Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fortifikasjoner i moderne strid

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

  La meg holde meg til HV og feltarbeid i forbindelse med nøkkelpunkter.

  Definisjonen av et nøkkelpunkt er: «Et avgrenset, definert anlegg eller installasjon som på kort og/eller lang sikt har avgjørende betydning for:
  - totalforsvaret,
  - forsvarsevnen i lands- eller landsdelsmålestokk,
  - en angriper, som ved ødeleggelse/besittelse av anlegget/installasjonen vil oppnå avgjørende fordeler i krig mot Norge».

  Nå vet jeg ikke hva som er igjen av organisasjon etc., da jeg forlot HV offisielt i 2006, i praksis har jeg ikke særlig informasjon etter 2004 (min siste HV-trening eller -kurs var høsten 2004). Det jeg har av reglementer etc. av relevans er fra 2000 eller litt før, spesielt Befestningsinstruksen fra 2000 og Objektsikringsdirektivet fra 1996. Nå er hele organisasjonen endret, den gangen var den operative kommandokjeden:
  HV-område - HV-avsnitt – (HV-distrikt) – territorielt regiment – distriktskommando – landsdelskommando, der ansvaret på hvert nivå var beskrevet i reglementene. (HV-distrikt var ikke i kommandokjeden etter mobilisering, bortsett fra i enkelte tilfelle, som i Oslo, der HV-02 staben med forsterkning fra Hæren ble til SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt, underlagt det territorielle regiment JAR.)

  Nå er jo faktisk de fleste trinnene i denne kjeden, HV-avsnittet, det territorielle regiment, distriktskommandoene og landsdelskommandoene borte, slik at det bare er tre trinn fra topp til bunn, FOH – HV-distrikt – HV-område. Jeg aner ikke hvordan ansvaret for uttak og planlegging av feltarbeider for nøkkelpunkter er i dag, det jeg beskriver her er systemet inntil 2005.

  En annen viktig sak er ERU-tjenesten, jeg vet ikke hvor mye som gjenstår av den. Slik planverket var ca 2000 var ERU-tjenesten svært viktig for utbygging av stillinger og sperringer for objektsikringsstyrken på et nøkkelpunkt. ERU-tjenesten, ekstraordinær reparasjons- og utbyggingstjeneste, var et sivilt organ organisert i hvert fylke under fylkesmannen. Et antall entrepenør- og maskinentrepenørfirmaer var tatt ut i hvert fylke til å være fritatt fra å få sine maskiner rekvirert og sine ansatte mobiliseringsdisponert i Forsvaret for å kunne fungere til bruk for Forsvaret og sivile beredskapsorganer ved beredskap, mobilisering og krig. De ville være sivile, og kunne derfor ikke brukes ved «fronten», men overalt ellers i landet bortsett fra der det var ren strid. For stillingsutbygging i forbindelse med HVs objekter ville ERU-tjenesten være den viktigste ressursen, ved siden av HV-avsnittenes pionertropper. De hadde «Befestningskatalog for ERU-utbygging» som ga detaljert anvisning på bygging av standard stillingstyper og hindre. Eksempler: «Tomannsstilling type Bjørneborg», «MG-stilling med dekningsrom, type Jervehi».

  Først hvordan nøkkelpunkter ble uttatt: Et nøkkelpunkt skulle tas ut og foreslås av sjefen for distriktskommandoen, for sivile nøkkelpunkter i samarbeid med landsdelsberedskapsfylkesmannen (en fylkesmann i hver landsdel er/var tatt ut som landsdelsberedskapsfylkesmann med overordnet ansvar for den sivile beredskap i landsdelen). Forslaget ville gå til øverstkommanderende i landsdelen (Nord-Norge og Sør-Norge) som ville ta den endelige beslutningen om hva som var (både militære og sivile) nøkkelpunkter som skulle sikres ved beredskap og krig. Disse nøkkelpunktlistene ble oppdatert hvert år, og approbert nøkkelpunktliste for kommende år for området til hvert territorielt regiment skulle regimentet motta i november hvert år for detaljplanlegging.

