Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #46
  Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

  Steik. Her gikk jeg tydeligvis glipp av litt drama[emoji16]

  Skjønner deg godt [MENTION=18088]Kdo_Under[/MENTION] men når jeg googler ting så er det stort sett kjedelige svar som dukker opp. For meg har det større betydning når slike som deg skjærer gjennom tåken og setter ting i kontekst ispedd egne erfaringer og meninger og gjerne avslutter med en hardtslående konklusjon.

  Selv om jeg er over middels interessert så har jeg trøtnet litt på LeoII fordi det føles som der finnes flere varianter og alternativer enn selv det Russland har spydd ut av Mig-29 og Su-27.
  Artillery is the God of War

  Comment


   #47
   Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

   Mer stridsvogn: https://nye-troms.no/ytringer/vapenh...inget/19.10201
   Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

   Comment


    #48
    Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

    Forsvarsdepartementet (FD) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) om Norge skal kjøpe nye stridsvogner og eventuelt hvilke. Men hverken FFI eller FD ønsker å gi detaljer om oppdraget og når utredningen eventuelt skal være ferdig.

    https://www.aldrimer.no/ny-stridsvog...ng-na-hos-ffi/

    Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
    Odd objects attract fire. You are odd.

    Comment


     #49
     Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

     Utredningen ligger nok i de beste hender hos Diesen.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Comment


      #50
      Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

      Kanskje vi like greit skulle skrive utredningen på russisk.

      Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
      Odd objects attract fire. You are odd.

      Comment


       #51
       Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

       Nja. Diesen har mange gode tanker, og han har sannsynligvis rett i at det, dersom premisset er at vi ikke får noen økning i forsvarbevilgningene, er fornuftigst å IKKE anskaffe stridsvogner. Da får vi benytte ISTAR og langrekkende presisjonsild for å påføre invasjonsstyrkene så store tap at det eskalerer til en krig hvor NATO blir involvert. Jeg er også enig med ham i at dagens situasjon, med et fåtall stridsvogner på Rena og Setermoen er lite fornuftig gitt at fi mest sannsynlige handlemåter er enten en regulær invasjon av Finnmark eller begrensede, hurtig utførte angrep mot våre interesser f eks på Svalbard. Det jeg derimot ikke er enig i er premisset at "ethvert forsvarsbudsjett er stort nok". Vi får jobbe for å få en stor nok konvensjonell Hær til at vi har duellkapasitet, og så flytte den til Finnmark med det som trengs av luftvern og artilleri, som diskutert på andre tråder.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Comment


        #52
        Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

        Problemet med ISTAR-fokuset til Diesen* er i en situasjon der fienden agerer asymmetrisk.

        Et par bataljoner på motorsykkel og diverse Hiluxkopier gjør det umulig å ha nok avstandslevert ammunisjon til å stoppe brorparten av FI.

        Videre så er da valget av K9 fremfor andre våpensystemer rimelig dødfødt om vi ikke skal ha en mekanisert struktur.
        Det samme gjelder luftvernsystemer på FFG chassis.

        Jo, og hvordan ser da Diesen for seg å;
        Transportere disse ISTAR avdelingene ut i teig? Bell uten andre egne under blir en kort affære.
        Faktisk ha nok kampfly til å forsvare Finnmark, og levere nok våpen mot overflaten på samme tid som man må ha 24 timer beredskap rundt Ørlandet.
        Klare å ha nok ISTAR kapasitet til å ta tap, tap vi får fordi det ikke er nok luftoverlegenhet til å sike at ikke disse blir oppdaget av billige GMTI/SAR radarer.
        Klare å levere sambandsdekning som er tilstrekkelig sikker når det ikke kan finnes faste installasjoner i teig.        Tipper vi ender på en struktur som i dag jeg.
        CV 90 og M113 avleggere ++
        Uten stridsvogner.
        4 magre bataljoner spredt utover.
        Et prosjekt på å sette 120mm på CV90 som aldri blir noe av.        *Nå skal jeg være stygg å si at han ser for seg en 21. århundre versjon av 1926 doktrinen til den franske hæren. Som funket eksepsjonelt bra når alt klaffet, Tyske avdelinger i 1940 som løp inn i dette ble stoppet som av en murvegg.
        Hvordan det ser ut når det ikke klaffer kan vi lese i historiebøkene.
        Død ved Kølle!
        Bla bla... Hybrid warfare is easy

        Comment


         #53
         Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

         Kjetil Stormark lufter sin frustrasjon over regjeringens prokastinering.

         https://www.aldrimer.no/europa-ruste...s-norge-noler/

         Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
         Odd objects attract fire. You are odd.

