Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

  Her vil man til enhver tid finne oppdaterte retningslinjer på TCCC:

  http://www.naemt.org/education/PHTLS/TCCC.aspx

  For de som ikke er kjent med konseptet så er TCCC delt inn i 3 faser:

  Care Under Fire - Førstehjelp i Strid
  Tactical Field Care
  Tactical Evacuation Care

  I Care Under Fire/Førstehjelp i Strid fasen er hovedfokuset på å sloss, samt at den skadde skal, hvis mulig, komme seg selv i dekning og sette på egen turnike. Den skadde skal også fortsette å sloss hvis mulig. Behandling skal kun skje hvis helt nødvendig.

  I Tactical Field Care fasen så tillater situasjonen å starte førstehjelp og behandling av pasienten. Man er i denne fasen begrenset mtp utstyret man har tilgjengelig, til det den enkelte medic har tilgjengelig på kropp eller kjøretøy. Hvis det er fare for mulig ny kontakt med fienden fokuseres det på de mest alvorlige skadene i denne fasen, ELLER så har man nok tid til å yte den førstehjelpen man klarer i felt. Tiden man har til behandling frem til evakuering starter eller skjer vil variere, alt fra minutter til flere timer.

  I Tactical Evacuation Care fasen er handlingsmåten den samme for medicen på bakken som under Tactical Field Care Fasen. Basert på hvilke ressurser som er tilgjengelige kan det i denne fasen være flere medicer tilgjengelig til å støtte med behandlingen, og man kan ha ekstra utstyr for å stanse blødninger, håndtere luftveier og gi andre typer væske, som blod. Det er også mye fokus på hypotermiforebygging samt overvåkning av tilstand til pasienten.

  ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ______________________

  Dette konseptet skal bli direkteimplementert i Forsvaret via FSAN. Hærens Våpenskole har holdt kurs i både CUF og TFC.

  Dette blir et tillegg til Nivå 2 og Nivå 3, og ikke en erstatning. Det vil bli endringer i en del behandlingsprosedyrer som det vil undervises i.

  CUF er primært tiltenkt manøveravdelinger, ikke sanitetsavdelinger. TFC og TEC er tiltenkt sanitetsavdelinger og avdelinger som opererer mer selvstendig.

  ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ _______________________

  I denne tråden kan vi diskutere det som er relevant rundt TCCC, det være seg materiell, behandlingsprosedyrer osv.
  Last edited by AGR416; DTG 201923 Oct 11, .

 • #2
  Kjempe resurs og flott ny tråd.

  Legger til en lenk:

  http://www.health.mil/dhb/downloads/Butler%20TCCC.pdf

  Butler har gjort et kjempejobb, ikke minst med tanke på turnikebruk.
  Minsk, det nye Utopia

  Kommentér


  • #3
   TCCC konseptet er på full fart inn i systemet nå, med Care Under Fire (CUF) kurs og Tactical Field Care (TFC) kurs gjennomført jevnlig siden 2010 fra Hærens Våpenskole sin side. HVS har, sammen med manøverbataljonene, fremsendt forslag på nytt "Nivå 3" kurs, MARCH ON, Førstehjelp i Strid, til godkjenning hos FSAN.

   En endring som har kommet, dog ikke veldig stor rent praktisk, er oppbyggingen av undersøkelsesdrillen, sanitetsmateriellet som nyttes samt behandlinger som skal inn. Fokuset har gått helt bort i fra det sivile preget som i stor grad gjennomsyret det gamle Nivå 3 kurset.

   Alt dette baserer seg i stor grad på amerikanske erfaringer innen stridsmessig førstehjelp fra Afghanistan og Irak de siste 11-12 årene.

   Den nye undersøkelsesdrillen kalles MARCH ON, og er bygget opp som følger:

   Situasjon
   M - Massive Bleeding
   A - Airways
   R - Respiration
   C - Circulation
   H - Head
   H - Hypothermia
   H - Handling

   O - Open wounds
   N - No pain

   Situasjon:
   Sikkerhet, fiendebilde, høyenergi, brann (fjerne pas., slukke), Triage?