  Så planleggingen av objektsikringen av nøkkelpunkter: For nye nøkkelpunkter ville Distriktskommandoen så koordinere med HV, Hær, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Politiet hvem som skulle ha sikringsansvaret for hvilket objekt.
  For objekter der HV skulle ha ansvaret, ville det territorielle regiment så bestemme hvilket HV-avsnitt som skulle ha ansvaret, og legge det inn i regimentets forsvarsplan. En koordineringsgruppe ville opprettes, som hvis det var et sivilt nøkkelpunkt ville bestå av representant for nøkkelpunktet (fortrinnsvis både lokal representant og fra ledelsen av den organisasjon nøkkelpunktet tilhører), fylkesmannens beredskapsavdeling, politiet, det territorielle regiment, HV-distriktet, HV-avsnittet og gjerne også det HV-området som ville få oppdraget (uten fylkesmannen og sannsynligvis også politiet ved et rent militært nøkkelpunkt). Basert på koordineringsgruppens opplysninger skulle så HV-avsnittet utarbeide et arbeidsgrunnlag for objektsikringen av objektet og gi ordre til et HV-område om å gjennomføre detaljplanleggingen. Arbeidsgrunnlaget skal være et vedlegg til avsnittets operasjonsplan. Områdesjefen har så ansvaret for å utarbeide en detaljert objektplan for nøkkelpunktet samt å sette sikring av dette nøkkelpunktet inn i områdets operasjonsplan nr. 1.

  Etter dette kommer nå det tekniske med planlegging av feltarbeider som skal utføres på objektet ved beredskap/mobilisering (for de aller viktigste også arbeider utført i fred): Det første her er at HV-området skal (med støtte fra HV-avsnittets ingeniør- og ABC-offiser) lage et første forslag til en TTP, taktisk-teknisk plan, for objektet, som går opp til det territorielle regiment som lager selve TTP'en. Den skal inneholde rulleblad, den taktiske plan (5-punkstordre) fra objektplanen, gruppering på 1:50000 kart, gruppering, fortifikatoriske anlegg og sperringer på 1:5000 kart, oversikt over objektet med hvilke anlegg som skal bygges, behov for materiell og arbeidskraft, behov for sperremateriell etc. og danne grunnlag for:
  - utbygging ved beredskap/krig
  - rekvirering og opplegg av aktuelt sperremateriell (herunder hindermateriell, materialer, stridsvognminer, sektorvirkende ladninger, sprengstoff, med mer) samt annet materiell som må anskaffes fra sivile leverandører (primært av objekteier)
  - bemanning (dersom dette ikke er gitt på forhånd), og forøvrig være et hjelpemiddel for den avdelingssjef som får i oppdrag å besette stillingen.

  TTP skulle godkjennes av distriktskommandoen, og skulle først og fremst dokumentere bygg- og anleggsbehovet og materiellbehovet for utbygging av stillinger og sperringer i forbindelse med nøkkelpunktet.

  Neste punkt er at Forsvarets Bygningstjenestes regionalkontor i den region nøkkelpunktet var skulle utarbeide teknisk detaljplan for nøkkelpunktet. Denne skulle ha anleggstekniske opplysninger m/oversiktskart 1:5000 for selve utbyggingen og en situasjonsplan 1:1000 med alle innmålingsdata for anleggene. Dette overføres så til en produksjonsplan for anlegget for hvordan (og på hvilket beredskapstrinn) befestningsarbeidene skal utføres. Denne sendes til Fylkesmannen med gjenpart til distriktskommandoen, og skal ha følgende innhold:
  - Plangrunnlag (data fra TTP mm).
  - Organisasjonsplan (organisering av utbygging innen region eller fylke).
  - Entreprenør- og leverandøroversikter (anbefalte firma m/leveranseoversikt).
  - Byggebeskrivelse (priset mengdebeskrivelse).
  - Ressursbehov (sortert på objekt og etter type behov).
  - Fremdriftsplan (innen region eller objekt).
  - Adresseliste (forslag til entreprenører og leverandører).
  - Grunnlagsdata (tegninger).
  Fylkesmannen vil så utpeke en ERU-entrepenør til arbeidet og utstede en tildelingsmelding. Forsvarets bygningstjenestes regionalkontor vil så kontakte denne bedriften for befaring av objektet og inngå en BA-avtale (Bygg- og anlegg-avtale) med bedriften og med leverandører av materialer som er nødvendige for arbeidene.

  Når man har gått hele denne veien har man for nøkkelpunktet:

  1) en detaljert objektplan for hvordan et nøkkelpunkt skal sikres av en HV-avdeling (helt HV-område eller underavdeling ned til minimum tropps størrelse.

