Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fremtiden for Heimvernet?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Folk som skal håndtere bulk sprengstoff og tennere, både rigge og anvende stridsteknisk, skal jaggu meg ha riktig kursing og utdannelse til grunn - eller bli ledet med de aller spisseste øynene og knivhender av noen med rett kursing og erfaring - før dem i det hele tatt får røre noe slikt. Altså ikke noe sånn der en-økts "kompisopplæring" eller "vi er HV og hakke tid til et fullt sprengningskurs" nei. Ellers ender man f.eks. opp med en slik utenkelig tatt-ut-av-vinden situasjon der det blir komplett systemsvikt i så mange ledd oppover og nedover, og et antall fjols på bakken forveksler, tja, en M19-attrapp med en faktisk skarp ladning+tennsystem (noe som faktisk er veldig vanskelig, til umulig, å få til, spesielt dersom man har den rette opplæringen på materiellet - og selv om man har malt en blå ladning grønn for å gjøre denne mer "reell og kamuflert") - og klarer det kunststykket å fyre denne av i et hyttefelt på en øvelse, og er en hårspredd ifra å drepe et antall norske OPFOR, pluss en sivil person...
  Minefelt også, er og blir en ingeniøroppgave, av den enkle grunn at det stilles sinnsyke presisjonskrav til å både legge slikt (rapporteringsblanketter m.m.) og håndtere tennere og minelegemer. Det er dessverre ikke fullt så enkelt som "skru her og dekk så til".

  Men, disse Heimeverns-blekkene fra 70- eller 80-tallet som tar for seg improvisert bekjempelse av panser vha. IEDer basically har jeg veldig sansen for, og dette er absolutt en rolle/kapasitet jeg i prinsippet helt fint kan se for meg at også dagens Heimevern skulle kunne ha (i tillegg da til 84mm RFK også); Brukt riktig er dette en særs kosteffektiv måte å ødelegge pansrede kjøretøyer på - noe man har "et par" eksempler på opp igjennom historien, og spesielt de siste 13 år. Men, dette fordrer da at man faktisk har et gjennomtenkt og utbygget system rundt denne kapasiteten - type at man har designerte og oppegående nok sprengningsfolk i (I-)troppene som har fått ordentlig toukers-kurs (eventuelt også et kortere kurs/godkjenningsregime for sivile skytebaser som også er HV-mannskaper gjennomført av HVS-ING) og deretter veiledning og trening i bygging og bruk av improviserte sprengladninger, og som videre jevnlig også driver med vedlikeholdstrening av sprengningsferdighetene sine, f.eks. på helgesamlinger.
  Altså da ikke enda et sånn der ad-hoc opplegg der et random navneopprop avdekker at Olaf Olafsen på 45 år tok sprengningskurs i 19-pilogbue og som nå plutselig på fri MITR skal drive å være Dynamitt-Harry i skauen.
  Last edited by MMB; DTG 220244A Oct 14, .
  Elite Som En Trensoldat

  Comment


   #32
   Denne var svært interessant, det virker til dels som hjulet snurrer rundt. Det klart viktigste synes jeg, er at det er HVs rolle som del av Norges militære forsvar mot ytre trusler som er det som settes som det viktigste og dimensjonerende. Etter 2001, og særlig fra 2004-2005 falt dette i stor grad bort, og HV ble først og fremst sett på som en forsterkningsressurs for politiet (som politiet litt uvillig tok imot). Jeg har alltid ment det var et blindspor, skulle det være forsterkningsressurs for politiet som var det essensielle, burde det heller være politireserven som skulle bygges opp. Som Raabye skriver:
   Forsvaret skal først og fremst trene for det vanskeligste oppdraget, som er krig. Men det er også slik at dersom man kan håndtere en væpnet konflikt, kan man også yte bistand til politiet og for øvrig gjennomføre leteaksjon etter savnet person, eller bidra i å beskytte bygda ved flom.
   Det motsatte, derimot, fungerer ikke.

   Ambisjonen om at alle innsatsstyrker skal trene minst 25 dager pr. år, og at alle HV-områder har "årlig trening" (5 dager for menige, 8 dager for befal) to av tre år, og befalstrening det siste året, er en nødvendig ambisjon som man må komme opp på meget snart. Uten det forvitrer ferdighetene fullstendig.