         Comment


          #54
          Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

          Peak Stormark.

          Starten av bloggposten.
          Hæren må få nye stridsvogner av tysk type fordi det er det våre allierte bruker.

          Mot slutten av samme bloggpost
          Doble marinen, styrk heimevernet! 9.April er rundt hjørnet! Mwaaaaaaaa!!!!!
          Død ved Kølle!
          Bla bla... Hybrid warfare is easy

          Comment


           #55
           Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

           Slike plattformer man ser for seg i fremtiden?
           https://www.businesswire.com/news/ho...c-Antitank-HMG

           Comment


            #56
            Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

            Opprinnelig skrevet av SatDan Vis post
            Slike plattformer man ser for seg i fremtiden?
            https://www.businesswire.com/news/ho...c-Antitank-HMG
            Mange mener det, jeg tror dette blir som med alle våpensystemer som har blitt innført siden kanonen.

            Det blir ett supplement.

            Men at slike ting kommer til å bli like vanlig som MB240 i fremtiden er rimelig sikkert.
            Død ved Kølle!
            Bla bla... Hybrid warfare is easy

            Comment


             #57
             Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

             Forsvaret «glemte» å fornye viktige rammeavtaler for kjøp av reservedeler til Hærens stridsvogner. Først for noen måneder siden ble problemet grepet fatt i, erkjenner en forsvarstopp, men reservedelene lar vente på seg.

             https://www.aldrimer.no/glemte-a-fornye-rammeavtaler/

             Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
             Odd objects attract fire. You are odd.

             Comment


              #58
              Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

              Prosjektet står ikke lenger i FAF, men det er faktisk vedtatt en levetidsforlengelse av eksisterende stridsvogner. Vet dog ikke hvilket prosjekt det kjøres under.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Comment


               #59
               Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

               Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
               Prosjektet står ikke lenger i FAF, men det er faktisk vedtatt en levetidsforlengelse av eksisterende stridsvogner. Vet dog ikke hvilket prosjekt det kjøres under.
               Prosjekt 5050, Hovedkampsystem Lepoard 2, er en nøktern oppgradering av Hærens Leopard 2A4 NO stridsvogner, og skal tilføre Hær​​en en fleksibel og moderne stridsvogn for bruk i hele konfliktspekteret.

               https://forsvaret.no/forsvarsmaterie...g-av-lepoard-2
               Odd objects attract fire. You are odd.

               Comment


                #60
                Sv: P 5431 - Leopard 2 - Levetidsforlengelse

                Fra Prop 1S. 2019-20
                5050 Hovedkampsystem Leopard 2
                Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 337 S (2014–2015) til Prop. 113 S (2014–2015). Prosjektet skal tilføre Hæren 36 oppgraderte stridsvogner av typen Leopard 2. I til-legg skal prosjektet levere to vogner for utdanning. Løsningen baseres på ombygging av eksiste-rende stridsvogner gjennom å videreutvikle mine- og ballistisk beskyttelse, økt ildkraft, nye senso-rer og digitaliserte systemer.
                Hærens Leopard 2 stridsvogner vil, uten oppgradering, nå sin tekniske levealder rundt 2020. En rekke av delsystemene i vognen har behov for oppgradering eller utskifting. For å kunne opprett-holde stridsvognene som et effektivt og relevant våpensystem for å møte fremtidens konvensjonelle og asymmetriske trusler er modernisering helt nødvendig.

                Prosjektet, slik det opprinnelig var planlagt, beskrevet over, ble vedtatt stanset gjennom behand-lingen av Innst. 50 S (2017–2018) til Prop. 2 S (2017–2018). Dette var basert på faglige anbefa-linger fra Landmaktutredningen, som konkluderte med at den planlagte oppgraderingen ikke ville gi tilstrekkelig kampkraft og beskyttelse sett i forhold til utviklingen i trusselen fra moderne ammunisjon og våpensystemer.
                Det planlegges nå i stedet med en anskaffelse av stridsvogner fra 2025 i en prosess der flere alter-nativer inngår. Det vises til omtale under fremtidige prosjekter.
                Det opprinnelige prosjektets pris- og valutajusterte kostnadsramme var 3 006 mill. kroner, inkludert usikkerhetsavsetning og merverdiavgift.

