Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging.
See more
See less

Fremtiden for Heimvernet?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Kravspec til svenske HV-bataljonssjefer er å kunne lede 6 kompanier. Ti underordnede enheter høres ut som et stort kontrollspenn, ikke minst når man skal lede bataljonens strid. Spontant høres det da bedre ut å øke antallet bataljoner.
  Minsk, det nye Utopia

  Comment


   Er muligens litt påvirka av at jeg leser "Infantery attacks" av Erwin Rommel akkurat nå, og der er det rimelig mange kompanier per bataljon virker det som.

   Man kan nok differensiere også, en manøverbataljon light med innsats og UTR-områder krever mer av ledelsen enn objektområder. Mulig 10 var å ta litt hardt i, men flere enn en ordinær manøverbataljon har skal de nok klare. Kanskje spesielt siden det i dag er forventet at distriktet skal håndtere alle områdene direkte (mer enn 30 i HV-08 f.eks.).
   TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

   Comment


    Bra bok, venter med spenning på hvem som skal skrive boken HV-anfaller.
    Minsk, det nye Utopia

    Comment


     Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
     Noen spørsmål som det hadde vært spennende å høre hva dere mener om.

     1. Bør hovedoppgaven for HV's evne til væpnet strid bli forsvars- og oppeholdene strid i et krig mot en likeverdig eller sterkere motstander?
     2. Bør HV organiseres i bataljonstridsgrupper, med evne å samvirkelaget i strid med manøveravdelinger og andre HV-bataljoner?
     3. Hvis ja på 1-2, hvor mange bataljoner?
     4. Størrelse og utstyr vedrørende HV-bataljoner?
     5. Hvor mye vil det koste, og hvordan skal det betales?
     1. Nei, HV bør fokusere på, og bli gode på, vakt- og sikringsoppdrag hvor trusselen er små styrker lett infanteri eller sabotører/terrorister, samt overvåkingsoppdrag.
     2. Nei, en bataljon er noe helt annet enn en samling kompanier, som også er noe annet enn en ansamling tropper, som HV er i dag. Men, HV-områder og innsatsstyrker bør ha evne til å samvirke med politi og andre sivile aktører, samt kunne bli avgitt til støtte for avdelinger fra Hær eller Sjøforsvar.
     3. -
     4. -
     5. For mye. Ingen.
     For å håndtere trusler fra terrorister etc bør politiet opprustes.
     For å håndtere større trusler bør det (re)etableres en robust hærreserve, kanskje opp til en brigades størrelse.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Comment


      Nå som det er kommet fokus på å frigjøre midler til operative avdelinger... Hvor mye koster det ca. å drifte heimevernsstaben?

      Hadde man spart noe på å ha felles stab for Hæren og Land-HV, og overført Sjø-HV og Luft-HV til sine respektive forsvarsgrener?
      Ubique quo fas et gloria ducunt

      Comment


       Litt mimring, hvorfor fikk HV oppdraget vakt- og sikring? Det var et behov som var udekket av hæren. Men hæren hadde manøveravdelinger (les brigader og selvstendige bataljoner) og lokalforsvarsavdelinger (les bataljoner). Idag har hæren en liten rest av manøveravdelinger, og gjør man den litt større så vil den fortsatt være liten. Så liten at rikets landmakt i liten grad vil ha evne til å begrense fiendens bevegelser. Middelalderen i reprise. HV fikk i "gamle" dager "restene", det vil si personell som ikke egnet seg til hæren. Hemvärnsgubbar (svensk), kom av at det var det eldre garde som bemannet HV.

       Idag er det mye viktigare lukker å fylle i Hærens kapasiteter enn vakt og sikring, og hoveddelen av den våpenføre befolkningen er ikke disponert av forsvaret.

       Hvorfor skal fienden sende inn små lette enheter, når han kan herje rundt nesten uhindret med større enheter?
       Minsk, det nye Utopia

       Comment


        Riktig utstyr til enkeltmann hadde jo kanskje vært på sin plass. Sist øvelse jeg var inne så måtte alle levere inn M98-uniformen som kun en brøkdel av oss hadde tatt ut av pakninga, og enda færre faktisk fysisk hatt på seg. Ny "permuniform" ble utlevert, og den blir garantert ikke brukt. Hvorfor kan en ikke gi ut gore-tex'en til oss her i vest først som sist? Bomull ble vått på 70-tallet, og det blir det fortsatt selv om det er impringnert 100 ganger.

