Prosjektnr: 2920

Prosjektnavn: IKT infrastruktur Evenes

Bakgrunn og overordnet målsetning: I forbindelse med etablering av Evenes som kampflybase og base for fremtidige maritime patruljefly kreves det investeringer i IKT infrastruktur.

Omfang: Forsvarets behov

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 75-150 mill. kroner

Oppstart: 2019