Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Organisasjon ved skyting

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Organisasjon ved skyting

  Spør her, siden det sikkert er mange som har langt mer erfaring enn meg i skytebanetjeneste.

  Hvor mange må det være tilstede for å gjennomføre skyting på militær skytebane?
  Har skummet gjennom UD 2-1, og ser særlig
  pkt 1.1.5.1:

  Opprinnelig skrevet av UD 2-1
  1.1.5.1 Alminnelig
  Aktiviteter skal bare finne sted under ledelse av en øvingsleder. Med øvingsleder menes et hvilket som helst kvalifisert befal, uavhengig av tjenestestilling for øvrig. Nærmeste overordnet sjef skal sørge for at vedkommende som nyttes som øvingsleder har nødvendig kompetanse og kvalifikasjon til å lede gitt aktivitet.
  Avhengig av aktivitetens omfang kan øvingsleder beordre (få tildelt) personell med følgende spesifikke kvalifikasjoner og roller:
  - Skyteleder (sprengningsleder)
  - Sikkerhetssjef (sikkerhetsoffiser)
  Ved sammensatte aktiviteter, beordres normalt en sikkerhetssjef som er ansvarlig for sikkerheten knyttet til aktiviteten. Han/hun har under seg det nødvendige antall sikkerhetsoffiserer, sikkerhetskontrollører og sikkerhetsposter
  - Sikkerhetsoffiserer
  - Sikkerhetskontrollører
  - Sikkerhetsposter
  - Målsjef med nødvendig målpersonell
  Øvingsleder og sikkerhetspersonell skal bære vest godt synlig så sant det ikke i øvingsbestemmelsene ikke er spesifisert at de ikke skal dette av hensyn til øvelsens art. I så fall skal dette risiko vurderes og tiltak for å synliggjøre deres funksjon og plassering skal iverksettes. Øvingsleder kan ved aktiviteter av mindre omfang overta de andre rollene sine plikter. Dersom dette gjøres skal det ligge en risikovurdering til grunn for avgjørelsen


  Mine uthevinger. Spørsmålet mitt er da om man kan være sin egen øvingsleder?
  Bakgrunnen for spørsmålet er at jeg har ved anledninger benyttet Forsvarets skytebaner. Nå sist kom DHO og ba meg avslutte, siden jeg var alene på banen. Må jeg i framtiden ha med meg en egen sikkerhetskontrollør som ser på at jeg skyter?
  Joda, han har et poeng i at hvis jeg skyter meg selv så er det ingen som kan hjelpe meg, men det er ikke det jeg ønsker å diskutere her.

 • #2
  Det er vanskelig å lese ut av teksten at det skulle være umulig. På den andre siden vet jeg at det kan være spesifisert i baneinstruks at det ikke er tillatt å skyte alene. Nettopp fordi det er så dumt om du blir liggende å blø i hjel alene om noe går galt.
  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
  - Dmitrij Boltenkov

  Kommentér


  • #3
   Nøkkelordet er 'lede', ikke delta. Ja, det går fint- og har skjedd flere ganger at man er alene på skytebanen, men i tråd med sikkerhetspolicy og makkerbegrepet, så er det faktisk best å være minst to. En skytter, en kontrollør. (på papiret ihvertfall, om begge står og dreper papp samtidig, så funker det og ).

   Det er jo kap 3 'skyting alle våpen' som man bør ta en titt på her., som igjen henstiller til det punktet du støtter deg på : "3.3.1Generelle bestemmelser3.3.1.1BaneinstrukserAll skyting skal foregå innenfor bestemmelsene gitt i instruks for gjeldendebane/felt. Den enkelte bane og anlegg har sikkerhetsmaler som er beregnet ut fratillatt aktivitet i instruks. Ved behov for nye teknikker, skytemetoder og liknende,skal instruks endres og sikkerhetsmessig klareres ut, før skytingen tar til.Forsvarsbygg (FB) er ansvarlig for å kontrollere at en slik endring er i henhold tilgjeldende bestemmelser.3.3.1.2LedelseAll skyting skal foregå under ledelse av en kvalifisert skyteleder, etter bestemmelserfastsatt under "Ledelse av aktiviteter" pkt1.1.5." Der står det jo også dette : "Øvingsleder kan ved aktiviteter av mindre omfang overta de andre rollene sine plikter. Dersom dette gjøres skal det ligge en risikovurdering til grunn for avgjørelsen". Da hodler det ikke med 'dette har jeg gjort før'. Det må altså foreligge en utført risikovurdering til grunn, den skal være relevant og fremlagt ansvarlig sjef for godkjenning.

   I gamle dager, så slapp jeg ingen av mine instruktører ut på skytebanen uten at de hadde en plan for aktviteten, en øvingsordre og en relevant og god ORM.
   Jeg var ofte på skytebanen i ledig tid for eget vedlikehold, og selv da hadde jeg meldt det inn til SØF, næremste sjef, gjort en ORM og en grovplan på hva jeg skulle skyte (sånn rett innenfor tabellverket)
   . Men jeg var svært sjelden alene. Nettopp på grunn av sikkerheten.


   mathematical analysis does not matter in high risk decision making

   Kommentér


   • #4
    Takker for svar.

    Ser ikke bort fra at det er jeg som har lest og tolket UD2-1 feil.
    Jeg har forståelse for hvorfor det er lurt å være flere, men samtidig er jeg innerst inne ikke helt enig i at det skal forbys å holde på alene, gitt at forhåndsregler er tatt.
    Nuvel, man får vel bare akseptere at man tar feil fra tid til annen.

    Kommentér

    Fremhevede emner

    Collapse
     

    Sjøforsvarets organisering

    Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
     

    Sikkerhetsloven


    (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


    Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


    Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
     

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

    https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

    ...
     

    Fokus: Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten


    Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

    Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
     

    Fokus: Ubåttjenesten

    Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

    Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

    Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
     

    100 ÅR ETTER

    100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
     

    Fokus: Kystvakten

    Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.    Fra Forsvaret.no
    Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
     

    Et nytt forsvarskonsept?

    I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
     

    Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

    Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
     

    NSM: Årlig risikovurdering


    Ole Gunnar Onsøien
    NTB scanpix

    – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


    Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

    – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
     

    Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering    Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
    http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

    Rapporten dekker hovedpunktene:
    Kode:
      Globale utviklingstrekk
      Nordområdene / Arktis
      Russland
      Afghanistan
      Pakistan
      Kina
      Midtøsten og Nord-Afrika
      Iran
      Sudan
      Somalia
      Terrorisme
      Spredning av
    ...
     

    Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

    Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

    Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

    http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
     

    Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

    Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
     

    Naval Strike Missile (NSM)

    Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

    Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

    Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

    http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

    Donasjoner

    Collapse
    Working...
    X