Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

Collapse
Dette emnet er klistret
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

  Programområdet INI-systemer er et sammensatt program som består av ulike typer IKT-tjenester, -løsninger og -systemer delt opp i forskjellige hoveddeler avhengig av bruksområde og hensikt. Hvert enkelt prosjekt er plassert i en av de følgende seks hoveddeler:
  • BST - Beslutningsstøttetjenester
  • FKT - Felles kjernetjenester
  • FSP - Forsvarets sikre plattformtjenester
  • FKI - Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
  • Informasjonssikkerhet
  • IKT i eiendom, bygg og anlegg (EBA)

  graf.jpg

  kakediagram.jpg

  FAF beskriver tre sentrale satsningsområder, benevnt funksjonspakker, innen INI. I tillegg til at alle relevante prosjekter innen de respektive seks hoveddelene er beskrevet i tabellen under.

  Funksjonspakke – Joint Intelligence – Survailance and Reconnacence (JISR)
  ISR er nødvendig for Forsvarets hovedoppgave om å sikre et nasjonalt beslutningsunderlag gjennom overvåking og etterretning. Funksjonspakken viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter JISR-prosessene, men der funksjonspakken også beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre prosjekter i PPM, samt grensesnitt til nye sensorer fra ulike kampplattformer innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM støtter de planlagte og mulige prosjektene P8156 Tilgjengeliggjøring av JISR-informasjon, P8178 Automatisert dataanalyse for operasjoner, P8181 Tilgjengeliggjøring JISR informasjon 2 og P8172 MIDS LINK16 MLU denne satsningen.

  Funksjonspakke – Forsvarets sikre IKT-plattformer (FSP)

  Viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter funksjonspakken FSP. Pakken skal fremskaffe en robust landsdekkende infrastruktur for datasentre og lagringsløsninger, samt fremskaffelse av felles IKT-kjøremiljøer på alle graderingsnivåer, benevnt FSP. Funksjonspakken beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre relevante prosjekter i PPM, samt grensesnitt til andre relevante prosjekter innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM støtter de planlagte prosjektene P8052 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Nord-Norge og P8053 Bedret kontinuitet og tilgjengelighet på Forsvarets sikre plattformer – Østlandet. I tillegg skal P8171 FSP neste generasjon ivareta videre konsolidering og etablering av nye og moderne IKT-kjøremiljø på alle graderingsnivå.

  Funksjonspakke Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) – mobil

  Viser hvilke planlagte og mulige prosjekter som direkte understøtter funksjonspakken FKI - mobil. Pakken bidrar til videreutvikling av den mobile delen av FKI som er basert på radiokommunikasjon, inkludert taktiske datalinker. Den inneholder både planlagte og mulige prosjekter for stasjonær radioinfrastruktur som understøtter mobile brukere samt materiell for mobile brukere. Imidlertid anskaffes også mye materiell for mobile brukere i andre programområder. Pakken inneholder videre prosjekter som inneholder sikkerhetstjenester, som integrert kryptografi.
  Funksjonspakken beskriver hvilke avhengigheter som er mellom disse prosjektene og andre relevante prosjekter i PPM INI, samt grensesnitt til andre relevante prosjekter innen land-, luft- og sjødomenet. I gjeldende PPM er det spesielt satsningen på et taktisk ledelsessystem for landdomenet (P8043) som gjennom et helt nytt konsept vil fremskaffe en mobil kommunikasjonsinfrastruktur der brukerfunksjonalitet understøttes av en fremtidsrettet tjenesteinfrastruktur. Videre inneholder funksjonspakken prosjekt P8168 for erstatning av radioer til bruk i Heimevernets områdestruktur, i tillegg til P8041 Fornyelse av stasjonær HF-struktur og P8051 Oppgradering av VLF-stasjon Novik. Et annet mulig prosjekt er P8100 Kommunikasjon til kampplattformer, som skal utredes konseptuelt og vil bidra til at nye våpenplattformer i større grad kan utveksle informasjon i en fellesoperativ ramme.

  Innenfor programområde INI-systemer er det prioritet på å anskaffe taktiske plattformer, datasenter og øke evnen til å dele informasjon og bedre interoperabilitet internt og med alliansepartnere.