   Massive Bleeding:
   Ser jeg store pågående blødninger? JA -> påfør turnike eller trykkpunkt/direkte press i sår
   Sjekk ekstremiteter raskt for blødninger

   Airways:
   Etabler fire luftveier; kjevetak, hakeløft, nesekantarell/svelgtube (NPA/OPA)
   Snakker pasienten puster han
   I nødstilfeller hvor pasienten ikke får puste -> NØD CRIC
   La pas. sitte som han selv vil. Sideleie for bevisstløse

   Respiration:
   Inspiser brystkasse (Sår, skader,. misfarging)
   Penetrerende brystskade -> okklusiv/lufttett bandasje (HALO Chest Seal)
   Kjenn etter brudd og sideforskjell/ulikheter brystkasse
   Sjekk rygg (log roll eller homeboy hug)
   Hurtig og anstrengt respirasjon: >30 vurder dekompresjon
   Revurder luftvei og evt. TQ

   Circulation:
   From head to toe, treat as you go!
   Sjekk puls; frekvens, fylde, regelmessig (BT: 80-70-60)
   IV -> vurder venetilgang (Hypotensiv væskeresucitering)
   Bandasjering og pakking av skuddsår, erstatt TQ med bandasjer/cobanbind/elastisk bind/martinsbind
   Revurder pust, puls, IV og behandling

   Head/Hypothermi/Handling:
   Head: AVPU. GCS/PER ved hodeskade
   Hypothermi: FOREBYGG NEDKJØLING (sovepose, jervenduk, ullpledd, plast)
   Handling: Leir pasienten slik han ønsker selv. Sideleie?
   Dokumenter: Våkenhetsgrad, resp, puls, BT, skademekanisme, GCS, temp

   Open wounds:
   Hygiene, vask og stell sår. Saltvann (NaCl), suturering?
   Spjelk brudd, bukutfall?

   No Pain:
   Smertelindre med morfin (Instanyl), husk Afipran. (Ketamin)
   Vurder antibiotika

   Rapport ved overlevering av pas har huskeord TA-MIST:

   T - Time
   A - Age

   M - Mechanism of Injury
   I - Injuries found
   S - Signs/Symptoms
   T - Treatment

   Time:
   Tid for skade

   Age:
   Alder til pasient

   Mechanism of Injury:
   Skademekanisme: skutt, eksplosjon, brann, trafikkulykke, medisinsk

   Injuries found:
   Hvor er pasienten skadd? Armer, bein, hode, hals, bryst, buk, rygg

   Signs and Symptoms:
   Bevissthet, luftveier, åndedrett, sirkulasjon, temperatur (Vitalia) -> Huskeord BLÅST

   Treatment:
   Hvilken behandling har du gjort? Medikamenter gitt?

   Generelle ting:
   • Brannskader på hals eller i ansikt -> må vurdere å kjøle ned under Airways, da det kan medføre luftveisproblematikk (watergel/burngel)
   • Dekomprimering - Gjennomføres primært midtaksilliært, altså på siden av thoraks (erfarte problemer med at oransje kanyle, 14g, ikke kommer gjennom brystmuskulatur når det dekomprimeres midtklavikulært)
   • Mistanke om indre blødninger -> gi TXA (fibrinolysehemmer) iht gitte retningslinjer om dosering (1 gram blandes ut i 100ml NaCl gitt IV, eller 1 gram injisert via PVK over 10 min - tidkrevende)
   • Smertelindring - Bør gis tidlig; bedre for pas, letteregjør behandling. Instanyl (morfin) -> 50µg dusj i et nesebor -> etter 15 min, ny dusj 50µg i motsatt nesebor. Evt ketamin IM iht dosering (angitt på medikamentglass). Pasienter med smerter over lang tid får svekket immunforsvaret, og kan få problemer med å håndtere infeksjoner som kan oppstå etter kirurgisk behanding.
   • Kontroll på tidspunkter - Ha kontroll på når du setter på turnike, når du gir medikamenter osv. Viktig for å unngå komplikasjoner for deg selv, eller for de som overtar pas.
   • Hypothermi - tiltak bør iverksettes så raskt som mulig, da nedkjøling sterkt bidrar til å hemme koaguleringsfaktorer, slik at blødningstendensen kan forverres (kjernetemp på <35C = null koagulering). Alle traumepas blir kalde, da kroppens evne til å produsere varme (basal varmeproduksjon) blir kraftig redusert ved stort blodtap, og erfaring har vist at de fleste som ankommer sykehus etter å ha blitt skadet i strid har 1,5-2 grader lavere kroppstemperatur enn normalen.
   • Hygiene - Hansker er til for å beskytte førstehjelperen, ikke pasienten! Alle sår som oppstår i en stridssituasjon er skitne/infiserte, så ikke vær overdrevent opptatt av å holde bandasjer osv. sterilt etter de er åpnet. Sårstell under Open Wounds er hvis man har tid, og må ha pasienten over tid.
   Last edited by MMB; DTG 042126 May 13, . Begrunnelse: En mindre rettelse etter brukers ønske.
   It's not about surviving, it's about winning.

