTER

                               100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                                

                               Fokus: Kystvakten

                               Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.                               Fra Forsvaret.no
                               Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
                                

                               Et nytt forsvarskonsept?

                               I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                                

                               Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

                               Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
                                

                               NSM: Årlig risikovurdering


                               Ole Gunnar Onsøien
                               NTB scanpix

                               – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                               Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                               – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                                

                               Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                               Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                               http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                               Rapporten dekker hovedpunktene:
                               Kode:
                                 Globale utviklingstrekk
                                 Nordområdene / Arktis
                                 Russland
                                 Afghanistan
                                 Pakistan
                                 Kina
                                 Midtøsten og Nord-Afrika
                                 Iran
                                 Sudan
                                 Somalia
                                 Terrorisme
                                 Spredning av
                               ...
                                

                               Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

                               Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

                               Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

                               http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
                                

                               Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

                               Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
                                

                               Naval Strike Missile (NSM)

                               Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

                               Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

                               Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

                               http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X