                Eksisterende stridsvogner vil bli gitt en levetidsforlengelse for å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner er på plass. Levetidsforlengelsen vil bli gjennomført innenfor rammene av prosjekt 5050. Kostnadsrammen for levetidsforlengelsen er beregnet til om lag 230 mill. kroner, inkludert merverdiavgift, en avsetning for usikkerhet og gjennomføringskostnader. Den videre oppfølging av prosjektet vil bli gjort av Forsvarsdepartementet som et kategori 2-prosjekt, jf. beskrivelse av kate-gorier i pkt. 4.1.
                Svolten og tyst, samband fyst

                Comment

                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                No content found
                Show More
                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                Please log in to your account to view your subscribed posts.
                Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                Oppstillingsplassen
                Tekniske driftsmeldinger.
                Tråder: 8 Innlegg: 641
                Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                8 641
                Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                15 1.086
                yamaha
                Meldinger til/fra S-1
                av yamaha
                Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                Tråder: 3 Innlegg: 445
                Nyeste innlegg: Feilmeldinger
                3 445
                Sjef Milforum
                Feilmeldinger
                Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                Tråder: 2.453 Innlegg: 41.993
                Nyeste innlegg: Sliter med push ups
                2.453 41.993
                navara
                Sliter med push ups
                av navara
                Underforum:
                Treningsdagbøker (11/1.130)
                Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                Tråder: 65 Innlegg: 2.857
                65 2.857
                Underforum:
                Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                Tråder: 30 Innlegg: 491
                30 491
                Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                Tråder: 8 Innlegg: 283
                8 283
                Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                Tråder: 1.054 Innlegg: 33.825
                Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
                1.054 33.825
                Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                Tråder: 395 Innlegg: 28.343
                Nyeste innlegg: Fokus: Tyskland
                395 28.343
                Underforum:
                Tema: Russland (58/6.879)
                Tema: Asia (102/4.213)
                Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                59 5.302
                Underforum:
                22.juli 2011 (32/4.562)
                Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                Tråder: 199 Innlegg: 254
                199 254
                Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                Tråder: 2.547 Innlegg: 62.520
                Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
                2.547 62.520
                Underforum:
                Hæren (41/1.518)
                Sjøforsvaret (36/1.959)
                Luftforsvaret (62/1.285)
                Heimevernet (563/17.503)
                Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                584 19.529
                Underforum:
                Politiet (235/12.996)
                Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                Tråder: 9 Innlegg: 176
                Nyeste innlegg: Hva innebærer god ledelse?
                9 176
                Marols
                Hva innebærer god ledelse?
                av Marols
                Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                Tråder: 21 Innlegg: 2.270
                Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                21 2.270
                pioff
                Den store PI-tråden
                av pioff
                Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                Tråder: 109 Innlegg: 10.276
                109 10.276
                Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                Tråder: 65 Innlegg: 827
                65 827
                Underforum:
                Landsystemer (28/624)
                Sjøsystemer (4/5)
                Luftsystemer (6/41)
                INI-systemer (23/128)
                Fagforum S-5: Planer & policy
                Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                Tråder: 93 Innlegg: 6.069
                Nyeste innlegg: Kampluftvern for fremtiden
                93 6.069
                Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                Tråder: 411 Innlegg: 10.498
                411 10.498
                Underforum:
                Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                89 1.564
                magskor
                Team Rubicon.
                av magskor
                Fagforum S-6: Samband & IKT
                Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                119 1.706
                Underforum:
                01 Fagområder (16/297)
                02 Felttriks (23/301)
                Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                Tråder: 169 Innlegg: 3.010
                Nyeste innlegg: NYTTIG: Datahjelp
                169 3.010
                Markedsplassen
                Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                537 2.182
                Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                Tråder: 3 Innlegg: 16
                3 16
                Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                Tråder: 2 Innlegg: 2
                2 2
                Working...
                X