Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hva innebærer god ledelse?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Hva innebærer god ledelse?

  Jeg forsøkte meg på opptaket til Krigsskolen, men ble ikke tilbudt skoleplass på grunn av at mine lederegenskaper ikke nådde mål ifølge selektør og ansvarlige. Selv om jeg har mine innvendinger mot seleksjonsmetodene jeg og laget mitt ble utsatt for, er jeg fremdeles ikke i tvil om at jeg etter opptaket satt igjen med en følelse av misforståelse.

  Jeg trodde en god leder/lagfører var en som lyttet til laget og hele tiden tok seg til å vurdere lagets forslag, men jeg fikk inntrykk av at dette var feil fremgangsmåte. En lagfører skulle samtidig og for det meste også fungere som en munnkurv for laget sitt (tar jeg feil?). I hvilket tilfelle kan jeg ikke la være enn å undres meg: hva er da en god lagfører og en god leder? Hva er Forsvaret ute etter? Da med hovedvekt på praktisk ledelse, gjerne knyttet opp mot opptaket i tillegg.

  #2
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  Dette er et stort spørsmål, men noen korte merknader fra min side:

  Militær ledelse er IKKE sivil ledelse. Militær ledelse er ikke demokratisk, selv om en god militær leder også har fingeren på pulsen til sine soldater og tar hensyn til deres behov. I min opplæring ble læresetningen om militært lederskap sagt slik: "Løs oppdraget, og ta vare på dine menn." (I dag er det også kvinner, ja jeg er gammel.) Det ble også understreket at det var i den rekkefølgen, noen ganger må man faktisk ofre soldatene (bokstavelig talt) for å løse oppdraget.

  De fleste med opplæring fra det norske Forsvaret har vært borti PIKSIB:
  Planlegge, Iverksette, Kontrollere, Støtte, Informere og Bedømme.

  Dette er de seks viktigste lederfunksjonene.

  Ja, man skal lytte til forslag fra laget, særlig om de har spesielle kunnskaper om noe. MEN, i en strids-situasjon har man ikke tid å sette seg ned å snakke om det. Da må lagfører bestemme. Og spesielt i en opptaksituasjon så ønsker de å se DINE løsninger på utfordringene. Når man senere skal lede vernepliktige soldater som ikke er over gjennomsnittet engasjert, så kan man ikke spille like mye på dem.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Comment


   #3
   Sv: Hva innebærer god ledelse?

   Jeg husker ikke resten av skalaen jeg lærte på HV GKL, men den begynner i alle fall med den mest autoritære varianten, der man ikke har tid til å spørre laget om råd; det såkalte A-lederskapet, videre utdypet som "Jeg vil, du/dere skal!". Så fortsatte skalaen videre på 7-8 andre bokstaver, med mer og mer "medbestemmelse" fra de underlagte, og "ydmykhet" hos lederen.

   Finnes sikkert noen her på forumet som husker hele rekka og kan legge den ut...

   Comment


    #4
    Sv: Hva innebærer god ledelse?

    Det store mantraet for militær ledelse er "situasjonsbestemt lederskap" (innført med den stadig utrolig aktuelle UD 3-1 Veiledning i militært lederskap fra 1974, som også er utmerket for sivilt lederskap). Det vil si at ledelsesformen må varieres ut fra situasjonen man er i. De viktigste komponenter i situasjonen er oppdraget man har fått, de ytre omstendigheter og tidsfaktoren. Er situasjonen kritisk, må lederen treffe en beslutning uten å nøle, ofte vil de undergitte da forvente, og til og med kreve, at lederen opptrer med fasthet og besluttsomhet. Er det mer arbeids- eller rutinebetonte oppgaver, kan man velge mer grupperorienterte ledelsesformer. UD 3-1 opererte med fem ledelsesformer:
    a) Lederen tar avgjørelsen og meddeler de undergitte
    b) Lederen tar avgjørelsen og begrunner
    c) Lederen presenterer sin foreløpige plan, spør og er åpen for justeringer
    d) Lederen presenterer problemet og ber om forslag
    e) Lederen definerer begrensningene, de undergitte avgjør

