Prosjektnr: 7623
Prosjektnavn: Anskaffelse av ny IFF-kapasitet for NASAMS

Bakgrunn og overordnet målsetning: Hensikten med prosjektet å sikre at de bakkebaserte luftvernsensorene oppfyller NATOs krav til Minimum Military Requirement og opprettholder evnen til sikker identifikasjon av fly og fartøy og samtidig redusere risiko for beskytning av egne styrker i NATO-operasjoner.

Omfang: Erstatte IFF Mode 4 (Identification Friend or Foe) med IFF Mode 5 på NASAMS-luftvernsensorer.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 250-400 mill. kroner.

Oppstart: 2019.