Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Stratagem: Hva er militær logistikk?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Stratagem: Hva er militær logistikk?


  Hva er militær logistikk?

  Remi Jakobsen
  Sjef for seksjon for militær Logistikk Kommandørkaptein ved Forsvarets Høgskole, Sjøkrigsskolen.

  Lasse Elvemo
  Hovedlærer militær logistikk ved seksjon for militær logistikk. Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen.


  Hva kjennetegner en logistikkoffiser og hvilke kunnskaper må han/hun besitte? Denne artikkelen vil redegjøre for militær logistikk og hvilke faktorer en militær logistiker må kunne håndtere. Argumentasjonen er av en muntlig karakter, men er likevel faglig forankret og basert på forfatternes egne erfaringen innen militærlogistikk.

  Tilgjengelighet på nødvendige ressurser kan sies å være en viktig fellesnevner for det teoretiske og det praktiske fagområdet som vi for enkelhets skyld kan kalle logistikk. Supply Chain Management, Demand Management, forsyningskjeder, forsyningsnettverk og flere andre begreper har sterke bindinger. Det handler om å tilfredsstille behovet for en spade, når en er klar til å grave. Mange forskjellige organisasjoner jobber med logistikk, i forskjellige kontekster. Dagligvarer, trelast, ammunisjon, drivstoff, medisiner, blod, vann, kaffe og andre livsnødvendigheter må flyttes på, hvis en skal få tilfredsstilt sine behov. Ofte må flere organisasjoner samarbeide for å få dette til, og kompleksiteten i slike forsyningsnettverk blir veldig raskt høy. For at militære styrker skal kunne utføre operasjoner, må det utformes forsyningskjeder som sørger for tilgjengelighet på nødvendige ressurser. Fagområdet som tar for seg hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte, kalles militær logistikk; teori om, og praktisk utførelse av logistikk i en militær kontekst. Begrepet logistikk er historisk sett militært, men har gjennom tidene blitt adaptert i en sivil kontekst for så igjen å bli tilpasset militært bruk. Det betyr at begrepet logistikk og militær logistikk både er forskjellig og lik. På Forsvarets høgskole sjøkrigsskolen vektlegges to forhold, det ene er knytningen til operasjoner, det andre er knyttet mot å forstå ressursdimensjonen i begrepet. Vi sier at Militær logistikk er aktiviteter og ressurser som organiseres og benyttes for å fremskaffe og understøtte militære kapasiteter i operasjoner. Vi definerer militær logistikk bredt. Teoretikeren Moshe Kress (2002) har en definisjon vi anser som kjernen av vår forståelse. Den sier:

  ... Militær logstikk er en disiplin som omfatter ressursene som trengs for å evne å holde den militær prosess (operasjoner) i gang for å oppnå ønskede resultater (mål). Det betyr planlegging, styring, bruk av, drift og kontroll av ressurser.
  (...)

  Oppsummering

  Militær logistikk er forbundet med stor kompleksitet. Det menneskelige aspekt, eller kanskje mer presist; det mellommenneskelige aspektet har en sentral rolle for å kunne oppnå effektiv militær logistikk. For militær logistikk handler om styring av ressurser. Det foregår mellom systemer, organisasjoner og mennesker. Viktig i dette er ressurs- og transaksjonsperspektivet og flyt av personell, materiell og økonomi som blir bundet sammen i informasjonssystem.

  Den militære profesjon og den bransjemessige kompetansen er sentrale aspekter i rollen som logistikkoffiseren har. Logistikkoffiseren er kriger, han skal være først inn for å klargjøre og tilrettelegge for operasjoner. Han er også den siste som drar, får folk hjem og materiell opp-reparert i klargjøringen til neste operasjon.

  Djevelen er i detaljene, og Murphy er alltid med, i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Deal with it!


  Les mer: https://www.stratagem.no/hva-er-militaer-logistikk/
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Fremhevede emner

Collapse
 

Sjøforsvarets organisering

Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

Fokus: Ubåttjenesten

Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Fokus: Kystvakten

Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.Fra Forsvaret.no
Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
 

Et nytt forsvarskonsept?

I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
 

Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
 

Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
 

Naval Strike Missile (NSM)

Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

Donasjoner

Collapse
Working...
X