   Kommentér


   • #4
    Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
    TCCC konseptet er på full fart inn i systemet nå, med Care Under Fire (CUF) kurs og Tactical Field Care (TFC) kurs gjennomført jevnlig siden 2010 fra Hærens Våpenskole sin side. HVS har, sammen med manøverbataljonene, fremsendt forslag på nytt "Nivå 3" kurs, MARCH ON, Førstehjelp i Strid, til godkjenning hos FSAN.
    Har du noen anntydning på når dette kan være godkjent og oppe å gå?
    Last edited by MMB; DTG 042127 May 13, . Begrunnelse: En mindre rettelse i sitatet som er postet.
    Det er faan meg på tide å BITRE... Bitre, bitre. bitre

    Kommentér


    • #5
     Nope. Det har vært gjennomført kurs etter denne malen, for å kunne gi tilbakemeldinger på hvor bra/dårlig utbytte av dette kurset er kontra det gamle.

     Det tar nok ikke så lang tid.
     It's not about surviving, it's about winning.

     Kommentér


     • #6
      Care Under Fire

      Care Under Fire, CUF, handler egentlig ikke så mye om førstehjelp, men om stridsteknikk. I denne fasen er det aller viktigste å besvare ild, vinne ildoverlegenhet, bekjempe trusselen for å skape forutsetninger for grundigere behandling.

      Statistikk fra stridssituasjoner viser at pasienter som kunne vært reddet hvis man hadde handlet riktig initielt, dør av følgende årsaker:

      Blødninger i ekstremiteter: 60%
      Trykkpneumothorax: 33%
      Airway problem: 7%

      Ved å handle riktig i CUF fasen, DVs stridsteknisk opptreden og medisinsk behandling, kan man redusere andelen som dør pga blødninger i armer og bein.

      For at man skal lykkes med CUF, så må laget være godt trenet i stridsdriller, med skadd mann inkludert i treningen. Behandler i denne fasen er ikke alltid en dedikert medic, men makkeren eller en selv.

      Handlingsplan for CUF:
      • Besvar ilden og søk dekning
      • Instruer den skadde til selv å opprettholde stridskontakten. Forvent dette av den skadde, hvis mulig.
      • Instruer den skadde til å ta dekning og iverksette selvhjelp, hvis mulig.
      • Forsøk å hindre den skadde fra å få ytterligere skader.
      • Befinner den skadde seg i brennende kjøretøy eller bygninger. Så må han ut og i dekning. Foreta de nødvendige tiltak som er nødvendig for å slokke flammer i klær etc.
      • Luftveistiltak kan generelt vente til Tactical Field Care fasen. Er pasienten bevisstløs, så legg han i sideleie under CUF fasen.
      • Livstruende ytre blødninger forsøkes stanset hvis dette er taktisk forsvarlig:
       [1]Instruer den skadde til å stanse stor pågående blødning selv
       [2]Bruk en godkjent Tourniquet til å stanse blødninger som det er anatomisk mulig å stanse med Tourniquet.
       [3]Sett Tourniquet ovenfor skadested, høyt i lysken eller armhulen.Stram til og flytt pasienten i dekning.
      • Å undertrykke fiendtlig ild vil minimalisere risikoen både for nye skadde og ytterligere skader på de som allerede er skadd.
      • Ildkraften som den skadde yter, kan være helt avgjørende for ildoverlegenheten.