   Men, det er et par store men her: Ved "kvalitetsreformen" i 2004-2005 var det en forutsetning at det ikke lenger ville være aktuelt å mobilisere hele HV samtidig. Se daværende GIHVs foredrag i OMS i februar 2005: Fremtidens Heimevern. Forutsetningen var at det aldri skulle være mer enn 5000-10000 HV-soldater innkalt til oppdrag samtidig, men at man skulle kunne holde et slikt volum over tidsrom opp til 6-12 måneder ved rotasjon av styrken. Man fjernet avsnittnivået (som i størrelse tilsvarte en bataljon) og altså hadde en avsnittstab og et stabsområde og ville ha kommando og forsyningsansvar for ca. 4-6 "geværområder", og normalt et territorielt ansvar for et underområde av distriktet. Stabsområdet i HV-avsnittet hadde så vidt jeg husker på slutten av 1990-tallet stabstropp, sambandstropp, jegertropp, sanitetstropp, MP-tropp, pionertropp, trentropp og ABC-verntropp. Spørsmålet er om dette er realistisk, trenger vi egentlig avsnittnivået?

   KOMØD er tilbake i Raabyes oppgaveportefølje. Dette var jo tidligere en virkelig viktig oppgave for HV, men pionertroppene som skulle utføre selve arbeidet (sikret av HV-geværtropper) ble fjernet på begynnelsen av 2000-tallet. Det samme problemet har vi selvfølgelig med minetjeneste. Pionertroppene (rekruttert fra soldater med førstegangstjeneste i Ingeniørbataljonen) må tilbake i HV.

   Lagring av våpen på oppsettingsstedet virker for meg svært tvilsomt. Slik vi hadde det før hvor hver soldat oppbevarte det essensielle av personelig utrustning og våpen samt beredskapsammunisjon (plombert pakke med 100 skudd), svært desentraliserte oppsettingssteder og forholdsvis desentraliserte lagre for avdelingsutstyr og avdelingsvåpen mener jeg er nødvendig for nettopp å sikre oppsettingen av HV under en krisesituasjon. Hvis nærmest hele HV-02 skal møte opp på Lutvann ved krise/krig er det dårlig sikring! I hvert fall i HV-avsnitt 023 (Oslo Sentrum) hadde vi områdevise oppsetningssteder, til dels i Oslo sentrum. Mitt HV-område (HV-02308) hadde f.eks. Universitetets gamle gymsal (i dag Frokostkjelleren) på hjørnet av Universitetsgata og Kristian IVs gate som oppsetningssted. Samtidig hadde vi lager for avdelingsutstyret i en bunker fra 2. verdenskrig under Cort Adelers gate 16 (som vi i 1999 flyttet til et telthus/mobiliseringslager utenfor porten til Krigsskolen på Linderud, der var det også kasun for oppbevaring av avdelingsvåpen (MG) så vidt jeg husker). Dette med spredt oppsetting og lagring, og mest mulig hjemme hos den enkelte HV-soldat, var jo helt fra starten et kjennetegn for HV.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #33
    Opprinnelig skrevet av Tusseladd Vis post
    Når det gjelder kroppspansring, så er det nok en del ting som man heller bør bruke pengene på. De nye 016-avdelingene-som-ikke-er-016-avdelinger skal godt få bære rundt på noen kilo stål og kevlar, men det spørs om den jevne gubb har fordel av det.
    Kroppspansring er ikke en fordel før du faktisk tar et prosjektil i vesten, enten du er ikke-016 eller F styrke.. Jeg antar at GIHV ønsker at sine soldater skal ha tilgang på samme beskyttelses utstyr som resten av Forsvaret, som jeg kan skjønne. Hvis ryktene stemmer, så er dette allerede på vei til Innsats.
    Opprinnelig skrevet av Tusseladd Vis post
    Så når det kommer til oppbevaring av våpen, hvofor sier han at han vil ha lagring på oppsetningsstedet? Er det ikke mulig å ta ut tennstempel på HK-416, eller er det en erkjennelse av at man halv-lovlig kan kjøpe denslags på eBay?
    Tipper det er for å ha kontroll på samtlige våpen... Sentral lagring gjør at oppmøte ikke kan gjøres noe annet sted enn leir X, samt at det vil være rimelig enkelt å avvæpne hele HV gjennom 11 sånn halvveis planlagte angrep.
    Hadde personlig vært mer fan av å ha våpnet hjemme, med kammer/avtrekkslås som Troppsjefer og oppover har nøkkelen til.
    - Don't confuse enthusiasm with capability

