Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Vrakingen av MLRS-systemet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  ATACMS vet jeg ikke prisen på, men de "vanlige" presisjonsstyrte missilene med HE-stridshode koster $110 000. Til sammenligning koster en Mk84 (1000kg) med JDAM-kit ca. $22 000.
  "Whoever reads history with a mind free from prejudice cannot fail to arrive at a conviction that of all military virtues, energy in the conduct of operations has always contributed the most to the glory and success of arms"

  Kommentér


  • #32
   Tror neppe at M270 blir aktuelt med det budsjettet som eksisterer i dag. Cluster og Mineleggerammo er uaktuelt mens HE og ATACMS er upraktisk til å bekjempe stridsvogner. Smart ammo slår meg som vanvittig dyrt i forhold til hvilken kapasitet som leveres.

   Det idielle for bruk i Norge ville selvsagt være å anskaffe klaseammo som ville gitt en fantastisk effekt i trange indre troms mot mekaniserte formasjoner med lettforutsigbare framrykkningsruter. samtidig som det ville vært mye mer tilgjengelig og mye billigere.

   Kommentér


   • #33
    ATACMS er vel først og fremst mot større og tyngre mål. Jeg tenkte på områdevirkende våpen mot større antall stridsvogner/panservogner. Det tyske AT2-stridshodet vi i sin tid kjøpte (jeg vet ikke antallet) var jo nettopp ment som det, men det var tvil om det stred mot personellmineavtalen (altså kunne utløses av personell), og jeg har lest at Italia derfor destruerte sine. Det er i hvert fall klart at AT2 ikke strider mot ånden i personellmineavtalen (hindre at sivile blir drept av miner etter at krigen er slutt), for AT2 kan ikke virke mer enn noen dager etter at det har blitt skutt ut. En MLRS-rakett bærer med seg 28 AT2. Dette er stridsvognminer som spres ut over et område og som vil skyte av en rettet ladning oppover hvis et panserkjøretøy passerer over. Man stiller inn selvdestruksjon, som er stillbar opp til 4 døgn. Selv om ikke den selvdestruerer, vil den allikevel ikke virke når batteriet er tomt etter noen dager. Dvs. at en salve fra et batteri (6 stk) MLRS sprer øyeblikkelig 2016 slike miner ut over et område på omkring en kvadratkilometer, som man da vil legge rett foran en fremrykkende fiendtlig panseravdeling. Enten må de stoppe for å rydde, eller de vil ha STORE problemer.

    Andre muligheter er Skeet-stridshoder, jeg vet ikke om de finnes for MLRS. Her vil man også spre et stort antall stridshoder som kommer ned i fallskjerm over den fiendtlige panseravdelingen. De vil ha hver sin mikrobølgesensor som på veien ned oppdager og lokaliserer panservogner og skyter en eksplosivt formet penetrator mot vogntaket. Slike våpen finnes i hvert fall som flybombe, i form av den amerikanske CBU-97, dvs. den nyeste versjonen heter CBU-105 og har vært i bruk siden invasjonen i Irak i 2003. En 1000 lb bombe sprer 40 slike "skeets" over et område på 61 mål, og hver av dem vil skyte en eksplosivt formet penetrator mot taket på første panservogn den oppdager innenfor et område på 460 x 150 meter under den. Med litt optimisme er det sagt at en B-52 fullastet med CBU-105 vil ta ut en panserdivisjon...

    Det er en film om CBU105 her:    Nå vet jeg ikke hvordan det er med slike våpen i forhold til clustervåpenavtalen, men disse skulle ikke være noen fare etter at de har truffet bakken.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #34
     Det må I så tilfelle være XM-29, SADARM har vistnok blitt brukt i irak med 155mm rør men jeg vet ikke noe videre om XM29 varianten utviklet for M270.

     http://en.wikipedia.org/wiki/Sense_and_Destroy_ARMor

     Kommentér


     • #35
      Opprinnelig skrevet av orcbuster Vis post
      Det må I så tilfelle være XM-29, SADARM har vistnok blitt brukt i irak med 155mm rør men jeg vet ikke noe videre om XM29 varianten utviklet for M270.