        Positivt er det at ludvig er skikkelig på vei ut (endelig!, selv om prinsippet om "alle stiller likt" er viktigere enn funksjonalitet) og erstattet av infanterisekken og utstyrsbag, og ikke minst at HK416 er på vei inn til å ta over for AG-3 (jeg har fortsatt en fra 1970 hjemme btw).

        Hvorfor er dette viktig? Jo fordi det gjør noe med motivasjonen og evnen til å løse oppdrag til enkeltmann! Bedre motivasjon=bedre trening. Uttrykk som "suck it up" funker sikkert på befalselever som hverken har peiling eller er gamle nok til å kjøpe sprit på polet, men ikke like bra på 36 år gamle dataingeniører som er inne til årlig rep for n'te gang. Thats life.

        Comment


         Opprinnelig skrevet av leserbrukernavn Vis post
         Hvorfor er dette viktig? Jo fordi det gjør noe med motivasjonen og evnen til å løse oppdrag til enkeltmann! Bedre motivasjon=bedre trening. Uttrykk som "suck it up" funker sikkert på befalselever som hverken har peiling eller er gamle nok til å kjøpe sprit på polet, men ikke like bra på 36 år gamle dataingeniører som er inne til årlig rep for n'te gang. Thats life.
         Ikke alltid jeg er enig i dine uttalelser, men denne bifalles! Merker godt på mannskapene at stemning og motivasjon øker med at man får "riktig" utstyr. Det er et ytterst fåtall som er kithorer i mitt område, det er ikke det det går i, men de fleste begynner å stille med eget utstyr fordi det gamle rælet er så utslitt og oppbrukt at det er så godt som skrapgods. Hjelper jo ikke akkurat at man får like slitte/ødelagte effekter ut igjen når man bytter det hos FLO... Derfor var stemningen ytterst god når bagger og sekker kom på plass!

         Men det er bare en liten del av utfordringene for HV. Som mange påpeker må man øke midler til HV og det er nok uungåelig hvis man skal ha et forsvar som fungerer. Jeg mener også at HV sine oppgaver for en periode bør utvides som et middel for å øke kapasiteten til å begrense et overfall/invasjon i Norge, frem til man får bygget opp de tre andre grenene til et akseptabelt nivå. Det kommer til å koste enormt mye, men slik som russerene oppfører seg for tiden og det begynner å koke i andre verdensdeler litt også, så er det ikke gitt at vi får den hjelpen vi ble beroliget med på 70-tallet lengre.. iallefall ikke like fort.

         Virker som om svenskene har skjønt det litt bedre og begynner å få baller til å rulle.
         *smerte er midlertidig, ære varer evig*

         Comment


          Kva som er framtida til heimevernet er vanskeleg å sei noko om. Etter mi meining vil framtida til resten av forsvaret vere avgjerande for kva som vil vere framtida til heimevernet. Opprineleg vart heimevernet oppretta etter krigen som eit svar på det som skjedde 9 april 1940. Politikkarane vi hadde då meinte at vi måtte ha eit heimevern som blant anna kunne sikre at resten av forsvaret kunne mobilisere, store delar av forsvaret var i mot opprettinga av HV noko som kanskje den dag i dag pregar ein del av haldningane til HV. Tanken var og at viss eit område vart okkupert av fienden så skulle HV området i det område bli igjen. Når ein les HV blad frå 50 talet så kan ein sjå at det var fokusert ein god del på geriljakrigføring. På den tida hadde hæren ei stor mobiliseringshær som var den som hadde det territorale ansvaret for dei forskjellige delane av landet. Blant anna hadde vi IR 10 som hadde ansvaret for Sogn og Fjordane og Hardanger. Grensene for desse regimenta samsvarte med grensene for HV distrikta. Og HV distrikta ville bli underlagt Infanteri regimenta ved ein eventuell krig.
          Som kjent hadde ein kvar HV soldat uniform, våpen og ammunisjon lagra i heimen. Dette for å sikre ei rask mobilisering og for å hindre at ein var avhengig av eit lager som fienden kan ha sett ut av spel.