    Comment


     #34
     En HV-soldat i en objektsikringstropp som står på vaktpost ved et essensielt nøkkelpunkt er da mer utsatt for å bli skutt enn svært mange andre, og kroppspansring kommer absolutt til sin rett.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment


      #35
      Så lenge man lar oppdraget diktere utrustning så er det en god ting å ha det tilgjengelig.

      Comment


       #36
       Opprinnelig skrevet av essal Vis post
       Tipper det er for å ha kontroll på samtlige våpen... Sentral lagring gjør at oppmøte ikke kan gjøres noe annet sted enn leir X, samt at det vil være rimelig enkelt å avvæpne hele HV gjennom 11 sånn halvveis planlagte angrep.
       Hadde personlig vært mer fan av å ha våpnet hjemme, med kammer/avtrekkslås som Troppsjefer og oppover har nøkkelen til.
       Av hensyn til op-sec skal jeg nøye meg med å opplyse om at det er betydelig mer enn 11 oppsettningssteder for HV i Norge, selv etter omlegging til sentral lagring.
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Comment


        #37
        Litt mer til det jeg skrev et par innlegg over her. Dessverre fikk man etter 2001 et ensidig tunnelsyn hvor kun islamske terrorister ble sett som trussel, og man nesten totalt (spesielt med "kvalitetsreformen" fra 2004/2005) glemte den skikkelige militære rolle til HV.

        Jeg fant fram et notat fra 1998 om daværende HV-02 Stor-Oslo HV-distrikt (senere slått sammen med Akershus til Oslo og Akershus HV-distrikt). Så sent som i 1998 ville HV-02 ved mobilisering/krise/krig være underlagt SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt, som var en felleskommando mellom HV-02 og Hæren, med sjefen for HV-02 som sjef. SOFA-ledelsen ville under seg ha hele HV-02 samt en del mobiliseringsavdelinger fra Hæren, bl.a. en infanteribataljon og et ingeniørkompani (etter at hær-delen tidligere på 90-tallet hadde blitt kuttet en god del). Operasjonsområdet til SOFA var det samme som daværende HV-02 (som i 1998 hadde 7750 mann i OPL/K, altså krigsoppsetningen), dvs. Oslo kommune, Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård (det var en del endring av teiggrenser, Røyken og Hurum var av og til inne i HV-02)

        Oppdraget til SOFA ved krise/krig var:
        Generell overvåking av operasjonsområdet
        Sikre statsledelsen
        Sikre nøkkelpunkt og objekter
        Etablere utrykingsstyrker
        Avpatruljere viktige veier
        Overvåke viktige kommunikasjonspunkt
        På ordre etablere veikontrollposter
        Støtte mottak og/eller transitt av allierte forsterkninger
        Binde og om mulig bekjempe mindre fiendtlige styrker
        Min påstand er at slike oppdrag for det første er nødvendige, og at HV er best egnet til å løse dem. De er forskjellige fra Hærens oppdrag i krig, men nødvendige for Hærens operasjoner.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Comment


         #38
         Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
         En HV-soldat i en objektsikringstropp som står på vaktpost ved et essensielt nøkkelpunkt er da mer utsatt for å bli skutt enn svært mange andre, og kroppspansring kommer absolutt til sin rett.
         Jeg ser poenget. En slik åpenlys vaktpost, eller åpenlyse veipatruljer og VKPer, har ikke alltid muligheten for dekning som en gropvakt har. De må jo være tett på folk som man ikke vet om er en trussel eller ikke.