      Den beste medisinen i strid er ildoverlegenhet!

      Viktige momenter:

      -Turnike -> må plasseres på en måte sånn at den enkelt kan nås med begge hender. Bør plasseres på samme sted hos alle i avdelingen. TQ bør beskyttes mot elementene. Ideelt sett har man minst 2 turnikeer på kropp. Medicer må ha "mange". Som utgangspunkt skal man ikke bruke egen turnike på andre, men det går hvis man behandler andre skadde som ikke har, eller som ikke har lett tilgjengelig.

      -Liberal bruk av TQ i CUF fasen. Kun livstruende blødninger skal stanses i denne fasen, men ingen vil etterprøve dere om dere vurderte en ikke-livstruende blødning til å være det.

      -Sett TQ uten å fjerne klær. Stram til blødningen stanser. Det kan være behov for en TQ nr 2 ovenfor den første for å få stanset blødningen. Ikke plasser TQ rett ved kne eller albue, men opp i lyske, armhule. TQ kan sitte på i inntil 2 timer, men man skal prøve så raskt som mulig å erstatte TQ med annen behandling

      -TQ gjør vondt, bør kombineres med smertestillende. Observer pas som har fått påsatt TQ, da det har forekommet at pas har tatt den av.

      -Behandlinger som gjennomføres i denne fasen er: TQ, sideleie på bevisstløse.
      • Å gjennomføre oppdraget og ta vare på de skadde kan komme i konflikt med hverandre
      • Det som er best for den skadde kan være det som IKKE er best for oppdraget.
      • God medisin kan bety dårlig taktikk. Dårlig taktikk kan føre til at flere kan bli skadd / dør, og at dere ikke løser oppdraget.
      It's not about surviving, it's about winning.

      Kommentér


      • #7
       Jau, men den verste medisin er å bli skutt en gang til.

       Hadde nesten forventet å få noen CUF-elementer på forrige trening. Men det var ikke nødvendig, for de casene vi hadde var utfordrende nok til å vise meg at selv om jeg kjenner CUF og TFC i teorien agerer jeg fremdeles litt for sivilt i "gul sone" - dvs. ved å tolke markøren som utsatt for trafikkulykke eller vådeskudd og tenke mer på varseltrekanter enn på ildsektorer og dekning. Jeg gikk og tenkte at "nå blir sikkert en på laget 'skutt' - da skal jeg være flink og ta dekning og skyte tilbake samt sette på tourniquet, istedet for å sette meg over fyren og tukle med en enkeltmannspakke og bli pasient nr 2", men istedet kom vi til et skadested uten å ha hørt noe smell. Markøren skapte til og med inntrykk av at det var selvforskyldt skade, så vi var i "grønn" status i hodet, men det viste seg at han var "skutt" av noen andre - forsåvidt realistisk at pasienten i smerteørska ikke er helt "med" på hva vi spør ham om. Den medisinske behandlingen var "perfekt", og sikringen var knallbra når vi først skjønte at situasjonen var stridsmessig og ikke av karakteren "tilfeldig ulykke".

       Selv om jeg tror vi behersker ytterpunktene "førstehjelp i hvit status" og "førstehjelp i full stridskontakt/førstehjelp på krigsfange" fint, så trenger i alle fall jeg mer trening i mellomsituasjonene som "skadd sivilist i farlig område", "terrorister som later de er skadet for å ta oss", "eller psyk person som skyter seg selv i foten og potensielt er farlig for hjelperen også".
       Last edited by Tusseladd; DTG 121902 Jun 13, .