      http://en.wikipedia.org/wiki/Sense_and_Destroy_ARMor
      Fins men er ikke standardisert:
      http://en.wikipedia.org/wiki/M270_Mu..._Rocket_System

      Kommentér


      • #36
       5013 Divisjonsartilleri
       Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 7 (1994–95), jf. St.prp. nr. 1 (1994–95). Prosjektet skal tilføre Hærens artilleri tilstrekkelig rekkevidde, ildkraft og overlevelsesevne. Anskaffelsene omfatter tolv selvdrevne flerrørs rakettkastere av forbedret utgave (MLRS), navigasjonsopplegg, verkstedutrustning, beredskapsammunisjon, øvingsammunisjon og dokumentasjon.

       Prosjektet skulle også anskaffe to ulike typer bomblet-ammunisjon, langtrekkende og selvsøkende panserbrytende ammunisjon og logistikk for våpensystemet. I prosjektet gjenstår bl.a. nå anskaffelse av ammunisjon med selvødeleggelsesmekanisme. Så langt har kravet til selvødeleggelsesmekanisme ikke latt seg oppfylle, og det er derfor ikke anskaffet slik ammunisjon til våpensystemet. Det legges av denne grunn opp til at slik ammunisjonsanskaffelse skal vurderes i fremtiden når kravene evt. lar seg oppfylle, jf. St.prp. nr. 1 (2003–2004). Øvrige leveranser i prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. En fremtidig ammunisjonsanskaffelse vil være basert på Forsvarets struktur og behov for denne ammunisjonstype, og en evt. anskaffelse vil bli etablert som et nytt prosjekt.

       Prosjektets kostnadsramme (post 45) er 1 535 mill. kroner.
       http://www.statsbudsjettet.no/Upload...p/fd/kap06.htm

       Ammunisjonen kostet en del, ja. I utgangspunktet hadde man tenkt til å bruke 2,8 milliarder på dette prosjektet.

       Kommentér


       • #37
        Så vidt jeg vet var eneste ammunisjon som ble anskaffet øvingsammunisjon og raketter med AT2. Jeg antar det er AT2 som er nevnt som selvsøkende panserbrytende ammunisjon, selv om den i prinsippet egentlig er en spredbar stridsvognmine med forholdsvis kort tid før den selvdestruerer. Den skytes foran fremrykkende stridsvogner og har temmelig avansert søkemekanisme som finner når stridsvogner passerer over dem, og så avfyrer en rettet laldning opp i stridsvognens bunn. Det var ingen andre eksisterende ammunisjonstyper for MLRS som var interessante for Norge og som ikke var utelukket på grunn av at de var å regne som cluster-ammunisjon.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #38
         Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
         Så vidt jeg vet var eneste ammunisjon som ble anskaffet øvingsammunisjon og raketter med AT2. Jeg antar det er AT2 som er nevnt som selvsøkende panserbrytende ammunisjon, selv om den i prinsippet egentlig er en spredbar stridsvognmine med forholdsvis kort tid før den selvdestruerer. Den skytes foran fremrykkende stridsvogner og har temmelig avansert søkemekanisme som finner når stridsvogner passerer over dem, og så avfyrer en rettet laldning opp i stridsvognens bunn. Det var ingen andre eksisterende ammunisjonstyper for MLRS som var interessante for Norge og som ikke var utelukket på grunn av at de var å regne som cluster-ammunisjon.
         Tror nok heller det var snakk om SADARM.

         Kommentér


         • #39
          SADARM har så vidt jeg ser blitt stoppet, og det ble aldri tatt i bruk for MLRS, kun for 155 mm artilleri.

          For 155 mm artilleri finnes det to lignende systemer i handelen, tyske Diehl/Rheinmetall SMArt 155 (DM702) og svensk/franske BAe Bofors/Nexter BONUS. Den siste har så vidt jeg finner på nett bare blitt solgt til Sverige og Frankrike, mens tyske SMArt 155 har blitt solgt til en rekke land, i hvert fall Tyskland, Storbritannia, Australia, Hellas og Sveits.