         Så lenge man kan fase dette inn uten at det går på bekostning av nødvendig trening og øving, er det jo en god ting.

         Comment


          #39
          Opprinnelig skrevet av MMB Vis post
          Folk som skal håndtere bulk sprengstoff og tennere, både rigge og anvende stridsteknisk, skal jaggu meg ha riktig kursing og utdannelse til grunn - eller bli ledet med de aller spisseste øynene og knivhender av noen med rett kursing og erfaring - før dem i det hele tatt får røre noe slikt. Altså ikke noe sånn der en-økts "kompisopplæring" eller "vi er HV og hakke tid til et fullt sprengningskurs" nei. Ellers ender man f.eks. opp med en slik utenkelig tatt-ut-av-vinden situasjon der det blir komplett systemsvikt i så mange ledd oppover og nedover, og et antall fjols på bakken forveksler, tja, en M19-attrapp med en faktisk skarp ladning+tennsystem (noe som faktisk er veldig vanskelig, til umulig, å få til, spesielt dersom man har den rette opplæringen på materiellet - og selv om man har malt en blå ladning grønn for å gjøre denne mer "reell og kamuflert") - og klarer det kunststykket å fyre denne av i et hyttefelt på en øvelse, og er en hårspredd ifra å drepe et antall norske OPFOR, pluss en sivil person...
          Minefelt også, er og blir en ingeniøroppgave, av den enkle grunn at det stilles sinnsyke presisjonskrav til å både legge slikt (rapporteringsblanketter m.m.) og håndtere tennere og minelegemer. Det er dessverre ikke fullt så enkelt som "skru her og dekk så til".

          Men, disse Heimeverns-blekkene fra 70- eller 80-tallet som tar for seg improvisert bekjempelse av panser vha. IEDer basically har jeg veldig sansen for, og dette er absolutt en rolle/kapasitet jeg i prinsippet helt fint kan se for meg at også dagens Heimevern skulle kunne ha (i tillegg da til 84mm RFK også); Brukt riktig er dette en særs kosteffektiv måte å ødelegge pansrede kjøretøyer på - noe man har "et par" eksempler på opp igjennom historien, og spesielt de siste 13 år. Men, dette fordrer da at man faktisk har et gjennomtenkt og utbygget system rundt denne kapasiteten - type at man har designerte og oppegående nok sprengningsfolk i (I-)troppene som har fått ordentlig toukers-kurs (eventuelt også et kortere kurs/godkjenningsregime for sivile skytebaser som også er HV-mannskaper gjennomført av HVS-ING) og deretter veiledning og trening i bygging og bruk av improviserte sprengladninger, og som videre jevnlig også driver med vedlikeholdstrening av sprengningsferdighetene sine, f.eks. på helgesamlinger.
          Altså da ikke enda et sånn der ad-hoc opplegg der et random navneopprop avdekker at Olaf Olafsen på 45 år tok sprengningskurs i 19-pilogbue og som nå plutselig på fri MITR skal drive å være Dynamitt-Harry i skauen.
          Jeg tror du kan legge fra deg den fortellingen om M19 med det samme, den er i de rette instanser analysert og gjort rede for. Ny opplæring gitt. Problemet har vært at noen våpen har vært slengt ut uten at noen har hatt god kjennskap til disse, forvekslet dem osv. Det skjer nok ikke igjen med det første. Skal man plukke på Hæren, har jeg vært med på nok, altså sett nok til å lure på hvor en del befal fikk vettet sitt fra. F.eks. klikk med P80 på Mauken, for så å stå og lure litt før vedkommende titter inn i pipemunningen..! Det er én historie jeg personlig har observert. Nok om det.

          Det er mye som skjer akkurat nå. HV-pioner kan være tilbake før vi vet ordet av det, og det kan BK også komme til å bli igjen..! Sivile sprengningsbaser kan komme til å innrulleres mm. Det er en rekke ting som skjer akkurat nå. Kompetansen hos sivile kan komme til å hentes inn fordi "noen" igjen ser behovet.

          Mer kan jeg ikke si om det.
          Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

          Comment


           #40
           Å få tilbake pionertroppene i HV igjen vil være et langt skritt i riktig retning, og det å innrullere folk i dem med sivilt bergsprenger-/bergsprengningsledersertifikat er nettopp hva som kjennetegner det beste ved HV.