       Kommentér


       • #8
        Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

        Siste faglige meddelse fra FSAN beskriver nå at MARCH og MARCH-ON innføres i Forsvaret. Nye sjekklister er laget og utgitt i samme meddelelse.

        Kurs for Nivå 2 og Nivå 3 skal være ferdige i løpet av året.

        Dette er basert på TCCC, men er en norsk tilpasning til konseptet, slik at vi kan beholde våre prosedyrer.

        Det jobbes forøvrig med å få innført M-PHTLS i FSAN. Dette er den militære versjonen av PHTLS, men vl gi en godkjent sivil sertifisering. M-PHTLS bygger på TCCC.
        9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

        Kommentér


        • #9
         Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

         The Official site of the Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) Joint Trauma System: http://cotccc.com

         Kommentér


         • #10
          Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

          FSAN har lagt ut informasjon om faglige meddelelser på sine Facebook sider: https://www.facebook.com/Forsvaretssanitet/

          Utklipp:

          Forsvarets sanitet ved Fagmyndighetssekretariatet (FAMY) informerer:
          Fagmyndighet for sanitet har i løpet av første halvår i 2016 utgitt flere faglige meddelelser. Samtlige av disse omfatter det prehospitale domenet. Disse lyder som følgende;

          Faglig meddelelse #5 fra sjef FSAN:
          --> Terminering av Pill-pack og regulering av misjonsspesifikke tillegg

          Faglig meddelelse #6 fra sjef FSAN:
          --> Valg av MARCH-ON som prehospital pasientundersøkelsesmetodikk

          Faglig meddelelse #8 fra sjef FSAN:
          --> Intraossøs tilgang med FAST-1

          Faglig meddelelse #9 fra sjef FSAN:
          --> Aksidentell hypotermi

          Faglig meddelelse #10 fra sjef FSAN:
          --> Stabilisering av columna fra skadested til avklaring

          Alle meddelelsene er tilgjengelige i DocuLive, og er også linket til på intranettsidene for Prehospitale tjenester, underlagt fagsiden Sanitet. Personell som av ulike årsaker ikke har tilgang til disse mediene, henvises til egen avdeling for kopi.

          Spørsmål og innspill vedrørende de faglige meddelelsene gjøres tjenestevei i egen forsvarsgren.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

           https://www.facebook.com/17006466334...5673179788273/

           Skjekk ut "Next Generation Combat Medic" på Facebook. Her er det mye spennende og informativt
           Godkjent sansoldat

           Kommentér


           • #12
            Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

            TCCC skyter nå fart i Forsvaret. En arbeidsgruppe er nå igang med å finne ut hvordan det norske Forsvaret skal implementere TCCC.
            Dagens nivåinndeling vil erstattes med nye nivåer, og TCCC vil danne grunnlaget for sanitetsutdanningen. Man vil så ha grenvise tilleggsmoduler som legger inn andre elementer enn TCCC.
            9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

            Kommentér


            • #13
             Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

             Overordnet planverk er nå ute på høring. Etter det vil Rammeplanen fullføres og sendes på høring. Arbeid med de første nivåene er iverksatt. Dette er en større jobb enn det å endre nivå 2 og 3 til en TCCC-tilnærming.
             9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

             Kommentér


             • #14
              Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

              Fra Joint Trauma System.

              Dette er det offisielle TCCC. Selv om Forsvaret vil ha behov for noen norske tilpasninger.

              https://www.deployedmedicine.com/

              Se spesielt introduksjonsvideoen til TCCC. Denne brukes nå for å introdusere konseptet i Norge. For å få opp videoen, klikk på menyen til venstre og deretter "Video".

              https://books.allogy.com/web/tenant/...-40e0997d95ca/
              9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

              Kommentér


              • #15
               Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

               Ettersom jeg verken får til å like eller gi ryktepoeng så får jeg rett og slett skrive at carebear: skal ha et lass med kudos for dagens oppdaterings-bonanza på sanitet!
               "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
               - Dmitrij Boltenkov

               Kommentér


               • #16
                Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                Rammeplan er godkjent. Det jobbes hardt med å fullføre fagplaner og leksjoner for de tre første nivåene. Samtidig lages det egen norsk skillslist (prosedyrer) for alle de nye nivåene.
                9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                 Hei! Lite bispørsmål her. Angående First Responder på Bliksundweb. Noen som vet om Basic Medic vil gjøres tilgjengelig på samme måte?

