Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hva innebærer god ledelse?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Hva innebærer god ledelse?

  Jeg forsøkte meg på opptaket til Krigsskolen, men ble ikke tilbudt skoleplass på grunn av at mine lederegenskaper ikke nådde mål ifølge selektør og ansvarlige. Selv om jeg har mine innvendinger mot seleksjonsmetodene jeg og laget mitt ble utsatt for, er jeg fremdeles ikke i tvil om at jeg etter opptaket satt igjen med en følelse av misforståelse.

  Jeg trodde en god leder/lagfører var en som lyttet til laget og hele tiden tok seg til å vurdere lagets forslag, men jeg fikk inntrykk av at dette var feil fremgangsmåte. En lagfører skulle samtidig og for det meste også fungere som en munnkurv for laget sitt (tar jeg feil?). I hvilket tilfelle kan jeg ikke la være enn å undres meg: hva er da en god lagfører og en god leder? Hva er Forsvaret ute etter? Da med hovedvekt på praktisk ledelse, gjerne knyttet opp mot opptaket i tillegg.

 • #2
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  Dette er et stort spørsmål, men noen korte merknader fra min side:

  Militær ledelse er IKKE sivil ledelse. Militær ledelse er ikke demokratisk, selv om en god militær leder også har fingeren på pulsen til sine soldater og tar hensyn til deres behov. I min opplæring ble læresetningen om militært lederskap sagt slik: "Løs oppdraget, og ta vare på dine menn." (I dag er det også kvinner, ja jeg er gammel.) Det ble også understreket at det var i den rekkefølgen, noen ganger må man faktisk ofre soldatene (bokstavelig talt) for å løse oppdraget.

  De fleste med opplæring fra det norske Forsvaret har vært borti PIKSIB:
  Planlegge, Iverksette, Kontrollere, Støtte, Informere og Bedømme.

  Dette er de seks viktigste lederfunksjonene.

  Ja, man skal lytte til forslag fra laget, særlig om de har spesielle kunnskaper om noe. MEN, i en strids-situasjon har man ikke tid å sette seg ned å snakke om det. Da må lagfører bestemme. Og spesielt i en opptaksituasjon så ønsker de å se DINE løsninger på utfordringene. Når man senere skal lede vernepliktige soldater som ikke er over gjennomsnittet engasjert, så kan man ikke spille like mye på dem.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Hva innebærer god ledelse?

   Jeg husker ikke resten av skalaen jeg lærte på HV GKL, men den begynner i alle fall med den mest autoritære varianten, der man ikke har tid til å spørre laget om råd; det såkalte A-lederskapet, videre utdypet som "Jeg vil, du/dere skal!". Så fortsatte skalaen videre på 7-8 andre bokstaver, med mer og mer "medbestemmelse" fra de underlagte, og "ydmykhet" hos lederen.

   Finnes sikkert noen her på forumet som husker hele rekka og kan legge den ut...

   Kommentér


   • #4
    Sv: Hva innebærer god ledelse?

    Det store mantraet for militær ledelse er "situasjonsbestemt lederskap" (innført med den stadig utrolig aktuelle UD 3-1 Veiledning i militært lederskap fra 1974, som også er utmerket for sivilt lederskap). Det vil si at ledelsesformen må varieres ut fra situasjonen man er i. De viktigste komponenter i situasjonen er oppdraget man har fått, de ytre omstendigheter og tidsfaktoren. Er situasjonen kritisk, må lederen treffe en beslutning uten å nøle, ofte vil de undergitte da forvente, og til og med kreve, at lederen opptrer med fasthet og besluttsomhet. Er det mer arbeids- eller rutinebetonte oppgaver, kan man velge mer grupperorienterte ledelsesformer. UD 3-1 opererte med fem ledelsesformer:
    a) Lederen tar avgjørelsen og meddeler de undergitte
    b) Lederen tar avgjørelsen og begrunner
    c) Lederen presenterer sin foreløpige plan, spør og er åpen for justeringer
    d) Lederen presenterer problemet og ber om forslag
    e) Lederen definerer begrensningene, de undergitte avgjør

    Hele clouet er å kunne veksle mellom disse ledeleseformene ut fra den situasjonen man er i. I de egentlige krisesituasjoner, der det må handles raskt og under tidspress, må man velge ledelsesform a. Hvis det f.eks. er spørsmål om hvordan de tildelte velferdsmidler skal anvendes, er e en god metode. Og ellers kan man finne alle mulige situasjoner som gir svar mellom a og e.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Hva innebærer god ledelse?