           Når det gjelder BK er jeg kanskje litt mer skeptisk, vi må virkelig se på hva som er HVs oppgaver og hva som er Hærens oppgaver, og rendyrke for hver av dem. Jeg har ikke noe tro på at HV skal være en "Hær light" med mer eller mindre de samme oppgaver som Hæren (slik man for så vidt historisk prøvde en del på i perioden 1970-1984).

           Jeg ser ikke for meg at HV skal kunne drive koordinert forsvarsstrid mot større avdelinger, det bør forbli en oppgave for Hæren. HV bør konsentrere seg om overvåking & kontroll (se oppgaver i mitt innlegg #37 over: Generell overvåking av operasjonsområdet, Avpatruljere viktige veier, Overvåke viktige kommunikasjonspunkt, På ordre etablere veikontrollposter) og objektsikring av krigsviktige nøkkelpunkt og distriktsobjekter, samt å kunne binde og eventuelt bekjempe små fiendtlige styrker. Dessuten bør KOMØD inngå i oppdragsporteføljen slik det gjorde fram til ca. 2000, det samme selvfølgelig med støtte (med lokalkunnskap) til norske eller allierte hæravdelinger (i det siste kan inngå sikring av bakre områder f.eks).

           Nå er selvfølgelig krigsoppsetningen av Hæren alt for liten, men man bør heller gjenetablere en skikkelig hurtig mobiliserbar hærreserve enn å overlate de tyngre oppgavene til HV.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Comment


            #41
            Fordi Hæren ER alt for liten, ser man på det "nye" HV. HV har hatt bla. hatt BK før. PV kan bli nye oppgaver. Å dra sammen større formasjoner av HV er en diskusjon et annet sted enn her. Det kan hende at HV kan stå overfor oppgaver som å sinke Fi for at Hæren i det hele tatt skal klare å stable seg på beina, og da er det noen kapasiteter som vil gjøre jobben enklere. Det kan hende HV også får i oppgave å sikre flanker og samvirke med Hæren. Her nord snakker vi ikke om HV-taxier og bare stå rett opp og ned og sikre objekter. Her er samvirket med Hæren av stor betydning. Hæren trenger oss, og den nye Hæren vil heller ikke stå klar om fem år. Det er det "noen" som plutselig har skjønt. Men denne formen for jobb har jeg uansett øvd på i årevis, med nettopp den intensjonen.
            Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

            Comment


             #42
             HV kan bli ganske mye bedre, men da må det politisk vilje til. Mange offiserer kommer fra hæren så avstanden mellom HV og hæren trenger ikke å være så stor.
             Trenger bare litt flaks, så går det godt

             Comment


              #43
              Det kan være fornuftig å huske at HV i stor grad består av tidligere Hær/Sjø/Luft-personell, ofte med spesialist-utdanning innenfor mange forskjellige kapasiteter, som har blitt "dummet ned" til å bli Gunnar geværmann.

              Det burde ikke være fryktelig vanskelig å få noen av disse opp på et grunnleggende nivå igjen...
              two to the heart, one to the mind...

              Comment


               #44
               Det man først og fremst trenger er flere dager i felt, og skikkelige programmer i en liknende form man hadde for REP-avdelinger i MOB-Hæren før, dvs. at det er fornuftige fastlagte programmer der det er dagsedler med hva som gjennomgås, og som det ikke er opp til det "lokale" befalet å bestemme.

               En tanke jeg har hatt i noen år, er at hvis vi hadde fått til et skikkelig instruktørkorps ved distriktet (rettelse: distriktene) -helst med avdelingsbefal, (eller sersjantkorps) så hadde de kunnet stå for mye av programmet, og styrt det faglige ut utviklingen. Jeg sier ikke at befalet til de ulike avdelingene mangler kompetanse, men det vil i vesentlig grad vært lettere å styre treningen dersom det var befal som til daglig hadde dette til oppgave. Og i tillegg, vil man kunne unngått en del lokale varianter av hvordan gjøre ting.
               Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

               Comment


                #45
                Er det du sier Din_Laban egentlig at man isteden for å ha en mobiliserings-hær skal ha oppgradert HV? Det blir jo en ganske uventet svar på den tidligere diskusjonen om sammenslåing av hæren og HV.