  Kilde: Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2018–2025
  Svolten og tyst, samband fyst

 • #2
  Sv: Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

  Investeringsprogrammet Mime
  Forsvarsmateriell skal modernisere programvare og løsninger for taktisk ledelse i Forsvaret. En rekke prosjekter og initiativer samles nå i Forsvarsmateriell i et investeringsprogram som er døpt Mime.

  Investeringsprogrammet Mime er stort, og vil strekke seg fram til 2030. Navnet på investeringsprogrammet er ingen tilfeldighet. Mime var den klokeste av æsene i norrøn mytologi. Han voktet kunnskapens brønn.

  – Det er et stort initiativ og veldig stort på IT-området. Ambisjonene er å få et godt ledelsessystem. Jeg er forsiktig med å spekulere i verdier, men det blir en satsing i milliardklassen, med en nedre begrensning til et par milliarder kroner, sier sjef for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell, Eiliv Ofigsbø.

  Det er Forsvarsdepartementet som har besluttet å legge investeringsprogrammet Mime til Forsvarsmateriell. Mime skal modernisere taktiske ledelsessystemer for land-, sjø- og luftdomenet. Det kommer i tillegg til andre større investeringer, blant annet ny sikker IKT-plattform og nye våpensystemer som kampflyet F-35.

  Mime vil i årene som kommer gjennomføre en rekke IKT-prosjekter. De største må vedtas i Stortinget, mens andre prosjekter kan Forsvarsdepartementet selv ta beslutningen om.

  – Programmet er såpass stort at det ikke kommer med et sett med krav. Vi skal opprette og lage beslutningsgrunnlag underveis, slik at man kan ta fortløpende beslutninger om hva som skal gjøres, sier Ofigsbø.

  Forsvarsmateriell skal samvirke med Forsvaret for å finne ut hva som er behovene. Det blir også en viktig rolle for den som ansettes til å lede investeringsprogrammet.

  En skikkelig utfordrende lederjobb
  Forsvarsmateriell er på jakt etter en person til å lede investeringsprogrammet Mime. Vedkommende som får jobben skal rapportere til Eiliv Ofigsbø.

  – Vi ser etter en sivilt ansatt med ledererfaring fra prosjekter og IKT i større virksomheter, som kan kombinere teknologisk kunnskap med forståelse av Forsvarets behov. Det bør være en person som ønsker seg en skikkelig utfordring, sier han.

  Første oppgave for den som får jobben blir å etablere Mime-programmet og få på plass organisasjonen. Deretter starter arbeidet med å produsere beslutningsgrunnlag for å ta fram underliggende prosjekter i tur og orden.

  Forsvarsmateriell skal rekruttere en rekke dyktige prosjektmedarbeidere og fagfolk til stillinger i det som blir en helt ny avdeling under IKT-kapasiteter. Det skal bygges opp et eget apparat for å sikre at programmet oppnår det Ofigsbø kaller operativ effekt. Ifølge Ofigsbø kommer programorganisasjonen til å bestå av 15-20 mennesker. I tillegg kommer prosjektorganisasjonen under med tilhørende fagressurser.

  – Programmet er delt opp i faser. Det blir viktig å ha folk med kompetanse innen blant annet prosjektmetodikk. Arkitekter og sikkerhetsfolk trenger vi også. Det er helt vesentlig og to av områdene det kanskje er vanskeligst å rekruttere, forteller Ofigsbø.

  Ny programdirektør skal også være med å meisle ut planene i tett samarbeid med ham.

  Strategiske partnerskap
  Sjefen for IKT-kapasiteter skal ut i markedet og etablere strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder. Det er mange gode argumenter for strategisk samarbeid, for eksempel bruk av sivil kompetanse og kompetansefortrinn samt sikre raske løsninger ved bruk av sivile løsninger. Det er også kosteffektivt.

  – Dette blir spennende oppdrag for IT-bransjen å kjempe om, og gode muligheter for norsk næringsliv til å drive utviklingsarbeid, mener Ofigsbø, som i tillegg til militær lederutdanning også har informatikkutdannelse fra Universitetet i Oslo.

  – Vi kommer til å knytte til oss partnere. Ingen er valgt ennå. Vi er heller ikke i dialog med noen ennå. Den prosessen skal starte inneværende år så raskt programleder er på plass.