     Jeg kan også sitere UD 20-3-1 "Generalinspektøren for Heimevernets retningslinjer for ledelse" fra 1989, som jeg synes er god:

     God ledelse er en forutsetning for at avdelingene skal kunne løse sine oppgaver i krig og fred.
     Resultatet er i stor grad avhengig av lederens evne til å skape de betingelser som ivaretar og utnytter personellets ressuser.
     Vårt lederskap må preges av nytenkning, fantasi og pågangsmot. Lederskap angår oss alle og vår lederutøvelse vil i stor grad være med på å prege samfunnets holdninger til Heimevernet og Forsvaret.
     Vi venter at en militær leder kan vurdere systematisk og ta en rask beslutning når det er nødvendig. Han må være selvstendig og viljefast og ta ansvar for sine handlinger. Dette er like mye et spørsmål om å søke ansvar, være ansvarsglad, som det er å ta ansvar for det som er beordret.
     Lederskap er en aktiv handling som krever at befalet stiller seg blant sine mannskaper som leder og soldat.
     Ledere må stille krav og alltid kontrollere hvordan en ordre blir utført. Å oppmuntre og rose er like viktig og ofte viktigere enn å påtale feil og mangler.
     Vesentlig i alt lederskap er evnen til å inspirere og motivere. Dette forutsetter at lederen opptrer naturlig og lever opp til det beste i seg selv. Betydningen av eksempelets makt er stor. Gjør lederen en god jobb, vil de undergitte forsøke å nå de krav som stilles. Kan befalet utføre sin lederoppgave med humør og entusiasme, vil dette smitte og bidra til å løse oppdraget.
     Ledelsesformen vil være betinget av situasjonen. Lederen må velge den ledelsesform som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. Skal dette virke må det herske en betydelig grad av tillit mellom lederen og den enkelte undergitte. Bak enhver beslutning må lederen ta hensyn til grunnleggende ansvar for sitt personell og deres sikkerhet. Når tiden er kort og presset stort må lederen selvstendig og uten nøling ta avgjørelsen. Dette må øves i fred for at det skal virke i krig.
     Last edited by hvlt; DTG 082212B Aug 19, .
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Hva innebærer god ledelse?

      https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...il%20prove.pdf

      Denne sier mye om hva Hæren forventer av sine ledere og omfatter blant annet prinsippet om situasjonsbestemt lederskap som HVLT og LVGRP99 nevner. Dokumentet går ganske bredt, men er ganske sikker på at du vil finne den infoen du ønsker om lederskap i Forsvaret.

      Finnes også et tilsvarende dokument for offiserer kalt "Hærens offiserer" som blir referert til i dokumentet jeg linket til, men klarte ikke finne det.

      Kommentér

      Fremhevede emner

      Collapse
       

      Forsvarets jobbsøkerregister

      Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.      https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
       

      Sikkerhetsloven


      (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


      Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


      Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
       

      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

      https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

      ...
       

      COVID-19 virusutbrudd

      En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

      Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
      Mest sannsynlig...
       

      Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

      Forsvaret i NATO

      Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

      Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

      Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
       

      Fokus: Etterretningstjenesten


      Etterretningstjenesten


      Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

      Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
       

      Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

      NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

      https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
       

      Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

      Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


      FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
       

      Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

      I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

      https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...
       

      100 ÅR ETTER

      100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
       

      Tema: Cyberforsvaret

      Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

      Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
       

      NSM: Årlig risikovurdering


      Ole Gunnar Onsøien
      NTB scanpix

      – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


      Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

      – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
       

      Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering      Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
      http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

      Rapporten dekker hovedpunktene:
      Kode:
        Globale utviklingstrekk
        Nordområdene / Arktis
        Russland
        Afghanistan
        Pakistan
        Kina
        Midtøsten og Nord-Afrika
        Iran
        Sudan
        Somalia
        Terrorisme
        Spredning av
      ...

      Donasjoner

      Collapse
      Working...
      X