          I dag er situasjonen ein annan, infanteriregimenta er nedlagt og HV har fått det territorale ansvaret som desse regimenta hadde tidlegare. Sånn reint logisk vil ein tru at når HV fekk denne nye og ganske så store oppgåva at det då burde følgje med både pengar og utstyr slik at ein faktisk kan ta på seg den oppgåva, men det er heller blitt slik at HV er blitt bygt ned samtidig som dei fekk ei ny oppgåve. Som og andre påpeikar så har heller ikkje HV trening i å operere i større styrkar. Kvart HV område trenar på det dei skal trene på, men utan å trene i lag. Og dei gangane det er stor øvingar, då har kvart område si oppgåve og løyse den vanlegvis greit, men utan direkte å opptre i ein større styrke.

          Mi meining er at enten må vi gjennopprette mobiliseringshæren på eit eller anna vis eller så må vi begynne å tenke heilt nytt når det gjeld HV.

          Ein må heller ikkje gløyme at HV har ein maritim del, sjøheimevernet.

          Comment


           Jeg er litt enig med lukman her. HV har skiftet "ham" en rekke ganger gjennom historien. En lang tid var det å beskytte Hærens (og de andre forsvarsgrenenes) mobilisering en hovedoppgave, dessuten yte motstand mot fienden i initialfasen gjennom sperrestillinger, KOMØD etc., spesielt ved et kuppartet angrep. Dessuten hadde man inntil ca. 1980 geriljatropper hvis oppgave var å lede an i geriljakrig i de områder av Norge som var okkupert av fienden.

           Vekten på objektsikring, også av sivile objekter, kom først og fremst utover på 80-tallet og spesielt på 90-tallet. Hvordan Sovjetunionen brukte spesialstyrker i åpningsfasen av angrepet på Afghanistan i desember 1979 var spesielt en vekker. Sovjetiske spesialstyrker kledd i afghanske uniformer tok natten til 28. desember kontroll over en rekke essensielle afghanske militære og sivile infrastrukturer: Tajbek-palasset der de drepte den afghanske presidenten, innenriksministeriet, Radio Kabul (Quisling tok for øvrig om morgenen 9. april 1940 over NRK), viktige telekommunikasjonssentraler, Salang-tunnelen (som er helt essensiell for kommunikasjonen nord-sør i det østlige Afghanistan inklusive landkommunikasjon mellom Sovjetunionen og Kabul, inklusive aksen for den mekaniserte divisjonen som fulgte aksen Termez - Mazar-i Sharif - Kunduz - Puli Khumri - Kabul) etc.

           Dette var en stor del av årsaken til at prioriteringen av objektsikring ble så sterk i HV (samt at 016-avdelingene ble opprettet).

           Definisjon av OBJEKT: "Et definert avgrenset område/installasjon som er viktig for sivile eller militære myndigheter" og OBJEKTSIKRING: "Taktisk oppdrag på tropps- og områdenivå som har til hensikt å hindre anslag (sabotasje og lignenede) mot objektets vitale deler. I noen få tilfeller kan hensikten også være å hindre fiendtlig overtagelse av intakt objekt."

           Dessuten er de viktigste objekter definert som NØKKELPUNKT (bl.a. i Forsvarssjefens nøkkelpunktdirektiv): "Et avgrenset, definert anlegg eller installasjon som på kort og/eller lang sikt har AVGJØRENDE betydning for:
           - Totalforsvaret
           - forsvarsevnen i lands- og/eller landsdelsmålestokk
           - en angriper, som ved ødeleggelse/besittelse av anlegget/installasjonen, vil oppnå avgjørende fordeler i en krig mot Norge."

           De andre objektene som er aktuelle for objektsikring er DISTRIKTSOBJEKTER:
           "Et distriktsobjekt er et avgrenset definert anlegg og/eller område eller installasjon av begrenset utstrekning som:
           - Vil forårsake vanskeligheter for totalforsvaret i vedkommende region hvis det ødelegges/erobres av fienden
           - Vil gi en angriper fordeler hvis det erobres intakt.."

