B]Prosjektnr:[/B] 1531
Prosjektnavn: SOF Innsatsmidler

Bakgrunn og overordnet målsetning: Prosjektet vil oppgradere og/eller erstattte materiell innenfor basisfunksjonen innsatsmidler.

Omfang: Diverse materiell innen flere kategorier.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: -

Oppstart: 2021.