          Men så vidt jeg forstår av hjemmesiden til Dihl utvikles denne nå også for GMLRS (MLRS med GPS-guidede raketter):

          Munition SMArt® 155 - Artilleriemunition

          Bildene viser 155 mm granater, det er bare i teksten GMLRS er nevnt.

          Et annet spørsmål er selvfølgelig om det i dag kan gjøres særlig mye med MLRS som ikke kan gjøres med 155 mm artilleri (bortsett fra at vi i dag har meget få 155 mm skyts igjen, mens vi har 12 stk. MLRS stående i møllpose). SMArt 155 slipper to ladninger som hver virker etter samme prinsipper som SADARM.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • #40
           Status på prosjektet noen år tidligere:

           5013 Divisjonsartilleri
           Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (1994-95), jf. B.innst. S. nr. 7 (1994-95). Prosjektet skal tilføre divisjonens artilleri tilstrekkelig rekkevidde, ildkraft og overlevelsesevne.

           Prosjektet har så langt utbetalt 890 mill. kroner og anskaffet 12 stk utskytningsenheter, øvings*ammunisjon for perioden 1998-2008, mineammunisjon (AT-2), opplæringsmateriell, dokumentasjon og initiell logistikk. Prosjektet skulle også anskaffe to ulike typer bomblet-ammunisjon, langtrekkende, selvsøkende, panserbrytende ammunisjon og logistikk for våpensystemet. Videre inngikk en oppgradering av utskytningsenhetene.

           Norge har stilt et generelt krav om at bomblet-ammunisjon skal være slik konstruert at enheter som ikke eksploderer ved anslag på bakken, skal ødelegges ved selvødeleggelse. For den ene typen bomblet-ammunisjon har produsenten ikke vært i stand til å utvikle ammunisjon som møter våre krav, og denne vil derfor ikke bli anskaffet.

           Når det gjelder presisjonsstyrt bomblet-ammu*nisjon av typen GMLRS, er det fortsatt planer om anskaffelse, forutsatt oppfyllelse av kravet om at enheter som ikke eksploderer ved anslag på bakken, skal kunne ødelegges ved selvødeleggelse. Anskaffelsene er planlagt fra 2006 etter at nødvendig oppgradering av utskytningenhetene, bl.a. for å kunne benytte slik ammunisjon, er gjennomført.

           Det er usikkert når selvsøkende panserbrytende ammunisjon vil være tilgjengelig på markedet. Kostnadene ved å anskaffe slik ammunisjon er beregnet til i overkant av 1 000 mill. kroner og var forutsatt dekket innenfor prosjekts ramme. Som følge av endringer i forutsetninger ved prosjektet, kan denne anskaffelsen ikke lenger prioriteres innenfor tilgjengelige rammer. På denne bakgrunn og som følge av den betydelige usikkerhet som er til stede med hensyn til når ammunisjonen blir tilgjengelig, vil anskaffelsen av selvsøkende panserbrytende ammunisjon vurderes tatt ut av prosjektet.

           Oppgraderingen av utskytningsenhetene vil gi et mer effektivt og oppdatert ildlednings- og rettesystem i forhold til dagens utskytningsenheter. Det planlegges også anskaffet et værsonderingssystem med tilhørende gassproduksjonsmateriell. Systemet skal produsere og levere nødvendige meteorologiske data under alle værforhold og til alle døgnets tider for effektivt å kunne støtte artillerioperasjonene.

           Prosjektets kostnadsramme er 2 841 mill. kroner.

           Som følge av endringene i prosjektet, er prosjektets mål, omfang og kostnadsramme til vurdering. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med nærmere vurdering av omfang/ramme i løpet av 2002.
           https://www.regjeringen.no/nb/dokume...navchap=1&ch=2

           Kommentér


           • #41
            Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
            SADARM har så vidt jeg ser blitt stoppet, og det ble aldri tatt i bruk for MLRS, kun for 155 mm artilleri.
            Stemmer, men det lå jo lenge i kortene at MLRS skulle skyte SADARM-raketter, så jeg antar at Norge var en av dem som ventet (forgjeves) på dette?

