Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets årsrapport for 2019

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarets årsrapport for 2019

  Forsvarets årsrapport for 2019 er publisert i dag: Årsrapport 2019

  Svært glossy og fin, men går man til side 23, "Mål L-1 Operativ evne til å løse Forsvarets Oppgaver" og "Mål L-2 Beredskap og evne til operasjoner i krise og krig", finner man henholdsvis:

  Den senere tids utvikling med en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon kombinert med økt aktivitet, gjør at ambisjoner og krav overstiger det Forsvaret makter å levere. Volumet på personell og materiell er lavt. Den operative evnen til å løse Forsvarets oppgaver er samlet sett mindre god.
  og

  Det er likevel fortsatt nødvendig å prioritere arbeidet med å øke Forsvarets beredskap og evne til operasjoner i krise og krig. Dette gjelder særlig for økningen av reservedelsbeholdninger og tilgangen på forsyninger. Selv om utviklingen har vært positiv, er ikke situasjonen tilfredsstillende på grunn av stort etterslep på vedlikehold og tæring på lagrene. Bemanningen i ulike avdelinger er for lav til å si at vi har tilstrekkelig utholdenhet. Utviklingen er samlet sett positiv, men det er behov for ytterligere innsats. Derfor vurderes beredskap og evne til operasjoner til mindre god.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 • #2
  https://www.aftenposten.no/norge/pol...-og-beredskap?


  Forsvarssjefen feller hard dom over operativ evne og beredskap


  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beskriver i sin siste årsrapport klare begrensninger i Forsvarets beredskap og evne til å løse operasjoner i krise og krig.

  Kommentér


  • #3
   PDF'en ligger her: https://forsvaret.no/fakta_/Forsvare...t_2019_web.pdf

   Jeg mener å huske at det tidligere var en mer oversiktlig fremstilling med karakter på hvert enkelt område, men jeg fant ikke et krystallklart sammendrag i dokumentet. Sannsynligvis fordi det står så begredelig til. Men vi kan jo oppsummere her (alle understrekinger i teksten er mine):

   MÅL L-1 OPERATIV EVNE TIL Å LØSE FORSVARETS OPPGAVER: (...) "Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og økt aktivitet i norske nærområder gjør at dagens struktur ikke imøtekommer de økte forventningene til nasjonal tilstedeværelse i våre nærområder. Strukturen møter heller ikke forventningene til økte bidrag til NATOs stående styrker og beredskapsstyrker. Hele organisasjonen mangler nødvendig utholdenhet. Bemanningsnivået er tilpasset en langt lavere fredstidsaktivitet enn det som kreves i dagens situasjon, og det gir ikke nødvendig fleksibilitet til å omprioritere menneskelige ressurser når det er behov for det. Dette innebærer at belastningen for mange av Forsvarets ansatte blir urovekkende høy."

   MÅL L-2 BEREDSKAP OG EVNE TIL OPERASJONER I KRISE OG KRIG: (...) "Selv om det er gjort flere grep for å styrke reaksjonsevnen, ta igjen etterslepet på vedlikehold og fylle beredskapslagrene, er situasjonen enda ikke tilfredsstillende. Når bemanningen er for lav i flesteparten av Forsvarets operative avdelinger, har ikke disse tilstrekkelig utholdenhet."

   MÅL L-3 DAGLIGE OPERASJONER: (...) "vi har for få enheter til å løse Forsvarets oppgaver innenfor gjeldende ambisjonsnivå."

   MÅL Ø-1 MÅLRETTET OG EFFEKTIV ANVENDELSE AV TILDELTE MIDLER: (...) "For de kommende årene er det et gap mellom oppdrag og krav sammenlignet med de skisserte økonomiske rammene."

   MÅL I-1 FOREBYGGENDE SIKKERHET: (...) "Det er store utfordringer innen informasjonssikkerhet, og her er det iverksatt flere tiltak."

   MÅL I-2 BÆREKRAFTIG VIDEREUTVIKLING AV FORSVARETS STRUKTUR OG ORGANISASJON: (...) "Det er usikkert om Forsvaret klarer å nå kravene til effektivisering."

   MÅL I-3 STYRING OG KONTROLL: "Innføringen av ny styringsløsning skal få effekt mot slutten av langtidsperioden." (...)

   MÅL M-1 RIKTIG KOMPETANSE TIL RETT TID: (...) "Det vil fortsatt være en hovedutfordring å øke utholdenheten om ikke bemanningen økes innenfor enkelte fagområder og i de operative avdelingene i årene som kommer."


   Så kommer rosinen i pølsa. Under har jeg limt inn sammendraget fra Forsvarssjefens fagmilitære råd, som lå til grunn for den nettopp fremlagte langtidsplanen. Som vi husker hadde den flere ambisjonsnivåer, med D som det dårligste. Teksten under beskriver følgene av å gå inn for dette. Det forslaget som nå er fremmet politisk er ennå dårligere enn alternativ D, så vi må forvente at flere av de positive effektene som er listet opp under forsvinner, og noen av de negative bare blir mer negative. Kortversjonen av dette er at det ikke kan forventes noen bedring i de målene som er listet opp i årsrapporten over, og at dette er politisk styrt.

   Click image for larger version Name:	Alternativ D.jpg Views:	0 Size:	86,7 KB ID:	1030729
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Alt som før og fi mot nord.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér

    Fremhevede emner

    Collapse
     

    Forsvarets jobbsøkerregister

    Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.    https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
     

    Sikkerhetsloven


    (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


    Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


    Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
     

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

    https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

    ...
     

    Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

    Forsvaret i NATO

    Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

    Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

    Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
     

    Fokus: Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

    Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
     

    Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

    NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

    https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
     

    Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

    Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


    FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
     

    100 ÅR ETTER

    100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
     

    Tema: Cyberforsvaret

    Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

    Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
     

    Beskikkelser på Milforum

    Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
     

    NSM: Årlig risikovurdering


    Ole Gunnar Onsøien
    NTB scanpix

    – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


    Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

    – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
     

    Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering    Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
    http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

    Rapporten dekker hovedpunktene:
    Kode:
      Globale utviklingstrekk
      Nordområdene / Arktis
      Russland
      Afghanistan
      Pakistan
      Kina
      Midtøsten og Nord-Afrika
      Iran
      Sudan
      Somalia
      Terrorisme
      Spredning av
    ...
     

    Jente i kongens klær? Dette er tråden!

    Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

    Donasjoner

    Collapse
    Working...
    X