    Hele clouet er å kunne veksle mellom disse ledeleseformene ut fra den situasjonen man er i. I de egentlige krisesituasjoner, der det må handles raskt og under tidspress, må man velge ledelsesform a. Hvis det f.eks. er spørsmål om hvordan de tildelte velferdsmidler skal anvendes, er e en god metode. Og ellers kan man finne alle mulige situasjoner som gir svar mellom a og e.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     #5
     Sv: Hva innebærer god ledelse?

     Jeg kan også sitere UD 20-3-1 "Generalinspektøren for Heimevernets retningslinjer for ledelse" fra 1989, som jeg synes er god:

     God ledelse er en forutsetning for at avdelingene skal kunne løse sine oppgaver i krig og fred.
     Resultatet er i stor grad avhengig av lederens evne til å skape de betingelser som ivaretar og utnytter personellets ressuser.
     Vårt lederskap må preges av nytenkning, fantasi og pågangsmot. Lederskap angår oss alle og vår lederutøvelse vil i stor grad være med på å prege samfunnets holdninger til Heimevernet og Forsvaret.
     Vi venter at en militær leder kan vurdere systematisk og ta en rask beslutning når det er nødvendig. Han må være selvstendig og viljefast og ta ansvar for sine handlinger. Dette er like mye et spørsmål om å søke ansvar, være ansvarsglad, som det er å ta ansvar for det som er beordret.
     Lederskap er en aktiv handling som krever at befalet stiller seg blant sine mannskaper som leder og soldat.
     Ledere må stille krav og alltid kontrollere hvordan en ordre blir utført. Å oppmuntre og rose er like viktig og ofte viktigere enn å påtale feil og mangler.
     Vesentlig i alt lederskap er evnen til å inspirere og motivere. Dette forutsetter at lederen opptrer naturlig og lever opp til det beste i seg selv. Betydningen av eksempelets makt er stor. Gjør lederen en god jobb, vil de undergitte forsøke å nå de krav som stilles. Kan befalet utføre sin lederoppgave med humør og entusiasme, vil dette smitte og bidra til å løse oppdraget.
     Ledelsesformen vil være betinget av situasjonen. Lederen må velge den ledelsesform som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. Skal dette virke må det herske en betydelig grad av tillit mellom lederen og den enkelte undergitte. Bak enhver beslutning må lederen ta hensyn til grunnleggende ansvar for sitt personell og deres sikkerhet. Når tiden er kort og presset stort må lederen selvstendig og uten nøling ta avgjørelsen. Dette må øves i fred for at det skal virke i krig.
     Last edited by hvlt; DTG 082312A Aug 19, .
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment


      #6
      Sv: Hva innebærer god ledelse?

      https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...il%20prove.pdf

      Denne sier mye om hva Hæren forventer av sine ledere og omfatter blant annet prinsippet om situasjonsbestemt lederskap som HVLT og LVGRP99 nevner. Dokumentet går ganske bredt, men er ganske sikker på at du vil finne den infoen du ønsker om lederskap i Forsvaret.

      Finnes også et tilsvarende dokument for offiserer kalt "Hærens offiserer" som blir referert til i dokumentet jeg linket til, men klarte ikke finne det.