            Kommentér


            • #42
             Skulle hugges opp

             25.2.15

             Mens Hæren bruker 45 år gamle kanoner, står rakettartilleri til halvannen milliard kroner på lager i Bjerkvik.

             De står parkert i en lang rekke med bare noen centimeters mellomrom. Rådyre våpensystemer dekket av et tynt lag støv. Fra taket henger en stor slange som blåser tørrluft inn gjennom vinduet. Nå er det nemlig rusten som er den største fienden for det kraftige artillerisystemet.
             – For ett år siden var det bestilt transport for å sende vognene til opphogging. Men så kom det kontrabeskjed. Inntil videre står våpensystemet her fortsatt, forteller Clas Gøran Holmberg. Han er daglig leder for strukturlager Nord.

             Full artikkel: http://fofo.no/Skulle+hugges+opp.b7C_xdfM4q.ips

             Kommentér


             • #43
              Meanwhile in England:

              Gunners from Army Reserve unit 101 (Northumbrian) Regiment Royal Artillery and 1 Regiment Royal Horse Artillery (1 RHA) have been exercising at the Otterburn Ranges in the north of England.
              The soldiers have been firing the Multi Launch Rocket System (MLRS) to hone their skills and maintain combat effectiveness.

              https://www.facebook.com/britisharmy...type=1&theater

              (Fire bilder).
              Odd objects attract fire. You are odd.

              Kommentér


              • #44
               Hvilken ammunisjon bruker engelskmennene?
               Ubique quo fas et gloria ducunt

               Kommentér


               • #45
                Det er bra at man nå vil se på rakettartilleriets fremtid i Hæren, men jeg tviler sterkt på at det vil bli noen gjenopprettelse av denne kapasiteten med det første. Driftsutgifter, 155mm produksjon hos NAMMO, artillerisamarbeid med Sverige (bl.a. innkjøp av avanserte artillerigranater) og at vi har mer kompetanse på rørartilleri siden dette miljøet fremdeles er aktivt... Det er en del som taler til fordel for en anskaffelse av nye artillerikanoner fremfor å ta MLRS i bruk igjen. I tillegg ser jeg det som lite sannsynlig at man øker forsvarsbudsjettet nok til at man får råd til begge deler... Når det er sagt, så virker jo MLRS som et særdeles formidabelt våpensystem, så det kan godt hende at jeg tar feil.                Ellers er det kjekt å se at vi fremdeles har litt av hvert på lagring rundt om i kongeriket.

                Kommentér


                • #46
                 Boeing har pushet en løsning for å skyte SDB fra MLRS. http://archive.defensenews.com/apps/...=2013310220034

                 Ser jo lurt ut for norsk terreng, men neppe billig moro.
                 “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

                 Kommentér


                 • #47
                  ^ Dette ser meget lovende ut:

                  GROUND LAUNCHED SMALL DIAMETER BOMB – GLSDB
                  Boeing og Saab med nytt system for å skyte bomber fra bakken


                  http://www.tu.no/industri/2015/03/11...ber-fra-bakken

                  Kommentér


                  • #48
                   Liker . Hva styrer denne bomben på målet?
                   Trenger bare litt flaks, så går det godt

                   Kommentér


                   • #49
                    Bomben som ble brukt i testen er den første versjonen av SDB (GBU-39), og navigerer ved hjelp av GPS og INS. Den nyeste versjonen (SDB II/GBU-53) har i tillegg både IR-søker og aktiv radar, og kan således brukes mot bevegelige mål.
                    "Whoever reads history with a mind free from prejudice cannot fail to arrive at a conviction that of all military virtues, energy in the conduct of operations has always contributed the most to the glory and success of arms"

                    Kommentér


                    • #50
                     Dette minner litt om

                     http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Cos..._Attack_System

                     Som var meget omsnakket rundt årtusenskiftet.

                     Personlig er jeg ikke i tvil om hva et invasjonsforsvar trenger (bomblets, bomblets, bomblets) men i andre/internasjonale operasjoner er smart ammo det som gjelder.

