Trenger Norge en egen doktrine for landoperasjoner?

I kjølvannet av fagmilitært råd 2019 og i påvente av ny langtidsplan pågår en debatt om hvordan Norges militærmakt egentlig skal innrettes. Sverre Diesen etterspør et operativt konsept, eller en stridsidé (Diesen, 2020). Terje Bruøygard på sin side savner en sikkerhetspolitisk strategi på nasjonalt nivå og mener at det må


Les mer...