      Comment

       
      • Filter
      • Tid
      • Show
      • New Topics
      Clear All
      new posts
      No content found
      Show More
       
      • Filter
      • Tid
      • Show
      • New Topics
      Clear All
      new posts
      Please log in to your account to view your subscribed posts.
      Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
      Oppstillingsplassen
      Tekniske driftsmeldinger
      Tekniske driftsmeldinger.
      Tråder: 8 Innlegg: 636
      Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
      8 636
      Kunngjøringer fra ledelsen
      Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
      Tråder: 15 Innlegg: 1.086
      Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
      15 1.086
      Kommentarer fra rekkene
      Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
      Tråder: 3 Innlegg: 466
      Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
      3 466
      Fagforum S-1: Personell & administrasjon
      S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
      Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
      Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
      Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
      2.453 41.955
      Underforum:
      Treningsdagbøker (11/1.130)
      S-1 2. Utdanning og tjeneste
      Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
      Tråder: 67 Innlegg: 2.917
      67 2.917
      Underforum:
      S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
      Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
      Tråder: 30 Innlegg: 494
      30 494
      S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
      Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
      Tråder: 8 Innlegg: 283
      8 283
      Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
      S-2 1. Generelle nyheter.
      Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
      Tråder: 1.054 Innlegg: 33.848
      1.054 33.848
      S-2 2. Etterretning
      Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
      Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
      Tråder: 395 Innlegg: 28.355
      Nyeste innlegg: Fokus: Mali
      395 28.355
      Znuddel
      Fokus: Mali
      av Znuddel
      Underforum:
      Tema: Russland (58/6.884)
      Tema: Asia (102/4.214)
      S-2 3. Sikkerhet
      Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
      Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
      Tråder: 59 Innlegg: 5.302
      59 5.302
      Underforum:
      22.juli 2011 (32/4.562)
      S-2 4. Nyhetsfeed
      Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
      Tråder: 212 Innlegg: 268
      212 268
      Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
      S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
      Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
      Tråder: 2.549 Innlegg: 62.551
      Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
      2.549 62.551
      Rittmester
      Tema: Luftforsvaret
      Underforum:
      Hæren (41/1.518)
      Sjøforsvaret (36/1.959)
      Luftforsvaret (62/1.286)
      Heimevernet (564/17.509)
      S-3 2. Totalforsvaret
      Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
      Tråder: 584 Innlegg: 19.529
      Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
      584 19.529
      Underforum:
      Politiet (235/12.996)
      S-3 3. Ledelse
      Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
      Tråder: 9 Innlegg: 179
      Nyeste innlegg:
      9 179
      Blåfugl
      S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
      Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
      Tråder: 21 Innlegg: 2.271
      Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
      21 2.271
      pioff
      Den store PI-tråden
      av pioff
      Fagforum S-4: Logistikk & materiell
      S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
      Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
      Tråder: 109 Innlegg: 10.285
      109 10.285
      S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
      Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
      Tråder: 65 Innlegg: 827
      65 827
      Underforum:
      Landsystemer (28/624)
      Sjøsystemer (4/5)
      Luftsystemer (6/41)
      INI-systemer (23/128)
      Fagforum S-5: Planer & policy
      S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
      Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
      Tråder: 93 Innlegg: 6.071
      Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
      93 6.071
      S-5 3. Militærhistorie
      Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
      Tråder: 411 Innlegg: 10.512
      411 10.512
      Underforum:
      S-5 4. Veteranforum
      Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
      Tråder: 89 Innlegg: 1.564
      Nyeste innlegg: Team Rubicon.
      89 1.564
      magskor
      Team Rubicon.
      av magskor
      Fagforum S-6: Samband & IKT
      S-6 1. Fagforum Samband
      Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
      Tråder: 119 Innlegg: 1.706
      Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
      119 1.706
      Underforum:
      01 Fagområder (16/297)
      02 Felttriks (23/301)
      S-6 2. Tekniske forum
      Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
      Tråder: 170 Innlegg: 3.017
      170 3.017
      Markedsplassen
      Kjøp og salg
      Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
      Buy and sell kit. Non-commercial use only.
      Tråder: 537 Innlegg: 2.182
      537 2.182
      Milforums testarena
      Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
      Tråder: 3 Innlegg: 16
      3 16
      Bedriftspresentasjoner
      Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
      Tråder: 2 Innlegg: 2
      2 2
      Working...
      X