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                  Sepsis: Ja ila høsten vil det bli tilgjengelig for Adv First Responder og Basic Medic. Når det skjer vil det også bli noen etterjusteringer av First Responder. Det er også planlagt for Combat Medic og helsepersonell, men på et senere tidspunkt. Alle Bliksund-bøkene vil tilgjengeliggjøres både gjennom PDF på FOBID, app (iOS/android) og bliksundweb.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                   Legger denne her jeg:

                   Interessant artikkel om det nye fokuset innen sanitet med Prolonged Field Care.
                   Den gylne timen og helikopter evakuering hører gårsdagens konflikt til, i fremtiden kan vi ikke regne med luftherredømme og må dermed transportere, oppbevare og behandle pasienter i felt i mange timer eller dager.

                   https://forsvaret.no/aktuelt/a-gjore-det-umulige-mulig

                   Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
                   Odd objects attract fire. You are odd.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                    De tre første nivåene er klare. Pilotkurs holdt. Kurspakkene rulles ut til grenene nå dette halvåret.
                    9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                     Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
                     Den gylne timen og helikopter evakuering hører gårsdagens konflikt til, i fremtiden kan vi ikke regne med luftherredømme og må dermed transportere, oppbevare og behandle pasienter i felt i mange timer eller dager.
                     Man kan jo på den andre siden i alle fall håpe at en fiende som er i stand til å ha luftherredømme (dvs i praksis en nasjonalstat, eventuelt terrororganisasjon med heftig luftvern...) også vil respektere Geneve-konvensjonen og Genfer-korset (også på siden av et medevac-helikopter) i litt større grad enn fienden i gårdagens (eller forrige tiårs...) konflikt gjorde. På den andre siden blir det vel skutt ned av et missil fra utenfor visual range, lenge før Genfer-korset er synlig uansett...

                     Har medevac/ikke-kombattanter IFF-koder som identifiserer dem som nettopp det, eller er de helt uidentifiserte/-bare på radar?
                     (ja, jeg kjenner jo i og for seg til episoden med USS Vincennes som skjøt ned et 100% sivilt fly...)

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Tactical Combat Casualty Care - Retningslinjer og diskusjon

                      Spilleliste med ikke mindre enn 32 instruksjonsvideoer til TCCC, som tipset om fra @carebear i turnike-tråden.

                      https://www.youtube.com/playlist?lis...WPlDLXmQQM-tT0
                      "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                      - Dmitrij Boltenkov

                      Kommentér

                      Fremhevede emner

                      Collapse
                       

                      Forsvarets jobbsøkerregister

                      Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                      https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                       

                      Luftforsvarets organisering

                      Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                      Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                      https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                      For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                       

                      Sikkerhetsloven


                      (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                      Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                      Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                       

                      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                      https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                      ...
                       

                      Fokus: Etterretningstjenesten


                      Etterretningstjenesten


                      Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                      Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                       

                      100 ÅR ETTER

                      100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                       

                      Et nytt forsvarskonsept?

                      I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                       

                      Beskikkelser på Milforum

                      Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                       

                      NSM: Årlig risikovurdering


                      Ole Gunnar Onsøien
                      NTB scanpix

                      – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                      Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                      – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                       

                      Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                      Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                      http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                      Rapporten dekker hovedpunktene:
                      Kode:
                        Globale utviklingstrekk
                        Nordområdene / Arktis
                        Russland
                        Afghanistan
                        Pakistan
                        Kina
                        Midtøsten og Nord-Afrika
                        Iran
                        Sudan
                        Somalia
                        Terrorisme
                        Spredning av
                      ...
                       

                      Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                      Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                       

                      Tema: Luftforsvaret

                      Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                       

                      Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                      Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                      – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                      Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                      http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                      Donasjoner

                      Collapse
                      Working...
                      X