           Nå vil vel noen si at man gikk svært bredt i å definere nøkkelpunkt og distriktsobjekter. Kraftforsyningen presset bl.a. på for at alle kraftverk og transformatorstasjoner var essensielle for totalforsvaret. Nå er det selvfølgelig fienden som velger hvilke objekter han vil angripe (sannsynligvis noen få, men vi vet ikke hvilke). Det var videre innføringen av Objektsikringsdirektivet FR 20-5-1-3 (som erstattet FR 20-1 Vakthold og sikring av krigsviktige objekter) i 1996 som var "høydepunktet" her.

           Den neste store oppgaven til HV i nyere tid (1990-tallet og senere) var OVERVÅKING OG KONTROLL, basert på at man måtte ha et system for overvåking av viktige deler av hele landområdet i Norge ("bakre område") for å avsløre eller vanskeliggjøre fiendtlig aktivitet i form av spesialstyrkegrupper, spioner, sabotører etc. Oppsetting av egne O&K-tropper kom på 90-tallet med kapasitet til åpen (kontrollpatruljer, veikontrollposter etc.) og til en viss grad skjult (oppklaringspatruljer og OP'er etc.) overvåking og kontroll med bakre område. Dessuten UTRYKNINGSSTYRKER som i tropps størrelse kunne rykke ut for å forsterke truede objekter, kontrollere og eventuelt anholde mistenkelige personer, isolere og til en viss grad bekjempe små fiendtlige grupper i bakre område etc.

           Med avdelinger spesialisert mot disse tre oppdragene: Objektsikring (størst), Overvåking & kontroll (nest størst) og Utrykning (en mindre del) har vi hovedinnretningen av HV omkring år 2000. Hele innretningen var stadig militær, rettet mot fiendlige aktiviteter like før og under et militært angrep på Norge. Bortdefineringen av dette som en hovedsak og innføringen av beskyttelse mot ikke-statlig terror som en hovedoppgave kom først og fremst etter 9/11, særlig gjennomført ved "kvalitetsreformen" i 2004/2005.

           Dette bygget stadig på at (mobiliserings)hæren var betydelig, bestående av en divisjon og tre selvstendige brigader, og at kampen i fronten først og fremst skulle føres av den. HVs hovedoppgave var i "bakre område", dvs. den del av landet som ikke var direkte angrepet av store mekaniserte fiendtlige styrker. Allikevel var det en del oppgaver som HV også ville ha "i fronten": Alle objektsikringstropper og O&K-tropper hadde som "sekundæroppdrag" bekjemping av fienden ved ildoverfall og bakhold, hvis fiendtlige styrker dukket opp i området uten at hæravdelinger var der. Dvs. i troppsforband sinke og påføre fienden tap ved "nålestikk", men ikke skikkelig angreps- eller forsvarsstrid i større forband. Videre var støtte til feltavdelinger i kamp et oppdrag for HV, det kunne dreie seg om KOMØD, vakthold ved felthovedkvarter, "kjentmann"-rådgivning bl.a. i forbindelse med oppklaring etc. Dessuten var sikring av riksgrensen mellom Norge og Sverige i krig definert som en HV-oppgave, og et større antall tropper fra grenseområdene var satt av til den oppgaven. Livvakt- og eskorte av VIP'er i krig var også en oppgave for HV, f.eks. var to HV-områder i HV-02 spesialisert til det (senere ble det overført til et oppdrag for 016, før det ble beordret at oppdraget bortfalt).

           Dette var altså Heimevernet (med 83.000 HV-soldater) slik det var de siste årene før reformen (og før 9/11), la oss si i 2000. Oppdragene var klart definert mot initialfasen (like før og under) i et militært angrep på Norge, og dessuten sikring av "bakre område", selve den mobile "frontkampen" skulle drives av Div 6 i Nord-Norge, og de tre selvstendige brigadene (Brig 15 i Nord-Norge, Brig 12 i Trøndelag og Brig S i Sør-Norge, den siste forresten en ren panserbrigade), samt bl.a. jegerbataljoner i Finnmark. Det var dessuten basert på Forsvarets oppdrag på slutten av 1990-tallet: Invasjonsforsvar i en landsdel (Nord-Norge), bekjemping av mindre styrker i de øvrige landsdeler.