  2) en detaljplan for de befestningsarbeider (stillinger og sperringer), fortrinnsvis basert på standard stillingstyper, som skal gjøres for denne sikringen, og forhåndrekvirert et entrepenørfirma (samt materialer som trengs) som skal utføre arbeidet på et gitt beredskapsnivå i Beredskapssystemet for Forsvaret.

  Dette var altså status for i hvert fall de høyest prioriterte nøkkelpunkter omkring år 2000.

  Mitt spørsmål er jo om noe lignende dette systemet fremdeles eksisterer i en eller annen form? I den siste større HV-øvelsen jeg var med på i 2004 var et hovedpunkt at man ikke bare skulle trene sikring av nøkkelpunkter og distriktsobjekter som var nitid detaljplanlagt i fredstid, men i større grad gjennomføre en hurtig planlegging (i løpet av en dag eller to) av ad hoc objekter. Har den utviklingen gått videre?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #32
   Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

   Kan ikke svare på alt her men slik jeg har forstått det så er det finnes det ikke noen slik liste med entreprenør/maskinentreprenør som skal stille opp. Mye grunnet at det ikke er noe mobiliseringa Hær igjen, så da er det ikke behov for unntak og skulle jeg tippe så mye på grunn av at tidene har endret seg og det er ikke som på 60 tallet med Entrepenør "Johansen D.E og Søn" som holder det gående i generasjoner. I dag er det jo en miks av små/mellomstore foretak med OK grei konkurs rotasjon per år og store nasjonale og internasjonal konsern.. Frykter disse planene må vi dra ut av vår egen hat den dagen vi står der er jeg redd.


   Sent from my iPhone using Tapatalk

   Kommentér


   • #33
    Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

    Nå var det få under områdesjefsnivå som kjente de tekniske planene for ERU-støtte til stillingsutbygging i forbindelse med objektsikring av et objekt, det var ikke noe som var kjent blant vanlige HV-gubber.

    For de som er nysgjerrige på hvordan en taktisk-teknisk plan så/ser ut, laster jeg her opp et illustrasjonseksempel (de som er kjent vil gjenkjenne objektet som det uhyre krigsviktige Coop OBS Bygg på Rudshøgda....)
    Attached Files
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #34
     Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

     Dekning og skjul blir ikke umoderne å det tror jeg vi kan slå fast. Bare sån litt på siden så begynte jeg å tenke på bokserien til Sven Hazel, om det er sant alt som står der har jeg ikke noen formening om men det er god underholdning, men poenget var at i noen av bøkene så refererer Sven til de ny reservene som ankommer fronten å hvor dårlig de er til å grave grop, de blir ikke dype nok å det går ikke fort nokk. Det er kanskje noe å reflektere over og om det er en disiplin HV burde prøve en gang.
     Trenger bare litt flaks, så går det godt

     Kommentér


     • #35
      Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

      Ikke les Sven Hazel, det finnes pornografiske nettsider som er mer relevante innen militærhistorie, og det å være soldat enn de bøkene der.
      Død ved Kølle!
      Bla bla... Hybrid warfare is easy

      Kommentér


      • #36
       Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

       Jeg tror du har mye rett i det, men det å grave grop/stilling var poenget mitt og jeg tror det kan være greit å prøve i HV en gang
       Trenger bare litt flaks, så går det godt

       Kommentér


       • #37
        Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

        Har nå gravd min del groper; er ikke noe nytt under solen dette her..


        Sent from my iPhone using Tapatalk

        Kommentér


        • #38
         Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

         https://www.youtube.com/watch?v=aPrgbtDQhm4

         Finsk Stillingspropaganda fa 2010.
         Død ved Kølle!
         Bla bla... Hybrid warfare is easy

         Kommentér


         • #39
          Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

          Mere Finsk
          http://www.fy-composites.com/en/products051.html
          Dette har visstnok blitt kjøpt inn av det Finske forsvaret.

          rass_heitin_iso.jpg

          Bk stilling på ett minutt

          rass_hiekka_iso.jpg
          Forsterkning av stilling.

          På videoen under blir blant annet denne løsningen testet ut.
          Død ved Kølle!
          Bla bla... Hybrid warfare is easy

          Kommentér


          • #40
           Sv: Fortifikasjoner i moderne strid

           https://www.youtube.com/watch?v=HZlyOmsDjew

           Ukrainsk spadepropaganda.
           Død ved Kølle!
           Bla bla... Hybrid warfare is easy

           Kommentér

           Annonse i emne

           Collapse

           Donasjoner

           Collapse
           Working...
           X