Prosjektnr: 8051

Prosjektnavn: Oppgradering av VLF stasjon NOVIK

Bakgrunn og overordnet målsetning:VLF-stasjon Novik er basert på gammel teknologi som er ressurskrevende og etter hvert også vanskelig å understøtte. Prosjektet skal sikre en moderne og pålitelig VLF-kapasitet ut over 2020 for å understøtte eksisterende og ny ubåt-kapasitet.

Omfang: Forsvarets behov .

Prosjektstatus: PLanlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 100-300 mill. kroner

Oppstart: 2020.