           I utgangspunktet mener jeg dette var en meget fornuftig arbeidsdeling mellom Hær og HV i landforsvaret. I utgangspunktet burde noe slikt være noe å styre mot også i dag, slik jeg bl.a. forstår Rittmester mener. Men problemet er jo at vi i dag ikke har noen hær, bortsett fra to mekaniserte og en lett bataljons-kampgruppe (som også er litt reduserte i størrelse i forhold til hva man normalt kaller en bataljonsgruppe). De er lite samøvet som brigade, selv om det eksisterer en brigadeledelse. Når f.eks. en HV utrykningstropp har isolert en liten russisk fallskjermsoldat-avdeling et sted i Trøndelag, finnes det ikke noen Brig 12 der som kan komme og ta seg av den situasjonen. I samme utgangspunkt ville en oppbygging av større mobiliserings/reserve-avdelinger i Hæren vært det beste, der man kunne ha hver mann/kvinne inn i den tjenestestillingen han/hun var øvet for i førstegangstjenesten. Men i øyeblikket befinner de fleste trenede reservister seg et annet sted, i HV. Skal man bygge opp en ny reservestyrke fra bunnen av, er det kanskje i dag raskere å ta utganspunkt i det som er i HV i dag, enn å starte helt fra bunnen av (for Hæren ble ellers snudd helt på hodet fra ca. 2000 med bl.a. Sverre Diesens fullstendige forakt for reservister, og alt av mobiliseringsforsvar i Hæren som var bygget opp fra 1628 til 2000 ble fullstendig revet ned til grunnen [selv grunnmuren ble fjernet] i løpet av et par år).
           Last edited by hvlt; DTG 211242A Apr 15, .
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Comment


            En økning i HV-I er et godt sted å starte. Nå ser man at det er venteliste på mange av Innsatsstyrkene og man kan drive virkelig seleksjon av mannskaper. I mitt AO er det nå såpass lang venteliste at man kunne ha opprettet en ny geværtropp (etter seleksjon), sannsynligvis også gjenopprettet en jegertropp nr.2, samt fått en robust stabs- og støttetropp. Dette ville ha gitt avdelingen 4 geværtropper, 2 jegertropper, og støttetropper+stab.

            Om man hadde fått et flertall av I-styrkene opp på et bataljonsnivå, eller i det minste opp på størrelse med en reell kompanistridsgruppe, avhengig av lokalisering og personellgrunnlag så ville man hatt et faktisk innsatsmiddel mot trusler. Dette vil da være en størrelse på minimum fire geværtropper og en til to jegertropper, stabstr; sb.tropp; san.tr; sksk.tr.

            Videre: rekruttere personell som kommer nydimmitert, med kunnskap og ferdigheter friskt i minnet. Tilby kontrakter som fører til at det blir som en faktisk bijobb og ikke en betalt hobby. Tjenestetillegg + I-tillegg har stått relativt stille jamfør generell prisstigning.
            Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

            Comment


             Hvis man vil ta et kikk bakover i tid, vil jeg anbefale Stig Jarle Hansens hovedoppgave (masteroppgave) i historie ved Universitetet i Oslo fra 2004: Doktrineutforming i Heimevernet 1970-2000 (lenke).

             Den kan også gi en del ideer om hva man kan gjøre med HV i fremtiden.
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Comment


              Skal man beholde oppgaven om å sikre mobiliseringen og de bakre områdene må man jo logisk sett ha en hær som kan virke mot en mekanisert fiende i et fullskala scenario. Har man ikke det spiller det vell ingen rolle hva HV gjør.

              En annen ting er tidsaspektet. I de trusselvurderingene fra 80-tallet som ble lagt ut på forumet for en tid tilbake var det angitt at vi burde holde ut i ti dager for å være sikret hjelp. I dagens politiske klima er jeg redd det tidsrommet er økt betydelig, og at vi vil kunne risikere at hjelpen aldri kommer uansett...

              mobilix

              Comment


               Det er et meget viktig poeng at den Hæren som HV var ment å støtte til og med ca. 2000 stort sett ikke eksisterer lenger. Spørsmålet er hva som da er den beste (og raskeste) måten å bygge opp et landforsvar som kan bite fra seg mot en russisk invasjon: Bygge ut den bittelille Hæren vi nå har ved å bygge opp reservestyrker igjen, eller bygge på det Heimevernet vi nå har (der de aller fleste reservister med noe jevnlig trening bak seg i dag befinner seg)?
               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