  Slike oppdrag vil både være aktuelle for tradisjonell forsvarsindustri og store IT-bedrifter i markedet. Kanskje blir det rom også for mindre aktører, som underleverandører.
  Starter planleggingen i god tid

  Systemene som skal byttes ut vil være i daglig bruk inntil de ulike delene skal erstattes fortløpende som del av Mime-programmet.

  – Flere systemer nærmer seg sin operative levetid. Vi tror at når vi nærmer oss 2025 - 2030 så trenger vi nye kapasiteter. Derfor starter vi planleggingen i god tid, sier Ofigsbø.
  https://forsvaret.no/forsvarsmaterie...rogrammet-mime

  For de som har tilgang så ligger det ennå mer informasjon bak betalingsmur her: https://www.digi.no/artikler/forsvar...-kroner/438425
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér


  • #3
   Sv: Programområdet INI og investeringsprogrammet Mime

   Fra nyeste utgaven av FAF. (https://www.regjeringen.no/contentas...sk-versjon.pdf)

   Programområdet INI-systemer er et sammensatt program som består av ulike typer IKT-tjenester, -løsninger og –systemer.
   Programområdet prioriterer i perioden å anskaffe taktiske plattformer, datasenter, og øke evnen til å dele informasjon og bedre interoperabilitet internt og med alliansepartnere.

   Hovedtyngden av investeringene innenfor programområdet INI-systemer er:
   Det er igangsatt to initiativ innenfor IKT (program Mime og program MAST (Militær anvendelse av skytjenester)) som skal ha et særlig fokus på effekt av IKT investeringer, gjennom en integrert styringsmodell der Forsvaret, FMA og strategiske samarbeidspartnere alle bidrar til å løse oppdraget. Program Mime skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av taktisk informasjonsinfrastruktur. Program MAST skal sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av sikker plattform for militær anvendelse av skytjenester.

   Modernisering av kryptoløsninger skal ta fram kvanteresistente kryptoløsninger for sikring av Forsvarets informasjonsutveksling for mobile og stasjonære enheter. Det skal også tas fram løsninger for sikring av informasjon på lagringsmedier mot kompromittering ved tap.

   I forbindelse med etablering av Evenes base og omorganisering av øvrig basestruktur, vil det bli gjennomført prosjekter for å ivareta IKT-behov som følge av dette arbeidet.

   Forsvarets stasjonære og mobile kommunikasjonsinfrastruktur skal styrkes og oppgraderes i perioden gjennom flere prosjekter. Kommunikasjon på taktisk nivå vil bli ivaretatt av program Mime.

   Forsvarets og spesialstyrkenes teknologiske fortrinn innenfor C4ISR og JISR, som bidrar til økt operativ evne og operativ tilgjengelighet, skal videreutvikles gjennom flere prosjekter.

   Det er behov for å modernisere og konsolidere systemunderstøttelse for utøvelse av defensive cyberoperasjoner og øke kvaliteten på drift og overvåkning, samt redusere kostnadene ved å samordne eksisterende kapasiteter.

   graf2019.PNG


   kake2019.PNG
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Mer om MIME og MAST: https://www.digi.no/artikler/investe...3?key=ejxvSnRZ
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér

    Fremhevede emner

    Collapse
     

    Sjøforsvarets organisering

    Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
     

    Sikkerhetsloven


    (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


    Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


    Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
     

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

    https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

    ...
     

    Fokus: Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

    Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
     

    Fokus: Ubåttjenesten

    Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

    Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

    Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
     

    100 ÅR ETTER

    100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
     

    Fokus: Kystvakten

    Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.    Fra Forsvaret.no
    Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
     

    Et nytt forsvarskonsept?

    I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
     

    Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

    Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
     

    NSM: Årlig risikovurdering


    Ole Gunnar Onsøien
    NTB scanpix

    – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


    Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

    – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
     

    Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering    Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
    http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

    Rapporten dekker hovedpunktene:
    Kode:
      Globale utviklingstrekk
      Nordområdene / Arktis
      Russland
      Afghanistan
      Pakistan
      Kina
      Midtøsten og Nord-Afrika
      Iran
      Sudan
      Somalia
      Terrorisme
      Spredning av
    ...
     

    Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

    Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

    Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

    http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
     

    Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

    Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
     

    Naval Strike Missile (NSM)

    Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

    Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

    Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

    http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

    Donasjoner

    Collapse
    Working...
    X