                     Forutsatt at et jagerfly (stort sett) trenger en oppegående FAC for å treffe målet vil jeg tro det er mye billigere å deployere et MLRS batteri med smart ammo enn et håndfull F-16/F-35. MLRS-batteriet vil også kunne utføre sekundære oppgaver siden en stor del av styrken er støttefunksjoner som fint kan bestå av infanterikompetanse.

                     Til invasjonsforsvaret har 1 eneste M270 (med ammo) et potensiale til å gjøre like mye skade som kanonene i Drøbak under 2.vkr. En invaderende styrke vil tenke seg om to ganger hvis den vet det er utplassert MLRS kapasitet den ikke har kontroll på. Spesielt ekkelt er det at launcheren kan ligge godt kamuflert og med omgivelsestemperatur (etter noen timer) og fortsatt være fullt operativ, iallefall så lenge VK'n har et kart og "skaffer seg" målkoordinater.
                     Artillery is the God of War

                     Kommentér


                     • #51
                      Nå valgte våre kloke og framsynte politikere å undertegne klaseammunisjonskonvensjonen i 2008 sammen med Vatikanstaten, Irland og Sierra Leone! (lurer på hva Sierra Leone fikk i u-hjelp for dette, men det er et annet tema). Synes denne avtalen er helt på trynet. Her har vi til de grader kastet ut barnet med badevannet. Link til dokument som viser hva som må ligge til grunn for ikke å regnes som klaseammunisjon:
                      http://clusterconvention.org/files/2...ENG.pdf#page=2
                      Problemet her er at man går svært mye lenger i begrensniner enn det som i utgangspunktet var problemet, altså for høy andel udetonerte bomlets.
                      Si vis pacem, para bellum

                      Kommentér


                      • #52
                       Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                       Vekker denne til live igjen.

                       Antar vognene ikke er på "safari" eller gjort om til takrenner, enda...

                       Noen som vet status på MLRS for tiden? Ser at andre land klarer å utnytte denne platformen og det har vel skjedd noe på ammosiden også.
                       Artillery is the God of War

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                        Tviler på at det er skjedd noe nytt siden innlegg #42.

                        Sent fra min C6903 via Tapatalk
                        Odd objects attract fire. You are odd.

                        Kommentér


                        • #54
                         Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                         FInland kjøpte for noen år siden 22 brukte MLRS-launchere fra Nederland og kjøper nå nye styrte raketter til dem: Finland - Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) M31A1 Unitary and GMLRS M30A1 Alternative Warhead Rockets in Pods.

                         The Government of Finland has requested a possible sale of forty (40) Guided Multiple Launch Rocket Pods: Fifteen Pods of M31A1 Unitary Missiles (6 missiles per pod for a total of 90 missiles) and 25 Pods of M30A1 Alternative Warhead Missiles (6 missiles per pod for a total of 150 missiles). Also included are publications, personnel training and training equipment, software development, U.S. Government and contractor engineering, technical and logistics support services, and other related elements of logistical and program support. The total estimated cost is $150 million.
                         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                          Syntes dette sitatet fra Wikipedia var morsomt: "It is also commonly referred to as the "Gypsy Wagon", because crews store additional equipment, such as camouflage netting, cots, coolers, and personal items, on top of the vehicle as the launcher itself lacks adequate storage space for the crew."

                          Får håpe vi får artilleri, det er vel plass på GP?

                          Sent fra min Sony Xperia Z3 via Tapatalk
                          Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                           En finsk MLRS-nyttårshilsen:

                           https://www.facebook.com/Ville.Kaarn...4440197607857/
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                            Skulle likt å se nedslaget!


                            Sent from my iPhone using Tapatalk

                            Kommentér


                            • #58
                             Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                             vakkert
                             Trenger bare litt flaks, så går det godt

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                              Sendte de linken til onkel Putin etterpå?

                              Sent fra min E5823 via Tapatalk

                              Kommentér


                              • #60
                               Sv: Vrakingen av MLRS-systemet

                               Strengt tatt ikke MLRS ala M270 men fortsatt tøfft å se på
                               Artillery is the God of War

                               Kommentér

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X