               Comment


                Det er forresten et apropos at den eneste mobiliseringsbataljonen som eksisterer i Hæren i dag ikke eksisterer fordi Hæren ønsker den, men fordi USA forlanger at vi skal opprettholde den. Det er vertslandstøttebataljonen HSSB som skal støtte US Marines under kampoppdrag i Norge med særlig transport (inklusive transport av sårede) og tyngre ingeniørmaskiner. Jeg finner det derfor litt problematisk å se muligheten for at Hæren skal kunne bygge opp større reservestyrker igjen, det virker som om Hæren de siste 15 årene nærmest har blitt indoktrinert til å se med forakt på reservister (i motsetning til spesialstyrkene, der f.eks. D-skvadronen med "sivilister" på beredskapskontrakt regnes som en viktig og integrert del av FSK).
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Comment

                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                No content found
                Show More
                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                Please log in to your account to view your subscribed posts.
                Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                Oppstillingsplassen
                Tekniske driftsmeldinger
                Tekniske driftsmeldinger.
                Tråder: 8 Innlegg: 649
                Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                8 649
                Kunngjøringer fra ledelsen
                Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                15 1.086
                yamaha
                Meldinger til/fra S-1
                av yamaha
                Kommentarer fra rekkene
                Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                Tråder: 3 Innlegg: 446
                Nyeste innlegg: Feilmeldinger
                3 446
                SlakaBall
                Feilmeldinger
                Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
                Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                2.454 41.994
                Rittmester
                Livet i tjeneste
                Underforum:
                Treningsdagbøker (11/1.130)
                S-1 2. Utdanning og tjeneste
                Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                Tråder: 65 Innlegg: 2.858
                65 2.858
                Underforum:
                S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                Tråder: 30 Innlegg: 492
                30 492
                S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                Tråder: 8 Innlegg: 283
                8 283
                Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                S-2 1. Generelle nyheter.
                Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
                Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
                1.054 33.827
                S-2 2. Etterretning
                Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                Tråder: 395 Innlegg: 28.350
                395 28.350
                Underforum:
                Tema: Russland (58/6.882)
                Tema: Asia (102/4.213)
                S-2 3. Sikkerhet
                Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                59 5.302
                Underforum:
                22.juli 2011 (32/4.562)
                S-2 4. Nyhetsfeed
                Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                Tråder: 204 Innlegg: 259
                204 259
                Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                Tråder: 2.549 Innlegg: 62.548
                2.549 62.548
                Underforum:
                Hæren (41/1.518)
                Sjøforsvaret (36/1.959)
                Luftforsvaret (62/1.285)
                Heimevernet (564/17.508)
                S-3 2. Totalforsvaret
                Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                584 19.529
                Underforum:
                Politiet (235/12.996)
                S-3 3. Ledelse
                Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                Tråder: 9 Innlegg: 177
                Nyeste innlegg: Ledelse
                9 177
                Rittmester
                Ledelse
                S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                Tråder: 21 Innlegg: 2.270
                Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                21 2.270
                pioff
                Den store PI-tråden
                av pioff
                Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                Tråder: 109 Innlegg: 10.277
                109 10.277
                S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                Tråder: 65 Innlegg: 827
                65 827
                Underforum:
                Landsystemer (28/624)
                Sjøsystemer (4/5)
                Luftsystemer (6/41)
                INI-systemer (23/128)
                Fagforum S-5: Planer & policy
                S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                93 6.070
                S-5 3. Militærhistorie
                Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                Tråder: 411 Innlegg: 10.511
                Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
                411 10.511
                Underforum:
                S-5 4. Veteranforum
                Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                89 1.564
                magskor
                Team Rubicon.
                av magskor
                Fagforum S-6: Samband & IKT
                S-6 1. Fagforum Samband
                Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                119 1.706
                Underforum:
                01 Fagområder (16/297)
                02 Felttriks (23/301)
                S-6 2. Tekniske forum
                Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                170 3.017
                Markedsplassen
                Kjøp og salg
                Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                537 2.182
                Milforums testarena
                Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                Tråder: 3 Innlegg: 16
                3 16
                Bedriftspresentasjoner
                Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                Tråder: 2 Innlegg: 2
                2 2
                Working...
                X