                Med dagens oppgaver til HV ser jeg ikke helt at BK er det største behovet. RFK gir oss stort sett den ildkraften vi trenger, og den er normalt mer presis. Dermed er den mer brukbar, i og med at dagens oppgaver tilsier at HV skal kjempe tett på sivilbefolkningen. Dersom oppgavene blir mer reserve-hær så har man selvsagt helt andre behov.

                Jeg er mer bekymret for kommando, kontroll og logistikk. HV-distriktene er ikke rigget til å håndtere full mobilisering av hele HV. I situasjon der HV trenger BK og PV (utover RFK) er nok fravær av kommandonivå mellom områdene og distriktene et vel så prekært behov.
                TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                Comment

                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                No content found
                Show More
                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                Please log in to your account to view your subscribed posts.
                Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                Oppstillingsplassen
                Tekniske driftsmeldinger.
                Tråder: 8 Innlegg: 641
                Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                8 641
                Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                15 1.086
                yamaha
                Meldinger til/fra S-1
                av yamaha
                Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                Tråder: 3 Innlegg: 445
                Nyeste innlegg: Feilmeldinger
                3 445
                Sjef Milforum
                Feilmeldinger
                Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                Tråder: 2.453 Innlegg: 41.993
                Nyeste innlegg: Sliter med push ups
                2.453 41.993
                navara
                Sliter med push ups
                av navara
                Underforum:
                Treningsdagbøker (11/1.130)
                Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                Tråder: 65 Innlegg: 2.857
                65 2.857
                Underforum:
                Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                Tråder: 30 Innlegg: 491
                30 491
                Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                Tråder: 8 Innlegg: 283
                8 283
                Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                Tråder: 1.054 Innlegg: 33.825
                Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
                1.054 33.825
                Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                Tråder: 395 Innlegg: 28.343
                Nyeste innlegg: Fokus: Tyskland
                395 28.343
                Underforum:
                Tema: Russland (58/6.879)
                Tema: Asia (102/4.213)
                Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                59 5.302
                Underforum:
                22.juli 2011 (32/4.562)
                Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                Tråder: 199 Innlegg: 254
                199 254
                Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                Tråder: 2.547 Innlegg: 62.520
                Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
                2.547 62.520
                Underforum:
                Hæren (41/1.518)
                Sjøforsvaret (36/1.959)
                Luftforsvaret (62/1.285)
                Heimevernet (563/17.503)
                Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                584 19.529
                Underforum:
                Politiet (235/12.996)
                Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                Tråder: 9 Innlegg: 176
                Nyeste innlegg: Hva innebærer god ledelse?
                9 176
                Marols
                Hva innebærer god ledelse?
                av Marols
                Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                Tråder: 21 Innlegg: 2.270
                Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                21 2.270
                pioff
                Den store PI-tråden
                av pioff
                Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                Tråder: 109 Innlegg: 10.276
                109 10.276
                Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                Tråder: 65 Innlegg: 827
                65 827
                Underforum:
                Landsystemer (28/624)
                Sjøsystemer (4/5)
                Luftsystemer (6/41)
                INI-systemer (23/128)
                Fagforum S-5: Planer & policy
                Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                Tråder: 93 Innlegg: 6.069
                Nyeste innlegg: Kampluftvern for fremtiden
                93 6.069
                Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                Tråder: 411 Innlegg: 10.498
                411 10.498
                Underforum:
                Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                89 1.564
                magskor
                Team Rubicon.
                av magskor
                Fagforum S-6: Samband & IKT
                Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                119 1.706
                Underforum:
                01 Fagområder (16/297)
                02 Felttriks (23/301)
                Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                Tråder: 169 Innlegg: 3.010
                Nyeste innlegg: NYTTIG: Datahjelp
                169 3.010
                Markedsplassen
                Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                537 2.182
                Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                Tråder: 3 Innlegg: 16
                3 16
                Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                Tråder: 2 Innlegg: 2
                2 2
                Working...
                X