Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Forsvarets doktrine for luftoperasjoner (FDLO) 2018

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Forsvarets doktrine for luftoperasjoner (FDLO) 2018

  I 2018 kom Forsvarets doktrine for luftoperasjoner i ny utgave, den gjeldende var fra 2002 (!). Den nye utgaven er nå omsider tilgjengelig online:

  http://hdl.handle.net/11250/2634745

  Bakgrunnen for fornyelsen er greit forklart i Forsvarssjefens forord:

  Norske luftstridskrefter er midt inne i en meget stor moderniserings- og omstruktureringsperiode. Nye kapasiteter kommer til og gamle fases ut, samtidig som basestrukturen revideres og moderniseres.


  Det er derfor nødvendig med en totalrevisjon av Forsvarets doktrine for luftoperasjoner (FDL). Den forrige kom i 2002. Det er i løpet av denne tiden kommet to nye utgaver av Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD), det har kommet en ny doktrine for maritime operasjoner og Hæren har en ny doktrine for landoperasjoner under utvikling.


  I løpet av årene siden forrige doktrine har Forsvaret gjennomført omstillingen fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar. Luftforsvaret har levert våpen i skarpe operasjoner for første gang siden Andre verdenskrig og flere norske luftavdelinger har samlet unik erfaring fra operasjoner. Den nasjonale så vel som NATOs kommando- og kontrollorganisasjon er endret og er på ny i endring. Den nasjonale organisasjonsstrukturen er også i endring, med tettere integrasjon mellom styrkeproduksjon og operativ virksomhet. Å skape og utnytte fellesoperative synergier blir stadig viktigere. Kunnskap om og forståelse for de ulike domenenes karakteristika på tvers av forsvarsgrenene vil derfor kunne være avgjørende.


  Siden forrige doktrine har Russland gjenoppbygd sine militære kapasiteter, og lagt seg på en mer konfronterende linje mot NATO. I den nærmeste 4–5-årsperioden vil Russland videreføre moderniseringen av sine militære styrker, som også inkluderer nye og mer kapable luftsystemer. Dette har fornyet oppmerksomheten på beredskap og operasjoner hjemme i Norge.


  Samtidig har ikke trusselen fra internasjonal terrorisme blitt borte, og ustabile stater og regioner vil fortsette å være en utfordring i overskuelig framtid. Militærmakt- og luftmakt vil derfor neppe bli mindre viktig som ett av mange verktøy for å sikre Norges nasjonale interesser i den nærmeste framtiden. Det sivile samfunnet vil også fortsatt forvente at Forsvaret bidrar til og støtter myndighetsutøvelse og assisterer ved nasjonale kriser.


  Innføringen av F-35 vil åpne for at Norge vil kunne utøve et større spekter av luftmaktens kjerneroller nasjonalt. Nye fregatt- og redningshelikoptre er også under innføring.


  Det bakkebaserte luftvernet skal styrkes, kontroll- og varslingskjeden skal oppgraderes, og det skal anskaffes nye maritime patruljefly. Forsvaret vil i økende grad benytte fjernstyrte luftsystemer.


  Betydningen av støtte fra systemer i verdensrommet har økt ytterligere. Denne doktrinen legger derfor større vekt på verdensrommet enn den forrige.


  Forsvaret vil i de nærmeste årene få erfaringer med nye kapasiteter og nytt kommando- og kontrollsystem, som kan lede til nye innsikter og «best practices» for luftmakt. Jevnlig oppdatering av doktrinen vil derfor være nødvendig.


  Forsvarets doktrine for luftoperasjoner for-klarer de overordnede og grunnleggende prinsipper for anvendelsen av norsk luftmakt i moderne luft- og fellesoperasjoner. Doktrinen beskriver og utdyper hvilken rolle norske luftstridskrefter kan og skal spille i operasjoner, både nasjonale og allierte. Den kompletter og utdyper FFOD og forskjellige allierte doktriner, spesielt AJP 3-3 Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations.


  Haakon Bruun-Hanssen


  Admiral Forsvarssjef
  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
  - Dmitrij Boltenkov

 • #2
  Jeg hadde glemt at jeg hadde lovet å anmelde denne doktrinen. Jeg kan absolutt anbefale den - den er både lettlest og holdt i et forståelig språk uten akademiske forvanskninger. Et nyttig og tidsriktig verk for å sette seg inn i de grunnleggende prinsippene for luftoperasjoner, og også et godt oppslagsverk.

  I tillegg til innledning og vedlegg går boken gjennom:
  - Luftmaktens egenskaper og operasjonsmiljø
  - Luftoperasjoner
  - Luftmilitær kommando og kontroll
  - Operativ støtte
  - Luftmilitær styrkeproduksjon
  - Norsk luftmilitær kultur
  - Norsk luftmakts operasjonsprinsipper

  Fra det siste kapitlet vil jeg ta med et sitat som egentlig er gyldig for enhver militær sjef, om han er i luften eller andre steder:

  Luftmilitære beslutningstakere skal stille seg disse fem spørsmålene før en beslutning tas:

  Hjelper det oss til å nå målet? Bidrar den eventuelle handlingen til måloppnåelse i den aktuelle situasjonen eller operasjonen?

  Er det mulig? Har vi tilstrekkelige ressurser og er det taktisk og teknisk mulig å gjennomføre handlingen med en akseptabel grad av risiko?

  Er det lovlig? Er handlingen lovlig etter internasjonal og nasjonal lov og sedvanerett?

  Er det lurt? Er dette taktisk, strategisk og politisk lurt – kan handlingen gi videre konsekvenser som på lengre sikt kan hindre måloppnåelse og/eller skade Norges og Forsvarets omdømme i egen befolkning og i det internasjonale samfunnet?

  Kan jeg leve med det? Er handlingen etisk forsvarlig og dermed til å leve med?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér

  Fremhevede emner

  Collapse
   

  Forsvarets jobbsøkerregister

  Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.  https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
   

  Luftforsvarets organisering

  Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

  Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
  https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

  For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
   

  Sikkerhetsloven


  (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


  Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


  Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
   

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

  https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

  ...
   

  Fokus: Etterretningstjenesten


  Etterretningstjenesten


  Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

  Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
   

  100 ÅR ETTER

  100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
   

  Et nytt forsvarskonsept?

  I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
   

  Beskikkelser på Milforum

  Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
   

  NSM: Årlig risikovurdering


  Ole Gunnar Onsøien
  NTB scanpix

  – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

  – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
   

  Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering  Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
  http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

  Rapporten dekker hovedpunktene:
  Kode:
    Globale utviklingstrekk
    Nordområdene / Arktis
    Russland
    Afghanistan
    Pakistan
    Kina
    Midtøsten og Nord-Afrika
    Iran
    Sudan
    Somalia
    Terrorisme
    Spredning av
  ...
   

  Jente i kongens klær? Dette er tråden!

  Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
   

  Tema: Luftforsvaret

  Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
   

  Forsvarets veterantjeneste (FVT)

  Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


  – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

  Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

  http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

  Donasjoner

  Collapse
  Working...
  X